AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor olyan lehetőségekkel néz szembe, amelyek egy racionális fejlesztési folyamat alapján, rövid időn belül egy költségkímélő, kis létszámú, hivatásos illetve tartalékos katonákból álló, korszerűen kiképzett és felszerelt hadsereg felállításához vezethet. A folyamatban lévő haderőfejlesztés sikere érdekében részletesen elemezni és tervezni szükséges a kialakuló új önkéntes honvédség struktúráját valamint szervezetét: konkrétan a hivatásos és tartalékos állomány közötti egyensúlyt illetve feladatokat. Békeidőben, a teljes képességű a teljes harci, harctámogató és harcellátó képességekkel rendelkező haderő fenntartása nem csak nagyon költséges, hanem, mivel a nemzeti költségvetés jelentős részét felemészti, negatív hatást gyakorol a gazdaság és a társadalom továbbfejlődésének támogatására fordítható erőforrások mértékére. A dilemma abban realizálódik, hogy a nemzet védelmét nélkülözni nem lehet, és ahhoz békeidőben is jól felszerelt, alaposan kiképzett haderőre van szükség, de ezt csak a rendelkezésre álló, korlátozott erőforrások leghatékonyabb felhasználásával lehet elérni. A szükséges haderő méreteit a nemzet fenyegetettsége, a NATO által szolgáltatott kollektív védelem, továbbá az ország anyagi helyzete határozza meg. A harcra kész, de békében csak részben kihasznált és általában nem harci feladatokat végrehajtó a társadalom támogatása, pl. árvíz, hófúvás, földrengés és más válságok esetében, magyar haderő fenntartása valamint a gazdasági és társadalmi igények kielégítése között szükséges egyensúly létrehozása, hivatásos és tartalékos csapatokból összetett, de egymást szorosan támogató haderő struktúra kialakítását igényli. A hivatásos és tartalékos állomány küldetése, szerepe továbbá összeköttetése egyeztetett és egységes haderő fejlesztési stratégiát igényel. Az egyik hatással van a másikra, a kettő összegezve lehetővé teszi a hatékony, hathatós és finanszírozható haderő megteremtését. Háború esetére a szükséges hadkiegészítési feladatokat Magyarország hagyományosan a több változatú tartalékos rendszer működtetésével, fenntartott alakulatok kiegészítésével illetve különálló tartalékos egységek mozgósításával kezelte. Ez a rendszer a kötelező sorozás alkalmazásával, a kötelező katonai szolgálatot már teljesítő egyének bevonásával, gyakorlatilag majdnem a teljes lakosság mozgósításával működött. Azzal, hogy Magyarország tagja lett 236

2 ÁLTALÁNOS az euro-atlanti szövetségnek, erre a rendszerre a jövőben ilyen módon nem lesz szükség. Ugyanakkor, a hagyományos tartalékos rendszer hosszabb időt akár egy évet igényelt a tartalékos csapatok felkészítésére, felszerelésére. Ehhez a nem nagyon valószínű világméretű konfliktus kitörése kivételével a XXI. század elején, a dinamikus, mozgékony, technológiailag fejlett harctéri körülmények között elegendő idő a jövőben nem marad. Emiatt, a tartalékos katonák és csapatok szerepe, szervezete, azok felkészítésének valamint felszerelésének rendje, vezetése továbbá irányítása, illetve válsághelyzet esetén a hadrendbe történő gyors és hatékony bevonása összetett, a teljes haderő szervezeti stratégiáját átfogó innovatív elgondolásra, a szükséges tervek koordinált kidolgozására van szükség. A HADERŐSZERVEZÉS ALAPJAI Egyértelmű, hogy a NATO-tagság, a kollektív védelem, és az EU-tagság az ország részéről jelentős felelősségvállalást is igényel, hiszen a kollektív védelem, az EU gyorsreagáló haderő felállítása, a magyarok által biztosított katonai támogatást, és ezzel a magyar haderőt is igénybe veszi. Egyszóval, a magyar haderőt beszámítják az európai biztonsági tervezésbe, ezért meg kell, hogy feleljen a nemzetvédelmi illetve a szövetséges elvárásoknak, igényeknek egyaránt. A magyar haderő csak akkor képes eleget tenni új feladatainak és kötelességeinek, ha felkészítése, felszerelése kompatíbilis a szövetséges csapatokkal, illetve, ha szervezetei hatékonyan, hathatósan és gyorsan be tudnak illeszkedni a szövetséges hadrendbe. Ehhez egy több éves, átfogó továbbá fegyelmezett módon végrehajtott haderő fejlesztési folyamatra van szükség. Ugyanakkor, a sikeres haderőreform végrehajtásához nélkülözhetetlen, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban, a haderő logikus és célszerű fejlesztésére fordítsuk. A NATO által nyújtott kollektív védelem lehetővé tette a magyar haderő létszámának csökkentését, de a nemzet valamint a kollektív védelem fenntartásához szükséges katonai képességek folyamatos továbbfejlesztése nemzeti feladat maradt. E tényt az is jelentősen bonyolítja, hogy a Magyar Honvédség eszközei, felszerelései nagymértékben elavultak, azokat majdnem teljes mértékben fel kell újítani, annak érdekében, hogy megfeleljenek a XXI. század kihívásainak, továbbá, hogy a kijelölt alakulatok problémamentesen be tudjanak illeszkedni a szövetséges műveletek támogatásába. A haderőreformot illetve a haderő fejlesztését az is megnehezíti, hogy a magyar hadviselés kultúrája ami meghatározza a haderő szellemét, jellegét, doktrínáját, eljárásait, szokásait, hagyományait stb. alapvetően megválto- 237

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK zott, hiszen a NATO-tagság a Magyar Honvédséget a régi elvek felülbírálatára, illetve a nyugati hadviselési eljárások, szabványok és szabályzók befogadására, azok adaptálására késztette illetve készteti. A kulturális és szemléleti változás teljes mértékben hatott a haderő minden részére, és a szükséges új katonai szemlélet bevezetése rendkívül összetett valamint bonyolult feladatnak bizonyult. Az új fogalmak lépésről-lépésre végrehajtott bevezetése továbbá azok elfogadása még évtizedeket vesz igénybe. A haderőreform végrehajtását az is bonyolultabbá tette, hogy az Országgyűlés elrendelte az önkéntes haderő bevezetését, és ezzel párhuzamosan a nemzet gazdasági helyzete miatt jelentősen csökkentette a honvédelmi tárca finanszírozását. Ez egy újabb létszámcsökkentésre késztette a honvédelmi tárca vezetőit, továbbá arra, hogy egy kisebb létszámú, alacsonyabb képességű, de mindenek előtt költségkímélő haderőt hozzon létre. Azonban ezt a haderőt is megfelelő módon fel kell készíteni, felszerelni és kiképezni a nemzeti illetve nemzetközi katonai feladatok végrehajtására. A évi Stratégiai Felülvizsgálat valamint a ban végrehajtott Védelmi Felülvizsgálat eredményeként meghatározták a perspektivikus új magyar katonai struktúrát, ami többek között eltörölte a területvédelmi alakulatokat illetve a korábban M alakulatoknak nevezett tartalékos alakulatokat. Igaz, az utóbbi években ezek az alakulatok általában már csak a tervekben léteztek. A MAGYAR HONVÉDSÉG ÚJ SZEREPE Magyarország stratégiai, biztonsági és gazdasági helyzete a jövőben csak egy kis létszámú, hivatásos haderő létrehozását illetve fenntartását indokolja. Ugyanakkor a NATO-tagság valamint a kollektív védelem növeli Magyarország biztonságát. A évi Védelmi Felülvizsgálat meghatározta a Magyar Haderő ambíció szintjeit, és ezzel a Magyar Honvédség jövőbeni szervezetét és szükséges fejlesztési irányait is, de ezt csak a hivatásos állomány tekintetében tette meg. A fent említett költségkímélő lépésekből fakadó szervezési alapelv, hogy a Magyar Honvédség csak a hivatásos és tartalékos katonák szolgálatának összehangolásával lesz képes eleget tenni nemzetvédelmi és külföldi (szövetségi) feladatainak. A hivatásos katona a hadviselést választotta pályafutásának, és a katonai szolgálat lett életének meghatározó eleme. Békeidőben feladata, hogy mindenkor törekedjen a mélyebb szellemi és szakmai ismeretek elsajátítására, illetve a kezdeményező, magasabb szintű felelősség vállalására, beleértve a katonai doktrínák részletes ismeretét, a szolgálati eljárások betartását, a fegyverkezelési metodikák betanulását, a vezetés-irányítás módszerei gyakorlását, továbbá a 238

4 ÁLTALÁNOS hadrafoghatóság és felkészültség magas szinten tartását. Ugyancsak feladata a szükséges szakmai ismeretek elsajátítása valamint a folyamatos szellemi és szakmai továbbtanulás, továbbképzés. Szervezési alapelvnek kell tekinteni azt, ami egyben a harci és szakmai hatékonyságot is növeli, hogy békeidőben az alakulat feltöltöttségi szintje tisztekkel, tiszthelyettesekkel, és szerződéses katonákkal legyen elegendő az adott katonai szervezet küldetése, továbbá fő feladatai sikeres végrehajtásához utánpótlás vagy kiegészítés nélkül is. Másképp fogalmazva az alakulat feltöltöttsége tegye lehetővé a rendszeresített fegyverzet vagy eszköz kezelését még akkor is, ha az állomány nincs száz százalékosan feltöltve, továbbá azonnali kiegészítést sem kap. További szervezési alapelv az is, hogy a hivatásos-tartalékos haderőben a magasabb szakmai képességeket igénylő beosztásokat az állandóan szolgáló hivatásos katonák töltik be. Ugyanakkor a tartalékos katonák kiképzése és felkészítése alapjában legyen egységes. Az alakulat harctéri hatékonysága azt igényli, hogy hadkiegészítés esetében a tartalékos katona képes legyen szakmailag szinte azonnal beolvadni az alakulat szervezetébe. Emiatt a tartalékost olyan módszerekkel, közel azonos szinten szükséges felkészíteni, mint a hivatásos állományt. Újabb szervezési alapelv, hogy a folyamatos szakmai gyakorlás alapozza meg a hadrafoghatóságot, a harci felkészültséget, és annak szinten tartását. Emiatt békeidőben a hivatásos állomány legfontosabb feladata továbbá kötelessége a szakmai ismeretek folyamatos elsajátítása, valamint a szakmai ismeretek szintjének emelése. Ehhez hozzátartozik a rendszeresített fegyverek és eszközök bevethető állapotban való tartása, fenntartása is. Ugyancsak fontos követelmény, hogy az alakulat képességei kiegészítését szolgáló tartalékos állomány tagjait is rendszeresen gyakoroltatni, felkészíteni szükséges a harctéri feladatok végrehajtására. A MAGYAR HONVÉDSÉG SZERVEZETE Aktív haderő Harci alakulatok (80% feltöltöttség) Harctámogató alakulatok (65-75% feltöltöttség) Önkéntes tartalékosok 20% 30% Harcellátó alakulatok (60-70% feltöltöttség) 35% 239

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A TARTALÉKOS ÁLLOMÁNY SZEREPE A tartalékos katonák feladata szakmai beosztásuknak megfelelően részletesen megismerni a kijelölt harci feladatok leghatékonyabb és legszakszerűbb végrehajtásának módszereit, azokat elsajátítani, továbbá szükség esetén a hivatásos állományba beolvadva, támogatni alakulatuk küldetése valamint feladatai végrehajtását. A tartalékos katona nem a hadviselést választotta életcéljául, a katonai szolgálat életének csak egyik színtere, Ő hazaszeretetből, (és persze kompenzáció fejében) vállalja az ideiglenes katonai szolgálatot. Mivel csak alkalmanként veszi magára a katonai egyenruhát, a tartalékos katona ismeretszintje a részére előírt katonai, szakmai feladatok végrehajtására összpontosul. Emiatt, a tartalékosoknak alapvetően nem vezető, hanem kiegészítő szerepe van. Természetesen megfontolandó, hogy mozgósításuk esetében az önkéntesen tartalékos szolgálatot vállaló egyének milyen jogi, munkaköri, anyagi stb. feltételek alapján lépnek be, illetve szolgálnak a haderőben. A TARTALÉKOS KATONÁK ÉS CSAPATOK JELLEMZŐI Mivel a XXI. század eleji hadviselés egy technikailag fejlett, mozgékony, hathatós fegyverekkel, elegendő lőszerrel és egyéb logisztikai készlettel ellátott haderő fenntartását igényli, a magyar haderő képességigényei meghatározása a vezetés részére jelentős kihívást eredményez. A haditechnikai eszközök bonyolultsága folyamatosan komolyabb problémát jelent a kiképzés és szakmai szakértelem szinten tartása szempontjaiból, és a katonától növekvő technikai alapismereteket igényel. Ez egy olyan hivatásos-tartalékos katonai struktúra kidolgozását teszi szükségessé, amelyben a tartalékosok változó módon hozzájárulnak a haderő háborús felkészültségéhez. Ahhoz, hogy a hadkiegészítő rendszer hatékonyan támogassa a haderő gyors, hatékony és rendszeres feltöltését, a hadkiegészítés teljes, részletes elemzésére valamint esetleges átalakítására van szükség. Békeidőben, a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottsága miatt az MH átlagos feltöltöttsége még a NATO-nak felajánlott csapatok esetében sem fogja meghaladni a szövetség által igényelt 80%-t, sőt sok esetben még annál is alacsonyabb lesz. Emiatt, háború, vagy más komoly válsághelyzet kialakulása esetén egy olyan hatékony hadkiegészítő rendszerre van szükség, amely szinte rutin alapon lehetővé teszi az alakulatok feltöltését előre kiképzett illetve felkészített tartalékos katonákkal. Ennek gyakorlatilag a következő módszerei lehetnek: 240

6 ÁLTALÁNOS a hivatásos, de más alakulatoknál szolgáló katonák szükségszerű áthelyezése; a hadkiegészítésre felkészített és gyorsan aktív szolgálatba rendelt tartalékos katonák mozgósítása; a békében felkészített önálló tartalékos csapatok mozgósítása. A TARTALÉKOS KATONAI KULTÚRA A tartalékos katona, mozgósítás esetén kiegészítő beosztásban, esetleg tartalékos alakulatok kötelékében szolgálhat. A haderő technikai bonyolultsága és emiatt folyamatosan emelkedő költsége miatt, a korábbi háborús készleteket illetve hadianyagokat felhalmozó logisztikai rendszer alkalmazása nem lesz célszerű. Ehhez hozzájárul az is, hogy a tartalékos szolgálat eszméje és jellege megváltozik. Nem valószínű például, hogy a jövőben szükség lesz a teljesen tartalékosokból álló harcoló alakulatokra, azonban a logisztikai ellátó csapatok állományában, ahol békeidőben a teljes képességet nem szükséges üzemeltetni, nagy szerepük lehet. Az eddigi hadkiegészítő rendszer, amelyben a tartalékos katonák és alakulatok felkészítése több hónapos kemény erőfeszítést igényelt, a jövőben nem lesz képes kellő módon támogatni a Magyar Honvédség igényeit. Ahhoz, hogy a NATO-nak felajánlott alakulatok felkészült állapotban, gyorsan reagálni tudjanak a kialakuló helyzetekre, olyan haderő-struktúrára van szükség, amelyben: minden katona, hivatásos és tartalékos egyaránt alapvetően egyforma kiképzésben részesül, még békeidőben is; békeidőben, minden alakulat állományában rendszeresen beosztott tartalékosok szolgálnak, akik alkalmilag együtt gyakorolnak hivatásos társaikkal; az előre beosztott, szakmailag jól kiképzett és felkészített tartalékos katonák felkészülve, gyorsan továbbá zökkenőmentesen be tudnak olvadni az alakulat állományába; mozgósítás esetén a tartalékos katona már előre ismeri a bevonulás rendjét illetve feladatait, beleértve azt is, hogy mi lesz a beosztása, ki lesz az elöljárója stb. a karbantartáshoz, javításhoz szükséges részletes technikai szakismeret a hivatásos állomány birtokában van, a tartalékos katona azonban ismeri a haditechnikai eszközök, fegyverek kezelésének módszereit, szabályait és eljárásait, mert ezt folyamatosan gyakorolja; a technikai eszközök kezelése, javítása és karbantartása nem a tisztek feladata, akiknek vezető, tervező illetve felügyeleti feladataik vannak, hanem a tiszthelyetteseké; olyan szolgálati kultúra alakul ki, amelyben a mozgósított tartalékost az alakulat megbecsült, szerves tagjaként kezelik. 241

7 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK TARTALÉKOSOK KIKÉPZÉSE, FELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS ELLÁTÁSA Minden hivatásos és tartalékos katona illetve katonai szervezet felkészültségi és hadrafoghatósági szintjének megítélése részletesen kidolgozott valamint meghatározott katonai célkitűzések, szakmai követelmények, feladatok, feltételek illetve végrehajtási szabványok alapján történik. A szakmai követelmények határozzák meg a katonák általános pályafutásának rendjét, beleértve az előmenetelt, a képzés és továbbképzés szükségességét, illetve a szakmai ismeret szintjét. Haderőszervezési alapelv tehát, hogy minden katona, legyen hivatásos, vagy tartalékos, meg kell, hogy feleljen az előírt szolgálati és szakmai szabványoknak. Ahhoz azonban, hogy a hivatásos és tartalékos katonák zökkenőmentesen és hatékonyan együtt tudjanak működni, biztosítani kell, hogy kiképzésük, felkészítésük egységes módon történjen. Emiatt szükséges kidolgozni és meghatározni a tartalékos katonákkal szembeni részletes szakmai követelményeket, feladatokat, feltételeket, végrehajtási szabványokat, a munkaköri feltételek részleteit valamint a tartalékos katona pályafutásának elemeit. Ahhoz hogy a tartalékos rendszer valóban arra szolgáljon, hogy képes legyen kiegészíteni a hivatásos állományt, a tartalékosnak olyan pályafutást szükséges biztosítani, amelyben esélye van az előmenetelre, a magasabb beosztások betöltésére, illetve a magasabb felelősségi szintek elérésére. A TARTALÉKOS SZOLGÁLAT JOGI FELTÉTELEI Az önkéntes haderő struktúrájában a tartalékos katonákat meghatározott időtartamú szolgálati szerződés alapján szükséges alkalmazni. Egyértelmű, hogy az önkéntes haderő csak akkor lehet teljes érvényű és hatékony, ha a katonai szolgálatot vállaló egyén elfogadja, hogy a szerződéskötés egyben azzal a felelőséggel is jár, hogy adott, a polgári életben érvényes munkavállalói szabályzókon és eljárásokon túl a haderőben speciális szabályok is élnek. Specifikusan, a szerződést kötő katonának engedelmeskednie kell a parancsoknak békében és háborúban egyaránt. Emiatt a katonai szolgálati szerződést oly módon szükséges megfogalmazni minden katona esetében, hogy az csak a katonai szolgálatra kötelezze el a bevonuló katonát, illetve, hogy lehetőség legyen beosztása szükségszerű megváltoztatására, az egyén átalárendelésére, a polgári világban szokásos személyi beszélgetések lebonyolítása nélkül. Ugyanakkor, a szerződési feltételek megszegése esetében komoly jogi szankciók alkalmazása szükséges, hogy válság esetén a békében kiképzett és fizetett tartalékos ne tudjon kibújni szolgálati kötelességei alul. 242

8 ÁLTALÁNOS Ahhoz, hogy a tartalékos katona megfelelő módon fel tudjon készülni a szolgálatra, a szerződésben célszerű lenne rögzíteni azt, hogy a tartalékos: katonai szolgálata adott időtartamra érvényes, érdeme, képességei illetve teljesítményei alapján a szerződés felújítható; felelős a szabályokban meghatározottak szerint (pl. havonta egy hétvégét, nyáron két hetet) katonai szolgálatot teljesíteni illetve gyakorlaton részt venni. Mozgósítás esetén, (és a rendszeres kiképzési gyakorlatok is mozgósításnak számít) jogi státusza megfelel az állandó, hivatásos katonák jogállásával; illetménye, pótlékai stb. azonosak az aktív szolgálatban lévő azonos rendfokozatú katonák illetményeivel, pótlékaival, de arányban illeszkedik a valós leszolgált időtartamokhoz. Azonban, a katonai szolgálat vállalásának ösztönzésére, a hétvégi két napos szolgálatért négy napos kompenzáció, a nyáron végrehajtott két hetes gyakorlatért pedig egy havi fizetés jár; meghatározott jogállása rögzíti a tartalékos egészségügyi ellátása, katonai nyugdíjrendszere és más juttatások részleteit. Ahhoz, hogy elegendő számú és minőségű egyének vállalják az önkéntes tartalékos szolgálatot, fontos biztosítani, hogy ezzel előnyben részesülnek, illetve, hogy nem szenvednek hátrányt polgári életükben valamint munkahelyükön. Ennek érdekében, a katonai szolgálati törvényeket olyan módon kellene módosítani (esetleg új törvényeket alkotni), amely: előírja a tartalékos szolgálat feltételeit, beleértve a mozgósítási időtartamot stb.; elismeri a tartalékos szolgálat fontosságát; mozgósítás esetén biztosítja az egyén munkahelyét; a tartalékos katonai szolgálat lelkes támogatását ösztönző kezdeményekben, esetleges adókedvezményekben, részesíti azt a munkaadót, aki hozzájárul beosztottjai tartalékos szerepvállalásához; jogi védettséget biztosít a mozgósított tartalékosok részére. A fentiekben vázolt elgondolások talán hozzájárulhatnak egy hatékony mozgósítási rendszer működéséhez évi Stratégiai Felülvizsgálat évi Védelmi Felülvizsgálat. FELHASZNÁLT IRODALOM 243

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon Tóthmajor Balázs A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon A kormány egy éves Honvédelmi politikáját vizsgálva egyértelműen kitűnik, hogy az önkéntes tartalékos rendszer állományának feltöltése, illetve

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

Fodor János. Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása. Budapest, 2010. november 14.

Fodor János. Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása. Budapest, 2010. november 14. Fodor János Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása Budapest, 2010. november 14. A téma időszerűsége Határhelyzetek az életben Milán szurkolók busza Graz mellett Felsőzsolca Kolontár-Devecser Katasztrófa

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK VASS JÁNOS A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI Vass János mk. ezredes 1995-ben részt vett a Magyar Műszaki Kontingens felállításának munkálataiban, majd a kontingens

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben

Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben Fodor István tankerületi igazgató 2013.08.28. Az oktatási rendszer átalakításának okai Állami felelősségvállalás Egyenlő feltételek biztosítása

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja

1. táblázat A főhadnagyi általános előmeneteli tanfolyam tantárgyprogramja Tantárgy Tartalom Óraelosztás kontakt önképzés összesen Eligazítás 1 - - Konzultáció/Önképzés 12 81 93 A titokvédelem törvényi szabályozása, az állam- - 4 4 és szolgálati titok fogalma. Az irat fogalma,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE EFOP-3.8.2-16-2016-00001 KIEMELT PROJEKT SPIESZ TAMÁS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ A PROJEKT ALAPADATAI

Részletesebben

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt Build Up Skills Hungary projekt II. konferencia Budapest, 2013. március 8. Alapinformációk

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat

H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/6691. számú országgyűlési határozati javaslat a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Azevangélikusköznevelésjelentőségeés

Azevangélikusköznevelésjelentőségeés Azevangélikusköznevelésjelentőségeés szerepea társadalombanésazegyházban Dr. habil Fábri György egyetemi docens ELTE PPK a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének felügyelője Tartalom

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter../2006. (MK ) HM utasítása

A honvédelmi miniszter../2006. (MK ) HM utasítása MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE számú példány A honvédelmi miniszter./2006. (MK ) HM utasítása a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszterének Humánpolitikai Irányelvei a 2006-2007. személyügyi

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben