(83)SINKA A. 1, TAKÁCSNÉ, GY. K. 2 Öntöző-beruházásgazdasági hatásainak vizsgálata egy mezőgazdasági vállalatnál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(83)SINKA A. 1, TAKÁCSNÉ, GY. K. 2 Öntöző-beruházásgazdasági hatásainak vizsgálata egy mezőgazdasági vállalatnál"

Átírás

1 (83)SINKA A. 1, TAKÁCSNÉ, GY. K. 2 Öntöző-beruházásgazdasági hatásainak vizsgálata egy mezőgazdasági vállalatnál Examination of an irrigation investment at an agricultural enterprise 1 SZIE GSZDI PhD hallgató, 1 Agárdi Farm Állattenyésztő és Növénytermelő Kft.. 2 Károly Róbert Főiskola, egyetemi docens, KRF Kivonat A mezőgazdasági időjárási kockázatok csökkentésének, a biztonságos élelmiszertermelés elősegítésének egyik alternatívája az öntözéses termesztés. A fenntartható vízgazdálkodás megköveteli az ágazat szereplőinek közös gondolkodását, a termelői szinttől a megfelelő (köz)gazdasági szabályozórendszer kialakításáig. A nemzeti és uniós források fontos szerepet játszhatnak a hatékony és fenntartható mezőgazdasági vízfelhasználás elősegítésében. Az öntözés hozambizonytalanságot csökkentő szerepe ismert, a növénykultúrák és öntözési módszerek kombinálása jelentékenyen javíthatja a termelés vízfelhasználás-hatékonyságát májusában az Agárdi Farm Kft. és az Elza-Major Kft. környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs beruházási pályázatot nyert Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól a vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztésére (40%-os támogatási rátával ezer értékkel.) Az öntözhető terület nagysága 333 ha, a kialakított vízbázis m 3 nagyságú, mely 4 mm csapadék kiöntözését teszi lehetővé kétnaponta. A tanulmányban vizsgáljuk két kultúrában (kukorica, borsó zöldség- és vetőmagtermesztésű felhasználás) az öntözés gazdasági hatását, táblaszintű termelési adatok felhasználásával, továbbá modellezzük a létesített lineár öntözőberendezés üzemgazdasági hatását. Kulcsszavak: beruházás, hozambizonytalanság, üzemgazdasági elemzés Abstract Irrigation is one alternative and important tool for reducing the weather risk and for promoting the safety food production. Sustainable water management requires the mutual consideration from producers to the adequate framing economic regulatory system. National and EU sources can come up important role in promoting the efficient and sustainable agricultural water management. Role of irrigation in reducing yield uncertainty is well known, combination of crop species and irrigation methods can increase the efficiency of water use in crop production considerably. Agárdi Farm. Ltd. and Elza-Major Ltd. won a successful investment subsidy for energy-saving irrigation and to improve the soil s water maintenance capacity, to protect soil quality, from European Agricultural and Rural Development Foundation (the rate of subsidy: 40 %, 356,123 thousand HUF). The irrigable area is 333 ha and the water base is 200,000 m 3 that is suitable for spraying 4 mm per every two days. In this study it is examined the economic effects on irrigation implementation in two crops (sweet corn and green pea seed production) using table data and summarized its effect at farm level. Keywords: investment, yield uncertainity economic analyses 420

2 Bevezetés A klimatikus változások következtében megváltozott és további változás jellemzi az agrártermelés környezeti feltételrendszerét. A klíma kismértékű megváltozása is jelentős hatást gyakorol(hat) hazánk éghajlatára és ezen keresztül a mezőgazdaságra is. Mindez annak is következménye, hogy Magyarország a Kárpát-medencében terül el, éghajlatát három hatás a száraz kontinentális, a nedves óceáni és a nyáron száraz, télen nedves mediterrán öv alakítja ki. (Láng Csete, 1992; Csete Láng, 2005) A növekvő szélsőségek miatt egyes években Mrd Ft-ot maghaladó kárral lehet számolni. Ehhez képest az aszály ellenei intézkedésekről lényegében nem lehet beszélni. (Somlyódi, 2011) Az éghajlat változás leginkább a vegetációs időszak kezdetének, végének, hosszának és a vegetáció alatti csapadék eloszlásának megváltozásában mutatkozik meg. A talaj nedvességtartalmának megváltozása másfajta talajművelési eljárások alkalmazását teszi szükségessé (Birkás et al., 2007; Birkás, 2010), megváltozik az agroökopotenciál alapján termeszthető növényfajok és -fajták köre, nő a mezőgazdasági termelés intenzitása, ami a vízhiány miatti kockázat növekedésével jár együtt. Ezen kockázat csökkentésének igénye, valamint a termelés inputjainak tartósan az outputok értékét meghaladó mértékű növekedése (az agrárolló nyílása) együttesen arra készteti a termelőket, hogy hozam oldalon minél nagyobb értéket állítsanak elő megbízhatóan és előre tervezhetően, magasabb ráfordítás felhasználással. Mindez együttesen teremtheti meg a jövedelmező gazdálkodást. (Nem is beszélve arról a piaci oldalról egyre erőteljesebbé váló követelményről, miszerint a hozamnak egyöntetű, homogén minőségűnek, és nagyon gyakran megfelelő értékesítési nagyságúnak kell lennie ahhoz, hogy a felvásárló, a feldolgozóipar megvásárolja a termelőtől a terméket.) A fenti néhány tény jelzi, hogy miért kell bővebben foglalkozni az öntözéssel, annak gazdasági megítélésével Magyarországon. Mint ismert, a Magyarországon rendelkezésre álló vízkészletek ezer hektár öntözését teszik lehetővé (Ligeti et al., 2006), ezzel szemben az öntözésre berendezett terület közel 450 ezer hektár volt az ezredfordulón. Öntözés gazdasági szerepe Az öntözés gazdasági szerepével kapcsolatban ki kell emelni, hogy a növénytermesztés olyan speciális tényezője hozam alakító ráfordítása, ami a többi termelési tényezővel együttesen, mindig az adott évben, az adott növényi kultúrában, az adott gazdaságban fejti ki hatását. Az öntözés célja: a talaj nedvességtartalmának kiegészítése, a szükséges öntöző víz mennyisége a termesztett növényfajtól, -fajtától, a termelési céltól, az éghajlattól, a talajviszonyoktól és az alkalmazott agrotechnikai, valamint öntözési módszerektől függ. Az egységnyi öntözött területen termelt hozam mind mennyiségében, mind minőségében, a termés kiegyenlítettségében kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, mint az ugyanolyan feltételek mellett, de öntözés nélkül termelt termék, különösen igaz ez a vetőmag és szaporítóanyag előállítás esetén.. Így az öntözéses termelés során egységnyi felületről jóval magasabb termelési érték realizálható, bár igaz, hogy az öntözés nélküli termeléshez képest gyakran jelentős többletköltséggel. Az öntözéssel, mint hozamalakító ráfordítással szemben a következő elvárásaink vannak: Hozamnövelő hatás (intenzív termelés), ekkor a termesztéstechnológia minden eleme szoros kölcsönhatásban van az előre eltervezett öntözéssel, a növényi kultúrát a vegetáció alatt többször öntözzük, a kijuttatott öntözővíz mennyisége meghaladja a mm/ha dózist. (Helyes, 2001) Hozam bizonytalanság csökkentő, hozam kiegyenlítő hatás, ami az utóbbi évtizedben jellemzővé vált vegetációs időszak alatti kevés és egyenlőtlen eloszlású csapadék káros következményeinek a kivédésére szolgál. Az egyes évjáratok között igen jelentős lehet a termésingadozás, ami a belőle eredő gazdasági kockázat jelentősen csökkenthető az öntözéssel. 421

3 Öntözéssel bizonyos korlátok között időzíthető, megnyújtható valamely növény betakarítási ideje, a fogyasztói és felvásárlási igényeknek megfelelően. Az öntözés, mint ráfordítás a termesztéstechnológia többi elemének a hatékonyságát is befolyásolja. Amennyiben előre tudható, hogy a talaj nedvességtartalma és vízháztartása, valamint a várható csapadék együttesen nem képes biztosítani a szükséges nedvességet, az öntözés lesz az a ráfordítás, ami segítségével az eredeti célok elérhetővé válnak. Öntözésnek betudható több, multifunkcionális hatás is. Cél lehet egyes esetekben a kelés elősegítése, gyümölcsösökben fagyveszély elhárítása vagy frissítő, gyümölcsszínező hatás elérése, növényvédő szer, tápanyag kijuttatása, aszúsító öntözés, homoklefogó öntözés. Meg kell említeni még az öntözésnek a szükséges termőterület nagyságára gyakorolt hatását is. A terület megtakarítást az öntözéssel elérhető többlettermés és a mindenkori öntözetlen területeken elérhető hozam különbsége határozza meg. (Kukorica termesztés esetén a hozamtöbblet átlagosan 0,25 hektár, míg magas hozam esetén 0,75 hektár megtakarítást is eredményezhet. Ugyanazt a hozam mennyiséget az öntözetlen termesztéshez képest csak 80, illetve 57% területen lehet előállítani, ami üzemi szinten jelentős nagyság.) Az öntözött területeken elérhető magasabb terméshozam üzemi szinten is és nemzetgazdasági szinten is új vagy más növények termelését teszi lehetővé, megváltoztatva a termelési szerkezetet, vagy nagyobb állatállomány eltartásának a lehetőségét teremti meg. Gazdasági értelemben a felszabaduló termőterületen elérhető átlagjövedelem (lekötött földterület elmaradó haszna) nagyságát is figyelembe kell vennünk a tevékenység ökonómiai megítélésekor, hasonlóan a növényvédelmi tevékenység megítéléséhez. (Takácsné, 2003; Kerek Marselek, 2010) Vízjogilag engedélyezett öntözhető terület Az adatszolgáltatásra kötelezett gazdaságok körében végzett megfigyelés alapján a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület 169 ezer hektár volt 2010-ben, amely az előző évhez képest 5%-kal csökkent. Az öntözhető szántóterület 133 ezer hektárra esett vissza, 6%-kal kevesebb, mint 2009-ben. Ezen belül a rizs öntözhető területe hektárra, a kukoricáé pedig hektárra csökkent. Az előző évhez képest a gyümölcsösök vízjogilag engedélyezett öntözhető területe közel 700 hektárral, mintegy hektárra emelkedett. Az összes megöntözött terület 37 ezer hektár, amely 60%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában volt. A művelési ágak közül növekedés (21%) csak az egyéb (erdő, fásítás) megöntözött területen figyelhető meg. A kiöntözött vízmennyiség 86 millió m 3, ami kevesebb, mint a fele az előző évinek. A szántóterület öntözésére 30 millió m 3 -t, ezen belül rizs öntözésére 13 millió m 3 vizet használtak fel. Országosan a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület mindössze 22%-át öntözték. Az öntözésre engedélyezett szántó 19%-át, a zöldségfélék közül leginkább a paradicsomot, zöldbabot, paprikát és fejeskáposztát öntözték. A rizs 56%-át, a burgonya 39%-át, a gyümölcsök 15%-át, a gyep 6%-át a szőlő 2%-át öntözték 2010-ben. A halastavak feltöltésére az összes kiöntözött vízmennyiség 59%-át fordították. (AKI, 2010) 2011-ben a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület 201 ezer hektár, amely 19%-kal meghaladta a évit. Az öntözhető szántóterület 156 ezer hektárra nőtt, ami 17%-kal több mint 2010-ben. Ezen belül a napraforgó öntözhető területe 46%-kal esett vissza, míg a rizs területére kapott öntözési engedélyek 49%-kal emelkedtek. Az elmúlt években a gyümölcsösök engedélyhez kötött öntözhető területe folyamatosan növekszik, 2011-ben 650 hektárral, hektárra emelkedett. A gazdák közel 6%-kal nagyobb szőlő területre kértek öntözési engedélyt 2011-ben Az öntözhető gyep a tavalyi drasztikus visszaeséséhez képest, 2011-ben kimagaslóan, 83%-kal az öntözhető egyéb terület (erdő, fásítás) pedig 22%-kal emelkedett. Az összes megöntözött terület 79 ezer hektár, amely több mint kétszerese az előző év azonos időszakának. A kiöntözött vízmennyiség 2011-ben 166 millió m 3 volt. A szántóterület öntözésére 83 millió m 3 -t, ezen belül rizs öntözésére 29 millió m 3 vizet használtak fel. 422

4 Leginkább az intenzíven termesztett növényekre (pl. zöldségfélék) koncentrálódik az öntözés. Országosan a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület mindössze 39%-át öntözték. Az öntözésre engedélyezett szántó, zöldségfélék területének 39%-án végeztek vízpótlást. A zöldségfélék közül leginkább a paradicsomot, zöldbabot, paprikát és fejeskáposztát öntözték. A rizs 65%-át, a burgonya 77%-át, a gyümölcsök 44%-át, a gyep 25%-át a szőlő 6%-át öntözték 2011-ben. A halastavak feltöltésére az összes felhasznált vízmennyiség 41%-át fordították. Az öntözhető zöldorsó terület országos szinten 2011-ben hektár volt, ebből a ténylegesen öntözött terület hektár. Öntözhető kukorica terület hektár, míg a ténylegesen öntözött kukorica terület hektár volt, a statisztika nem tarja nyilván, hogy ebből mennyi volt a vetőmagkukorica terület. (Bojtárné, 2011) Fejér megyében a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület hektár, ebből hektárt öntöztek ténylegesen 2011-ben. Fejér megyében a vízjogilag engedélyezett öntözhető terület mintegy 11 ezer hektár, de a gazdálkodók jelentései szerint 2011-ben mindössze 1384 hektáron éltek a lehetőséggel, mintegy 1 millió köbméter vizet használva fel (zöldségféléknél, gyümölcsösöknél és a vízigényes szántóföldi kultúráknál a hiányzó természetes csapadékmennyiség pótlására). (Anonymus, 2012.) Országos szinten az öntözőkapacitás nem minden esetben kedvez az öntözővízzel való takarékosságnak. A évi AMO adatai alapján az öntözési módok közül 85-90% volt az esőszerű öntözés (ebből 18-26%-ot képviseltek a korszerűnek számító center pivot és lineár berendezések), a felületi öntözés (6-10%) és az altalajöntözés (3-5%) csökkenő arányú tendenciájú, míg az intenzív ültetvényágazatokban kívánatos csepegtető és mikroöntözés részesedése kicsi (1-1,6%), bár növekvő arányt képvisel. Ennek aránya az utóbbi években nőtt, pontos számadatok még nem állnak rendelkezésre. (A mezőgazdaság gép- és épületállománya , 2001) A tanulmány célja annak bemutatása konkrét vállalati példán, hogy üzemgazdasági szinten milyen feltételeknek kell megfelelni öntöző-beruházási támogatás elnyeréséhez, a megvalósított beruházás milyen változásokat eredményez(het) a gazdálkodásban, milyen kihatása van az egyes öntözött növények terméshozamára, jövedelmére és milyen megtérüléssel lehet számolni. Anyag és módszer Gazdaság jellemzése Az Elza-Major Kft. és leányvállalata az Agárdi Farm Kft hektáron (szántó: 5255 ha; gyep 595 ha) gazdálkodik Fejér megyében a Velencei-tótól km-es távolságban. Mindkét cég a fenntartható mezőgazdaság jegyében integrált növénytermelést folytat, és 2004-től részt vesz az agrárkörnyezetgazdálkodási programban a terület 78%-ával. A földterületet az államtól bérli, az AK értéke között változik. Fejér megye a Közép-Mezőföld termőtáj területén helyezkedik el, legnagyobb részét (64 %) a mészlepedékes csernozjomok fedik. Ezek a talajok kedvező termékenységűek (III.), mind humuszban, mind foszforban és káliumban igen jó ellátottnak minősülnek. Az évi napsütés összege É-on 2000 óra, D-en 2050 óra. Az évi csapadékösszeg mm, de K-en és Ny-on (Dunaújváros és Székesfehérvár térségében) még az 550 mm-t sem éri el. A tenyészidőszakban mm eső a valószínű. Az átlagos maximális hóvastagság cm. Legnagyobb területen búza (1400 ha) és kukorica (1500 ha) termesztése folyik, ezt követi a napraforgó és a repce ( hektárral). Csak olyan növényt von be a termelésbe, amelyre igénybe vehetők az uniós és nemzeti forrásból származó támogatások. A növénytermesztési ágazatot egy ezres létszámú 423

5 tejtermelő tehenészet is kiegészíti, így elsődleges cél a minőségi tömegtakarmány (200 ha silókukorica, 100 ha olaszperje, 370 ha lucerna) termelés a jelentős mennyiségű terményértékesítés mellett. Állattenyésztési telep Növénytermesztési telep 39. tábla 41. tábla 1. ábra: A vizsgált táblák elhelyezkedése. (Forrás: belső vállalati anyagok) A két cég 2009 májusában pályázatot nyert a vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztésére. Az EMVAból finanszírozott projekt 40%-os vissza nem térítendő támogatást élvez. Az öntözhető terület nagysága 333 ha. A tervezett üzemi területeken körforgó (center pivot) öntözőberendezések (5 db) lettek kialakítva, esőztető öntözési módot tesznek lehetővé, üzemelésük rádió távirányítási rendszerrel történik, továbbá a corner tagok indukciós vezérlésűek (sarokbeöntözős kivitelűek). Felszínalatti nyomócsővezeték kiépítése történt, a csővezeték magas és mély pontjain légtelenítő és víztelenítő felszíni csomópontok vannak. Az öntözőberendezések a rögzített középpont körül forognak, itt van a csatlakozásuk a vízellátó csővezetékhez. A kialakított vízbázis m 3 nagyságú 1 hektáros szigettel a közepén, a természetes élőhely megőrzése érdekében. Az Elza-Major Kft., mint vízszolgáltató, öntözővizet biztosít az Agárdi Farm Kft. öntözőtelepéhez ( m 3 /év), illetve saját 88 ha-os öntözőtelepéhez ( m 3 /év) is. A vízmennyiség mérése a berendezések egyedi vízmérő óráin történik. (1., 2. ábra) 424

6 Agárdi Farm Kft. Tábla: 39. tábla Terület: 295 ha Öntözhető terület: 245 ha Elza-Major Kft. Tábla: 41.tábla Terület: 112 ha Öntözhető terület: 88 ha 1. ábra: A telepített körforgó öntözőberendezés területi lefedése. (Forrás: belső vállalati anyagok) Az öntözőberendezés üzembe helyezésével figyelembe véve a piaci viszonyokat, értékesítési lehetőségeket, költségeket, az elérhető termést és ezzel összefüggésben az elérhető árbevételt vetőmagtermesztés folyik, valamint csemegekukoricát és zöldborsót kíván a cég a továbbiakban termelni. Meg kell jegyezni, hogy a rendelkezésre álló adatok a beruházás üzembe helyezésének első évéből származnak, nem teljes körűk, mivel a tanulmány készítésének idején még csak részadatok álltak rendelkezésre (táblaszintű költség adatok). Az öntözés jövedelmét az öntözés többlet árbevételének és többletköltségének különbsége határozza meg. A többlet árbevételt a vetésszerkezet, a gazdaságosan termeszthet! növénykultúra és annak piaci ára befolyásolja. Az öntözés gazdaságosságának megítélését a csapadékos évek rontják, az aszályos évek pedig javítják. A termelési cél, a vetésszerkezet hatása az öntözésre ismert, általában a magasabb magas hozamtöbblettel reagáló növénykultúrák jelentik. Az öntözés többlet termelési költségét az öntözőberendezés üzemeltetési költsége, a termesztéstechnológia többletköltségei jelentik. A beruházási költség végső összege a forrásszerkezettől és annak költségétől függ. (Takácsné, 2003; Bíró et. al, 2011) Az üzemgazdasági szintű elemzés során költség-hozam elemzést készítettünk. A kalkulációk elkészítésekor nem számoltunk dinamikus megtérülési mutatókat, célunk elsődlegesen a hozam, és a táblaszintű jövedelemalakulás bemutatása volt. 425

7 vetés után vetés előtt Eredmények A beruházás célja az intenzív, biztonságos növénytermesztés feltételének megteremtéséhez az agronómiai igényeknek megfelelő vízpótlás biztosítása. A tervezésnél a termelési cél megvalósítása mellett elsődleges cél a környezetvédelmi, természetvédelmi, talajtani, energiatakarékossági szempontok figyelembevétele. Az öntözésbe bevonásra kerülő táblák a vetésforgó, termelési cél és a fentiek figyelembevételével kerültek kijelölésre. (1. táblázat). Az öntözőberendezéssel egy sokkal hatékonyabb öntözés érhető el, hiszen egységesebb, gyorsabb a víz kijuttatása a területre, valamint egy egészen más klíma érhető el, így nagy mértékben megnő a termelés biztonsága. 1. táblázat: Öntözött táblák jellemzése Forrás: belső vállalati anyagok Agárdi Farm Kft. öntözés helye 39. tábla 41. tábla tábla mérete 295 ha 112 ha Elza-Major Kft. terület gazdaságossága 26,80 AK/ha 25,30 AK/ha humusz, Foszfor, Kálium ellátottság igen jó igen jó öntözött terület 200 ha 88 ha vetett kultúra hibridkukorica vetőmag borsó elővetemény zöldborsó csemegekukorica szármaradvány bedolgozása igen igen szántás igen igen műtrágyaszórás : 323 kg/ha AN: 229 kg/ha tárcsázás igen igen hengerezés nem igen kultivátorozás + műtrágyaszórás AN: 219 kg/ha - gyomirtás 2x 1x műtrágyaszórás AN: 43 kg/ha AN: 204 kg/ha rovarölő / gombaölő igen igen Összehasonlításra került a különböző technológiával termesztett zöldborsó ágazat hozamadatai. A fajták konkrét megnevezésétől el kell tekinteni, de az öntözött tábla többlethozama (1,69 ill. 1,46 t/ha) igen jelentős (mindez nem tudható be csak és kizárólag az eltérő fajtatulajdonságoknak). Mivel sem a tervezett, sem a tényleges költségadatok nem álltak rendelkezésre a tanulmány készítésekor, így csak a hektáronként elérhető termelési értékbeli különbségeket tudjuk bemutatni. (2. táblázat) 426

8 2. táblázat: Vetőmag borsó terméseredményei 41. tábla vetett terület öntözés termésátlag felvásárlási ár termelési érték vetőmag borsó ha m 3 t/ha Ft/t Ft/ha 1. fajta 31-1, fajta , fajta 40-1, összesen Forrás: saját számítás, belső vállalati anyagok alapján A hibridkukorica termesztés tervezett költségadataival számolva a tervezett jövedelem 369 ezer Ft/ha, ami figyelembe véve a termelési célt jelentős összeg a szántóföldi növénytermelésben. Fontos megjegyezni, hogy inkább az öntözés hozambizonytalanság csökkentéséből adódó gazdasági szerepe mutatkozik meg, amennyiben stabilan elérhető a tervezett hozam (4,3 t/ha). (3. táblázat) 3. táblázat: Hibridkukorica termesztés tervezett jövedelme Megnevezés Mértékegység vetett terület ha tábla hibridkukorica öntözés m Öntözés költsége (66,67 Ft/m3) Ft/tábla Ft/ha idegenelés (diákmunka) Ft Ft/ha elvárt hozam t/ha 3,7 tervezett önköltség Ft/ha kalkulált felvásárlási ár Ft/t kalkulált nyereség Ft/ha Forrás: saját számítás, belső vállalati anyagok alapján A beruházás üzembe helyezésének első évében nem sikerült az öntözőberendezést a teljes öntözhető és egyben a pályázatkor tervezett területen beüzemelni. A következőkben a korábbi terv adatokat is figyelembe véve a vélelmezett megtérülési időt mutatjuk be. A beruházási költség adatokat a 4. táblázat mutatja be. Ezen adatokkal kalkulálva, ha öntözni tudtuk volna a 41-es tábla teljes területét az idei évben, akkor Elza-Major Kft. esetében a 88 ha-on történt öntözés beruházás 4 év alatt térül meg, feltételezve egy vetőmag borsó és kukorica vetésforgót. 427

9 4. táblázat: Öntözőberuházás költsége, forrásai (ezer Ft) Agárdi Farm Kft. 39. tábla (200 ha) Elza-Major Kft. 41. tábla (88 ha) körforgó bekerülési értéke EU támogatás körforgó összesen vízszolgáltatás EU támogatás vízszolgáltatás összesen beruházás költsége összesen Forrás: saját számítás, belső vállalati anyagok alapján Az Agárdi Farm Kft. 200 ha-on vetett hibridkukoricája, ha az aszályos időjárás ellenére is hozza az elvárt 3,7 t/ha-os hozamot, akkor a vizsgálat évében Ft többleteredménnyel lehet kalkulálni hektáronként. Feltételezve itt is egy vetőmag borsó és kukorica vetésforgót, a beruházási projekt 124 millió forintja már 3 év alatt megtérül. (5. táblázat) 5. táblázat: Várható többletjövedelem alakulása a tervezett növény, termelési cél függvényében 39. tábla 1.év 2.év 3.év 4.év összesen vetőmag vetőmag 200 ha-on vetve hibridkukorica borsó hibridkukorica borsó 1-3 év elvárt hozam t/ha 3,7 4,5 3,7 4,5 tervezett önköltség Ft/ha kalkulált felvásárlási ár Ft/ha többleteredmény Ft/ha többleteredmény Ft tábla 1.év 2.év 3.év 4.év összesen vetőmag 88 ha-on vetve vetőmag borsó hibridkukorica borsó hibridkukorica 1-4 év elvárt hozam t/ha 2,86 3,7 4,5 3,7 tervezett önköltség Ft/ha kalkulált felvásárlási ár Ft/ha többleteredmény Ft/ha többleteredmény Ft Forrás: saját számítás, belső vállalati anyagok alapján 428

10 Következtetések Meglátásunk szerint a növénykultúrák és öntözési módszerek kombinálása jelentékenyen javíthatja a mezőgazdasági termelés vízhatékonysága mellett a jövedelmezőséget is. A bemutatott két gazdaság évek óta termesztenek borsóvetőmagot, nagyon jó kapcsolatot ápolva a vetőmag-termeltető cégekkel. Az eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy még aszályos évben (mint az idei 2012-es év) is esély van arra (mivel elérhető a 2 tonnás termésátlag), hogy a tevékenység jövedelmező legyen. Ahhoz, hogy a viszonylag magas átvételi árban rejlő potenciális jövedelem realizálható legyen, megfelelő ráfordítás felhasználási szintet kell biztosítani. A borsótermesztés legkritikusabb pontja a keléskori és a virágzáskori csapadék ellátottság. A körforgó öntözőberendezés alatti termesztéssel ez a kritikus pont kiküszöbölhető, a termésbiztonság vízhiányból adódó rizikófaktora minimálisra csökkenthető, illetve kiküszöbölhető. A vizsgált gazdaságban a zöldségtermesztéssel (csemegekukorica és zöldborsó), valamint a vetőmagborsóval kapcsolatban több éves tapasztalattal rendelkeznek, ellenben hibridkukoricát idén termesztenek először, így a valós üzemi költség és jövedelem adatok csak a betakarítás után állnak majd rendelkezésre. Az előzetes várokozások azt mutatják, hogy mindenképpen megéri termeszteni, annak ellenére is, hogy kényesebb kultúráról van szó és nagyobb odafigyelést is igényel (címerezés, idegenelés), mivel átvételi ára jóval magasabb, mint a másik három növényé. Az öntözés mint hozambizonytalanságot csökkentő és kiegyenlítő ráfordítás, kulcstényező a növénytermelésben, különös tekintettel a változó klimatikus környezeti feltételekre. A vízhiány és aszály jelentette kihívás leküzdésében fontos szerepet játszhat ez a meliorációs beruházás, mert elősegítheti a hatékony és fenntartható mezőgazdasági vízfelhasználást. Úgy gondoljuk, az öntözés beruházási támogatása kiemelt pioritással kell, hogy bírjon természetesen az EU jogszabályoknak történő megfelelés mellett a termelői biztonság különösen fontos a vetőmagtermesztés esetén. (Orlóczi Szlávik, 2011) Irodalonjegyzék A mezőgazdaság gép- és épületállománya Központi Statisztikai Hivatal. Budapest pp. ANONYMUS (2012) A szárazság ellenére nem nőtt az öntözött területek nagysága a megyében. (Letöltve: június 17.) BIRKÁS, M., JOLÁNKAI, M., STINGLI, A., BOTTLIK, L. (2007) Az alkalmazkodó művelés jelentősége a talaj- és klímavédelemben. In: Klíma-21 Füzetek pp. BIRKÁS, M. (2010) Talaművelők zsebkönyve. Mezőgazda K. 282 p. BIRÓ, SZ., KAPRONCZAI, I., SZŰCS, I., VÁRADI, L., APÁTI, F., BOJTÁRNÉ, LUKÁCSIK, M., BOZÁN, CS., FELKAI, B. O., GYALOG, G., HAMZA, E., KÖRÖSPARTI, J., PEKÁR, F., SZÉKELY, E., SZŐLLŐSI, L., TÓTH, P., VALENTINYI, K., VARGA, E. (2011) Vízhasználat és öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaságban. Agrárgazdasági Könyvek. Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 164 p. BOJTÁRNÉ, LUKÁCSIK, M. (2011) Tájékoztató jelentés az öntözésről. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest. 44. p. CSETE, L., LÁNG, I. (2005) A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés MTA Társadalomkutató központ. Bp. 313 p. HELYES, L. (2001) Éghajlatváltozás aszály öntözés és termesztési vonatkozásai. Gyakorlati Agrofórum. 12. évf. 9. sz. 2-6 pp. KEREK, Z., MARSELEK, S. (2010) Öntözés. In: Gazdaságos zöldségtermesztés (Szerk.: Kerek Z. Marselek S.) Szaktudás Kiadó Ház. Budapest p. LÁNG, I., CSETE, L. (1992) Az alkalmazkodó mezőgazdaság. Agricola kiadó. 210 pp. LIGETVÁRI, F., CSELŐTEI, K., KISS, K., DIMÉNY, J., SZILÁRD, GY., TAKÁCS-GYÖRGY, K., KIS, S., HELYES, L., PEKÁR, F., BOZAN, CS. (2006) Irrigation sector reform in Central and Eastern European 429

11 430 Countries Hungarian report.. In: Dirksen W, Huppert W (szerk.). Irrigation sector reform in Central and Eastern European countries... Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), pp ORLÓCI, I., SZLÁVIK, L. (2011) Jegyzetek a vízgazdálkodási politikához. Vízügyi Közlemények Bp., SOMLYÓDY, L. (2011) Quo vadis hazai vízgazdálkodás? Stratégiai összegzés. In: Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. (Szerk.: Somlyódi L.) Köztestületi Stratégiai Programok. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest p. TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2011. október 4-i jelentések alapján). (2011) Agrárgazdasági Kutató Intézet. Statisztikai jelentések, információk. 44 p. TAKÁCSNÉ, GYÖRGY, K. (2003) Mezőgazdasági vízgazdálkodás gazdasági kérdései. Vállalatgazdasági alapok. Egyetemi jegyzet. Gödöllő: SZIE MKK. 133 p.

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A PRECÍZIÓS (HELYSPECIFIKUS) NÖVÉNYTERMELÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Lencsés Enikő Témavezető: Dr.

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése. /Elméleti jegyzet/

Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése. /Elméleti jegyzet/ Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése /Elméleti jegyzet/ Növénytermesztési és kertészeti termékek termelése /Elméleti jegyzet/ Szerző: Kocsisné Molnár Gitta Pannon Egyetem Georgikon Kar (12.

Részletesebben

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Iktatószám: 06-7918-10/2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A CUKORRÉPA-TERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés tézisei Tirczka Imre Gödöllő 2000 A doktori program címe: Szántóföldi növénytermesztési

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata A növényvédő szer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata Bevezetés A fenntartható mezőgazdaság alapvető feladatai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 nyomdai ISBN-10: 963-235-065-0

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban

Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban 532 GAZDÁLKODÁS 57. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2013 Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének f bb jellemz i a magyar mez gazdaságban HARANGI-RÁKOS MÓNIKA SZABÓ GÁBOR POPP JÓZSEF Kulcsszavak: bruttó kibocsátás,

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 1. A szántóföldi növények hatékony és környezetkímélő tápanyagellátásának alapelvei 1.1.

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S)

TOTAL 44% A VETÉS JOBB MINŐSÉGE Nagyobb hozam és eredmény. NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) 20% 24% KÉN (S) NITROGÉN (N) Ammónia nitrogén (N/NH 4 ) KÉN (S) 20% 24% TOTAL 44% Fizikai tulajdonságok: gömb alakú, fehér színű, szagtalan granulátumok Granulometria: 2-5 mm között: min. 95% Vízben oldhatóság: 750g/l

Részletesebben

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére 1. Bevezetés F-42894 számú OTKA kutatás

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM:33-6/2015. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a megyei vetőmag-előállítás helyzetéről, jelentőségéről és jövőbeni kihívásairól

Részletesebben

Szántóföldi növénytermesztés

Szántóföldi növénytermesztés Agro Megoldások Iparági elemzések Szántóföldi növénytermesztés Termékpályák, vertikumok Az alábbi ábra szemlélteti az élelmiszergazdaság egyes vertikumait, termékpályáit. Termelés Forrás: EBH Agrár Kompetencia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Miskolci Egyetem,Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 315-324. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Virág Margit okl.geológusmérnök, vízkészletgazdálkodási-

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodás

Tápanyag-gazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei

A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei 1. Bevezetés A hazánkban ismeretes és használatos talajelőkészítési technológiákban az alapművelés szántásos és szántás nélküli eljárásai egyaránt megtalálhatók.

Részletesebben

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha

50 kg/ha 80 Ft/kg 50*80 = 4000 Ft/ha. 60 kg/ha 105 Ft/kg 60*105= 6300 Ft/ha. 130 kg/ha 65 Ft/kg 130*65= 8450 Ft/ha SzGY04 - Végezzen el tápanyagutánpótlás számítást! GYAKORLATI PÉLDA Tápanyag utánpótlás Költségek: A./ Műtrágya anyagköltség B./ Keverés, őrlés segédüzemi költségének kiszámítása C./ Műtrágya felrakásának

Részletesebben

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség. K+F Gramix Program tudatos gazdálkodás gyedi etétel yság s kelát prémium minőség mezo- és mikroelemek egyedülálló gyártástechnológia rugalmasság prémium minőség Program hozzáadott érték ezo- és elemek

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE Tájökológiai Lapok 4 (2): 277 289. (2006) 277 AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAMOK BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A KIJELÖLT MINTATERÜLETEK FÖLDHASZNÁLATÁRA ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉRE GRÓNÁS VIKTOR 1, CENTERI

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2009. május 15-17. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában Szerző: Bíró Boróka-Júlia Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN COOPERATION IN THE MÁTRA WINE REGION By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN The database established at Károly Róbert Agricultural Sciences University, a centre for the Northern Hungarian Region, can

Részletesebben

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára Ragályi Péter Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest E-mail: ragalyi@rissac.hu Összefoglalás Őrbottyáni

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 07 1. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2013. OKTÓBER A TARTALOMBÓL PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN PIONEER PROTECTOR TM = KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG! TERMELŐI INTERJÚ - TERMELÉS PIONEER VETŐMAGOKKAL AZ AFLATOXIN

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között Doktori (PhD) értekezés Földesi Petra Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Kulcsszavak: földpiac, földforgalom, földár, földbérlet, termőföld. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS, ÖNTÖZÉS ÉS AGROTECHNIKA A VIDÉKFEJLESZTÉS JEGYÉBEN

VÍZGAZDÁLKODÁS, ÖNTÖZÉS ÉS AGROTECHNIKA A VIDÉKFEJLESZTÉS JEGYÉBEN VÍZGAZDÁLKODÁS, ÖNTÖZÉS ÉS AGROTECHNIKA A VIDÉKFEJLESZTÉS JEGYÉBEN PROF. DR. TAMÁS JÁNOS DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZPONT VÍZ ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája

A szőlő- és gyümölcsös-ültetvények teljes körű felmérése és megújúló statisztikája Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2010. 1. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2010 Vol. 1, No. 1 A szőlő-

Részletesebben

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2005/2. XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2005/2 XVII. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2005/2 Vendégeink A Világbank megbízásából és támogatásával 7 fõs Azerbajdzsán delegáció tartózkodott intézetünkben 2005.

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes Micro- (trickle / dripping) irrigation system Irrigation Rotary sprinkler Centrepivot irrigation system

Részletesebben

A SZERKEZETI ÉS ÁGAZATI KAPCSOLATTORZULÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN. NEMESSÁLYI ZSOLT dr.

A SZERKEZETI ÉS ÁGAZATI KAPCSOLATTORZULÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN. NEMESSÁLYI ZSOLT dr. A SZERKEZETI ÉS ÁGAZATI KAPCSOLATTORZULÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN NEMESSÁLYI ZSOLT dr. Kulcsszavak: ágazatok, termelési szerkezet, üzemrendszer, külterjes-belterjes gazdálkodás, ágazati jövedelem. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György Bevezetés Az öntözés a mezőgazdálkodási kultúra egyik fokmérője. Az öntözéses gazdálkodás birodalmakat tett naggyá,

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. november 12. Következik: 2014. november 13. Építőipar, 2014. szeptember Sorszám: 147. Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 15. hét Előadás áttekintése A kukorica vetőmagtermesztés legfontosabb feltételei A kukorica vetőmagtermesztés

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT. Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok

Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT. Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok Több fórumon elhangzott már, hogy növelnünk kell a kalászos gabona termesztésünk versenyképességét,

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET Agrárgazdasági Figyelő (Gazdasági folyamatok és statisztikai eredmények) MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET STATISZTIKAI OSZTÁLYÁNAK GONDOZÁSÁBAN I.

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/40 AHE-11536 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli (kockázatviselési ) hatálya...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár AGRÁRMŰSZAKI, ÉLELMISZERIPARI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI INTÉZET "A" Programvezető "B" Programvezető Prof.

Részletesebben

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében Tóth Orsolya V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1-4. füzet, pp. 196 205. A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként PROKSZÁNÉ PAPLÓGÓ ZSUZSANNA SZÁNIEL IMRE Napjainkban a

Részletesebben

Szudánifű (Sorghum sudanense)

Szudánifű (Sorghum sudanense) Szudánifű (Sorghum sudanense) Mint neve is elárulja, Szudán és szavanna területeiről származó növény, aminek jó szárazságtűrő képessége részben innen eredeztethető. Földünkön ebbe a klímazónába tartozó

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Riolittufa a Mezőgazdaságban. Dr. Szabó Béla (NyF) és Nemes Gábor (CÉK)

Riolittufa a Mezőgazdaságban. Dr. Szabó Béla (NyF) és Nemes Gábor (CÉK) Riolittufa a Mezőgazdaságban Dr. Szabó Béla (NyF) és Nemes Gábor (CÉK) Előzmények 2011-ben és 2012-ben Nyírgyulajon végeztünk el kisparcellás kísérleteket hibrid kukorica (PR37K85) hajtatásával. Mivel

Részletesebben

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése

2. 3. gy ak gy orla ak t orla Ágazatok értékelése 2. 3. gyakorlat Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009 ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió

Részletesebben

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői

6. A csemetekerti növénytermesztés általános jellemzői Megbízás célja, indoka A felperes a kilencvenes évek elején elindította erdészeti csemetetermesztési vállalkozását. Saját tulajdonú, valamint bérelt földön végzi azóta is a csemetetermesztést. Az 1994-es

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE Keywords: rural development, grass farming, cattle farming, dairy cows. Joining the European Union has opened

Részletesebben

Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen.

Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen. BEVEZETÉS Természeti tőke értékelése egy nagyerdei mintatterületen. Gál Balázs Sándor PhD hallagató Miskolci Egyetem Világ És Regionális Gazdaságtani Intézet reggabas@uni-miskolc.hu Számomra a környezet

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözés alapfogalmai. 34.lecke Az öntözés kialakulása hazánkban 1937 Öntözésügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv

Versenyképes Zöldségágazati Platform. Stratégiai Kutatási Terv Versenyképes Zöldségágazati Platform Stratégiai Kutatási Terv 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok Támogatása 2, FKTPKT28 azonosító jelű, Fenntartható kertészet- Versenyképes Zöldségágazati Platform

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 8. sz. különjelentés 2013 Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás HU 8 2013. sz. különjelentés

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 Közzététel: 2008. január 11. Sorszám: 7. Következik: 2008. január 14. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2007 2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

Kertészmérnök és Környezetgazdálkodási Agrármérnök BSc szak. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN)

Kertészmérnök és Környezetgazdálkodási Agrármérnök BSc szak. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Kertészmérnök és Környezetgazdálkodási Agrármérnök BSc szak Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) 1./ Fajtavizsgálat és minősítés 2./ Vetőmagvizsgálat és minősítés 3./ Őszi búza termesztése

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A FÖLD- ÉS VETÉSTERÜLET FONTOSABB ADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. május 31. 2300/6/2005. GYŐR 2005. augusztus Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Részletesebben

Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák

Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák Tárgyszavak: mezőgazdasági fóliák; talajtakarás; hajtatóalagút; védőháló; állattenyésztés; szélfogó ponyva; biodegradálható

Részletesebben