A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése, amelyet szomorú egészségügyi statisztikák igazolnak. 2 A hivatásos és szerződéses katonák körében a haderő minőségi átalakítása kapcsán fokozott hangsúlyt érdemel az életmódkultúra javítása, ugyanis a szolgálati feladatok ellátása fokozott fizikai és szellemi megterheléssel járó rizikófaktorként jelentkezik. 3 Az állomány fizikai kondíciója fontos hadrafoghatósági és harci érték jellemzési mutató. Jelen írásos műben megkísérlem összefoglalni a fizikai alkalmasság időszerű problémáit, amelyek az önkéntes haderőre történő áttérés küszöbén álló Magyar Honvédséget jellemzik. A problémakör nem csak a védelmi szférát de az egész társadalmat érinti. VISSZATEKINTÉS A JOGI SZABÁLYZÓKON KERESZTÜL AZ 1997-TŐL NAPJAINKIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA A fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. évi törvény alapján megjelent a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 12/1997. (V. 16.) HM rendelet, amely intézkedik az egész állomány fizikai állapotának és alkalmasságának időszakos és szükségszerinti ellenőrzéséről, valamint vizsgálatáról. A MHPK VKF 95/1997. (HK 24.) intézkedése értelmében a hivatásos és szerződéses állományú katonák fizikai felkészülésének 1 Kovács Péter: A fizikai alkalmasság időszerű kérdései. Előadás. Honvédelmi miniszteri információs értekezlet, Budapest, február Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának felkérésére összeállította az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium munkacsoportja: Egészség az Ezredfordulón összefoglaló a magyar lakosság egészségéről. Budapest, január, 2 8. o. 3 Kovács Péter: Életmód programok alkalmazása a honvédelemben az EU csatlakozás küszöbén. Előadás. Tavaszi Szél 2003 Konferencia, május , Sopron. Tavaszi Szél 2003 Konferencia kiadvány, Doktoranduszok országos szövetsége, 2003, o. 204

2 ÁLTALÁNOS feltételeit az állományilletékes parancsnokok kötelesek megteremteni, ez azonban nem mehet a szolgálati feladatok ellátásának rovására. A fizikai állapot felmérésének és alkalmasság vizsgálatának folyamatát máig megalapozó 12/1997. (V. 16.) HM rendelet követelményrendszere a szomorú népegészségügyi adatokkal párhuzamosan 4 és a nemzet olimpiai szerepléseinek eredményességével 5 ellentétben megalapozatlannak bizonyult (1. sz. táblázat), így a 4/1998. (II. 27.) HM rendelet, majd a 24/2001. (X. 20.) HM rendelet módosította annak követelmény, illetve értékelési rendszerét. A szakemberek által átdolgozott fizikai követelményrendszer szakmai tartalma a máig is időszerű létszámproblémák okán nem teljesülhetett maradéktalanul, ami a kezdeti irreálisan magas követelményeket irreálisan alacsonyra csökkentette (1. sz. táblázat). Ezt követően jelent meg a Magyar Honvédség munkaköri beosztásaihoz kapcsolódó, annak követelményeit tartalmazó 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet, amely a fizikai alkalmasságot vizsgáló és állapotot felmérő metódus szakmai tartalmát még tovább fejlesztette. A rendelet differenciált követelményeinek alkalmazására a hiányos megjelenés okán nem nyílt lehetőség. 1. sz. táblázat Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet, Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály (MH EVI FAVO) statisztika, Vizsgálati időszak Berendelt fő Megjelent fő (%) Alkalmas (%) Alkalmatlan (%) Nem terhelhető (%) (55%) 25% 62% 13% (47%) 46% 46% 8% (69%) 51% 42% 7% (77%) 65,5% 33,5% 1% (91%) 97% 0,5% 2,5% (94%) 96,2% 0,9% 2,9% Megjegyzés: a táblázat megjelent oszlopának százalékos mutatói a berendelt létszámból számított, míg az alkalmas, alkalmatlan és nem terhelhető százalékos értékek a megjelenési létszámból számított értékek. A 4/2003. (I. 31.) HM rendelet csak részben oldotta meg a követelményrendszer kényszerű szakmai ellentmondásait, 6 így jelenleg is az irreálisan alacsony 4 Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának felkérésére id. m. 5 Magyarország a lakosság létszámához viszonyított olimpiai érmek tekintetében igen előkelő helyet foglal el a nemzetek rangsorában. 6 Kovács Péter: A fizikai alkalmasság vizsgálatának időszerű kérdései. Kézirat. 205

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK követelményszint van érvényben. Sajnos ez nem valószínű, hogy elég a hadsereg népegészségügyi programmal 7 összehangolt 8 kondicionális reformjához, amit az MH Egészségvédelmi Intézet Alkalmasság Vizsgáló Osztályain végzett egészségügyi és terhelés-élettani vizsgálatok is alátámasztanak. 9 Folyik a követelményrendszer szakmai felülvizsgálata, amelynek eredményeképpen a szakmai és egyéb érdekeket összehangoltan figyelembe véve módosításra kerülhet a jelenlegi követelményrendszer. Az elmúlt hat évben nem realizálódott a gyakorlatban a szükséges szemléletváltás. A meglévő jogi szabályozás ellenére a rendszeres testmozgás gyakorlati megvalósításában csak minimális előrelépés történt. A szükséges tárgyi feltételrendszer alapvető hiányosságokkal bír, a kondicionáló eszközpark nagy része elavult, elhasználódott és korszerűtlen. 10 Az elmúlt években nagymértékben csökkent a sportért felelős beosztások száma, ami az állományban lévő szakembergárda létszámának jelentős csökkenését vonta maga után. A minimális és nem összehangoltan működő szakmai közegek álláspontja nem kapott megfelelő hangsúlyt a döntéshozatalban. A felsorolt számos negatívum ellenére a szakterület tovább tudott lépni, hiszen 1998-ban egy alapjaiban jól kidolgozott fizikai alkalmasság vizsgálati-és állapot felmérési rendszer kezdhette meg működését. A munkaviszonyban lévő testnevelők, sportmenedzserek és rekreációs szakemberek töretlenül végzik munkájukat, sőt a megmaradt szakembergárda tudományos aktivitása fokozódott az érintett területeken. 11 AZ ÖNKÉNTES HADSEREG KIALAKÍTÁSA KAPCSÁN FELMERÜLŐ FELADATOK Az 1997 óta eltelt időszak tapasztalatai alapján 12 a fizikai alkalmasságot érintő területeken a következő feladatok körvonalazódtak az önkéntes haderő kialakításának kezdetén: 7 Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. 8 MH EVI FAVO Aktív testmozgás terjesztése a Magyar Honvédségben témakörben kidolgozott programterve, belső nyilvántartott (3 oldal), Kovács Péter: A fizikai alkalmasság vizsgálatának tapasztalatai a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézetében március 1. és december 31. között. Előadás, Katonai Testnevelők Továbbképzése, Budapest, február Kovács Péter: Milyen kondicionáló eszközök alkalmasak a megújuló hadsereg fizikai állapotának javítására. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Katonai Logisztika, 11. évf., 2003/1. sz., Budapest, o. 11 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Képzésében jelenleg 5 fő foglakozik a hadtudomány sport vonatkozású kérdéseinek kutatásával. 12 Kovács Péter: A fizikai alkalmasság vizsgálatának tapasztalatai id. m. 206

4 ÁLTALÁNOS A védelmi szféra értékrendjében az egészségnek és a testkultúrának megfelelő helyre kell kerülnie. A honvédelmi tárca különböző területein tevékenykedő sportszakemberek együttműködése és összehangolt munkája szükséges a sport, különös tekintettel az egészségsport, valamint a katonai testnevelés témakörben. Célszerű több lehetőséget biztosítani a döntéshozói szint részére a tudományosan megalapozott szakmai vélemények és javaslatok megismerésére. Alapfeladatként jelentkezik a védelmi szféra egészségsporthoz és katonai testneveléshez szükséges (tárgyi és személyi) feltételrendszerének továbbfejlesztése és optimalizálása. A megfelelő gazdasági hátteret kívánó eszközpark létrehozásáig fokozott hangsúlyt kapnak azok az egyszerű körülmények között végezhető, ugyanakkor igen hatékony edzés eljárások és gyakorlatok, amelyeket csak a megfelelő létszámú és jól felkészült szakembergárda sajátítatthat el az állománnyal. A védelmi szféra speciális követelményeinek megfelelő szakemberek képzése, valamint rendszerbe állítása szintén időszerű feladat. Nagyon fontos, hogy a sport különböző szakterületein megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek (pl. sportmenedzser, rekreációs szakember, testnevelő tanár, különböző sportági edzők) a végzettségüknek megfelelő feladatokat kapjanak. Igen kényes kérdés a munkakörnek és beosztásnak megfelelő személyes példamutatás, amelynek megvalósítása az érintett területeken meghatározó lehet. Szoros összefüggés van a szemléletmód változás és a jogi szabályzók által lehetővé tett, rendszeres testedzés, 13 valamint egészségfejlesztő testmozgás 14 gyakorlati megvalósítása között. Ehhez a feladatkörhöz kapcsolódik a munkahelyi testnevelési programok megvalósítása az MH különböző munkaterületein. A fizikai alkalmasság vizsgálati rendszerének továbbfejlesztése szükséges az elmúlt évek tapasztalatai alapján mozgásanyag, értékelési rendszer és metodika vonatkozásában. 15 Természetesen a felsorolt feladatok nagy része csak a szükséges és adekvát jogi szabályzás révén teljesülhet, így meghatározó szerepe van a szakma jogi formulákba történő átültetésének. Az így létrejött intézkedések, végrehajtási és szakutasítások jelentős szerepet játszanak abban, hogy a szakmai szempontok gyakorlati alkalmazásával a védelmi szféra szervezett keretek között mintaként szolgáljon a civil szférának. A szabadidősport és rekreációs lehetőségek további bővítése szükséges az állomány igényeinek megfelelően /1997.(HK. 24) MHPK VKF intézkedés. 14 Kovács Péter: Az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló testmozgás programok alkalmazása a védelmi szférában. Előadás, Segítő kapcsolatok szerepe a fegyveres erők testületeiben konferencia, Budapest, május 6 7. Megjelenés alatt (Honvédorvos). 15 Kovács Péter: A fizikai alkalmasság vizsgálatának időszerű kérdései. Kézirat. 207

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK Kulcsszerepet kap az egészségügyi ellátórendszer optimális működése a megelőzés terén. A fizikai alkalmasság vonatkozásában alapvető szempont, hogy a testedzést nem izoláltan, hanem az egészséges életmód nélkülözhetetlen alkotórészeként kell kezelnünk. 16 Az Egészség Évtizedének Johan Béla népegészségügyi programja alapján az orvos honvédorvos társadalomnak is részt kell vállalnia az egészségügyben megjelenő katonák elméleti felkészítésében, illetve tájékoztatásában. Igen fontos az MH állományának minél szélesebb körű folyamatos informálása a rendszeres testedzés, valamint a sportolás fontosságáról, előnyeiről, szükségességéről. 17 Hasznos lenne egy komplex médiaprogram részeként elvégzett HM és MH szintű előadássorozat, ahol először a szakközegek, majd rajtuk keresztül az egész állomány tájékoztatása és képzése valósulhatna meg. Az eredményes prevenciós tevékenység részeként fokozott hangsúlyt kell kapnia az oktatási intézményekben folyó szakmai munkának. Az állomány kiképzésének részeként továbbra is megkülönböztetett figyelmet érdemel a kondicionális és koordinációs képességek 18 fejlesztése és szinten tartása. A szomorú egészségügyi statisztikák 19 alapján fokozott figyelmet érdemel a külföldi katonai szolgálatot teljesítő állomány kondicionálása, ugyanis a hadműveleti területeken történő munkavégzés fokozott szellemi és fizikai igénybevételt jelent. A minőségi reformok eredményessége egyénre szabott, tudományos alapokon nyugvó életmódprogramok alkalmazását teszi szükségessé az egész állomány körében. 20 Igen hatékony lehet a sikeres MH szintű akcióprogramok (pl. Az Egészség a legerősebb fegyvered! program) további bővítése. A folyamat nélkülözhetetlen eleme a változás monitorozása és értékelése, amelynek alapvető része a megfelelő metodika és az azt végrehajtó szakképzett személyi állomány alkalmazása, valamint a kor informatikai színvonalának megfelelő és a gyakorlatban is jól működő adatszolgáltatási rendszer és központi adatbázis létrehozása. JÖVŐKÉP Az előzőekben leírt problémák megoldásával sor kerülhet a Magyar Honvédség kondicionális reformjára, amely az átfogó haderőreform igen fontos és Kovács Péter: Az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló id. m. 17 Harsányi László: Edzéstudomány II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, 2001, o. 18 Harsányi László: id. m.. 19 Dr. Szenkovits Adeodát: Lessons Learned Screening AFOR/SFOR/KFOR Troops, 10 th Annual American Hungarian Military Medical Conferencie HDF, Kovács Péter: Életmód programok alkalmazása a honvédelemben az EU csatlakozás küszöbén id. m., o.

6 ÁLTALÁNOS nélkülözhetetlen része. Ennek eredményeként javulás következhet be az állomány életmódkultúrájában, ezen keresztül életminőségében és munkavégző képességében, amely magasabb harci értéket eredményez. FELHASZNÁLT IRODALOM 95/1997.(HK. 24) MHPK VKF intézkedés. 24/2001. (X. 20.) HM rendelet. 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. 12/1997. (V. 16.) HM rendelet. 4/1998. (II. 27.) HM rendelet. 4/2003. (I. 31.) HM rendelet. ADEODÁT, SZENKOVITS: Lessons Learned Screening AFOR/SFOR/KFOR Troops, 10 th Annual American Hungarian Military Medical Conferencie HDF, Egészség az Ezredfordulón összefoglaló a magyar lakosság egészségéről. Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának felkérésére összeállította az ESZCSM munkacsoportja, Budapest, január. HARSÁNYI LÁSZLÓ: Edzéstudomány II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, KOVÁCS PÉTER: Az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló testmozgás programok alkalmazása a védelmi szférában. Előadás. Segítő kapcsolatok szerepe a fegyveres erők testületeiben konferencia, Budapest, május 6 7. Megjelenés alatt: Honvédorvos. KOVÁCS PÉTER: A fizikai alkalmasság időszerű kérdései. Előadás. Honvédelmi miniszteri információs értekezlet, Budapest, február 24. Kovács Péter: A fizikai alkalmasság vizsgálatának időszerű kérdései. Kézirat. Kovács Péter: A Fizikai Alkalmasság Vizsgálatának Tapasztalatai a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézetében március 1. és december 31. között. Előadás. Katonai Testnevelők Továbbképzése, Budapest, február 27. KOVÁCS PÉTER: Életmód programok alkalmazása a honvédelemben az EU csatlakozás küszöbén. Előadás. Tavaszi Szél 2003 Konferencia, május , Sopron. Tavaszi Szél 2003 Konferencia kiadvány, Doktoranduszok országos szövetsége, KOVÁCS PÉTER: Milyen kondicionáló eszközök alkalmasak a megújuló hadsereg fizikai állapotának javítására. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Katonai Logisztika 11. évf. 2003/1. sz., Budapest. Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály Aktív testmozgás terjesztése a Magyar Honvédségben témakörben kidolgozott programterve, belső nyilvántartott (3 oldal)

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának KARD ÉS TOLL 2006/1 A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai Juhász Zsolt õrnagy A szerzõ által 2004. november 1-je és 2005. július 31-e között elvégzett vizsgálat célja a külföldi katonai

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai

Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai DR. CSABAI KÁROLY nyá. ezredes DR. HÉJJA ISTVÁN nyá. ezredes DR. JÁROSCSÁK MIKLÓS ezredes DR. NAGY LÁSZLÓ

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára Kádár Pál Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára A szerzõ a honvédelmi miniszter 23/2008. (HK 4.) HM utasításában létrehozott, az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát

Részletesebben

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben,

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Magyar katonai felsõoktatás: lesz-e következõ kétszáz év?

Magyar katonai felsõoktatás: lesz-e következõ kétszáz év? VÉDELEMPOLITIKA 61 Ujj András Magyar katonai felsõoktatás: lesz-e következõ kétszáz év? 2008-ban a védelmi szféra számos nagy évfordulót ünnepel. A honvédség megszületésének 160., a Hadtörténeti Intézet

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS

(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS 2013.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 354/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) AJÁNLÁSOK TANÁCS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2013. november 26.) az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. mk. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN II. A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt Réti Tamás mk. ezredes HM Védelemgazdasági Főosztály HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében Absztrakt A munka rövid áttekintést ad

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban

Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban 236 Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban Stummer Judit Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban 1. Bevezetés Magyarország biztonságpolitikai környezetének átalakulása, továbbá

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület

Részletesebben

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata sereg szemle Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! (Zrínyi Miklós) A Tudományos Kutatóhelyről szóló

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben