A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak"

Átírás

1 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page 85 I. A PROJEKT BEMUTATÁSA, JELENTKEZÉS 1. A pedagógus a ráhangoló tevékenység után (lásd konkrét lépések) bemutatja az általa ajánlott, választható tevékenységeket a hozzájuk tartozó, a megvalósítást segítő ötlettárral, mindegyik, a projektben részt vevő 3. és 4. osztályban (természetesen lehetőség esetén ez a bemutatás történhet évfolyam, illetve közös, 3. és 4. osztályok számára tartott évfolyamgyűlésen is). Hangsúlyozza, hogy az egyes ötlettárak a csoportok elképzelése szerint változtathatók, bővíthetők. Még a gyerekek jelentkezése előtt jelöli is az esetleges változásokat. Az ajánlott választható tevékenységek a következők: Játékkészítés Régi játékok Népek játékai Játékfajták Játékok különböző műfajú ábrázolása Ha van az osztályokban más nemzetiségű gyermek, akkor használja ki ezt a lehetőséget, és vesse fel az általuk ismert és játszott játékok bemutatását is. Ha a gyerekek az első alkalommal még nem tudják eldönteni, melyik csoportba jelentkezzenek, lehetőséget adhatunk a gondolkodásra, tervezgetésre. A csoportok létszáma nem korlátozott. Ha az ideálisnál többen jelentkeznek, akkor több csoportot alakulhat úgy, hogy az egy osztályba járók lehetőleg egy csoportot alkossanak. A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak megfelelően osztályonként vagy évfolyamonként csoportokat alkotnak. Az egyes csoportok képviselőt választanak az értékelést előkészítő, kérdőívösszeállító csoportba is (ennek felelőse a tanító vagy segítő felnőtt). Frontális, beszélgetés, csoportalakítás, a képviselők megválasztása A választható tevékenységeket bemutató plakátok csomagolópapíron, szándékoltan vázlatosan (ezzel is hangsúlyozzuk a változtathatóságot), vastag filctollak a jelentkezéshez JÁTÉK :::: 85

2 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page A pedagógus az előzetesen készített eseménynaptár és a gyerekek jelentkezése alapján készít forgatókönyvet, ami tartalmazza az eseményeket, et, a határidőket. Ezt a forgatókönyvet mindenki kapja kézhez, de kerüljön közszemlére is a projektfalon. A megalakult csoportok megtervezik saját tevékenységüket. A csoport tagjai sorban elmondják a gondolataikat, előzetesen megállapodhatnak egy-egy tag beszédidejében. A gondolatok összegyűjtése, esetleg ütköztetése után döntést hoznak, majd a tervek alapján forgatókönyvet készítenek (figyelembe véve a projektvezető által készítettet is), amelyben részletesen feltüntetik a feladatokat, a határidőket, a felelősöket, az esetleg igényelt segítség fajtáját. Ezek a forgatókönyvek a többi csoport számára is látható helyre (projektfalra) kerülnek. A csoportok döntést hoznak a projektnapló vezetéséről (melyben rögzítik az előkészítés, a megvalósítás konkrét lépéseit, a határidőket stb.). Ennek elnevezésében tetszés szerint állapodhatnak meg, vezetése lehet a jegyző feladata, de történhet a forgó szabályai szerint is., szóforgó, vita, érvelés, döntés Dokumentálás, plakátkészítés Nagy méretű lapok, füzet és író a csoportok számára II. A CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGE AZ ELŐKÉSZÍTÉS SORÁN 1. Játékkészítés A tanító figyelemmel kíséri a tervező munkát, segítséget nyújt a gyerekek kérése alapján az anyagok, biztosításához. A gyerekek körbeadnak egy lapot, melyen listát készítenek ötleteikről. Vita, érvelés után eldöntik (szükség esetén megszavazzák), hogy milyen játék (játékok) készítését tanítják majd meg a játéknapon társaiknak. Meg kell beszélniük, hogy milyen anyagból, milyen kel, mennyi idő alatt, milyen folyamat során készülnek majd el a játékok. Elosztják a feladatokat: ki szerzi be az anyagot, ki készíti el. Természetesen készítenek folyamatábrát és mintadarabokat az egyes fázisokban. Jó, ha egyszerűbb és bonyolultabb játékot is terveznek a különböző életkorú társaikra gondolva. Kerekasztal, vita, érvelés, döntés Egyéni, esetleg páros, kézműves tevékenység A tervezéstől függő anyag- és eszközigény 86 :::: JÁTÉK

3 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page Régi játékok Szükség esetén segít az biztosításában, tárolásában. A csoport tagjai önállóan, illetve párban keresnek fel idősebb embereket. Riportokat készítenek, játékokat, valamint ezekről készült fotókat gyűjtenek a hozzájuk tartozó történetekkel, játékleírásokkal együtt. Egyéni, illetve interjúkészítés, dokumentálás, plakátkészítés, kiállítás tervezése Jó, ha a csoport tagjai rendelkeznek fényképezőgéppel, magnóval, esetleg videokamerával. Az összegyűjtött játékok tárolásához szükség lehet zárható helyre is. 3. Népek játékai Szükség esetén a tanító segítséget nyújt a kapcsolatteremtésben, illetve az esetleg szükséges beszerzésében. A csoport tagjai más népek könnyen megtanulható játékait keresik, tanulják meg. A során kiválasztják a megtanítandó játékokat, megtervezik a játéktanulás menetét, kiválasztják maguk közül a játéktanítókat, akik a játéknapon majd az érdeklődőknek megtanítanak néhányat a gyűjtött anyagból. A megtanulható játékokról érthető, sokszorosítható leírást készítenek. Egyéni vagy csoportos játéktanulás, gyakorlás Játékleírások keresése könyvekben, lehetőség szerint az interneten is. Lehetőség szerint kapcsolatteremtés az illető nemzetiség képviselőivel, esetleg a követség felkeresése. A szükséges előkészítése és beszerzése. A sokszorosítás hoz fénymásoló. Megfelelő hely a játékhoz. 4. Játékfajták A tanító szükség esetén segítséget nyújt a források megtalálásában, a csoportosítási szempontok (például tanuláshoz kapcsolható, szórakoztató játékok; eszközzel vagy a nélkül, csapatban, társakkal vagy önállóan, zárt helyen vagy szabadban játszhatók stb.) bővítésében, illetve az biztosításában, tárolásában. A csoport tagjai megtervezik, hol keresnek információkat (ki hova megy, ki keres az interneten) stb. Egyénileg, illetve párban végzett kutató alapján (játékboltokban készített interjúk, internetes keresőoldalak) beszámolókat készítenek a játékfajtákról. Igyekeznek minél több játékot összegyűjteni, majd ezeket közös megegyezés alapján csoportosítva bemutatni. Megtervezik, majd kivitelezik a bemutatást. Egyéni, esetleg interjúkészítés, jegyzetelés, kiállítás, internetes kereső Jó, ha a csoport tagjai rendelkeznek fényképezőgéppel, magnóval, esetleg videokamerával. Szükséges az internetes hozzáférés lehetősége is. Az összegyűjtött játékok tárolásához szükség lehet zárható helyre is. JÁTÉK :::: 87

4 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page Játékok különböző műfajú ábrázolása Várhatóan ennek a csoportnak lesz legnagyobb szüksége felnőtt támogatásra a források megtalálásához. III. MEGVALÓSÍTÁS A JÁTÉKNAPON A csoport tagjai elgondolkodnak ötleteiken, azokat párban majd a csoportban is megbeszélik. A játékok különböző műfajú ábrázolását keresik, egyéni esetleg páros kutatómunkát végeznek (képzőművészeti albumok, gyermek- és ifjúsági regények, filmek, internet, múzeumlátogatások stb.) a játék ábrázolásáról az irodalomban, zenében, képzőművészetben, filmen. Megtervezik, hogy ki hova megy, milyen területen keresgél. Ötletekkel folyamatosan segítik egymás munkáját. A gyűjtő után összeülnek és megbeszélik, hogy ki milyen anyagot mutat be, s ahhoz milyen technikai re lesz szükség. Kupaktanács, ötletelés. Egyéni, esetleg könyvtárlátogatás, múzeumlátogatás, internetes kereső Szóforgó Internet, esetleg kísérés biztosítása a múzeumés könyvtárlátogatáshoz, film bérléséhez. Sokszorosítási lehetőség. Tablók, leírások előzetes elkészítése, a kiállítás megrendezése. 1. Játékkészítés 2. Régi játékok 3. Népek játékai Amennyiben lehetőség van az iskolába járó, más nemzetiségű gyerekek aktív bevonására, a tanító igyekezzen ebben segíteni őket. Ezek a gyerekek az előzetes megállapodásnak megfelelően bemutatják a maguk által készített játékokat, kézműves foglalkozást vezetnek társaiknak, melynek során az érdeklődő gyerekek az általuk választott játékot készíthetik el. A gyűjtött anyagot mutatják be tablókon, illetve tárlatvezetéssel kísért kiállításon rövid beszámolókkal oly módon, hogy egy-egy tanuló az egyes tablók mellett marad, s elmagyarázza az azon látottakat. Ha sikerült interjúalanyaik közül meghívni valakit, ők is részt vehetnek a bemutatásban. A gyűjtött játékokat bemutatják, leírásukat kiosztják, a többiek által választott játékot megtanítják, többször eljátsszák. Ha sikerült az iskolába járó, más nemzetiségű gyerekeket bevonnunk, a vállalkozó gyerekek térképen, esetleg fotók segítségével bemutatják hazájukat, majd kedvenc játékaikat. Ezeket meg is tanítják az érdeklődőknek. bemutatója, magyarázata, szükség esetén segítségnyújtás beszámolója, képtárlátogatás bemutatás, magyarázat, aktív részvétel a játéktanításban Szükséges anyagok, és megfelelő hely a munkához. Tablók előzetes elkészítése, bemutató megrendezése. Megfelelő képi és hangzó anyag és a szükséges technikai felszerelés előkészítése. Térképek, fotók előkészítése, megfelelő hely a játékhoz. 88 :::: JÁTÉK

5 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page Játékfajták A csoport tagjai az előzetes megállapodásnak megfelelően beszámolnak a gyűjtőmunkáról. Különféle válogatásokat mutatnak be kiállításszerűen, illetve tablókon. A szabad játék idején az egyes játékfajtákat kipróbálják. beszámolója, képtárlátogatás, aktív részvétel a játékban Kiállításhoz szükséges asztalok, tablók előkészítése 5. Játékok különböző műfajú ábrázolása A csoport tagjai előzetes megállapodásuknak megfelelően bemutatják a gyűjtött anyagot felolvasással, filmrészletek vetítésével, reprodukciók, albumok kiállításával, zenehallgatással. IV. ÉRTÉKELÉS 1. Értékelés a produktumok szempontjából Mennyire volt elégedett a közönség? A játéknap értékelése valamennyi résztvevő által az előzetesen elkészített kérdőívvel vagy kilépőkártyával (ezen a résztvevők nyilváníthatnak véleményt, például melyik tevékenységet találták a legeredményesebbnek, legérdekesebbnek, leghasznosabbnak; mikor érezték magukat a legjobban, mit tanultak, mit éreztek hasznosnak a külső résztvevők számára stb.) még a helyszínen. Az egyes csoportok képviselői a projekt előkészítése során egyszer, esetleg többször összeülnek, gondolataikat, ötleteiket leírják, majd megbeszélik. Vita, érvelés után a nevelő, esetleg segítő felnőtt segítségével, minta alapján kérdőívet állítanak össze a nap sikerességének felmérésére. Ezt a kérdőívet kitöltés után összegyűjtik, majd értékelik. Az értékelés alapján plakátot vagy számítógéppel diagramot készítenek, majd tapasztalataikról ennek segítségével számolnak be. 2. A részt vevő csoportok önértékelése a közösen végzett szempontjából A csoportok összeülnek, sorban szót kapnak a tagok (a hozzászólás idejét előre meg lehet határozni), s értékelik saját tevékenységüket: Hogyan tudtak együttműködni? Voltak-e konfliktusok? Képesek voltak-e azokat megoldani? A csoportok szóvivői röviden ismertetik a kialakult álláspontot. beszámolója Kerekasztal, vita, érvelés, döntés Kérdőív összeállítása, sokszorosítása, kiosztása, összegyűjtése. Szóforgó Csoportos szóforgó A megfelelő képi és hangzóanyag, továbbá a szükséges technikai felszerelés előkészítése Sokszorosítási lehetőség az elkészített kérdőívhez, ládikák az összegyűjtéshez. Számítógép az értékeléshez, illetve csomagolópapír és filctollak a plakátkészítéshez. A kilépőkártyák elkészítése (ha ezt választották). JÁTÉK :::: 89

6 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp :19 Page Közös értékelő beszélgetés A gyerekek úgy helyezkednek el, hogy valamennyien lássák egymást. A beszélgetés során mindenki szóhoz jut, a pedagógus is része a körnek. Ennek során a gyerekek válaszolhatnak a következő kérdésekre: Mi az, amit megtudtál? Mire vagy képes, amire korábban nem voltál? Mi tetszett a legjobban a projektben? Mi tetszett a legjobban a saját munkádban? Mit változtatnál? 4. A pedagógus összegző értékelése, a projekt zárása A tanár értékeli és zárja a projektet. A gyerekek meghallgatják a pedagógus értékelését. Beszélgetőkör Frontális vagy beszélgetőkör 90 :::: JÁTÉK

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

Ismert játékot, énekes játékot elevenítenek fel a vásár, vásárlás témakörében. (Például: Én elmentem a vásárba )

Ismert játékot, énekes játékot elevenítenek fel a vásár, vásárlás témakörében. (Például: Én elmentem a vásárba ) 02_VÆsÆrlÆs_tÆblÆzat.qxp 2008.06.19. 13:17 Page 23 1. Ráhangolódás Játék kezdeményezése A tanító énekes játékot kezdeményez. Ismert játékot, énekes játékot elevenítenek fel a vásár, vásárlás témakörében.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem alakult

Részletesebben

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Elméleti bevezető Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű)

Részletesebben

Sóvilág-világshow Erdei iskolai program

Sóvilág-világshow Erdei iskolai program Sóvilág-világshow Erdei iskolai program Osztály/csoport: 8.b osztály angol két tannyelvű osztály Időpont: 2009 október-2010május. Erdei iskola: 2010. május 18-22. Tanulmányút Halleinbe: 2010. június 3.

Részletesebben

Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Fejlesztési cél : Projekt téma: Paraszti élet a XIX. században

Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Fejlesztési cél : Projekt téma: Paraszti élet a XIX. században Beküldendő Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Osztály/csoport: 5. b Résztvevők száma: 23 tanuló Időpont: 2008. április 23. május 16. Osztály / csoport rövid bemutatása: Magyar nyelvtant

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné kapcsolatok Tanári témacsomag Nád projekt galéria itthon gasztro vendégségben Úti-cél Összeállította: Egyed Márta Dr. Fábiánné Balogh Edina Horváth Lászlóné 1 Tanári témacsomag Kedves kollégák! Felgyorsult

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése

Kézikönyv oktatók számára. Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése. Kortárs képzők képzése Kortárs képzők képzése Kézikönyv oktatók számára Fenntartható tanulás a közösségben II. Az idősek szakértelmének és tapasztalatának megbecsülése Az Európai Bizottság támogatásával. A partnerszervezetek

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Az enyém nem mini, egy már kipróbált terv, időtartama legalább két hónap, de nem teljesen befejezett folyamatot indított el, hiszen a parlagfű irtása

Részletesebben

MODULLEÍRÁS. A modul célja. Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok

MODULLEÍRÁS. A modul célja. Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő tananyag Modulkapcsolódási pontok Választott tevékenységeken keresztül a környezettel kapcsolatos felelősség alapozása,

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Felvidéki tanulmányi kirándulások

Felvidéki tanulmányi kirándulások Módszertani ajánlások Felvidéki tanulmányi kirándulások Kopcsik István Történelemtanítás a gyakorlatban A felvidéki (szlovákiai) tanulmányi kirándulás eredményessége a tanárok szakmai felkészültségétől,

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A barokk kor és a barokk táncok

A barokk kor és a barokk táncok Kontrasztok Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Székhely 7627 Pécs, Engel János u. 11-15. Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıkészség kulcskompetencia Projekt az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmények

Részletesebben

Informatikai eszközök alkalmazása jó gyakorlat pályázat

Informatikai eszközök alkalmazása jó gyakorlat pályázat Informatikai eszközök alkalmazása jó gyakorlat pályázat Infovilág Kattints rá! Új ismeret Informatikai eszközök alkalmazása az óvodában Hoffmann-né Sipos Mária vagyok, 32 éve óvodapedagógusként dolgozom,

Részletesebben

Miklósi László: Légy önálló! Egy szabadon választott téma feldolgozása nyolcadik osztályban

Miklósi László: Légy önálló! Egy szabadon választott téma feldolgozása nyolcadik osztályban Miklósi László: Légy önálló! Egy szabadon választott téma feldolgozása nyolcadik osztályban A tanárok jól tudják: nem csekély kihívás az általános iskola nyolcadik évfolyamának második félévében tanítani.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A kooperatív csoportokról

A kooperatív csoportokról A kooperatív csoportokról A befogadó-elfogadó attitűd, és szociális kompetenciák alakításához egyúttal magához a tanuláshoz a kooperatív módszer nyújtja a legjobb feltételeket. Az egymástól szerzett tudás

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben