CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL"

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓ A HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015

2 2

3 3 TARTALOMJEGYZÉK 3 I. SZEMÉLYI ES TÁRGYI FELTÉTELEK 6 II. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT 8 1. AZ I. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA Az engedélyesek bejegyzése, adatmódosítása és törlése A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások általános 8 gyakorlata Szociális foglalkoztatás engedélyezése Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Jelzálogjog bejegyzése, illetve törlése A II. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások KÖZIGAZGATÁSI DÖNTÉSEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET Az I. fokú szociális hatáskör vizsgálata Az ápolási díjra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a január 1-jén hatályba lépett változások érvényesülésére A lakásfenntartási támogatás megállapítása jogszerűségének vizsgálata A jegyzői szociális hatóság személyi és tárgyi feltételei Az engedélyesek rendes ellenőrzése A szociális foglalkoztatás szakmai ellenőrzése A vizsgálatok tapasztalatai A évi rendes ellenőrzések tapasztalatai, különös figyelemmel az ellátotti jogok érvényesülésére A fogyatékos személyek nappali intézményeinek célvizsgálata PANASZÜGYEK TOVÁBBKÉPZÉSEK 30 III. GYÁMÜGYI SZAKFELADAT AZ I. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 31 gyermekvédelmi szakellátások Gyermekjóléti alapellátások, és szakellátások működési engedélyeztetése A II. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA KÖZIGAZGATÁSI DÖNTÉSEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET Jegyzői gyámhatósági hatáskör vizsgálata Járási gyámhivatalok vizsgálata A gyermekvédelmi szakellátás nevelkedő, átmeneti nevelésbe vett 9 év 52 alatti gyermekek örökbefogadhatóvá nyilvánítása érdekében tett intézkedések A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek 52 nyilatkozatának beszerzésével és tanúkénti meghallgatásával kapcsolatos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 51. és 53. alkalmazása, 23 24

4 4 emellett a Ket. 51. (2b) bekezdés alapján az érdekellentét miatti gyámhatóság általi képviselet ellátása A gondnokság alatt álló és támogatott döntéshozatalra szoruló személyek érdekében a hivatásos gondnoki és hivatásos támogatói feladatok ellátása feltételrendszerének vizsgálata A gyermekjóléti szolgálatnál, illetve a járási gyámhivatalnál kezdeményezett a gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés, vagy annak észlelése alapján indult eljárások vizsgálata, figyelembe véve azt is, hogy a megvalósult- e a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. tv. 17. (3) bekezdése szerinti együttműködés, a gyámhivatal részéről a bántalmazóval szemben tett feljelentések megtétele, a Szociális és Gyámhivatal gyakorlatának vizsgálata a Gyvt. 17. (5) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés megtartására vonatkozóan Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezmény végrehajtásáról készült jelentéshez tájékoztatás 4.3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai 4.4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátó intézmények szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai 5. BŰNMEGELŐZÉS KOORDINÁCIÓ PANASZÜGYEK 63 IV. EGYÉB FELADATOK Szakmai segítségnyújtás Járási gyámhivatalvezetői értekezletek Jogszabály-véleményezés, szakmai állásfoglalás Nyári gyermekétkeztetés Ombudsmani vizsgálatok Gyermekjogi műhely Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkeresésére lefolytatott vizsgálatok A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő, átmeneti nevelésbe vett 9 év 79 alatti gyermekek örökbefogadhatóvá nyilvánítása érdekében tett intézkedések 6.2. A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatának beszerzésével és tanúkénti meghallgatásával kapcsolatos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 51. és 53. alkalmazása, emellett a Ket. 51. (2b) bekezdés alapján az érdekellentét miatti gyámhatóság általi képviselet ellátása 6.3. A gondnokság alatt álló és támogatott döntéshozatalra szoruló személyek érdekében a hivatásos gondnoki és hivatásos támogatói feladatok ellátása feltételrendszerének vizsgálata A gyermekjóléti szolgálatnál, illetve a járási gyámhivatalnál kezdeményezett a gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés, vagy annak észlelése alapján indult eljárások vizsgálata, figyelembe véve azt is, hogy a megvalósult- e a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 80

5 5 szóló többször módosított évi XXXI. tv. 17. (3) bekezdése szerinti együttműködés, a gyámhivatal részéről a bántalmazóval szemben tett feljelentések megtétele, a Szociális és Gyámhivatal gyakorlatának vizsgálata a Gyvt. 17. (5) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés megtartására vonatkozóan 6.5. Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezmény végrehajtásáról készült 80 jelentéshez tájékoztatás 6.6. Egyedi ügyekben lefolytatott vizsgálatok Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megkeresésére lefolytatott vizsgálatok Adatszolgáltatások, felmérések; egyéb események Kapcsolat a Csongrád Megyei Főügyészség Közrendvédelmi Szakággal Oktatói, vizsgáztatói feladatok ellátása Bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatások vizsgálata 83 V. A ÉVI MUNKA- ÉS ELLENŐRZÉSI TERV 86 TELJESÍTÉSE STATISZTIKA 96 FÜGGELÉK sz. függelék: Beszámolók Csongrád megye járási hivatalainak évi szociális hatósági tevékenységéről 8. sz. függelék: Összevont statisztikai adatok a járások I. fokú szociális hatósági ügyintézéséről sz. függelék: Beszámolók Csongrád megye járási gyámhivatalainak évi tevékenységéről

6 6 I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A Szociális és Gyámhivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évben újabb szociális szakreferens kolléganő szült, azonban a 2012-ben szülési szabadságra távozott kolléganő áprilisban munkába áll, így a nagyon jó emberi és szakmai kvalitású Hivatal együtt marad. Elmondható, hogy egy hosszú évek óta összeszokott, kiváló szakmai s emberi kvalitású közösség alakult ki, amely folyamatosan képes határidőre eleget tenni feladatainak. Ügyrend szerinti létszámunk 14 fő. Hivatásos gondnokok, támogatók A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 134. (2) bekezdése értelmében a hivatásos gondnokokat a gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat foglalkoztatta, míg január 1. napjával a kormányhivatal szociális és gyámhivatalának állományába kerültek a fenti jogszabályhely szerint. A hivatásos gondnokok foglalkoztatására határozatlan idejű megbízási szerződést kötöttem, díjazásuk az új Ptk. hatályba lépését követően megváltozott, jelenleg bruttó 3.700,- Ft/hó/gondnokolt. Mivel az új Ptk. az összeférhetetlenség kérdésben nem igazán ad útmutatást, a megbízási szerződésekben szerepelnek a korábban jogszabályban rögzített összeférhetetlenségi okok. Ezen túlmenően vezetői utasításban szabályoztam a pénzkezelés, illetve elszámolás rendjét. A 14/2014. (XII. 23.) MVM utasítás szerint a hivatásos gondnokok bekerültek a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körébe. Tekintettel arra, hogy itt nem közszolgálati tisztviselőkről, hanem polgári jogi szerződés alanyairól van szó, szerződéses kereteket kell majd kialakítanunk, mivel magával az elvvel feltétlenül egyetértünk. Összesen 48 főt köztük valamennyi hivatásos gondnokot hivatásos támogatóvá is átképeztük, de a beszámolási időszakban hivatásos támogató kirendelésére nem került sor. Folyamatosan kötjük az új hivatásos gondnokokkal a szerződéseket, illetve márciusában képzést is tartunk, hogy a nagyszámú nyugdíjas hivatásos gondnok utánpótlása biztosított legyen. Tárgyi feltételeink továbbra is jónak mondhatók, a munkavégzéshez válságos költségvetési helyzetünk ellenére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden segítséget megkapunk a Kormányhivatal vezetésétől, de lassan határainkat feszegetjük. A lehető legtakarékosabb tervezés mellett sem tudunk annyi helyszínt meglátogatni, amennyit szeretnénk. Ettől függetlenül törekszünk a lehető legmagasabb szakmai színvonal elérésére. A hivatalvezetéssel, a törzshivatallal és a szakigazgatási szervekkel kiváló együttműködés alakult ki. A járási struktúra kialakítása kérdéskörének további tapasztalataival nem foglalkozok bővebben, azt a számú mellékletek tartalmazzák. Azt azonban feltétlenül megemlítem, hogy a munkateher tovább nőtt, ahogy azt az alábbi táblázat is szemlélteti:

7 7 Járások Településszám Iratforgalmi adatok Eltérés Döntések száma Eltérés Szeged % ,2 % Hódmezővásárhely ,6 % % Makó % ,6 % Szentes ,9 % ,6 % Mórahalom ,3 % ,7 % Csongrád % ,9 % Kistelek ,1 % % Összesen ,1 % ,4 % Két járásnál van komolyabb probléma: az egyik Csongrád, ahol szakmai alkalmasság kérdése vetődik fel egyes kollégáknál, míg Szegeden nagyon komoly vezetői válság alakult ki, ami mélyebb elemzést igényel, de sajnos egyre inkább összeomlással fenyeget, ezért itt sürgős lépésekre lesz szükség a bizalom és az egészséges működés helyreállításához.

8 8 II. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT 1. AZ I. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA 1.1. Az engedélyesek bejegyzése, adatmódosítása és törlése Az engedélyesek bejegyzése, adatmódosítása és törlése keretében évben a legnagyobb munkát a szolgáltatói nyilvántartásba történő hivatalbóli bejegyzések adták. Mindösszesen 170 szolgáltató vagy intézmény hivatalból történő bejegyzésére került sor Csongrád megyében az első félév végéig. A csekély számú új bejegyzés mellett - új szociális intézmény bejegyzésére csak egyetlen esetben került sor az év folyamán 93 adatmódosítás történt a szolgáltatói nyilvántartásban az év során. Az adatmódosítások legnagyobb részét a tanyagondnoki gépjárművek cseréje tette ki, de jellemző volt házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának csökkentése, és többször előfordult, hogy a fenntartók befogadás nélkül is kérték az idősek otthonaiban a férőhelyszám emelést december 23-án érkezett a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartó kérelme, az egy éve már elkészült és 2014 őszén műszakilag átadott Egyesített Szociális Intézmény Rehabilitációs Centrum 6763 Szatymaz, Kossuth u. 1. szám alatti szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 20 fő tekintetében. A szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés a finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében, továbbá az ágazati azonosító kiadásához szükséges rögzítésre a MŰKENG rendszerben még aznap sor került. A fenntartó a kérelem alapján január 1-től kérelmezte az új engedélyes bejegyzését, azonban csak azt igazolta, hogy kérelmet nyújtott be a szükséges szakhatósági állásfoglalások kiadása iránt, a szakértői vélemény kiadásához jogszabályban előírt szakértői díjat pedig nem fizette meg. Mindezek miatt hiánypótlási felhívást kellett kibocsátani, továbbá tisztázni szükséges, hogy pontosan milyen intézményt/intézményeket kíván működtetni a fenntartó a telephelyen. A kérelem kiegészítése alapján 10 fő átcsoportosítására kerül sor a Fésű u. 4. szám alatti engedélyes telephelyről (rehabilitációs intézmény szenvedélybetegek részére), és 10 fő új ellátott (10-18 éves szenvedélybeteg gyermekek addiktológiai rehabilitációs intézmény) bejegyzését kérelmezi, amire egyébként sajnos nagy igény lenne. Az eljárás jelenleg is folyamatban van A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások általános gyakorlata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 140/U. (6) bekezdése alapján a december 1-jén működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókat, szociális intézményeket (székhelyeket, telephelyeket) a működést engedélyező szervnek június 30-áig kellett hivatalból bejegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba. Gyakorlatilag ettől az időponttól kezdve a Szolgáltatói Nyilvántartás (a továbbiakban: MŰKENG) felváltotta a Szociális Regisztert, amely a papír alapú engedélyek adatait tartotta nyilván. A MŰKENG újdonsága, hogy egy konstitutív hatályú, közhiteles hatósági nyilvántartásként működik a Szociális Regiszter követő nyilvántartásával szemben. A MŰKENG-re való átállás során - a nagyszámú, segítő elméleti és gyakorlati képzések, valamint az NRSZH munkatársainak nagyfokú segítőkészsége ellenére - folyamatosan szembesülnünk kellett a felmerülő, többnyire informatikai jellegű rendszerhibákkal. Több esetben vált szükségessé az áttöltéssel kapcsolatos segítség, iránymutatás kérése. A szolgáltatás duplikáltan szerepel hibatípus hivatalunknál a tanyagondnoki szolgálatoknál és a lakóotthonok áttöltésénél okozott problémát. A tanyagondnoki szolgáltatások és a

9 9 lakóotthonok esetében is javasoltuk, hogy megoldható legyen a szolgáltatás többszöri felvitele. Álláspontunk szerint a tanyagondnoki szolgáltatásoknál úgy tudtuk jogszabályszerűen megoldani a helyzetet, hogy egy szolgáltatáshoz felrögzítettük a többi szolgáltatás gépjárművét is, és azt kértük, hogy megnyitásra kerüljön a megjegyzés lehetősége, hogy valahol jelezni tudjuk, hogy konkrétan hány tanyagondnoki szolgáltatásról van szó. Lakóotthonok esetében is hasonló volt a probléma, itt a férőhelyszámok emelésével tudtuk kezelni a problémát, de így az okozott problémát, hogy a jogszabályban meghatározott maximális férőhelyszámot meghaladó mértéket kellett rögzíteni. A NRSZH részben írásban (a tanyagondnoki szolgáltatásokra vonatkozóan), részben szóban (a lakóotthonokra vonatkozóan) tájékoztatott a fenti problémákkal összefüggő álláspontjáról, amely alapján a más alapszolgáltatásokhoz integráltan működő falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások kivételével ezen szolgáltatások külön szolgáltatónak, külön engedélyesnek minősülnek és külön ágazati azonosítóval kell felrögzíteni őket a rendszerbe. Hivatalunk ezen ügyekben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság iránymutatása alapján járt el. Álláspontunk szerint a jogszabályszerűség és egyértelműség biztosítása érdekében azonban ezekben az esetekben a vonatkozó rendelkezések módosítására lenne szükség, tekintettel arra, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) alapján engedélyesnek a szolgáltató székhelye és telephelye minősülhet és ágazati azonosítót engedélyesenként kell kiadni, nem pedig például egy telephelyen nyújtott szolgáltatásonként, mondjuk lakóotthonok esetében. Az év második felétől megvalósult a teljes körű elektronikus ügyintézés első szakasza, tekintettel arra, hogy a fenntartók ettől az időponttól kizárólag elektronikus úton terjeszthetik be a Szociális és Gyámhivatalok felé kérelmeiket, bejelentéseiket, valamint azok mellékleteit. Mivel a fenntartók nagyon kis számban vettek részt az NRSZH által meghirdetett képzéseken, folyamatos segítségre volt szükségük az új rendszer első használatakor. A MŰKENG alkalmazása során felmerülő problémák megoldása érdekében nagyon jó, együttműködő kapcsolatot sikerült kialakítani az NRSZH munkatársaival, a rendszer működésével kapcsolatos zavarokat inkább a nyilvántartás élesben történő fejlesztése okozhatja. A költségcsökkentés érdekében továbbra is bevett gyakorlat a kiadmányozott iratok szkennelése és útján történő megküldése azokban az esetekben, amikor az ügyfél, a szolgáltató, intézmény, vagy más hatóság csak tájékoztatásul kap az adott iratból, ahhoz az ő tekintetében joghatás nem fűződik Szociális foglalkoztatás engedélyezése A szociális foglalkoztatást végzők intézményi és külső foglalkoztatók köre ebben az évben változatlan maradt. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések nem érintették a szociális foglalkoztatásban résztvevő intézmények, szociális foglalkoztatásra vonatkozó engedélyeit. A foglalkoztatási engedélyek nem kerültek át a közhiteles nyilvántartásba évben szociális foglalkoztatás keretében működési engedély módosítására egy esetben került sor. Ezen eljárás keretében az intézményi foglalkoztató a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szfr.) 5. (1) bekezdés alapján bejelentette, hogy a foglalkoztatási engedélyben szereplő külső helyszíneken nem kívánja a foglalkoztatást folytatni. Kérelmének megfelelően, a foglalkoztatás működési engedélyének módosítására került sor.

10 10 Az Szfr. 17. (5a) bekezdés alapján a szociális foglalkoztatás évi finanszírozására általános pályázat nem került kiírásra, a december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya december 31-éig meghosszabbodott. A hatályos Szfr. 17. (5b) bekezdése alapján a szociális foglalkoztatás évi támogatására sem kell általános pályázatot kiírni, a december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya december 31-éig meghosszabbodik, a támogatási időszak december 31-éig tart. Az Szt. 99/C. alapján a szociális foglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében vezetett nyilvántartás kapcsán a foglalkoztatóktól történő adatszolgáltatás folyamatos és megfelelő. Az adatváltozás az erre rendszeresített excel táblázatban került rögzítésre Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Mr.) gyakorlati tapasztalatai a hatályba lépése óta eltelt idő alapján összegezhetőek, a felmerülő problémák tipizálódása megtörtént. Általában elmondható, hogy az ügyfelek a kérelem nyomtatványt figyelmesen töltötték ki, a megfelelő dokumentumokat becsatolták, és azok a kérelmezők, akik nem rendelkeztek megfelelő szakvéleménnyel illetve fogyatékossági támogatást megállapító államkincstári határozattal, igyekeztek friss szakorvosi véleményt beszerezni, vagy klinikai zárójelentést csatolni kérelmükhöz. A év folyamán beadott kérelmek száma 226 db volt. Az arányok az előző évekhez hasonlóan továbbra is a használt gépjármű vásárlási szándék felé tolódtak el, melynek magyarázatára a kérelmezők több indokot hoztak fel. Volt, aki a típus megkötését kifogásolta, bár mivel már több modell közül lehet választani a Suzuki gyártmányú gépjárművek kínálatában, ez az indok egyre ritkábban fordult elő. Ügyfelek jelezték viszont, hogy nehezen találtak olyan kereskedőt, aki hajlandó lett volna segíteni a vásárlást, mert az értékesítők nehezményezték, hogy hónapok telnek el, mire megkapják a pénzüket a minisztériumtól. Gyakori indok volt az is, hogy nehéz 5 évesnél nem régebben üzembe helyezett gépjárművet találni közel 1 millió forint körüli áron, viszont a kérelmezőknek nem volt több önerejük illetve kis jövedelemmel rendelkezők voltak, így nagyobb hitel felvételében nem tudtak gondolkodni. Többen váltottak menet közben használt autóvásárlási szándékról új autóvásárlási szándékra, majd miután letárgyalták a bank képviselőjével a hitelfelvétel és törlesztés részleteit, kiderült számukra, hogy nem tudják azokat vállalni. Olyan ügyfél is akadt, akinek annyira kicsi volt a jövedelme, hogy a bank hitelképtelennek minősítette és így elesett a támogatástól. Akadt olyan kereskedő Budapesten, aki a foglalót átvette az ügyféltől, menet közben eladta a lefoglalózott autót és a foglalót az ügyfélnek még jelenleg sem fizette vissza, aki kénytelen volt feljelenteni a kereskedő céget. A minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint az ügyfél nevén futó kérelemre a kiutalás azonban megtörtént, így jelenleg ez a kérelmező nem tud új kérelmet indítani évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Segélyek és Támogatások Főosztálya 20 db új gépjármű és 20 db használt gépjármű vásárlásához adott támogatást, segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 vagy 4 kerekű jármű, és járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához erre az évre keretet nem kaptunk, átalakítási támogatásra a keretszám 1 db volt. A keret éves keret. Az 1 db átalakítási utalvány kiadásáról a június

11 11 5-én tartott ülésen tett bizottsági javaslat alapján döntött a Hivatal. A lemondott támogatások és az előző évekből megmaradt támogatás keretéből 39 új és 75 db használt gépjármű vásárlásának lehetősége emelte a keretszámot. Segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 vagy 4 kerekű jármű, és járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék maradvány keretéből 10 db támogatás került megállapításra. Maradványkeretből 7 db átalakítási támogatást állapított meg a Hivatal. Elutasító döntésre, egészségügyi állapotra való tekintettel 39, egyéb feltételek hiányában 52 esetben került sor. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének orvosszakértőihez 45 kérelmező esetében kellett szakértő kirendelő végzést küldeni a közlekedőképesség akadályozottságának mérésére irányuló vizsgálatok lefolytatásáért, az állapot fennállását igazoló szakvélemények kiállításáért, mivel a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképessége bár súlyosan akadályozott volt, azonban erre vonatkozóan orvos-szakmai szerv általi korábbi minősítéssel vagy fogyatékossági támogatást megállapító államkincstári határozattal nem rendelkeztek Jelzálogjog bejegyzése, illetve törlése Jelzálogjog bejegyzése, illetve törlése tárgyában évben 8 kérelem érkezett Hivatalunkhoz. A benyújtott kérelmek alapján 6 esetben rendelkeztünk a jelzálogjog bejegyzéséről, illetve 2 esetben jelzálog törlése tárgyában hoztunk határozatot. 2. A II. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA 2.1. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások A beszámolási időszakban összesen 195 főszám és 408 alszám született a II. fokú szociális igazgatási ügyekben. A jogorvoslati eljárások alapját általában ügyféli kérelem benyújtását követően indult közigazgatási eljárás adta. A beszámolási időszakban összesen 166 döntés, ezen belül 136 határozat és 30 végzés született a II. fokú szociális igazgatási ügyekben, ami kb. 40%-kos csökkenést jelent a évhez képest (2013-ban 264 határozat és 76 végzés volt). Ez részben azzal is magyarázható, hogy nagyon sok konzultációt folytattunk az I. fokú szociális hatóságokkal, segítettük az egységes jogértelmezést- és alkalmazást, illetve ügyfelek a tőlünk kapott tájékoztatás után nem éltek fellebbezési lehetőségükkel. A jogorvoslati eljárások alapját nagyrészt az ügyféli kérelem benyújtását követően indult I. fokú közigazgatási eljárásban született döntés jelentette. A fellebbezések ritkán tartalmaztak szakmai jellegű kifogást, és ha utaltak is az eljárás vagy a döntés jogszabálysértő voltára, általában elmaradt a konkrét jogszabályhely megjelölése. Az együttműködési kötelezettségszegések esetén gyakori volt a megromlott egészségi állapotra, szociális helyzetre, valamint az adott ügyhöz tartozó kötelezettséghez, vagy jogszabályi előíráshoz nem kapcsolódó olyan élethelyzetre való hivatkozás, melyre tekintettel méltányosság gyakorlását, vagy a leírtak mérlegelését kérték a fellebbezők a jogorvoslati eljárásban. A jogorvoslati kérelmekben felhozott indokokat a II. fokú határozatban minden esetben tételesen megválaszoltuk, tájékoztatást is nyújtva a döntés okairól, illetve az ezt követő lehetőségekről.

12 12 Általában helybenhagyó döntések születtek (123 db). Elvétve került sor az I. fokú döntés megváltoztatására (10 ügyben), vagy megsemmisítés mellett az I. fokú eljárás megszüntetésére (3 db), vagy új eljárásra utasításra (3 ügyben). Az aktív korúak ellátására vonatkozó ügyekben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a hátrányos munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszerének fő pillére. Azok a személyek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, vagy sajátos egyéni élethelyzetükből adódóan a közcélú foglalkoztatásban nem tudnak részt venni, továbbra is a rendszeres szociális segélyt kapták. (A hatáskör gyakorlója a település jegyzője.) Az aktív korúak ellátásán belül a rendszeres szociális segélyezettekhez az ügyek alig 10%-a kapcsolódott, és ezen belül az egészségkárosodottak, valamint az irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők voltak érintve (Szt. 37. (1) bekezdés a) és b) pontjai). Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pont szerinti lehetőséget inkább csak a nagyobb települések biztosítják az önkormányzati rendeletükben, a tavalyi évben egyetlen ügy keletkezett ezzel a jogalappal. Az Szt. 37. (1) bekezdés c) pont biztosította feltételhez kapcsolódóan pedig annak évi bevezetése óta még nem volt jogorvoslati eljárás. Ebben az ügycsoportban 2014-ben 54 döntést hoztunk 46 határozatot és 8 végzést, ami a évhez képest (182 döntés) az ügyszám kb. kétharmados csökkenését jelentette. Ennek az az oka, hogy a 2012-es és 2013-as évek átfogó jellegű jogszabályváltozásai után 2014-re beállt a rendszer. Az ellátást igénybe vevők megismerték az eljárást, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, például az állami foglalkoztatási szervvel való kapcsolattartást, a fontosabb határidőket, vagy az ún. 30 napos munkavégzés kötelezettségét. Az új ügyfelek tájékoztatása is koncentrált: szóban és írásban is pontos, jól érthető információt kaptak az ügymenetről. Ebben a körben ki kell hangsúlyozni az I. fokú szociális hatóságnál dolgozó kollégák hozzáértését, precíz és lelkiismeretes munkáját is. Ehhez kapcsolódóan jól nyomon követhető a közfoglalkoztatás fokozatos felértékelődése: a évre jelentősen csökkent azon ügyek száma, ahol az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésére az Szt. 36. (2) bekezdés a)-e) pontjai alapján került sor. Egyre többen vették igénybe az egyszerűsített foglalkoztatás és a háztartási munka nyújtotta lehetőségeket, vagy éltek a közfoglalkoztatás nyújtotta előnyökkel, ahol többen jelezték igényüket a hosszabb időtartamú, rendszeres munkavégzésre. A felértékelődés oka a visszajelzések szerint a létbiztonság mellett az egyén és a család közérzetére tett jó hatása. Megfigyelhető, hogy a munka világába való visszakapcsolással megnő az évek óta munkanélküli vagy alkalmi munkára berendezkedett személyek önbizalma, javul a fellépésük, és innen már könnyebben tudják érvényesíteni az érdekeiket. Kiemelést érdemlő változás és ez a jogorvoslati eljárások számottevő csökkenésében is fontos szerepet játszik hogy 2013-hoz képest a tavalyi évben elvétve került sor az aktív korúak ellátásra való jogosultság megszüntetésére az Szt. 36. (2) bekezdés e) pont ea)-ed) alpontjaira hivatkozással. Az ún. 30 napos munkavégzési kötelezettség természetes részévé, vagy feltételévé vált a jogintézménynek. Az Szt. 37. (4) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély maximális összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér

13 13 megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet január 1-jén hatályba lépő módosításával nőtt a közfoglalkoztatási bér összege. A közfoglalkoztatási bér emelkedésével összhangban módosultak a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletnek /a továbbiakban: Pr./ a rendszeres szociális segély maximális összegét meghatározó rendelkezései is január 1-jétől, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege ,- Ft volt. Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege ,- Ft volt. A közgyógyellátási ügyekben folytatott jogorvoslati eljárásban 38 döntés (35 határozat és 3 végzés) született. Az előző évhez képest kb. felére csökkent a jogorvoslati ügyek száma (2013-ban 78 közgyógyellátási ügyben jártunk el). A fenti, csökkenő tendencia miatt 2014-ben már nem volt jellemző, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál elhúzódott volna a II. fokú szakhatósági állásfoglalások elkészítése. Egyebekben pedig folyamatosan csökken azoknak az ügyeknek a száma, ahol szakhatósági állásfoglalást kellett beszerezni, mert az eljárások nagyobb részében a kérelmező jövedelme meghaladja az Szt-ben a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot megalapozó összeghatárt. A járások a két évre megállapított alanyi közgyógyellátási ügyekben a év után 2014-ben is több olyan korábbi jogosultat szűrtek ki, aki a jogosultsági feltételek fennállásának hiányában kapta esetenként évek óta az ellátást. Ezen ügyfelek között például az I.-II. fokú rokkantsági fokozatból idővel III. rokkantsági fokozatba sorolt, de ezt a változást nem jelző már öregségi nyugdíjas, mezőgazdasági-munkaképtelenségi járadékban részesülő vagy a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra jogosult személy is volt. A bizonyítási eljárásban a járási hivatalok nem csak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság /NYUFIG/ által megküldött névsorra támaszkodtak, de az adott kérelmező vonatkozásában belföldi jogsegély keretében is többször megkeresték NYUFIG-ot, a tényállás tisztázása körében. Egy ügyben a járási hivatal a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény /a továbbiakban: Ket./ 30. f) pontja értelmében a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasította, mivel a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származott. A végzést jogszabályszerűségére tekintettel helybenhagytuk. A méltányossági közgyógyellátás a december 31-ig hatályos szabályozás szerint jegyzői hatáskörben nyújtott ellátás volt. Ezekben az ügyekben a Szociális és Gyámhivatal járt el másodfokon. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény értelmében ugyanakkor január 1-jétől az ellátás a képviselő-testület hatáskörébe került. A hatáskör-változást érintően speciális átmeneti szabály megalkotására nem került sor.

14 14 Az átmenet során a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 15. -ában írtak voltak az irányadók, tehát az újonnan hatályba lépő jogszabályi rendelkezést ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre kellett alkalmazni. Ez azt jelentette, hogy a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben még a jegyző járt el, és a jegyző által hozott döntés elleni fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatala bírálta el. Az ápolási díj ügyekben a tavalyi évben 41 döntés (28 határozat és 13 végzés) született. Ez alig marad el a év számaitól (43 döntés, vagyis 33 határozat és 10 végzés volt). Az ápolási díj ügykörében évek óta ez a szám tartja magát a jogorvoslati eljárásokat illetően. A fellebbezések oka zömében a hozzátartozói jogviszony hiánya, illetve az, hogy a háziorvosi igazolás értelmében az ápolt személy tartósan beteg. Annak érdekében, hogy az ápolási díjban részesülő családok szociális biztonsága stabilabb alapokra helyeződjön, a Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CCIII. törvény január hó 1. napjától tovább differenciálta az ápolási díj rendszerét. A január 1-jén hatályba lépett változások az alábbiakban foglalhatóak össze: a) A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos hozzátartozóik ápolását, gondozását végző családtagok részére biztosítható ápolási díj összege december hó 31. napjáig a költségvetési törvényben megállapított alapösszeg bruttó ,- Ft 130%-a volt. Az ellátás új elnevezése emelt összegű ápolási díj, és összege január 1- jétől az alapösszeg 150%-ára emelkedett. Első alkalommal a január hónapra járó, február hónapban folyósítandó ellátást kellett emelt összegben folyósítani. A Pr. 7. (2) bekezdés b) pontja értelmében az ápolási díj összegének változásáról nem kellett határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése, vagy az ápolási díj alapösszeghez viszonyított arányának emelkedése miatt változott, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illette meg. Tehát az emelt összegű ápolási díj összegének emeléséről csak azon jogosultak esetében kellett döntést hozni, akik részösszegben kapják az ápolási díjat. b) Bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozójukat ápolók részére megállapítható kiemelt ápolási díj. Kiemelt ápolási díjra jogosult a közeli hozzátartozó, ha olyan személy ápolását, gondozását végzi, aki: - a 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, - a 18. életévét nem töltötte be vagy köznevelési intézményben tanul ilyen esetben a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a 20., sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetén a 23. életévét betölti, és állapota miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző szakorvos

15 15 igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel. A kiemelt ápolási díj havi összegét a jogszabályalkotó az ápolási díj alapösszegének 180%- ában határozta meg. Az állapot igazolására szolgáló iratok körét a Pr., valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet határozta meg. Ezek a következők: - a 18 év felettiek esetén: a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása az ápolt személy egészségi állapotáról, vagy - a 18 év alattiak, illetve azon nagykorú ápoltak esetén, akikre tekintettel tanulmányaik folytatása miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak [erre a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény /a továbbiakban: Cst./ szerint annak a tanévnek a végéig van lehetőség, amelyben a tanuló a 20., sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 23. életévét betölti], a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolás. [A tanulmányok folytatása miatt a nagykorú személyre tekintettel folyósított magasabb összegű családi pótlék (Cst. 11. (2) bekezdés) nem azonos az ún. saját jogú családi pótlékkal. Erre azon személyek lehetnek jogosultak, akiknek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 18. életévük betöltését megelőzően sem haladta meg az 50 %-ot (Cst. 4. f) pont fb) alpont). A kétféle családi pótlék között a legegyszerűbben az összegük alapján lehet különbséget tenni. Míg a tanulmányok folytatására tekintettel folyósított ellátás összege ,- Ft vagy ,- Ft lehet, addig a saját jogon folyósított családi pótlék összege ,- Ft (Cst. 11. (1) bekezdés g)-i) pont).] A miniszteri rendelet tervezete szerint az utóbbi kör számára a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot igazoló formanyomtatványt az a szakorvos állítja ki, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolás kiállítására jogosult. A kiemelt ápolási díjra jogosító betegségek és fogyatékosságok köre a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek, fogyatékosságok körével megegyezik. Ezen túlmenően a szakorvos igazolja a kiemelt ápolási szükségletet is. Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően a) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, továbbá b) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni. A kiemelt ápolási díjra való jogosultság igazolásához háziorvosi igazolásra és szakvéleményre nincs szükség január hó 1. napjától módosult a Pr. a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítéséért járó szakértői díj kiegyenlítésének

16 16 határidejét érintően is. Az átutalásra nyitva álló határidőt a korábbi öt munkanap helyett harminc napban állapította meg. A kiemelt ápolási díjhoz kapcsolódóan összesen három jogorvoslati kérelem érkezett a tavalyi évben. Egy ügyben a szakorvosi igazolás szerint az ápolt kiskorú kiemelt ápolási szükséglete nem állt fenn, ezért a kérelmet el kellett utasítani. Két másik ügyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiállított hatósági bizonyítvány szerint a nagykorú ápolt személy állapota szerint a D minősítési kategóriába tartozott. A kérelmező azonban nem a hatósági bizonyítványt ellen élt fellebbezéssel az I. fokú szociális hatóság ez irányú tájékoztatása ellenére sem, hanem az ápolási díj ügyben nyújtott be jogorvoslati kérelmet. A Szociális és Gyámhivatalnak azonban nincs hatásköre arra, hogy a jogorvoslati eljárásban a rehabilitációs hatóságtól újabb hatósági bizonyítványt szerezzen be. Időskorúak járadékával kapcsolatban egy ügyben folytattunk jogorvoslati eljárást, melynek lezárásaként helybenhagyó határozatot hoztunk. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ügykörében a évben 15 ügyben folytattunk eljárást, melyek során 11 határozatot és 4 végzést hoztunk. (Ezek a számok 2013-ban 19 döntés 14 határozat és 5 végzés voltak.) A kérelmek elutasítására a kérelmező, illetve családja jövedelmi és/vagy vagyoni viszonyai miatt került sor. A jogi szabályozás egyebekben nem változott 2013-hoz képest. Lakásfenntartási támogatással kapcsolatban 15 döntés 14 határozat és egy végzés keletkezett. Ez utóbbi ügyben az első fokú szociális hatóság határozatát megsemmisítettük, és az első fokú eljárást megszüntettük. (2013-ben 16 helybenhagyó döntést és 5 végzést hoztunk, ezért az eljárások száma arányában nem változott.) A kérelmező, illetve családja jövedelmi vagy vagyoni viszonyai miatt kellett a kérelmeket elutasítani, de volt példa arra is, hogy a jogorvoslati kérelem a folyósított összeg emelésére vonatkozott, amelyet a Szociális és Gyámhivatalnak el kellett utasítania. 3. KÖZIGAZGATÁSI DÖNTÉSEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA A folyó év első félévében összesen 15 szociális hatósági ügyhöz kapcsolódóan folyt peres eljárás a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A peres eljárások témakör szerinti megosztása a következő: - aktív korúak ellátása ügyében: 9, - közgyógyellátási ügyben: 2, - ápolási díj ügyben: 3, - lakásfenntartási ügyben: 1, ez mindösszesen: 15.

17 17 Aktív korúak ellátása ügyében 9 másodfokú határozat ellen éltek keresettel. Az első félévben 8 peres eljárásban született döntés. Egy esetben az ítélet a felperesi kérelmet elutasította azzal, hogy az ügyben eljáró II. fokú szociális hatóság a terhére rótt jogszabálysértés(eke)t nem követte el. Három ügyben a felperes elállt a keresettől, és kérte a per megszüntetését. Két ügyben az eljárás a szünetelést követően megszűnt. Egy ügyben a bíróság a Pp a alapján alkalmazandó 157. d) pontja alapján, két másik ügyben a 157. e) pontja alapján a pert megszüntette. Kiemelést érdemel, hogy az aktív korúak ellátási ügyeiben a II. fokú szociális hatósági ügyek számának fentebb részletezett csökkenése miatt a kapcsolódó perek száma is lényegesen csökkent, majd a felére esett vissza: a évben 17 per volt ebben az ügykörben. Közgyógyellátási ügyben 2 másodfokú határozat ellen nyújtott be az ügyfél keresetet. Egy ügyben a bíróság a Pp a alapján alkalmazandó 157. d) pontja alapján, egy másik ügyben a 157. e) pontja alapján a pert megszüntette. Az alanyi ápolási díj ügyben 3 másodfokú határozat ellen élt keresettel az ügyfél. Egy ügyben született az alperes Szociális és Gyámhivatal számára kedvező döntés: az ítélet a felperesi kérelmet elutasította. Egy másik ügyben a szegedi, később ruzsai lakos ügyfél ápolási díj ügyben benyújtott kereseti kérelmére a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a március 28-án megtartott tárgyaláson meghozott 2.K /2013/9. számú ítélettel Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének június 15. napján kelt /2012. számú és a Szociális és Gyámhivatal augusztus 22. napján kelt VI-C-001/1136/2012. számú határozatának az ápolási díj és kamatai (összesen ,- Ft) visszafizetésére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte. Ezt követően felülvizsgálati kérelemmel éltünk a Kúria felé, amely a január hó 15. napján kelt Kfv.III /2013/7. számú ítéletével a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. Álláspontja szerint az első fokú bíróság megfelelő alapossággal feltárta és rögzítette ítéletének indokolásában az ügyben irányadó tényállást és az abból az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával helytálló jogi következtetést vont le. Az Szt. 17. (1) bekezdés a) pontja értelmében az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. A perben rendelkezésre állt adatok tanúsága szerint a felperes a lakcímváltozás bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, holott erre a kötelezettségére a hatóság már az ápolási díjat megállapító határozatában, majd azt követően többször is felhívta a figyelmét. Mulasztása megalapozta a fenti idézett törvényi rendelkezés értelmében a szociális ellátás megszüntetését. A visszafizetés elengedésével kapcsolatosan is helytálló rendelkezést hozott az elsőfokú bíróság. A jogszabályi előírásból következően a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vevőt kell kötelezni az ellátás visszafizetésére. A két feltételnek együttesen kell fennállnia, ez

18 18 azonban a felperes esetében nem teljesült. Így az ellátás megszüntetésének fennállt a feltétele, a visszafizetésre kötelezésnek azonban nem. A felülvizsgálati kérelemben foglaltak kapcsán hangsúlyozta a Kúria, hogy az alperes által hivatkozott illetékességi szabálynak, azaz annak, hogy az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell megállapítania /Szt. 41. (2) bekezdés/ az ellátás megszüntetésének szempontjából volt jelentősége, a visszafizetési kötelezettséghez azonban további feltételnek is teljesülnie kellett, azaz a jogosulatlanság és rosszhiszeműség egyidejű fenn álltának. Ennek hiányában a visszafizetésre kötelezés nem volt jogszerűnek tekinthető. A Kúria megállapította, hogy az első fokú bíróság a Pp és 339/A. -nak megfelelően vizsgálta felül a keresettel támadott alperesi határozatokat, és nem terjeszkedett túl az itt rögzítetteken. A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat nem sértette meg, ezért azt a Kúria a Pp (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. Egy következő ügyben az ambrózfalvi lakos felperes alanyi ápolási díjra való jogosultságának felülvizsgálata ügyében márciusában indította meg eljárását a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala, mint elsőfokú szociális hatóság. A háziorvosi Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához nyomtatvány szerint az ápolt személy súlyosan fogyatékos látássérült, aki betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama: három hónapnál hosszabb. Az igazolás alapja a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Makó által 2005-ben kiadott 2005/ számú zárójelentés. A Járási Hivatal a bizonyítási eljárásban megkereste a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hódmezővásárhelyi, Makói Kistérségi Népegészségügyi Intézet Makói Kirendeltségét, hogy a háziorvosi igazolás felülvizsgálatát végezze el arra vonatkozóan, hogy nevezett súlyosan fogyatékos látássérültnek tekinthető-e az Szt. 41. (3) bekezdés a) pontja aa) alpontjában foglaltak alapján. Dr. Végh Mihály megyei szakfelügyelő főorvos a benyújtott dokumentumokra figyelemmel elkészített szakvéleménye szerint nevezett beteg nem tekinthető súlyosan fogyatékos látássérültnek. Az első fokú szociális hatóság a június hó 5. napján kelt CS-04B/01/3482-3/2013. számú határozatával megállapította, hogy felperes az ápolási díjra június hó 1. napjától nem jogosult, a pénzbeli ellátás folyósítását pedig május 31. napjával szüntette meg. Döntését a fenti szakvéleménnyel indokolta. A határozat ellen az ügyfél a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. Csatolta a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Szemészeti szakrendelés II. (6900 Makó, Kórház u. 2.) által folyó év június 14-én kiadott ambuláns jelentést, amely tartalmában megegyezett a rendelkezésre álló orvosi iratokkal. A jogorvoslati eljárás abból indult ki, hogy az ápolási díj ügyben az elsőfokú szociális hatóságnak elsősorban azt kellett vizsgálnia, hogy a nagykorú, ápolni kívánt személy súlyosan fogyatékos-e. A Járási Hivatal bizonyítási eljárásában beszerzett szakvélemény egyértelműen kimondta, hogy ápolt személy nem súlyosan fogyatékos, ugyanakkor a fent

19 19 hivatkozott jogszabályi rendelkezés nem teszi lehetővé az ápolást végző személy részére e pénzbeli ellátás megállapítását tartósan beteg nagykorú ápolt személy esetén. Fentiek alapján a július 16. napján kelt CSC/01/891/2013. számú határozattal az első fokú szociális hatóság jogszabályszerű döntését helybenhagytuk. Felperes a másodfokú határozat ellen keresettel élt, melyben felperes azt kifogásolta, hogy a háziorvosi szakvélemény felülvizsgálatához felkért megyei szakfelügyelő főorvos szakvéleménye az ápolt személyes vizsgálata nélkül készült el. Felperes a bíróságtól ügye megvizsgálását, és az ápolási díj további, visszamenőleges folyósítását kérte. Alperesi nyilatkozatunkban többek között hivatkoztunk a bizonyítási eljárásra. Előadtuk, hogy az ügyben eljáró szociális hatóságok jogszabályszerűen jártak el, és a Pp (2) bekezdésére hivatkozással kértük a kereset elutasítását. Az első tárgyaláson alperes vállalta, hogy megkeresi a Járási Népegészségügyi Intézetet annak érdekében, hogy az az ápolt személy személyes vizsgálatát követően részletes, tényállást is tartalmazó szakvéleményben megállapítja a fogyatékosság tényét. A Pp (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás szünetelt. Ez után belföldi jogsegély keretében végzéssel megkerestük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, hogy az ápolt személy vonatkozásában a Háziorvosi igazolás és szakvélemény ismételt felülvizsgálatát végezze el oly módon, hogy annak alapja személyes vizsgálat legyen. Kértük továbbá, hogy a felülvizsgálat eredményét részletes, tényállást is tartalmazó szakvéleményben foglalja össze, melyben adjon választ arra, hogy - milyen a beteg látásélessége, illetve milyen fokú a látótér beszűkülése, illetve kapcsolódóan - a szakvélemény adjon választ arra is, hogy nevezett súlyosan fogyatékos látássérültnek tekinthető-e az Szt. 41. (3) bekezdés a) pont aa) alpontba foglaltak alapján. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének tájékoztatása szerint a hatáskörét megállapító az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségellenőrzéséről és minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet alapján nincs hatásköre a fenti módon eljárni. A levelet továbbítottuk a bíróságnak továbbra is fenntartva, hogy az ügyben eljáró szociális hatóságok eljárása jogszabályszerű volt. A következő tárgyaláson felperes indítványozta továbbá igazságügyi orvosszakértő kirendelését, amelyet alaposan meg is indokolt. Az általunk előadottakból azonban egyetlen mondat került a jegyzőkönyvbe, mely szerint elleneztük a szakértő kirendelését. A bíró elrendelte a beavatkozó igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot, amelyről a lelet és vélemény április 4-én készült el. E szerint az ápolt személy esetében legalább novembere óta folytatólagosan vélelmezhető az aliglátás, míg júniusa óta a gyakorlati vakság.

20 20 Az utolsó tárgyaláson a bíró kérdésére felek elismerték a szakvéleményben foglaltakat. A bíró álláspontja szerint alperesnek vissza kellene vonnia a másodfokú határozatot, az elsőfokú szociális hatóság döntését pedig megsemmisít új eljárásra utasítás mellett. Alperes nem osztotta ezt a véleményt, álláspontja szerint az ügyben eljáró közigazgatási szervek nem követtek el jogszabálysértést, ezért a Ket a alapján nem vontuk vissza a határozatot. Hivatkozásunk szerint nem sértettük meg a Ket. 50. (1)-(5) -aiba foglaltakat sem, mivel a tényállást tisztázásra került a vonatkozó szakmai jogszabályok biztosította lehetőségeken belül. A Ket. 50. (5) bekezdése értelmében a hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. De a törvény előírhatja, hogy a hatóság a határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre alapozza, továbbá jogszabály meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely bizonyítási eszköz alkalmazását, illetve előírhatja valamely szerv véleményének a kikérését. A 2013-ban hatályos Szt. fenti, 43. (1)-(2) és (4) bekezdései e vonatkozásban meg is határozzák, hogy az ápolási díj ügyekben a háziorvos által kibocsátott igazolás és szakvélemény felülvizsgálatát mely szerv végezheti el. Sem az Szt., sem az R. nem teszi lehetővé tehát, hogy a szociális hatósági ügyekben folytatott bizonyítási eljárásban igazságügyi orvosszakértőt rendeljen ki az eljáró közigazgatási szerv. Szóban ismételten részletesen kifejtett álláspontunk szerint, ha így tett volna a szociális hatóság, akkor hatáskör hiányában járt volna el, és a meghozott döntése semmis lenne. A szakmai véleményünk szerint ezt egyfajta jogi hiátusként is fel lehet fogni, hiszen a fenti kérdésben a Ket. szűkebb lehetőségeket biztosít a közigazgatási eljárásban, mint amekkorát a Pp. biztosít a közigazgatási perben. Ezzel együtt az ügyben eljáró közigazgatási szervek eljárása jogszerű volt. A bíró ellenében alperesi képviselő ragaszkodott az ítélethez azzal, hogy a másodfokú határozat nem jogszabálysértő, és azért is, mert látni szeretné az ítélet indokolását. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság fenti ügyben kelt 7.K /2013/11. számú ítéletét május hó 23. napján vette kézhez a Szociális és Gyámhivatal. Ebben a bíróság kimondta, hogy a kereset alapos, az eljárt közigazgatási szervek határozatait új eljárásra kötelezés nélkül hatályon kívül helyezte. Kimondta, hogy felperes június hó 1. napjától kezdődően továbbra is jogosult az ápolási díjra Ambrózfalva Körjegyzőjének február 6. napján kelt 79/2009. ügyszámú határozata alapján. (Ezzel figyelmen kívül maradt, hogy ápolási díj ügyekben január hó 1. napjától kizárólag a járási hivatalok rendelkeznek határkörrel, és az ambrózfalvi határozat óta az ápolási díj alapösszegében is volt változás.) Az ítélet indokolása idézte a Ket. 50. (1) bekezdését, amely szerint a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le. A bíróság gondolatmenete a továbbiakban a Pp. 336/A. (2) bekezdése mentén vezette le az alperes bizonyítási kötelezettségét, figyelmen

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008.

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2008. október VIII. évfolyam 3. szám Tisztelt Partnereink! Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a családok támogatásáról

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló SZAKMAI INDOKOLÁS 1. Az előterjesztés célja Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, jelenleg egyeztetés alatt álló

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 281-1/2016. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere az egyes pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁSOK. A szociális foglalkoztatás engedélyezésére és a szociális foglalkoztatási engedély módosítására irányuló hatósági eljárás..14.

ÜGYLEÍRÁSOK. A szociális foglalkoztatás engedélyezésére és a szociális foglalkoztatási engedély módosítására irányuló hatósági eljárás..14. ÜGYLEÍRÁSOK A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hatósági nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vett adatok módosítására, illetőleg törlésére irányuló elsőfokú hatósági

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet

H í r l e v é l. 2016. évi I. szám. Kormánymegbízotti Kabinet H í r l e v é l 2016. évi I. szám Kormánymegbízotti Kabinet 2 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 4 Állami bürokrácia- és rezsicsökkentés... 5 Lezárultak a földárverések Tolna megyében... 8 Családtámogatási és

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1027/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1027/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1027/2015. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Murányi Fanni A vizsgálat megindítása Panaszbeadványok és más jelzések alapján tudomásomra

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 3. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT TARTALOM TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI PÓTLÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Részletesebben

Kistelek, 2015. szeptember

Kistelek, 2015. szeptember A Területi együttműködést segítő programok kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0108 azonosító számú projekttel kapcsolatos jogszabályok összegyűjtése, valamint a főbb

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4475) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2009/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. október IX. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN: A költségvetési törvény tervezete...

Részletesebben

Felkészülés 2010 évre

Felkészülés 2010 évre Felkészülés 2010 évre A szociális törvény változásai Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális információk elérhetők: www.afsz.hu Jogszabályváltozások követési gyakorlata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, A fegyelmi eljárásról A legfontosabb tudnivaló, hogy a fiatalkorú tanuló szülőjét ebbe minden esetben be kell vonni, hisz gyermekét elsősorban ő képviselheti. Ezért sok múlhat azon, ha ismeri a jogszabályok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti tapasztalatairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. év I. félévi tevékenységről

Beszámoló a 2011. év I. félévi tevékenységről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KORMÁNYHIVATAL 2011. ÉV I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 4 1. Bevezetés 4 1.1. A megye főbb jellemzőinek bemutatása 4 1.2. A Kormányhivatal megalakulása, jogállása 6 2. A törvényességi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 10-én, 11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt rendkívüli ülésen.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben