Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia"

Átírás

1 1 Dessewffy Tibor Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Ebben a dolgozatban elsősorban a DEMOS Magyarország keretein belül véghezvitt két vállalkozás eredményeiről, az azoknak a magyar társadalomra és fejlődésére vonatkozó tanulságairól lesz szó. Az első projekt a Stratégiai Audit, áttekinti az elmúlt 15 év legfontosabb gazdasági, politikai, technológiai, értékbeli és társadalmi változásait, és mindez lehetőséget ad arra, hogy megfogalmazzunk néhány állítást a jelenkori magyar társadalom állapotáról. A második projekt eredményei a jövőről beszélnek: a kreatív osztályról és a kreatív osztályelmélet európai kontexusban való alkalmazásáról, valamint annak vizsgálatáról, hogy a magyar társadalomnak milyen esélyei vannak az ezen átmenet jellemezte világban. A technológia és a civilizáció viszonya első látásra meglehetősen absztraktnak tűnhet, de valójában mélyen átitatja a közbeszédet és a hétköznapi vitákat. Egyetemi munkám során sokszor látom a diákjaim szemében azt a harcos antiglobalizációs révületet, amit azok a lélekkufárok okoznak, akik felelőtlen retorikájukkal a világot, amiben élünk borzalmasnak festik le, miközben azt sugallják, hogy létezik vagy létezett egy másik, egy fantasztikus világ, amihez el vagy vissza kellene jutnunk. Én nem tudom, hogy ez a sugalmazott világ milyen, hol lenne található a történelemben. De Peter Bergert követve úgy vélem, hogy mi kultúránk kevés általános standardjának egyike az emberi élet szentsége. Vagyis az, hogy hogyan érezzük magunkat: mennyire vagyunk frusztráltak, mennyire érezzük magunkat, sikeresnek és boldognak vagy éppen marginalizáltnak- ami persze egy nagyon bonyolult és nagyon nehezen megragadható dolog. Ezzel szemben - az emberi élet szentsége bizonyos szinten mérhető. Érdemes például megnézni a születéskor várható élettartamot, vagy a csecsemőhalandósági mutatókat. Magyarország esetében, szemügyre véve ezeket az adatokat azt látjuk, hogy a késő modernitás hazánkban is, rendkívül pozitív folyamatokat hozott és erősített meg.

2 2 Munkáimban és előadásaimban régen hangsúlyozom az ún. kettős átmenet, vagy kettős rendszerváltás tézisét. Ezen azt értem, hogy a magyar valóságnak ma az adja meg a különös izgalmát egy szociológus számára, hogy hazánkban egyszerre ment végbe a posztkommunista és a posztindusztriális átmenet. Miközben nagyon sokat beszélünk a posztkommunista átmenetről, amely során a politikai rendszerben megtörtént a váltás az egypártrendszerről a demokráciára, a gazdaságban pedig a puha tervgazdaságról a piacgazdaságra, elfelejtkezünk arról, hogy történt egy igen jelentős kulturális változás is, és egy olyan technológiai változás, ami elindította az információs forradalmat. Ennek a két változásnak, az együttjárása, vagyis a kettős átmenet egy nagyon izgalmas és feszültségekkel terhes teret rajzol ki. Természetesen fontos hangsúlyoznunk, hogy az egyes mezők között elképesztően bonyolult és egyre bonyolultabb összefüggés lesz: hiszen a technológiai átalakulás nyomán átalakul a gazdaság, átalakul a politika, és nagyon megváltozik a kultúra is, vagyis ezek nem egymástól elszigetelt területek. Érdemes lehet ezzel kapcsolatban röviden megnézni, hogy mi történt az elmúlt 15 évben a magyar társadalomban. Az egyik fontos folyamat, és közismert trend, hogy a társadalmi intézményrendszerbe vetett bizalom 15 éve folyamatosan csökken, aminek paradoxona, hogy pont azokban az intézményekben bízunk legkevésbé, amelyeket magunk választunk. Ha ezzel kapcsolatban megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió országaiban a polgárok mennyire elégedettek a hazájukban tapasztalható demokráciával, egyrészt azt látjuk, hogy Magyarország nagyon szélsőséges értéket képvisel: csupán a lakosok 37 százaléka elégedett. De az is megfigyelhető, hogy Európa ebben a tekintetben nagyon heterogén, ezt mutatja az is, hogy vannak olyan boldog országok, ahol a politikai demokrácia működésével, akár az emberek háromnegyede - négyötöde is elégedett. Ha a gazdasági adatokat nézzük, akkor közismert tény, hogy a rendszerváltás traumái és sérülései után a 90-es évek végére sikerült elérnünk azt a szintet, ahol korábban álltunk és azóta a gazdaság töretlenül fejlődik. Erre a folyamatra számos példát lehetne hozni, hogy csak egyet említsek: a Bux-index értéke az elmúlt évtizedben szinte folyamatosan növekedett és ma már megközelíti a 22 ezer pontot. De nemcsak a makrogazdasági mutatók, hanem akármit is mond a magyar panaszkultúra, a fogyasztási értékek is nagy emelkedéseket mutatnak: a magyar háztartások egyre több tartós fogyasztási cikkel rendelkeznek és egyre felszereltebbek. Ezek a fogyasztási értékek egy nagyon komoly társadalmi-szociálpszichológiai változáshoz is vezettek. A magyar társadalom, amely mindig rendkívül bizalmatlan volt a jövővel kapcsolatban, most egyre több hitelt vesz fel: a magyar háztartások eladósodnak.

3 3 Egy másik, talán szintén közismert tény az ún. boldogságparadoxon, amit a World Values felmérés adataival ábrázolhatunk. A felmérés szerint a leggazdagabbak országok polgárai a legelégedettebbek az életükkel. Ez persze még nem paradoxon és talán nem is meglepő, de ennek alapján talán azt gondolnánk, hogy az egyenlet másik oldalán az áll, hogy a legszegényebb országok a legkeserűbbek és legelégedetlenebbek. A kutatás azonban nem ezt mutatta ki, hanem arra az eredményre jutott, hogy a legpesszimistábbak a posztkommunista országok. Sőt, az adatok azt mutatják, hogy Magyarország miközben 1995 és 2000 között jóval gazdagabb lett ezzel egy időben jóval pesszimistább és jóval kiábrándultabb is. Hasonló képet mutat az Eurobarometer egy 2004-es adata, amely szerint Magyarország igazán kivételes helyet foglal el Európában: mi vagyunk azok, akik az életünk minőségével legkevésbé vagyunk megelégedve. Ha mindezek után szemügyre vesszük a technológiai fejlődésről árulkodó adatokat, akkor vegyes képet látunk. Látjuk például azt az érdekes különbséget, hogy míg a mobiltelefon egy igazi sikertörténet hazánkban, az internet nem akarja elérni az inflexiós pontot, vagyis a széles körű elterjedést. Hogy ez miért történik így, arra többféle magyarázattal is szolgálhatunk, de én itt megint csak a kulturális okok szerepét szeretném megemlítenivagyis hogy a helyzet jóval komplikáltabb annál, mint hogy az internet terjedésének lassúságát kizárólag a materiális okokkal magyarázzuk. Mindezen folyamatokat és adatokat annak illusztrálására mutattam be, hogy miközben a magyar társadalom egyrészt elképesztő változáson ment keresztül az elmúlt 15 évben, amely során igen pozitív folyamatok is elindultak, és a jelek szerint gazdaságilag is túl vagyunk a tranzitív válság nehezén, aközben azt látjuk, hogy az újabb kihívásokkal, az információs társadalom kihívásaival szemben egyelőre elég rosszak az esélyeink. Ezt mutatják például a digitális megosztottságról és a digitális írástudás mértékéről szóló adatok. Kicsit tehát olyan a helyzetünk, mint maratoni versenyzőnek: mikor fáradtan a posztkommunizmus céljába ér, akkor azt mondják neki, hogy hát ez remek volt, de igazából most kezdődik egy dupla maratoni, amit szintén le kellene futni. Persze a két dolog - a posztkommunista örökség és a posztindusztiális kihívás - összefügg. Megint csak egy közismert példával tudom állításomat illusztrálni: a kutatásfejlesztésre fordított pénzek elosztásának mutatóival. Ez az összeg persze nem kiemelkedően magas, bár ami az állami ráfordításokat illeti nem is túl alacsony, ha az európai hasonló számokkal vetjük össze. Ami azonban igazán érdekes, hogy a történelmi hagyományok miatt szinte minimális az, amit az üzleti szféra szán kutatásfejlesztési tevékenységre. Ha leszámítanánk

4 4 egy-két gyógyszergyárat, akkor még drámaibb számokat kapnánk, tehát nyilvánvalóan ezen a téren is nagyon sok fejlődni való van. Mondanivalóm az első részének summázata tehát, hogy a magyar társadalom túl van ugyan egy tranzitív átmeneti válságon, de nagyon komoly kétségek fogalmazódnak meg a tekintetben, hogy a digitális kihívásnak, az információs forradalom fémjelezte átalakulásnak meg tudunk-e felelni. Vajon mit hoz a jövő? Nyilván nagyon sok narratívát lehet erre a bizonytalan jövőre illeszteni. Számomra ezek közül Richard Floridának a kreatív osztályról szóló elmélete tűnik igazán plauzbilisnek. Florida teóriájának lényege, hogy abban az új korszakban, amiben most élünk, a gazdasági hatékonyságnak, a gazdasági haszonnak, vagyis a profitnak az az igazi kulcsa, hogy a kreativitásban ki milyen pozíciót tud elfoglalni. Véleménye szerint igazán komoly gazdasági tőkét akkor lehet előállítani, hogyha a nemzetgazdaság sikeresen teljesít a kreatív iparágakban, vagyis a gazdasági értéktermelésben meghatározó a kreatív szegmens aránya. Floridának az a provokatív állítása, hogy mindez nem történhet meg akkor, vagy nagyon csekély az esélye a kreatív átalakulásnak, ha mindennek nem kedvez a kulturális kontextus. Annak érdekében tehát, hogy megvilágítsuk a kreatív korszakba való átmenet folyamatát a kreatív osztály, kreatív csoport méretének, a high tech output-ok növekedésének mérésére és a kulturális kontextus vizsgálatára van szükség. Ezzel kapcsolatban örömmel állíthatom, hogy az elmúlt egy évben Florida nyomán, aki ezeket a számításokat az amerikai közegre adta meg, a londoni DEMOS segítségével elvégeztük ennek az európai térképnek a felrajzolását. Vizsgálataink egyik legfontosabb eredménye, hogy egy elég határozott együttjárás tapasztalható a kreatív osztály mérete, és aránya valamint a gazdasági sikeresség, az egy főre jutó GDP között. Nézzük először a kreatív osztály méretét. Hogy milyen foglalkozási ágak tartoznak a kreatív osztályba az persze nagyon szélesen értelmezett: a kutató fizikusok, matematikusok, mérnökök mellett itt találhatóak a művészek, de benne ebben a csoportban a tanárok, az oktatók, vallási vezetők is. A kreatív osztály alapvetően két részből áll, egy szuperkreatív magból és egy külső körből, ahova a különböző tisztviselők, tisztségviselők effélék tartoznak. Annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek a számításokhoz az International Labor Organisation klasszifikációját használtuk. Ha a magyarországi kreatív osztály méretét nézzük örömmel üdvözölhetjük, hogy hazánk nem a sor végén kullog. A kreatív szakemberek és a kreatív mag arányának esetében, Magyarország megint csak a középmezőnyben helyezkedik el, és koránt sincs tragikus módon elmaradva.

5 5 Ha a folyamat dinamikáját nézzük, akkor megint csak nem rossz az arány, és bár a magyar növekedés persze messze elmarad a kiemelkedő ír példától, de nem ad okot különösebb szégyenkezésre. De ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs okunk aggodalomra. Érdemes például megnézni ennek az un. kreatív osztálynak a szerkezetét. Látható, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya nem túl bíztató, de az igazi problémák akkor tűnnek ki, ha ezt az adatot kicsit tovább bontjuk. Ekkor kitűnik ugyanis, hogy az ezer főre jutó kutatók és mérnökök számát illetően sokkal rosszabbul állunk, mintha a kreatív osztály egészét vizsgáljuk. Ebből az következik, hogy ennek a kreatív osztálynak a méretével nincs olyan nagy baj, de a szerkezetével már vannak gondok. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy van egy kreatív osztálynak nevezett valaminek hazánkban a szerkezete nem különösebben reményt keltő. Persze gondolhatnánk, hogy hátha ennek a kreativ osztálynak az outputja az ami fantasztikusan lenyűgöző. Ám, ha nem azt vizsgáljuk, hogy Magyarország hol áll a nemzetek sorában, hanem azt, hogy milyen minőséget vagyunk képesek létrehozni ebben a nemzetközi versenyben, akkor meglehetősen aggályos jelenségeket tapasztalhatunk. Így például a szabadalmak számát, illetve a hight-tech szabadalmak számát tekintve a sereghajtók közt vagyunk. Mindemellett a K+F kiadások GDP-hez mért arányát tekintve is csak azért állunk jobban, mint azt már korábban említettem, mert az állami ráfordítások javítják valamennyire hazánk pozícióját. Tehát szembe kell néznünk azzal, hogyha a magyar kutatás fejlesztés output-ját a nemzetközi színtér kontextusában statisztikák segítségével vizsgáljuk, akkor nemigen látjuk nyomát a Tudományos Akadémia koriferiusai által gyakran sugalmazott jelenségnek, miszerint a magyar szellem felsőbbségessége fantasztikus minőségben öltene testet. De talán gondolhatjuk azt, megint csak a magyar kultúrfölényben reménykedve, hogy az értékek világa, a kultúra elhoz majd számunkra egy fantasztikusan jó világot. Ha ebben az esetben, követve a floridai útmutatást, megnézzük, hogy a nemzetközi értékkutatások milyen képet rajzolnak ki Magyarországról, akkor azt kell, hogy mondjam, sajnos ez sem így van. A World Values felmérésben két dimenzió mentén vizsgálták az országokat: egy szakrális - tradicionális illetve a materiális és önkifejező értékskála mentén. Ezeket tartják ugyanis a meghatározó értékeknek, amelyek az innováció, a technológiai átalakulás kulturális kontextusának tekinthetők, vagyis az olyan értékeket, amelyek általánosan a valláshoz, a hatalomhoz, a hagyományos intézményekhez való viszonyt mutatják És bár például az USA és Írország egy-egy dimenzióban messze mögöttünk van, például jóval vallásosabbak, de a másik dimenzióban azt látjuk, hogy ezek az országok összességében elénk kerülnek. Két dimenzióban, az önkifejező értékek és a szekuralizáltság

6 6 tekintetében Magyarország rendkívül kedvezőtlen képet mutat. Az asszimilációs index esetében első látásra nem annyira szörnyű a helyzet, de ha az egész globalizált világ és az információs technológia globalizáltságát mérő konkrét mérőszámokban gondolkozunk, akkor az elég ijesztő, hogy amennyiben a külföldiek munkavállalásával kapcsolatos véleményekről van szó, akkor Magyarországon messze a legelutasítóbb a környezet. Ez azt jelenti, hogy ha hazánkban kialakulna egy Silicon Völgy, akkor minden bizonnyal nem fogadnák tárt karokkal a kínai software-fejlesztőket. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a második maraton során, aminek most nekiindulunk, a kreatív osztályelmélet lesz a sorvezető, az határozza meg a szabályokat, és az így irányított versenyben nem túl fényesek a magyar társadalom kilátásai. És mint minden olyan helyzetben, ami kicsit rémisztő megjelenik az új messianizmus. Magyarországon is van egy új Messiás, amelynek neve NFT2, és aminek igazi tartalmát senki nem ismeri, vagy inkább nagyon sokan is ismerik, úgy mint az Urat: soha senki nem látta, de érzi, hogy jelen van. Kétségkívül sokan olyan reményeket fűznek hozzá, és a diskurzusnak olyan szerkezete kezd kialakulni, amely azt sugallja, hogy ezekkel a kohéziós alapú lehívott pénzekkel, az NFT2-től lehívott pénzekkel majd meg fog oldódni minden. Kétségtelen, valóban egyszeri történelmi pillanatot élünk, azonban azt is látni kell, hogy ilyen helyzetekben minimum két forgatókönyv létezik. Itt persze elsősorban nem konkrét országokról, hanem inkább metaforákról beszélek. Van az örök modell, amelyben a pénzt eltékozolják, cinikusan fogalmazva ellopják. És van az ír modell, ahol valóban társadalmi átalakulásra fordították az így megszerzett összegeket, ami az ír társadalomban igazi paradigmaváltást eredményezett. Véleményem szerint nagyon komoly aggályok vannak a tekintetben, hogy az NFT2 által felszabadult pénzek hatékonyan épülnek-e majd be, jó hatásfokkal hasznosulnak-e majd. Három olyan jelenség létezik, amely jelenleg ezeket az aggályaimat táplálja. Az egyik az E- Patyomkin jelensége. Mit értek E-Patyomkin jelenségen? Mondjuk a magyar közbeszerzési törvény egy tipikus példa lehet. A közbeszerzés folyamatában idáig volt egy füzet, amit lehetett lapozgatni. Most ugyanez beszkennelt lapok formájában létezik. És miközben az Európai Unió felé kipipálhatjuk, hogy igen, létezik az elektronikus közbeszerzés, valójában ez a forma abszolút nem kereshető, nem interaktív, nem szolgálja a legolcsóbb ajánlat megtalálásának módját. Vagyis látszólag van digitalizáltság, látszólag végbement az információs forradalom, de valójában semmi nem történt. Másik ezzel szorosan összefüggő dolog a monitorvakság. Bosszantó jelenség, mikor arról hall az ember, hogy Magyarország milyen fantasztikus, mert a háziorvosok, európai

7 7 összehasonlításban nálunk rendelkeznek a legnagyobb arányban számítógéppel. De valójában ez semmit nem jelent, semmi nem történik. Nem lehet az orvoshoz bejelentkezni on-line, nem lehet tudni, hogy milyen recepteket ír fel, nincs nála a páciensek egészségügyi adatbázisa, csupán van egy számítógépe. Valójában semmi sem változott. Ami monitorvakság néven nevezek, tehát azt akarja jelenteni, hogy a technológiának az az értelme, arra egy eszköz, hogy átalakítsa a valóságot. Nálunk azonban ez sokszor nem történik meg. A harmadik jelenség, amit érdemes megemlíteni a szorongás-függőség. Ez azt jelenti, hogy tartunk a változástól, miközben szenvedünk, azoktól a viszonyoktól, amik között jelenleg létezünk. Például ha sorba kell állni, annál csak egy dologtól szenvedünk jobban, hogyha felmerül, hogy ezt meg lehet változtatni. Mint ahogy az alkoholista függ attól, hogy megkapja a napi fél üveg vörösborát, úgy látszik nekünk is kell a szorongás és nem akarjuk elengedni azt, aki a szenvedést okozza. Mi lehet hát a kitörési pont, ha van ilyen? Az egyik mindenképpen az egyéni érdek rehabilitációja. Nagyon irritáló, hogy Magyarországon az egyéni érdeket általában nem lehet felvállalni, nem lehet abban gondolkodni, nem lehet azzal érvelni, hogy ha valami jó az én vállalkozásomnak, az én személyemnek az jó lesz a társadalomnak is. A közösségi érdek búrája alatt elfedünk mindent, miközben az egyéni érdek természetesen mindenkiben jelen van. Mivel azt azonban nem lehet kifejezni és rehabilitálni, ezért általában olyan mutyivá alakulnak át a helyzetek, amelyben mindenki a saját hasznára maximalizálja a kimenetet, a közösségi érdekek pedig általában sérelmet szenvednek. A következő fontos pont az érthető stratégiák megfogalmazása. A magam részéről nem gondolom, hogy 10 millió bölcs magyar csevelyéből ki fog emelkedni valami nagyon nagyszerű és gyors, intellektuálisan támogatható stratégia. Azt viszont gondolom, hogy minden vállalatnak, minden városnak, minden szereplőnek meg kellene fogalmazni a saját stratégiáját, saját elvárását a nemzeti fejlesztési tervhez, oly módon, hogy ahhoz a többi szereplő igazodni tudjon, és így egy átlátható játékszabályok által uralkodó tér keletkezzen. A harmadik témakör a szolidaritás és az irigység. Miközben létezik teljesítményrejtegetés, és a teljesítmény fel nem vállalása, közben tapasztalható egy teljesen álságos szolidaritás is a magyar társadalomban. Ezzel nem az a probléma, hogy van, mint álságos szolidaritás, hanem, hogy azokat, akiknek valóban szüksége lenne a szolidaritásra teljesen marginalizálja. A hamis szolidaritáson azt értem, hogy a magyar társadalom nagy része egyértelműen támogat bárkit, mert van egy rettegés és egy történelmi tapasztalat, hogy bármilyen változásra mindannyian ráfaragunk. Ezért fordulhat elő, hogy különböző csoportok

8 8 (disznótenyésztők, patikusok) szinte érintethetetlenek, mert mindenki azt gondolja, hogy ennyi erővel akár ő is érintve lehetne. És itt általában a középosztálynak privilegizált csoportjairól van szó. Végül a tehetetlenség és a változtatás. A Stratégiai Audit és a kreatív osztályra vonatkozó kutatás eredményeit azért próbáltam egymás mellé tenni, mert így látható, hogy miközben a magyar társadalom egy szegmense bizonyos dimenziókban elképesztően nagyot változott az elmúlt évtizedben, addig számos intézmény változatlan maradt. Az igazi feszültség ebben a korban a régi intézmények és a teljesen új struktúrák és elvárások és folyamatok között feszül, és ha nem tudjuk a változásoktól való szorongást magunkban feloldani és nem tanuljuk meg az őszinte beszéddel és nyitott lapokkal való kártyázást akkor ez a történelmi pillanat nagyon hamar el fog oszlani.

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed?

Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Gondolkodtál már azon, hogy honnan származik a pénzed? Horváth Zoltán Cashflow Mérnök 2008 Kimberley Group Kft. Minden jog fenntartva. Hálás köszönet illeti az L. Ron Hubbard Library-t, amiért engedélyezte,

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az idő és tér fogalma és legfontosabb sajátosságaik. Megjegyzés Ez egy rövid, de meglehetősen elvont téma. Annyiból érdekes, hogy tér és idő a világunk legalapvetőbb jellemzői, és mindannyian

Részletesebben

A termékek új generációja

A termékek új generációja Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 185-192. o. A termékek új generációja A szellemi tulajdon nemzetközi

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 2010.4.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 87 E/23 6. nézete szerint az európai e-igazságügyi stratégia keretében erőfeszítéseket kell tenni arra nézve, hogy a bíróságok megfelelhessenek a bővített Unióban

Részletesebben

Kölcsönös megértés a szervezetekben

Kölcsönös megértés a szervezetekben Bevezetés Kölcsönös megértés a szervezetekben Az üzleti kommunikációról szóló könyvek nagyobb része az eredményes kommunikáció olyan modelljével dolgozik, amelyben az eredmény a közlés eredményét jelenti,

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Sajtóinformáció. RBHU/MK 2004rbgr-ww_h. A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben

Sajtóinformáció. RBHU/MK 2004rbgr-ww_h. A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben Sajtóinformáció RBHU/MK 2004rbgr-ww_h A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben Már a 2003-as év is kielégítő eredményeket hozott Az elektronikus stabilitási program

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK

SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK A Magyar Statisztikai Társaság (MST) Ezredforduló magyar valóság cenzusok című konferenciáját 2002. október 14-15-én rendezte Balatonfüreden. A tanácskozást

Részletesebben

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Felügyeleti Igazgatóság Pénzügyi csoportok felügyeleti osztálya A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Készítette: Krekó Béla Fliszár Vilmos Menyhért Bálint Szenes

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon Л DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETE MAGYARORSZÁGON Kiss Mónika A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon A digitális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló állami programok (2003-2005) Digitális

Részletesebben

Az európai időszemlélet változása és értelmezése

Az európai időszemlélet változása és értelmezése MACZÁK NÓRA Az európai időszemlélet változása és értelmezése Toronyórák, karórák, templomharangok szabdalják az éveket hónapokra, a hónapokat napokra, a napokat órákra, az órákat másodpercekre. Az idő

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI KILENCEDIK MAGYAR JOGÁSZGYŐLÉS AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI Dr. Kovácsy Zsombor elnök Egészségbiztosítási Felügyelet Kedves Kollegák!

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye?

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 4.2 Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; káros hatás; egészségvédelem; szilikózis; megelőzés; védekezés; foglalkozási

Részletesebben

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés HU HU BEVEZETÉS Az EU gazdasága

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS. A doktori értekezés tézisei

Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS. A doktori értekezés tézisei Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS A doktori értekezés tézisei Miskolc 2011-1 - A kutatás célja Dolgozatomban igyekeztem feltárni a börtön

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető: A kommunikációs terv céljainak ismertetése a projekt kapcsán 2. A projekt átfogó céljainak

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány

Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Ajánlásgyűjtemény, összesítő tanulmány Felsőoktatási rangsorok mérési dimenziói, mutatószámai; a rendelkezésre álló és szükséges statisztikai adatbázisok, adatkörök Összeállította: Eruditio-Hungária Kft.

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése

A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése A 2011-es év kompetencia-méréseinek elemzése SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény Készítette: Kristáné Soós Melinda Nagyberény, 2012. április 2. 6. osztály Matematika 3. oldal Az első grafikonon

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS DOI: 10.15773/EKF.HABIL.2015.001 Einhorn Ágnes SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben Habilitációs dolgozat Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

ne félj, mások is így csinálják

ne félj, mások is így csinálják P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n ne félj, mások is így csinálják Készítette: ányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_34 tanári ne félj, mások is így csinálják

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel 2005. december TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Lisszaboni Stratégia 5 Lisszabon szembesítése a tényadatokkal 6 Változások félúton 12 Lisszabon

Részletesebben

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1

Iskolai teljesítmény iskolai átszervezés 2006 2009 1 Iskolai teljesítmény i átszervezés 2006 2009 1 Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan alakult a 2000-es évek első évtizedében az alapfokú i ellátás a kistelepülések esetében. Ez a fejezet azt a kérdést

Részletesebben

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei 2. fejezet 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk helyének megtalálása: a telekválasztás. De biztos,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Wesley János Lelkészképző Főiskola A DEÁK DIÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉS 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK PÁLYAORIENTÁCIÓS DÖNTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK szakdolgozat Szerző: Mulik Tünde Pedagógia Szak Témavezető:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshely fejlesztés tervezési program jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben