A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei"

Átírás

1 A mulcs művelés technológiai és műszaki elemei 1. Bevezetés A hazánkban ismeretes és használatos talajelőkészítési technológiákban az alapművelés szántásos és szántás nélküli eljárásai egyaránt megtalálhatók. A szántás nélküli alapművelés főbb előnyei. - kisebb energia felhasználás; - alacsonyabb költségráfordítás - egyenletesebb, a további elmunkálás szempontjából kedvezőbb talajfelszín; - növényi maradványt tartalmazó víz- és szélerózióval szemben ellenálló talajfelszín; - kedvezőbb rög- és morzsa méret és eloszlás. Természetesen az előnyök mellett kevésbé kedvező hatások is jelentkeznek, amelyek közül a leglényegesebbek a következők: - kevésbé hatékony gyomirtás (főleg az évelő féléknél); - kevésbé hatékony műtrágya bekeverés; - a hagyományos magágykészítő gépek számára előnytelen növényi maradványokat tartalmazó felszíni talajréteg; - a lazító szerszámok működéséből adódó alacsonyabb művelési talajnedvesség határ; - nagy tömegű szármaradványok esetén előforduló eltömődés-veszély. A fenntartható (mezőgazdasági) fejlődés érdekében a talaj tulajdonságait és a környezeti tényezőket úgy kell befolyásolni, hogy: - a felszínre jutó csapadékvíz minél nagyobb hányada jusson a talajba (felszíni lefolyás és párolgás csökkentése); - a talajba jutó víz minél nagyobb hányada tározódjon a talajban (vízraktározó-képesség növelése, szivárgási veszteségek csökkentése); - a talajban tározott víz minél nagyobb hányada váljon a termesztett növények által hasznosíthatóvá. (Várallyai, 2002) Ezt a követelmény rendszert a hagyományos szántásos talajművelési eljárásokkal nem vagy csak igen magas költségráfordítással lehet megvalósítani. A tárcsás borona-kultivátor/lazító kombinációk szükségessége a hagyományos szántásos ill. a különféle forgatás nélküli talajművelést megvalósító eszközök kritikájaként merült fel a múlt század vége felé. A hagyományos szántásos alapművelés helyett Észak-Amerikában és Nyugat-Európában különféle forgatás nélküli rendszereket dolgoztak ki.(bánházi-fülöp, 1982; Birkás, 2001). Ezek a rendszerek az eke helyett valamilyen más alapgépet használnak: középmély lazító, nehéz kultivátor, nehéz tárcsás borona, talajmaró. A létrehozott új talajművelési rendszerek számos szempontból előnyösebbek a szántásos eljárásnál, de mindegyik rendelkezik egy vagy több behatároló tényezővel. A jól megválasztott talajművelési eljárás előnyösen befolyásolja a környezetet, mivel segít az erózió szabályozásában, növeli a talaj szerves anyag tartalmát, javítja a talaj szerkezetét és növeli a talaj termékenységét. Ezzel szemben a hagyományos (szántásos) talajművelés az éghajlati változások egyik jelentős előidézője, mivel a talaj ekével történő rendszeres forgatása a szántóföldek szén-dioxid emisszióját nagymértékben megnöveli Számos kutatási eredmény igazolja, hogy az intenzív talajhasználat a légköri szén-dioxid növekedésében szerepet játszik, amely különösen az elmúlt évtizedekben vált nyilvánvalóvá. A talajvédő

2 technológiák elterjedt használata viszont mérhető módon csökkenti a talajból a légkörbe kerülő széndioxid mennyiségét és növeli a talaj humusztartalmát (Lal, 1997, Reicosky, 1998). A talajvédő és környezetkímélő talajművelési rendszerek kialakítása feltételezi számos fejlett alrendszer meglétét. Ilyen például a hely-specifikus művelés, amely magában foglalja a növény termesztést, a tarlómaradvány gazdálkodást, a tápanyag gazdálkodást és az integrált növény védelmet (Bartalos-Lal-Németh,1995; Neményi és tsai.2001). A tarlómaradvány gazdálkodás amerikai rendszerét a (1.ábra) szemlélteti. Ebben a rendszerben a mulcs-művelés eljárásai és gépei az utóbbi időben fokozott jelentőséget kaptak. 1.ábra A tarlómaradvány gazdálkodás amerikai rendszere (Forrás: Bartalos-Lal- Németh, 1995) A törvény által is támogatott mulcs-művelés megvalósításához a hagyományos munkagépek nem megfelelőek, helyettük gépkombinációk alkalmazása szükséges. Ezek a kombinációk, amelyeknek az elnevezése (mulch-tiller, conser-till, soil saver, cutter chisel plow, disk-ripper stb.) is utal a célra és a célt megvalósító összetevőkre a következő eszközökből áll(hat)nak: tárcsás csoroszlya sor, tárcsás borona sor(ok), nehéz kultivátor, középmély lazító. A konkrét összeállítás függ a talaj típusától és állapotától; a tarlómaradvány fajtájától, mennyiségétől és állapotától valamint művelési időszaktól (nyár, ősz). A kukorica övezetben alkalmazott kombinációk 20-40cm mélységtartományban dolgoznak. A gépek energia igényét a talaj lazítását végző szerszámokra vonatkoztatva adják meg, amely a körülmények függvényében 9-15 kw között változhat.(buckingham et. al., 1993) Almaras és tsai.,1997 tanulmányukban a talajvédő- és környezetkímélő eljárásokat és az alkalmazható művelő eszközöket vizsgálták. A talajművelési rendszereket a vetés utáni borítottság mértékének függvényében két csoportra osztották. Hagyományosnak tekintik azokat a rendszereket, amelyeknél 0-15% ill % a borítottság mértéke. Az elsőnél az alapművelést kormánylemezes ekével, a másodiknál eke nélkül végzik. Talajvédő- és környezet kímélőnek tekintik azokat az eljárásokat, ahol a felszíni borítottság >30%. Ide sorolják a no-till-(direkt vetés), ridge-till(bakhátas művelés) és mulchtill (mulcs-művelés) rendszereket. Ismereteik szerint a talajművelő eszközök és a felszíni borítottság közötti összefüggésekkel az USA-ban számos közlemény foglalkozik. A növényi maradványok mélységbeli eloszlását, amely lényeges befolyással van a talaj biológiai, fizikai és kémiai folyamataira, viszont kevesen vizsgálták. Megfigyelésük szerint a szántásos művelés esetén lényegesen nagyobb a szerves anyag felhalmozódás, mint a szántás nélküli technológiáknál. A felhalmozódás mértékét az éghajlat, az induló szerves anyag taralom, a talaj jellemzői és a növényi maradványok mennyisége

3 határozza meg. A növényi maradványok C tartalmának %-a az első évben, a második 20% viszont nagyon lassan bomlik le. A hazai és külföldi irodalmi adatokat, valamint a konstrukciós fejlesztések eredményeit és tapasztalatait áttekintve és értékelve megállapítható, hogy a szántásos alapművelés egyeduralma megdőlt. Napjainkban már nemcsak az USA-ban, de Európában is széleskörben terjednek a szántást teljesen, vagy időszakosan elhagyó talajművelési rendszerek. Hazai körülmények között a direktvetéses rendszerek alkalmazása vitatott, a forgatás nélküli alapművelésen alapuló technológiák fogadtatása viszont kedvező. A talajvédő és környezetkímélő talajművelési rendszerek működésének alapfeltétele a megfelelő tarlómaradvány gazdálkodás. Az amerikai kutatási eredmények alapján meghatározott és az 1985-ben érvénybe lépő törvényi előírások (1985 Food Security Act) szerinti 30%-nál nagyobb növényi maradvány -borítás többféle technológiával létrehozható (1.táblázat). Talajművelési technológiák Megnevezés Növényi maradvány mennyisége (%) Hagyományos szántásos < 15 (Conventional tillage) Csökkentett művelés (Reduced tillage) Talajvédő művelés - Direkt vetés (No-till) >30 - Bakhátas művelés (Ridge-till) >30 - Mulcs művelés (Mulch-till) >30 forrás: 1.táblázat Hazai körülmények között ezek közül a mulcs művelésnek vannak hagyományai és elterjesztésének komoly lehetőségei. A talajművelési technológiák összeállításánál figyelembe vehető eszközök keverő hatásáról a 2..táblázat, a mulcs -borítás talaj -vesztesség csökkentő hatásáról pedig a 2. ábra adatai adnak tájékoztatást.

4 Talajművelő eszközök átlagos keverő hatása (Forrás: Buckingham et.al., 1993) Művelőeszköz típus 2..táblázat Növényi maradványok mennyisége (%) Növényi maradvány típus Éghajlati hatás Törékeny Nem törékeny Korai betakarítás Őszi betakarítás Eke Kormánylemezes eke tárcsás eke Középmély lazító Ferdekéses V típusú (30-36 cm mélység, 50 cm gerinclemez osztás) Kombinációk: középmélylazító+kultivátor Tárcsás borona+középmélylazító Nehéz kultivátor Szárnyas kapával Egyenes lazító kapával Csavart lazító kapával Kombinált nehéz kultivátor Tárcsás csoroszlya kultivátor Szárnyas kapával Egyenes lazító kapával Csavart lazító kapával Tárcsás borona kultivátor Szárnyas kapával Egyenes lazító kapával Csavart lazító kapával Tárcsás borona Nehéz V típus >25 cm >23 cm cm Kétsoros X típus >25 cm >23 cm cm Szántóföldi kultivátor Alapműveléskor Szárnyas kapa (30-50) cm Szárnyas v. lazító kapa (15-30 cm) Lúdtalpkapa Kiegészítő műveléskor Szárnyas kapa (30-50) cm Szárnyas v. lazító kapa (15-30 cm) Lúdtalpkapa Elmunkáló eszközök Kombinált eszközök Tárcsa levelek, kultivátor kapák, simító/ egyengető Rugós fogú borona és hengerborona Boronák Rugós fogú borona Merev fogú borona Talajmaró Elmunkálás (7,5 cm mélység) Alapművelés (15 cm mélység) Megjegyzés: Törékeny maradványú növények: Kalászos gabona, kukorica stb. Nem törékeny maradványú növények: Repce, borsó, napraforgó stb.)

5 2.ábra: A tarlómaradvány borítottság hatása a talaj vesztességre (Forrás: Mc Carthy at.al. 2005) Az elmúlt évek széleskörű K+F munkáinak eredményeként kialakult számos lehetséges megoldás közül napjainkban a mulcs-technológia alkalmazása kerül előtérbe, amelynek előnyei a következők szerint foglalhatók össze: Eszköztakarékos Energiatakarékos Művelet takarékos Talajvédő Nedvesség megőrző Környezet kímélő A technológia megvalósításához szükséges műszaki bázis alapelemei a következők: mulcskultivátor, mulcs-lazító, mulcs-vetőgép. A jól megválasztott eszközökkel kialakított mulcs réteg alkalmas a felszíni erózió csökkentésére, a beszivárgás növelésére, de ugyanakkor alkalmas száraz periódusban a párolgás csökkentésére, ill. a talaj-általi CO 2 kibocsátás csökkentésére. 2. A mulcs kultivátorok/lazítók agrotechnikai-műszaki feltételrendszere A mulcs művelésre alkalmas kombinált eszközöknek a következő műveleteket kell megvalósítani: szalma/szár- aprítás

6 talaj -lazítás és porhanyítás mulcs képzés (keverés) felszínelmunkálás és lezárás Az egyes műveletek végzésére alkalmas eszközöket a 3.táblázat tartalmazza. Mulcs kultivátolrok/lazítók szerszámcsoportjai 3.táblázat Száraprítás Talajlazítás/porhanyítás Mulcsképzés (keverés) Felszínelmunkálás, lezárás Szárzúzó (TLT) Tárcsás csoroszlya Tárcsás borona Ásóborona Késes henger Középmélylazító Kultivátor -szárnyas -lazítókapás Borona -merev fogas -rugós fogas Tárcsás borona Ásóborona Forgóborona Rotációs borona (TLT) Hengerborona Henger Rugós borona Késes henger Gumihenger A talajművelés géprendszerében az egyes műveletek elvégzésére a talaj - féleség és állapot függvényében korábbi kutatási eredmények alapján már meghatározásra kerültek a megfelelő szerszám geometriák és konstrukciós jellemzők. Ezért jelen keretek között az egyes műveletekre legjobb eszközök kombinációját kell kiválasztani. A szalma/szár aprítás feladatát leghatékonyabban a vízszintes tengelyű szárzúzók végzik. A nagy kerületi sebességgel dolgozó lengőkések az optimálisnál nagyobb nedvességtartalmú kukoricaszár esetén is kedvező szecskaeloszlást eredményeznek. A síktárcsás csoroszlyákból felépítet szalma/szár aprító eszköz, megfelelő élkiképzés és terhelés esetén képes megbízható munkát végezni. A tárcsás borona elemekből épített aprító betét népszerű, de nem a leghatékonyabb eszköz. Szalma/szár aprítási feladatra a kis öblösségű, csipkés élkiképzésű elemekből épített 5-10 o -nál nem nagyobb szögállású tárcsás borona sor adja a legjobb eredményt. A talaj lazító és porhanyító szerszámok közül a középmélylazítók gerinclemez osztása, a lazító szerszám élszöge és szélessége tekintetében megfelelő kísérleti eredményekkel rendelkezünk. A talajféleségtől függően változó paraméterek közül a lazító ékszög o között, a szerszámszélesség mm közötti, a gerinclemezosztás mm között változik cm munkamélység tartomány esetén. A kultivátor szerszámok tekintetében viszonylag kevés hazai eredménnyel rendelkezünk, ezért a mulcsképzés szempontjából döntő fontosságú keverő hatás megítélésénél Hill és Stott, 2000 vizsgálati eredményeire támaszkodunk. A szántóföldi vizsgálaton résztvevő szerszámokat a 3.ábra szemlélteti. A vizsgálati körülményeket a 4.táblázat, az eredmények összefoglaló értékelését pedig a 5.táblázat tartalmazza.

7 3.ábra A vizsgált szerszám típusok 1- szárnyas kapa, 2- szárnyas lazítókapa, 3- egyenes lazítókapa, 4- csavart lazítókapa A vizsgálat körülményei (Forrás: Hill és Stott, 2000) 4.táblázat A vizsgálat ideje Kukorica termés kg.ha -1 A talaj nedvességtartalma Tarlómaradvány mennyiség (%) Első év Második év Első év Második év Első év Második év Ősz ( ) Tavasz ( ) ,0 19,2 20,2 18, Különböző szerszámok kukoricaszár bekeverési hatása 5 táblázat (Forrás: Hill és Stott,2000) Szerszám típus Bekeverési tényező A művelés ideje Ősz Tavasz 406-mm szárnyas kapa DMI Tiger-C szárnyas lazító kapa mm egyenes lazító kapa mm csavart lazító kapa Bekeverési tényező= művelés utáni szármaradvány (%) művelés előtti szármaradvány (%) Az eredmények egyértelműen mutatják a szerszámok működési paramétereinek hatását. A kis ráhelyezési szögű, szárnyas kapa rendelkezik a legkisebb bekeverési tényezővel, ami azt jelenti, hogy ez a szerszám hagyta a legtöbb maradványt a felszínen. Ezt követte a szárnyakkal felszerelt lazító kapa, majd a normál lazító kapa és végül a csavart lazító kapa. A lazító, porhanyító hatás szempontjából más a helyzet, mivel a nagyobb ráhelyezési szögű lazító kapák természetesen intenzívebben repesztik, aprítják a talajt. A keskeny lazítószerszámok alkalmazása esetén természetesen gondoskodni kell a megfelelő térbeli elhelyezésről. A fogasboronák (merev, vagy rugós egyaránt) csak kényszer megoldásként vehetők figyelembe, mivel keverő hatásuk csekély, ugyanakkor eltömődésre hajlamosak. A mulcsképzés (a tarlómaradványok bekeverésével létrehozott 5-10 cm vastagságú porhanyós talaj-növénykeverék) céljára alkalmazható munkaeszközök közül, alacsony

8 sebességnél (5-8 km/h) a tárcsás boronák, nagy sebességnél (8-14 km/h) az ásó és forgó boronák keverő hatása jobb. Eltömődés szempontjából a legkevésbé megfelelő, az egyébként legnagyobb energiaigényű TLT hajtású rotációs borona és legjobb a forgó borona. A felszínelmunkálás és lezárás műveletére leghatékonyabbak a nagy vonal- terhelésű gyűrűs hengerek, amelyeket az utóbbi időben gumihengerekkel próbálnak helyettesíteni. Ez utóbbi megoldásokról még nem rendelkezünk elegendő információval Felszínelmunkáló/lezáró műveletre a rugós boronák alkalmazása általában nem célszerű, de kedvezőtlen talajállapot esetén, amikor a hengerek/henger-boronák eltömődési veszélye megnövekszik, kényszer megoldásként figyelembe vehetők. A talajvédő és környezet kímélő talajművelési technológiák alapgépének tekinthető mulcskultivátorok/lazítók konstrukciós követelményrendszere a következők szerint foglalható össze: - a forgatás nélküli alapművelésre kidolgozott gépek a következő eszközök kombinációján alapulnak: tárcsás csoroszlya, tárcsás borona, nehéz kultivátor v. középmély lazító, henger v. hengerborona; - a mulcs-kultivátor/lazító kombinációk kialakításának két fázisa különböztethető meg. Az első fázisban sorozatgyártású gépek gyári, vagy felhasználói összekapcsolása történik. Ebben az esetben az alapgépek külön-külön eredeti feladatuk szerint és összekapcsolva egyaránt használhatók. A második fázisban gyakorlatilag új gép születik, amikor a korábban összekapcsoltan használt gépeket gyárilag egybeépítik. Ez esetben a beépítésre kerülő gépek elvesztik eredeti funkciójukat, viszont az új, összetett feladatot jobb minőségben és hatékonyabban látják el; - a vetésváltás, ill. az alkalmazott talajelőkészítési technológia függvényében a mulcskultivátor/lazító kombinációk építésének két fő vonulata figyelhető meg. A csupán őszi alapművelésre használandó típusoknál a lazító elemek a tárcsasor között, vagy azok mögött helyezkednek el és a gépen nincs lezáró eszközsor. A nyári és őszi alapművelésre egyaránt alkalmas változatoknál a lazítóegység mindig a tárcsa sorok között helyezkedik el és a hátsó tárcsa sor mögött elmunkáló elemsor kerül beépítésre 3. A mulcs vetőgépek agrotecnikai-műszaki feltételrendszere A mulcs vetőgépek szerkezeti kialakítását alapvetően az határozza meg, hogy kalászos gabonát (teljes felületű vetés) vagy kapásnövényeket (széles sorú vetés) kívánunk termeszteni. Másik meghatározó feltétel a felhasználási terület: az európai ill. az észak-amerikai vagy ausztrál üzemi méretek és technológiák természetesen egymástól lényegesen különböző konstrukciót igényelnek. Az európai mulcs vetőgépek főbb jellegzetességei. A magágykészítés és a vetés együttes végzése az a követelmény, amely a fejlesztés mozgató rugójának tekinthető. A művelet összekapcsolásnak Nyugat- és főleg Észak-Európában agrotechnikai okai vannak, amelyek jól társíthatók az utóbbi idők ökológiai és ökonómiai elvárásaival. A kisméretű táblákon gazdálkodók számára ma már szinte szabványosnak tekinthető az aktív talajművelő eszköz (rotációs borona, lengő borona, talajmaró) és vetőgép együttes alkalmazása, amelynek valamilyen változatát minden komolynak tekinthető cég gyárt.

9 A nagytáblán gazdálkodók számára a nehéz magágykészítő-vető kombinációk jelentik a gazdaságos megoldást. Ezen kombinációknál érdekes fejlődési folyamat figyelhető meg. A kezdeti sorozatgyártású munkaeszközök kapcsolt üzemeltetése (pl. Lemken Solitar) után megjelentek a talajművelő eszközre épített vetőgép változatok (pl. Pöttinger terrasem, Amazone cirrus, Horsch airseeder). A következő fejlesztési lépcső egy olyan új kombinált gép, amelyben mind a talajelőkészítő egység, mind a vetőgép egység cserélhető az adott igények szerint.(pl. Amazone airstar, Horsch double disc drill, Rabewerk mulch-drill, Accord msc.) Végül említést kell tennünk azokról a vetőgépekről, amelyek általában nem igényelnek talajelőkészítést (ez alól kivételnek tekinthetők az extrém üzemeltetési körülmények), a vetőágy nyitást a kombinált gépen elhelyezett talajművelő elemek általában tárcsás borona levelek végzik (pl. Vaderstad rapid gépcsalád,: Amazone primera, Kuhn fastliner). Az európai mulcs vetőgépeket (technológiai sorba helyezve) a 4.ábra mutatja

10 4.ábra.Európai mulcs-technológiák összehasonlítása (forrás Rabewerk)

11 Az amerikai mulcs vetőgépek főbb jellegzetességei Az amerikai mulcs vetőgépek fejlődésénél két irányzat figyelhető meg. A kalászos gabonák technológiai fejlesztése Kanadából, a kukorica technológiai változások pedig értelemszerűen az USA kukorica övezetéből indultak. A kanadai extenzív technológia gépei a szántóföldi kultivátorokhoz kapcsolt vetőgépekkel indultak, s azokból fejlődtek ki a napjainkban egyeduralkodó vetőkultivátorok. A vetőkultivátorok két fő egységből: vetőkocsiból és kultivátorból állnak. (Megjegyzendő, hogy kisebb darabszámban találhatók olyan megoldások, ahol a magtartályt és a magszállító egységeket a traktorra (5.ábra) vagy a kultivátorra építik). 5. ábra: Magtartály a traktor elején elhelyezve. A vetőkultivátor rendszerek két alaptípusa ismeretes: - vetőkocsi a traktor és a kultivátor között (6. ábra) - vetőkocsi a kultivátor mögött (7. ábra) 6.ábra: Vetőkocsi a traktor és a kultivátor között 7.ábra: Vetőkocsi a kultivátor mögött

12 Az első megoldás fő előnye a kisebb talajtömörítés, amely a kultivátor munkájának köszönhető. A második megoldás fő előnye a könnyebb manőverező képesség, amely különösen fontos lehet az európai útrendszer és tábla méretek esetén. A magelosztás és szállítás (önállóan vagy műtrágyával együtt) szinte kizárólag pneumatikus úton történik. A mulcs technológia alkalmazása szempontjából viszont lényegesek, a magok talajba helyezésére szolgáló művelő elemek kialakításánál tapasztalható különbségek. A vetőárok nyitását végző szerszámok lehetnek: Vésőalakú lazítókapák Lúdtalp kapák Szárnyas kapák A magvezető csövek a szerszámszár mögött helyezkednek el. A vetéssel egyidejű műtrágyázás megvalósítására kombinált vető-műtrágyázó szerszámokat fejlesztettek ki. (8.ábra) 8.ábra: Mag ill műtrágya elhelyezési rendszerek A Bourgault cég által kifejlesztett új rendszerben nem a sorok mellé, hanem a sorok közé helyezik a műtrágyát (9-10. ábrák). Az új rendszerrel szerzett európai tapasztalatok még nem ismeretesek. 9. ábra: Sor melletti ill. sorok sorok közötti műtrágyázás egy nappal a vetés

13 10. ábra: Sor melletti ill. sorok közötti műtrágyázás két héttel a vetés után A mulcs vetőgépekkel kapcsolatos ismeretek a következők szerint foglalhatók össze: 1. A mulcs vetőgépek építési elvét tekintve alapvető különbség tapasztalható az európai és az amerikai konstrukciók között. Az európai konstrukciók döntő többségénél a talajelőkészítő részegység és a vetőgép külön-külön, de egymás mögött van elhelyezve. A talajelőkészítő részegység kombinált kivitelben készül TLT hajtással vagy kultivátor ill. tárcsásborona alapon elmunkáló egységgel kiegészítve (a tárcsásborona egység szinte kizárólag kompakt kivitelben készül). A beépített gabona vetőgép az esetek döntő többségében pneumatikus rendszerű. Az amerikai konstrukciók- elsősorban a gabona változatok- szinte kizárólag vetőkultivátor kivitelben készülnek. E kombinációkban a talajelőkészító egység szántóföldi kultivátor, a vetőgép egység pneumatikus rendszerű. 2. A vetőkultivátor rendszer főbb elemei: - vetőgép (traktorra építve) vagy vetőkocsi - szántóföldi kultivátor kombinált talajművelő-vető elemmel A vetőkocsi elhelyezése kétféle lehet: traktor és kultivátor között vagy a kultivátor mögött. A vetőkocsi általában osztott kivitelben készül, amelynek eredményeként lehetséges a vetési adag növelés ill. egyidejű vetés és műtrágyázás. A talajművelőszerszám lehet lazítókéses (keskenysávú vetés) vagy lúdtalp/szárnyas kapa (szélessávú vetés). A műtrágya kijuttatás történhet külön menetben vagy a vetéssel egyidőben, kombinált talajművelő/vető/műtrágya kijuttató szerszámmal. A műtrágya kijuttatás lehetséges a sorok mellé vagy a sorok közé. Irodalomjegyzék. 1. Reicosky, D. C Tillage and short-term CO2 emissions from soils in the laboratory. Kézirat. 2. Bánházi J.- Fülöp G.: Energiatakarékos talajművelési rendszerek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest p. 3. Buckingham, F.-Pauli, A.W.: Tillage. John Deere Co. Moline. IL. USA p. 4. Bartalos,T.-Lal,R.-Németh,T.(1995): Conservation tillage for sustaining soil and water quality. Ministry for Environment and Regional Policy, AKAPRINT Budapest.

14 294pp. (Lal R.: Conservation tillage for sustainable management of soils of Hungary p.) 5. Neményi M.- Pecze Zs.- Stépán Zs.-Kacz K.- Szaxon A. (2001): A precíziós növénytermesztés műszaki tapasztalatai. MTA-AMB K+F tanácskozás, Gödöllő, I.kötet 47-51p. 6. Birkás M. (2002): Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés. Szent István Egyetem. Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar. Növénytermesztési Intézet. Földműveléstani Tanszék (Birkás Márta és tsai, 2002) Gödöllő. AKAPRINT Nyomdaipari Kft. 345pp 7. Várallyay Gy. (1999): A talaj vízgazdálkodásának szabályozása, mint a környezetkímélő növénytermesztés egyik kulcskérdése.56-64p. In. Ruzsányi L.-Pepó P. (Szerk. 1999): Növénytermesztés és környezetvédelem. MTA Agrártudományi Osztály. Budapest. 163pp. 8. Allmaras et.al. (1997): Tillage tool control over crop residue placement: conservation impacts. ASAE Meeting Presentation. Minneapolis, Minnesota. USA. Paper No p. 9. Lal, R.: Residue management, consevation tillage and soil restoration for mitigating greenhouse effect by CO2-enrichment. Soil& Tillage Research 43 (1997) p Elsevier Science B.V. 10. Hill, P.R. and Stott, D.E.(2000): Corn Residue Retention by a Combination Chisel Plow Soil Science Society of America Journal 64: (2000) 11. Rabewerk gyártmányismertető. Budapest, március.

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Tárcsás művelés Talajmarás Jellemző műveletek: Keverés

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Kultivátoros művelés A tökéletes munkához tartozik az

Részletesebben

extra STEEL line C M Y K strana 1

extra STEEL line C M Y K strana 1 C M Y K strana 1 TURBULENT TARLÓMŰVELÉS ÉS ALAPMŰVELÉS TRIOLENT TX DUOLENT DX FANTOM FX G GX KRTEK DG extra STEEL line C M Y K strana 2 TURBULENT NEHÉZKULTIVÁTOROK max. munkamélység rögtörés/porhanyítás

Részletesebben

Pronto. Vetéstechnika minden adottságra

Pronto. Vetéstechnika minden adottságra Pronto Vetéstechnika minden adottságra PHILIPP HORSCH: Egy precíziós eszközre, mint amilyen a TurboDisc csoroszlya is, 1500-nál több mérnöki órát és 10.000-nél több tesztelési órát fordítottunk. Csak így

Részletesebben

Talajművelési rendszerek

Talajművelési rendszerek Talajművelési rendszerek A szántóföldi növények talajművelési rendszerei ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Talajművelési rendszer Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők A talajművelés klasszikus sorrendje

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A művelés energiaigénye és a talaj károsítása Előadás áttekintése A művelés energiaigénye Az erőgép járószerkezete

Részletesebben

Kompakt grubber Kristall

Kompakt grubber Kristall Kompakt grubber Kristall Tarlómegmunkálás napjainkban A tarlómegmunkálás célja az utóbbi években sokhelyütt megváltozott. Korábban elsősorban gyomirtásra és talajlazításra szolgált. Manapság a legtöbb

Részletesebben

CTC vontatott szántóföldi kultivátor

CTC vontatott szántóföldi kultivátor CTC vontatott szántóföldi kultivátor KVERNELAND CTC Modern és alkalmazkodó talajművelés A mai modern gazdaságok igényei a kultivátorokat illetően megváltoztak. A mindig szoros időbeosztás megköveteli a

Részletesebben

CTC - Sokoldalúság a rugalmas használatért

CTC - Sokoldalúság a rugalmas használatért CTC - vontatott kultivátor Kverneland Group A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. CTC - Sokoldalúság a rugalmas használatért Az innovációra történő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között Doktori (PhD) értekezés Földesi Petra Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A bajnokcsapat. www.amazone.hu

A bajnokcsapat. www.amazone.hu A bajnokcsapat www.amazone.hu A Cirrus-koncepció Fedélzeti számítógép Tartálypozíció Adagolás Magágykészítés Visszatömörítés Vetés Magtakarás 2 3 4 5 A bajnokcsapat További információ: Kovács Tamás központi

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György Bevezetés Az öntözés a mezőgazdálkodási kultúra egyik fokmérője. Az öntözéses gazdálkodás birodalmakat tett naggyá,

Részletesebben

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére

Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Búzaszalma felhasználása a denitrifikációs veszteség csökkentésére Készítette: Farkas Éva Tervezési feladat, biomérnök, BSc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2012 A búzaszalma A búza (Triticum)

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Környezetkímélő növényvédelmi eljárások: sávos permetezés, mechanikai gyomirtás, levél alá

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I.

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I. BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA I. Dr. Rádics János Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék, No.: 1 Növénytermesztés tényezői Fény

Részletesebben

Ha többre van szüksége

Ha többre van szüksége Ha többre van szüksége Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI Tökéletes magágyelőkészítés egyetlen menetben. Akár 8 művelet egyetlen menetben. Kiemelkedő napi teljesítmény a munkaszélességnek és munkasebességnek

Részletesebben

Tarlóművelés napjainkban

Tarlóművelés napjainkban RUBIN 9 RÖVIDTÁRCSA Tarlóművelés napjainkban 2 A modern tarlóművelő kultivátornak három fő funkciója van a gyomok és az árvakelés csírázásának elősegítése, a tarlómaradványok bedolgozása és a talaj káros

Részletesebben

1. A gépek ismertetése

1. A gépek ismertetése 1. A gépek ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OMLSZ-1 és az OKML-3M talajlazítókat a gyártó vállalat a 60-90 kw motorteljesítményû erõgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetésük: különbözõ talajokon történõ

Részletesebben

LEM_05111_Rubin 9_HU 16.04.2007 8:19 Uhr Seite 1. Rövidtárcsa Rubin 9

LEM_05111_Rubin 9_HU 16.04.2007 8:19 Uhr Seite 1. Rövidtárcsa Rubin 9 LEM_05111_Rubin 9_HU 16.04.2007 8:19 Uhr Seite 1 Rövidtárcsa Rubin 9 LEM_05111_Rubin 9_HU 16.04.2007 8:19 Uhr Seite 2 LEMKEN Rubin rövidtárcsa Sokoldalú felhasználhatóság Ha korábban a tarlóhántás célja

Részletesebben

Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag

Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Vetés, ültetés gépesítése III. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet A VETŐGÉPEK FELADATA A vetőgépek

Részletesebben

INTENZÍV GRUBBER KARAT

INTENZÍV GRUBBER KARAT INTENZÍV GRUBBER KARAT 2 Tarlómegmunkálás napjainkban A tarlómegmunkálás célja az utóbbi években sok helyen megváltozott. Korábban főként a gyomnövények elleni védekezésül és talajlazításként szolgált.

Részletesebben

LEMKEN Rubin rövidtárcsa

LEMKEN Rubin rövidtárcsa Rövidtárcsa Rubin 9 LEMKEN Rubin rövidtárcsa Sokoldalú felhasználhatóság Ha korábban a tarlóhántás célja az volt, hogy kiirtsák a gyomokat és fellazítsák a talajt, mára a legtöbb szántóföld a gyomirtó

Részletesebben

AMAZONE ED. szemenkénti vetőgép

AMAZONE ED. szemenkénti vetőgép ED 02 RP-ED 01 AMAZONE ED szemenkénti vetőgép AMAZONE szemenkénti vetőgép Egy család, mely magasabbra helyezi a mércét Az AMAZONE szemenkénti vetőgépek sokoldalúan felhasználhatók. Megbízhatóságuk, nagy

Részletesebben

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük 2009. június Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük Bellus Zoltán, Komka Gyula FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő A tárolókapacitások jelenlegi helyzete Mezőgazdaságunk átlagos

Részletesebben

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK KITE Bérgép Célunk a KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ mezőgazdasági termelés műszaki és technológiai biztosítása! AJÁNLATOK 2016 2 A KITE Zrt. Magyarországon, sőt Európában egyedülálló módon komplex

Részletesebben

Pöttinger SYNKRO. Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110

Pöttinger SYNKRO. Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110 Pöttinger SYNKRO Két- és háromgerendelyes kultivátor 97+220.10.0110 SYNKRO A föld az élet... A talajmegmunkálás klasszikus eszköze a talajlazító. A visszamaradt növényi részek felszíni bekeverése növeli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Quadro - A 4-gerendelyes univerzális

Quadro - A 4-gerendelyes univerzális Quadro Quadro - A 4-gerendelyes univerzális grubber a sekély tarlóhántáshoz és a mélyebb lazításhoz alaptalajművelésként. Optimális szalmaterítés: A Mulch- és direktvetés új megmunkálási eljárásaival megnövekedtek

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talajművelés szerepe környezetünk CO 2 terhelésében Szőllősi Nikolett 1 Zsembeli József 2 Kovács Györgyi 2 Juhász Csaba 1 1 DE AMTC MTK Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 2 DE AMTC Karcagi Kutató

Részletesebben

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy]

5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA. [négypluszegy] 5 NYOMÓS OK A BACTOFIL-OS ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁSRA [négypluszegy] AZ ŐSZI TALAJAKTIVÁLÁS DIÓHÉJBAN Az őszi talajaktiválás annyit jelent, hogy olyan talajbaktérium készítményt juttatunk a földbe, amely jelentősen

Részletesebben

Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás

Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás SWIFTERDISC Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI A stabil súlypontnak köszönhetően a gép tökéletesen kiegyensúlyozott és minden nemkívánatos mozgástól mentes.

Részletesebben

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger.

2013.04.01. hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. Magágy kultivátor 1 Alapfelszereltség: 3 pontos csatlakozó, 325 mm-es elülső laposvas henger, 2 sor egyenes vagy hajlított kés, 2 hidraulikus henger, kerék állványok, hátsó 450 mm-es pálcás henger. - Kések

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár AGRÁRMŰSZAKI, ÉLELMISZERIPARI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI INTÉZET "A" Programvezető "B" Programvezető Prof.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA II.

BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA II. BEVEZETÉS A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMESZTÉS- TECHNOLÓGIÁJÁBA II. Dr. Rádics János Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék, No.: 1 Termesztett főbb szántóföldi

Részletesebben

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ Megmunkáló alrendszer 5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei a munkadarabokon a technológiai műveletek elvégzése gyártóberendezések készülékek szerszámok mérőeszközök Anyagmozgatási alrendszer a munkadarabok

Részletesebben

A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft. esetében

A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft. esetében 429 A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft. esetében SINKA ANETT Kulcsszavak: externáliák, multifunkcionális mezőgazdaság, precíziós növénytermelés, versenyképesség. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

VÁSÁRDÍJ PÁLYÁZAT A PÁLYÁZÓ NEVE: TeGaVill Kft.

VÁSÁRDÍJ PÁLYÁZAT A PÁLYÁZÓ NEVE: TeGaVill Kft. VÁSÁRDÍJ PÁLYÁZAT A PÁLYÁZÓ NEVE: TeGaVill Kft. 1 VÁSÁRDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó adatai NEVE: TeGaVill Kft. CÍME: 7300 Komló Altáró út 18. KAPCSOLATTARTÓ NEVE: dr. Német Béla TELEFONSZÁMA +36 30 385

Részletesebben

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK KITE Bérgép Célunk a KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ mezőgazdasági termelés műszaki és technológiai biztosítása! AJÁNLATOK 2016 2 A KITE Zrt. Magyarországon, sőt Európában egyedülálló módon komplex

Részletesebben

Forgóboronák. Terramat L Arterra MS ArterraGrip EuroTill MS

Forgóboronák. Terramat L Arterra MS ArterraGrip EuroTill MS Forgóboronák H Terramat L Arterra MS ArterraGrip EuroTill MS Technika a profi gazdaságoknak A munkagépeink a kimagasló értéküket a robosztus és hosszú élettartamú konstrukciónak köszönhetik, amelyek fejlesztése

Részletesebben

Opponensi vélemény. Gyuricza Csaba: A talaj és környezetminőség javítása és fenntartása növénytermesztési módszerekkel c. MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény. Gyuricza Csaba: A talaj és környezetminőség javítása és fenntartása növénytermesztési módszerekkel c. MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Gyuricza Csaba: A talaj és környezetminőség javítása és fenntartása növénytermesztési módszerekkel c. MTA doktori értekezéséről. A növénytermelés alapvető feladata hagyományosan az élelmiszer-és

Részletesebben

5[fS` Az év gépe 8aUge $"#% 5[fS`

5[fS` Az év gépe 8aUge $#% 5[fS` Az év gépe Citan Citan, a nagy területteljesítményű gabonavetőgép Gyors és olcsó vetés az optimális időpontban, 6 és 15 m közötti munkaszélességgel SPEED sowing 2 3 Citan a 2013-as év AMAZONE gépe Meggyőző

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Francsics Péter Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárműszaki Tanszék Ismeretes,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz György. Kukorica-betakarítás gépei. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása

MUNKAANYAG. Orosz György. Kukorica-betakarítás gépei. A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása Orosz György Kukorica-betakarítás gépei A követelménymodul megnevezése: Önjáró betakarítógépek üzemeltetése és karbantartása A követelménymodul száma: 2640-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség. K+F Gramix Program tudatos gazdálkodás gyedi etétel yság s kelát prémium minőség mezo- és mikroelemek egyedülálló gyártástechnológia rugalmasság prémium minőség Program hozzáadott érték ezo- és elemek

Részletesebben

PRESTO. TÁRCSA Maximális hatékonyság a gyors, egylépéses tarlóhántolóval

PRESTO. TÁRCSA Maximális hatékonyság a gyors, egylépéses tarlóhántolóval PRESTO TÁRCSA Maximális hatékonyság a gyors, egylépéses tarlóhántolóval PRESTO A LEGMODERNEBB TARLÓHÁNTÁS MANAPSÁG A TARLÓHÁNTÁSNAK HÁROM FŐ FUNKCIÓJA VAN: a szármaradványok bedolgozása A tarlómaradványok

Részletesebben

GÉPKERESKEDELEM FINANSZÍROZÁS SZAKTANÁCSADÁS ALKATRÉSZ SZERVIZ MASSEY FERGUSON 5610 FRONT EMELŐMŰ - NEM CSAK MF TRAKTOROKHOZ

GÉPKERESKEDELEM FINANSZÍROZÁS SZAKTANÁCSADÁS ALKATRÉSZ SZERVIZ MASSEY FERGUSON 5610 FRONT EMELŐMŰ - NEM CSAK MF TRAKTOROKHOZ Ajánlataink a készlet erejéig vagy 2016. július 31-ig történő megrendelés esetén érvényesek SZEZONÁLIS GÉPKÍNÁLAT 2016 Forgalmazott termékek: Koncentráljon a gazdálkodásra! A többit mi megoldjuk. A Start

Részletesebben

Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás

Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás Gyors és minőségi tarlóhántást kínáló megoldás SWIFTERDISC Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI A GÉP ARGONÓMIAI ELŐNYEI A stabil súlypontnak köszönhetően a gép tökéletesen kiegyensúlyozott és minden nemkívánatos

Részletesebben

A korszerű talajművelés gépei

A korszerű talajművelés gépei A korszerű talajművelés gépei Dr. Jóri J. István Budapesti Műszaki Egyetem,, BME, GT 3 2009. 01. 30. 1 Fólia A talajművelés géprendszere BME, GT 3 2009. 01. 30. 2 Fólia Talajművelési alapismeretek BME,

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás vázlata Szórásegyenlőtlenség fogalma, hatása A munkaminőségi mutatók meghatározása Adagolás egyenlőtlenség

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ WWW.VOGEL-NOOT.INFO

TERMÉKISMERTETŐ WWW.VOGEL-NOOT.INFO TERMÉKISMERTETŐ 2009 WWW.VOGEL-NOOT.INFO Az évek óta piacvezető függesztett váltvaforgató ekék vonóerő kategória szerint vannak 6 csoportba osztva: Típus Vonóerő kategória (LE) Gerendely mérete (mm) LM

Részletesebben

PANTHER 500. Önjáró silózó gép

PANTHER 500. Önjáró silózó gép PANTHER 500 Önjáró silózó gép 04 ROSTSELMASH Global 06 A Panther bemutatása Egy sokoldalú gép a hatékony betakarításért 08 Terményáramlás Csak minőségi takarmány 10 Aprító rendszer/szemroppantó Kiváló

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL. T 037 442 sz. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÉR (TALAJ-NÖVÉNY) ANYAGFORGALMÁNAK INTERAKTÍV VIZSGÁLATA A MINŐSÉGI BÚZA ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL T 37 442 sz. OTKA téma Zárójelentés A magyar növénytermesztésben jelentős szerepet játszanak

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányok erjesztéses tartósításának műszaki kérdései 1. Szálastakarmányok aprításának gépei és

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4

Részletesebben

Több, mint eke TN, TN_PROFI, TN_RT

Több, mint eke TN, TN_PROFI, TN_RT Több, mint eke TN, TN_PROFI, TN_RT TERRALAND tn Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI A gépváz fő elemei fokozott szilárdságú Alform acélból készülnek. A kés x megtört szöge könnyű talajba hatolást és ideális

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

A DOHÁNY TERMESZTÉSÉNEK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYA*

A DOHÁNY TERMESZTÉSÉNEK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYA* A DOHÁNY TERMESZTÉSÉNEK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYA* MÓGER JÁNOS a mezőgazdasági tudományok kandidátusa Dohányipari Vállalatok Trösztje, Budapest Hazánkban a dohánytermékek fogyasztása nagyon elterjedt.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! 50 80 mm-es kultivátor kés

Tisztelt Partnerünk! 50 80 mm-es kultivátor kés Alkatrész akció Tisztelt Partnerünk! Kérem, olvassa el ezt a néhány oldalt, melyből betekintést nyerhet újdonságainkba és szezon előtti alkatrész akciónkba! A Vaderstad Kft. a korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

DRYRAPID. A sokoldalú szállítórendszer a száraztakarmányozáshoz

DRYRAPID. A sokoldalú szállítórendszer a száraztakarmányozáshoz DRYRAPID A sokoldalú szállítórendszer a száraztakarmányozáshoz DR 850 és DR 1500 könnyen telepíthető, nagy teljesítményű szál A sertéstartás bármely területén, ahol száraztakarmányt használnak liszt, morzsa,

Részletesebben

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK "PETI ELEMES CSÚSZDA" - 3 éves kortól - A termékcsalád négy szerkezeti egységbõl áll, melyek a következõk: indító elem, egyenes elem, íves elem és kidobó elem. Ezen egységekbõl

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás I. Belterületi úthálózati rendszerek A belterületi főúthálózat kialakítása Jellegzetes úthálózat-szerkezetek A belterületi úthálózatok

Részletesebben

Bacteriosollal kezelt tábla (A 1)

Bacteriosollal kezelt tábla (A 1) Összehasonlító talajszelvény-vizsgálat Pusztaszabolcs, 2015. szeptember 1. Vizsgált terület: Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. birtokai A Pusztaszabolcsi Zrt. összességében 0 hektáron gazdálkodik (bérelt és integrált

Részletesebben

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN Fricke Cathy 1, Pongrácz Rita 2, Dezső Zsuzsanna 3, Bartholy Judit 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest,

Részletesebben

Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja. Rendkívül hatékony. Made in Germany

Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja. Rendkívül hatékony. Made in Germany Széndioxid alapú természetes levéltápszerek új generációja Rendkívül hatékony Made in Germany LITHOVIT = közvetlen hatás. Az első természetes széndioxidos levéltápszer, amely felhasználható szántóföldi,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szántóföldi kultivátor PrimusPlus

Szántóföldi kultivátor PrimusPlus Szántóföldi kultivátor PrimusPlus Tarlóhántástól a szántás kiváltásáig nagyobb területteljesítmény forgatás nélkül erősebb vázfelépítés előnyösebb talajszerkezet PrimusPlus: tarlóhántásra és alapművelésre

Részletesebben

Ekék a sikeres talajműveléshez

Ekék a sikeres talajműveléshez Ekék a sikeres talajműveléshez A forgatásos talajművelés napjainkban Az eke a mezőgazdaság szimbóluma. A talajművelés, a tápanyag visszapótlás és a növényvédelem mellett, döntő jelentőségű a szántóföldi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete Doktori Iskola vezetője: PROF. DR. NEMÉNYI MIKLÓS DSc Témavezetők:

Részletesebben

BPG-600 PÁSZTÁZÓGÉP 1997. SOPRONI EGYETEM Erdőmérnöki Kar ERDÉSZETI GÉPTANI TANSZÉK

BPG-600 PÁSZTÁZÓGÉP 1997. SOPRONI EGYETEM Erdőmérnöki Kar ERDÉSZETI GÉPTANI TANSZÉK SOPRONI EGYETEM Erdőmérnöki Kar ERDÉSZETI GÉPTANI TANSZÉK BPG-600 PÁSZTÁZÓGÉP Ez a kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával készült. 1997. 2 SOPRONI EGYETEM Erdészeti Géptani Tanszék Tanszékvezető:

Részletesebben

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD

HORSCH Säwagen. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD 07/2005 A legmodernebb talajművelés és vetéstechnika szakértője! HORSCH Säwagen SW 3500 SD / 5000 S / 7000 SD Art.: 80630400 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg

Részletesebben

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA Kiemelt tématerületek a hallgatói felkészülés támogatására Összeállította: Dr. Varga Gyula Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gyártástudományi Intézet MISKOLCI EGYETEM 2014 TARTALOM

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA

SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA Prof. Em. Dr. hc. mult. Dr. Ing. Kovács Ferenc 1, Kováts Péter 2 1 az MTA rendes tagja, 2 okl. környezetmérnök MTA Műszaki Földtudományi

Részletesebben

Pöttinger TERRADISC. Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310

Pöttinger TERRADISC. Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310 Pöttinger TERRADISC Rövidtárcsa boronálógép 97+235.10.0310 TERRADISC A talajba életet lehelni A művelés során szántóföldi korszerű az új talajmegmunkáló rendszerek erősítik a minimális talajmegmunkálás

Részletesebben

97+003.HU.0815 2016-OS MAGAZIN. A szálastakarmány-betakarítás, a talajművelés és a vetés gépeinek kínálata

97+003.HU.0815 2016-OS MAGAZIN. A szálastakarmány-betakarítás, a talajművelés és a vetés gépeinek kínálata 97+003.HU.0815 2016-OS MAGAZIN A szálastakarmány-betakarítás, a talajművelés és a vetés gépeinek kínálata Közösen dolgozunk a sikeres jövő érdekében. A PÖTTINGER az elmúlt években bizonyított: rendkívüli

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

19. P RIVÁT SZFÉRÁT ERŐ SÍTŐ

19. P RIVÁT SZFÉRÁT ERŐ SÍTŐ 19. P RIVÁT SZFÉRÁT ERŐ SÍTŐ TECHNOLÓGIÁK (PET-EK) Székely Iván A személyiségi jogokat technológiai eszközökkel is védő újabb egyedi módszerek kifejlesztését felváltja a PET-ek rendszerszerű alkalmazása

Részletesebben

A vetés új dimenziója

A vetés új dimenziója A vetés új dimenziója TUME-AGRI OY Az új generációs univerzális TUME évtizedek óta a vetőgépgyártás élmezőnyében. A cég által kifejlesztett gépek, forradalmasították a vetéstechnikát. A minőség és a megbízhatóság

Részletesebben

Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata

Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudomány MSc. Talajok nedvességtartalmának megtartását célzó készítmény hatásvizsgálata Készítette: Husovszky Judit Témavezető: Dr. Varga Imre

Részletesebben

D9-30 Super ráépíthető vetőgép

D9-30 Super ráépíthető vetőgép AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG D9-30 Super ráépíthető vetőgép Előirányzott mennyiség betartása és keresztirányú eloszlás DLG tesztjelentés 5724F Rövid leírás Gyártó és bejelentő AMAZONEN-WERKE

Részletesebben

1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN.

1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN. 1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN Pásztor László - Szabó József - Bakacsi Zsófia - Csökli Gabriella -

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A SZABADFÖLDI CSEMETETERMESZTÉS GÉPESÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE

ÚJ LEHETŐSÉGEK A SZABADFÖLDI CSEMETETERMESZTÉS GÉPESÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE a tengelyeken a tárcsaleveleket pedig jobb- és balmenet célszerű alkalmazásával rögzítjük. A tárcsatengelyek csapágyai nagy teherbírású, beálló görgőscsapágyak, a csapágyház pedig öntöttvas. Az öntöttvas

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 15. hét Előadás áttekintése A kukorica vetőmagtermesztés legfontosabb feltételei A kukorica vetőmagtermesztés

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Mélyebbre a nagyobb hozamokért

Mélyebbre a nagyobb hozamokért Mélyebbre a nagyobb hozamokért Általános ismertető A GÉP FŐ ELŐNYEI 4tartós középső váz, a szekciók tartóvázainak profilja 150 150 mm. A kés 3x megtört szöge könnyű talajba hatolást és ideális talajmunkát

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György, Kiss Dénes Micro- (trickle / dripping) irrigation system Irrigation Rotary sprinkler Centrepivot irrigation system

Részletesebben

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM. Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján Tárgyszavak: levegőszennyezés; közúti alagút; benzol; nemmetán-szénhidrogének;

Részletesebben

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken Ritzelés körkéses rizelőgépeken - 1 - Ritzelés körkéses ritzelőgépeken 1 Bevezető A ritzen német szó hasítást, karcolást jelent. Nyomdai körökben ritzelés (riccelés) alatt leginkább öntapadó anyagok öntapadó

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES TARTÁLYHITELESÍTÉS

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES TARTÁLYHITELESÍTÉS HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES HE 31/3-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...3

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben