Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban"

Átírás

1 Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet

2 SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA KIVITELEZŐK: PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ, OKTATÓ ÉS KIADÓ ZRT. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT A TANANYAG A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban (EURES + PLOTEUS) TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó módszertani segédanyag 4. modul Budapest 2009.

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A modulfüzet alapadatai II. Hasznos tudnivalók a tanuláshoz III. A modul tartalma IV. A modul tananyaga IV.1. Lecke:Europass portfolió alkalmazása, európai uniós mobilitási programok IV.1.1. Tanulási feladat Az európai uniós munkavállalás és képzés szerepe a lifelong learning folyamatban IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.1.2. Tanulási feladat Az Europass Portfolió célja, Nemzeti Europass Központok IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.1.3. Tanulási feladat Néhány, az Europass Portfolió szempontjából fontos, európai uniós mobilitási program rövid bemutatása (Uniós programok menetének részletesebb bemutatására a 3. témakörben kerül sor.) IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.2. Lecke: Munkavállalás külföldön EURES IV.2.1. Tanulási feladat Az Európai Foglalkoztatási Stratégia IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.2.2. Tanulási feladat Eures Hálózat IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.3. Lecke:Tanulási lehetőségek külföldön PLOTEUS IV.3.1. Tanulási feladat A Bolognai folyamat és az európai mobilitást segítő PLOTEUS rendszer IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV.3.2. Tanulási feladat A formális, nem formális és informális tanulás jelentősége és best practices a mobilitási programokban IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés V. Modulzáró vizsga I. függelék Szakirodalom jegyzék, nyomtatott és internetes kitekintő PERFEKT 1

5 I. A MODULFÜZET ALAPADATAI A modul megnevezése: Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EUban (EURES + PLOTEUS) Fejlesztő: Dr. Kenderfi Miklós, Lovas Csuja Zsuzsanna A módszertani segédanyag részei: munkafüzet tanári kézikönyv A modul célja: A munkafüzet célja, hogy megismertesse a pályaorientációs szolgáltatást nyújtó szakembereket a külföldi, ezen belül elsősorban európai uniós képzési és munkavállalási lehetőségekkel és programokkal, valamint segítse ezen ismeretek mindennapi gyakorlatba való átültetését. A munkafüzet olyan gyakorlatorientált tananyagot tartalmaz, melynek segítségével a képzésben részt vevő szakemberek önállóan is használni tudják az európai mobilitást elősegítő legfontosabb, külföldi képzési és munkavállalási portálokat és programokat. A résztvevők megismerik a külföldi tanulmányokat és munkavállalást segítő programok rendszerét, folyamatát és legfontosabb hazai szervezeteit, jártasságot szereznek a programok elindításához, lebonyolításához és értékeléséhez szükséges feladatok elvégzésében. Az elméleti ismeretanyag mellé minden esetben gyakorlati feladatsor is társul, a tudásanyag interiorizációjának elősegítése érdekében. A modul kitér az Europass portfólió ismertetésére és a dokumentumcsomag egyes részeinek alkalmazására, valamint az uniós mobilitást segítő EURES és PLOTEUS rendszerek bemutatására. A külföldi tanulást és munkavállalást elősegítő elméleti és gyakorlati tudnivalókon túl a témakörben szerepel az interkulturális tanulás szerepe és jelentőssége az egyéni képességfejlesztésben, valamint a későbbi foglalkoztathatóság javításában. A tananyag kitér a nem formális képzési módszerek alkalmazásának jelentőségére a külföldi képzésben, szakmai gyakorlaton vagy munkavállalásban résztvevő fiatalok illetve felnőttek személyes fejlődésének elősegítésében. 2 PERFEKT

6 A modul időtartama: 30 óra A modul során elsajátítandó kompetenciák: A hallgató a modul befejezése után ismerje az Europass portfólió célját és felépítését és minimális begyakorlottság szintjén ismerje a dokumentumcsomag egyes elemeinek gyakorlati alkalmazását. Legyen képes definiálni az élethosszig tartó tanulás folyamatát, legyen képes megfogalmazni a folyamat legfontosabb ismérveit. Megnevezés szintjén ismerjen néhány európai uniós mobilitási programot, illetve hazai programkezelő szervezetet. Ismerje a programok elérésének és a programokban való részvétel elindításának módját, valamint a programokban való részvétel feltételeit. Önállóan legyen képes meghatározni az interkulturális tanulás folyamatát, legfontosabb ismérveit és jelentőségét a nemzetközi programokban. Megnevezés szintjén ismerje az Unió foglalkoztatási politikájának irányelveit, törekvéseit és a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályozásait. Önálló alkalmazás szintjén ismerje az európai munkavállalást segítő EURES rendszer működését, minimális begyakorlottság szintjén tudja használni a rendszer szolgáltatásait. Legyen képes külföldi munkavállalás koordinálására a rendszer segítségével. Tudja definiálni a Bolognai folyamatot, legyen tisztában a folyamat céljával, tartalmával és a felsőoktatási rendszerekre gyakorolt hatásával. Önálló alkalmazás szintjén ismerje az európai mobilitást segítő PLOTEUS rendszer működését, minimális begyakorlottság szintjén tudja használni a rendszer különböző adatbázisait. Legyen képes nemzetközi mobilitást segítő programokról való tájékoztatásra és ismerje a különböző programokban való részvétel elindításának módját. Megnevezés szintjén ismerje az élethosszig tartó tanulás különböző formáit. Ismerje a formális, nem formális és informális tanulási folyamatok legfontosabb ismérveit. PERFEKT 3

7 A modulban alkalmazott értékelési módszerek: Számonkérések formája Számonkérések rendszeressége Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Modulzáró vizsga, modul közbeni értékelés Modul végén, modul folyamán A modul tananyagának feldolgozása, tudásmérő tesztek és gyakorlati feladatvégzés formájában Modulzáró dolgozat, gyakorlati feladatvégzés, a tananyagban való előrehaladást ellenőrző dolgozat Megfelelt, kiválóan megfelelt 60%, 90% Modulzáró vizsga ismétlése 4 PERFEKT

8 II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ A tanulásban való előrehaladás rendszere: A modulfüzet tananyagát leckékre bontottuk. A leckékre való felbontás alapját a modul során elsajátításra kerülő kompetenciák adják. Az egyes leckéken belüli tanulási feladatok a leckéken belüli rész célkitűzések szerint kerültek felosztásra. Minden tanulási feladat végén önellenőrző kérdések találhatók, melyek segítségével a hallgató ellenőrizheti, milyen mértében sikerült elsajátítania a tanulási feladatban ismertetett fogalmakat. A leckék végén azok tananyagára épülő felmérések találhatók, melyek segítségével az instruktor ellenőrizni tudja a hallgató előrehaladását a modul adott célkitűzésére vonatkozóan. A modul modulzáró feladattal zárul, melynek segítségével az instruktor komplex módon ellenőrizni tudja, hogy a hallgató felkészültsége mennyire felel meg a modul célkitűzéseinek. A tanulást segítő rendszerek: Oktatástechnikai eszközök alkalmazása. A hallgató teljesítményét önmaga önellenőrző és önállóan feldolgozandó feladatokkal, oktatója modulzáró vizsga segítségével értékeli. Interneten elérhető pályaismeret bővítését segítő rendszerek. PERFEKT 5

9 Piktogramok a tananyagban való előrehaladás segítésére: Olvassa el figyelmesen Fontos rész Megértést könnyítő példa Önellenőrző feladat Önállóan feldolgozandó feladat 6 PERFEKT

10 III. A MODUL TARTALMA Lecke sorszáma Témakör Europass portfólió alkalmazása, európai uniós mobilitási programok Az unió foglalkoztatási irányelvei, munkavállalás külföldön - EURES Az unió képzési irányelvei, tanulási, lehetőségek külföldön - PLOTEUS Időtartam (óra) Modulzáró vizsga 3 A 30 órás modult záróvizsga követi, melyen a képzés résztvevői számot adnak a modul során megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteikről. PERFEKT 7

11 IV. A MODUL TANANYAGA IV.1. Lecke: Europass portfolió alkalmazása, európai uniós mobilitási programok Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés A lecke bemutatja, hogyan illeszkedik a külföldi tapasztalatszerzés során szerzett formális, illetve nem formális tudás az élethosszig tartó tanulás folyamatába. A lecke keretén belül megismerkedünk az Europass portfolió céljával és felépítésével, valamint a portfoliót alkotó 5 dokumentum használatával. A lecke hasznos gyakorlati segítséget nyújt a dokumentumcsomag összeállításához. A lecke során megismerkedünk néhány az Europass portfólió szempontjából hasznos nemzetközi mobilitási programmal és hazai programkezelő szervezettel. Megismerkedünk az interkulturális tanulás fogalmával és annak jelentőségével a nemzetközi programokban. A lecke elvégzése után a hallgató: tudja definiálni a lifelong learning folyamatot, és tisztában van a folyamatot jellemző legfontosabb ismérvekkel, megnevezés szintjén ismeri az Europass portfólió célját és tartalmát, valamint önálló alkalmazás szintjén képes használni a dokumentumcsomagot alkotó dokumentumokat (Europass önéletrajz, Nyelvi útlevél, Oklevélmelléklet, Bizonyítvány kiegészítő, Mobilitás igazolvány), megnevezés szintjén ismer néhány jelentősebb uniós mobilitási programot és programkezelő hazai szervezetet, képes megfogalmazni és felismerni az interkulturális tanulás jelentőségét a tanulási illetve munka célú, nemzetközi tapasztalatszerzésben. 8 PERFEKT

12 A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések A hallgató a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. A lifelong learning fogalom definiálására, legfontosabb ismérveinek önálló megfogalmazására. 2. Az Europass csomag céljának és felépítésének megfogalmazására, a dokumentumcsomagot alkotó dokumentumok kitöltésére és ezen dokumentumok alkalmazására. 3. Európai uniós mobilitási programokhoz (Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci, Európai Önkéntes Szolgálat) való hozzáférésre a programkezelő szervezeteken (Tempus Közalapítvány, Artemisszió Alapítvány, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat) keresztül. Az interkulturális tanulás definiálására és ismérveinek önálló megfogalmazására. IV.1.1. Tanulási feladat Az európai uniós munkavállalás és képzés szerepe a lifelong learning folyamatban IV A tananyag részletes bemutatása Más országok vezetői mellett az európai politikusok is felismerték, hogy az oktatás és képzés alapvető szerepet játszik napjaink tudás alapú társadalmának és gazdaságának fejlesztésében és sikerében. Az Európai Unió stratégiája éppen ezért hangsúlyozza az adott területen az egyes tagországok együttműködésének és egymás gyakorlatából való tanulásának fontosságát. Ezzel összhangban a Lisszaboni Stratégia (2000) kiemeli a tudás és az innováció fontosságát az egyes szektorok globális versenyképességének biztosításában. Az Európai Unió által előirányzott tudástársadalomban az oktatási és képzési rendszerek átfogó megújítása, az egységes európai oktatási térség kialakítása alapvető feladat (Oktatás és Képzés 2010). Ezen belül az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be a versenyképesség, a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság és a személyes fejlődés fejlesztésének tekintetében. Ehhez azonban az intézményi keretek között szerzett tudás nem elegendő, az emberek tudását időrőlidőre frissíteni, bővíteni kell, hogy lépést tarthassanak a folyamatosan fejlődő technológiákkal, valamint a növekvő számú nemzetközi és demográfiai változással. Napjainkban PERFEKT 9

13 a lifelong learning (élethosszig tartó tanulás) kulcsszerepet tölt be munkavállalásban, növekedésben, és abban, hogy mindenki teljes jogú tagja lehessen a társadalomnak. A lifelong learning definíciója Harangi László meghatározása szerint az egész életen át tartó tanulás olyan kora gyermekkortól késő öregkorig tartó kognitív folyamat, amely magában foglalja a formális, azaz az iskolai oktatást éppen úgy, mint a nonformális (bizonyítványt nem adó, kötetlen, öntevékeny szervezetek keretei között végbemenő, nálunk a közművelődési jellegű), valamint az informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi környezetben történő) tanulást. (Harangi László (2003, 205) A lifelong learning paradigma és hatása.) Az OECD az egész életen át tartó tanulás definícióját a következőképpen állapítja meg: A tanulásnak ez a formája magában foglalja az egyéni és szociális fejlődés minden formáját és színhelyét formálisan az iskolákban, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési intézményekben, illetve informálisan otthon, a munkahelyen és a közösségben. Ez a megközelítés rendszerszintű; a mindenki által szükségelt tudással és készségekkel kapcsolatos elvárásokra fókuszál, az életkorra való tekintet nélkül. Kiemeli annak szükségességét, hogy a gyermekeket már korai életkorban fel kell készíteni az egész életen át tartó tanulásra, és erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy minden felnőtt (akár foglalkoztatott, akár nem), akinek szüksége van képzésre, megkapja a lehetőséget a tanuláshoz. (OECD, 1996) Lifelong learning mint oktatáspolitikai koncepció A lifelong learning szemlélet sok tekintetben eltér az eddig ismert oktatáspolitikai stratégiáktól. Ezek közül három ismérvet kiemelve: A lifelong learning megközelítés rendszerszemléletű, a tanulást egy a bölcsőtől a sírig tartó folyamatként kezeli, melyben az egyes életszakaszokban megszerzett ismeretek és készségek egymásra épülnek, kiegészülnek, folyama- 10 PERFEKT

14 tos kölcsönhatásban állnak. Ez a megközelítés kiterjed a formális és nem formális tanulási formákra és a különböző pedagógiai megközelítésekre egyaránt. A lifelong learning szemlélet elsősorban a tanulók eltérő, egyéni igényeire koncentrál, a tanulási folyamatokat nem igyekszik mindenáron intézményi keretek közé szorítani. Rugalmasságot enged az ismeretek, készségek megszerzésének formájában, ami biztosítja az egyének számára, hogy az egyes ismereteket és készségeket a számukra leghatékonyabb módon sajátíthassák el. A lifelong learning megközelítés minél több résztvevő bevonását célozza az oktatásba és a különböző tanulási folyamatokba, kortól függetlenül. Ennek elősegítésére nagyfokú szabadságot biztosít a résztvevőknek saját tanulási irányuk, ütemük és céljuk meghatározásában és ezek menet közbeni megváltoztatásában. A külföldi munkavállalás és képzésben való részvétel jól illeszkedik a lifelong learning szemlélet ilyen irányú megközelítéséhez, ehhez viszont elengedhetetlen a külföldön formális és nem formális úton szerzett ismeretek és tudás európai szintű, egyezményes alapú elfogadtatása, elfogadása. A magyarországi Nemzeti Pályaorientációs Tanács nyarán állásfoglalást adott ki, Szakpolitikai állásfoglalás az uniós követelményekkel harmonizált élethosszig tartó életút támogató (pályaorientációs) tanácsadási/orientációs nemzeti rendszer kialakításáról címmel. Az állásfoglalás szerint a pályaorientáció folyamatában érdemes azokra a kompetenciákra támaszkodni, amelyekkel az állampolgár rendelkezik. A kompetenciákra vonatkozó preferenciák alapján összeállítható a fiatalok egyéni portfoliója, amelynek segítségével az ajánlható szakmai területek és képzési formák körülhatárolhatóak. A személyes portfolió az élethosszig tartó tanulás során állandóan bővíthető, az egyének európai szintű mobilizálásának folyamatában a munkakereséskor egyre fontosabb szempontként érvényesülhet a jövőben. A munkáltatók a munkavállaló kiválasztásakor a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően fokozott hangsúlyt helyeznek - a megszerzett bizonyítványok mellett - a transzferábilis kompetenciákra (többféle helyzetben körülmény között alkalmazható úgynevezett átvihető képességek, készségek, ismeretek, jártasságok). Kiemelten hangsúlyossá válik az előzetes tudás beszámítása és az úgynevezett átvihető képességek, készségek, ismeretek, jártasságok mind tökéletesebb feltárá- PERFEKT 11

15 sa és értékelése a szakképzés, felnőttképzés és munkavégzés tekintetében. Éppen ezért belátható időn belül, fokozatosan ki kell alakítani az egyén egész életútját végigkövetni képes pályatanácsadási/életpálya- építési, támogatási portfolió rendszert. A lecke során bemutatásra kerülő Europass Portfolió összhangban áll a Tanács ezen célkitűzéseivel. IV Önellenőrzés 1. Definiálja a lifelong learning folyamatot! 2. Milyen ismérvek különböztetik meg a lifelong learning megközelítést más oktatáspolitikai szemléletektől? Soroljon fel néhányat! 3. Mely hazai szervezet adta ki a Szakpolitikai állásfoglalás az uniós követelményekkel harmonizált élethosszig tartó életút támogató (pályaorientációs) tanácsadási/orientációs nemzeti rendszer kialakításáról dokumentumot? IV.1.2. Tanulási feladat Az Europass Portfolió célja, Nemzeti Europass Központok IV A tananyag részletes bemutatása Az Europass keretrendszert az Európai Parlament és Tanács december 15-i 2241/2004/EK határozata hozta létre. Az Europass a végzettségek és kompetenciák öszszehasonlíthatóságát támogató egységes rendszer, amelynek alapja az úgynevezett Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. A keretrendszer létrehozásának a célja, hogy összefogja ezen dokumentumok kezelésére, népszerűsítésére és kiadására vonatkozó erőforrásokat, így 12 PERFEKT

16 nagyobb hatékonyságot és célszerűséget biztosítva a dokumentumok széles körű elterjesztésének. Nemzeti Europass Központok Minden országban (az Európai Unió és Európai Gazdasági Térség területén) nemzeti Europass központ koordinálja az adott országban az Europass dokumentumokhoz kapcsolódó tevékenységeket. Az egyes országok nemzeti Europass központjai elérhetők a magyar nemzeti központ honlapjáról. A nemzeti Europass központok fő feladata: az Europass dokumentumok menedzselése, kibocsátásának koordinációja, az Europass és az Europass dokumentumok promóciója, az Európai Unióval foglalkozó információs szolgálatok tájékoztatása az Europass dokumentumokról, az Europass dokumentumok nyomtatott formában való rendelkezésre állásának biztosítása, kapcsolattartás az európai Europass központtal és más nemzeti Europass központokkal. Az Europass portfólió tartalma Az öt dokumentumból álló (Europass önéletrajz, Nyelvi útlevél, Mobilitási igazolvány, Bizonyítvány-kiegészítő és Oklevélmelléklet) Europass dokumentumcsalád segítségével átláthatóvá válik, hogy tulajdonosa mit tanult, milyen eredménnyel, milyen készségeket sajátított el és milyen munkatapasztalattal, szakmai gyakorlattal rendelkezik. A képző intézmények és a munkaadók így könnyen értelmezhetik a különböző országokból származó diplomákat, bizonyítványokat és szakképesítéseket. 1. Europass önéletrajz Az Europass önéletrajz a képességek, végzettségek láthatóvá tételére szolgáló dokumentum, amely felváltja az Európai önéletrajzot, ezért kiválóan alkalmas külföldi képzésben való részvételre vagy határon túli munkavállalásra. Az önéletrajz formanyomtatvány 8 részből tevődik össze: személyes adatok, betölteni kívánt munka- PERFEKT 13

17 kör, szakmai tapasztalatok, tanulmányok, nyelvtudás, egyéni készségek és kompetenciák, egyéb (pl. referenciák). A dokumentum minden az Európai Unióban használt nyelven letölthető és kitölthető. 2. Nyelvi útlevél Az Europass nyelvi útlevél a nyelvtudás bemutatására szolgáló dokumentum, amely független a nyelvvizsga bizonyítványoktól. Segítségével kitöltője önmaga aktuális gyakorlati nyelvtudását értékelheti az Unióban, egységes formában és szintrendszerben. A dokumentumban a megszokottnál sokkal részletesebben feltüntethető mind az iskolában, mind pedig az iskolán kívül szerzett nyelvtudás. A nyelvi útlevélben feltüntethetőek a megszerzett nyelvvizsgák is, de alapvetően nem vizsgához kötött, így bármikor egyszerűen frissíthető az aktuális nyelvtudásnak megfelelően. A három részből - nyelvi útlevél, nyelvi életrajz és nyelvi dosszié - álló Európai nyelvtanulási napló részeként az Europass Nyelvi útlevelet az Európa Tanács fejlesztette ki. 3. Oklevélmelléklet Az Europass oklevélmelléklettel a munkaadók és továbbképző intézmények egyszerűen megismerik, így könnyebben fogadhatják el a külföldön megszerzett szakképzettséget. A dokumentum, mely az UNESCO és az Európa Tanács közös fejlesztésével jött létre, segíti a külföldön tanult, de itthon elhelyezkedni kívánó magyar munkavállalókat végzettségeik bemutatásában. Az Oklevélmelléklet nem helyettesíti ugyan az eredeti oklevelet, de a diplománál bővebb információkat tartalmaz a a megszerzett végzettségre vonatkozóan. Segítségével a megszerzett képesítés mellett feltüntethetők a megszerzett készségek és kompetenciák, a végzettségi szint és a vizsgaeredmények, a felvételi követelmények és a továbbtanulás lehetséges további szintjei. Az Oklevélmelléklet emellett hasznos információkat tartalmaz a kibocsátó ország felsőoktatási rendszeréről is. Az Oklevélmellékletet főiskolák és egyetemek töltik és bocsátják ki a diploma mellékleteként. A Felsőoktatási Törvény értelmében a március 1-je után végzettek mind a magyar, mind az angol nyelvű oklevélmellékletet ingyen kapják meg. A külföldön szerzett diplomák, és szakmai végzettségek hazai elismerését segíti az ENIC-NARIC hálózat (European Network of Information Centres - Információs Köz- 14 PERFEKT

18 pontok Európai Hálózata) és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ. Ezen központok feladata információ és tanácsadás a külföldi diplomák vagy más akadémiai és szakmai végzettségek elismerése. Ezen felül információt nyújtanak az egyén saját országának és más európai országok oktatási rendszereiről, külföldi tanulmányi lehetőségekről, diákhitelekről, ösztöndíj lehetőségekről, mobilitási programokról és különböző országokban megszerzett végzettségek egyenértékűségének elismeréséről. 4. Bizonyítvány-kiegészítő Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt az OKJ-s szakképesítések között. Segítségével a munkaadók és továbbképző intézmények egyszerűen megismerik, így könnyebben fogadhatják el a külföldön megszerzett szakképesítést. A dokumentum nem helyettesíti az eredeti oklevelet, de a bizonyítványnál bővebb információkat tartalmaz a megszerzett szakképzettségről. Segítségével a megszerzett szakképzettség mellett feltüntethetőek az adott képzésbe való belépési követelmények, a megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája és a továbbtanulás lehetséges következő szintje. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények töltik és adják ki térítési díj ellenében, OKM rendeletben meghatározottak szerint a július 1-je után végzett tanulók számára. A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények maguk határozhatják meg, mekkora költségtérítést kérnek a bizonyítvány-kiegészítőért de egy bizonyítvány-kiegészítő ára (bármely nyelven) maximum a mindenkori minimálbér 5%-a lehet. Amennyiben a vizsgázó indokolt esetben a bizonyítvány-kiegészítőt más nyelven kéri, mint az angol, lehetőség van más nyelvű bizonyítvány-kiegészítő kiadására is (német, francia, olasz, spanyol). Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven is kéri. A július 1-je előtt végzettek számára a vizsgaszervező úgy állíthat ki bizonyítvány-kiegészítőt, hogy kérelmet küld az NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) főigazgatójához, amelyben kéri a július 1. előtt szerzett bizonyítvány-kiegészítő letöltésének engedélyezését. A korábban végzett tanulók számára akkor adható ki a dokumentum, ha az azóta eltelt időszakban a szakmai- és vizsgakövetelmények nem változtak. PERFEKT 15

19 Az Europass bizonyítvány kiegészítőről bővebben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet bizonyítvány-kiegészítő oldala nyújt tájékoztatást. 5. Mobilitás Igazolvány Az Europass mobilitási igazolvány az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. Segítségével szakmai gyakorlat esetében lehetőség nyílik az elvégzett munkafeladatok, az ellátott tevékenységek és az ezeken keresztül elsajátított többlet tudás, készségek és kompetenciák részletezésére. A Leonardo da Vinci mobilitási program esetében a magyar küldő intézmény, míg a Socrates Erasmus program esetében a hallgató kezdeményezheti az igazolvány kitöltését az erre szolgáló adatbázisban. A dokumentum, más uniós (Comenius, Grundtvig, Ifjúság ) és nem uniós, de intézmény által szervezett szakmai gyakorlat, vagy tanulmány esetén a Tempus Közalapítványtól igénylehető ingyenesen a kiutazó életkorától függetlenül. Az Europass mobilitási igazolvány magyarországi kiadását a Tempus Közalapítvány koordinálja. Az Europass dokumentumcsomag nem csak a külföldi szakmai gyakorlatokon, képzéseken, mobilitási programokban való részvétel esetén ajánlott, de megkönnyíti a határon túli munkavállalást is. A dokumentumcsomag ugyanis egységes európai rendszerben, részletesen mutatja be a tulajdonos végzettségét, szakmai ismereteit, kompetenciáit így bármely európai uniós tagállamban meghirdetett állásra jelentkezés esetén jól használható. 16 PERFEKT

20 IV Önellenőrzés 1. Milyen céllal hozta létre az Európai Parlament és az Európa Tanács az Europass portfoliót? 2. Milyen részekből tevődik össze az Europass portfolió? Röviden ismertesse ezen dokumentumok tartalmát! 3. Mivel foglalkozik a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ? 1. Készítse el saját, magyar nyelvű Europass önéletrajzát a CV varázsló segítségével az online útmutatókat és mintákat követve! A CV varázsló a következő linken érhető el: 2. Tanulmányozza át részletesen az Europass honlapján megtalálható, magyar nyelvű nyelvi útlevél mintát! Hányféle nyelvtudási szintet különböztet meg a közös európai léptékekre épülő értékelési táblázat, melyek ezek? A nyelvi útlevélminta a következő honlapról tölthető le: ELPExamples/navigate.action PERFEKT 17

21 3. Tanulmányozza át részletesen az Europass honlapján található, magyar nyelvű Oklevélmelléklet mintát! Térjen ki az Oklevélmellékletet alkotó egyes részek felépítésére és tartalmára! Mely 8 fő részből áll a dokumentum? A dokumentumminta a következő honlapról tölthető le: 4. Tekintse meg a magyar nyelvű Europass Bizonyítvány-kiegészítő mintát a bizonyítvány-kiegészítők országos jegyzékében a ös OKJ-s képzések esetében és a 2006-ban született, új OKJ-s (moduláris) képzések esetében! Keresse ki a Dajka szakképesítés bizonyítvány kiegészítőjét a ös OKJ képzési rendszerben! Sorolja fel, milyen kötelező szakmai, elméleti tárgyakat tanultak a képzés résztvevői: 5. Tekintse meg az Europass honlapján található, magyar nyelvű Mobilitási igazolvány mintát! Tanulmányozza annak részeit! Milyen 5 fő részből tevődik össze az Europass mobilitási igazolvány? Az Europass mobilitási igazolvány a következő honlapról tölthető le: Examples/navigate.action?locale_id=15 18 PERFEKT

22 IV.1.3. Tanulási feladat Néhány, az Europass Portfolió szempontjából fontos, európai uniós mobilitási program rövid bemutatása (Uniós programok menetének részletesebb bemutatására a 3. témakörben kerül sor.) IV A tananyag részletes bemutatása Socrates Erasmus program Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, melynek célja többek között a hallgatói és oktatói mobilitás biztosítása. Segítségével a felsőoktatásban résztvevő hallgatók tanulmányaik egy részét külföldi felsőoktatási intézményben folytathatják, vagy szakmai tapasztalatszerzésen vehetnek részt egy másik európai országban. A külföldön folytatott tanulmányok hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek külföldön. A szakmai gyakorlatok révén a résztvevők valamely európai vállalatnál, képző intézménynél, kutatóközpontban vagy egyéb szervezetnél vehetnek részt szakmai tapasztalatszerzésen. Az Erasmus program eddigi tapasztalatai alapján mindkét programelem megkönnyíti a résztvevő hallgatók későbbi munkavállalását. A program elindítása és lebonyolítása: A programban felsőoktatási intézmények vehetnek részt, melyek minden év novemberében nyújtják be a következő tanévre tervezett tevékenységük részleteit is tartalmazó pályázatukat a brüsszeli Európai Bizottságnak. A hallgatói mobilitás alprogramban a hallgatók külföldi tanulmányokon, vagy külföldi szakmai gyakorlaton vehetnek részt minimum 3, maximum 12 hónapos időtartamban. A küldő intézménynek teljes mértékben el kell ismernie, be kell számítania a hallgató külföldön töltött időszakát. A felsőoktatási intézmények hallgatói a saját oktatási intézményükön keresztül pályázhatnak, vagy szerezhetnek bővebb információkat a programról. Leonardo da Vinci program A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. Célja a szakmai alapozó oktatásban, szakképzésben és továbbképzésben érintett személyek egész Európára kiterjedő mobilitásának minőségi javítása és mennyiségi növelése. Ezen belül a program célja az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása annak érdekében, hogy elősegítse személyes PERFEKT 19

23 fejlődésüket, munkavállalói esélyüket és az európai munkaerőpiacon történő érvényesülésüket. A program elindítása és lebonyolítása: Ez a program kétféle mobilitást támogat, a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerőpiaci szereplők mobilitását, valamint a szakképzési szakemberek mobilitását. A Leonardo programban minden olyan szervezet pályázhat, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik, a szakmai oktatásban, képzésben együttműködik, a felsőoktatás szintjétől eltekintve. A programidőszak alatt a résztvevőknek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésre, szakmai tudásuk és készségeik fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, ami jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeiket. Szakképzésben részt vevő hallgatók a saját oktatási intézményükön keresztül pályázhatnak, vagy szerezhetnek bővebb információkat a programról. Európai Önkéntes Szolgálat Az Európai Önkéntes Szolgálat célja a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása Európában és azon kívül. Az EVS programban a külföldi tapasztalatszerzés elsődleges célja nem a szakmai fejlődés, hanem az önkéntesség filozófiájának megismerése, az interkulturális tanulás, személyes fejlődés, a szociális érzékenység növelése valamint a helyi közösségek fejlesztése. Az önkéntes szolgálat ideje alatt a fiatalok intenzív tanulási folyamatnak lesznek részesei, lehetőségük nyílik egy másik ország és kultúra megismerésére, ezáltal önmaguk, személyiségük fejlesztésére. A program keretében év közötti fiatalok egyénileg vagy csoportosan kapcsolódhatnak be non-profit tevékenységekbe, szolgáltatásokba az adott külföldi szervezetben önkéntesként. A programban részt venni kívánó fiatalok adatbázis segítségével választhatnak a fogadó országok és szervezetek közül érdeklődési körüknek megfelelően. A program elindítása és lebonyolítása: Az Európai Önkéntes Szolgálat projektben bárki részt vehet, aki már betöltötte 18. életévét de még nincs 30 éves. A program keretében a fiataloknak lehetősége van egy bizonyos időt, általában 2-12 hónapot önkéntesként külföldön tölteni. Az önkéntes szolgálat többek között a következő témákra terjedhet ki: környezet, művészet, kultúra, gyermek- 20 PERFEKT

24 programok, fiatalok, idősek, kulturális örökség megóvása, sport és szabadidős tevékenységek, vagy civil kezdeményezések. A programban hazai küldő szervezeten keresztül lehet részt venni. A küldő szervezetek listájáról a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat nyújt felvilágosítást, így mindenki megtalálhatja, melyik esik a lakóhelyéhez legközelebb. A küldő szervezet segít eligazodni a program szabályaiban, a programban való részvételhez szükséges dokumentumok megírásában, fogadó szervezet keresésében, és a projekt zavartalan lebonyolításában. Az EVS program más önkéntes programokkal szemben bárki számára nyitott, nem követel sem szakismeretet, sem előképzettséget a fiataloktól. Másik fontos szempont, hogy a programban való részvétel teljesen díjmentes a fiatalok számára, azaz az önkénteseknek nem kerül pénzébe. Európai uniós mobilitási programok fontosabb hazai programkezelőinek és megvalósítóinak bemutatása Tempus Közalapítvány A Tempus Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és K+F (kutatásfejlesztés) területén, valamint a magyar oktatási, képzési és K+F rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben. Az alapítvány kiemelt feladata, hogy a magyar oktatási, képzési és K+F szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítse az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához, hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással. A Tempus Közalapítvány nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programokat kezel, illetve különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása témakörében. A szervezet kezeli és felügyeli többek között az Erasmus, Leonardo da Vinci és Világ- Nyelv programokat. A Tempus Közalapítvány a pályázati programok kezelése mellett képző intézményként és tudásközpontként is működik. A FAT (Felnőttképzési Akkreditációs Testület) által akkreditált képzőintézményként a Közalapítvány az EU-támogatások felhasználására felkészítő, illetve tanárok, pedagógusok számára kifejlesztett speciális képzéseket kínál, tudásközpontjában pedig az eddigi évek alatt szerzett pályáztatói és képző tevékenységekben szerzett ismereteit osztja meg a hazai oktatás és képzés szereplőivel. PERFEKT 21

25 Artemisszió Alapítvány Az Artemisszió Alapítvány nonprofit közhasznú szervezetként működik, és az interkulturális kommunikáció elméletének és gyakorlati alkalmazásának kutatása, terjesztése és felhasználása révén törekszik megvalósítani céljait. Ezek többek között a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása, a nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok elősegítése, valamint interkulturális képzési programok, képzési anyagok és módszertan kifejlesztése és terjesztése. A szervezet egyéb tevékenységei mellett nemzetközi cseréket valósít meg többek között a Leonardo da Vinci és a Balance nemzetközi szakmai gyakorlat programok keretében, képzéseket szervez, és ifjúsági programokat valósít meg. Képzéseik között szerepelnek ifjúsági képzések, konfliktuskezelés, interkulturális pedagógia és sokszínűség menedzsment. Ifjúsági programjaik között pedig külföldi szakmai gyakorlatok szervezése, külföldi gyakornokok fogadása és nemzetközi önkéntes programok koordinálása szerepel. Mobilitás Ifjúsági Szolgálat A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a hazai ifjúsági munka módszertani központja. A szervezet tevékenységei közé tartozik többek között az Euroregionális, határmenti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesztése, képzések tervezése, szervezése, közvetítése, európai, nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztése. Célcsoportjuk fiatalok közösségei, fiatalok, önkormányzatok és azok intézményei valamint ifjúsági ügyekkel foglalkozó szakemberek alkotják. A Mobilitás 9 telephelyen működő decentralizált intézmény, melynek regionális és területi feladatait regionális ifjúsági szolgáltató irodák hálózata látja el. A szervezet gondozza hazánkban többek között az Európai Önkéntes Szolgálat programot. 22 PERFEKT

26 A nemzetközi programokban való részvétel szerepe az interkulturális tanulás folyamatában Az egyre inkább globalizálódó világban, ahol mindenki mindenkitől függ, a toleráns és egymást tiszteletben tartó párbeszéd a nemzetek, közösségek, egyének számára nélkülözhetetlen képesség. Európa gazdasági sikere nagymértékben attól függ, hogy a sokszínűségét ki tudjuk-e használni úgy, hogy az mindenki közös hasznára váljon. Ennek egyik eszköze a kultúrák közti párbeszéd, amelynek egyik lehetséges körülírása így hangzik: a kultúrák közti párbeszéd egy folyamat, aminek része a nyitott és a másikat tiszteletben tartó interakció különböző kulturális háttérrel vagy világszemlélettel rendelkező egyének, csoportok és szervezetek között. Az interkulturális tanulás fő célja az interkulturális kompetencia fejlesztése, ami a különböző kulturális környezetekben való megfelelő és hatékony viselkedés, és az ezen környezetekhez való megfelelő kapcsolat kialakításának képessége. Az interkulturális kompetencia általában három összetevőből áll a tanuló oldaláról: bizonyos képességek megléte, kulturálisan érzékeny tudás, és motivált, nyitott gondolkodásmód. Az interkulturális tanulás kifejezés különböző szinteken értelmezhető. Szó szerinti értelmezésben egy olyan egyéni folyamatra utal, amely során az elsajátított ismeretek, attitűdök és viselkedésmódok a különböző kultúrákkal való hatékony interakciót segítik. Emellett azonban az interkulturális tanulás egy ennél tágabb összefüggésben is értelmezhető, mint egy olyan elgondolás, amelyben a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek közösségként folyamatos interakcióban, békében élhetnek egymás mellett. Ezen utóbbi megközelítés a tanulást kevésbé egyéni tevékenységnek, mint inkább egy nyitott végű folyamatnak tekinti, melynek célja egy interkulturális társadalom kialakítása. Az interkulturális tanulás során kiindulópontként ismernünk kell saját magunkat és azt, hogy honnan jöttünk ahhoz, hogy megértsünk másokat. Ez a folyamat kihívás elé állítja, és mélyebb gondolkodásra készteti az egyént a jó és a rossz közötti különbség eldöntésében, valamint a saját világának és életmódjának kialakításában. Az interkulturális tanulás során megkérdőjeleződhetnek az egyén addig megdönthetetlennek hitt alapelvei. Más emberek eltérő cselekvési és gondolkodásmódja kihívás elé állíthatja az egyén PERFEKT 23

27 identitását, ami nem minden esetben zajlik konfliktusmentesen. Az interkulturális érzékenység éppen ezért egy fokozatosan felépülő folyamat a különbözőségek elutasításától azok integrálása felé. Az interkulturális tanulás során újfajta szemüveggel tanuljuk meg látni magunkat és másokat. A folyamat során a részt vevő felek tanulnak egymástól és közös nevezőre jutnak. Maga az interkulturális tanulás folyamata segíthet rádöbbenni, hogy a valóságot nagyon sokféle módon lehet megélni, értelmezni és tapasztalni. A párbeszéd a másikhoz való közeledést jelenti, aminek az a lényege, hogy azonosulni tudunk az ő szempontjával anélkül, hogy a magunkéról le kellene mondanunk. Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja által támogatott együttműködések, mobilitási projektek közvetlenül vagy közvetve mind-mind az interkulturális tanulásról szólnak, önmagukban véve is az interkulturális párbeszéd keretét, színterét jelentik. IV Önellenőrzés 1. Soroljon fel 3 európai uniós mobilitási programot, és röviden ismertesse azok tartalmát! 2. Soroljon fel 3 európai uniós mobilitási programokat kezelő szervezetet, és röviden ismertesse azok tevékenységét! 24 PERFEKT

28 3. Mely folyamatot nevezzük interkulturális tanulásnak? Sorolja fel ezen folyamat ismérveit! Felmérés az IV.1. leckéhez Név:... Dátum:... Mért kompetencia: A képzés résztvevője legyen képes önállóan definiálni a lifelong learning, interkulturális tanulás és transzferábilis kompetencia fogalmakat. Ismerje az Europass keretrendszer célját, tartalmát és a dokumentumok kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat. Megnevezés szintjén ismerjen néhány EU-s mobilitási programot és programkezelő szervezetet. Feladat: Válaszoljon a leckéhez kapcsolódó kérdésekre! (Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont) 1. Definiálja a lifelong learning folyamatot! (max. 3 pont) 2. Mit nevezünk transzferábilis kompetenciáknak? (max. 2 pont) 3. Miben különbözik a lifelong learning szemlélet más, hagyományos oktatáspolitikai szemléletektől? Soroljon fel három különbséget! (max. 3 pont) PERFEKT 25

29 4. Mely európai uniós szervezetek hozták létre az Europass keretrendszert? (max. 2 pont) 5. Mi a célja az Europass portfoliónak? (max. 2 pont) 6. Sorolja fel milyen dokumentumokból áll az Europass portfólió! (max. 5 pont) 7. Igazak-e a következő állítások az Europass dokumentumcsomaggal kapcsolatban? Húzza alá a megfelelő választ! a. A portfolió nyelvi tudást bemutató dokumentuma a kitöltő nyelvvizsga bizonyítványainak felsorolására szolgál. Igaz Hamis b. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ végzi a külföldön szerzett OKJs szakképesítések honosítását. Igaz Hamis c. A szakképzésben július 1-je előtt végzettek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől kérvényezhetnek Bizonyítvány-kiegészítőt. Igaz Hamis d. A magyar felsőoktatási intézmények magyar és angol nyelvű oklevélmellékletet adnak ki a március 1-je után végzett hallgatóknak. 8. Soroljon fel 3 európai uniós mobilitási programot! Igaz Hamis (max. 4 pont) (max. 3 pont) 9. Soroljon fel 3 európai uniós, mobilitási programot kezelő hazai szervezetet! (max. 3 pont) 10. Röviden ismertesse, mit nevezünk interkulturális tanulási folyamatnak! (max. 3 pont) 26 PERFEKT

30 Teljesítményszintek: Összes elérhető pontszám 30 pont. Megfelelt 18 ponttól (60 %- tól). Kiválóan megfelelt 27 ponttól (90 %- tól). PERFEKT 27

31 IV.2. Lecke: Munkavállalás külföldön EURES Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés A lecke során megismerkedünk az Európai Unió foglalkoztatási koncepciójának néhány elemével. A lecke betekintést nyújt a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos uniós rendelkezésekbe és az azokat korlátozó intézkedésekbe. Bemutatjuk a hazai munkavállalókra jellemző mobilitás néhány jellegzetességét. A lecke során megismerjük az európai uniós munkavállalást segítő EURES rendszert. Gyakorlati ismeretekre teszünk szert a rendszeren belül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban. A lecke segítséget nyújt a külföldi munkavállaláshoz szükséges ismeretek önálló megszerzéséhez, a külföldi álláskeresési folyamatok támogatásához, valamint EURES tanácsadókkal való együttműködés kialakításához. A lecke elvégzése után a hallgató: ismeri az Unió fontosabb, foglalkoztatásra vonatkozó irányelveit, tisztában van az Unió állampolgáraira vonatkozó, Unión belüli munkavállalására vonatkozó szabályozásaival és korlátozásaival, megnevezés szintjén ismeri az EURES rendszer célját és tartalmát, önállóan tudja használni a rendszeren belül elérhető szolgáltatásokat, megnevezés szintjén ismeri az EURES határmenti együttműködések rendszerét és működését. A tanulási feladatokhoz tartozó rész célkitűzések A hallgató a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. Az Unió foglalkoztatási irányelveinek és a személyek szabad mozgására vonatkozó intézkedéseinek önálló megfogalmazására. 2. Az EURES rendszer céljának és felépítésének megfogalmazására, a rendszer külföldi munkavállalást és letelepedést segítő szolgáltatásainak (My EURES, Álláskeresés, Élet- és munkakörülményekről szóló információk) önálló hasz- 28 PERFEKT

32 nálatára, a külföldi munkavállalást segítő dokumentumok kitöltésére és ezen dokumentumok alkalmazására, képes az EU tagországaiban dolgozó EURES tanácsadókkal való együttműködés kialakítására, továbbá képes az EURES határmenti együttműködések, és ezen belül a Danubius és a Pannónia EURES-T céljának és tartalmának megfogalmazására. IV.2.1. Tanulási feladat Az Európai Foglalkoztatási Stratégia IV A tananyag részletes bemutatása Az ben elindított Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) az Európai Unió összetett, nagy erőket megmozgató koordinációs és reformfolyamata. Az európai integráció fokozatos elmélyülése azt jelenti, hogy a tagországok gazdaságának és társadalmának egyre több területe egységesül, minden tagországban azonos intézményeket építenek ki, azonos törvényeket és szabályozást alkalmaznak. Az utóbbi időben emellett az az igény is felmerült, hogy a tagországok egymással rendszeresen összehangolják a nemzeti keretekben maradó szabályozást és intézményi reformjaikat is. Az európai uniós integráció elmélyülése, valamint az EU legutóbbi kibővítése új feladatok elé állította a tagországok munkaerőpiacait. Másrészt a műszaki fejlődés sajátos új irányzata (az alacsony szakképzettség leértékelődése elsősorban a fejlett gazdaságokban), valamint a globalizáció gyorsuló kiteljesedése a foglalkoztatás területén jelentős, sokszor sokkoló változásokat, és ennek megfelelően lépéskényszert idézett elő. A félelem, hogy strukturális okok következtében állandósul a tömeges munkanélküliség, a munka világából való kirekesztődés, valamint hogy az öregedő népesség mellett a társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatósága megrendül, az 1990-es évek elejétől kezdve fokozott erőfeszítésekre sarkallta a kutatókat, kormányokat és nemzetközi szervezeteket. 1 1 (Gács, Európai foglalkoztatási stratégia dilemmák, értékelés és jövő) PERFEKT 29

33 Az Európai Unió re vonatkozó foglalkoztatási irányvonalai I. Teljes foglalkoztatás II. A munka minőségének és termelékenységének növelése III. A szociális és a területi kohézió erősítése 1. A teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és termelékenységének javítására, valamint a társadalmi és területi kohézió megerősítésére irányuló foglalkoztatáspolitika végrehajtása. A) Több munkavállaló bevonása a foglalkoztatásba és azok megtartása, a munkaerő-utánpótlás növelése, illetve a szociális védelmi rendszerek modernizálása. 2. A munka életciklus-alapú megközelítésének elősegítése. 3. Befogadó munkaerőpiac biztosítása, a munka vonzóvá és kifizetődővé tétele az álláskeresők számára, beleértve a hátrányos helyzetűeket és az inaktívakat. 4. A munkaerő-piaci igények összehangolásának javítása. B) A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének a javítása. 5. A rugalmasságnak és a foglalkoztatás biztonságának együttes elősegítése, a munkaerőpiac szegmentálódásának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére. 6. Foglalkoztatás barát bérek és béralku-mechanizmusok biztosítása. C) A humán erőforrások terén megvalósított befektetések növelése jobb oktatás és képzés révén. 7. A humán erőforrások terén tett befektetések bővítése és javítása. 8. Az oktatási és képzési rendszerek korrekciója, figyelembe véve az új munkahelyek által támasztott követelményeket. 2 Munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban Az 1957-es Római Szerződés a négy szabadság (áruk, tőke, szolgáltatások, személyek szabad áramlása, illetve az általuk összeálló közös piac ) elvének megvalósítását tűzte ki célul az Európai Unióban. 2 Az Európai Bizottság Employment Guidelines honlapja: 30 PERFEKT

34 Az áruk szabad áramlása azt jelenti, hogy egyenlő értékesítési feltételeket kell biztosítani valamennyi tagállam bármely vállalata számára egymás piacain, másfelől viszont nem lehet megfosztani a tagországokat azon joguktól, hogy biztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy etikai megfontolásból valamely terméket kizárhassanak a belföldi forgalomból. A tőke szabad áramlásának alapelve kimondja, hogy minden Unió-beli természetes vagy jogi személyhez kötődő tőkemozgás korlátozása vagy a diszkrimináció bármely formája tilos. A szolgáltatások szabad áramlása lehetővé teszi, hogy Európai Unió-beli szolgáltató az őt befogadó tagállamok bármelyikében, megkülönböztetés nélkül, a helyi szolgáltatókkal megegyező elbánásban kell, hogy részesüljön. A munkavállalók szabad mozgáshoz való joga pedig lehetővé teszi minden uniós polgárnak, hogy egy másik tagországban munkahelyet keressen, ott munkavállalási engedély nélkül dolgozzon és e célból ott letelepedjen, munkahelye megszűnése után is ott maradjon, és a munkavállalás, munkafeltételek és a beilleszkedést segítő minden más szociális és pénzügyi juttatás tekintetében egyenlő elbánásban részesüljön a fogadó ország állampolgáraival. E szabadság fogalmának és következményeinek, ezen belül magának a munkavállaló fogalmának az értelmezésében és kifejtésében az Európai Bíróság joggyakorlata az irányadó. A vonatkozó joggyakorlatról A munkavállalók szabad mozgása élni minden előnnyel és lehetőséggel című bizottsági közleményben lehet bővebben olvasni. A munkavállalók szabad mozgását a társadalombiztosítási rendszereket összehangoló rendszer és az oklevelek kölcsönös elismerését biztosító rendszer könnyíti meg. A munkavállalók az Európai Közösségek 1957-es megalapítása óta élvezik a szabad mozgás jogát. A munkavállalók szabad mozgásáról a Római Szerződés 39. cikke rendelkezik. Mára ez a jog beolvadt a személyek szabad mozgását lehetővé tevő átfogóbb jogba, mely egyike a közösségi jog által biztosított alapvető szabadságoknak (az áruk, a személyek, a szolgáltatás és a tőke). Ennek értelmében az Európai Unió polgárai bizonyos feltételekkel jogosultak más uniós tagállamba költözni, hogy ott töltsék nyugdíjas éveiket, tanulmányokat végezzenek, vagy gazdasági tevékenység folytatása nélkül ott tartózkodjanak. A szabad mozgás az európai uniós polgárság egyik lényeges eleme, és talán a legfontosabb jog, amelyet a közösségi vívmányok az egyénnek biztosítanak. PERFEKT 31

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Mindig van választás Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Hallgatói jegyzet SZERZŐ: DR. BUDAVÁRI-TAKÁCS ILDIKÓ LEKTOR: KASZÁS JUDIT NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA

Részletesebben

Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák

Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák Mindig van választás Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formák Tréneri kézikönyv SZERZŐ: BIERMANN MARGIT LEKTOR: CSEHNÉ DR. PAPP IMOLA NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ

Részletesebben

Europass a magyar szakképzésben

Europass a magyar szakképzésben Europass a magyar szakképzésben Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 477-3137 Fax: 477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes Gábor 1 1. Az

Részletesebben

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 06 1-477-3137 Fax: 06 1-477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Csótiné Hajdú Valéria Tatabánya, 2011. október 5. Tempus Közalapítvány 1996-tól az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 2005.07.25. PE 360.307v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 2005.07.25. PE 360.307v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2005.07.25. PE 360.307v01-00 MÓDOSÍTÁSOK: 20-108 Jelentéstervezet (PE 350.041v01-00) Doris Pack az Európai Parlament és a Tanács

Részletesebben

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020)

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) ÖSSZEFOGLALÁS Tartalom A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014 2020) célja, hogy

Részletesebben

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÍTÉSVEZETŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÍTÉSVEZETŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2012 (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2012 (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉSE 2012 (1) EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Tempus Közalapítvány éves jelentés 2012 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 4 I. A TKA céljainak,

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet. Mindig van választás

A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet. Mindig van választás A pályaismeret és jelentősége Hallgatói jegyzet Mindig van választás SZERZŐ: FAZAKAS IDA LEKTOR: DR. PROFESSZOR VÖLGYESY PÁL NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA KIVITELEZŐK: PERFEKT

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

AGRÁRKÖZGAZDASÁGI ÉS ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

AGRÁRKÖZGAZDASÁGI ÉS ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. AGRÁRKÖZGAZDASÁGI ÉS ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése AGRÁRKÖZGAZDASÁGI

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak

GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak GAP YEAR Hasznos tanácsok évkihagyóknak és évhalasztóknak Euroguidance Hungary Kedves Érdeklődő! A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS

Részletesebben

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Fõigazgatóság, Oktatásügy TAR ARTALOM ALOM I BEVEZETÉS 1.1. A Socrates program 1.2. Az éves pályázati felhívások szerepe a Socrates programban II III KIZÁRÓ OKOK OK

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális HÍRLEVÉL A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKRÓL 2013. SZEPTEMBER Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM KÖNNYŰIPAR szakmacsoport RUHAIPARI TECHNIKUS szakma OKJ SZÁMA:54 542 01 0010 54 02 ÉRVÉNYES:2007. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP

Részletesebben

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda!

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda! PROJEKTTERV SABLON ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Németország? Anglia? Irány a virtuális sztráda! ÖSSZEFOGLALÁS Iskolánkban minden évben április végén hagyományosan nyelvi napot tartunk, ahol a gyerekek számot

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Üdvözli az OFA NKft. fenntartás

Üdvözli az OFA NKft. fenntartás Tájékoztató füzet 2 fejlesztés foglalkoztatáspolitika integráció társaságok közvetítés esélyegyenlőség szervezetek munkaerő-piaci integráció igény erőforrások programok munkaerő cél innovatív foglalkoztatás

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. április 17.

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. április 17. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek nevelési-oktatási intézmények részére 2013. április 17. Tisztelt Érdeklődő! Budapest Főváros

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakmai gyakorlat az FSZ-hallgatói szerződés rendszere és működése a felsőfokú szakképzésben (kivonat) Budapest 2007 Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Erasmus+ szabályzat 201 0 5.

Erasmus+ szabályzat 201 0 5. Erasmus+ szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/19. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta intézményi Szenátus nevében: Beosztás mb. jogi igazgató Erasmus koordinátor rektor Helgertné Név Busa Zsuzsanna

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása 2016. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

EU INF. Magyarország 10 éve az Unióban. A tartalomból. Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa.

EU INF. Magyarország 10 éve az Unióban. A tartalomból. Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa. EU INF Hasznos tippek, gyakorlati tanácsok az EU-ról Europe Direct Komárom-Esztergom Megyei Információs Pont Tájékoztató Kiadványa Magyarország 10 éve az Unióban Rólunk A Europe Direct Tájékoztató Központ

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Üzleti hatékonyság fejlesztése a gyakorlatban OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is --- 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VEGYIPARI-GÉPÉSZMÉRNÖK

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES ADATKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FÖLDÜGYI SZÁMÍTÓGÉPES

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Világ - Nyelv Program

Világ - Nyelv Program Világ - Nyelv Program P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE 2003 Bevezetõ A Világ - Nyelv program célja Az Oktatási Minisztérium Világ-Nyelv programjával egy új, az idegennyelv-tudás

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY)

A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI. Polyacskó Orsolya MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJAI MUNKAHELYI GYAKORLAT (MHGY), CSALÁDBAN ÉLŐ SÉRÜLT FIATALOK MUNKAHELYI GYAKORLAT PROGRAMJA (CSMHGY), INTÉZMÉNYI MUNKAHELYI GYAKORLAT (IMHGY) Polyacskó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára

A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára Schréder Építőipari és Kereskedelmi Kft. A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára Építőipari Ágazati

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

1.1. Program megnevezése Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 1.2.. A modul sorszáma 7. 1.3. A modul megnevezése ECDL Prezentáció

1.1. Program megnevezése Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 1.2.. A modul sorszáma 7. 1.3. A modul megnevezése ECDL Prezentáció II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Az igazolvány kitöltését a résztvevő kezdeményezheti ebben az adatbázisban:

Az igazolvány kitöltését a résztvevő kezdeményezheti ebben az adatbázisban: Europass mobilitási igazolvány igénylése külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések, nyári egyetemek, önkéntes munka esetén Kitöltési útmutató Miért érdemes igényelni? Az Europass mobilitási

Részletesebben

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001. Fogalomtár. fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk. Fogalom meghatározása (értelmezése)

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001. Fogalomtár. fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk. Fogalom meghatározása (értelmezése) tár fogalmak, ahogy a projekt keretében használjuk alacsony szintű mentorálás alapregisztráció általános célú képzés általános feltételek (ÁF) általános szerződési feltételek (ÁSZF) azonosító szám belső

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 4.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. március 4. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. március 4. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés Szemere

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ERDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ERDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ERDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ERDÉSZETI TECHNIKUS Feladatok és

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Tudatos vállalati környezetpolitika - ECO-HUB projekt

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Tudatos vállalati környezetpolitika - ECO-HUB projekt Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja HÍRLEVÉL Munkáltatói tájékoztatás a könnyebb eligazodás tükrében Tisztelt Munkáltatók! 2013. október A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Partnerei

Részletesebben

Pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából fontos, 1985-2015. közötti időszakot érintő fejlesztések elemzése

Pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából fontos, 1985-2015. közötti időszakot érintő fejlesztések elemzése Pályaorientáció, valamint a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából fontos, 1985-2015. közötti időszakot érintő fejlesztések elemzése a azonosító számú kiemelt projekt kereté-ben meghirdetett A pályaorientáció,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzık képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mőszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. május 27.

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. május 27. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek nevelési-oktatási intézmények részére 2013. május 27. Tisztelt Érdeklődő! Budapest Főváros XVII.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK szakmacsoport FODRÁSZ szakma OKJ SZÁMA:33 815 01 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP -

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN Nemzeti Munkaügyi Hivatal Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Tajti József Készítette:

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban

Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok A diakóniai szakmákban Tájékoztató Diakóniai szakközépiskolai, és szakképzős osztályok.a diakóniai szakmákban is alapvető követelmény: - a megfelelő elméleti tudás megszerzése készség szintjén valamennyi szakmai tárgyból; -

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10.

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről.

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA AUTOMATIZÁLÁSI TECHNIKUS (ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNY, GÉPIPARI SZAKIRÁNY) SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben