Honvéd Zrínyi SE beszámolója a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honvéd Zrínyi SE beszámolója a 2014. évről"

Átírás

1 Honvéd Zrínyi SE beszámolója a évről A Honvéd Zrínyi Sportegyesület a törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelően elkészítette a évi beszámolóját, és számot ad a mellékletet képező közhasznúsági feladatok költségeiről. A társadalmi szervezet az alapszabályával összhangban a jelen beszámolót a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja. Az egyesület és évben benyújtotta a Fővárosi Törvényszékhez az éves beszámolójelentéseket, és azok közhasznúsági mellékletét, valamint a KSH részére is megküldte a tevékenységéről szóló jelentését. A Fővárosi Törvényszék az egyesületünk közhasznúsági jogállásának nyilvántartásból való törléséről hozott határozatot, mivel szervezetünk azt évi CLXXV. törvény hatályba lépését megelőzően szerezte meg. A nyilvántartásba vételi kérelmünk késve érkezett be, ezért újra be kell terjeszteni az új alapszabállyal, amelyet egyhangúlag kell elfogadni a küldöttgyűlésnek. A Sportegyesület 14 szakosztállyal rendelkezik, taglétszáma: 501 fő. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület évi tevékenysége a nehéz gazdasági helyzetben is pozitívnak értékelhető. A nehéz anyagi körülmények között is képzett szakembereink mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többen kapcsolódjanak be a sportot fontosnak tartók csoportjába. A Honvéd Zrínyi SE oktatási folyamat egészét átszövő programsorozatot indított el, amely mind a felnőtt lakosság számára, mind a fiatal hallgatói állomány részére biztosít sportolási lehetőséget, megfelelő életminőség megőrzését teszi lehetővé. Fontosnak tartjuk a saját csapataink szerepléseit is, melyeken a jó eredmények is ezt igazolják. Rendszeresen figyelemmel kísérjük a tagság fizikaimentális állapotát, rendszeres sportegészségügyi szűrővizsgálatokat végeztetünk el. Szakosztályaink között sorolhatunk kimondottan versenyszakosztályokat, de több olyan szakosztályt is működtetünk, amelyek látványsport, de erőnlétfejlesztő, önvédelmi képesség javítását biztosítja.

2 A nagy létszám miatt az egyesület sportszakmai vezetése mellett egyre nagyobb feladatot jelent az ezzel járó adminisztratív feladatok kezelése. Folyamatosan meg kell oldani a korlátozott eszközök, termek, sport-színhelyek igénybevételének ütemezését, beosztását a lehető legnagyobb objektivitás és igazságosság mellett. Szükséges volt tehát a termek bérletére, táborok szervezésére is költséget biztosítani, fontos volt az is, hogy közösségek alakuljanak, ne fárasztó, de kemény, azért szórakoztató is legyen egyszerre a sport. Könyvelés kettős könyveléssel történik, a végrehajtandó sportfeladatokat szervezni és a szakosztályok kereteit kezelni így könnyebben meg tudjuk oldani. Tettük ezt azért is, mert a törvényi változások miatt csak így nyerhetünk el pályázatokat. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület által végzett évi tevékenység egy átfogó, a szabadidősport területén a honvédelmi ágazat ellátási körébe tartozók széles tömegét érintő programokat és feltételeket biztosított. Az Egyesület elsősorban a honvédelmi tárca sport célú feladatait támogatta és szervezte. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordított a katonák szabadidős sportjára, valamint a versenysportra és az utánpótlás nevelésére. Az Egyesület együttműködve a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Honvédelmi Minisztériummal szervezőként, rendezőként és versenyzőként ben is részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein. A rendezvények úgy kerültek megtervezésre, hogy azok igazodjanak az MH kiképzési sportjához, és azok egész évben folyamatosan biztosítsák az ellátási körbe tartozók sportolását, illetve a honvéd sportegyesületekben folyó versenyzést. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület szervezésében 2014-ben is kiemelt rendezvény volt a Magyar Honvédség Amatőr Röplabda- és Tollaslabda bajnokságának megrendezése. Továbbra is kiemelt rendezvény a nagy tömegeket megmozgató Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap. A rendezvényt 2014-ben is több Honvéd Sportegyesület bevonásával, aktív közreműködésével szerveztük meg. Az Egyesület 2014-ben kiemelt figyelmet fordított az Egyetem és az egyesület közötti együttműködési megállapodás elkészítésére, a szakosztályok megőrzésére, a sportfelszerelések, sporteszközök biztosítására, megóvására. A HZSE az MH amatőr sportbajnokságok versenykiírásainak megjelentetésében és a szükséges információ közvetítésében tevékenyen közreműködött. Az Egyesület együttműködve a HM-el minden sportbajnokság és verseny szervezését figyelemmel kísérte, olyannyira, hogy a helyszínen személyes részvétellel támogatta a rendezők munkáját, illetve elismerte a versenyzők teljesítményét. 2

3 2014-ben az Egyesület tagjai önkéntes sportszervezők-, vezetők-, és szakemberek jelentős nagyságú társadalmi munkával járultak hozzá a Honvéd Zrínyi Sportegyesület által vállalt feladataihoz. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület tagjai évben az MH bajnokságokon és versenyeken túlmenően a sportági szakszövetségek versenyein is sikereket értek el, több (korosztályban) országos, EB helyezéseket szereztünk, voltak olimpikonjaink és szenior világbajnokaink. I. 1. Számviteli beszámoló és eredmény kimutatás ( eft-ban): A számviteli törvénynek megfelelően egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és a évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünk mérleg szerinti állománya: pénzeszköz 3.081e Ft. A Honvéd Zrínyi Sportegyesület évi alaptevékenységből (közhasznú tevékenység) származó eredménye ,- Ft. Ez az év veszteségesnek mondható, hiszen többet fizettünk ki, mint amennyi bevételt tudtunk elérni, de a lekötött tartalék folyamatosan biztosított. 2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Egyesület normatív támogatásban államháztartási tv. szerint évben e Ft-ban részesült, amely az első világháború Krasnik-i győzelem 100. évfordulójára rendezett eseményen való részvételre, valamint a Katonai Lovas szakosztály hagyományőrző ruházatának bővítésére, valamint a Ludovika hallgatóinak lövészeti képzésére került felhasználásra. 3. Vagyon felosztása A közhasznú tevékenység évi pénzkészlete 3081e Ft. A évi értékcsökkenés 7e Ft. A kapott kamat 14 e Ft. A mérleg szerinti negatív eredmény 321 e Ft, tehát az egyesület tartaléka ezzel az összeggel csökkent. Az egyesület törekedett arra, hogy a tárgyévi bevételből gazdálkodjon. 4. Célszerinti juttatások felhasználása: A cél szerinti hozzájárulásokkal kapcsolatban az egyesületnek nincs törvényi, illetve jogszabályi kötelezettsége. A juttatásokkal kapcsolatban megállapodások tartalmazzák a felhasználásra vonatkozó felhasználási lehetőségeket, amelyeket minden esetben betartott az egyesület. 3

4 5. Kimutatás a kapott támogatásokról: Az egyesület évben egyéb támogatást nem kapott. 6. Tisztségviselõk részére nyújtott juttatások: Az Egyesület választott tisztségviselői adómentes juttatásban nem részesültek. 1. / évi bevételek teljesítése (eft-ban): II. Feladat (cél) megnevezése Tervezett (Ft) Teljesített (Ft) Pályázatok MEFS pályázat Egyéb bevétel Tagdíj Egyéb hozzájárulások Kamat bevétel APEH_tól Szja 1%, nevezési díj Egyéb bevétel Összesen: e Ft A bevételek pénzügyi tervezése során évre 8.950eFt került betervezésre és jóváhagyásra. A terv és a teljesítés között a kedvező irányú eltérés (3.013e.-Ft), amely a tagsági díjak és a tagdíj-hozzájárulás emelkedésének köszönhető. 2./ évi kiadások (költségek) teljesítése ( ,-Ft) : Feladat (cél) megnevezése Terv (Ft) Teljesítés (Ft) Bér jellegű kifizetés Nem tervezett 0 Közteher 0 Anyagbeszerzés (sportfelszerelés, egyéb) Szolgáltatás Tárgyi eszköz beszerzés Telefon

5 Utazási költség Irodaszer, nyomtatvány Oktatás, postaköltség Számlázási költség (OTP) Nevezési díj költség Bírói díj (verseny rendezés) Érem, serleg Játékengedély Bérleti díj Egyéb költségek Kiadás összesen: Összességében megállapítható, hogy az egyesület bevételi- és kiadási tervének teljesítése a versenyeken való részvételek miatt sokkal többe került. Az egyesületet reklámozó pólók beszerzése, a nevezési díjak és a bérleti díjak kifizetése is befolyásolta, de mint a bevételnél, a kiadásoknál is a tagság létszáma a szakosztályok számának emelkedése arányaiban is érzékelhető volt a változás.. Minden verseny a korábbi költségekhez képest emelkedett. Több olyan szakosztályunk van ahol a költségek nagy emelkedését tapasztalhattuk, de érdemes biztosítani a működésüket, mert az egyesület hírnevét öregbítik,és szükségesnek tartottuk megőrizni a katonai hagyományokat. A versenyre utazás is bonyolultabb lett a korábbi évekéhez. A pénztelenség a sportra nyomja leginkább a bélyegét. III évi pénzügyi tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe: Az Egyesület évi bevételi- és kiadási terve mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, emelkedő tendenciát mutat. A bevételi oldalon a terv szerint a tagdíjak bevétele kapott nagyobb hangsúlyt, a kiadások figyelembe vételével. A sport támogatásának hiánya miatt, a versenyeken való részvételhez szükséges költségekre, valamint a várható bérleti díjak kifizetése miatt szükséges, a tagdíjak befizetésének emelésére és megszigorítására van szükség az üzemelési költség visszamenőleges kifizetése miatt. 5

6 Tekintettel arra, hogy a bevételek elsõsorban szerződésben rögzített célszerinti feladatokra használhatók fel, ezért a évi mérleg kiadási oldalán főleg az üzemelési költségek kifizetése érdekében kell tervezni. Az országban kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódóan az Egyesület kiadásai 2015-ben jelentősen bővülnek. Mindezek ismeretében a évi bevételek az alábbiak szerint kerültek tervezésre: évi bevételi terv (eft-ban): o Kamat bevétel o évi tagdíj o Hozzájárulás o Egyéb pályázatok o Üzemelési költségre többletbefizetés o Egyéb bevételek (Szja 1%, nevezési díj) Bevételek összesen: 50 eft eft eft eft eft 400 eft eft évi tervezett kiadások A tervezett bevételek ismeretében a évi kiadások az alábbiak szerint alakulnak évi kiadási terv (eft-ban): Feladat (cél) megnevezése Teljesítés (eft) Bér jellegű kifizetés Közteher Anyagbeszerzés ( sportfelszerelés, egyéb) Szolgáltatás Tárgyi eszköz beszerzés 200 Telefon 120 Utazási költség 900 Irodaszer, nyomtatvány 200 Postaköltség 20 Üzemeltetési költségre

7 Nevezési díj költség Bírói díj (verseny rendezés) 400 Érem, serleg 450 Játékengedély 330 Bérleti díj Egyéb költségek 300 Kiadás összesen: Bevételek: Kiadások: eft eft évre a tervezett bevételek és kiadások alapján tartalékképzés nem történik. A évi tervezett kiadások szigorú pénzügyi gazdálkodás és a jelenlegi az adó- és pénzügyi feltételek, illetve közterhek mellett realizálhatók. Következetes gazdálkodással a évi gazdálkodás az elmúlt évhez képest közeli pénzügyi eredményt nem hozhat. Az érzékelhető, hogy pénzt nem fordítanak az emberek az egészség megóvására, de a szabadidő hasznos eltöltése érdekében sem áll rendelkezésükre anyagi forrás. 1. A évi közhasznúsági tevékenységről szóló szakmai beszámoló: IV. Összességében a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elhivatott, s már konkrét lépéseket is tett, annak érdekében, hogy részt vállaljon a társadalom, a fiatalok fizikai állapotának, erőnlétének javításában, a közösségi szellem javításában, igyekszik népszerűsíteni a sportos életmódot. Csatolva : 1. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege (1 lap), 2. számú melléklet: az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú melléklete (1 lap), Budapest, május - n. Bakó László 7

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai:

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. év Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 1 9 5 2 6 3 4 1 4 adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 2 1 1 ÉV FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. címe

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

2010. évi közhasznúsági jelentése

2010. évi közhasznúsági jelentése 2011.03.22. közgyűlés 2.sz. melléklete Guriga Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezet 5471 Tiszakürt, Rózsa Ferenc u. 4-6. statisztikai számjele: 18832141-9319-521-9 nyilvántartási szám: 1571 bírósági

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés

STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület. A jövőkép és a küldetés STRATÉGIAI PROGRAM Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület (NKE SE) megalkotja a Sportegyesület működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos Stratégiáját,

Részletesebben

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP MAKÓI KÉZILABDA KLUB MAKÓI KC Gazdálkodási formakód 2 : 5

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Civil Érték Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9. Adószáma: 18213726-1-10 KSH számjel: 182137269499-529-10 Bankszámlaszám:

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai:

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai: Szakmai beszámoló 2012. évről Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Adószám:18837115-2-41. Képviseli: Farkas László elnök Alapcél

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02922/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02922/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2014. május 19-i közgyűlésre

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2014. május 19-i közgyűlésre B u d a p e s t i R ö p l a b d a S z ö v e t s é g 1053 Budapest, Curia utca 3. III ½ emelet 4. Szövetségi nap: kedd, 16:30-19:30 Honlap: www.brsz.hu E-mail: brsz@brsz.hu B E S Z Á M O L Ó a Budapesti

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02874/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Budapesti Honvéd

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00212/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00212/2013/MVLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A

Részletesebben

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti

Részletesebben

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1

http://www.kosarsport.hu/tao/kerelem/print?w=1 1 / 16 2011.11.22. 10:25 1 Ügyiratszám : T-2011/171 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV 18158335-2-42 Adószám 16.Pk.60.122/2001/6. Bírósági bejegyzés száma MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ És Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV Budapest, 2015. március 31. Képviseletre

Részletesebben