balegyenes most aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták"

Átírás

1 balegyenes most A aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták 225. szám február 27. Kéri László Új rendszer kovácsa Tőlem azt várják, hogy minden erőmmel és tudásommal segítsem a magyarok közösségét a régi rendszer felszámolásában és az új rendszer megalkotásában, megerősítésében és működtetésében." - írta Orbán Viktor a május 22-én benyújtott kormányprogram előszavában. Ám az új rendszer mibenlétéről még a Fideszt kétharmados győzelemhez juttató 2 millió 700 ezernyi választónak sem lehetett túl sok fogalma, mert teóriáját csak a megnyert választások után kezdték nyilvánosan meghirdetni. A lényegét ugyanezen helyről tudhattuk meg: "Munka, otthon, család, egészség és rend tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszerének szilárd pillérei." A rendszer alapjait az átmenet zavaros évtizedei, valamint a megelőző nyolc év rossz kormányzása után a jövőben hozzák létre - méghozzá úgy, hogy azonnal követik a XX. század legkárosabb hagyományát, a teljes megtagadást. Az elmúlt évszázadban összesen kilencszer hirdettek meg nagy hanggal rendszerváltást úgy, hogy az minden esetben a közvetlenül megelőző időszak totális elsöprését, az addig ismert viszonyok felforgatását vizionálta. A magyar nép többsége pedig ezekből a kierőszakolt, átgondolatlan váltásokból többnyire meglehetősen kedvezőtlenül, aránytalanul nagy áldozatok árán került ki. Az új rendszernek minden tekintetben a kormányzat lett a meghatározó, mozgató tényezője. A végrehajtó hatalomhoz képest valamennyi olyan intézmény látványosan veszített a súlyából, amely főként a kormányzat munkájának ellenőrzésében játszott korábban fontos szerepet. Az alkotmánybíróságtól a parlamentig, a nemzeti intézményektől az érdekképviseletekig, a médiától az önkormányzatokig, a köztársasági elnöktől a bíróságokig minden hatalmi tényezőt visszaszorítottak két évtizeden át gyakorolt ellensúly-pozíciójából. Mindezek ekkoriban még csak a kezdő lépések voltak, de valamennyi egyetlen irányba mutatott. Az új rendszer majd tíz hónappal később, az új alkotmány elfogadásával kapta meg végső formáját. A kétharmados parlamenti többség a napi kormányzati igények engedelmes, gördülékeny és minden kritikát mellőző, kiszolgáló eszközévé vált. Az új kormány semmiféle kritikai hangra nem hallgat, mindenütt csak sikereket hajlandó látni, s a személycserék bonyolítása során csakis a feltétlen lojalitást tartja az egyetlen betartandó kritériumnak. Az első száz nap tényleg egy vadonatúj rendszer megalapozó időszaka lehetett. Egy olyan rendszeré, amely köszönő viszonyban sincs az alapító dokumentumok pátoszának üzenetével. Egy olyan rendszeré, amelyben a pillanatnyi hatalmi érdekek minden egyéb megfontolást háttérbe szorító szempontként uralkodnak. Ld. itt: Patyomkin-alkotmányosság Részletek a Fleck Zoltánnal készített interjúból A nemzeti együttműködés rendszere egy egypárti uralom ideológiai megalapozása, az utóbbi négy év pedig közjogi értelemben rombolás volt. A többségi elv érvényesítése érdekében ugyanis a közjogi intézményrendszerből tudatosan kiiktatták a hatalommegosztás eszméjét. Sokféle demokrácia és nem-demokrácia működik, s vannak azok a típusú, demokratikus jogállamnak tűnő berendezkedések, amelyek átmenetet képeznek a nem-demokráciába után Magyarországon a '89-90-es rendszerváltáskor kialakult rendszer hibáiból, s a régebbi magyar és regionális nem demokratikus hagyományokból táplálkozva felépült valami, ami eltávolodik attól, amit nyugat-európai értelemben demokráciának vagy jogállamnak nevezünk. Nem véletlen, hogy a Horthy-rendszer visszatér a szimbólumokban, a frazeológiában, nyelvhasználatban, sok mindenben. Egy megrekedt, felemás nemzetállami fejlődésnek és modernizációnak a maradványait kell állandóan újraélni. És ez teljesen következetesen kapcsolatban van a jogállami szerkezettel, mert ezzel a magyar hagyománnyal nem illeszthető össze a XX. század második felére Nyugat-Európában jellemző jogállami berendezkedés. Ez a négy év mindenképpen rombolás volt egy jogállami forradalomhoz képest. Utóbbi alatt a '89-90-es építkezést értem, annak összes hibájával együtt. A Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) tulajdonképpen egy egypárti uralom ideológiai megalapozása. Egy pártnak, illetve a köré csoportosuló személyeknek és gazdasági forrásoknak a monopolizálására szolgál, egy polip típusú gondolkodásmód alapján. Az intézményeket tudatosan olyanná alakították, hogy a plurális szerkezet, a különböző kompromisszum-kényszerek már nem játszanak szerepet, ezeket kiiktatták. Nem kell tárgyalni, nem kell megalkudni. Meg kell nyerni a háborút, s minden erőt koncentrálni kell.

2 A létező közjogi intézmények és posztok már csak egy homlokzat. A különböző diktatúrák abból táplálkoztak, hogy van egy Patyomkin alkotmányosság. A hatalom egy főhatalom, s a megosztása és fékjei csak akadályozzák a hatékonyságot, sőt, a kétharmados felhatalmazás mindenre felhatalmazás, amibe senki sem szólhat bele. Abba se, hogyan válasszanak alkotmánybírákat, vagy akár az igazságszolgáltatás vezetőit. Az Ab talán a legjobb példa arra, hogyan válik egy ténylegesen erős, sőt, a magyar rendszert tekintve valóban legerősebb fékből valami egészen más. Az alkotmányosság most már ténylegesen nem akadályozza azt a hatalomfelfogást, ami 2010 óta működik. Minden egyes lépésnél a hatalom egységének felfogásából indultak ki. Az es rendszerváltás lényege az volt, hogy a hatalommegosztást intézményesítettük. Épp a hatalommegosztás elve szenvedte tehát a legnagyobb csorbát az elmúlt négy évben. Az alkotmányozást sem jellemezte semmilyen kompromisszumkészség, semmiféle törekvés a megegyezésre. Ez egy ideológiai alkotmányozás volt, ami a hatalom monopóliumát akarta megalapozni. Tehát maga az alkotmányozási folyamat egésze sem vezethetett legitim alkotmányhoz. Az úgynevezett alaptörvényben lefektetett alkotmányos berendezkedésben pedig minden azt célozza, hogy a hatalom monopóliuma megmaradjon. Az a nagy kérdés, hogyan lehet ennek a társadalomnak elmagyarázni, hogy nem a többségnek van mindig, mindenek felett igaza, vagy hogyan lehet egy konszenzuális elven működő, a kisebbségi véleményeket és jogokat védő, az egyéni szabadságokra koncentráló, liberális társadalmat létrehozni. A liberálist itt úgy kell érteni, hogy az egyén jogaira épülő, modern társadalmi berendezkedés. Ld. itt: Petschnig Mária Zita Távolodóban a növekedési célok A gazdaság növekedése a második Orbán-kormány regnálásának első három éve alatt legjobb jóindulattal is csak stagnált. A régió országaitól lemaradva, Európától is távolodva elmélkedhetünk az unortodoxia "sikerén". Az Orbán-kormány a nagyközönségnek és Brüsszelnek szánt első, hiteles programját 2011 tavaszán mutatta be, Széll Kálmán Terv néven. Ám a várt 11 százalékos gyarapodással szemben négy év alatt mindössze 2 százalék teljesült, azaz az évi 2,7%-os dinamika helyett 0,5%-os. A magyar gazdaság a második Orbán-kormány alatt 2013-ig lényegében stagnált. Az egy főre jutó GDP alapján a német gazdaság elhúzott tőlünk, az unióban pedig hátrább csúsztunk ben elénk került Észtország, 2012-ben Lengyelország, 2013-ban pedig a nyakunkra nőtt Litvánia. Az EU gazdasági motorja legalábbis Orbán Viktor szerint... 2

3 A későbbi növekedés szempontjából mindennél kedvezőtlenebb, hogy míg Lengyelországban, Szlovákiában és Németországban a beruházások bővültek, nálunk 14 százalékkal zuhantak (becslés), jóval meghaladva a cseheknél és az unió egészében bekövetkezett visszaesést. A visegrádi országok közül mi csúsztunk le 2011 végén, 2012 elején a befektetőminősítők "bóvli" kategóriájába, noha 2010 februárjában a Moody's még a felminősítésünket latolgatta. S az is minősítés, hogy a nagy nemzetközi hitelminősítőknek eszük ágában sincs javítani a besorolásunkon. Versenyképességünk javulásának látomását minden, tényeken alapuló vizsgálat kétségbe vonja. Ezek közül csak a Világgazdasági Fórum (WEF) több szempontot is figyelembe vevő felmérésére utalunk. Eszerint 2009-ben, tehát a válság mélypontján, Magyarország a világranglista 58. helyén állt, s innen sikerült letornásznunk magunkat 2013-ra a 63. helyre. Az előzetes adatok szerint a évi bruttó hazai termék a évi szintjén áll. Ld. itt: 3

4 Lesújtó jelentés a magyarországi viszonyokról A Bertelsmann Alapítvány értékelésének összefoglalója Az Orbán-kormány semmibe veszi a demokrácia alapelveit, Magyarországon nem működik a hatalmi ágak szétválasztása - derül ki a Bertelsmann Alapítvány 129 ország szociális viszonyait és demokratikus elkötelezettségét vizsgáló elemzéséből. A dokumentum hosszasan és átfogóan értékelte az Orbán-kormány működését, s megállapítják, hogy a kormány fő stratégiai prioritása: hosszú távra, több ciklusra átnyúlóan konszolidálni a Fidesz hatalmát. Az Orbán-kormány korlátozta az igazságszolgáltatás függetlenségét, a véleménynyilvánítás szabadságát, az egyéb demokratikus alapjogokat, és megkurtította az Alkotmánybíróság jogköreit. Az önkényes intézkedések nem voltak összhangban a demokratikus alapértékekkel, a kormány törekvéseit az "agyoncentralizálás" jellemzi és nem tartja tiszteletben a fékek és egyensúlyok rendszerét, továbbá demokratikus vita helyett demagóg kommunikációt folytat. A kormány a politikai hatalom mellett a gazdaság és a kultúra felett is átvette az irányítást, s tudatosan terjeszti a Horthy-kultuszt. A kormányzat döntéseit a pénzügyi elit, a határon túli szervezetek és egyházi személyiségek befolyásolják. A gyakran változó törvények miatt nagy a jogi bizonytalanság. A Bertelsmann Alapítvány a közjó szolgálatára alakult. Tevékenységét azzal a meggyőződéssel végzi, hogy a verseny és a civil elkötelezettség alapvető hajtóerői a társadalmi fejlődésnek. Az Alapítvány célja, hogy a társadalom problémáit és kihívásait még korai állapotukban felismerje, és példaértékű javaslatokat dolgozzon ki azok megoldására. A 2000-es években jelentősen nőtt az életszínvonal, s a szegényebb rétegek is jobban éltek. A 2010-es kormányváltás, a "fülkeforradalom" után azonban sok tekintetben megváltozott a helyzet. Támadások érték a roma kisebbséget, "a Jobbik félkatonai csoportja, az (Új) Magyar Gárda erőszakos összetűzéseket provokált ki", de más kisebbségek is zaklatás és gyűlöletbeszéd célpontjaivá váltak ben pedig "egy szélsőjobboldali képviselő" felszólította a kormányt, vegye számba a zsidó parlamenti képviselőket, ők ugyanis "nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek". A Fidesz tolerálta a Jobbikot, időnként együtt is működött vele. Az állam ugyan világinak nevezi magát, de egyházi képviselők tettek politikai nyilatkozatokat a kormánypártok mellett, s templomokat használtak fel politikai célból. Az egyházak eközben - lojalitásukat méltányolva - jelentős állami támogatásban részesültek. Visszatért a "keresztény kurzus", ugyanakkor visszaszorították a kisebb egyházi csoportokat. Az új törvényhozás legfontosabb intézkedése a választási törvény elfogadása volt december 23-án. A jogszabályt a saját érdekei szerint dolgozta ki a Fidesz, megváltoztatta a választókörzetek határait, betiltotta a politikai reklámot a közmédiában és a választásra való regisztrációra akarta kötelezni a választókat, ezt a rendelkezést azonban megsemmisítette az Alkotmánybíróság (Ab). Ami a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, a kormány szócsövévé tette a közszolgálati médiát, amelyet a Fidesz által uralt médiahatóság ellenőriz. A 2010 decemberi médiatörvényt, amely egy sor korlátozást tartalmaz, az EU, az EBESZ és az Európa Tanács is élesen bírálta. Bár a hatalmas nemzetközi felháborodás hatására 2011 márciusában módosították a jogszabályt, egy részét pedig az Ab megsemmisítette, mindez nem változtatott a kormányzat törekvésein. Az új Alaptörvényről: az Orbán-kormány 2011 áprilisában az ellenzék jóváhagyása nélkül olyan alkotmányt fogadott el, amely a kormánypártok a nacionalista-konzervatív alapelveit rögzíti. A Velencei Bizottság többször szólította fel a kormányt az alkotmány módosítására. Nem működik a hatalmi ágak szétválasztása, a Fidesz-vezette kormányzat ki akarta sajátítani a hatalmat azzal, hogy egy sor független intézmény és ellenőrző testület felett vette át az ellenőrzést - írja a dokumentum. Az Orbán-kormány saját embereit ültette az Állami Számvevőszékbe, az ügyészségre és a Monetáris Tanács helyeire. A bíróságok függetlenségét nem garantálják, s a kinevezéseket úgy alakítják, ahogy az a Fidesz érdekeinek megfelel. A jelentés megjegyzi, a Fidesz szabad kezet adott magának az Ab tagjainak választásánál, miközben 2010-ig konszenzus alapján jelölték a bírákat. Hozzáteszik, több, a Fidesz által választott alkotmánybíró nem is rendelkezik alkotmányjogi ismeretekkel. A dokumentum külön kitér a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos botrányra. Magyarország gazdasági-társadalmi fejlődését értékelve a jelentés rámutat, hogy míg 2011-ben magasabb minősítést értünk el, mint Lengyelország, a kormány megosztó politikája következtében a helyzet jelentősen romlott ben 36 ezer munkahely szűnt meg, s noha azóta a foglalkoztatottság nőtt, ez jórészt a közmunkának és a külföldön állást vállalóknak tudható be. A háztartások átlagos jövedelme 2011-ben az uniós átlag 61 százalékát tette ki, míg a lengyeleknél 69 százalékát. Magyarországon azóta növekedett az elszegényedés, az alacsony jövedelmű rétegek 2012-ben jövedelmük mintegy 15 százalékát elveszítették, a legszegényebbek és a tartósan munkanélküliek szociális juttatásait megkurtították. A nyugati és keleti régió közötti szakadék mélyült. A piaci versenyre nagymértékben az állami beavatkozás nyomja rá bélyegét. A közbeszerzéseknél a Fidesz-közeli cégek javára mutatkozik elfogultság. A hivatali visszaéléssel kapcsolatos fejezetben a Transparency International jelentését idézik, amely szerint a magyar politikát erős érdekcsoportok határozzák meg. A közbeszerzések 65-75%-ánál feltételezhető korrupció. 4

5 A hivatalos propaganda erősen nacionalista, Európa- és piacellenes, s a felszín alatt antiszemita hangsúlyokkal operál. Kampányt folytat a kormány a külföldi multinacionális cégek és a bankok ellen. "A magyar valuta kiszámíthatatlansága és ingatagsága nagymértékben hozzájárult a gazdaság sebezhetőségéhez" - szögezi le a jelentés. Az Orbán-kormány fiskális politikája következetlen és nem alkalmas a makrogazdasági stabilitás fenntartására. A kormány jelentősen megnyirbálta a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét, és saját embereivel töltötte fel a Monetáris Tanácsot - mutatnak rá, felemlegetve a magán-nyugdíjpénztárak "újraállamosítását", illetve az állami földalap körüli visszásságokat. A szociális háló épp a legrászorultabb rétegeket nem védelmezi. Míg a Fidesz kampányában azt ígérte, hogy a középrétegek és az alacsony jövedelműek érdekeiért lép fel, ennek pont az ellenkezője történt. A középosztály visszacsúszott az alacsony jövedelmű kategóriába, az egykulcsos adó a gazdagabbak adóterheit csökkentette, a szegényebb rétegek viszont elvesztették korábbi kedvezményeiket. Jelentősen romlott a romák helyzete, zömük mélyszegénységben él. Az emberi erőforrások minisztériuma "hihetetlen közömbösséggel" kezeli a szegényeket, betegeket, hajléktalanokat. Rosszul használta az Orbán-kormány a rendelkezésére álló forrásokat, a legnagyobb veszteség azonban, hogy eltékozolta országa nemzetközi presztizsét. Visszaesett a közvetlen külföldi befektetés. A drasztikus átszervezések révén értékes tapasztalatok mentek veszendőbe. Az üzleti környezet jogi kiszámíthatatlansága súlyos károkat okozott, írja a jelentés, felidézve, hogy többezer közszolgálati dolgozót bocsátottak el, jórészt mert politikailag megbízhatatlannak ítélték őket, vagy csak kellett a hely Fidesz-támogatóknak. Az Orbán-kormány jelentősen visszafogta az oktatási kiadásokat, csökkentette a közép- és felsőoktatásban tanulók számát, egyedül a szakmunkásképzést ösztönzi. Míg a magyar költségvetésben a GDP 0,5%-át fordítják oktatásra, az EU-átlag 1% feletti. Az oktatási rendszer totális átszervezése, autonómiájának csökkentése az oktatás színvonalának visszaeséséhez vezetett. A magyar civil társadalomban elindultak ugyan kedvező tendenciák, de a hanyatlás és széttöredezettség jelei is mutatkoznak. A civil intézmények túlpolitizáltak, kevésbé jellemzőek az alulról jövő kezdeményezések. A kormány autoriter kezdeményezései ellen számos tüntetés zajlott 2010 decembere óta, de ezek főként bizonyos urbánus rétegeket és értelmiségi köröket érintettek. A kormány fő stratégiai prioritása nagyon is pragmatikus: hosszú távra, több ciklusra átnyúlóan konszolidálni a Fidesz hatalmát. Teljesen hiányzik a kormányzati politikából a konszenzuskeresés, a magyar politikai élet mélységesen megosztott, egyebek között az EU-hoz és a demokratikus értékekhez fűződő viszony tekintetében. Orbán kétharmados többségét saját céljai legitimizálására használja. A Fidesz úgy tudta lecsillapítani a szélsőjobboldali csoportokat, hogy számos követelésüket beemelte a kormánypolitikába. A roma népesség tekintetében a feszültséget még élezik is, politikai hasznot remélve ettől. Minden "nemzeti" elnevezést kapott, a 2011-es alaptörvény preambuluma a jelentés szerint rehabilitálta a Horthy-rendszert; ezt jelképezi a Kossuth tér 1944 előtti állapotban való restaurálása is. A kormány nem kéri ki a civil szervezetek véleményét, a társadalmi szervezeteket marginalizálták, állami támogatású szerveződések jöttek létre, mint például a CÖF, amelyet közvetve a Fidesz-kormány finanszíroz. Magyarország politikai vezetése a nemzetközi együttműködés terén a legrosszabb értékelést kapta, főleg ami az EUkapcsolatokat illeti. Az uniós támogatásokat alacsony hatékonysággal használják fel, noha az állami beruházások 97 százaléka brüsszeli forrásokból indult be. "Az EU vezetése nem tartja hiteles és megbízható partnernek a magyar kormányt" - szögezi le a jelentés, mivel "kiszámíthatatlan és kettős beszédet alkalmaz", nem tartja magát sem az unió, sem más nemzetközi intézmények szabályaihoz. Erre jó példa az azeri baltás gyilkos kiadatása, amely jelentősen rontotta hazánk nemzetközi tekintélyét. Az egyik legsürgetőbb feladat Magyarországon az ország újrademokratizálása. Ld. itt: 5

6 Koltai Tamás Mit gondol Schmidt Mária? A rádióban Schmidt Mária fejtegeti nézeteit. Eközben azt találja mondani, hogy sajnálatosan még mindig dívik a marxista tétel, miszerint az anyagi viszonyok határoznak meg bennünket, holott az életünk nem ettől függ, hanem attól, hogy milyen a gondolkodásunk, mi van a fejünkben. Előbb a has jön, aztán a morál éneklik a Koldusoperában is. De hát Brecht reménytelen marxista volt, tőle sem lehetett várni, hogy megértse: a fejünkben sokasodó nemes eszmék függetlenek attól, van-e kenyér az asztalunkon, télikabátra való a gyereknek, és munkaalkalom, amiért fizetés jár. A hölgy szerint nyilván Madách is vulgármarxista, hiszen a Tragédiában Ádám az eredetileg remeknek alkotott ember elkorcsosulását siratja az Eszkimó láttán, mire ez utóbbi föltételezi, hogy csak azért haragszik, mert éhes. Épp ellenkezőleg, helyesbít a materialista Lucifer, Ádám okoskodása a jóllakotté, míg a nap jótékony istenéhez eledelért fohászkodó Eszkimóé éhes gyomornak filozófiája. Hogyan tenyész a bűn, hogy a nemesség? kérdezi a megátalkodott anyagelvű sátán. Nem ronda lég, nyomor szülé-e azt, / Nem napvilág, szabadság-érzet ezt? Ó, nem. A saját jóllakott ideavilágában fürdőző történésznő szerint nyilván a nyomorban teremnek nemes eszmék, és a szabadságérzet hiánya alakítja fennköltté a fejünkben tenyésző gondolatokat. Ha tehát nem a lét határozza meg a tudatot, miért a rezsiharcra teszi föl a győzelmét Schmidt Mária kedvenc pártja? Miért erre a szánalmas marxista tételre építi fel az egész választási kampányt? És a tisztán látó történettudományi amazon miért nem rántja le a leplet erről a galád manipulációról? Miért nem kürtöli világgá, hogy be vagy csapva, szerencsétlen nép, amikor azzal fognak meg, mennyit spórolsz havonta?! Nem érted, hogy nem az a fontos, ami a pénztárcádban van, hanem ami a fejedben, és azt is mi pakoljuk tele nekünk tetsző gondolatokkal, neked nem kell mást tenned, mint elhinni?! És mindjárt ki is veszi a részét a pakolásból. Nemcsak a marxizmust írja le ugyanebben a rádióműsorban rövid úton, hanem a Kádár-rendszert, a Szovjetuniót, a mai orosz politikát, az ukrán helyzetet, az Európai Uniót és még sok minden mást is. A dolgok nyilvánvalóan sokkal bonyolultabbak, mint ahogyan azt a tudományos fokozatot birtokló múzeumigazgató elővezeti. A Terror Háza múzeum élén is történelmet hamisító tudományos munkatárs most a Józsefvárosi pályaudvarra kontemplál holokauszt-emlékhelyet históriai torzképének érvényesítése céljából, és ebből mintha ki akarná hagyni a holokauszt áldozatait. Zavarnák őt koncepciója érvényesítésében? Láb alatt lennének? Amikor éppen azon fáradozik, hogy a saját gondolataival töltse meg a fejeket? Ebben az országban tényleg tarthatatlan, hogy az ócska marxi tétel szerint az határozza meg az életünket, van-e munkánk, megélhetésünk, és kitart-e a fizetésünk elsejéig, mert még el találnánk keseredni. Ellenben ha az ezzel kapcsolatos kellemetlen gondolatokat ki lehet verni a fejünkből, és helyettük beültetni a Schmidt Mária gondolatait, akkor nyert ügyünk van, és az életet nemcsak szépnek fogjuk látni, hanem az is lesz. Pofonegyszerű. El kellene fogadnunk, hogy a Sorsok Háza és a Szabadság térre tervezett, áporodottan gejl giccs nem is a történelemhamisításról, hanem az áldozatokról és szól. El kellene hinnünk, hogy mindez főhajtás az áldozatok előtt. Azt mondják, ez a konfliktus nem fogja befolyásolni a választásokat. Szerintem se. Néhány százalékot hoz majd a Fidesznek, akár lesz megegyezés, akár nem. Ha nem vonulnak vissza, azért (lám, milyen tökös gyerekek), ha visszavonulnak, azért (lehet utálni a visszavonulás okozóit, a tuggyukkiket). Ki van ez találva, Orbán ismeri az ő népét. Taktikája a haszonelvűségre épül. Ezzel csak a tisztességet lehet szembeszegezni, aminek sokkal rosszabb az árfolyama a választási piacon. Inkább veszteni lehet vele, mint nyerni. De vajon tényleg csekély vigasz-e cserében a szabadság-érzet, amely a madáchi ördög szerint nemességet szül? Talán mégis igaza van Schmidt Máriának. Talán csakugyan a gondolataink határoznak meg bennünket. Az, hogy mi van a fejünkben. De nem az, amit ők belepakolnak, hanem ami megfelel a tényeknek. Nem az, hogy 1944-ben Magyarország elvesztette az önrendelkezését hiába foglalták papírrongyba, hanem hogy magától sietett előre (és túl)teljesíteni a náci népirtást. Nem az, hogy a Horthy-korszak a nemzetegyesítés és az országgyarapítás hazafias hőskölteménye, hanem hogy saját állampolgárainak megsemmisítésében vétkek és bűnök tömegével terhelt rémtörténet. Nem az, hogy mások vittek rossz utakra minket, hanem hogy magunk vagyunk felelősek a tetteinkért. Majd ha önállóan gondoljuk ki a gondolatainkat, és bátorságunk is lesz kimondani őket, akkor elmondhatjuk, hogy önmagunk vagyunk, nem történelemhamisítók manipulált áldozatai. Majd ha föláll egy gyerek a középiskolában, és azt mondja: tanár úr, én elolvastam, ez a Tormay, Wass és Nyirő, azon kívül, hogy embernek silány, írónak is híg, dagályos, giccses, legföljebb közepes, és ennek nem lesz más következménye, mint hogy a tanár azt feleli, jól van, gyerekem, olvassuk együtt, vitassuk meg közösen akkor elhiszem, hogy a gondolat a fejünkben meghatároz bennünket. És akkor a szabadság-érzet egyszer, valamikor tömegméretben fog tetté érni. Ld. itt: 6

7 Seres László Állami agykontroll Gyerekeink állami eltulajdonlásának fontos előkészítő lépése zajlik a szemünk előtt: meg kell törni azokat, akik majd megtörik őket. A pedagógusokról van szó, akiknek jó része a rendszerváltás előtt és óta (más-más okokból) inkább a probléma, mint a megoldás része volt, most azonban olyan megpróbáltatások elé állítják őket, hogy lehetetlen nem szolidarizálódni velük. Merő önzésből: a gyerekeinkről van szó. Portfólió-feltöltéssel foglalkoznak most főállásban azok az emberek, akiknek a következő időszakban a szakmai autonómiájukat, kritikai szellemüket és erkölcsüket is le kell adniuk a Klik ruhatárjában, ha túl akarják élni az elkövetkező, embert próbáló időszakot. A portfólió eddigi tanítói munkásságuk összegzése volna olyan oldal terjedelemben, ezt fel kell tölteniük egy zavaros honlapon belül direkt e célra beüzemelt bonyolult felületre, de csak miután alaposan áttanulmányozták a rendszer profi használatához elengedhetetlen, 163 oldalas útmutatót. (ld. itt: A magyar pedagógusnak azért kell most főállásban portfóliót feltöltenie, mert ezen múlik, hogy az ún. életpályamodellben melyik kategóriába kerül (gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus vagy kutatótanár), azaz mennyi lesz a fizetése. Igen, a tanárok és tanárnők számára eljött az újrakezdés ideje, ha semmit nem csinálnak, akkor simán csak pedagógus I.-nek számítanak, úgyhogy teljes életművüket, diplomáikat, tanterveiket, módszertani öteleteiket, jegyzeteiket szkennelhetik be, részben nyilván hazudnak is majd, várva a hatalom elismerő bólintását. Nem mellékes szempontja a vegzatúrának, hogy a pedagógusoknak ráadásul fogalmuk sincs, pontosan ki, milyen szempontok alapján fogja elvégezni a mintegy 130 ezer (!) ember által feltöltött irdatlan iratmennyiség érdemi kiértékelését. Az egész eddigi életpálya lenullázása viszont valóban kreatív új ötlet. A NER ember- és társadalomképe egyszerű: egy a magyar igazság, nem a XXI., hanem a XX. század első harmadában élünk, az osztályterem nem viták meg gondolatfutamok színhelye. "A gyermek nem magánügy, hanem a közjó egyik eszköze, a gyermekvállalás pedig nemzetstratégiai ügy" adta meg az alaphangot Kövér László. A napi iskolaidő kiterjesztésével az állam lényegében egész napra lízingeli a gyerekünket, "felelősségvállalásnak" hazudva az eltulajdonlást. "Az új köznevelési rendszerben egyértelművé tettük, hogy a rendszer irányítása, kontrollja, tartalmi szabályozása az állam feladata" hallhattuk nem egyszer Hoffmann Rózsától, akárcsak azt, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, a szülő meg csak ne ugasson bele az iskola életébe. Véletlenül se essék félreértés: ez a nő Orbán Viktor oktatásügyi magyar hangja, a terület a miniszterelnök egyik szívügye. Az oktatási centralizáció, a gyerekeink megkaparintása elleni tiltakozás ezért az egész NER elleni tiltakozás. Ezért nem elég bojkottálni az idióta portfólió-feltöltést... A tananyag és a tanárok uniformizálása természetesen csak a közbülső lépcső a gyerekek új fajának laboratóriumi előállításához. "Alapvető szemléletváltást jelent, hogy a kormány kimondta: a köznevelési rendszer fenntartása közszolgálat és állami feladat" közölte az államtitkár. Nem kizárólag a pedagógusok felelőssége, hogy ez a szervezett rémálom ne valósuljon meg, hanem mindannyiunké, akik nemrég még gyerekek voltunk. Ld. itt: 7

8 Parászka Boróka Erdélyi hátraharc Az Orbán-kormány "nemzetpolitikai" mérlege "Új korszakot" ígért a nemzetpolitikában (?), határon túli politikában (?), magyarságpolitikában (?) a 2010-ben kormányra került Fidesz. A korszakváltó intézkedések sorát a támogatási politika teljes átalakítása nyitotta: kormányváltás után megszűnt a Szülőföld Alap, és létrejött a Bethlen Gábor Alap (BGA). Ez elsősorban a támogatások radikális visszanyesésével, illetve késedelmes folyósításával járt. A BGA testületeiben immár nem kaptak helyet a kisebbségi közösségeket képviselő szervezetek (ellentétben a korábbi kormányzatok gyakorlatával), kilenctagú testület tett javaslatot a támogatásokra, ám döntési jogköre csak Semjén Zsoltnak és két munkatársának lett. A kisebbségi szervezetek képviselőinek kizárása váratlan módon növelte a Fidesz-kormánnyal szembeni elégedetlenséget Magyarország határain túl. A kormányváltás után két évvel 11 milliárd forintból gazdálkodott a BGA, e keretnek tíz százalékát (886 millió forintot) azonban önfenntartásra költötte - majdnem ugyanannyit, mint amennyit korábban a Szülőföld Alap korábban kiosztott a kisebbségi szervezetek között (900 millió forintot). Nem csak az oktatási és kulturális intézmények támogatására nem volt rálátása többé a kisebbségi érdekképviseleteknek a "nemzetpolitikai fordulat" után. A Magyarország határain kívül élő óvodás és iskolás gyerekeknek járó oktatási-nevelési támogatást a Fidesz-kormány hivatalba lépése előtt az RMDSZ háttéralapítványa, az Iskola Alapítvány bonyolította le. Az Iskola Alapítvány (és az RMDSZ) sikeres munkájára a Fidesz nem tartott igényt, ehelyett a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség kapott megbízást az éves pályázat lebonyolítására. Ők azonban nem rendelkeztek a megfelelő infrastruktúrával a százezernyi pályázat fogadására. Maga a pályázati kiírás is másfél hónapot csúszott a korábbi évekhez képest, a várt összegek folyósítására pedig további hónapokat kellett várni. A Fidesz kormányra lépése előtt 25 moldvai faluban 2200 gyerek számára működtettek oktatási rendszert. A hálózat mellett Székelyföldön csángó kollégium, Moldvában pedig hét településen magyar ház működött. Ennek az éves költségvetési kerete 140 millió forint volt, amelynek a felét a magyar állam állta. A támogatási rendszer súlyos foinanszírozási gondok merültek fel, ami miatt az érdekvédők egy része lemondott. Erdélyben széles körben elterjedt az a nézet, hogy az Orbán-kabinet elsorvasztja a stratégiai fontosságú moldvai oktatási hálózatot. Az Orbán-kabinet hivatalba lépése után a magyar Országgyűlés elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amelynek érvénybe lépése után sürgetővé vált a kérdés: ki és hogyan adminisztrálja a Magyarország határain kívül élők dokumentumait az állampolgárság igénylésekor? A probléma megoldására új intézményháló jött létre: ún. demokrácia-központok. Ezek az intézmények a magyar kormány és a Tőkés László elnökölte Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megállapodása révén indultak. Az RMDSZ-szel viszont romlott a viszony: az Orbán-kormány felmondta a megállapodást a szövetséggel, illetve a szövetség háttérintézményeként működő Progress Alapítvánnyal, amely éveken át a demokrácia-központoknak megfelelő intézményhálót működtetett. Ez már a második éles konfliktus volt az RMDSZ és a Fidesz között: ekkorra vált egyértelművé, hogy csak azok számíthatnak bármilyen magyar kormányzati forrásra, akiket az Orbán-kormány partnerként elfogad. Néhány hónappal a demokrácia-központok elindulása után új párt alakult Erdélyben, az EMNT mellett 2011 szeptemberében bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppártot. Az RMDSZ és a Fidesz-kormány közötti folyamatos konfliktusok ideje alatt tartották vezetőt cserélt a legnagyobb romániai magyar érdekvédelmi szervezet: Markó Bélát Kelemen Hunor váltotta. Kelementől a Fidesz-RMDSZ-kapcsolatok rendezését várták, de ez alig valósult meg. Viszont a ciklus első két évében úgy tűnt, a stratégiai partnernek nevezett Erdélyi Magyar Néppárt olyan politikai hátszéllel rendelkezik Magyarországról, hogy sikeresen veheti a romániai parlamenti és önkormányzati választásokat azonban csalódást hozott: a néppárt teljesítménye alig volt mérhető a választásokon, hiába építette kampányát kizárólag az RMDSZ-szel való éles rivalizálásra. A választás ugyanakkor világosan mutatta, mi történik akkor, ha a magyar jelöltek egymás ellenében indulnak. Az elmúlt évek "nemzetpolitikai fordulata" mérlege ekként vonható meg: a támogatási rendszer átalakítása nem hozta meg a várt eredményeket, a forráselosztás módja, illetve a forráshiány miatt egyaránt nőtt a feszültség az erdélyi magyar civil, oktatási és kulturális szférában. A romániai magyar pártok politikai erőtere viszont szűkült, a Fidesz-támogatással létrejött EMNP nem nyert mandátumot, az RMDSZ azonban elveszítette kormányzati szerepét, és több önkormányzatban is romlottak a pozíciói. Lett állandó magyarországi lakóhely nélküli kettős állampolgárság, ám ez sem társadalmi, sem politikai értelemben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nőtt az elvándorlás Erdélyből, de immár nem Magyarország a cél, hanem Nyugat-Európa. A várható erdélyi részvétel a tavaszi magyarországi választásokon messze elmarad a 2010-ben prognosztizáltnál, azaz a magyar állampolgárság könnyített megadása szimbolikus jelentőségű maradt, a várt politikai hasznot nem hozta meg a Fidesznek. Történt azért valódi fordulat is a második Orbán-kormány ideje alatt. A korábban is nehézkesen működő intézmények még súlyosabb helyzetbe kerültek. A magyar-magyar konfliktusok nem oldódtak, hanem mélyültek. És eltűnt a magát nemzetinek mondó kormány iránti, 2010-ben még feltétlennek hitt bizalom. Ld. itt: 8

9 Ürmös Zsolt és Varga Ferenc József A statisztikakozmetika hatása Kovács Dezsőné, a Magyar Csapat tagja, a rezsiháború élharcosa egy unalmas kedd este leül híradót nézni. A nagy képernyőn megjelennek a színes torták, oszlopgrafikonok, meg a görbések. Alattuk olyan szintű tudományos szöveg hallható, mint amikor a reklámokban pingponglabdákkal szemléltetik a fogkrém orvosok (=reklámszínészek) által is glorifikált gyógyhatását. Vagy mint amikor a mosópor-reklámban az enzim az egyetlen akadémiai szó, a többi mind kovácsnénis. Dezsőné már sok híradót megnézett, innen tudja, hogy a stagnál ige rosszat jelent, a gyors növekedés kifejezést pedig egy gyerek is érti. Az nem baj, hogy a grafikonon levő görbék meg a sok színes oszlop bábeli kuszasága áttekinthetetlenné teszi a papírt, és az se, hogy annyi ideig nem is mutatják, hogy értő szemek rendesen kisilabizálhassák. Ha egyszer a piros oszlop a legmagasabb, és a vastag vonal felfelé kanyarodik, akkor biztosan nőtt ez is meg az is, tehát igenis jobban teljesítünk. És ha Dezsőnének azt mondanánk, hogy ezek kozmetikázott statisztikai adatok, akkor úgy nézne ránk, mint Széles Gábor a gravitációra. De ettől nem kell tartanunk, Pláne, hogy a híradó után férje, Kovács Dezső az aznapi újságot is előliffenti, és abban is ott állnak a valós tények. Ld. itt: 9

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. A végjáték veszélyei A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. Martonyi János elismerte, hogy..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt egyre többen kétségbe vonják

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ az ICT iparág csúcstalálkozója 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ és Magyarország gazdasági folyamatai Dr. Mellár Tamás Egyetemi tanár PTE Közgazdaságtudományi Kar ivsz.hu

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

FDI és helyi fejlesztés a globális folyamatok lokális tanulságai

FDI és helyi fejlesztés a globális folyamatok lokális tanulságai FDI és helyi fejlesztés a globális folyamatok lokális tanulságai Kovács András, PhD, főiskolai docens Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest kovacs.andras@edutus.hu MRTT Vándorgyűlés, 2014. november 27-28.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben