pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója"

Átírás

1 PÉNZSZÁM pénzügyi - számviteli rendszer bemutatója Bemutatónk végigvezeti Önt a rendszer főbb alkalmazási lehetőségein. A rendszer menüszerkezetét az utolsó oldalon tekintheti meg. Elérhetőségünk: Financia Kft Budapest, Péter Pál u. 90. Telefon: ,

2 Számlatükör - főkönyvi számlatörzs A rendszerrel szállított ajánlott számlatükör számláiból a rendszer alkalmazásának els lépéseként gyorsan összeállíthatja saját számlatükrét. Az így elkészült, decimális felépítés számlatükör b víthet, meglév számlái alszámlákra bonthatók, a bontásig könyvelt forgalom automatikusan az els alszámlára kerül.

3 Számlatörzs kiegészít adatok. A számlatükör összeállításával készen van a f könyvi számlatörzs is, ahol a számlatükörb l megjelennek azok a f könyvi számlák, amelyekre könyvelés történt, illetve amelyekre könyvelni lehet. A forgalom helyett lekérhet k a f könyvi számlatörzs kiegészít adatai is. A f könyvi számlákhoz gy jtések kapcsolhatók (analitika, gy jt csoportok). Itt végezhet k el - a rendszerrel szállított beszámolók közül a könyvvezetésre vonatkozó beállításoknál a felhasználó által kiválasztott - beszámoló összeállításához szükséges beállítások (lásd a mérlegnél)

4 Könyvvezetésre vonatkozó beállítások A számlatükör összeállítását követ en célszer a könyvvezetésre és a rendszer m - ködésére vonatkozó beállításokat elvégezni. A beállítások helyes értelmezését egyedi súgók segítik.

5 Főkönyvi forgalomra vonatkozó beállítások Külkereskedelmi forgalom választásakor számlael zmény esetén a pénzügyi teljesítéskori árfolyamdifferenciát a rendszer automatikusan az itt kijelölhet f könyvi számlákra viszi. A forgalmi tételek kezelésénél jelölhet k ki a vev, szállító, bank, pénztár, valamint az automatikus nyitás-zárás végrehajtásához szükséges f könyvi számlaszámok. A vev, szállító f könyvi számlákhoz a rendszer automatikusan beállítja a folyószámla vezetést (kikapcsolható).

6 Bizonylatolásra vonatkozó beállítások A vegyes bizonylatok bet jele a felhasználó által szabadon módosítható, de el is hagyható. Ez a beállítás a sorszámozott, el re kiállított vegyes bizonylatok könyvelését nem zárja ki. Pénztáranként választható, hogy a pénztárkezelés is, (zártkör pénztárkezelés) vagy csak a pénztári forgalom könyvelése történjen ezzel a rendszerrel. Azoknál a pénztáraknál, ahol zártkör pénztárkezelést lett választva, itt módosíthatóak a pénztárak sorszámozására, valamint a bizonylatok példányszámára és maximális tételszámára felkínált beállítások.

7 ÁFA-ra vonatkozó beállítások A bevallás szerinti ÁFAanalitikában történ megjelenés az adófizetési kötelezettséggel nem járó ÁFA kulcsoknál módosítható. Az import ÁFA bevallásához el írt kiegészít adatok ÁFA-listában történ megjelenítéséhez önálló ÁFA f könyvi számla kijelölésével van lehet ség. A forgalomban az ÁFA rögzítésénél a rendszer mindig az alapként kiválasztott ÁFA f könyvi számlát kínálja fel, mely csak az itt kijelölt f könyvi számlák valamelyikére módosítható.

8 Pénzügyi bonyolítás beállításai A rendszerrel készíthet k fizetési felszólítások, egyenlegközl és késedelmi kamatterhel levelek. A késedelmi kamat mértéke beállítható felhasználói szinten, partnerek csoportjára és partnerre vonatkozóan is. A kamat számításánál a rendszer a partnerre vonatkozó kamat mértékét keresi, ha ott nincs beállítva, akkor a partnercsoporthoz fordul, s ha ott sincs beállítás, akkor alkalmazza az itt beállított Ptk. szerinti kamatot.

9 Egyéb beállítások Ezekkel a beállításokkal a felhasználói igényekhez igazíthatók a fentiekben felsorolt megjelenítések, számítások, intervallumos listák, a könyvelés devizaneme, valamint a több nyelv f könyvi kivonat készíthet sége.

10 Főkönyvi számlához kapcsolható gyűjtések A f könyvi számlatörzsben szerepl minden egyes f könyvi számlához két gy jt csoport válaszható. A gy jt csoportok, valamint a csoportba tatozó gy jt k a felhasználó által szabadon definiálhatók. Egy adott f könyvi számlánál a gy jt csoport kijelölés a forgalom rögzítésekor a kijelölt csoportból gy jt választási kényszert jelent.

11 Els dleges költségszámlák Az els dleges költségszámláknál a f könyvi számlatörzsben állítható be a másodlagos költségszámla megadás típusa (tételes vagy fix másodlagos f könyvi költségszámla kijelölés, stb.), ha a könyvvezetésre vonatkozó beállítások szerint a felhasználónál van másodlagos költségelszámolás. Az els dleges költségszámlákra történ forgalom rögzítésekor a másodlagos költségszámla számát csak akkor kell megadni, ha itt a tételes megadást választottak. Azoknál az els dleges költségszámláknál, ahol a másodlagos költségelszámolás típusa beállításra került - a forgalom zárását követ en - a rendszerrel automatikusan elvégeztethet a másodlagos költségelszámolás könyvelése.

12 Partnerek, partnercsoportok A partnereket a rendszer vállalkozásokra és magánszemélyekre csoportosítja. E két partnercsoportnál az azonosításhoz szükséges adatok eltér ek. Vállalkozásoknál adószám, magánszemélyeknél adóazonosító jel, vagy TAJ-szám.

13 Forgalomkezelés A forgalom megjelenítésére, a forgalmi adatok rögzítésére a következ három, eltér felépítés képerny szolgál: - forgalmi bizonylatok listája, - forgalmi bizonylat felvitele (bizonylat feje, és összesen adata), - forgalmi bizonylat tételeinek felvitele. A nyitó forgalmat csak az alkalmazás els évében kell manuálisan rögzíteni, a további években a nyitás az el z év zárásával együtt, automatikusan elvégezhet. A nyitó forgalom képerny inek elvi felépítése megegyezik a következ kben ismertetett forgalom képerny ivel. A vev, szállító számlák, bank, pénztár és vegyes bizonylatok adatbeviteli képerny inek felépítése azonos, adattartalmuk azonban a forgalom típusától függ en változik. Az azonos típusú képerny kb l egy-egy kerül bemutatásra. A bemutatott forgalmi típus képerny jének más forgalmi típusnál meglév esetleges eltéréseit a szöveges kiegészítés tartalmazza. A rendszer egy számlát, egy banki kivonatot és egy pénztárbizonylatot tekint egy bizonylatnak. A könyvelt bizonylatok listáját bemutató képerny kb l a vev, a bizonylat felviteli képerny kb l a szállító, a tétel felviteli képerny kb l több is bemutatásra kerül. A tétel felviteli képerny k attól függ en változnak, hogy azokon milyen, a tétel rögzítéséhez szükséges adatmez k jelennek meg. Ezt mindig a könyvvezetésre, a rendszer m ködésére vonatkozó beállítások, valamint a f könyvi számlatörzs beállításai határozzák meg A forgalom adatai a forgalom zárásáig szabadon módosíthatóak, a forgalom zárása után csak bizonylat alapján (vegyes tétellel) helyesbíthet k a forgalmi adatok.

14 Forgalmi bizonylatok képernyős listája A listában mindig a fejléc beállításai szerinti forgalom jeleníthet meg. A lista sorrendje változtatható, a kívánt sorrend oszlopának kijelölésével. A lezárt id szak eltér színnel (rózsaszín) kerül megkülönböztetésre. A szállító forgalmi lista kiegészül a szállítói számla nyilvántartási számával, a bank és a pénztár forgalmi listáján a partner és fizetési határid helyett a forgalom egyenlege és megjegyzés oszlop, a vegyesnél csak megjegyzés oszlop szerepel.

15 Forgalmi bizonylat felvitele A bizonylat végösszegét a rendszer számolja, számláknál a tételek egyenlegéb l, a többi bizonylatnál a tételek összesítéséb l. Devizaszámláknál a tételek forint értékét a rendszer számolja a fejben megadott árfolyammal. A Tárol//Új funkció a gyors adatbevitelt biztosítja, mellyel a rögzített bizonylat tárolásra kerül, s azonnal megjelenik az új bizonylat felviteli képerny je. A vev számlánál nincs nyilvántartási szám, a tételek listájában pedig nincs költségszámla oszlop. A bank, a pénztár és a vegyes bizonylatnál a fejlécben egy dátum van, tétellistájuk kiegészül a bizonylatszámmal, és a nyilvántartási számmal, valamint a partnerrel, s a tételek összesen fenti adatai helyett és a forgalom összesen (T. és K. külön-külön), pénzforgalmi bizonylatoknál pedig még a mindenkori pénzforgalmi egyenleg szerepel.

16 Forgalmi tételek felvitele A forgalom rögzítése egér nélkül, kizárólag billenty zettel is végrehajtható. A f könyvi számlaszám mez k- be a számlaszám beírható, s a rendszer ellen rzi, hogy van-e ilyen f könyvi számla, de az ablak lenyitásával (F4) a számlatükörb l is kiválasztható.

17 Devizaszámla kiegyenlítésekor - számlael zmény esetén - a pénzügyi rendezés árfolyamának megadása után a rendszer a számított árfolyamdifferenciát automatikusan a beállítás szerinti f könyvi számlára viszi. (Részteljesítés esetén is.) Szállító, vev banki kiegyenlítésekor a számlaszám beütésére a rendszer felkínálja a pénzügyileg rendezend összeget. Számlaszám hiányában a partner megadása után meghívható a partner nyitott folyószámlája, ahonnan kiválasztható a pénzügyi rendezéshez kapcsolódó számla.

18 Tételes másodlagos költségszámla megadás beállítása esetén a képerny kiegészül még egy mez vel. Az összegnél nettó és bruttó érték is megadható, a rendszer ett l függ en számolja a megadott kulcsnak megfelel ÁFA-t. Import ÁFA készpénzzel történ kiegyenlítése esetén megadhatók az ÁFA bevalláshoz szükséges adatok, a f könyvben azonban csak az ÁFA értéke kerül könyvelésre. (Azonos adattartalmú képerny jeleníthet meg a szállítónál és a vegyesnél is.)

19 Vegyes tétel Vegyes tételként könyvelend minden olyan tétel (gazdasági esemény), amelynek az alapbizonylata nem számla (vev, szállító), vagy pénzmozgásról kiállított bizonylat (bank, pénztár). Így könyvelend k például: - folyószámla rendezések, kompenzálások (lásd lenti képerny t), a rendszer az így könyvelt folyószámla tételeket pénzügyi rendezésnek tekinti, - analitikus nyilvántartások (tárgyi eszköz, készlet, bér, stb.) feladásai, ha az ezeket nyilvántartó alrendszerek nincsenek összekapcsolva ezzel a f könyvi rendszerrel (összekapcsolás esetén ezek automatikusan a feladások adatállományába kerülnek), - lezárt id szakok téves könyveléseinek helyesbít tételei (téves könyvelés miatti átvezetések), - nem számla alapján történ ÁFA tételek könyvelése: saját rezsis beruházás, import szolgáltatás, árrés utáni ÁFA elszámolás, ideértve a vámhatározatban kivetett ÁFA utólagos pénzügyi rendezése miatti átvezetést is, - egyéb rendez tételek.

20 Vegyes tétel (folytatás) Vegyes tétel féllábasan, azaz ellenszámla nélkül is könyvelhet, a rendszer a bizonylat végösszegének egyez ségét ellen rzi. (Csak egyez bizonylat tárolható le!) Ha a tétel ÁFA hatálya alá tartozik, s a f könyvi számla mez ben ÁFA f könyvi számla szerepel, akkor az ÁFA alap megadása mellett csak az ÁFA kerül lekönyvelésre.

21 Feladások A más alrendszerekb l jöv feladásokat (bér, eszköz, stb.) könyvelni kell, a f könyvi rendszer automatikus költségátvezetései itt csak megtekinthet k. Könyvelés el tt a feladások törölhet k, ismételten feladhatók, a költségátvezetésb l pedig mindig az utolsó könyvelt átvezetés törölhet és ismételten feladható.

22 Listák A listák képerny i hasonlóak, ezért csak egy kerül bemutatásra. A listák lekérhet k képerny re, nyomtatóra, vagy Excel fájlba. A rendszer listaszolgáltatásait megtekintheti a menüszerkezetnél.

23 Mérleg A mérleg és az eredménykimutatás bármikor lehívható mérleg-, illetve eredménysorosan, vagy f könyvi számlánkénti részletezésben is. A f könyvi számlák törzsénél az összevonandó számlaként beállított számláknál a rendszer az összevont egyenleg alapján dönti el, hogy a törzsbeli beállításnak megfelel en az összevont egyenleget eszköz, vagy forrás oldalra tegye. Ha a törzsben valamelyik f könyvi számlánál a mérleg, vagy eredményhivatkozás nincs beállítva, a képerny n megjelennek azoknak a f könyvi számláknak a számai és megnevezései, amelyeknél a hivatkozások hiányoznak.

24 Felhasználók, jogosultságok A rendszer használóinak jogosultsága a menü mélységéig meghatározható, akár egy-két menüpont használatára korlátozható. A rendszer több céges változatánál a felhasználók hozzáférési jogosultsága cégenként adható meg, tehát a felhasználó csak az általa kezelhet céget és adatait láthatja..

25 Menüszerkezet Rendszer Cég/év választás Programozott beállítások Felhasználói beállítások Felhasználói számlatükör Könyvvezetésre vonatkozó beállítások Rendszer m ködésére vonatkozó beállítások Felhasználók, jogosultságok Adatkarbantartás Adatmentés, visszatöltés Kilépés Törzsek F könyvi számla Partner Partnercsoport Gy jt Forgalom Nyitó Vev Szállító Bank Pénztár Vegyes Feladások Záró Pénzügy Pénztár Bizonylat készítés Jelentés Folyószámla Lekérdezések Rendezés (pontozás) Pénzügyi levelezés Késedelmi kamat Listák Forgalom ÁFA Folyószámla Analitika kivonat Gy jtések Másodlagos költségelszámolás Gy jt k F könyvi számlalap F könyvi kivonat Törzsek Zárások, mérleg Forgalom zárás Költségátvezetések Másodlagos költségátvezetés Forgalmi költség átvezetése Mérleg Éves zárás-nyitás

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Főkönyv Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számlanyilvántartást

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 K E T T ŐS K Ö N Y V E L É S I P R O G R A M L E Í R Á S Készítette : Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 Regram Számítástechnikai Kft. -2- Kettős könyvelési

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ ( 2012. évi módosított változat ) Készítette: Hegyi Gertrúd Zalaegerszeg, 2012. április hó BEVEZETÉS

Részletesebben

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1165 Budapest, Jószef u. 18. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv NextStep Kereskedelmi programcsomag Felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 9 A rendszer hardverigénye 9 Javasolt konfiguráció 9 Általános Szabályok 10 A rendszer használata 11 1. Forgalom 12

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer OKOS-SZÁMLA: online számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0003 Frissítés dátuma: 2014.10.06. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Belföldi és deviza vevői számlázás

Belföldi és deviza vevői számlázás Belföldi és deviza vevői számlázás Net-Soft Számítástechnikai és Vállalkozásügyviteli Kft. Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 21. 1. em. 15. v: 2.0.0.1. program verzió. (Paradox adatbázis kezelő) 2015.04.01.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1.

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1. Kettős könyvvitel 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A program futtatásának feltételei... 3 1.1. Számítógép típusa... 3 1.2. Operációs rendszer... 3 1.3. Nyomtató típusa... 3 1.4. A program telepítése...

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató Scroll Számlázás 3.0 verzió Kezelési Útmutató Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 2 Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 3 Tartalom TARTALOM... 3 BEVEZETŐ... 5 FŐ ABLAK... 6 A PROGRAM MENÜRENDSZERE... 6 1. TÖRZSADATOK...

Részletesebben

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék A.Első lépések, azaz hogy kezdjek el dolgozni a WebKönyvelővel? B.A napi munka menete C.Funkciók leírása menüpontonként sorban haladva WebKönyvelő Feladatok Egyéni elszámolás Felhasználói

Részletesebben

Sirokkó számlázó Verzió: 4.83

Sirokkó számlázó Verzió: 4.83 Sirokkó számlázó Verzió: 4.83 Cím: 8200 Veszprém, Sorompú u.12 fszt. 2. Telefon:88/580-371, Fax:88/580-372 Internet: www.globo.hu, info@globo.hu Sirokkó számlázó... 1 Verzió: 4.83... 1 Program használata:...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - számlázás - v.2.108.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - számlázás - v.2.108.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - számlázás - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Számla import... 6 II. Szállítói számlák...

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék A modul általános ismertetése... 4 Számla

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Számlaíró modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24.

Makrodigit programcsomag. Számlaíró modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24. Makrodigit programcsomag Számlaíró modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről...3 Menü...3 Lista képernyő...3

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

Evolut 2013 vá ltozá sok o sszefoglálá sá

Evolut 2013 vá ltozá sok o sszefoglálá sá Evolut 2013 vá ltozá sok o sszefoglálá sá 2013-ban, hosszabb idő óta először jelentősebb változások léptek életbe a kettős könyvvitelt érintően. Az egyik ilyen változás az áfatörvényben bevezetett pénzforgalmi

Részletesebben

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci Számlázás s á z á l m á Sz álói dokumentáció Felhaszn A jelen dokumentáció azok részére nyújt segítséget, akik már rendelkeznek egy telepített CobraConto.Net Vállalatirányítási rendszer programcsomaggal,

Részletesebben

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 Regisztráció... 6 1.1 Regisztráció

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Készletgazdálkodás program Mobiltelefonos Windows verzió Felhasználói leírás

Készletgazdálkodás program Mobiltelefonos Windows verzió Felhasználói leírás 1 Készletgazdálkodás program Mobiltelefonos Windows verzió Felhasználói leírás A WANYAG programrendszer mobiltelefonos verziója árukészletek bizományos termék nyilvántartását, szervizét, vételét illetve

Részletesebben

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2008. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:

Részletesebben