Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára"

Átírás

1 Vállalati és lakossági lekérdezés Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés módszere... 3 I.2 A kapott adatok elemzése vállalati szektor... 3 I.2.1 Alapsokaság és minta... 3 I.2.2 Internet-használat... 6 I.2.3 Ügyfélkapu igénybevétele... 7 I.2.4 Városi honlap használata... 7 I.2.5 Önkormányzati ügyintézés... 9 I.2.6 Média igénybevétele I.3 A kapott adatok elemzése lakosság I.3.1 Alapsokaság és minta I.3.2 Internet-használat I.3.3 Ügyfélkapu igénybevétele I.3.4 Városi honlap használata I.3.5 Önkormányzati ügyintézés I.3.6 Média igénybevétele sz. melléklet sz melléklet... 23

3 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés módszere A lekérdezés a borsodnádasdi telephellyel rendelkező társas vállalkozások, illetve a polgármesteri hivatalban során ügyet intézett borsodnádasdi felnőtt lakosok körében került végrehajtásra. Vállalkozások esetében a minta mérete 25 válaszadó volt, a lakossági lekérdezés során 100 olyan állampolgár került megkérdezésre, aki saját bevallása szerint az elmúlt 3 év során legalább egyszer intézett ügyet a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatalban. A lekérdezéshez használt kérdőívek jelen dokumentum 1. és 2. sz. mellékletében találhatóak. I.2 A kapott adatok elemzése vállalati szektor I.2.1 Alapsokaság és minta A kutatás során a borsodnádasdi társas vállalkozások körét vizsgáltuk egy olyan 25-ös elemszámú minta segítségével, amely megbízhatóan reprezentálja az alapsokaságot az alkalmazottak száma szerint. A mintát olyan módon alakítottuk ki, hogy az egyes szektorok, azaz a termelés (mezőgazdaság és ipar), a kereskedelem, valamint a szolgáltatások területe is megfelelő számú választ tartalmazzon, ami a kutatás eredményeinek a vállalatok fő ágazati hovatartozása szerinti elemezhetőségét biztosítja számunkra. Mindezek mellett ügyeltünk arra is, hogy a nagyobb létszámú vállalkozások az alapsokaságban megfigyelt arányukhoz képest a mintában nagyobb súlyt kapjanak, ezzel garantálva az egyes létszám-kategóriákban az elemezhetőséghez szükséges elemszámot. Az alapsokaság pontos létszám-kategória és ágazati szektor szerinti megoszlását pedig súlyozással állítottuk elő. 1. TÁBLÁZAT A MINTA ÉS AZ ALAPSOKASÁG ÖSSZETÉTELE Minta Alapsokaság Db % db % Az alkalmazottak száma szerint 0-1 fő fő fő felett Összesen Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 90 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-14,7%-kal térnek el attól, amit az összes borsodnádasdi telephellyel rendelkező cég megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba meghaladhatja a fenti értéket azokban az esetekben, amikor egy megoszlást nem a kérdezett vállalkozások összességére, hanem egy kisebb alcsoportra adunk meg.

4 Az elsődleges elemzési szempontot a foglalkoztatottak száma jelentette. A borsodnádasdi vállalatok egy hatoda nem foglalkoztat főállású munkavállalót, 19%-ról pedig nincsenek létszámmal kapcsolatos információink. A cégek egyharmada 1 fővel, 12%-a 2 fővel működik, 3-4 alkalmazottat pedig 5%-a foglalkoztat. Az 5-9 fős vállalkozások aránya 6,8%, míg munkavállalóval a cégek 5%-a rendelkezik, 20-nál több alkalmazottja csak 1 vállalatnak van. A Borsodnádasdon bejelentett vállalatok 70%-a a mikrovállalati kategóriába tartozik, kisvállalat 4 darab található a városban. A másodlagos elemzési faktor a cégek ágazati hovatartozása volt Ennek megfelelően egy nyolcas tagolást állítottunk elő, ami már jól elkülöníti egymástól a főbb ágazatokat, de nem aprózza fel nagyon a vállalati kört. A cégek 22%-a szakmai szolgáltatásokat nyújt, 11,9-11,9%-a a feldolgozóiparban, illetve az építőiparban tevékenykedik, egyötöde foglalkozik kereskedelemmel és járműjavítással, illetve 10,2%-a a mezőgazdaság területén működik. A fennmaradó vállalkozások egyéb szolgáltatásokat végeznek (23,7%), oktatás, egészségügy (6,8%), vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás (8,5%), illetve szállítmányozás, logisztika (8,5%). 1 A tanulmányozott sokaságban a vállalatok 38%-a 20 millió forintnál kevesebb nettó árbevételt ért el az előző évben, 7%-a realizált millió forint árbevételt, 12%-a millió forint közötti forgalmat bonyolított. A 700 millió forint feletti árbevétellel rendelkezők aránya mintegy 2% volt 2008-ban, míg a cégek 15%-áról nincsenek érdemi információink. Az alábbi ábra jól szemlélteti az árbevétel és a foglalkoztatott létszám közepesnél valamivel erősebb kapcsolatát. A létszám 5 fő feletti növekedésével erőteljesen emelkedik a legalább 100 millió forintos árbevétellel bíró cégek hányada, ugyanakkor drasztikusan csökken a 20 millió forint alatti bevétellel rendelkezők aránya. Az ágazati bontás azt mutatja, hogy a legnagyobb cégek a termelés területén működnek, míg a kereskedelmi szektorban magasabb a kisebb vállalkozások részesedése. 1 A cégek ágazati besorolása kapcsán fontos megemlíteni az ilyen kategorizálások korlátait: a cégek nyilvántartása egy megjelölt főtevékenység szerint történik, de ez a megnevezés nem minden esetben fedi le a teljes tevékenységi kört.

5 2. ÁBRA A VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA ÁRBEVÉTEL-KATEGÓRIÁNKÉNT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, ILLETVE AZ ÁGAZATOK SZERINT 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0-1 fő 2-4 fő 5 fő felett 0% Termelés KereskedelemSzolgáltatás 20 M Ft alatt M Ft 101 M felett 20 M Ft alatt M között 50- M felett

6 I.2.2 Internet-használat A borsodnádasdi társas vállalkozások 58%-a rendelkezik internet-előfizetéssel, ez mintegy 34 céget jelent az 59-ből. Az árbevétel, illetve a létszám növekedésével, az internetkapcsolattal rendelkező cégek száma is nő. Az internet-hozzáféréssel bírók között a leggyakoribb kapcsolattípus a DSL (50%), ezt a szélessávú mobilinternet (26%), a kábeltelevíziós (kábelnetes) csatlakozás (21%) és a lassú kapcsolatok (analóg modemes, ISDN) követik (15%). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3. ÁBRA AZ INTERNET-ELŐFIZETÉSEK TÍPUSAI 0-1 fő 2-4 fő 5 fő+ Összesen DSL Szélessávú mobilinternet Kábelnet Lassú kapcsolat A cégek bevallása alapján összességében a vállalati alkalmazottak több mint kétharmada rendelkezik internet-hozzáféréssel, a 5 fő felett ez az arány csökken. A vállalatok 27 %-ának nincs tudomása arról, hogy az alkalmazottainak hány százaléka rendelkezik internettel. Az internet-előfizetéssel rendelkező cégek, illetve ezen vállalkozásoknál az internet-hozzáféréssel bíró alkalmazottak aránya (összességében a vállalatoknál foglalkoztatottak 70%-a) is azt mutatja, hogy ebben a tekintetben nincs jelentős gátja az elektronikus ügyintézés használatának és terjedésének a borsodnádasdi vállalatok körében. 4. ÁBRA AZ INTERNET-HOZZÁFÉRÉSSEL RENDELKEZŐ ALKALMAZOTTAK ARÁNYA 0-1 fő 2-4 fő 5 fő Összesen 70 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-25% 26-50% 76% felett Nem tudja, válaszhiány Átlagosan

7 I.2.3 Ügyfélkapu igénybevétele A vállalatok több mint 90%-a rendelkezik a honlapon található Ügyfélkapu szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okmányirodai regisztrációval, a fennmaradó 8%-a már hallott az Ügyfélkapuról, de nincs regisztrációja. Az 5 fő feletti cégek 100%-a rendelkezik Ügyfélkapuval. A cégek 93%-a az adóbevallások miatt veszi igénybe az Ügyfélkaput, míg 7%-a egyéb célból regisztrált. 5. ÁBRA RENDELKEZIK-E ÖN A HONLAPON TALÁLHATÓ ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYIRODAI REGISZTRÁCIÓVAL? 0-1 fő 2-4 fő 5 fő+ Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem, de már hallottam róla I.2.4 Városi honlap használata A vállalatok 80%-a legalább évente többször meglátogatja a honlapot, ezen cégek több mint a fele havi gyakorisággal keresi fel a weboldalt. 28%-át viszont egyáltalán nem érdekli a honlap. Megállapítható, hogy a cégméret növekedésével a honlap látogatásának gyakorisága kicsivel csökken. 6. ÁBRA SZOKTA ÖN LÁTOGATNI A HONLAPOT? 28% 20% Nem, mert nem érdekel Igen, legalább havi gyakorisággal 52% Igen, évente többször A városi honlapot látogató vállalatokat megkértük, osztályozzák 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire elégedettek az önkormányzat honlapjának szolgáltatásaival, fejlettségével. A cégek a honlap felépítésével és az elérhető funkciókkal összességében elégedettek. Az információk frissességével közepesen elégedettek a vállalatok.

8 7. ÁBRA AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Információk frissessége Egyáltalán nem elégedett 28% 24% Elégedetlen 40% 8% Közepesen elégedett Elégedett Elérhető funckiók Egyáltalán nem elégedett 9% 18% Elégedetlen 53% 20% Közepesen elégedett Elégedett Honlap felépítése Egyáltalán nem elégedett 8% 16% 8% Elégedetlen Közepesen elégedett 50% 18% Elégedett Teljes mértékben elégedet Az önkormányzati honlapról való nyomtatványletöltés jelenti az első lépést az elektronikus ügyintézés felé való elmozdulás útján, ennek megfelelően fontos kérdés, hogy a vállalatok miként viszonyulnak ehhez a lehetőséghez. A borsodnádasdi vállalkozások 27%-a szokott nyomtatványokat letölteni az önkormányzat weboldaláról, egyharmada azért nem él ezzel az opcióval, mert a személyes ügyintézésben jobban bízik, 40%-a egyéb okból (többségében nincs szüksége rá) nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

9 8. ÁBRA SZOKOTT- E NYOMTATVÁNYT LETÖLTENI BORSODNÁDASD VÁROS HONLAPJÁRÓL? 0-1 fő 2-4 fő 5 fő+ Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem, mert jobbnak tartom a személyes ügyintézést Nem, egyéb okból Az alkalmazottak számának növekedésével párhuzamosan csökken a nyomtatványokat letöltők aránya, illetve nő a személyes ügyintézést preferálók és a szolgáltatás szükségét nem érzők hányada. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a kisebb vállalatok már felismerték az elektronikus ügyintézésben rejlő lehetőségeket és előnyöket, míg az 5 fő feletti cégeknél még nagy az elektronikus úttal szembeni bizalmatlanság. Az elektronikus ügyintézés következő szintjét a kérelmek, nyomtatványok online módon való benyújtása képezi, az eredmények alapján a vállalatok többsége nyitott ennek irányába. A cégek 75%-a szívesen venné, ha internetes úton nyújthatna be kérelmet a hivatal felé, illetve ilyen módon nyomon követhetné ügyének sorsát. A lehetőségtől ódzkodók azt hozták fel indokként, hogy jobban bíznak a személyes ügyintézésben. Az online ügyintézés iránti fogadókészség a millió forintos árbevétellel rendelkező cégeknél a legerősebb, ezen cégek mindegyike élne ezzel a lehetősséggel, amennyiben az elérhető lenne. I.2.5 Önkormányzati ügyintézés A borsodnádasdi telephellyel rendelkező vállalatok az elmúlt 3 évben átlagosan közel 6- szor intéztek ügyet személyesen a helyi polgármesteri hivatalban, 5,1-szer telefonon és egyszer sem interneten, összességében közel 10 ügyintézés jutott egy ügyet intéző cégre. A számok jól érzékeltetik, hogy a személyes és a telefonos eljárás a leggyakoribb, a személyes eljárásnál cégek közel 40%-a 1-4 alkalommal, 41%-a 5-15 alkalommal, 20%-uk pedig még ennél is többször intézet ügyet a hivatalban, a cégek 42%-a nem intézett ügyet telefonon. Online ügyintézés a vállalatoknál nem fordult elő. Megállapítható, hogy a cég méretének csökkenésével fokozatosan előtérbe kerül a telefonos és az internetes ügyintézés iránti igény, míg a legkisebb vállalkozások túlnyomó többségében a személyes kapcsolatfelvételt preferálják.

10 9. ÁBRA HÁNY ALKALOMMAL INTÉZETT ÖN ÜGYET TELEPÜLÉSE POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN? Személyesen 5,5 Telefonon Interneten 5,1 0 Összesen 9,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nem intézett ügyet 1-4 alkalommal 5-15 alkalommal 15 alkalommal + Átlagosan A vállalatokat megkértük, osztályozzák 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire elégedettek a polgármesteri hivatalban való ügyintézéssel az alábbi szempontok szerint: tájékoztatás minősége, ügyintéző hozzáállása, határidők tartása, esetleges döntés (határozat) megalapozottsága, intézkedés minősége. A cégek összességében mindegyik tényező alapján pozitív módon nyilatkoztak a hivatali ügyintézésről. 10. ÁBRA A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSSEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Kapott tájékoztatás minősége Egyáltalán nem elégedett 36% 5% 5% 13% Nem elégedett Közepesen elégedett 41% Elégedett Teljes mértékben elégedet Ügyintéző hozzáállása Egyáltalán nem elégedett 47% 5% 5% 13% Nem elégedett Közepesen elégedett 30% Elégedett Teljes mértékben elégedet

11 Határidők betartása Egyáltalán nem elégedett 45% 8% 12% 21% Nem elégedett Közepesen elégedett 14% Elégedett Teljes mértékben elégedet Döntés megalapozottsága Egyáltalán nem elégedett 38% 13% 5% 21% Nem elégedett Közepesen elégedett 23% Elégedett Teljes mértékben elégedet A hivatali ügyintézés fejlesztésével kapcsolatban a megkérdezettek 60%-a tett javaslatot, megjegyzést. Túlnyomó többsége szerint, az ügyintézők szakmai felkészültsége lehetne jobb, személyi változásokat szorgalmaznak, jobb tájékoztatást, az internet adta lehetősségek fejlesztését, több odafigyelést, kevesebb papír munkát, a helyi vállalkozók támogatását szeretnék. Mindössze egy vállalat említette, hogy az elmúlt két évben pozitívan változott a hivatal. I.2.6 Média igénybevétele A vállalatok megkérdezett vezetőinek 61%-a nézi rendszeresen a Borsodnádasdi TV-t, míg 39%-a egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a médiumokkal. Megállapítható, hogy a cégméret növekedésével a tv nézése gyakoribbá válik. Az eredmények azt jelzik, hogy a cég vezetők több mint a fele rendszeresen tájékozódik a helyi média segítségével, így érdemes lehet az önkormányzattal kapcsolatos híreket, információkat a megjelentetni. 11. ÁBRA IGÉNYBE VESZI-E AZ ALÁBBI HELYI MÉDIUMOKAT INFORMÁCIÓSZERZÉSRE? 39% 61% Nem veszi igénybe Igénybe veszi

12 I.3 A kapott adatok elemzése lakosság I.3.1 Alapsokaság és minta A borsodnádasdi lakhellyel rendelkező felnőtt lakosság lélekszáma 2775 körül alakult a felmérés időpontjában, ebből mintegy 1346 férfi és 1429 női lakos. Egy másik kutatásunk eredményei alapján a polgármesteri hivatalban ügyet intézők aránya a férfiak és a nők esetében is 30% körül alakult 2008 végén. Ezen felmérés eredményeinek felhasználásával a kutatás során a továbbiakban a borsodnádasdi illetőségű, az elmúlt 3 évben a polgármesteri hivatalban ügyet intéző felnőtt lakosság körét vizsgáltuk egy olyan 100-as elemszámú minta segítségével, amely megbízhatóan reprezentálja az alapsokaságot nem és életkor szerint. A minta kialakításánál arra ügyeltünk, hogy az ügyintézéssel leginkább érintett éves korosztály az alapsokaságban megfigyelt arányához képest a mintában nagyobb súlyt kapjon, ezzel garantálva az egyes életkor-kategóriákban az elemezhetőséghez szükséges elemszámot. Az alapsokaság pontos nem és életkor szerinti megoszlását pedig súlyozással állítottuk elő. 1. TÁBLÁZAT A MINTA ÉS AZ ALAPSOKASÁG ÖSSZETÉTELE Minta Alapsokaság Db % db % Nem szerint Férfi Nő Életkor szerint éves éves év felett Összesen Az adott mintanagyság mellett a vizsgálatban nyert adatokról 90 százalékos biztonsággal állítható, hogy legfeljebb +/-8,3%-kal térnek el attól, amit az összes borsodnádasdi lakhellyel rendelkező, az önkormányzati hivatalban az elmúlt 3 évben ügyet intéző lakos megkérdezésével kaptunk volna. Ez a mintahiba meghaladhatja a fenti értéket azokban az esetekben, amikor egy megoszlást nem az érintett lakosság összességére, hanem egy kisebb alcsoportra adunk meg.

13 A Polgármesteri hivatalban ügyet intéző borsodnádasdi felnőtt lakosok 49%-a férfi és 51%-a nő, ezek az arányok gyakorlatilag megegyeznek a teljes felnőtt lakosságban megfigyelhető hányadokkal. A vizsgált lakosság számát, megoszlását és teljes lakosságon belüli arányát korcsoportonként az alábbi táblázat mutatja be. 2. TÁBLÁZAT A HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ LAKOSOK SZÁMA ÉS ARÁNYA Teljes lakosság Ügyet intéző lakosok aránya Ügyet intéző lakosok száma éves % % éves % % éves % % éves % % 60 év % % felett Összesen % % Ügyet intéző lakosok megoszlása Az alábbi két ábra jól szemlélteti, hogy a 60 év felettieknél lényegesen magasabb az ügyet intéző női lakosok aránya. 12. ÁBRA AZ ÜGYET INTÉZŐ LAKOSOK MEGOSZLÁSA NEM ÉS ÉLETKOR SZERINT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Férfi Nő éves éves éves éves 60 év felett 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% éves Férfi éves éves éves 60 év felett Nő I.3.2 Internet-használat A borsodnádasdi illetőségű, a hivatalban ügyet intéző lakosok 58%-a rendelkezik internet-előfizetéssel, ez mintegy 483 lakost jelent a 834-ből (a 2. táblázatban bemutatott, a lakosság az elmúlt 3 évben a hivatalban ügyet intézett része). A férfiak és a nők azonos arányban rendelkeznek internet-kapcsolattal (58%-58%). A év közöttiek használják a legnagyobb arányban az internetet (93%), míg a év közöttiek a legkisebb arányban (28%), az 50 év felettiek 41-ának van internet kapcsolata. Az internet-hozzáféréssel bírók között a leggyakoribb kapcsolattípus a DSL (69%) ezt követi a kábeltelevíziós (kábelnet) csatlakozás (31%), más fajta internet kapcsolattal nem rendelkeznek a borsodnádasdi lakosok. Az internet-előfizetés hiánya szűk keresztmetszetet jelenthet az elektronikus ügyintézés terjedését illetően, ugyanakkor az internet-ellátottság évek óta tartó növekedése bizakodásra adhat okot.

14 13. ÁBRA AZ INTERNET-ELŐFIZETÉSEK TÍPUSAI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% év év 50 év felett Összesen Kábelnet DSL Az érintett lakosság kevesebb mint 1%-a tölt napi 3 óránál többet az internet böngészésével, 28%-a napi 1-2 órát internetezik, 6%-a legfeljebb hetente 4-5 napon veszi igénybe a világhálót, 22%-a pedig ennél is ritkábban, míg 44%-a egyáltalán nem használja az internetet. Az életkor emelkedésével az internetezési gyakoriság fokozatosan csökken: amíg a legfiatalabb korcsoport 50%-a napi rendszerességgel böngészi a netet, addig az 40 év felettiek körében a megfelelő arány már csak 27%. A férfiak és a nők azonos arányban interneteznek naponta (28-28%). 14. ÁBRA AZ INTERNET-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA év közötti év közötti 50 év feletti Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Naponta legalább 3 órát Naponta 1-2 órát Hetente 4-5 nap Hetente 2-3 nap Hetente egyszer Ritkábban Nem használom az internetet Az internetező lakosok 91%-a rendelkezik címmel, ez az arány a férfiak körében 92%, a nők esetében pedig 90%. Az elektronikus levelezés használata az 50 év alattiak több mint 90%- ánál jellemző, az 50 évnél idősebbek körében a megfelelő hányad 88%. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok és a férfiak körében várható legkorábban az elektronikus ügyintézés terjedése. I.3.3 Ügyfélkapu igénybevétele A vizsgált lakosságnak mindössze 16%-a rendelkezik a honlapon található Ügyfélkapu szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okmányirodai regisztrációval, 37%-a már hallott az Ügyfélkapuról, de nincs regisztrációja, míg a lakosok közel fele még nem is hallott erről a lehetőségről.

15 15. ÁBRA RENDELKEZIK-E ÖN A HONLAPON TALÁLHATÓ ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYIRODAI REGISZTRÁCIÓVAL? év közötti év közötti 50 év feletti Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem, de már hallottam róla Nem, nem is hallottam róla A férfiak körében alacsonyabb a regisztrációval bírók hányada (13%), mint a nők esetében (19%). Korcsoportonként a fiatalok körében a leggyakoribb az Ügyfélkapu használata (39%), míg a év közöttiek egyáltalán nem használják, ráadásul a többségük még nem is hallott erről a lehetősségről. Az Ügyfélkaput igénybe vevők 37%-a magánszemélyként döntött a regisztráció mellett, 46%-a céges kötelezettségek miatt hozta létre, 17%-a pedig mindkét célból használja. I.3.4 Városi honlap használata A vizsgált internetező lakosság fele legalább évente többször meglátogatja a honlapot, többségük havi gyakorisággal keresi fel a weboldalt. A lakosok 12%-a csak évente legfeljebb egyszer nézi meg a website-ot, 1%-a azért nem látogatja, mert nem tud a létezéséről, 37%-át viszont egyáltalán nem érdekli a honlap. Megállapítható, hogy a év közöttiek rendszeresebben látogatják a honlapot. 16. ÁBRA SZOKTA ÖN LÁTOGATNI A HONLAPOT? 1% Nem, mert nem tudok róla, hogy létezne 37% 12% 6% 44% Nem, mert nem érdekel Igen, legalább havi gyakorisággal Igen, évente többször Igen, évente egyszer A városi honlapot látogatókat megkértük, osztályozzák 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire elégedettek az önkormányzat honlapjának szolgáltatásaival, fejlettségével. A kapott válaszokat egy -100-tól ig terjedő egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett.

16 17. ÁBRA AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG év közötti év közötti 50 év feletti Összesen Információk frissessége Elérhető funkciók Honlap felépítése Az emberek a honlappal összességében közepesen elégedettek, a év közöttiek nem elégedettek az információk frissességével, míg a év közöttiek valamivel elégedettebbek a honlap felépítésével, mint az idősebb lakosok, ugyanakkor az 50 év feletti lakosok jobbnak értékelték az elérhető funkciókat. A nők az elérhető funkciókat és az információk frissességét jobbnak ítélték mint a férfiak. Az eredményekben valószínűleg közrejátszhat, hogy az idősebb korosztályoknak kevesebb tapasztalata van a honlapokkal szemben elvárható követelményekkel kapcsolatban. Az értékelések alapján jól látható, hogy a honlap fejlesztésre szorul. Az önkormányzati honlapról való nyomtatványletöltés fontos lépcsőfokot jelent az elektronikus ügyintézés elterjedése során, ennek megfelelően fontos kérdés, hogy a lakosok miként viszonyulnak ehhez a lehetőséghez. A honlapot látogató lakosok 15%-a töltött már le nyomtatványokat az önkormányzat weboldaláról, többségük azért nem használja ezt a megoldást, mert a személyes ügyintézésben jobban bízik, 9%-a pedig egyéb okból (túlnyomó többségében máshonnét vagy nem tudja letölteni) nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 18. ÁBRA SZOKOTT- E NYOMTATVÁNYT LETÖLTENI BORSODNÁDASD VÁROS HONLAPJÁRÓL? év közötti év közötti 50 év feletti Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem, mert jobbnak tartom a személyes ügyintézést Nem, mert Nemek szerint nem találtunk különbséget, viszont az időseb korosztály esetében valamivel több a nyomtatványt letöltők száma. A kapott eredmények arra utalnak, hogy az emberek körében még

17 igen magas a bizalmatlanság az elektronikus ügyintézéssel szemben, többségük egyértelműen a hagyományos, személyes kapcsolatfelvételt favorizálja, az elektronikus nyomtatvány letöltésre leginkább az 50 év felettiek nyitottak. 19. ÁBRA HA LEHETNE, AKKOR NYÚJTANA-E BE KÉRELMET INTERNETES ÚTON, JÓNAK TARTANÁ-E, HA ÍGY NYOMON KÖVETHETŐ LENNE KÉRELMÉNEK SORSA? év közötti év közötti 50 év feletti Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igen Nem, mert személyesen intézi Nem, mert nem ért hozzá Az elektronikus ügyintézés következő szintjét a kérelmek, nyomtatványok online módon való benyújtása képezi. Az eredmények alapján a lakosok háromnegyede nyitott ennek irányába. A lakosok 75%-a szívesen venné, ha internetes úton nyújthatna be kérelmet a hivatal felé, illetve ilyen módon nyomon követhetné ügyének sorsát. A lehetőségtől tartózkodók döntő hányada (az összes érintett 20%-a) itt is azt hozta fel érvként, hogy jobban bízik a személyes ügyintézésben, 6% állítása szerint nem ért az internethez, ezért nincs szüksége erre a megoldásra. Az online ügyintézés iránti fogadókészség is fokozatosan gyengül az életkor emelkedésével: amíg a 40 év alattiak 86%-a, addig az 40 év felettieknek már csak 68%-a élne az internetes kérelembenyújtás lehetőségével, amennyiben az elérhető lenne. Nemek között nem találtunk számottevő különbséget (73-76%). I.3.5 Önkormányzati ügyintézés A vizsgált lakosok az elmúlt 3 évben átlagosan közel 9-szer intéztek ügyet személyesen a helyi polgármesteri hivatalban, 3-szor telefonon és egyszer sem interneten, összességében közel 12 ügyintézés jutott egy ügyet intéző lakosra. A számok jól érzékeltetik, hogy még mindig a személyes eljárás a leggyakoribb, a lakosok háromnegyedénél legalább 3-szor, 35%-ánál pedig legalább 6-szor került sor személyes ügyintézésre. A telefonos megoldás már jóval ritkább, ezt csak a lakosok 19%-a vette igénybe, míg online ügyintézés nem történt. Megállapítható, hogy az életkor növekedésével fokozatosan előtérbe kerül a telefonos ügyintézés, az fiatalabban túlnyomó többségében a személyes kapcsolatfelvételt preferálják. Az is jól látható, hogy a férfiak inkább a személyes ügyintézést részesítik előnyben, míg a nők valamivel szívesebben veszik fel a kapcsolatot a hivatallal telefonon keresztül.

18 20. ÁBRA HÁNY ALKALOMMAL INTÉZETT ÖN ÜGYET TELEPÜLÉSE POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN? Személyesen Telefonon Interneten Összesen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-2 alkalommal 3-5 alkalommal 6-nál többször Egyszer sem Átlagosan Az ügyet intéző lakosokat megkértük, osztályozzák 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire elégedettek a polgármesteri hivatalban való ügyintézéssel az alábbi szempontok szerint: tájékoztatás minősége, ügyintéző hozzáállása, határidők tartása, esetleges döntés (határozat) megalapozottsága, intézkedés minősége. A kapott válaszokat a fentebb már bemutatott -100-tól ig terjedő egyenlegskálán értékeltük, ahol a -100 jelentése egyáltalán nem elégedett, a +100 jelentése pedig teljes mértékben elégedett. A lakosok összességében mindegyik tényező alapján pozitív módon nyilatkoztak a hivatali ügyintézésről. A közötti értékek közepes elégedettséget mutatnak, ugyanakkor az életkor csökkenésével egyre inkább mérséklődik az elégedettség mindegyik vizsgált tényező kapcsán ÁBRA A HIVATALI ÜGYINTÉZÉSSEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG év közötti év közötti 50 év feletti Összesen Kapott tájékoztatás minősége Ügyintéző hozzáállása Határidők tartása Döntés megalapozottsága, intézkedés minősége A hivatali ügyintézés fejlesztésével kapcsolatban a megkérdezettek egynegyede tett javaslatot, megjegyzést. Többen kifogásolták az ügyfélszolgálat működését, az ügyintézők szakmai hozzáértését, a hozzáállásukat. Többen szeretnék, ha a határidőket jobban betartanák, ha az internetes ügyintézés elindulna, ha megfelelő embereket, a megfelelő számban a megfelelő helyen lennének, szeretnék, ha a kultúra területét jobban fejlesztenék, illetve a csatornázás fejlesztését.

19 I.3.6 Média igénybevétele A vizsgált lakosság mintegy 48%-a nézi rendszeresen a Borsodnádasdi Tv-t információszerzés céljából, míg 52%-a egyáltalán nem foglalkozik ezzel a médiummal. A nők szívesebben tájékozódnak a tv segítésével, mint a férfiak, az életkor növekedésével pedig csökken az érdeklődés a médium iránt. Az eredmények alapján a lakosok közel fele rendszeresen tájékozódik a helyi forrás segítségével, így érdemes lehet az önkormányzattal kapcsolatos híreket, információkat megjelentetni. 22. ÁBRA IGÉNYBE VESZI-E AZ ALÁBBI MÉDIUMOKAT INFORMÁCIÓSZERZÉSRE? év közötti év közötti 50 év feletti Összesen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nem vesz igénybe Igénybe veszi (Borsodnádasdi TV)

20 1. sz. melléklet SZŰRŐKÉRDÉS: Intézett-e Ön ügyet az elmúlt 3 évben a polgármesteri hivatalban? Válaszadó 1. Válaszadó neme (a lekérdező rögzíti): 1. Férfi 2. Nő 2. Kora Alternatív csatornák 3. Rendelkezik-e otthonában internet-előfizetéssel? (több válasz lehetséges) a) Nem 1 igen / 2 nem b) Lassú kapcsolattal (pld. modem, ISDN) 1 igen / 2 nem c) Gyors kapcsolattal ADSL hálózaton 1 igen / 2 nem d) Gyors kapcsolattal kábeltelevíziós hálózaton 1 igen / 2 nem e) Szélessávú mobilinternet-kapcsolattal 1 igen / 2 nem f) Egyéb kapcsolattal 1 igen / 2 nem 4. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? (Függetlenül a felhasználás helyétől) 1. Naponta legalább 3 órát 2. Naponta 1-2 órát 3. Hetente 4-5 nap 4. Hetente 2-3 nap 5. Hetente egyszer 6. Ritkábban 7. Nem használom az internetet 5. Rendelkezik Ön címmel? 1. Igen 2. Nem

21 6. Rendelkezik-e Ön a honlapon található Ügyfélkapu szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okmányirodai regisztrációval? 1 igen 2 Nem, de már hallottam róla 3 Nem, nem is hallottam róla 7. Miért igényelte Ön az Ügyfélkapus okmányirodai regisztrációt? (Ha a 6. kérdésre igennel válaszolt.) 1 Magánszemélyként így döntött, vagy 2 Céges kötelezettségei miatt kellett létrehozni 3 mindkettő szerepet játszott? 4 egyéb okból, éspedig.. 9. NT X- 8. Szokta Ön látogatni Borsodnádasd Város Önkormányzatának (www.borsodnadasd.hu) honlapját? 1. Nem, mert nem tudok róla, hogy létezne 2. Nem, mert nem érdekel 3. Igen, legalább havi gyakorisággal 4. Igen, évente többször 5. Igen, évente egyszer 6. Igen, ritkábban, mint évente a. Mire használja? 9. Elégedett-e Borsodnádasd város honlapján található Az értékeléshez használjon ötös skálát, amelyben az 1-es jelentése, hogy egyáltalán nem elégedett, az 5-ösé pedig, hogy teljes mértékben elégedett- a közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét! a. információk frissességével, b. az elérhető funkciókkal, c. felépítéssel? 10. Szokott- e nyomtatványt letölteni Borsodnádasd Város honlapjáról? a. Igen b. Nem, mert jobbnak tartom a személyes ügyintézést c. Nem, mert 11. Ha lehetne, akkor nyújtana-e be kérelmet internetes úton, jónak tartaná-e, ha ilyen módon nyomon követhető lenne kérelmének sorsa? a. Igen b. Nem, mert Igénybe vesz-e egyéb helyi médiákat információ szerzésre? a) Nem. b) Igen, az alábbit: Borsodnádasd Városi TV

22 Polgármesteri hivatali elégedettség 13. Hány alkalommal intézett Ön ügyet települése Polgármesteri Hivatalában az elmúlt 3 évben? a. Személyes:.. alkalommal b. telefon:.. alkalommal c. interneten:.. alkalommal 14. Elégedett volt-e az alábbiakkal a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézései kapcsán? Az értékeléshez használjon ötös skálát, amelyben az 1-es jelentése, hogy egyáltalán nem elégedett, az 5-ösé pedig, hogy teljes mértékben elégedett- a közbülső értékekkel árnyalhatja véleményét! a. kapott tájékoztatás minősége b. ügyintéző hozzáállása c. határidők tartása d. esetleges döntés (határozat) megalapozottsága, intézkedés minősége 15. Vannak-e észrevételei, javaslatai a hivatal működésének fejlesztésével kapcsolatban?.

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

Partner és kontakttérkép

Partner és kontakttérkép Partner és kontakttérkép Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 SZERVEZETI KONTAKTOK JELENTŐSÉGE... 2 A SZERVEZETI HÁLÓZATOK TÍPUSAI... 3 A PARTNER ÉS KONTAKT

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. A helyi önkormányzatok Internet-használati szokásai 2001. 3. negyedév Virtuális Térfigyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 3. Készült

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN Szabó László* AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN Az információs társadalom és gazdaság fejlettségében Magyarország elmaradása az Európai Uniótól legalább 2-3 évre tehető

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Készítette: Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Összefoglalást készítette: Patai Edina Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 6723 Szeged József Attila

Részletesebben

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január

JELENTÉS. (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank. 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január JELENTÉS (A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2003 őszi adatfelvétele) Budapest, 2004. január 1 A 2003. őszi adatfelvételt a TÁRKI Rt. az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, az OTKA (nyilvántartási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

százfokú százalékos megoszlás

százfokú százalékos megoszlás Lakossági kutatás a piacfelügyeletről és a fogyasztói problémákról a konvergencia régiókban 2009. november Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22)

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013. Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 0. Kutatási összefoglaló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére . A kutatás háttere és módszertana A kutatás háttere,

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Infomédia Monitoring 2012.

Tartalomjegyzék. Infomédia Monitoring 2012. Infomédia monitoring 2012 Tartalomjegyzék Infomédia monitoring 2012 1 Összefoglaló 3 I. Bevezetés 6 II. Kvantitatív kutatás eredményei 8 Hozzáférés telekommunikációs csatornákhoz 8 Internetes tartalom-

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

TÁMOGATÁSA JOGCÍM KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. Készítette: EMVA Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft.

TÁMOGATÁSA JOGCÍM KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. Készítette: EMVA Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft. TANULMÁNY AZ ÚMVP FIATAL GAZDÁK INDULÓ TÁMOGATÁSA JOGCÍM KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL Készítette: EMVA Vidékfejlesztési Tanácsadó Kft. Készült a www.emva.hu oldalon elvégzett nem reprezentatív kérdőíves

Részletesebben