című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL ÉRINTETT TERÜLETEIN című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető Tudományos témavezető: Dr. Farkas József nyá. orvos vezérőrnagy egyetemi magántanár, a MTA doktora BUDAPEST 2005.

2 A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése, amelyet szomorú egészségügyi statisztikák igazolnak. Jelenünk modernizált és civilizált társadalmaiban elsősorban a sport- és néhány kevésbé gépesített munkatevékenység jelentheti egészségünk megőrzéséhez szükséges fizikai igénybevételt. A nyugat-európai országok és az Európai Unió népegészségügyi stratégiájához hasonlóan a Magyar Köztársaság is fokozott figyelmet szentel az egészséges életmód kialakításának. A magyar népegészségügyi stratégia része a védelmi szféra társadalmi rétegének szervezett keretek között történő életmódreformja, amely példa értékű lehet a civil populáció irányába. A honvédelmi szférát is jellemzik azok a modernizáció következtében fellépő problémák, amelyekkel maga az egész társadalom, sőt a civilizált emberiség is küzd. A problémakör minél alaposabb, és több szempontból történő megismeréséhez célirányos vizsgálatok alkalmazására van szükség. A terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatok a népegészségügyi, a sportegészségügyi és a munkaegészségügyi ellátásban, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálatának prevenciós feladatai között igen fontos szerepet töltenek be. A Magyar Honvédségben 1998 óta beszélhetünk az egész állományt érintő fizikai alkalmasság vizsgálatokról. A MH Egészségvédelmi Intézet Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály teljesítmény- és terhelés-élettani laboratóriuma a hivatásos és szerződéses katonai pályára jelentkezők, valamint a már állományban lévő hivatásos és szerződéses katonák körében végzi vizsgálatait. Az elvégzett vizsgálatok eredményei mintát adnak mind a honvédelem által érintett polgári szféra, mind pedig a Magyar Honvédség kondícionális állapotáról. A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati és fizikai felkészülési rendszerének továbbfejlesztése az elmúlt évek tapasztalatai alapján időszerű és alapvető részfeladata a haderő minőségi átalakításának. A hadtudomány, az orvostudomány, a testnevelés és sporttudomány határmezsgyéjén lévő interdiszciplináris kutatási terület kiválasztásában nagy kihívást jelentett számomra a megjelölt kutatási terület fiatal mivolta, megismerésének és továbbfejlődésének lehetőségei. KUTATÁSI CÉLOK Az alábbi kutatási célokat határoztam meg: 1. A Magyar Honvédségben alkalmazott terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatok kutatási témakörként történő értelmezése. A témakör tudomány-rendszertani elemzése, és alapfogalmainak rendszerezése. A vizsgált terület helyének és szerepének meghatározása a Magyar Honvédségben. 2. A fizikai terhelés- és teljesítmény-elemzés szerepének vizsgálata. A fizikai alkalmasság megállapítására alkalmazott módszerek megismerése a hazai és nemzetközi szférában, különös tekintettel a civil szféra, az egyes NATO tagállamok hadseregei, valamint a Magyar Honvédség és között alkalmazott vizsgálati eljárásaira. 3. A fizikai alkalmasságot befolyásoló tényezők megismerése és rendszerezése. 2

3 4. Egyes terhelés- és teljesítmény-élettani, valamint egyes antropometriai mutatók vizsgálata, valamint értékelése a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. 5. A magyar hadsereg fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének elemzése. A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása. Javaslattétel. A KUTATÁSI MÓDSZEREK A fizikai alkalmasság-vizsgálat a háromirányú, komplex pályaalkalmassági vizsgálat (egészségi, pszichikai és teljesítmény-élettani) elemeként történik. Ennek során szakorvosi és laboratóriumi vizsgálatok, életmód profil, valamint testösszetétel meghatározásra kerül sor. Ezt követi a fizikai alkalmasság és az aktuális edzettségi állapot meghatározása. Ennek során összetett, illetve egyszerű terhelés- és teljesítmény-élettani vizsgálatok kerülnek végrehajtásra laboratóriumi és pályakörülmények között, amelyek a kardiorespiratórikus rendszer és az izomrendszer erő-állóképességi mutatóit határozzák meg. A fizikai alkalmasság időszakos ellenőrzésekor, tehát a fizikai állapotfelmérés során általános orvosi vizsgálatok, életmód profil és testösszetétel ellenőrzés után egyszerű teljesítmény-élettani vizsgálatok kerülnek végrehajtásra pályakörülmények között. Az antropometria körébe tartozó változók közül az életkor, a testtömeg, a testmagasság, ezek alapján a testtömeg index, és Möhr módszerével az optimális testtömeg és az attól való eltérés került meghatározásra. Bioelektromos impedancia mérése alapján becsültük a test zsírtartalmát. Az alkalmazott teljesítmény-élettani vizsgálati módszerek során a relatív aerob kapacitás becslésére, illetve meghatározására, valamint a vállöv és a törzs izomerő állóképességének mérésére, a maximális sorozat kontrakciók számának meghatározására került sor. A kardiorespiratórikus állóképesség felmérésére használt mozgásformák a jogszabály által előírt 3200 méter síkfutás, a 4 km gyaloglás, a 10 km teremkerékpározás, valamint az ergométeres, túlnyomó többségében kerékpár-ergométeres terhelések voltak. Kísérleti jelleggel vita maxima típusú teljes kifáradásig tartó terheléseket végeztünk kerékpár- és sífutó-ergométereken, a WHO, illetve Conconi ajánlásai alapján. A helyi izom erő-állóképesség felmérésére használt mozgásformák a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, a húzódzkodás nyújtón, és a hanyattfekvésből felülés gyakorlatok. Az egy kardiorespiratórikus- és kettő erő-állóképességet felmérő mozgásformából álló teszt értékelése 2001-ig négyfokozatú értékelési skálán, majd 2001-től empirikus pontrendszer alapján történt. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT Az első fejezetben a kutatási téma értelmezése során összegyűjtöttem, majd rendszereztem és meghatároztam a szükséges alapfogalmakat. A fizikai alkalmasság-vizsgálat és a fizikai állapot-felmérés fogalmak specializáció alapján történő differenciált meghatározása nélkülözhetetlen a fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer továbbfejlesztéséhez. Ezt követően elvégeztem a témakör tudomány-rendszertani értelmezését, valamint pontos helyének és szerepének meghatározását a Magyar Honvédségben. Azt tapasztaltam, 3

4 hogy a vizsgált téma interdiszciplináris jellegű. Dominánsan jelenik meg a témában a hadtudomány, az orvostudomány, valamint a nevelés- és sporttudomány. A fizikai alkalmasság-vizsgálat és a fizikai állapotfelmérés jelenleg a honvéd egészségügy kiemelt prevenciós feladatai között szerepel. A második fejezetben a fizikai terhelés és teljesítmény, valamint vizsgálata szerepét kutattam a múlt, a jelen és a jövő tagozódásában. Ennek során részletesen feldolgoztam a rendelkezésre álló külföldi és hazai szakirodalmakat. Tanulmányoztam, és összehasonlító elemzés alá vetettem a civil szférában, valamint az egyes NATO tagországok hadseregeiben és a Magyar Honvédségben és között alkalmazott vizsgáló eljárásokat. Azt tapasztaltam, hogy a tudomány és a technika fejlődésével párhuzamosan a teljesítménydiagnosztika fejlődése is felgyorsult. A legpontosabb adatnyerést a laboratóriumiés pálya-körülmények között végzett összetett műszeres vizsgálatok mérései teszik lehetővé. A vizsgálatok célja, a vizsgálati létszám, valamint az anyagi lehetőségek függvényében kerülnek alkalmazásra az egyszerű, pálya-körülmények között végzett becslő eljárások. A harmadik fejezetben dolgoztam fel a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területeinek egyes antropometriai, valamint keringésrendszeri- és erő-állóképességi mutatóit. A hadrafoghatóság szempontjából érintett területeken március 31. és december 31. között végrehajtott vizsgálatok alapján elmondható, hogy a vizsgált minta elemzett antropomertiai mutatói normál értékeket mutatnak, azonban az életkor előrehaladtával, elsősorban a férfiaknál, a normál értékek felső tűréshatárához közelítenek. A vizsgált populáció edzettségi állapota a mért adatok alapján ugyancsak megfelel az átlagembereknél elvárható értékeknek, azonban a civil populációval szemben az átlagosnál szembetűnően magasabb edzettségi állapot nem jellemezte a katonai mintát. A 1998 és 2001 közötti időszak átlageredményeihez képest a 2001 és 2004 közötti időszakban mindkét nemnél, korcsoportonként eltérő módon, több helyen a keringésrendszeriés erő-állóképesség romlása tapasztalható. Az első három fejezetben leírt kutatási eredmények alapján a negyedik fejezetben javaslatot teszek a Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének továbbfejlesztésére, az azt befolyásoló tényezők figyelembevételével. A hadra fogható állomány terhelés- és teljesítmény-élettani mutatóinak változását befolyásoló tényezőket két nagyobb csoportra osztottam. A rendelkezésre álló hadtudományi, valamint orvos- és sporttudományi szakirodalmak alapján határoztam meg a közvetett és a közvetlen befolyásoló tényezőket. A fejezetben kerül sor a javasolt fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer elemeinek részletes és pontos meghatározására. Ezek az alapelemek a fizikai alkalmasság-vizsgáló és állapotfelmérő módszerek mozgásanyaga, vizsgálati protokolljai, terhelési mutatói, valamint értékelési rendszere. Javaslatom szerint, az optimális tárgyi és személyi feltételrendszer létrejöttéig a fizikai alkalmasság-vizsgálatok során lehetőséget kell biztosítani a minél nagyobb, majd azt követően a maximális létszámban végzett összetett, műszeres terhelés élettani vizsgálatok alkalmazására. A fizikai állapot-felmérés során a feltételrendszer optimalizálódásával a munkakör ellátásához szükséges edzettségi állapot ellenőrzésére alkalmas, szakmai-élettani alapokon nyugvó, teljesítményorientált teszt alkalmazása szükséges. 4

5 A dolgozat ötödik részében összegzem az elvégzett tudományos tevékenységemet, valamint megfogalmazom kutatómunkám tudományos eredményeit, továbbá végkövetkeztetéseimet és ajánlásaimat. A mellékletek, a publikációim jegyzéke, valamint az irodalmi hivatkozások végjegyzéke a dolgozat utolsó részében találhatók. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK A nemzetközi biztonságpolitikai kockázatok és hazánk nemzetközi szerepvállalásai kapcsán egyre inkább előtérbe kerül a katonák megfelelő felkészültsége, amelynek alapvető alkotóeleme a megfelelő fizikai kondíció. Az új típusú biztonságpolitikai kihívások megkövetelik a hivatásos és szerződéses állomány edzettségi állapotának további javítását. A hadrafoghatóság szempontjából érintett populáció fizikai alkalmasságát, illetve harcértékét befolyásoló egyes antropometriai, terhelés-, illetve teljesítmény-élettani mutatók romló tendenciája jelentős mértékben összefügg a fizikai alkalmasság vizsgálatára alkalmazott módszerekkel és eljárásokkal is, amelyből következik a fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer továbbfejlesztésének, illetve módosításának szükségessége. Részletesen kidolgozott, élettani alapokon nyugvó javaslat szükséges a fizikai alkalmasság-vizsgáló és állapotfelmérő módszerek mozgásanyagának, vizsgálati protokolljainak és terhelési mutatóinak, valamint értékelési rendszerének módosításához és továbbfejlesztéséhez. A fizikai alkalmasság követelményeinek meg kell felelnie a szakmai elvárásoknak, és figyelembe kell vennie a haderő minőségi átalakulása során felmerülő különleges elvárásokat. A fizikai alkalmasság-vizsgálat és a fizikai állapotfelmérés differenciálásával lehetőség nyílik az állomány fizikai alkalmasságának és edzettségi állapotának pontosabb meghatározására. A fizikai alkalmasság megállapítására alkalmazott módszereket megvizsgálva, arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgálati módszerek a minél több, objektív élettani változó megismerésének, mérésének és megfigyelésének irányába mutatnak. A fizikai állapot felmérése a céltevékenység terhelési profilján alapuló pálya-, illetve terepkörülmények között elvégezhető, edzettségi állapotot meghatározó vizsgáló eljárások irányába tart. A sajátos terhelésprofillal bíró katonai feladatatok végrehajtásának eredményessége a haderő minőségi átalakításának érzékeny mutatója. A NATO-csatlakozás, az európai integráció és a globalizáció kapcsán egyre nagyobb szerepet kap az állomány fizikai állapota. Ennek vizsgálatára alkalmazott módszerek továbbfejlesztése elengedhetetlen a haderő sikeres minőségi átalakításához. A vizsgálati rendszer mellett kiemelt szerepet kap a felkészítési és felkészülési rendszer, amelynek reformja ugyancsak időszerű és elengedhetetlen feladat. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Kutatómunkám alapján az alábbi tudományos eredményeket fogalmazom meg: 1. Elvégeztem a kutatási témakör tudomány-rendszertani elemzését és meghatározását. Azt tapasztaltam, hogy a vizsgált téma interdiszciplináris jelleggel bír, így dominánsan jelenik meg a hadtudomány, az orvostudomány, valamint a nevelés- és sporttudomány. Összegyűjtöttem és rendszereztem a témakör legfontosabb alapfogalmait. A gyakorlat és a specializáció alapján meghatároztam a fizikai alkalmasság-vizsgálat és fizikai állapotfelmérés fogalmát. 5

6 Meghatároztam a vizsgált terület helyét és szerepét a Magyar Honvédségben. 2. Megvizsgáltam a fizikai terhelés- és teljesítmény-elemzés szerepét. Megvizsgáltam a fizikai alkalmasság megállapítására alkalmazott módszereket a hazai és nemzetközi szférában. Részletesen elemeztem és összehasonlítottam a civil szféra, az egyes NATOtagállamok hadseregei, valamint a Magyar Honvédség és között alkalmazott vizsgálati eljárásait. 3. Az és elvégzett vizsgálatok eredményei alapján értékeltem a hadrafoghatóság szempontjából érintett populáció edzettségi állapotát. Részletesen elemeztem a fizikai alkalmasságot, illetve a harcértéket befolyásoló egyes antropometriai-, terhelés-, illetve teljesítmény-élettani mutatókat, meghatároztam ezek változásának tendenciáit. 4. Feltártam és rendszereztem a hadrafoghatóság szempontjából érintett populáció monitorozásához használt vizsgálati metodikák, elemzési szempontok fejlesztéséhez szükséges információkat. A rendelkezésre álló források elemzését követően a fizikai alkalmasságot és annak vizsgálatát befolyásoló tényezőket közvetlen és közvetett befolyásoló hatásuk alapján rendszereztem. A rendszerezés alapján megfogalmaztam a fizikai alkalmasság időszerű kérdéseit a Magyar Köztársaság önkéntes haderejében. 5. Tudományosan megalapozott javaslatot teszek a Magyar Honvédség fizikai alkalmasságvizsgáló rendszerének továbbfejlesztésére és a fizikai alkalmasság-vizsgáló és állapotfelmérő módszerek módosítására. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁNLÁSOK A Magyar Honvédségben alkalmazott fizikai alkalmasság vizsgálati eljárás (1998. március 31. és december 31. között eltelt időszak) tapasztalatainak feldolgozása hasznos információkat nyújt a rendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan. A vizsgált populáció egyes antropometriai és edzettségi mutatóinak elemzése és értékelése a tárgyi problémakör minél pontosabb megismerésének alapfeltétele. A feltárt adatok és összefüggések megismerése hasznosan szolgálja a harcérték javítását. A közvetett módon, hadműveleti szinten is hasznosítható eredmények közvetlenül az egészségügyi szolgálat prevenciós feladatainak végrehajtásában kaphatnak szerepet. Az értekezés főbb elméleti és gyakorlati eredményei az alábbiak: 1. A témával foglalkozó szakemberek kommunikációját, ezen keresztül mindennapi munkáját elősegítő egységes terminológia érintett részeinek kidolgozása, meghatározása. Az érintett tudományterületek terminológiájának bővítése a gyakorlati specializáció alapján. 2. A hadrafoghatóság szempontjából érintett populáció terhelés- és teljesítmény-élettani mutatóinak, egyes életmódszokásainak megismerése és értékelése hadrafoghatósági mutatóként. 6

7 3. Az érintett populáció monitorozásához használt vizsgálati metodikák, elemzési szempontok fejlesztéséhez szükséges információk feltárása, különös tekintettel a Magyar Honvédségben használatos terhelés- és teljesítmény-élettani eljárások hatékonyságára és gazdaságosságára. Az elvégzett kutatómunka alapján lehetőség nyílik a fizikai alkalmasság-vizsgáló és állapot-felmérő módszerek fejlesztésére vonatkozó konkrét javaslattételre. 4. A hadrafoghatóság szempontjából érintett populáció monitorozásához használt vizsgálati módszerek, elemzési szempontok fejlesztéséhez szükséges információk feltárása. Javaslattétel a magyar haderő fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan. A kutatómunka során szerzett tapasztalatokat és eredményeket szeretném azoknak a szakmai és politikai döntéshozóknak a figyelmébe ajánlani, akik a magyar haderő átalakítását irányítják, valamint mindazoknak a személyeknek, akik a kutatási témakörben, valamint a kritikus népegészségügyi mutatók javításában munkájuk és érdeklődésük kapcsán érintettek. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Kovács Péter: Fizikai Alkalmasság Vizsgálatok fejezet, In. Dr. Faludi Gábor, Dr. Ferenczy Ádám: Az önkéntes Katonai szolgálatra jelentkezők komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapja és gyakorlati megvalósításának további fejlesztése, pályázat, MH EVI, Budapest, p Different methods used for checking and periodically examine physical fitness in the army of some NATO countries. (felterjesztés alatt AARMS scientific journal) Kovács Péter, Terhelés- és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintet területein. Nemzetvédelmi Egyetem Doktorandum, 4. szám, I. kötet, Budapest, p Kovács Péter, Milyen kondicionáló eszközök alkalmasak a megújuló hadsereg fizikai állapotának javítására Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Logisztika 11. évfolyam szám Budapest, p Kovács Péter, Életmód programok alkalmazása a honvédelemben az EU csatlakozás küszöbén Tavaszi Szél 2003, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Sopron, 2003, p Kovács Péter, A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének továbbfejlesztési lehetőségei, Kard és Toll, HM OTF, Budapest, 2004/2, p Kovács Péter, A fizikai alkalmasság aktuális kérdései az önkéntes haderőre történő áttérés küszöbén, Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, 2004./3, p

8 Kovács Péter, Gondolatok a Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének kutatási témakörként történő értelmezéséhez, Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, ZMNE, 2005/1, p Kovács Péter, A fizikai alkalmasság időszerű kérdései, Microsoft Power Point előadás, Honvédelmi miniszteri információs értekezlet, Budapest, február 24. Kovács Péter, A Fizikai Alkalmasság Vizsgálatának Tapasztalatai a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézetében és között, Microsoft Power Point előadás és tájékoztató anyag, Katonai Testnevelők Továbbképzése, Budapest, február 27. Kovács Péter, A MH hivatásos és szerződéses állománya fizikai felmérésének tapasztalatai Microsoft Power Point előadás, A HVK EÜCSF Szakkiképzési Csoportja foglalkozása és éves értékelő-feladatszabó értekezlete, MH Egészségügyi Kiképző Központ, április 15., Budapest Kovács Péter, Életmód programok alkalmazása a honvédelemben az EU csatlakozás küszöbén, Microsoft Power Point előadás, Tavaszi Szél 2003 Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Kovács Péter, Az egészség megőrzésére és fejlesztésére irányuló testmozgás programok alkalmazása a védelmi szférában, Microsoft Power Point előadás, Segítő kapcsolatok szerepe a fegyveres erők testületeiben konferencia, Budapest, május 6-7. Kovács Péter, Az egészség megőrzésére szolgáló mozgásprogramok alkalmazása tábori körülmények között, Microsoft Power Point előadás és tájékoztató anyag, a MH Szállító Zászlóalj részére (Iraki misszió) Táborfalva, július 17. Kovács Péter, Dr. Szenkovits Adeodát, A fizikai alkalmasság vizsgálatának időszerű kérdései az önkéntes haderőre történő áttérés küszöbén, Microsoft Power Point előadás, MH Orvosi Tudományos Tanács Tudományos Konferencia, Budapest, március 17. Kovács Péter, A fizikai alkalmasság vizsgálat és állapotfelmérés szerepe és felhasználásának lehetőségei az egyénre szabott életmód programok alkalmazásában, Microsoft Power Point előadás, MH Orvosi Tudományos Tanács Tudományos Konferencia, Budapest, március 17. Kovács Péter, A haderőreform folyamatában történő fizikai alkalmasság-vizsgálatok tapasztalatai és aktualitásai, Microsoft Power Point előadás, HM HVK SZÜCSF munkaértekezlete, Göd, március 23. 8

9 Kovács Péter, A fizikai alkalmasság-vizsgálatokhoz tartozó jogszabályok, és normatívák ismertetése, Microsoft Power Point előadás, Orvos Rezidensképzés Katonai megelőző orvostan, Budapest, március 27. Kovács Péter, A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének továbbfejlesztési lehetőségei, Microsoft Power Point előadás, HM HVK EÜCSF 4/2003. HM. Rendelet módosítását előkészítő munkaértekezlete, április 12. Kovács Péter: HM HVK Egészségügyi Csoportfőnökség és a MH Egészségvédelmi intézet állományának évi fizikai felkészítése, Microsoft Power Point előadássorozat, és módszertani foglalkozások, május Kovács Péter, A Magyar Honvédség fizikai alkalmasság-vizsgálati rendszerének továbbfejlesztési lehetőségei, Microsoft Power Point előadás, Kard és Toll Doktorandusz Konferencia, ZMNE, május 18. Kovács Péter: A katonai feladatok végrehajtására kijelölt állomány fizikai alkalmasság vizsgálata. A módszer alkalmazásának lehetősége a katasztrófa ellátásra kijelölt intézményeknél, Power Point előadás, Magyar Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság VII. Tudományos Konferenciája, október 14. Budapest Kovács Péter, HM Egészségvédelmi intézet állományának évi fizikai felkészítése, Microsoft Power Point előadás, és módszertani foglalkozás, május 13. Kovács Péter: A fizikai alkalmasság időszerű kérdései, valamint vizsgálatának és időszakos ellenőrzésének továbbfejlesztési irányi az önkéntes haderőben, Microsoft Power Point előadás, konferencia kiadvány, Magyar Honvédség Fizikai Felkészítők Országos Konferenciája, április , Göd Kovács Péter és Juhász Zsolt: A külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság vizsgálat tapasztalatai az önkéntes haderőben, Microsoft Power Point előadás, konferencia kiadvány, Magyar Honvédség Fizikai Felkészítők Országos Konferenciája, április , Göd Kovács Péter, A hivatásos és szerződéses katonák fizikai alkalmasságáról szóló 12/1997. HM rendelet követelmény rendszerének (mozgásanyag, értékelési rendszer) módosítása, 4. számú melléklet a 12/1997. HM rendelethez Magyar Közlöny 2001./116. szám 24/2001.(X. 20.) HM rendelet p Kovács Péter, Módszertani útmutató a fizikai terhelés elvégzéséhez, Fizikai állapotvizsgálati lap, Fizikai állapot-felmérési jegyzőkönyv (2.,3.4. számú melléklet), Honvédelmi Közlöny 117/2001. Budapest, december 10. Kovács Péter, A fizikai alkalmasság vizsgálatának időszerű kérdései az önkéntes haderőre történő áttérés küszöbén, tanulmány, MH EVI belső nyilvántartott,

10 SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Személyi adatok: Név : Kovács Péter Rendfokozat : őrnagy Születési hely : Kisvárda Születési év : Állampolgárság : magyar Munkahely : Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Beosztás : Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály főergonómus Levelezési cím : 1555 Budapest Pf.68. Budaörsi út Telefon : városi: , HM: , mobil: , Tanulmányok Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori iskola, Budapest Magyar Testnevelési Egyetem középiskolai testnevelő tanári szak, Budapest Bessenyei György Tanárképző Főiskola Biológia-testnevelés szak, Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozat, Nyíregyháza Egyéb képesítések 2004 Projekt-menedzsment Alapjai, Európai Uniós pályázat készítő, Tempus közalapítvány 2000 MSz EN ISO 9001 Minőségügyi Belső Auditor 1998 Magyar Testnevelési Egyetem Középfokú Testépítés-erőemelés Edző Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola tartalékos parancsnok fegyverzet technika szak 1997 Magyar Testnevelési Egyetem Középfokú Aerobic Edző Magyar Testnevelési Egyetem Középfokú Atlétika Edző Tudományos diákköri munka 2003 Tavasz Szél Országos Doktorandusz Konferencia Hadtudományi szekció III. helyezést 1996 Országos Tudományos Diákköri konferencia I. helyezés Nemzetközi Tudományos Diákköri konferencia II. helyezés Magyar Testnevelési Egyetem Rektori Pályázat III. helyezés Munkahely Magyar Honvédség Egészség Védelmi Intézet Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály főergonómus, tudományos felelős Magyar Honvédség Egészség Védelmi Intézet Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály osztályvezető helyettes Magyar Honvédség Egészség Védelmi Intézet Fizikai Alkalmasság Vizsgáló Osztály Teljesítmény-élettani Laboratórium vezető Budapesti Katonai Szakképző Iskola és Kollégium testnevelő tanár 10

11 Szakmai tevékenység A 4/2003 HM rendelet módosítását előkészítő szakmai bizottság tagja A 12/1997. HM rendelet fizikai alkalmasság-vizsgálatra vonatkozó részeinek módosítását (24/2001. HM rendelet) előkészítő szakmai bizottság tagja Közéleti tevékenység Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, Mozgásgazdag Életmód Támogatása Alprogram, szakmai felügyelő bizottsági tag Magyar Edzők Szövetsége Magyar Hadtudományi Társaság Magyar Sporttudományi Társaság Magyar Testépítő és Erőemelő Szakedzők Országos Szövetsége Nyelvtudás 2001 Angol nyelv: C típusú középfokú állami nyelvvizsga 2000 Angol nyelv: katonai szaknyelvvel bővített B típusú alapfokú nyelvvizsga, ZMNE 1998 Angol nyelv: katonai szaknyelvvel bővített A típusú alapfokú állami nyelvvizsga 1996 Német nyelv: sport szaknyelvvel bővített C típusú alapfokú állami nyelvvizsga Számítógépes ismeretek: 1998 Power Point felhasználói ismeretek 1995 Microsoft Word felhasználói ismeretek Microsoft Excel felhasználói ismeretek 11

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14.

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14. A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális változásai és tapasztalatai Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi é Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet,

Részletesebben

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának

A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának KARD ÉS TOLL 2006/1 A katonák fizikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai Juhász Zsolt õrnagy A szerzõ által 2004. november 1-je és 2005. július 31-e között elvégzett vizsgálat célja a külföldi katonai

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Juhász Zsolt Magyar Honvédség, Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT AZ ÚJJÁSZERVEZETT, ÖNKÉNTES HADERŐ LOGISZTIKAI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP)

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Dr. Juhász Zsolt alezredes programvezető Pápa, 2015. november 12. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér (10/2015. (VII. 30.)

Részletesebben

Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai

Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai Az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezõk komplex egészségi és pszichés alkalmasság-vizsgálatának elméleti alapjai ANDÓ SÁNDOR alezredes, pszichológus DR. FERENCZY ÁDÁM orvos ezredes DR. VENDREI GÁBOR

Részletesebben

TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN

TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola TÓTH JÁNOS A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDICIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

JUHÁSZ ZSOLT alezredes

JUHÁSZ ZSOLT alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács JUHÁSZ ZSOLT alezredes A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály Budapest, 2009. január 22.

MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Fizikai Alkalmasság-vizsgáló Osztály Budapest, 2009. január 22. A toborzó irodákon keresztül jelentkező leendő szerződéses állomány vizsgálati tapasztalatai (2007. szept - 2008. dec.) Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló

Részletesebben

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN

FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLAT A KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ KATONÁK KÖRÉBEN Absztrakt A szerző a

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@gmail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉNEK GYAKORLATA ABSZTRAKT A szerző a Magyar

Részletesebben

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT

A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT Juhász Zsolt A 2008. ÉV FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATAINAK ÉS ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI ABSTRACT A szerző a bevezető és a rövid történeti áttekintést követően ismerteti néhány NATO tagország fizikai

Részletesebben

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ MILYEN KONDICIONÁLÓ ESZKÖZÖK ALKALMASAK A MEGÚJULÓ HADSEREG FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA? Kovács Péter 42 A honvédelmi feladatok ellátásánál különösen fontos a megfelelő egészségi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Kanyó Ferenc tűzoltó őrnagy A TŰZOLTÓK FIZIKAI ALKALMASSÁGÁNAK FELMÉRÉSE AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Kanyó Ferenc tűzoltó őrnagy A TŰZOLTÓK FIZIKAI ALKALMASSÁGÁNAK FELMÉRÉSE AZ ÚJ ÉVEZREDBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Kanyó Ferenc tűzoltó őrnagy A TŰZOLTÓK FIZIKAI ALKALMASSÁGÁNAK FELMÉRÉSE AZ ÚJ ÉVEZREDBEN Laboratóriumi és pályavizsgáló teljesítménydiagnosztikai eljárások alkalmazási

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Előadó: Meggyes Péter

Előadó: Meggyes Péter MOB Sportiskolai program szakmai konferencia Köznevelési típusú sportiskolai általános- és középiskolák részére 2014.04.15 healthmap egészségfejlesztő program gyerekeknek Előadó: Meggyes Péter healthmap

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Author s review of the PhD dissertation

Author s review of the PhD dissertation MIKLÓS ZRÍNYI NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL OF MILITARY SCIENCE Major Péter Kovács STUDY OF EXERCISE-PHYSIOLOGICAL DATA IN BOTH THE HUNGARIAN ARMY AND THE HUNGARIAN CIVILIAN SPHERE SUITABLE

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Honvéd Dream Team 2009

Honvéd Dream Team 2009 Honvéd Dream Team 2009 Év- és Csapatértékelő Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnok Csobánka, 2009. október 01. Kezdeményezés, kiválasztás A Magyar Honvédség és a tereprally összefüggése

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH

Részletesebben

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet MHK adatbázis 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai

Részletesebben

TÓTH JÁNOS egyetemi adjunktus A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDÍCIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN

TÓTH JÁNOS egyetemi adjunktus A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDÍCIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN TÉZISFÜZET TÓTH JÁNOS egyetemi adjunktus A FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A KATONÁK KONDÍCIONÁLIS FELKÉSZÍTÉSÉBEN DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS szerzői ismertetője Témavezető:

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

Unger István nyá. határőr ezredes

Unger István nyá. határőr ezredes Unger István nyá. határőr ezredes A HATÁRŐRSÉG KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE LEHETSÉGES IRÁNYAINAK VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN Doktori (PhD)

Részletesebben

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes TÉZISFÜZET A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI c. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉSHEZ Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézet

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31. CXLII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. augusztus 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 1501/2015. (VII.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dunai Pál őrnagy

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dunai Pál őrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dunai Pál őrnagy A FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGGEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE, MINT A KORSZERŰ HARC MEGVÍVÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben,

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Komjáthy László tűzoltó őrnagy:

Komjáthy László tűzoltó őrnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy: Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Gácser Zoltán mk. ırnagy

Gácser Zoltán mk. ırnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Gácser Zoltán mk. ırnagy A KATONA HARCI KÉPESSÉGÉT NÖVELİ KORSZERŐ, HÁLÓZATBA INTEGRÁLT EGYÉNI FELSZERELÉSRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSI LEHETİSÉGEI A MAGYAR

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai

A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR HADMÉRNÖKI DOKTORI ISKOLA Juhász Zsolt A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben