Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák"

Átírás

1 Mindig van választás Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák Tréneri kézikönyv

2 SZERZŐ: BIERMANN MARGIT LEKTOR: CSEHNÉ DR. PAPP IMOLA NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA KIVITELEZŐK: PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ, OKTATÓ ÉS KIADÓ ZRT. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT A TANANYAG A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 TRÉNERI KÉZIKÖNYV Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (8. modul) 1

4 A program felépítése (modultérképe) 10 Milyen szervezetektől kapsz segítséget? a karrier tanácsadás/pályaorientáció területén működő szolgáltatások bemutatása az LLG-hoz kapcsolódóan 9. Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance) 8. Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák 7. Sajátos helyzetben (például romák, fogyatékkal élők, idősek) 6. Új lehetőségek (internet, televízió) használata 5. Az informális álláskeresés módszerei, a munkából munkába váltás módjai 4. Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban (EURES + PLOTEUS) 3. EU-kompetenciák 2. Az önismeret és szerepe a pályaépítésben 1. A pályaismeret és jelentősége 2

5 Jelmagyarázat Szakmai modul: Aktuális modul: A modul célja A modul sikeres befejezését követően a hallgató ismerje a munka társadalom és egyén szintjén betöltött szerepét, a különböző motivációs elméleteket, a munkahelyi elégedettség kérdéseit, a munkavégzés veszélyeit és a pályaváltás okait, ezek megoldási módjait, valamint az atipikus munkavégzés főbb jellemzőit. A modul során megszerezhető kompetenciák A hallgató a modul befejezése után tegyen szert jártasságra a felsorolt témákban. Felismerés szintjén ismerje: a munka társadalmi szerepét és annak változásait, a munka szerepének változásait az egyén életében, a motiváció mérésének lehetőségét, a munkával való elégedettség mérésének főbb tényezőit, a munkakörnyezet főbb fizikai tényezőit, a stresszre adott biológiai és pszichés reakciókat, a munkahelyi stressz következményeit egyéni és szervezeti szinten, az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének társadalmi indokoltságát, a rugalmas-biztonság (flexicurity-modell) főbb ismérveit. Megnevezés szintjén ismerje: a munka fogalmát, a főbb motivációs elméletek legfontosabb ismérveit, 3

6 a munkával való elégedettség fogalmát és főbb összetevőit, a stressz, a megküzdés, a munkahelyi stressz és a burout fogalmát, a pályaváltás főbb okait, az atipikus foglalkoztatási formák típusait, azok főbb jellemzőit. A modul megvalósításának módszerei Tanulás egyéni haladás szerint 30 % Csoportos gyakorlati foglalkozás 50 % Egyéni otthoni felkészülés (házi és beküldendő feladatok) 10 % Egyéni konzultáció 10 % Módszertani útmutató trénerek számára A modulban szereplő tananyag célja, hogy a hallgató ismerje a munka társadalom és egyén szintjén betöltött változó szerepét, a munkavégzés veszélyeit és a pályaváltás okait, ezek megoldási módjait, valamint az atipikus munkavégzés főbb jellemzőit. Fontos, hogy a pályaválasztás előtt állók tisztában legyenek a munkának az ember életében betöltött szerepével és ennek jövőbeli várható változásával. Felkészültek legyenek arra, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák, amik az egyéntől magas fokú rugalmasságot és alkalmazkodóképességet követelnek. Ismerjék meg a munkavégzés veszélyeit és azok kezelésének módszereit. A modul elsajátítása során az ezen a területen dolgozók (iskolarendszerű képzés, illetve Foglalkozási Információs Tanácsadó munkatársai) legyenek képesek az előzőekben felsorolt ismeretek átadására. A pályamódosítás előtt állóknál fontos a munka szerepének változására, valamint az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésére vonatkozó ismeretek átadása. Legyenek tisztában a pályaváltás lehetséges okaival, a munkavégzés veszélyeivel és azok kezelési módszereivel. A munkaügyi szervezetben dolgozók tudják átadni ezeket az ismereteket ügyfeleiknek. A tananyag elsajátítását segítik az egyes fejezetek végén található önellenőrző kérdések, melynek válaszai a kézikönyv feladatgyűjteményében megtalálhatók. Az önállóan megoldandó feladatokra adandó válaszok egyéntől függőek, ezeket csoportos foglalkozáson (vagy a hallgató kérésére egyénileg) célszerű megbeszélni. 4

7 Értékelés Az értékelés rendszere Számonkérések formája: Modulzáró vizsga, modul közbeni értékelés. Számonkérések rendszeressége: Modulok folyamán -ben, postán vagy személyesen határidőre beadandó feladatok. Önértékelések a leckék és a modul végén. Számonkérések tartalma: A modul tananyagának feldolgozása, tudásmérő tesztek és gyakorlati feladatvégzés formájában. A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Modulzáró dolgozat, gyakorlati feladatvégzés, a tananyagban való előrehaladást ellenőrző dolgozat. Megszerezhető minősítések: Megfelelt, kiválóan megfelelt. Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 60%, 90% Sikertelen teljesítés következménye: Modulzáró vizsga ismétlése. Feladatbank 1. lecke 1.1. Önellenőrző kérdések Feladat: 1. Mit értünk a munka fogalma alatt? 2. Milyen területeken várható a jövőben a munka természetének változása? 1. A saját munkahelyén milyen változások mentek végbe a munka természetében az utóbbi évben? Hogy viszonyul ezekhez? 1.2. Önellenőrző kérdések 1. Mit jelent a munkára való felkészítés? 5

8 Feladat: 2. Milyen kategóriákba sorolhatók a munkavállalás okai? 1. Készítse el saját magára a munka család szabadidő felosztását! Mit állapíthat meg belőle? 1.3. Önellenőrző kérdések Feladat: 1. Mi a motiváció fogalma? 2. Ismertesse Maslow szükségletelméletének főbb jellemzőit! 3. Mit tartalmaz Herzberg kéttényezős elmélete? 4. Mik a McClelland-féle motiváló tényezők szerepe? 1. Pontozza 1-től 5-ig a fentebb szereplő motivációfajtákat az Önnél betöltött fontosságuk szerint. 1-es legkevésbé fontos, 5-ös legfontosabb! ENERGIA ÉS DINAMIZMUS BEILLESZKEDÉS BELSŐ MOTIVÁCIÓ KÜLSŐ MOTIVÁCIÓ Aktivitásszint Teljesítmény Versengés Kudarctól való félelem Hatalom Elmélyülés Üzleti szempont Emberi kapcsolatok Elismerés Erkölcs Biztonság Fejlődés Érdeklődés Flexibilitás Autonómia Anyagi javak Karrier Státusz 6

9 1.4. Önellenőrző kérdések 1. Mit jelent a munkával való elégedettség fogalma? 2. Milyen objektív tényezők befolyásolják a munkahelyi elégedettséget? 3. Milyen személyi tényezők befolyásolják a munkahelyi elégedettséget? 4. Milyen főbb tényezőkre irányulhat az elégedettség vizsgálat? Feladat: 1. Pontozza 1-től 5-ig a fentebb szereplő elégedettség vizsgálati tényezőket az Önnél betöltött fontosságuk szerint. 1-es legkevésbé fontos, 5-ös legfontosabb Az elégedettség vizsgálatának tényezői: vállalati jövőkép, stratégia, szervezeti elköteleződés előmeneteli, karrier lehetőségek a közvetlen vezető megítélése és működési hatékonyság felhatalmazottság, mozgástér, hatáskör információ ellátottság támogatottság juttatások oktatás, képzés, egyéni fejlesztés fizikai környezet támogató rendszerek önmegvalósítás munkahelyi légkör, munkatársi kapcsolatok elismertség, visszajelzések bevonás a döntések előkészítésébe belső információ áramlás, tájékozottság 7

10 Felmérés a IV.1 leckéhez Név:... Dátum:... Mért kompetencia: A modul sikeres befejezése után a hallgató a felismerés szintjén ismerje a munka társadalmi szerepét és annak változásait, a munka szerepének változásait az egyén életében, a motiváció mérésének lehetőségét és a munkával való elégedettség mérésének főbb tényezőit. Megnevezés szintjén ismerje a munka fogalmát, a főbb motivációs elméletek legfontosabb ismérveit, a munkával való elégedettség fogalmát és főbb összetevőt. Teszt 1. Egészítse ki a következő, a munka fogalmával kapcsolatos mondatot! (max.3 pont) A munka valójában tudatos, cél-, tevékenység, amely hatást gyakorol a..., a társas és. egyaránt. 2. Egészítse ki a következő, a munka természetének változásával kapcsolatos mondatot! (max.2 pont) Megfigyelhető a hagyományos karrierutak átalakulása. A megnövekedett mobilitás és a projektmunkára való szerződés miatt a munkavállalók várhatóan 4-5 évente..., sőt,... is válthatnak. 3. Milyen négy kategóriába sorolhatók a munkavállalás okai? (max. 4 pont) 4. Maslow az emberi szükségleteket öt, hierarchikusan egymásra épülő kategóriába csoportosította. Melyik van a legalsó, illetve melyik a legfelső szinten? (max. 2 pont) fiziológiai (fizikai) szükségletek biztonsági szükségletek (biztonságigény) szociális (társas) szükségletek tisztelet, elismerés (megbecsülés) iránti igény önmegvalósítás igénye 5. Hogy nevezik Herzberg kéttényezős elméletében a tényezőket? (max. 2 pont) 6. Melyek a McClelland-féle motiváló tényezők? (max. 3 pont) 7. Milyen módszerekkel lehet mérni a munkával való elégedettséget? (max. 3 pont) 8

11 8. Az elégedettséget befolyásoló tényezők közül a fizikai környezet milyen jellemzőit szokás vizsgálni? (max. 3 pont) 9. A munkaerő fejlesztés és képzés területén mik a legjellemzőbb képzési célok? Soroljon fel közülük legalább hármat! (max. 3 pont) 10. A munkával való elégedettség mérésénél mik a kérdezés általános elvei? Soroljon fel közülük ötöt! (max. 5 pont) Megoldás 1. Egészítse ki a következő, a munka fogalmával kapcsolatos mondatot! (max.3 pont) A munka valójában tudatos, cél-, eredményorientált tevékenység, amely hatást gyakorol a személyiségre, a társas és magánéletre egyaránt. 2. Egészítse ki a következő, a munka természetének változásával kapcsolatos mondatot! (max.2 pont) Megfigyelhető a hagyományos karrierutak átalakulása. A megnövekedett mobilitás és a projektmunkára való szerződés miatt a munkavállalók várhatóan 4-5 évente munkahelyet, sőt, foglalkozást is válthatnak. 3. Milyen négy kategóriába sorolhatók a munkavállalás okai? (max. 4 pont) instrumentális okok belső okok, avagy a munka öröme a munka, mint önmegvalósítás a munka társas vonatkozása 4. Maslow az emberi szükségleteket öt, hierarchikusan egymásra épülő kategóriába csoportosította. Melyik van a legalsó, illetve melyik a legfelső szinten? (max. 2 pont) fiziológiai (fizikai) szükségletek legalsó szint biztonsági szükségletek (biztonságigény) szociális (társas) szükségletek tisztelet, elismerés (megbecsülés) iránti igény önmegvalósítás igénye legfelső szint 5. Hogy nevezik Herzberg kéttényezős elméletében a tényezőket? (max. 2 pont) Motivátorok és higiénés tényezők 9

12 6. Melyek a McClelland-féle motiváló tényezők? (max. 3 pont) a tejlesítménymotiváció a hatalmi motiváció a kapcsolat motivációt 7. Milyen módszerekkel lehet mérni a munkával való elégedettséget? (max. 3 pont) Kérdőívekkel, interjúkkal, attitűdskálákkal 8. Az elégedettséget befolyásoló tényezők közül a fizikai környezet milyen jellemzőit szokás vizsgálni? (max. 3 pont) A fizikai környezet vizsgálata a következő tényezőkre terjed ki: épület elhelyezkedése, világítás, színek, zajszint, klíma, légszennyeződés, megfelelő kialakítású gépek, munkaeszközök és bútorzat. 9. A munkaerő fejlesztés és képzés területén mik a legjellemzőbb képzési célok? Soroljon fel közülük legalább hármat! (max. 3 pont) A legjellemzőbb képzési célok a következők: az új technológia bevezetésére való felkészülés, a minőség javítása, a termelékenység, a munkahelyi elégedettség és a szervezeti rugalmasság (mennyire gyorsan és könnyen tud alkalmazkodni a szervezet a környezet változásaihoz) növelése valamint a munkahelyi balesetek csökkentése. 10. A munkával való elégedettség mérésénél mik a kérdezés általános elvei? Soroljon fel közülük ötöt! (max. 5 pont) a kérdések legyenek érthetőek a kérdések legyenek egyértelműek mindenki ugyanazt értse a kérdés alatt biztosítsuk a válaszadás névtelenségét a kérdések ne sugalljanak valamilyen választ a válasz alternatívák foglalják magukba az összes lehetséges válasz lehetőséget Teljesítményszintek: Összes elérhető pontszám: Megfelelt: Kiválóan megfelelt: 30 pont 18 ponttól (60 %- tól) 27 ponttól (90 %- tól) 10

13 2. lecke 2.1. Önellenőrző kérdések 1. Definiálja a stressz fogalmát! 2. Milyen biológiai változások mennek végbe a stressz hatására? 3. Mi a coping? 4. Sorolja fel a munkahelyi stresszorokat! 5. Milyen testi és lelki tünetekkel jár együtt a kiégés? Feladatok: 1. Gondolja át az Ön munkahelyén milyen stresszorok vannak jelen és melyek okoznak problémát. Milyen megoldási lehetőségeket lát? 2. A kiégés tünetei közül melyeket tapasztalta már Önmagán és hogyan tudná megelőzni a kiégést? 2.2. Önellenőrző kérdések 1. Milyen egyéni különbségek befolyásolják a stresszre adott érzelmi és viselkedéses válaszokat? 2. Milyen szervezeti átalakítások segíthetik a stressz csökkentését a szervezetben? 11

14 Feladat: 3. Soroljon fel néhány módszert, amelyek alkalmasak a stressz csökkentésére! 1. Milyen stresszkezelő módszert használ vagy mit tartana leghatékonyabbnak? 2.3. Önellenőrző kérdések 1. Hogyan csoportosíthatjuk a pályaváltás okait? 2. Milyen biológiai változások mennek végbe a stressz hatására? Felmérés a IV.2 leckéhez Név:... Dátum:... Mért kompetencia: A modul sikeres befejezése után a hallgató felismerés szintjén ismerje a munkakörnyezet főbb fizikai tényezőit, a stresszre adott biológiai és pszichés reakciókat, a munkahelyi stressz következményeit egyéni és szervezeti szinten. Megnevezés szintjén ismerje a stressz, a megküzdés, a munkahelyi stressz és a burout fogalmát, a pályaváltás főbb okait. Teszt 1. Definiálja a stressz fogalmát! 2. Mi a megterhelés és milyen típusai vannak? Mi a coping, és milyen coping stratégiákat ismer? 4. Sorolja fel a fontosabb munkahelyi stresszorok közül legalább 4-et! (4 pont) 5. A szervezet szintjén milyen hatása van a munkahelyi stressznek? 6. Soroljon fel néhányat a kiégés lelki tünetei közül! 7. Milyen szervezeti átalakítások segíthetik a munkahelyi stressz csökkentését? 8. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 12

15 Megoldás A Cannon-féle vészreakció lényege, hogy felkészítse a szervezetet a harcra, ezért sajátos biológiai változásokkal jár. IGAZ-HAMIS A pályaváltás belső okaiként említhetjük az elégedetlenséget, az elhibázott pályaválasztást, és a túlkínálatot az adott szakmából. IGAZ- HAMIS A stressztől úgy lehet megszabadulni, hogy valamilyen szabadidős tevékenységet folytatunk. IGAZ-HAMIS A stresszel való megküzdésben az egyéni különbségeknek nincs nagy jelentősége. IGAZ- HAMIS Az optimistákat kevésbé viseli meg a munkahelyi nyomás. IGAZ-HAMIS Bizonyos szakmák között könnyebb a váltás, mert vannak átfedések a szaktudásban, például egy gépészmérnökből könnyen lehet jogász. IGAZ- HAMIS 1. Definiálja a stressz fogalmát! (3 pont) Pszichológiai értelemben stressz alatt a stresszorok hatására a szervezetben létrejövő testilelki változások összességét értjük. A stressz állapota akkor jön létre, ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén saját megítélése szerint meghaladja a rendelkezésére álló erőforrásokat. A stressz lényege tehát az alkalmazkodás. 2. Mi a megterhelés és milyen típusai vannak? (3 pont) Megterhelés minden olyan ráhatás, amely az ember fiziológiai és /vagy pszichológiai alkalmazkodási mechanizmusait befolyásolja. A megterhelés két fő típusa az izommunka végzésével, és az információterhelés kapcsolatos. 3. Mi a coping, és milyen coping stratégiákat ismer? (3 pont) A személy tudatos, folyamatosan változó kognitív és viselkedéses erőfeszítése, amely a speciális külső és belső fenyegetések legyőzésére irányul, melyekről a személy úgy tartja, hogy meghaladják erőforrásait. Két fontos megküzdési stratégia van: 1. A probléma központú megküzdésre 2. Érzelemközpontú megközelítés 4. Sorolja fel a fontosabb munkahelyi stresszorok közül legalább 4-et! (4 pont) 1. Környezettel kapcsolatos stresszorok 2. Munkából eredő stresszorok 3. Szervezeti szerepből fakadó stresszorok 4. Munkahelyi kapcsolatokból fakadó stresszorok 5. Karrierből fakadó stresszorok 6. A szervezeti struktúra és légkör, mint stresszor 7. A szervezetből fakadó stresszorok 8. Szervezeten kívüli stresszorok 13

16 5. A szervezet szintjén milyen hatása van a munkahelyi stressznek? (4 pont) 1. feszült hangulat 2. alacsony termelékenység 3. hiányzás 4. a munkaerő elvándorlás (fluktuáció) 6. Soroljon fel néhányat a kiégés lelki tünetei közül! ( 2 pont) 1. az ingerlékenység, 2. a változó hangulat, 3. lehangoltság, 4. cinizmus, 5. a teljesítőképesség csökkenése. 7. Milyen szervezeti átalakítások segíthetik a munkahelyi stressz csökkentését? (5 pont) 1. a munkát érdekesebbé tenni vagy az alkalmazottak igényeihez alakítani, 2. világosabbá tenni a szerepeket, a felelősségi kört, 3. a vezetők képzése vagy a vezetési struktúra átalakítása, 4. a dolgozók közti társas kapcsolatok elősegítése 5. a megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikáció. 8. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! (6 pont) 1. A Cannon-féle vészreakció lényege, hogy felkészítse a szervezetet a harcra, ezért sajátos biológiai változásokkal jár. IGAZ 2. A pályaváltás belső okaiként említhetjük az elégedetlenséget, az elhibázott pályaválasztást, és a túlkínálatot az adott szakmából. HAMIS 3. A stressztől úgy lehet megszabadulni, hogy valamilyen szabadidős tevékenységet folytatunk. IGAZ 4. A stresszel való megküzdésben az egyéni különbségeknek nincs nagy jelentősége. HAMIS 5. Az optimistákat kevésbé viseli meg a munkahelyi nyomás. IGAZ 6. Bizonyos szakmák között könnyebb a váltás, mert vannak átfedések a szaktudásban, például egy gépészmérnökből könnyen lehet jogász. HAMIS Teljesítményszintek: Összes elérhető pontszám: Megfelelt: Kiválóan megfelelt: 30 pont 18 ponttól (60 %- tól) 27 ponttól (90 %- tól) 14

17 3. lecke 3.1. Önellenőrző kérdések 1. Mit értünk atipikus foglalkoztatás alatt? 2. Mik az atipikus munkaviszony főbb jellemzői? 3.2. Önellenőrző kérdések 1. Mit értünk részmunkaidős foglalkoztatáson és melyek a főbb típusai? 2. Mik a határozott idejű foglalkoztatás, az idénymunka és az alkalmi munkavállalás főbb jellemzői? 3. Mi jellemzi a bedolgozói munkát? 4. Mi a távmunka fogalma és milyen megjelenési formái vannak? 5. Mit jelent a munkaerő-kölcsönzés, mik jellemzik a kettős jogviszonyt? 3.3. Önellenőrző kérdések 1. Mit értünk flexicurity modell alatt? Mik a főbb jellemzői? 15

18 Felmérés a IV.3 leckéhez Név:... Dátum:... Mért kompetencia: A modul sikeres befejezése után a hallgató felismerés szintjén ismerje az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének társadalmi indokoltságát, a rugalmas-biztonság (flexicurity-modell) főbb ismérveit. Megnevezés szintjén ismerje az atipikus foglalkoztatási formák típusait, azok főbb jellemzőit. Teszt Válaszoljon a leckéhez kapcsolódó kérdésekre! (Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont) 1. Az alábbiak közül melyik atipikus foglalkoztatási forma alakult ki korábban, a bedolgozás vagy a távmunka? (max.3 pont) 2. A Lisszaboni stratégia a éves népességre vonatkoztatva hány százalékos foglalkoztatási arányt tűzött ki célul? (max. 2 pont) 3. Melyik atipikus foglalkoztatási forma egyik típusa a munkakörmegosztás (állásmegosztás, job-sharing)? (max. 2 pont) 4. A részmunkaidős foglalkoztatás célcsoportja között szerepelnek-e az alábbi csoportok? (max. 5 pont) kisgyermeket nevelő szülők igen nem családtagot ápolók igen nem pályakezdő fiatalok igen nem munka mellett tanulmányokat folytatók igen nem év közötti egészséges férfiak igen nem 5. A határozott időtartamra szóló szerződést melyik felsorolt ágazatban alkalmazzák nagy arányban? Kérem, aláhúzással jelölje! (max. 3 pont) építőipar, bankszektor, mezőgazdaság, bányászat, időjárással érintett idegenforgalom (pl. Balaton, síterepek) 6. Jelenlegi szabályozás szerint a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval egy naptári éven belül hány napig létesíthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt? (max. 2 pont) 7. Egészítse ki a következő, a bedolgozói munkával kapcsolatos mondatot!(max.3 pont) 16

19 A bedolgozás általában valamilyen.., állandó felügyeletet nem igénylő. munka otthon történő elvégzését jelenti, amiben a.. segítségét is igénybe lehet venni. 8. Egészítse ki a következő, a távmunkával kapcsolatos mondatot! (max.3 pont) A távmunka olyan. munkaszervezési és végzési munka, amit a hagyományos vállalati központtól/telephelytől...., eszközök segítségével végeznek. 9. Egészítse ki a következő, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos mondatot! (max.4 pont) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából álló munkavállalót munkavégzésre,.. keretében a kölcsönvevőnek átengedi és jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel. gyakorolja. 10. Az Európai Unió tagállamai közül melyikben képvisel legnagyobb arányt az atipikus foglalkoztatás? (max. 2 pont) Megoldás 1. Az alábbiak közül melyik atipikus foglalkoztatási forma alakult ki korábban, a bedolgozás vagy a távmunka? (max.3 pont) a bedolgozás 2. A Lisszaboni stratégia a éves népességre vonatkoztatva hány százalékos foglalkoztatási arányt tűzött ki célul? (max. 2 pont) 70 % 3. Melyik atipikus foglalkoztatási forma egyik típusa a munkakörmegosztás (állásmegosztás, job-sharing)? (max. 2 pont) részmunkaidős foglalkoztatás 4. A részmunkaidős foglalkoztatás célcsoportja között szerepelnek-e az alábbi csoportok? (max. 5 pont) kisgyermeket nevelő szülők igen nem családtagot ápolók igen nem pályakezdő fiatalok igen nem munka mellett tanulmányokat folytatók igen nem év közötti egészséges férfiak igen nem 17

20 5. A határozott időtartamra szóló szerződést melyik felsorolt ágazatban alkalmazzák nagy arányban? Kérem, aláhúzással jelölje! (max. 3 pont) építőipar, bankszektor, mezőgazdaság, bányászat, időjárással érintett idegenforgalom (pl. Balaton, síterepek) 6. Jelenlegi szabályozás szerint a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval egy naptári éven belül hány napig létesíthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt? (max. 2 pont) 90 napot 7. Egészítse ki a következő, a bedolgozói munkával kapcsolatos mondatot!(max.3 pont) A bedolgozás általában valamilyen egyszerűbb, állandó felügyeletet nem igénylő termelő munka otthon történő elvégzését jelenti, amiben a családtagok segítségét is igénybe lehet venni. 8. Egészítse ki a következő, a távmunkával kapcsolatos mondatot! (max.3 pont) A távmunka olyan rugalmas munkavégzés, amit a hagyományos vállalati központtól/telephelytől távol, infokommunikációs eszközök segítségével végeznek. 9. Egészítse ki a következő, a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos mondatot! (max.4 pont) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. 10. Az Európai Unió tagállamai közül melyikben képvisel legnagyobb arányt az atipikus foglalkoztatás? (max. 2 pont) Hollandiában Teljesítményszintek: Összes elérhető pontszám: Megfelelt: Kiválóan megfelelt: 30 pont 18 ponttól (60 %- tól) 27 ponttól (90 %- tól) 18

21 Modulzáró feladat Feladat: 1. Mit értünk a munka fogalma alatt? 2. Mit jelent a munkára való felkészítés? 3. Ismertesse Maslow szükségletelméletének főbb jellemzőit! 4. Milyen objektív tényezők befolyásolják a munkahelyi elégedettséget? 5. Definiálja a stressz fogalmát! 6. Hogyan csoportosíthatjuk a pályaváltás okait? 7. Soroljon fel néhány módszert, amelyek alkalmasak a stressz csökkentésére! 8. Mit értünk atipikus foglalkoztatás alatt? 9. Mit jelent a munkaerő-kölcsönzés, mik jellemzik a kettős jogviszonyt? 10. Mit értünk flexicurity modell alatt? Mik a főbb jellemzői? Az egyes kérdésekre adható pontszám: 6 pont A kérdésekre adható válaszok: 1. Mit értünk a munka fogalma alatt? A munka, mint tevékenység egyidős az emberiséggel. Mindenkinek szüksége van olyan tevékenységre, amely személyiségének fejlődését segíti, motivált állapotát kielégíti, és az sem utolsó szempont, hogy az erkölcsi és/vagy anyagi megelégedettséggel jár. Magyarul az önmegvalósítás mellett, a munkánk jelenti a kenyerünket is. Munkának nevezzük továbbá az ember (és/vagy gép) által energia (erőfeszítés) kifejtése révén hasznos, rendszerint ellenszolgáltatásért elvégzett különböző tartalmú tevékenységeket. A munka valójában tudatos, cél-, eredményorientált tevékenység, amely hatást gyakorol a személyiségre, a társas és magánéletre egyaránt. A munka jellege, keretei és hatásfoka a történelem során folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal életben maradni, ezért leginkább olyan eszközök előállításán fáradozik, amelyek a munka testi, fárasztó jellegét csökkentik vagy megszüntetik. 2. Mit jelent a munkára való felkészítés? A különböző iskola-munka átmenetről szóló, szakemberek által megfogalmazott egyöntetű vélemények szerint akkor jó az iskolai segítő tevékenység, ha szimulált körülmények között biztosítja a tanulók számára fontos munkatapasztalatok megszerzését, motiválja őket, hogy megismerjék, milyen foglalkozások betöltésére képesek, 19

22 megtanítja őket, hogy az életben hozott döntéseknek következményei vannak, lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a különböző döntéshozatali modellek helytállóságát a különböző helyzetekben, szerepjátékokat alkalmaz, amelyek a legfontosabb segítő módszerek, segíti a képességek, az érdekek, az értékek, a munkavégzési szokások és az egyéni adottságok megtanulását, ezek lehetővé teszik az egyén számára a megfelelő életvitel kialakítását a folyamatosan változó munkakörülmények között, lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlesszék a munkavállaláshoz szükséges képességeiket. Ezek a képességek fontosak abból a szempontból is, hogy az emberek jobb tanulókká, házastársakká és állampolgárokká váljanak. 3. Ismertesse Maslow szükségletelméletének főbb jellemzőit! A különböző szükségletek osztályiról, azok egymáshoz való viszonyáról Abraham Maslow dolgozott ki elméletet. Szerinte a szükségleteknek létezik egy hierarchiája (a szükséglethierarchia), mely az alapvető biológiai szükségletektől azon komplexebb pszichológiai motivációkig terjed, melyek csak akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Az egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei a cselekvés jelentős meghatározóivá válnak. Az emberi szükségletek öt, hierarchikusan egymásra épülő kategóriába csoportosította: fiziológiai (fizikai) szükségletek, biztonsági szükségletek (biztonságigény), szociális (társas) szükségletek, tisztelet, elismerés (megbecsülés) iránti igény, önmegvalósítás igénye. A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alapvetőbbek, az alacsonyabb szintűek ki vannak elégítve. Ez a hierarchia-törvény. A Maslow-i motivációs alapelv az, hogy mindig a következő, még kielégítetlen szükséglet motivál. 4. Milyen objektív tényezők befolyásolják a munkahelyi elégedettséget? A munka számos aspektusa különböző mértékben járul hozzá az elégedettséghez. A munkához való viszony befolyásolásához szükséges a részekre bontás, hiszen csak ennek segítségével lehet meghatározni azokat az objektív tényezőket, melyek manipulálásával jelentős mértékű változást lehet előidézni a munkával szembeni állásfoglalásban is. Az objektív tényezők a következők: fizikai munkakörnyezet, munkafeladat, munkakör kialakítása, munkaerő fejlesztés, képzés, előmenetel, javadalmazás, szervezeti tényezők, társas környezet, személyes kapcsolatok és vezetői magatartás. 20

23 5. Definiálja a stressz fogalmát! A stressz a pszichológiai feszültség állapota, amelyet az emberre ható stresszorok idéznek elő. Pszichológiai értelemben stressz alatt a stresszorok hatására a szervezetben létrejövő testi-lelki változások összességét értjük. A stressz állapota akkor jön létre, ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén saját megítélése szerint meghaladja a rendelkezésére álló erőforrásokat. A stressz lényege tehát az alkalmazkodás, minél nagyobb mértékű alkalmazkodás szükséges, annál erősebb a stressz. 6. Hogyan csoportosíthatjuk a pályaváltás okait? Külső, kényszerű okok: a gazdaság szerkezete átalakul, baleset, vagy betegség, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat nem felel meg egymásnak (egyes szakmákból túlkínálat van, ezért kicsi az esély az elhelyezkedésre). A pályaváltás belső okai: elhibázott pályaválasztás, elégedetlenség: ha úgy érzi valaki, nem tud kiteljesedni a szakmájában, nem tudja megvalósítani önmagát, vagy az anyagi-erkölcsi elismerés hiányzik. Külső és belső okként egyaránt említhető a migráció, vagyis ha az ember egyik helyről a másikra költözik. 7. Soroljon fel néhány módszert, amelyek alkalmasak a stressz csökkentésére! relaxációs módszerek, autogén tréning, jóga, biofeedback módszer, problémák megosztása, megbeszélése a hozzánk közel álló emberekkel, testmozgás, áttérés egy egészségesebb életmódra. hobby rendszeres gyakorlása, pszichoterápia. 21

24 8. Mik az atipikus foglalkoztatás főbb jellemzői? A következőben az atipikusnak tekintett munkaviszony főbb jellemzőit nézzük meg. Az atipikus foglalkoztatási formákat az alábbi jellemzők szerint csoportosíthatjuk: a munkavégzés napi időtartama (munkaidő hossza) szerint (ebbe a csoportba tartozik a rövidített idejű és a részmunkaidős foglalkoztatás) a munkaviszony időtartama szerint (ide tartozik a szezonális vagy idénymunka, a határozott időtartamra szóló munkavégzés és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás a munkavégzés helye szerint) (ebbe a csoportba tartozik a bedolgozás és a távmunka) a munkaviszony alanyainak száma szerint (ide tartozik az önfoglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés, de tágabb értelemben az alvállalkozás és a kirendelés is) 9. Mit jelent a munkaerő-kölcsönzés, mik jellemzik a kettős jogviszonyt? A Munka Törvénykönyve alapján a munkaerő-kölcsönzés: olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. (Mt. 193/C a.) A munkaerő-kölcsönzés esetén három szereplő definiálható, akik a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek együttműködni. A munkavállalón kívüli a munkáltatói jogokat, illetve kötelezettségeket megosztva gyakorló szereplők az alábbiak: kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja; kölcsönvevő: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja. 10. Mit értünk flexicurity modell alatt? Mik a főbb jellemzői? Flexicurity = flexibility (rugalmasság) + security (biztonság) A flexicurity arról szól, hogyan találjuk meg az egyensúlyt a rugalmas foglalkoztatási formák és a biztonságos váltások között úgy, hogy az több és jobb munkahelyet eredményezzen. A lényeg, hogy a rugalmasságot és a biztonságot ne egymás ellentétének, hanem egymás kiegészítőjének tekintsük. 22

25 A rugalmasság a rugalmas munkaszervezés kialakításáról szól, melyben az emberek össze tudják egyeztetni a munkájukat a magánéletükkel; naprakészen tarthatják tudásukat és szükség esetén rugalmas munkaidő-beosztásban dolgozhatnak. Ugyanakkor arról is szól, hogy biztonságos környezetet teremtünk az álláshelyek változásához mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók számára. A biztonság a foglalkoztatás biztonságát jelenti. Annak a biztonságát, hogy megadjuk az embereknek a képzést, ami ahhoz szükséges, hogy szakmailag naprakészek lehessenek és kibontakoztathassák képességeiket; és azt a biztonságot, hogy ha esetleg elvesztik állásukat és átmenetileg munkanélkülivé válnak, megfelelő támogatáshoz jutnak. Teljesítményszintek Összes elérhető pontszám: Megfelelt: Kiválóan megfelelt: 60 pont 36 ponttól (60 %- tól) 54 ponttól (90 %- tól) 23

26 Gyakorló, ellenőrző feladatgyűjtemény 1. lecke 1. Mit értünk a munka fogalma alatt? A munka, mint tevékenység egyidős az emberiséggel. Mindenkinek szüksége van olyan tevékenységre, amely személyiségének fejlődését segíti, motivált állapotát kielégíti, és az sem utolsó szempont, hogy az erkölcsi és/vagy anyagi megelégedettséggel jár. Magyarul az önmegvalósítás mellett, a munkánk jelenti a kenyerünket is. Munkának nevezzük továbbá az ember (és/vagy gép) által energia (erőfeszítés) kifejtése révén hasznos, rendszerint ellenszolgáltatásért elvégzett különböző tartalmú tevékenységeket. A munka valójában tudatos, cél-, eredményorientált tevékenység, amely hatást gyakorol a személyiségre, a társas és magánéletre egyaránt. A munka jellege, keretei és hatásfoka a történelem során folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal életben maradni, ezért leginkább olyan eszközök előállításán fáradozik, amelyek a munka testi, fárasztó jellegét csökkentik vagy megszüntetik. 2. Milyen területeken várható a jövőben a munka természetének változása? A munka világának főbb változásai az alábbiak: a munka térbeli és időbeli egységének felbomlása, felgyorsult innováció, a munka feladat jellege nagyobb szintű komplexitást tartalmaz, nagyobb mértékű a team munka, az együttműködés, a szociális készségre még nagyobb szükség van, a technológia használatához szükséges kompetenciák felértékelődése, nagyobb mértékű az időnyomás, nagyobb mértékű a mobilitás. A szervezetek struktúrájában észlelt főbb változások a következők: gyorsaság, rugalmasság, a fogyasztók értékrendszerének folyamatos monitorozása, kifinomultabb versenyhelyzet, kisebb szintű hierarchia és nagyobb döntési autonómia, kisebb a valószínűsége az élethosszig tartó karriernek. 24

27 3. Mit jelent a munkára való felkészítés? A különböző iskola-munka átmenetről szóló, szakemberek által megfogalmazott egyöntetű vélemények szerint akkor jó az iskolai segítő tevékenység, ha szimulált körülmények között biztosítja a tanulók számára fontos munkatapasztalatok megszerzését, motiválja őket, hogy megismerjék, milyen foglalkozások betöltésére képesek, megtanítja őket, hogy az életben hozott döntéseknek következményei vannak, lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a különböző döntéshozatali modellek helytállóságát a különböző helyzetekben, szerepjátékokat alkalmaz, amelyek a legfontosabb segítő módszerek, segíti a képességek, az érdekek, az értékek, a munkavégzési szokások és az egyéni adottságok megtanulását, ezek lehetővé teszik az egyén számára a megfelelő életvitel kialakítását a folyamatosan változó munkakörülmények között, lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlesszék a munkavállaláshoz szükséges képességeiket. Ezek a képességek fontosak abból a szempontból is, hogy az emberek jobb tanulókká, házastársakká és állampolgárokká váljanak. 4. Milyen öt szakaszra osztható fel az életpálya és mi jellemzi az egyes szakaszokat? c. Felkészülés a munkára (0-25. év) Ebben a szakaszban szerzi meg az egyén a szükséges képzettséget és ismereteket, melyekre majd a munkaerőpiacon szüksége lesz. Ekkor tájékozódik a foglalkozásokról, és készül fel a pályaválasztásra. d. A szervezeti belépést megelőző szakasz ( év) Az egyén felkészül a munkahelyválasztásra, információt szerez a lehetséges munkaadókról, majd a számára legmegfelelőbbet kiválasztja. e. A kezdeti karrier ( év) Az egyén beilleszkedik a választott szervezetbe, elsajátítja a normákat, szabályokat, megtanulja feladatait. Igyekszik szakértelmét fejleszteni és a kitűzött céljait követni. f. A középkarrier ( év) Az eddigi életpálya áttekintése történik ebben a szakaszban. Az egyén értékeli céljait, megerősíti, vagy megváltoztatja azokat. Ezenkívül fenntartja hatékonyságát a munkavégzésben. 25

28 g. A kései karrier (55. évtől a nyugdíjig) Továbbra is a hatékonyság megőrzése folyik, és megkezdődik a felkészülés a nyugdíjazásra. 5. Milyen kategóriákba sorolhatók a munkavállalás okai? c. instrumentális okok: valami hasznosat hozzunk lére, pénzt keressünk, biztosítsuk a megélhetésünkhöz, szükségleteink kielégítéséhez szükséges feltételeket; d. belső okok, avagy a munka öröme: a munka olyan tevékenység, amely önmagában örömöt, kielégülést eredményez; e. a munka, mint önmegvalósítás: az emberek általában olyan munkát keresnek maguknak, amely leginkább igénybe veszi képességeiket és egybeesik érdeklődésükkel; f. a munka társas vonatkozása: a munkahelyen a munkatársak csoportja a családon kívüli elsődleges társas környezetnek tekinthető, ezen keresztül integrálódik az egyén a társadalomba. 6. Mi a motiváció fogalma? A "motiváció" szó a latin "movere" - mozgás - szóból ered, aminek megfelelőjét megtalálhatjuk a magyar nyelvben is, amikor késztetésről, vagy a viselkedés hajtóerejéről beszélünk. A motiváció és az erről szóló elméletek tágabb értelemben azt próbálják magyarázni, hogy miért viselkednek az emberek úgy, ahogy viselkednek. A motiváció az egyén által kívánt és a ténylegesen elért állapota közötti eltérés megszüntetése érdekében mozgósító energia. Cselekvéseink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz létre. Azokat a késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak, nevezzük motivációnak. Tágabb értelemben minden célirányos viselkedést motivált viselkedésnek nevezzük. 7. Ismertesse a Maslow szükségletelméletének főbb jellemzőit! A különböző szükségletek osztályiról, azok egymáshoz való viszonyáról Abraham Maslow dolgozott ki elméletet. 26

29 Szerinte a szükségleteknek létezik egy hierarchiája (a szükséglethierarchia), mely az alapvető biológiai szükségletektől azon komplexebb pszichológiai motivációkig terjed, melyek csak akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Az egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei a cselekvés jelentős meghatározóivá válnak. Az emberi szükségletek öt, hierarchikusan egymásra épülő kategóriába csoportosította: fiziológiai (fizikai) szükségletek, biztonsági szükségletek (biztonságigény), szociális (társas) szükségletek, tisztelet, elismerés (megbecsülés) iránti igény, önmegvalósítás igénye. A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alapvetőbbek, az alacsonyabb szintűek ki vannak elégítve. Ez a hierarchia-törvény. A Maslow-i motivációs alapelv az, hogy mindig a következő, még kielégítetlen szükséglet motivál. 8. Mit tartalmaz Herzberg kéttényezős elmélete? Herzberg motivátoroknak nevezte a munka tartalmával kapcsolatos tényezőket, mert ezek biztosítják az egyén magasabb rendű igényeinek kielégítését és vezetnek a munkával kapcsolatos elégedettséghez. A tényezők másik csoportja, a higiénés tényezők kedvezőtlen esetben elégedetlenséget váltanak ki. Hiába biztosít a vállalat magas fizetést, jó munkafeltételeket, ezek nem vezetnek magasabb szintű elégedettséghez, csak az elégedetlenség mértékét csökkentik. 9. Mik a McClelland-féle motiváló tényezők szerepe? Mc Clelland a munkavégzés szempontjából három szükségletet különböztetett meg, amik szervezeti környezetben motivációként értelmezhetők: a teljesítménymotivációt, a hatalmi motivációt, a kapcsolat motivációt. 27

30 10. Mit jelent a munkával való elégedettség fogalma? A munkával való megelégedettség olyan örömteli emocionális állapot, amely abból származik, hogy az egyén úgy látja saját munkakörét, mint amely az általa fontosnak tartott munkaértékeket hordozza és ezek az értékek az egyén szükségleteivel is egyeznek. (Locke, 1979) A munkával való elégedettség alatt mindazon tényezők érzelmes tudati reprezentálódását értjük, amelyek a munkakör jellemzőiből adódnak, és amelyek tudati tükröződés útján befolyásolják a konkrét munkakörrel szembeni állásfoglalást. (Papp, Percel, 1976) A munkával való megelégedettség a dolgozó sokfajta attitűdjének (pl. sajátos munkatényezők, egyéni jellemvonások, munkán kívüli csoportkapcsolatok) integrálódásából alakul ki. (Klein, 1980) 11. Milyen objektív tényezők befolyásolják a munkahelyi elégedettséget? A munka számos aspektusa különböző mértékben járul hozzá az elégedettséghez. A munkához való viszony befolyásolásához szükséges a részekre bontás, hiszen csak ennek segítségével lehet meghatározni azokat az objektív tényezőket, melyek manipulálásával jelentős mértékű változást lehet előidézni a munkával szembeni állásfoglalásban is. Az objektív tényezők a következők: fizikai munkakörnyezet, munkafeladat, munkakör kialakítása, munkaerő fejlesztés, képzés, előmenetel, javadalmazás, szervezeti tényezők, társas környezet, személyes kapcsolatok és vezetői magatartás. 12. Milyen személyi tényezők befolyásolhatják a munkahelyi elégedettséget? Az alkalmazottak előzetes elvárásai (fizetéssel, munkavégzés és az ellenőrzés módjával, fizikai környezettel, vezetői magatartással, stb. kapcsolatban), szükségletei, korábbi munkahelyi tapasztalatai, értékei, személyiségjegyei, család és tágabb környezete által befolyásolt normái jelentősen befolyásolják a munkahelyi elégedettség elégedetlenség mértékét. Ezen befolyásoló tényezők alapján különböző csoportokat tudunk elkülöníteni az alkalmazottak neme, életkora, családi állapota, társadalmi helyzete, végzettsége, stb. alapján. Az alkalmazó szervezetek szempontjából is fontos lehet azon faktorok felülvizsgálata, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak dolgozóik elégedettségéhez. Így alkalmazottól függően eltérő fontossági rangsort kapunk a munkahelyi tényezők tekintetében. 28

31 2. lecke 1. Definiálja a stressz fogalmát! Pszichológiai értelemben stressz alatt a stresszorok hatására a szervezetben létrejövő testi-lelki változások összességét értjük. A stressz állapota akkor jön létre, ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén saját megítélése szerint meghaladja a rendelkezésére álló erőforrásokat. A stressz lényege tehát az alkalmazkodás: minél nagyobb mértékű alkalmazkodás szükséges, annál erősebb a stressz. 2. Milyen biológiai változások mennek végbe a stressz hatására? Az egyik ismert válasz az ún. Cannon-féle vészreakció, vagy másként a Harcolj vagy menekülj! válasz, ami evolúciós eredetű. Ez a válasz felkészíti a szervezetet a menekülésre, vagy a harcra, amihez energia szükséges, ezért egy jellegzetes fiziológia változás figyelhető meg a szervezetben: a vér az izmokba és az agyba áramlik, így biztosítva a gyors és remélhetőleg hatékony reakciót. A másik jellemező válasz a hosszú távú stressz hatsoknál figyelhető meg, ez az ún. generális adaptációs szindróma (GAS-nak), melynek három szakasza van: az alarm reakció, az ellenállási (rezisztencia) szakasz, és a kimerülés szakasza. 3. Mi a coping? A stresszel való megküzdési készség, amely a személy tudatos, folyamatosan változó kognitív és viselkedéses erőfeszítése, amely a speciális külső és belső fenyegetések legyőzésére irányul, melyekről a személy úgy tartja, hogy meghaladják erőforrásait. 4. Sorolja fel a munkahelyi stresszorokat! Környezettel kapcsolatos stresszorok Munkából eredő stresszorok Szervezeti szerepből fakadó stresszorok Munkahelyi kapcsolatokból fakadó stresszorok: kapcsolat a vezetőkkel, a kollégákkal, és a beosztottakkal Karrierből fakadó stresszorok A szervezeti struktúra és légkör, mint stresszor 29

32 A szervezetből fakadó stresszorok Szervezeten kívüli stresszorok 5. Milyen testi és lelki tünetekkel jár együtt a kiégés? A kiégés testi tünetei a következők: fáradtság, kimerültség, alvászavar, súlyingadozás, magas vérnyomás, fekélyes megbetegedések. Ezzel párhuzamosan olyan lelki tünetekkel jár együtt, mint az ingerlékenység, a változó hangulat, lehangoltság, a cinizmus, a teljesítőképesség csökkenése. 6. Milyen egyéni különbségek befolyásolják a stresszre adott érzelmi és viselkedéses válaszokat? Elsősorban a megküzdő kapacitás a kontroll helye, és a stresszérzékenység. Továbbá az önértékelés, az érzelmi érzékenység, a rugalmasság - merevség, az egészségkárosító viselkedés, az optimizmus - pesszimizmus, a keménység, a szociális támogatottság, és a szívósság. 7. Milyen szervezeti átalakítások segíthetik a stressz csökkentését a szervezetben? A munkát a lehetőségekhez képest az alkalmazottak igényeihez alakítani, érdekesebbé tenni, vagy Világosabbá tenni a szerepeket, a felelősségi kört. Vezetők képzése vagy a vezetési struktúra átalakítása. A dolgozók közti társas kapcsolatok elősegítése. A megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikációval. 8. Soroljon fel néhány módszert, amelyek alkalmasak a stressz csökkentésére! Hétköznapi tevékenységek, mint a testmozgás, az áttérés egy egészségesebb életmódra, egy hobby rendszeres gyakorlása, vagy a problémák megbeszélése a hozzánk közel álló emberekkel. Olyan módszerek is ide sorolhatóak, mint az autogén tréning, a jóga, és a biofeedback módszer. 9. Hogyan csoportosíthatjuk a pályaváltás okait? Külső, kényszerű és belső okokat különítünk el, melyek sok esetben együtt járnak, és nem minden esetben különíthetők el élesen. 30

33 10. Sorolja fel az egyes alcsoportokba tartozó okokat! Külső okok a gazdasági szerkezete átalakulása, egy baleset, vagy betegség bekövetkezése, és a túlkínálat az adott szakmából. Belső ok az elhibázott pályaválasztás, és az elégedetlenség ( kiteljesedés hiánya). Külső és belső okként egyaránt említhető a migráció. 31

34 3. lecke 1. Mit értünk atipikus foglalkoztatás alatt? Az atipikus foglalkoztatás tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom, amihez több, különböző foglalkoztatási forma tartozik. Atipikus vagy rugalmas munkáról beszélünk, ha nem érvényesülnek a hagyományos munkaviszony főbb jellemzői. 2. Mik az atipikus munkaviszony főbb jellemzői? A következőben az atipikusnak (illetve rugalmasnak/innovatívnak) tekintett munkaviszony főbb jellemzőit nézzük meg. Az atipikus foglalkoztatási formákat az alábbi jellemzők szerint csoportosíthatjuk: a munkavégzés napi időtartama (munkaidő hossza) szerint: ebbe a csoportba tartozik a rövidített idejű és a részmunkaidős foglalkoztatás; a munkaviszony időtartama szerint: ide tartozik a szezonális vagy idénymunka, a határozott időtartamra szóló munkavégzés és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás; a munkavégzés helye szerint: ebbe a csoportba tartozik a bedolgozás és a távmunka; a munkaviszony alanyainak száma szerint: ide tartozik az önfoglalkoztatás, a munkaerő-kölcsönzés, de tágabb értelemben az alvállalkozás és a kirendelés is. 3. Mit értünk részmunkaidős foglalkoztatáson és melyek a főbb típusai? A részmunkaidő egyre szélesedő gyakorlata ellenére megállapítható, hogy a formának nincs egységes meghatározása. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvetőnek tekintett meghatározása szerint a részmunkaidő jelentősen rövidebb, mint a normál munkaidő. Az Európai Unió Részmunkaidős Foglalkoztatásról szóló direktívája szerint részmunkaidős munkavállaló az, akinek a heti rendes munkaóráinak száma vagy legfeljebb egy évig terjedő munkaviszonyra kiszámított munkaóra átlaga kevesebb, mint a hasonló kategóriájú teljes munkaidőben foglalkoztatott rendes munkaóráinak száma. A részmunkaidős foglalkoztatás típusai 32

35 Rögzített részmunkaidő: a hagyományos részmunkaidős munkavégzést jelenti, amelyben a munkavállaló napi kevesebb munkaórát vagy heti kevesebb munkanapot, esetleg szabályosan váltakozó munkahétben dolgozik. Kedvelt és elterjedt forma, mivel adminisztrációját és átláthatóságát tekintve a legegyszerűbb. Meghatározott időintervallumú részmunkaidő: a rendszer az iskoláskorú gyermekekkel rendelkező családok főként női tagjai számára optimális, hiszen csak a tanév időszakában, illetve egy munkanapon belül a tanítási időben kell dolgozniuk. Nem minden munkakör látható el ilyen időbeosztásban és komoly problémát jelent a nyári szünet áthidalása. Önkéntes munkaidő csökkentés: az önkéntes munkaidő teret ad a munkavállalóknak hogy egy bizonyos időtartamig, 5-50% mértékben, szabadon válasszák meg ledolgozott munkaóráik számát. Mindezek mellett a dolgozó az állásában maradhat és egy éven belül joga van újra teljes munkaidőben dolgozni. Megjelenési formái lehetnek a rövidített munkanapok vagy munkahetek, illetve akár évközbeni blokkok is. Rugalmas részmunkaidő: a munkavállaló és a munkáltató között szerződés rögzíti az egy héten ledolgozandó munkaórák számát, ez azonban a működés során, a felmerülő igények függvényében változhat, extra-munkaórák iránti igény merülhet fel. Az alkalmazottaktól nagyfokú rugalmasságot követel. Munkakörmegosztás (állásmegosztás, job-sharing): a részmunkaidő olyan formája, amikor egy teljes munkaidős állást két személy tölt be, közösen vállalnak felelősséget a munka elvégzéséért, a munkaköri feladatok megosztása mellett. Arányosan oszlanak meg közöttük a juttatások, a szabadságok, a munkaköri leírás általában mindkettőjükre vonatkozik és rendszerint azonos fizetési kategóriákba tartoznak. Éves munkaórák: ebben az esetben a ledolgozandó munkaórák számát nem hetekre, hanem éves szinten rögzítik. A munkaórák nem egyenletesen oszlanak meg az évben, sokkal inkább a működésből fakadó igényekhez illeszkedve. Zéró munkaórák: az egyén olyan szerződést köt a munkaadóval, hogy az előre megbeszélt időpontban rendelkezésre áll mindezt a munka 33

36 felmerülésének garanciája nélkül. Ez a módszer úgy teremt rövid időn belül munkába állítható állományt, hogy közben nem kell munkaerő-kölcsönzési díjat fizetni. Az ily módon bevont munkatársak közül azok lehetnek alkalmasak, akik korábban már dolgoztak a szervezetnél, így nem kerülnek ki azok kötelékéből. A forma hibája éppen az ilyen szerződésre kényszerülő munkavállalók helyzetéből fakad, hiszen esetükben nincs garancia a hirtelen felmerülő igények azonnali ellátására. Munkaidő bank rendszere: a módszer lényege, hogy az alkalmazottak egy bankban gyűjthetnék és spórolhatnák munkaidejüket, amelyek ezt fizetett szabadidő formájában válthatnák meg. Magyarországi aktualitását és érvényességét az adja, hogy jelenleg a nyugdíjba is csak 50%-osan számít bele a 4 órás munkaidő, a töredék munkaidőben végzett munkát pedig szinte lehetetlen elismertetni. 4. Melyek a határozott idejű foglalkoztatás, az idénymunka és az alkalmi munkavállalás főbb jellemzői? Az időszakos munkavállalás, a szezonális munkavégzés és a határozott időtartamra szóló munkaviszony tartalmilag hasonló kategóriákat jelent. Mindegyik esetben arról van szó, hogy a munkaviszony csak arra a meghatározott időtartamra jön létre, amíg az adott munkahelyen munkacsúcs jelentkezik. Tipikusan ilyen ágazatok az építőipar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar egy része, valamint az idegenforgalom egyes területei (pl. Balaton). A határozott időtartamra szóló munkaviszonyt helyettesítés esetén is alkalmazzák, pl. GYES-en levő, illetve tartósan beteg dolgozó helyére felvett munkavállaló esetén. Az utóbbi években egyre gyakoribbá válik a határozott időtartamú foglalkoztatás, amikor a dolgozót egy meghatározott projektfeladat elvégzésére alkalmazzák. Ez a foglalkoztatás egyegy területet illetően rendszeresen jelenik meg és viszonylag nagy létszámot érint. 5. Mi jellemzi a bedolgozói munkát? Bedolgozói jogviszonyt, olyan önállóan végezhető munkára lehet létesíteni, amelyre a teljesítménykövetelmény munkanorma formájában, illetőleg más mennyiségi vagy minőségi mutatók segítségével meghatározható. A jogszabály szerint bedolgozó minden olyan természetes személy lehet, aki munkaviszonyt is létesíthet. Foglalkoztató pedig az lehet, aki jogképes. 34

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Mindig van választás Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Hallgatói jegyzet SZERZŐ: DR. BUDAVÁRI-TAKÁCS ILDIKÓ LEKTOR: KASZÁS JUDIT NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

EEM fogalma,célja, funkciói és feladatai. Az EEM fogalma. AZ EEM feladatai (Polónyi [2001] 196.o., Farkas [1997] 33.o.) Az EEM végső célja

EEM fogalma,célja, funkciói és feladatai. Az EEM fogalma. AZ EEM feladatai (Polónyi [2001] 196.o., Farkas [1997] 33.o.) Az EEM végső célja Emberi erőforrás gazdálkodás, munkaerő gazdálkodás a szervezetben. EEM fogalma,célja, funkciói és feladatai 1 2 Az EEM fogalma Az emberi erőforrás menedzsment a szervezeti és a szervezetben dolgozó egyének

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás 2016.06.06. Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 2/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat

Részletesebben

BP-FRK JÁI és Csipkebokor Óvodája. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Zila Pétené

BP-FRK JÁI és Csipkebokor Óvodája. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Zila Pétené BP-FRK JÁI és Csipkebokor Óvodája Gyakornoki Szabályzat Készítette: Zila Pétené 1 Tartalom Fogalmak... 4 A gyakornoki szabályzat célja és hatálya... 4 Gyakornoki idő, jogviszony... 5 A gyakornok munkaideje,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Munkakör értékelés Kompetencia HR áramlás

Munkakör értékelés Kompetencia HR áramlás AZ ELŐADÁS VÁZLATA, TÉMAKÖREI Munkakör értékelés Kompetencia HR áramlás SEEM Munkakör értékelés Kompetencia Emberi erőforrás áramlás 1 2 SEEM jelentősége EEM FELADATAI Kompetencia alapú, fejlesztés központú,

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról

Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról 2007. október 16-án került megrendezésre az OMMF Együtt a foglalkoztatás biztonságáért

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

66 67. A munka világa

66 67. A munka világa I. fejezet 66 67. A munka világa 66 67. A munka világa 1 Mi legyek? Milyen szakmát válasszak? Hogyan találjunk jó munkahelyet? Milyen foglakoztatási formák vannak? Mi legyek? Milyen szakmát válasszak?

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása 1. Projekt előkészítés: munkavállalói interjúk készítése Csatolt dokumentumok: munkavállalói és munkáltatói kérdőívek Az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Munkahelyi tanulás, foglalkozási andragógiák

Munkahelyi tanulás, foglalkozási andragógiák Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia Tanszék Az andragógia alapjai 2. Tanár: Feketéné Szakos Éva Munkahelyi tanulás, foglalkozási andragógiák Bocskai Mihályné BOMTAAP.ELTE

Részletesebben

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK

AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK AZ ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK I. BEVEZETÉS MUNKAVISZONY Alárendeltség, függő munkavégzés, munkajog hatálya alatt Menekülés a munkajog hatálya alól ATIPIKUS MUNKAVISZONYOK Egy-egy ismérvében eltér, rugalmasabb

Részletesebben

A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet. Mindig van választás

A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet. Mindig van választás A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet Mindig van választás SZERZŐ: FAZAKAS IDA LEKTOR: DR. PROFESSZOR VÖLGYESY PÁL NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA KIVITELEZŐK: PERFEKT

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek

2011. évi CLXXXVII. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Alapelvek 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által egyes kiemelt és meghatározott feladatokról Készítette: Vegyiprop Vegyipari Propaganda Központ Kft. Írta: Dr. Váró György Spiegel

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május Nemzeti szakképzés-politikai jelentés 2008. május Tartalom 1. Társadalmi-kulturális és gazdasági környezet... 5 1.1. Hazai szakpolitikai kontextus... 5 1.2. Társadalmi-gazdasági környezet... 7 1.2.1. Példák

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat Varga Domokos Általános Művelődési Központ Gyakornoki szabályzat 2007 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A magyar társadalombiztosítás története...15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei....15 1.1. A magyar társadalombiztosítás fejlődésére hatást gyakorló rendszerek... 15 1.1.1.

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről

T/10267. számú törvényjavaslat. az állami tisztviselőkről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről Előterjesztő: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2016. április 2016. évi törvény az állami tisztviselőkről

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Szakmai helyzetelemzés 4 2.1. Gazdasági, szociális környezet 4 2.2. Az iskola rövid bemutatása 4 2.2.1. Építményi-tárgyi feltételek 5 2.2.2. Személyi feltételek 5 2.2.3.

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben