Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRÕL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL"

Átírás

1 Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával összhangban - összeállította a évi közhasznúsági jelentését, amelyet a jelen beszámoló formájában a évi Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. I. 1./ Számviteli beszámoló és eredmény kimutatás ( eft-ban): A számviteli törvénynek megfelelõen egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és a évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünk mérleg szerinti tárgyi eszköz állománya 595e Ft., pénzeszköz: 4717e Ft. Eszköz összesen: 5312e Ft. A évben alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenység) származó eredmény 783e Ft, amelyből a tollas szakosztály sportszerek beszerzésének következő évre történő áthúzódó számlája kerül kifizetésre évben. 2./ Költségvetési támogatás felhasználása: Az Egyesület normatív támogatásban államháztartási tv. szerint évben nem részesült. A HM-től kapott összeg pályázat útján elnyert, mely konkrét feladatra került felhasználásra.

2 3./ Vagyon felosztása:. A közhasznú tevékenység évi eredmény 783e Ft. A évi pénzügyi eredmény beszámoló szerint 1209 e Ft. 4./ Célszerinti juttatások felhasználása: A cél szerinti hozzájárulásokkal kapcsolatban az egyesületnek nincs törvényi, illetve jogszabályi kötelezettsége. A juttatásokkal kapcsolatban megállapodások tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó felhasználási lehetőségeket, amelyeket minden esetben betartott az egyesület. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról: Az Egyesület évben központi költségvetéstől, a HM-től pályázat útján 978 e Ft. összegben részesült, mely összeg a szakosztályok feladatainak végrehajtásához történő hozzájárulás, melyről az elszámolás határidőre benyújtásra kerül. A pályázatokon elnyert egyéb összeg 1.230e Ft, melynek nagy része a versenyeken való részvétel nevezési- és bírói díjainak, valamint bérleti díj kifizetésére került felhasználásra. 6. Tisztségviselõk részére nyújtott juttatások: Az Egyesület választott tisztségviselõi részére 600 e Ft került kifizetésre utazási költség címén. Más adómentes juttatásban nem részesültek. II. 1./ évi bevételek teljesítése (eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Tervezett (eft) Teljesített (eft) HM pályázat NCA pályázat (mûködésre) HM Zrínyi Kht. ( MH sportbajnokság, rendezvény) Wesselényi pályázat MEFS pályázat Áthúzódott a2011 re Egyéb Tagdíj Egyéb hozzájárulások Kamat bevétel APEH_tól Szja 1% Összesen: e Ft

3 A bevételek pénzügyi tervezése során évre 8.450eFt került betervezésre és jóváhagyásra. A terv és a teljesítés között a kedvezõ irányú eltérés (1261 e.-ft). 2./ évi kiadások (költségek) teljesítése (9.398 eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Terv (eft) Teljesítés (eft) Bér jellegû kifizetés Nem tervezett 0 Közteher 0 Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) Szolgáltatás Tárgyi eszköz beszerzés Telefon Utazási költség Irodaszer, nyomtatvány Postaköltség Számlázási költség (OTP) Nevezési díj költség Bírói díj (verseny rendezés) Érem, serleg Játékengedély Bérleti díj Egyéb költségek Kiadás összesen: Összességében megállapítható, hogy az Egyesület bevételi- és kiadási tervének teljesítése a versenyen való részvételek miatt sokkal többe került az egyesületnek. Az egyesületet és az egyetemet reklámozó pólók beszerzése, a nevezési díjak és a bérleti díjak kifizetése emelkedett. 3

4 A pénzügyi gazdálkodást, pozitívan befolyásolták a cél szerinti támogatások. A mérsékelt és visszafogott ráfordítások (kiadások) együttes eredménye a évi pénzügyi eredmény. A kiadások a takarékossági elvek betartása mellett, a számviteli és gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásával valósultak meg. III. A évi pénzügyi tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe: Az Egyesület évi bevételi- és kiadási terve mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, emelkedő tendenciát mutat. A bevételi oldalon a terv szerint a tagdíjak bevétele kapott nagyobb hangsúlyt, a kiadások figyelembe vételével. A sport támogatásának hiánya miatt, a versenyeken való részvételhez szükséges költségekre, valamint a Zrínyi Egyetem részéről kirótt bérleti díjak kifizetése miatt volt szükség, a tagdíjak befizetésének megszigorítására. Tekintettel arra, hogy a bevételek elsõsorban szerzõdésben rögzített célszerinti feladatokra használhatók fel, ezért a évi mérleg kiadási oldalán átláthatóan tervezhetõk. Az országban kialakult kedvezõtlen gazdasági helyzetbõl adódóan az Egyesület kiadásai 2011-ben jelentősen bővülnek. Mindezek ismeretében a évi bevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 1./ 2011 évi bevételi terv (eft-ban): o Kamat bevétel o évi tagdíj o Hozzájárulás o NCA pályázat o Egyéb pályázatok o MEFS pályázat 500 e Ft o Egyéb bevételek ( Szja 1%, nevezési díj 400 e Ft Bevételek összesen: 50e Ft e Ft e Ft 500.e Ft e Ft eft. 4

5 2011. évi tervezett kiadások A tervezett bevételek ismeretében a évi kiadások az alábbiak szerint alakulnak. 2./ évi kiadási terv (eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Teljesítés (eft) Bér jellegû kifizetés Közteher Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) Szolgáltatás 800 Tárgyi eszköz beszerzés 200 Telefon 120 Utazási költség 900 Irodaszer, nyomtatvány 200 Postaköltség 20 Számlázási költség (OTP) 50 Nevezési díj költség 800 Bírói díj (verseny rendezés) 400 Érem, serleg 250 Játékengedély 330 Bérleti díj Egyéb költségek 300 Kiadás összesen: Kiadások összesen: eFt. Bevételek: 8950eFt Kiadások: 8870eFt évre a tervezett bevételek és kiadások alapján tartalék képzése nem történik. A évi tervezett kiadások szigorú pénzügyi gazdálkodás és a jelenlegi az adó- és pénzügyi feltételek, illetve közterhek mellett realizálhatók. Következetes gazdálkodással a évi gazdálkodás az elmúlt évhez (2010.) közeli pénzügyi eredményt hozhat. Sajnos a tagság nagy részének anyagi helyzete rosszabbodott, ezért a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése nem mindig teljesül időben. A nyugdíjasok közül sokan elmaradtak. 5

6 Az érzékelhető, hogy pénzt nem fordítanak az emberek az egészség megóvására, de a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sem áll rendelkezésükre anyagi forrás. IV. 1./ A évi közhasznúsági tevékenységről szóló szakmai beszámoló: A Honvéd Zrínyi Sportegyesület által végzett évi közhasznú tevékenység egy átfogó, a szabadidősport területén a honvédelmi ágazat ellátási körébe tartozók széles tömegét érintő programokat és feltételeket biztosított. Az Egyesület elsősorban a honvédelmi tárca sport célú feladatait támogatta és szervezte. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordított a katonák szabadidős sportjára, valamint a versenysportra és az utánpótlás nevelésére. Az Egyesület együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Honvédelmi Minisztériummal szervezőként, rendezőként és versenyzőként ben is részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein. A rendezvények úgy kerültek megtervezésre, hogy azok igazodjanak az MH kiképzési sportjához, és azok egész évben folyamatosan biztosítsák az ellátási körbe tartozók sportolását, illetve a honvéd sportegyesületekben folyó versenyzést. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület szervezésében 2010-ben is kiemelt rendezvény volt a Magyar Honvédség Amatőr Röplabda bajnokságának megrendezése. Továbbra is kiemelt rendezvény a nagy tömegeket megmozgató Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap. A rendezvényt 2010-ben is több Honvéd Sportegyesület bevonásával, aktív közreműködésével szerveztük meg. Az Egyesület 2010-ben kiemelt figyelmet fordított az Egyetem és az egyesület közötti új együttműködési megállapodás elkészítésére, a szakosztályok megőrzésére, a sportfelszerelések, sporteszközök biztosítására, megóvására. A HZSE az MH amatőr sportbajnokságok versenykiírásainak megjelentetésében és a szükséges információ közvetítésében tevékenyen közreműködött. Az Egyesület együttműködve a HM-el minden sportbajnokság és verseny szervezését figyelemmel kísérte, olyannyira, hogy a helyszínen személyes részvétellel támogatta a rendezők munkáját, illetve elismerte a versenyzők teljesítményét. Az Egyesület szakosztályai elsősorban szabadidősportra helyezték a hangsúlyt. A szabadidősport hasznossága ellenére nem versenyképes a szponzorálás és a mecenatúra gyakorlatában, ezért az egyesületek közhasznú feladatainak ellátását támogató finanszírozás nagy mértékben függ a HM pályázati és a települések önkormányzati támogatásaitól. 6

7 2010-ben az Egyesület és tagszervezetek részére közfeladatokra biztosított támogatásokhoz a honvéd sportegyesületek sportjában közreműködő önkéntes sportszervezők-, vezetők-, és szakemberek jelentős nagyságú társadalmi munkával járultak hozzá a Honvéd Zrínyi Sportegyesület által az alapszabályában vállalt közhasznú feladataihoz. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület a végzett munkát, az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is elismerte. Csatolva : 1. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített beszámolójának mérlege (1 lap), 2. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített beszámolójának eredmény levezetése (1 lap), Budapest, január 28 - án. Bakó László 7

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. ÉV

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. ÉV BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013. ÉV DUNÁNTÚLI POSTÁS SPORTEGYESÜLET SZÉKHELY: 7646 PÉCS, JÓKAI U. 10. ADÓSZÁM: 18309012-1-02 KÖZHASZNÚSÁGI FOKOZAT: KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI VÉGZÉS: Pk.60.153/1996/19.

Részletesebben

, " TASZAR HONVED SPORTEGYESULET KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉSE 2011. EVROL. Bírósági bejegyzés száma: PK 60393/1989

,  TASZAR HONVED SPORTEGYESULET KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉSE 2011. EVROL. Bírósági bejegyzés száma: PK 60393/1989 TA SZÁR HONVÉD SPORTEGYESÜLET Karancz János sportegyesület elnöke Tel: 06303159040 Levélcím: 7261 Taszár Pf.: 11 www.taszarhonvedse.hu taszarhse@vahoo.com " TASZAR HONVED SPORTEGYESULET KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉSE,

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben