Gyakorlati képzési napló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési napló"

Átírás

1 Sorszám: /2011. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Gyakorlati képzési napló Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakos hallgatók részére A hallgató neve: EHA kód:. Tagozat: nappali 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: Fax:

2 II. félév A gyakorlat szervezési formája Csoportos gyakorlat Egyéni gyakorlat Intézmény Bölcsőde Családi napközi Gyermekek átmeneti otthona Gyermekjóléti szolgálat

3 ELTE TÓK Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak, Hospitálási napló Hallgató neve:.. tagozat: nappali/levelező EGYÉNI GYAKORLAT II. félév 1. Családi napközi A gyakorlat helyszíne: A gyakorlat időpontja: A gyakorlatvezető neve: beosztása: Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen* * A megfelelő minősítést kérjük beírni!... Oktató dátum Az adatgyűjtés és megfigyelés szempontjai: A családi napközi tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkeztetési és higiénés berendezései, a csoportszobák berendezése, a játékok. A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportbeosztás, csoportlétszám. A gyermekcsoport napirendje. A családi napközi személyi feltételei, a működtető(k), a kisegítő(k) és a támogató szakember(ek) munkája. Írásbeli feladatok: A családi napközit működtető személy tájékoztatója alapján készített jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban.

4 ELTE TÓK Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak, Hospitálási napló Hallgató neve:.. tagozat: nappali/levelező 2. Gyermekek átmeneti otthona A gyakorlat helyszíne: A gyakorlat időpontja: A gyakorlatvezető neve: beosztása: Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen* * A megfelelő minősítést kérjük beírni!... Oktató dátum Az adatgyűjtés és megfigyelés szempontjai: Az otthon tárgyi feltételei, helyiségei, udvara, étkezési és higiénés berendezései, a szobák berendezése, a játékok. A gyermekek életkora, fiú-lány arány, csoportlétszám. A gyermekek napirendje. Az otthon személyi feltételei, a gyermekeket ellátó szakemberek munkája. Írásbeli feladatok: Az otthon vezetőjének tájékoztatója és a munkatársakkal való beszélgetések alapján készített jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban.

5 ELTE TÓK Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak, Hospitálási napló Hallgató neve:.. tagozat: nappali/levelező 3. Gyermekjóléti szolgálat A gyakorlat helyszíne: A gyakorlat időpontja: A gyakorlatvezető neve: beosztása: Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen* * A megfelelő minősítést kérjük beírni!... Oktató dátum Az adatgyűjtés és megfigyelés szempontjai: Az intézmény szakmai munkájának főbb jellemzői. Az intézmény személyi feltételei. Írásbeli feladatok: Az intézmény vezetőjének tájékoztatója és a munkatársakkal való beszélgetések alapján készített jegyzetek rögzítése a hospitálási naplóban

6 ELTE TÓK Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak, Hospitálási napló Hallgató neve:.. tagozat: nappali/levelező CSOPORTOS GYAKORLAT II. félév Bölcsőde 5 nap A gyakorlat helyszíne: A gyakorlat időpontja: A gyakorlatvezető neve: beosztása: Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen* * A megfelelő minősítést kérjük beírni!... Oktató dátum Bölcsőde (A bölcsődei napirendhez igazodva) Az adatgyűjtés és megfigyelés szempontjai: A gyermek érkezése a bölcsődébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követően a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. Csecsemő étkezésének megfigyelése. A kisgyermek étkezésének megfigyelése. Néhány /2-3) eltérő korú és mozgásfejlettségű gyermek megfigyelése. A szabad levegőn tartózkodás megfigyelése. Az időtartam és a tevékenység értékelése. Egy gyermekcsoport testi fejlődésre vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása, az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése. Írásbeli feladatok: Adatgyűjtés a tapasztalatok, az erre megadott szempontok alapján végzett megfigyelések dokumentálása a hospitálási naplóban. Az értékelés módja : Gyakorlati jegy és szöveges értékelés.

7 1. nap: Megfigyelési szempont: A gyermek érkezése a bölcsődébe, elválás az anyától, búcsúzás. Ezt követően a gyermek viselkedésének megfigyelése 1 órán keresztül. A megfigyelés időtartama: ½ 8- ½ 10-ig A megfigyelési jegyzőkönyv formája: Idő Gyermek Szülő Gondozónő Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége A táblázat időbeli bontása minimum5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 érkező gyermek az ehhez kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel együtt. Kiemelt szempont a gondozónő viselkedése és interakciója a gyermekkel és a szülővel. A megfigyelést követően a hallgató feladata a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történő elemzés, értékelés adott szempontok szerint. Elemzési szempontok: 1. a gyermek hangulata az érkezéskor (szopja az ujját, szülőhöz bújik, sír, beszalad a szobába, stb.) 2. hol történik a kisgyermek fogadása? (átadó, csoportszoba, fürdőszoba) 3. a gyermek tevékenysége az érkezéskor (tanácstalan, ismeri a rendet, megtalálja a szekrényét, indul kezet mosni, stb.) 4. a szülő tevékenysége az érkezéskor (először beköszön a csoportba, előkészít a gyermek átöltöztetéséhez, eteti a gyermeket az átadóban, stb. 5. a gondozónő tevékenysége a gyermek érkezésekor (reggelizteti már a csoportban lévőket, kimegy a gyermek elé az átadóba, ölbe veszi, adminisztrációt végez a gondozónői asztalnál, stb ) 6. hogyan fogadja a gondozónő a gyermeket és a szülőt (tegeződnek, egymásra mosolyognak, távolságtartó a viselkedése, leguggol a gyermekhez, stb ) 7. a gondozónő- gyermek-szülő között zajló kommunikációs tevékenység (a gondozónő érdeklődik az este és reggel zajlott eseményekről, a szülő érdeklődik a nap várható eseményeiről, a gyermek megkérdezi, itt van-e a barátja, stb ) 8. hol és hogyan történik az elválás a gyermek és a szülő között (átadóban, csoportszobában, ajtóban állva, hosszasan búcsúzkodnak, sír a gyermek, sietve adja át a szülő a gyermeket a gondozónőnek, stb ) 9. hogyan alakul a gyermek játékba való beillesztése ( gondozónő hosszasan vigasztal, leül vele a szőnyegre, játékot ajánl, társat ajánl, leülteti a reggeliző asztalhoz, stb.) 10. a gyermek önálló játéktevékenysége (felületesen játszik, többfajta tevékenységbe belekap, elmélyülten játszik, átmeneti tárgyat szorongat, stb.) Összegzés: (a választ minimum 5 mondatban kell, kérdésenként kifejteni) 1. az elemzési szempontok alapján hogyan ítéli meg a gyermek érzelmi állapotát? összegezze, a szülő hogyan viszonyul véleménye szerint a bölcsődéhez, a gondozónőhöz, a csoporthoz? 2. milyennek ítéli meg a csoport légkörét, a megfigyelt gyermek csoportbeli szerepét, csoportban elfoglalt helyét? 3. véleménye szerint mi a gondozónő szerepe a reggeli bevétel során, ezt a szerepet hogyan sikerült betöltenie a megfigyelés során?

8 2. nap Megfigyelési szempont: A szabad levegőn tartózkodás, udvari játéktevékenység és a hozzá kapcsolódó gondozási teendők megfigyelése A megfigyelés időtartama: ¾ 10 ½ 12-ig A megfigyelési jegyzőkönyv formája: Idő Gyermek Gondozónő Társgondozónő Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége A táblázat időbeli bontása minimum5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 érkező gyermek az ehhez kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel együtt. Kiemelt szempont a gondozónő viselkedése és interakciója a gyermekkel. A megfigyelést követően a hallgató feladata a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történő elemzés, értékelés adott szempontok szerint. Elemzési szempontok: 1. hogyan történik az udvari tevékenység előkészítése (udvari játékok, gyermekek ruháinak, cipőinek előkészítése, pelenkázás, WC használat, stb ) 2. milyen csoportbontásban, kinek a kíséretével hagyják el a gyermekek a szobát (saját gondozónő, technikai dolgozó, stb ) 3. hol, milyen helyszíneken történik a gyermekek öltöztetése (fürdőszoba, átadó, előtér, stb ) 4. milyen időbeli eltolódás figyelhető meg a csoportszobák között? 5. hogyan oldják meg a gyermekek szobai és udvari felügyeletét (technikai dolgozó, délutános gondozónő, bölcsődevezető, valaki, stb ) 6. milyen módon valósul meg a gyermekek önállósodása az öltözködés során (hogyan jelzi a gyermek az önállósodási igényét, a gondozónő hogyan reagál az igényre, milyen önállósodási szinten van a megfigyelt gyermek, stb ) 7. milyen hangulatban zajlik az öltözködés (a gyerekek örülnek, hogy kimehetnek, sírósak, nem segítenek, stb.) 8. az előkészített játékok megfelelnek-e a korosztály, az évszak, ill. a megfigyelt gyermek igényeinek (a homokozó nincs nyitva, csak motorok vannak kikészítve, mert szemerkél az eső, stb ) 9. milyen hangulatban zajlik az udvari tevékenység, milyen játékformákat játszik a megfigyelt gyermek? 10. mennyi ideig tartózkodik a gyermek a szabad levegőn (udvarra való kiérkezéstől az épületbe való beérkezésig), 11. milyen sorrendben érkeznek be az udvarról a gyermek? 12. milyen fürdőszobai tevékenységek követik egymást (vetkőzés, WC, bili használat, pelenkacsere stb.) 13. mennyi időt tölt a gondozónő a megfigyelt gyermek gondozására, ill. milyen tevékenységek előzik meg az ebédeltetést?

9 Összegzés: (a választ minimum 5 mondatban kell, kérdésenként kifejteni) 1. elegendő-e a napi levegőzéshez a kint töltött idő a gyermek életkorát és a évszakot figyelembe véve? 2. milyen a gondozások hangulata? Örömet jelent-e az együttlét a gyermeknek és a gondozónőnek? Miből lehet ezt látni? 3. mennyi időt kell a gyermeknek várakozással (amikor a megfigyelt gyermeket nem gondozzák, ill. nem tud játszani) töltenie az egyes gondozási fázisok és játéktevékenységek között?

10 3. nap: Megfigyelési szempont: A csecsemő és kisgyermek étkezésének megfigyelése. A megfigyelés időtartama: 11-12,15-ig A megfigyelési jegyzőkönyv formája: dő Gyermek Gondozónő Társak Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja A táblázat időbeli bontása minimum5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 érkező gyermek az ehhez kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel együtt. Kiemelt szempont a gondozónő tevékenysége és interakciója a gyermekkel és a csoporttársakkal. A megfigyelést követően a hallgató feladata a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történő elemzés, értékelés, összegzés adott szempontok szerint. Elemzési szempontok: 1. ki(k) végzik és hogyan és történik az étkezés előkészítése? Milyen fázisokból áll? (tálalás a konyhán, technikai dolgozó, gondozónő ) 2. hogyan történik az átmenet a játék, ill. egyéb tevékenységből az étkezésbe? (rendrakás, tálalókocsi, terítés ) 3. írja le az asztal megterítésének folyamatát (abrosz, tányér, most hívja a gyermekeket az asztalhoz..) 4. milyen sorrendben és milyen csoportokban kapcsolódnak a gyermekek az étkezéshez? Hogyan hívja a gondozónő őket? (türelmetlenek a gyerekek, segítenek, elmélyülten játszanak ) 5. milyen módon veszi figyelembe a gondozónő az egyéni igényeket? (kisebb gyermek, fáradt gyermek, nem tud önállóan étkezni, melegebb ételt szeret ) 6. hogyan segíti a gondozónő az étkezéssel kapcsolatos szokások elsajátítását? (önálló, tiszta étkezés, szalvéta használat, szék, asztal nagysága megfelelő a biztos üléshez ) 7. a megfigyelt gyermek milyen fejlettségi szinten tart az önálló étkezésben, milyen az étvágya, vannak-e különleges kívánságai? (kétkanalas módszerrel kell etetni, ledarálva eszi csak meg a húst ) 8. hogyan zárul le az étkezés folyamata a megfigyelt gyermeknél? (elpakol a gyermek az asztalról, kezet mosni megy, ágyára fekszik.) 9. hogyan zárul le az étkezés folyamata a csoportban? (mindenki feláll az asztaltól, kitolják a tálalókocsit, segít a gondozónő a cipőket lehúzni ) Összegzés: (a választ minimum 15 mondatban kell kifejteni) 1. Milyen benyomása van a gyermekcsoport ebédeltetésével kapcsolatban?

11 4. nap: Megfigyelési szempont: Két, eltérő korú és mozgás fejlettségű gyermek megfigyelése A megfigyelés időtartama: 1. gyermek: 9-1/210-ig és 10, ig, 2. gyermek megfigyelése: 1/ ig és ig A megfigyelési jegyzőkönyv formája: a két gyermek megfigyelését külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv időbeli bontása minden mozgásforma váltáshoz kapcsolódjon Idő Tevékenysége Gyermek Mozgása Elemzési szempontok: 1. sorolja fel a megfigyelt gyermekek hely-és helyzetváltoztató mozgásait (gurul, lépeget, jár, kúszik vagy hasra fordul, körbefordul a saját tengelye körül, guggolásból feláll.) 2. sorolja fel, milyen tevékenységekhez, milyen mozgásforma társul (homokozás során guggol, motorozásnál lábával hajtja a motort,.) 3. sorolja fel, milyen nagy és milyen finom mozgásokat végez a gyermek? (jár, fut, kezét nézi, ujjai közé tárgyat fog, ceruzával körkörös mozdulatot tesz, ) 4. értékelje harmonikus-e a megfigyelt gyermekek mozgása? (összerendezett, darabos, sokat esik ) 5. hasonlítsa össze a két megfigyelt gyermek mozgásfejlődését, értékelje, hogy koruknak megfelelő-e? 6. értékelje, hogy a tevékenységi formáknak megfelelő mozgást végez-e a gyermek? (térden állva tolja a biciklit, hason fekve homokozik.) 7. a gondozónő milyen módon segíti a gyermek mozgástevékenységét? (segít a csúszdára felmászni, tolja a biciklin ) Összegzés: 1. hogyan segítik a csoport játékeszközei és egyéb felszerelései a gyermek mozgásfejlődését? (különböző korosztálynak megfelelők a mozgásfejlesztő játékeszközök, megfelelő nagyságú tér van a szobában és a kertben is, időnként elrakja a gondozónő az elhagyott játékokat ) 2. a csoport és a kert berendezése mennyire tudatosan elrendezett, annak érdekében, hogy a gyermekek életkorának megfelelő mozgásfejlődést biztosítsa? (elkerített szobasarok, tologatós, húzogatós játékok, bicikliző utak kijelölése, biztonságos mászókák, változatos terep, változatos talaj ) 3. vannak-e a csoportban nem megfelelő mozgású gyermekek, véleménye szerint mi a teendő velük, hogyan segítené a mozgásfejlődésüket?

12 5. nap: Megfigyelési (adatgyűjtési) szempont: Egy gyermekcsoport testi fejlődésére vonatkozó dokumentációjának összehasonlítása az egyes gyermekek közötti különbségek megállapítása, elemzése Az adatgyűjtés időtartama: 8-12-ig A megfigyelési jegyzőkönyv formája: a gyermekcsoport testi fejlődésére vonatkozó adatait táblázatba és percentil lapon is rögzítse, az összehasonlítást és elemzést a táblázatban leírt adatok és elemzési szempontok alapján végezze. Név életkor Születési súly Felvételi súly Testsúly I. negyedév státusza II. Negyedév státusza Születési hossz Felvételi hossz Testhossz I. negyedév státusza II. Negyedév státusza Elemzési szempontok: 1. foglalja össze, hogy a csoportba járó gyermekek korosztályára milyen fejlettségi mutatók az átlagosak. 2. a percentil tábla adatai szerint a gyermekek mely fejlettségi sávba tartoznak? 3. a gyermekek testi fejlődését milyen egyéb módon lehet nyomon követni a bölcsődében? (orvosi státus, fejkörfogat, mellkörfogat, fogazat stb ) 4. foglalja össze azokat az okokat, amiért azonos korú gyermekek eltérő testi fejlődést mutatnak? 5. gyűjtse össze, hogy a bölcsődében mely dokumentációk szolgálnak a gyermekek fejlődésének rögzítésére? Összegzés: 1. foglalja össze a bölcsőde feladatát a gyermekek testi fejlődésének elősegítésében az étkezéstől a szűréseken át az estleges terápiákig. (diétás étkezés biztosítása, orvosi vizsgálat során tapasztalt elváltozások felismerése, stb..) 2. foglalja össze a gondozónő szerepét a gyermekek fejlődésének nyomon követésében. 3. előfordulnak-e az általa megfigyelt csoportban kirívó fejlődést mutató gyermekek. Mik ezek? Milyen teendője van a bölcsőde szakember gárdájának (gondozónő, orvos, élelmezésvezető ) a gyermekkel kapcsolatban?

13 EGYÉNI GYAKORLAT ELTE TÓK Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak, Hospitálási napló Hallgató neve:.. tagozat: nappali/levelező Kórházi gyakorlat A gyakorlat helyszíne: Pest megyei Flór Ferenc Kórház A gyakorlat időpontja: április 30. A gyakorlatvezető neve: beosztása: Jól megfelelt Megfelelt Nem felelt meg * A megfelelő minősítést kérjük beírni! A gyakorlati képzés célja:... Rózsáné Czigány Enikő dátum A hallgatók ismerjék meg a 0-1 éves korú, egészséges és kis súllyal született, valamint a beteg csecsemők kórházi ellátását, és a körülöttük szükséges gondozási teendőket. Az adatgyűjtés és megfigyelés szempontjai: A veszélyeztetett koraszülöttség sajátosságai A koraszülöttség jellemzői A légzészavarok és más működési zavarok ellátási módjai A mindennapos ápolási feladatok, fürösztés, öltöztetés, pelenkázás, bőrápolási, köldökellátási feladatok, hajápolás, szájápolás, hőmérőzés. A lázcsillapítás és testtömeg mérés. A koraszülöttek különböző táplálási formái: szoptatás, hozzátáplálás és szondatáplálás. A koraszülöttek általános állapotának felmérése, intenzív megfigyelése. A koraszülöttek különböző vizsgálataihoz, beavatkozáshoz való előkészítése, szükség szerinti segédkezés, szondázás, vérvétel, infúziós pumpák alkalmazása, oxigénterápia, gépi lélegeztetés, vércsere- transzfúzió, fénykezelés, gyógykezelés. A koraszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók. A higiénés szabályok pontos betartása, kórházi ártalmak elkerülése. Speciális ápolási feladatok: hányó-hasmenéses, géppel lélegeztetett koraszülöttek ellátása, atelektázia megszüntetésére alkalmazott tornagyakorlatok, fektetési módok. Az egészséges újszülött élettani sajátosságai o Az átmeneti, nem kóros jelenségek újszülött korban. o Az anyatejes táplálás jelentősége. o Szülési sérülések megjelenési formái. o A fejlődési rendellenességek tünetei. o Az újszülött korban előforduló betegségek. o Újraélesztéssel kapcsolatos feladatok. (szabad légutak biztosítása, lélegeztetési szívmasszázs) Az újszülöttkori szűrővizsgálatok elvégzése. Az újszülött megfigyelése. Az újszülött ellátásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók. A szoptatás, a mellápolás tanítása. A különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz szükséges előkészítés, segédkezés

14 Írásbeli feladatok: Adatgyűjtés a tapasztalatok, a megadott szempontok alapján végzett megfigyelések, valamint a látogatás végén feltett kérdésekre adott szakmai válaszok dokumentálása a hospitálási naplóban. Az értékelés módja: Minősített aláírás

15 NYÁRI BÖLCSŐDEI GYAKORLAT A gyakorlati képzés célja: A bölcsődékben folyó folyamatos gondozó-nevelő munka és a különböző korú és fejlettségű gyermekek megfigyelése. A hallgató a gyakorlat során kapjon képet a bölcsődei gondozás- nevelés alapelveinek gyakorlati alkalmazásáról, valamint a bölcsődei élet megszervezésének összetevőiről (kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás, beszoktatás, saját gondozónő rendszer, gyermekcsoport szervezés és napirend). Nyári gyakorlat II. félév után Bölcsőde 5 nap 40 óra (A bölcsődei napirendhez igazodva) Az adatgyűjtés és a megfigyelés szempontjai: A bölcsődei élet megszervezésének elvei: kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás, beszoktatás, saját gondozónő rendszer, gyermekcsoport szervezése, napirend A folyamatos napirend kialakításának tárgyi és személyi feltételei, gyakorlati megvalósítása. A napirend keretei közötti gondozási feladatok és a bölcsődei alapelvek összefüggése A gondozónő szerepe a gyermek játékában. Egy kisgyermek játéktevékenységének megfigyelése A társkapcsolat fejlődésének, alakulásának megfigyelése. A gondozónő szerepe a folyamatban Gondozónő-gyermek kommunikációjának, metakommunikációjának megfigyelése A bölcsődei zenei nevelés feladata, célja, módszertani lehetősége, eszközei. Kisgyermekek zenei nevelésének megfigyelése egy gyermekcsoportban Írásbeli feladatok: Adatgyűjtés a tapasztalatok, az erre megadott szempontok alapján végzett megfigyelések dokumentálása a hospitálási naplóban. Az értékelés módja: Gyakorlati jegy és szöveges értékelés.

16 1. nap Elemzési szempont: A bölcsődei élet megszervezésének elvei: kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás, beszoktatás, saját gondozónő rendszer, gyermekcsoport szervezése, napirend Konzultáció időtartama: 9-13-ig Az adatgyűjtés és az összegzés szempontjai: 1. milyen formái léteznek a család- bölcsőde kapcsolattartásának, tájékoztatásának (írásos tájékoztatók és személyes találkozások) 2. milyen lépései vannak a szimmetrikus kapcsolat kialakításának 3. hagyományos szülői értekezletek, szülőcsoport beszélgetések kivitelezése, tartalma és jelentősége 4. mi a családlátogatás elsődleges és másodlagos célja, milyen jelentőséggel bír a beszoktatás folyamatában 5. a szülővel történő beszoktatás jelentősége, lépései, előnyei a fokozatos beszoktatással szemben 6. a szülő szerepe és feladata a beszoktatás időszakában 7. a saját gondozónő rendszer jelentősége a gyermek és a gondozónő szemszögéből 8. az állandóság elveinek (csoport, hely, gondozónő) fontossága a gyermek életében Összegzés: Esszé formátumú a konzultáción hallott témakörökről minimum 3 oldalban

17 2. nap: Megfigyelési szempont: A folyamatos napirend kialakításának tárgyi és személyi feltételei, gyakorlati megvalósítása egy gondozási egységre vonatkozóan. Megfigyelés időtartama: ½ 8- ½ 1-ig A megfigyelés jegyzőkönyv formája: idő Tevékenység Tevékenység alcsoportok alcsoportok alcsoportok alcsoportok megjegyzés A táblázat időbeli bontása minimum 5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. A gondozónők tevékenységén keresztül figyelje meg a folyamatos napirend menetét. A megfigyelést követően a hallgató feladata a jegyzőkönyvben rögzítettek elemzése, értékelése adott szempontok alapján. Elemzési szempontok: 1. Biztosítottak-e a gondozási-nevelési munka személyi feltételei? 2. Biztosítva van-e a gyermekcsoportok számára a hely és csoportállandóság? 3. Hogyan érvényesülnek az életkori sajátosságok a napirenden belül? 4. A napirend összeállításánál figyelembe vették-e az évszakot, a gyermekek egyéni fejlettségét, szükségleteit? 5. A gondozónők munkarendje igazodik-e a gyermekek napirendjéhez? 6. Az ölelkezési idő a gyermekellátás intenzív időszakára esik-e? 7. A gondozást-nevelést egységként értelmezik-e, milyen tevékenységekből derül ez ki? 8. Felismerhető volt-e a saját gondozónő elv szerinti gondozás - nevelés a napirendben? 9. Biztosítva vannak e az alcsoport gyermekei számára a nyugodt gondozási feltételek? 10. Hogyan sikerül a valódi folyamatos gondozást az egyes gyermekek esetében biztosítani? 11. A gondozási tevékenységek során mennyi idő jutott egy gyermekre? 12. Hogyan valósul meg a gondozási munka gördülékenysége a gyakorlatban? 13. Hogyan valósul meg az egyes alcsoportok között a csúsztatott napirend 14. Biztosítják a közvetlen és folyamatos felügyeletet, 15. Volt-e a gyermekeknek lehetőségük, idejük az együttműködésre, próbálkozásra, önállósodásra a gondozás során, Összegzés: (a választ minimum 5 mondatban kell kérdésenként kifejteni) 1. az elemzési szempontok alapján foglalja össze, hogyan biztosította a csoport folyamatos napirendje a gyermekek szükségleteinek kielégítését? (gondozás, játék, levegőzés, pihenés, alvás) 2. mennyire érvényesülnek a napirend elvi feltételei az adott csoport napirendjében 3. a napirend megvalósítása során milyen lehetősége volt a gondozónőnek a gyermekekkel való egyéni foglalkozásra és ez miben nyilvánult meg 4. milyennek ítélte meg a gondozónők mozdulatait, a gyermekcsoport hangulatát és a gyermekek tevékenységét

18 3. nap Megfigyelési szempont A gondozónő szerepe a gyermek játékában. Egy kisgyermek játéktevékenységének megfigyelése. A csoport játékkészletének áttekintése pedagógiai és esztétikai szempont szerint. Megfigyelés időtartama: 9-11-ig A megfigyelés jegyzőkönyv formája: Idő Gyermek Gondozónő Társgondozónő Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége Kommunikációja Tevékenysége A táblázat időbeli bontása minimum 5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 gyermek játéktevékenysége, ezen keresztül a gondozónő szerepe a játék folyamatában és az ismeretnyújtásban. A megfigyelést követően a hallgató feladata a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján történő elemzés, értékelés. Elemzési szempontok: 1. pedagógiai szempontból hogyan ítélte meg a csoport játékkészletét (minden tevékenységhez volt-e megfelelő játékszer: manipuláció, konstruáló, utánzó, szerepjáték, mozgásfejlesztő eszközök) 2. a játékok elhelyezésénél mennyire törekedtek játszósarkok kialakítására, elegendő hely biztosítására és a játékeszközök fajtánkénti elkülönítésére 3. az alapjátékok biztosítottak-e a csoportban 4. játékidő alatt milyen volt a gondozónők nevelési stílusa (laissez faire, autokrata, demokratikus) 5. milyen volt a gondozónő kommunikációja a játékidő alatt (személyre szóló, a helyzet tartalmának megfelelő, támogató, segítő, verbális és non-verbális jelzések összhangban voltak, negatív helyzetekben nyugodt, tárgyilagos és következetes volt) 6. milyen volt a gondozónő részvétele a játékban (támogató, megerősítő, odafigyelő, kezdeményező, konfliktusok megoldásánál ötletadó, a folyamatban lévő játékot továbbsegítő, ismeretnyújtó) 7. hogyan lépett be, illetve ki a gondozónő egy-egy játékszituációból és átlátta-e az egész csoport tevékenységét 8. ha a gondozónő kilépett a játékszituációból, folytatódott-e a megkezdett tevékenység 9. a gyerekek a szabályokat csak a gondozónő jelenlétében tartják-e be vagy akkor is, ha kilép a szobából 10. részt vettek-e egymás játékában a gyermekek, és ha igen milyen konfliktushelyzetek adódtak ebből. Igényeltek-e segítséget a konfliktusok megoldásához 11. milyen gyakoriak voltak a konfliktushelyzetek (dobálás, rugdosás, egymás elleni nyílt agresszió) 12. milyennek ítéli meg a megfigyelt gyermek játékfejlettségi szintjét 13. milyen ismeretszerzési lehetőség adódott a gyermek számára 14. milyen elmélyülten tud játszani a gyermekcsoport Összegzés: (a választ minimum 5 mondatban kell az elemzési szempontok alapján kifejteni)

19 4. nap Megfigyelési szempont A társkapcsolat fejlődésének, alakulásának megfigyelése. A gondozónő feladata ebben a folyamatban. Megfigyelés időtartama: 9-11-ig A megfigyelés jegyzőkönyv formája: gyermek társak tevékenység verbális nonverbális tevékenység verbális nonverbális kommunikáció kommunikáció gondozónő megjegyzés A táblázat időbeli bontása minimum 5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 gyermek társkapcsolata, tevékenysége játékidő alatt. Kiemelt szempont a gondozónő tevékenysége, szabályközvetítése és a társkapcsolat alakulásának, erősítésének lehetősége. Elemzési szempontok 1. milyen társak felé irányuló megnyilvánulások fordultak elő és hányszor (nézés, mosoly társra, együttlét közös játék nélkül, mozgás, egymás felé, társhoz, kommunikáció, tárgyon keresztül kapcsolatfelvétel, utánzás, együttes tevékenység 2. milyen gyakori volt a társakkal, illetve a felnőttekkel való kapcsolatfelvétel és ki kezdeményezte a kapcsolatfelvételt 3. hány társával került interakcióba? Volt-e a társak között, akivel különösen sokszor került kapcsolatba 4. próbálták-e a gyerekek befolyásolni társuk tevékenységét, illetve elfogadták-e a kezdeményezését, irányítását 5. figyelmeztették-e a gyermekek egymást, a csoportban érvényes szabályok betartására 6. volt-e olyan helyzet, amikor a társakkal való interakcióban a felnőtt segítségére volt szükség 7. utánozták-e a felnőtt viselkedését az egymással való kapcsolatban 8. odafigyelnek a gondozónők a helyes viselkedésre, a pozitív interakciókra és a gyermekek figyelmét is felhívják erre, beszélnek róla 9. véleménye szerint, a megfigyelés ideje alatt milyen helyzetben volt a kisgyermek a csoportban Összegzés: (a választ minimum 5 mondatban kell, kérdésenként kifejteni)

20 5.nap Megfigyelési szempont 1. Gondozónő-gyermek kommunikációjának, metakommunikációjának megfigyelése. Megfigyelés időtartama: ½ 9- ½ 10-ig A megfigyelés jegyzőkönyv formája: idő gyermek gondozónő tevékenység verbális nonverbális tevékenység verbális nonverbális kommunikáció kommunikáció megjegyzés A táblázat időbeli bontása minimum 5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő 1 gyermekkommunikációja, tevékenysége játékidő alatt. Kiemelt szempont a gondozónő gyermekkel kapcsolatos beszélgetése, nonverbális jelzése. Elemzési szempontok 1. a verbális kommunikáció pozitív színezetű, személyes jellegű és személyes tartamú-e (néven szólítás, én és te használata, én-közlések) 2. a gondozónő szavakba foglalja-e a még nem beszélő gyermekek jelzéseit, érzelmeit, megismétli és kiegészíti-e a beszélni tanuló gyermek szavait, 3. tiszta kiejtéssel, szép beszéddel jó példát adnak-e a beszélni tanuló gyermekeknek, 4. a gondozónők verbális és non-verbális kommunikációja összhangban van-e, 5. a megfigyelt gyermek milyen beszédfejlődési szinten tart és jelzéseit megértik e társai, gondozónői 6. a választott gyermek hány tagú mondatokat használ? Milyen ragok találhatók meg beszédében 7. a gondozónő hogyan reagál a gyermek szavaira, hány tagú mondatokban válaszol. A kifejezések, szavak alkalmasak-e a gyermek életkorához 8. a gondozónő és a gyermek beszédét milyen mimika, gesztus kísérte? 9. milyennek ítéli meg a gondozónő hangszínét, hangerejét 10. mi jellemezte a megfigyelt gyermek és a csoport kommunikációját Összegzés: a választ minimum 5 mondatban kell, kérdésenként kifejteni Megfigyelési szempont 2. A bölcsődei zenei nevelés feladata, célja, módszertani lehetősége, eszközei. Kisgyermekek zenei nevelésének megfigyelése egy gyermekcsoportban Megfigyelés időtartama: ½ 10- ½ 11-ig A megfigyelés jegyzőkönyv formája idő gondozónő Megfigyelt gyermek tevékenység verbális nonverbális tevékenység verbális nonverbális kommunikáció kommunikáció megjegyzés A táblázat időbeli bontása eseményhez vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva történjen. Megfigyelendő, milyen hangulat alakul ki a csoportban mondókázás és éneklés közben, ill. ezek hogyan segítik a gyermekek beszéd és mozgásfejlődését. Elemzési szempontok 1. hogyan illeszkedett a napirendbe az éneklés, a mondókázás 2. milyen helyzetekben, milyen tevékenységek közben énekelt, mondókázott a gondozónő (játék, bábozás, mesélés, alkotás, mozgás, pihenés, lazítás, stb.) 3. hány gyereknek énekelt egyidejűleg és hányszor ismételt el egy-egy dalt

21 4. megfelelt-e a zenei anyag a gyerekek fejlettségének, egyéniségének 5. hogyan kapcsolódtak a dalok, a mondókák az évszakokhoz, ünnepekhez, gyermekek igényéhez 6. milyen hatással volt a gyerekekre az éneklés, a mondókázás, a hangszeres játék? (hangulat, érzelmek, érdeklődés, figyelem, aktivitás, mozgás, beszéd, játék, kapcsolat,stb.) 7. mi térítette el a gyermekek figyelmét a zenéről és milyen tevékenységre váltottak át 8. Miből látható, hogy a gondozónő céltudatosan tervezi a zenei nevelést, hogy érti az alapelveket, a módszereket. 9. Milyen volt a csoport hangulata mondókázás, éneklés közben 10. önálló játékszituációban énekelnek e a gyermekek maguknak, társaiknak Összegzés: a választ minimum 5 mondatban kell, kérdésenként kifejteni

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM

DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM DUFiókák 1. sz. Családi napközi SZAKMAI PROGRAM 2014 Családi napközi neve: DUFiókák 1. sz. Családi napközi Címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 37. fszt. 6. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7:00-16:00

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján A vizsgafeladat

Részletesebben

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A BÖLCSŐDÉBEN

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A BÖLCSŐDÉBEN Péter, A. (2012): Egészségfejlesztés a bölcsődében. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 23-53.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ORSZÁGOS MÓDSZERTANI INTÉZETE. BUDAPEST, XIII., Tüzér u. 33-35. 3. számú MÓDSZERTANI LEVÉL FOLYAMATOS NAPIREND A BÖLCSŐDÉBEN 1981.

BÖLCSŐDÉK ORSZÁGOS MÓDSZERTANI INTÉZETE. BUDAPEST, XIII., Tüzér u. 33-35. 3. számú MÓDSZERTANI LEVÉL FOLYAMATOS NAPIREND A BÖLCSŐDÉBEN 1981. BÖLCSŐDÉK ORSZÁGOS MÓDSZERTANI INTÉZETE BUDAPEST, XIII., Tüzér u. 33-35. 3. számú MÓDSZERTANI LEVÉL FOLYAMATOS NAPIREND A BÖLCSŐDÉBEN 1981. Az otthon nevelkedő csecsemőt élete első hónapjaiban általában

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött:

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN Módszertani levél Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: Acsai Lajosné Balázs Ádámné Kiss Jánosné Kissné Fazekas

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben