12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 1 Ikt. szám: /2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: Varga Ferenc Horváth Bálint Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Kántor Ferenc Papp Erzsébet Bártol Botond elnök bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag Meghívottak: Dr. Szabó Tibor polgármester Gucsek István alpolgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Miklósné Pető Rita aljegyző Bíró László pénzügyi osztályvezető Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezető Nemes József OKIS Bizottság elnöke Dr. Batka Brigitta belső ellenőr VÜB tagjai Varga Ferenc: köszöntötte a bizottság ülésén megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 7 fő bizottsági tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra a kiküldött meghívótól eltérően, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuna Ferenc, jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét javasolta elfogadni. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 110/2013. (XII. 3.) határozata napirendről 1.) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1.) Javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervére 2.) Javaslat Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára 3.) Javaslat a Képviselő-testület évi munkatervére

3 3 4.) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosítására 5.) Javaslat a település rendjének szablyairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 6.) Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 7.) Javaslat a MÁV Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére 8.) A Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolója 9.) Javaslat előterjesztések készítésére vonatkozó szabályzat elfogadására 10.) Lakásbérleti szerződések 11.) a. Javaslat évi költségvetési rendeletének módosítására b. Javaslat évi költségvetési rendeletének II. módosítására 12.) Beszámoló évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 13.) Javaslat a szociális ellátások felülvizsgálatára 14.) Javaslat helyi adók, ár-, díjtételek felülvizsgálatára 15.) Javaslat a évi iskolatej-programban való részvételre 16.) Javaslat a polgármester munkájának értékelésére 17.) Egyebek 2.) A PGB jegyzőkönyv hitelesítésre Kuna Ferenc, jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.) napirendi pont Javaslat Martonvásár Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervére Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a belső ellenőr elvégezte a kockázatelemzést, ami ezúton is megköszönt, közösen állították össze a jövő évi belső ellenőrzési tervet, mely figyelembe veszi az idei évi jelentős munkákat is. Előzetesen egyezetésre kerültek a belső ellenőrzési javaslatok, amennyiben a bizottságnak további javaslata van a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban, vegye figyelembe, hogy annak anyagi vonzata is van. Dr. Batka Brigitta: az írásos előterjesztéshez kiegészítést nem tett, elmondta, hogy ismételten az ár stratégiája szerint állította össze a belső ellenőrzési tervet. Dr. Szabó Tibor: több körben folytattak megbeszélést a belső ellenőrzési tervről, javasolta a bizottságnak az előterjesztés elfogadását. Varga Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB. egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 4 111/2013. (XII. 3.) határozata évi belső ellenőrzés Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a évi belső ellenőrzési tervet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 2. napirendi pont Javaslat Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés és melléklete alapvetően a évi költségvetési törvénytervezetet vette alapul, bár ez alapján teljes értékű költségvetési prognózis nem állítható össze, mert a feladatalapú finanszírozás pontos számítása központilag történik. Következésképpen a mellékletben bemutatott 95%-os pontosságú becslés a évi költségvetési terv, a harmadik negyedévi számviteli zárás, valamint a törvénytervezet számszerűsíthető adataiból készült. A évi költségvetés előkészítését meghatározó alapelvek: A Város működési költségvetésének egyensúlya évben is elsősorban a évi megtakarításoktól függ. Ezért elsődleges cél volt, hogy a évi működési kiadásaink ésszerű, lehetőleg feladatarányos csökkentésével kell nagyobb mozgásteret megteremteni a évi beruházások befejezése után megjelenő működési kiadások többletére, emellett jelentősebb mértékű, további tartalékképzésre. A évi költségvetésben minden, a feladatokhoz nélkülözhetetlen státuszra biztosítani kell a munkabér fedezetét. Ennek feltétele, hogy a bázis szintű bértömeg a kötelező előresorolások fedezetével nőhet, ugyanakkor a jobb és hatékonyabb munkaszervezéssel, létszám racionalizálással törekedni kell a központi támogatással nem fedezett kiadásoknál elérhető évközi megtakarítások feltételeinek megteremtésére. Az elszámolás köteles támogatások, melyek a központi támogatások egészét jelentik, előirányzatait 100%-ban kell a célfeladatok kiadásaira felhasználni. A társulási megállapodások teljesítéséhez, valamint a pályázatok, beruházások előkészítési, megvalósítási és nyomon követési munkák viteléhez indokolt létszámigényt a képviselő-testület szigorú optimalizálás esetén támogatja. Szociális kiadásokra a törvény szerinti lehetőségek függvényében kell forrást biztosítani, de negyedévente felül kell vizsgálni a szükséglet és a finanszírozás összhangját. A január 1-jétől nyújtható támogatási forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi

5 5 támogatás ellátások összevonását követően jött létre. A segély elsősorban természetbeni ellátás formájában lesz biztosítható. Folyamatosan fejleszteni kell a gyermekétkeztetés feltételeit, ezért a kiválasztott szolgáltató működésének ellenőrzése kiemelt feladat. Fontos, hogy Martonvásáron újra színvonalas vendéglátás legyen. A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat évben is. A sport és civil egyesületeket továbbra is támogatni kell, kiemelte, hogy a sportegyesületeknél az utánpótlásra nagy hangsúlyt kell helyezni. A közfoglalkoztatási programokhoz Martonvásár évben is csatlakozni kíván, segítve ezzel a helyi foglalkoztatásban történő elhelyezkedést, de csak az eddig biztosított önrészt tudjuk vállalni. A város működését hiány nélkül kell biztosítani, melynek feltétele a évtől, a köznevelési intézmények támogatásának megszűnése kapcsán keletkező, költségvetésbe beépült működési hiány belső finanszírozással történő pótlása. A likvidhitel nagysága a évinek megfelelő mértékű lehet. A évtől szerzett pályázati és kormányzati forrás évi maradéktalan felhasználása fő célkitűzés. E mellett további fejlesztési célokat kell megfogalmazni a város infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az intézmények méltó körülmények közé történő elhelyezésének érdekében. Ennek forrását a Korm. határozat szerint bekövetkező adósságkonszolidáció következményeként felszabaduló 200 millió Ft kötvénytőke tartalék teremtheti meg. A évi fejlesztések eredményeképpen létrejövő építmények megjelenő fenntartási költségeire külön céltartalékot kell képezni. A helyi művészeti képzés elhelyezési és működési feltételei nem megfelelőek évben meg kell oldani az iskola, legalább részben önálló épületben történő elhelyezését. E célt nagyobbrészt a meglévő ingatlanok hasznosításával, esetleges cseréjével, míg kisebb részét fejlesztési tartalékból kell megvalósítani. A évben a helyi adók, a évihez képest nem nőnek. Az évtől hatályos jogszabályok ismeretében felül kell vizsgálni a helyi adók szabályozását tartalmazó rendeletet. A beszedhető adóhátralékokat tovább kell csökkenteni a jogszabályi kereteken belüli eszközök igénybevétele mellett. Továbbra is fontos, hogy a polgármesteri hivatal biztosítsa a különféle társulások működtetését, különösen a finanszírozási értelemben megszűnő kistérségi társulások utódszervezeti működtetését, továbbá a helyi és agglomerációs csatornahálózat fejlesztésének előmozdítása érdekében létrehozott önkormányzati társulást. A vízi közműveink leltára szerint számba vehető, üzemeltetésre átadott vagyon értékelését legkésőbb 2014, év első félévéig el kell végezni. Az értékelés költsége a feladat eredményének gyakorlati hasznával legyen egyenértékű. Jogszabályi előírásoknak megfelelően, évben el kell végezni a víziközművek értékbecslését, leltárát, erre vonatkozóan már árajánlatokkal rendelkezik az önkormányzat. Az előterjesztésben szereplő táblázatos, számszerű adatok egyenlőre azt mutatják, hogy ennek a költségvetési koncepciónak számszerűsítve milyen kihatása van. Véleménye szerint ebben a táblázat rendszerben az általa elmondottak %-ban

6 6 megjelenítésre kerültek mind bevételi, mind kiadási oldalon, módosításra még van lehetőség, ezért kérte a kollégáktól, hogy a táblázatokat tájékoztató jelleggel kezeljék, akkor válik véglegesség, amikor a konkrét költségvetési számok belekerülnek. Horváth Bálint: megköszönte a pénzügyi osztályvezető, valamint munkatársai munkáját. Javasolt, hogy a jövő évi táblázatokban a év teljesülése, valamint a évi költségvetési terv szerepeljen. Martonvásáron az iparűzési adóbevételnek köszönhetően a kormányzat 31 millió forinttal csökkenti, mivel a város a legmagasabb adókategóriába sorolódik és ennek folytán az iparűzési adó 25 %-a kerül levonásra a központi támogatásból, ami jelentős tétel. A táblázatok felépítésénél fontos volt, hogy a bevételeket és a kiadásokat külön megjelenítették. Bíró László: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy évtől megváltoznak a pénzügyi és számviteli, költségvetési tervek, ami többek között komoly ellenőrzési, nyilvántartási munkát igényel a pénzügyi osztálytól. Elmondta, hogy olyan kiadások nem realizálódhatnak, amikhez nincs meg a valós fedezet. Reményei szerint a évi költségvetést a képviselő-testület februárban el tudja fogadni. Kuna Ferenc: a koncepció táblázatos mellékletében szerepel, hogy a bérköltség változatlan marad, ugyanakkor polgármester úr elmondta, hogy bizonyos üres státuszokat feltöltenek, amennyiben a bázishoz képest nem változik a bérköltség, akkor ennek másik oldala kell legyen, megszűnnek státuszok, csökken a létszám? Bíró László: úgy próbálják megoldani az üres státuszok feltöltését, hogy az plusz kiadást ne jelentsen az önkormányzatnak. Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjára módosítási javaslatot tett, javasolta az 1. pontból kivenni a március 15-ig részt, a további határozati javaslatot kérte változatlan formában elfogadni. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 112/2013. (XII. 3.) határozata A évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a évi költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a évi költségvetési koncepció megalkotásáról és a évi költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 3. napirendi pont

7 7 Javaslat a Képviselő-testület évi munkatervére Dr. Szabó Tibor: a testület a munkatervben meghatározott idő pontokban tartja soros ülését, alapvetően a meghatározott napirendekkel, Ettől eltérő időpontban is lehetséges az ülések megtartása, melyek soron kívüli, illetőleg indokolt esetben rendkívüli ülések lehetnek. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 113/2013. (XII. 3.) határozata A Képviselő-testület évi munkaterve Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület évi munkatervét a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 4. napirendi pont Javaslat a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosítására Gucsek István: a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény ad felhatalmazást a települési önkormányzat részére, hogy rendeletben állapítsa meg többek között a temetési hely megváltási díját. E körben rendelkezik is a hatályos önkormányzati rendelet a díszsírhely ingyenes biztosításáról, azonban arról nem, hogy díszsírhelynek nem minősülő sírhely megváltásáért se kelljen díjat fizetni. A törvénybe január 1-jével új jogintézmény kerül, mely az anyagilag nehéz helyzetben lévőkön kíván segíteni. A szociális temetés az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. A szociális temetés kapcsán a szükséges rendelkezések átvezetése miatt az üzemeltetővel, azaz a Martongazda Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés, valamint a temetőszabályzat is módosításra szorul. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: az érdekképviseleti szerv véleményét nem kapta meg az önkormányzat a testületi ülésig, még szeptember hónapban elküldésre került az anyag, de a mai napig nem sikerült a kapcsolatot felvenni. Gucsek István: módosította az előterjesztést, kérte, hogy az 1., ill. a 2. sorrendjét megcserélni.

8 8 Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 114/2013. (XII. 3.) határozata A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 5. napirendi pont Javaslat a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szabó Tibor: a település rendben tartását célzó szabályozás megalkotásával a Képviselő-testület az egyébként nem szabályozott életviszonyokra vonatkozó rendelkezéseket fogadott el. Szükséges a bírságolás lehetőségének megteremtése, amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján csak kifejezett felhatalmazás birtokában tehető meg. A közigazgatási eljárásról szóló rendszabály lehetővé teszi, hogy bírságot szabjon ki az önkormányzat a rendeletben foglaltak megsértése esetén, ami forintig terjedő lehet. Varga Ferenc kérdése: Martonvásáron a helyi bírságot ki szabhatja ki? Dr. Szabó-Schmidt Katalin: ahhoz, hogy bárkivel szemben komoly bírságot szabhasson ki az önkormányzat, nagyon komoly bizonyítási eljárás szükséges, tetten kell érni, amit megfelelően dokumentálni kell. Szóba került a közterület felügyelői munkakör létrehozása, ennek több variációja is lehetséges, véleménye szerint bírság kiszabások gyakorlatának az áttekintésével tudnak erről végső döntést hozni, tehát érdemes-e Martonvásáron a közterület felügyelőséget létrehozni, vagy esetleg több önkormányzattal társulási formában működtetni. Helyszíni bírságot az ügyintéző is kiszabhat, ami nehézségekbe fog ütközni. Varga Ferenc: véleménye szerint a képviselő-testület olyan rendeletet alkosson amit be is tud tartani/tartattni, most olyan rendeletet alkotnak meg, ami Martonvásáron nem alkalmazható. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a rendelet megalkotása szükséges, a gyakorlat az mutatja, hogy legtöbb esetben elég a felszólítás is ahhoz, hogy a rendeletben foglaltakat betartsák az állampolgárok.

9 9 Varga Ferenc: javasolta, hogy záros határidőn belül teremtse meg az önkormányzat a rendelet megvalósíthatóságát. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: véleménye szerint társulási formában kellene működtetni a közterület felügyeletet, mivel egy ilyen státusznak komoly anyagi vonzatai vannak. Dr. Gyulay Gyula: a mezőőr nem rendelkezik olyan képesítéssel, hogy elláthassa a közterület felügyeleti munkát? Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a mezőőr jelenleg nem rendelkezik közterület felügyeleti munka elvégzéséhez szükséges képzettséggel, de beiskolázzák, hogy rendelkezzen olyan képesítéssel, ami lehetővé teszi számára a közterület felügyeleti munka elvégzését. Dr. Szabó Tibor: elvileg a hivatal ügyintézője elvégezheti ezt a feladatot, kérdés az, hogy a hivatali munkaidejébe belefér-e. Értelemszerűen nem arra kell törekedni, hogy a lakosságot büntesse a hivatal, hanem az, hogy a településen a rendeletben foglaltakat betartassa a hivatal. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: nem biztos, hogy a hivatalban ez a jelenlegi munkaidő keretek között megoldható, a jövő évben azok a kollégák, akiknek az a feladata, hogy a közterületet ellenőrizzék, átszerveznék a munkaidejüket. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 115/2013. (XII. 3.) határozata A település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 6. napirendi pont Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Gucsek István: a mozgóképekről szóló törvény alapján a testületnek az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket rendeletben kell szabályozni, a rendelet-tervezetet az előterjesztés tartalmazza, az előterjesztéshez kiegészítést nem tett.

10 10 Varga Ferenc: Budapest közigazgatási területén megjelölése miért releváns Martonvásár esetében? Dr. Szabó-Schmidt Katalin: mindössze egy hivatkozás, hogy hogyan néz ki a törvény melléklete. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 116/2013. (XII. 3.) határozata A közterület filmforgatási célú használatáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a közterület filmforgatási célú használatáról szóló előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 7. napirendi pont Javaslat a MÁV Zrt-vel támogatási szerződés megkötésére Gucsek István: számos alkalommal előkerült a martonvásári vasútállomás és környékének állapota, rendezettsége, melyről többször tárgyalást folytattak a Magyar Államvasutak Zrt. képviselőivel. A martonvásári és környékbeli lakosság jelzéseire és tapasztalatokra tekintettel fontos, hogy rendeződjön a területet, ott rend és tisztaság legyen. Mindeddig a külső részek takarításában közreműködtünk, a növényzet ápolásáról és telente a hó takarításról, síkosság mentesítésről a Martongazda Kft. dolgozói gondoskodtak, sajnos nem szerződéses keretek között. Most lehetőségünk nyílt arra, hogy a MÁV Zrt. támogatást biztosítson önkormányzat részére a feladatok ellátására tekintettel. Varga Ferenc kérdése: a támogatási szerződés 4. pontjában szerepel négy pontban kipontozott rész, ez mit takar? Gucsek István válasz: a kipontozott részek negyedéves időszakot tartalmazzák. Varga Ferenc: ha negyedéves időszakot tartalmaznak, akkor június 15. napján nem lehet elszámolni a harmadik negyedévet. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a határozat-tervezetbe azért került feltételes megfogalmazásba az aláírás, mert két lényeges pontja még hiányzik a szerződésnek, az egyik az ütemezés része, a másik pedig a területi lehatárolás, természetesen addig nem kerül aláírásra a támogatási szerződés, amíg a felvetődött kérdések tisztázatlanok.

11 11 Varga Ferenc: tehát a határozat mellékleteként szereplő támogatási szerződés szigorúan csak tervezet? Dr. Szabó-Schmidt Katalin: az elnök úr által feltett kérdésre a válasza, határozott igen. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 117/2013. (XII. 3.) határozata A MÁV Zrt-vel támogatási szerződés megkötéséről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a MÁV Zrt-vel kötendő támogatási szerződésről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 8. napirendi pont A Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolója Dohárszky István: az írásos előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Gucsek István: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a FEB az ülést megelőzően tárgyalta a Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolóját és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Varga Ferenc: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2013. (XII. 3.) határozata A Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolójáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Martongazda Kft. III. negyedévi beszámolójáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

12 12 9. napirendi pont Javaslat előterjesztések készítésére vonatkozó szabályzat elfogadására Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a képviselő-testület szervezetének kialakítására, működése részletszabályainak meghatározására a helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében szervezeti és működési szabályzatot alkot, illetőleg azt szükség szerint felülvizsgálja. Az SZMSZ kötelező elemeit alapvetően az Mötv a határozza meg, így többek között a szabályzatnak tartalmaznia kell az ülések összehívására, a nyilvánosság biztosítására a döntéshozatali eljárásra és annak előkészítésére, így az előterjesztések készítésére is vonatkozó szabályokat. Természetesen az SZMSZ, mint jogszabály teljes mélységében nem részletezi a vonatkozó követelményeket, nem tér ki az egységes, és így áttekinthető formai megoldások alkalmazására, a belső határidők megállapítására, a felelősökre vonatkozó egyéb részletszabályokra és jelenleg a kabinet működésére sem. Ugyanakkor felmerült annak igénye, hogy az ülések előkészítésének ezen elemeit egybe kell gyűjteni és egy belső, az előterjesztések elkészítésében és előkészítésében közreműködőkre vonatkozó, önkormányzati szintű szabályzatban rögzíteni. Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés lényege az, hogy az előterjesztőnek mit kell tennie az előterjesztés készítése során azért, hogy a formai követelményeknek eleget tegyen. Varga Ferenc: egységes szerkezetbe foglalja az előterjesztés módját, ezért úgy gondolja, hogy javulni fog az előterjesztések színvonala. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztőkre és az előkészítésben résztvevőkre is vonatkozik a szabályzat. Kiemelte, hogy az előterjesztések esetén, amikor több szervezeti egységet, intézményt, gazdasági szervezetet érint az esetben az egyezetések időben történjenek meg. Dr. Szabó Tibor: a szabályozás egyúttal azokra az intézményekre is az eddiginél komolyabb feladatot ró, akik az intézmény részéről saját ügyükben - előterjesztést készítenek. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: megköszönte az aljegyző asszony munkáját, aki az előterjesztést előkészítette. Dr. Gyulay Gyula: kérte, hogy az ülésekre a meghívót, ill. az előterjesztéseket időben kapják meg mind a bizottsági, mind a testületi tagok. Varga Ferenc: megállapította, hogy a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2013. (XII. 3.) határozata Az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról

13 13 Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 10. napirendi pont Lakásbérleti szerződések Gucsek István: röviden tájékoztatta a jelenlévőket az előterjesztésről, kérte, hogy az 1. számú határozati javaslatot tekintsék tárgytalannak, mivel Budai Rózsa nem fogadta el a részére felajánlott Martonvásár, Orgona utca 16. szám alatti önkormányzati ingatlant. Varga Ferenc: kérte a PGB tagjait, hogy a 2. sz. határozati javaslatról döntsenek, megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár, Orgona u /f helyrajzi számú bérlakás bérleti szerződésének megkötéséről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Martonvásár, Orgona u /f. helyrajzi számú bérlakás kiutalását Toporán Miklósné részére a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Varga Ferenc: kérte a PGB tagjait, hogy a 3. sz. határozati javaslatról döntsenek, megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár, Béke utca 18. számú bérlakás bérleti szerződésének megkötéséről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Martonvásár, Béke utca 18. számú bérlakás kiutalását Tőzsér Magdolna részére a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

14 napirendi pont a) Javaslat évi költségvetési rendeletének módosítására Dr. Szabó Tibor: a tervezet eredeti bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz, illetve a képviselő-testületi, ill. polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevételével készült, melyek teljes köréről gazdasági eseményeként részletező, tájékoztató táblázat került összeállításra az önkormányzatra, a hivatalra, és az intézményekre. Az írásos előterjesztés két részben adja meg a költségvetés módosítására tett javaslatot. A költségvetés előterjesztésekor, így módosításkor is a képviselő-testület részére tájékoztatásul a mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni évi költségvetés II. módosításánál E Ft bevétel növekedéssel és E Ft kiadásnövekedéssel kell számolni. Bevételek: E Ft önkormányzatok támogatása növekedés nagyrészt, E Ft összegben a kistérségi társulások finanszírozásának önkormányzathoz történő átcsoportosításából ered, kisebb részt pedig a gyermekétkeztetési támogatásra benyújtott pályázat E Ft-os eredményéből, az óvodapedagógusok béremelésének E Ft-os fedezetéből, bérkompenzációból, valamint a szociális ellátások finanszírozásából ered E Ft államháztartáson belülről átvett pénzeszköz, mely főként a évről áthúzódó társulási díjhátralékok, elmaradt pályázati támogatás, és évi intézményi pénzmaradvány befizetés eredménye E Ft államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, mely a Martongazda kft évi fel nem használt támogatásának E Ft összegű visszafizetése, és a Tehetséggondozó alapítvány részére adott E Ft kölcsön törlesztése E Ft támogatás érkezett be a téli vis maior helyzet miatt benyújtott pályázatból 523 E Ft összegben, illetve közművelődési, érdekeltség növelő támogatást kaptunk 906 E Ft összegben E Ft egyenleg a működési bevételeink többlete, mely a Fejérvíz részvények eladási árának E Ft-os bevétele, a végrehajtások E Ft bevétele, ÖKOVÍZ üzletrész eladásának 100 E Ft-os bevétele, és a Fórum Martini újság hirdetések 312 E Ft bevétele. Mindezeket csökkentettünk a talajterhelési díj meg nem fizetéséből származó E Ft elmaradással, valamint a csatorna használati díjbevétel csökkenése miatt kieső E Ftos összeggel E Ft a beruházások utáni fordított áfa bevétel E Ft a még várható, összevont kamatbevételi növekedés. Itt megjegyezzük, hogy az E Ft, átlagban 6%-os kamattal (tehát 3% hozammal) járó befektetésből várhatóan E Ft fog eredményként megjelenni. Kiadások:

15 15 Egyrészt a bevételek fent ismertetett céljainak megfelelően változtattuk meg a kiadásokat, másrészt átcsoportosításokat rögzítettünk a beruházásainkat és a pályázatainkat érintően, harmadrészt a tartalék előirányzatokat aktualizáltuk, E Ft-al megemelve azt. Negyedrészt az intézmények finanszírozását változtattuk meg az óvodapedagógusok béremelésének fedezése kapcsán, évi pénzmaradvány rendezés tekintetében. Végül a hitel törlesztés előirányzat változatását is rögzítettük, egyfelől a már többször ismételt kötvény tőketörlesztés tervhez viszonyított növekedése miatt (konszolidáció elhúzódása kapcsán), másfelől a víziközmű hitelünk tőketörlesztését emeltük meg az Unicredit Bank alábbi intézkedése miatt. A bank E Ft-al növelte meg a évi tervezett tőketörlesztést. Nevezetesen az óvadéki szerződés szerinti számlán felgyűlt tőke összeget a szerződésünktől eltérően a év decembere helyett év szeptemberében emelte le, továbbá ennek vonzataként egyoldalúan módosította a szerződés szerinti futamidőt is, valamint elismerte, hogy önkormányzatunknak közel E Ft pénzügyi kárt okozott, amit ez idáig nem térített meg. A nyár elején, a megegyezés érdekében személyes találkozót szerveztünk a bankkal, illetve többszöri levélváltás is történt, melyekben kértük, hogy a törvényes kereteket állítsa helyre. A bank ettől elzárkózott, mondván, hogy éppen az ő általa tett intézkedések állítják helyre a törvényes állapotot. Ezt követően a MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős alelnökéhez vizsgálati kérelmet terjesztettem elő, melyre még választ nem kaptunk. Ez az ügy azért fontos számunkra, mert a bank által tett intézkedések hitel előtörlesztési és futamidő csökkentési hatást váltottak ki a szerződésünkben rögzített időpontokhoz képest, ezáltal a második konszolidáció során a fenti összeggel kevesebb tőketartozást tudunk kimutatni. Az előterjesztésemhez csatolt mellékletek bemutatják az önkormányzat módosított mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét és a hiteleink alakulását. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozattervezetet fogadja el! Varga Ferenc: megköszönte a polgármester úr szóbeli előterjesztését, megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a PGB tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetről szavazzanak. A PGB egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításának előkészítésére készített előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

16 16 Varga Ferenc: kérte a PGB tagjait, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetről szavazzanak. Megállapította, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2013. (XII. 3.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 12. napirendi pont Beszámoló Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről Dr. Szabó Tibor: a könyvvizsgálói írásos véleménye támogatásra, elfogadásra javasolja a évi költségvetési koncepciót, a évi költségvetési rendelet módosítását, valamint a harmadik negyedévi beszámolót. Az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről, annak pénzforgalmi szemléletű teljesítéséről be kell számolni a képviselő-testület felé, melyről a kormányzati információt is el kellett készíteni és felterjeszteni a kincstáron keresztül. A szabályozók és a könyvvizsgáló záradékának figyelembevételével terjesztem elő Martonvásár Város Önkormányzatának év harmadik negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját, illetve nyújtok be a határozati javaslatot annak elfogadására. Mindenki előtt ismert, hogy képviselő-testületünk a évi költségvetés többfordulós tárgyalásának eredményeképpen egy meglehetősen, főként forrásoldalról feszített a feladatalapú finanszírozással kialakult költségvetési hiányt csak belső finanszírozással, azaz E Ft pénzmaradvány bevonásával egyensúlyba hozott költségvetési rendeletet tudott elfogadni. Nehezítette az év indítását a feladatalapú költségvetési gazdálkodást szabályozó jogszabályok változása, új jogszabályok megjelenése. E miatt mind az önkormányzat, mind az intézmények tekintetében a belső szabályozást meg kellett újítani. Mindezek miatt tovább változott, illetve folyamatosan változik a központi beszámolási és tervezési rend minden intézménynek és az önkormányzatnak külön-külön tervet, illetve beszámolót

17 17 kell készíteni, amelyek maguk után vonják a számviteli és könyvvezetési struktúra változását. Kiemelkedő, önkormányzatunk hivatalának működésére kiható esemény, hogy a félév utolsó napjával megszüntették a kistérségi társulásokat, melynek kapcsán a hivatal által levezényelt önkormányzati társulásokká átalakult jogi személyek állami támogatását önkormányzatunknak kellett átvennie. Ennek következménye lett, hogy önkormányzatunk finanszírozza a társulásokat, majd a társulás finanszírozza a tagönkormányzatokat és intézményeit. E finanszírozási rendben történő bonyolult elszámolás szintén önkormányzatunk feladata, nyilván hivatalának igénybevételével. Mindezek nyomon követése is csak egy külön kialakított nyilvántartási rend mellett lehetséges, mert a jelenlegi számviteli program ezt nem képes kezelni. E változások hatását a mai napon tárgyalandó költségvetési módosításban rögzítjük. E rendkívül megnövekedett adminisztrációs teher viselése mellett operatív gazdálkodásunk hangsúlyát alapvetően a évben létrehozott, Kormány hozzájárulásával is megteremtett költségvetési alapokra helyeztük. E mellett ugyanakkor a pályázatok tekintetében a képviselő-testület számos olyan a város fejlődését nagyban előmozdító döntést hozott, amelyek effektív eredményei már ebben az évben, de összességében a év első felében kézzelfoghatók lesznek. Martonvásár Város 65%-os mértékű adósságkonszolidációban részesült, azaz a meglévő összes hitelállomány 65%-ának állam általi átvállalása történt meg. Komoly kihívás volt a 2012-ben megindított önkormányzati adósságkonszolidáció ez évi végrehajtása, melynek országos ellenőrzése önkormányzatunk esetében hibátlan minősítést állapított meg október hónapban. Bevételeink az első féléves beszámoló adatainál jelzetteknek megfelelően alakultak. A 11. sz. mellékletben bemutatott átvett pénzeszközeink 48%-os teljesülése összességében terv alatti a teljesítés. Itt különösen a pályázatok időarányos teljesülése mutat elmaradást, ami természetes, hiszen a fejlesztéseket megelőző közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások időtartama miatt a nagyobb beruházások központi finanszírozása még nem indulhatott el. A volt önkormányzati társulás tagjai elmaradásaikat 100%-ban teljesítették. 118,7%-al teljesült működési bevételeink közül a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött szerződés módosításával folyamatosan csökkentett használati díj a harmadik negyedévben a várakozásoknak megfelelően teljesült. A közműadó és a rezsicsökkentés, valamint a szolgáltató váltás miatt a tervhez képest 37%,5-al elmaradt. E miatt ezt a bevételi előirányzatot 8 millió Ft-al csökkentenünk kell. Ugyanakkor a kiadási oldalon tervezett UNICREDIT Bank hitel évi E Ft összegét fizetnünk kell, tehát a tartalékunk ennyivel csökkeni fog. Kamatbevételeink az éves tervet is meghaladják. Végrehajtásokból 258% teljesült a E Ft bevétellel. Az óvodaépítési beruházás miatt keletkezett fordított áfa bevétel kiadásként is megjelenik, ezért ezt figyelmen kívül kell hagyni. E bevétel nélkül 97%-os e bevételi kör teljesülése.

18 18 A helyi adóbevételeink és az egyéb közhatalmi bevételeink az időarányost meghaladóan, 86.3%-ban teljesültek. Az előirányzatokon belül látható elmaradások egyik oka továbbra is a talajterhelési díj megfizetésével szemben fennálló tartózkodás annak ellenére, hogy 2012-ben háromszor figyelmeztettünk mindenkit a díj 10-szeres növekedésére, e mellett a csatornára történő rákötés ésszerűségére. Még bevallást is csak külön felszólításra tett az adózók egy része akik azonnal mérséklést és részletfizetést igényeltek, míg egy másik része e figyelmeztetésekre, illetve a kiküldött bírságra sem reagált. Itt a NAV részére történő átadás az egyetlen eszközünk, melyet még alkalmazhatunk. A másik ok a gépjármű adó 56,7%- os teljesülése. További negatív jelenség, hogy a évi, összes helyi adót érintő kivetés alapján az első félévhez képest a tárgyévi hátralék megduplázódott, E Ft-ra nőtt. Ez alapvetően a vállalkozások és a lakosság fizetésképtelenségét mutatja. Véleményünk szerint ez a jelenség erősödni fog évben. Az önkormányzat költségvetési támogatása 97%-kal az időarányost meghaladó mértékű, melyet egyfelől a jövedelempótló támogatás e körbe történő beemelése, másfelől a kistérséget megillető normatívákat is önkormányzatunk kapja, melyet bonyolult disztribúció miatt, külön nyilvántartás vezetése mellett osztunk szét a kistérségnek és az önkormányzatoknak, majd számoltatunk el. Ezért ezt az előirányzatot is módosítani kell. Az harmadik negyedévben, a lekötött, magas kamatozású betéteink felbontásának elkerülése miatt útépítés és az egyházi tulajdonú ingatlanvásárlás számláinak kifizetése és a pályázatok finanszírozása érdekében E Ft likvid hitelt vettünk fel, melyből szeptemberben E Ft-ot visszafizettünk. A meglévő E Ft-ot december 31-ig kell törlesztenünk. Az alábbiakban bemutatott költségvetési hiány a működésünkből eredő, effektív pénzforgalommal megjelenő bevételek és kiadások egyenlege, amely megmutatja, hogy a pénzmaradvány és a finanszírozási bevételek nélkül a folyó költségvetés nem teljesülhetne. E helyen fontos kiemelni, hogy a sokszor említett feladatalapú finanszírozás E Ft hiányt eredményezett önkormányzatunknak. Erre a finanszírozó kormányzat is felfigyelt, mert elindította a kiegészítő támogatásokra irányuló pályázatokat. E körben a második félévben a gyermekétkeztetésre pályáztunk és nyertünk el 16,7 millió Ft-ot. A csatolt mellékletekkel bizonyított, egyben levonható következtetés, hogy a költségvetési tervünk, mind a bevételi, mind a kiadási oldalt tekintve megalapozott, a teljesülés összességében feladat- és időarányos, bár a bevételi oldal véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt tétel tartalmát tekintve vannak elmaradásaink, amelyet alapvetően a pályázatok megvalósításának sajátosságai és a szennyvízkezelő kft. által átutalt használati díj csökkenése okoznak. Az intézmények és a hivatal gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, finanszírozásuk biztosított, elismert tartozásállományuk nincs. Összességében megállapítható, hogy az eltelt háromnegyedév költségvetése megfelelően alakult. Az önkormányzati feladatellátás részletes értékelését a évi költségvetési koncepció tárgyalása során részletesen indokolta.

19 19 Bíró László: elmondta, hogy az elmaradt adóbevételek érdekében a hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkenjen. Sajnos még bevallást is csak külön felszólításra tett az adózók egy része, míg egy másik része e figyelmeztetésekre, illetve a kiküldött bírságra sem reagált. További negatív jelenség, hogy a évi összes helyi adót érintő kivetés alapján az első félévhez képest a tárgyévi hátralék megduplázódott, ez alapvetően a vállalkozások, és a lakosság fizetésképtelenségét mutatja, véleménye szerint ez a jelenség évben erősödni fog. Varga Ferenc: véleménye szerint a 41 millió forint adókintlévőség óriási összeg, nem ért egyet azzal a megjegyzéssel, hogy a vállalkozók és a lakosság fizetésképtelen, mivel Horváth Bálint kabinetvezető úr készített a tavalyi évben egy táblázatot, mely azt mutatta, hogy Martonvásár a legkevesebb adót fizeti a környéken a jövedelmi viszonyokhoz képest. Javasolta, hogy az adóbevételek teljesítésére ad hoc bizottságot hozzanak létre a hivatal, bizottsági tagok, vagy akár külső szakember bevonásával intézkedési terv, koncepció felállítására. Bíró László: egyetértett Varga Ferenc elnök úr javaslatával. Dr. Szabó Tibor: megerősítette Varga Ferenc és Bíró László úr szándékát, azzal a kitétellel, hogy adóügyről van szó, jogszabályi keretek között lehet eljárni, tehát a módja az, hogy az adóhatóság, jegyző asszony vezetésével és koordinálásával meg kell, hogy vizsgálják a javaslat feltételeit és lehetőségeit, ennek eredményeiről a következő ülések valamelyikén írásos beszámolót kért. Véleménye továbbá, ha az önkormányzat költségvetését a kiadási oldalon megpróbálják maximálisan kordában tartani, ugyanakkor a bevételi oldalon nincs meg a megfelelő hatékonyság. Javasolta, hogy néhány olyan vállalkozót, vállalkozást érdemes megvizsgálni, akik feltételezhetően a pénzügyi, gazdasági kondíciójuk alapján képesek lennének az adót befizetni. Varga Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2013. (XII. 3.) határozata Beszámoló évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 13. napirendi pont Javaslat a szociális ellátások felülvizsgálatára

20 20 Gucsek István: a szociális és gyermekvédelmi ellátások terén a jogszabályok jelentősen megváltoztak a következő évtől, melynek következtében indokolt a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendeletek felülvizsgálata, a szükséges módosítások volumene miatt a jelenleg hatályos rendeletek hatályon kívül helyezése és új szabályozás elfogadása. Varga Ferenc: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB. egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2013. (XII. 3.) határozata Javaslat a szociális ellátások felülvizsgálatára Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a szociális ellátások felülvizsgálata tárgyában készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 14. napirendi pont Javaslat a helyi adók, ár-, és díjtételek felülvizsgálatára Varga Ferenc: az előterjesztésből is kitűnik és a polgármester úr már említette a évi koncepció kapcsán, hogy új adónem bevezetését nem javasolja, illetve a már bevezetett adómértékeket ne módosítsa a testület. Javasolta továbbá az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló rendeletalkotási javaslat elfogadását, mely hatályon kívül helyez olyan, díjmegállapításra vonatkozó rendeleteket, mely díjak vonatkozásában a helyi önkormányzatnak már nincs rendeletalkotási, ár- vagy díj-megállapítási jogköre, illetőleg más formában kerültek szabályozásra. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő határozatokról, ill. rendeletről külön-külön szavazzanak. 1. határozati javaslat: helyi adók felülvizsgálatáról Varga Ferenc: megállapította, hogy a PGB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2013. (XII. 3.) határozata Helyi adók felülvizsgálatáról

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének 1 Ikt.szám: 589-4/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

7. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

7. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-7/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 7. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

11. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

11. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-11/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 24-én megtartott ülésének 11. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1 Ikt.sz.: Ph/1113-2/2012 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2014. június 3. napján megtartott soron kívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 4. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására 4. sz. módosítás Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-227/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-135 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 111/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 111/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 111/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben