10T 11T T. Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10T 11T 11+ 12T. Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!!"

Átírás

1 Tanár/ tantárgy Vitószki Judit Magyar nyelv és irodalom Anyanyelvi kommuniká ció Csengődi Eszter angol nyelv 10T 11T T "Jegyet csak aktív órai részvétel alapján tudok adni!!! Az órán a szakmai gyakorlati vizsgához szükséges szituációs feladatokat fogjuk gyakorolni, ezért elengedhetetlenül fontos az órákon való megjelenés, valamint ott folyó munkába való bekapcsolódás. A negyedéves jegyet az órai munka alapján ajánlom meg, ez két részből tevődik össze: egyik a szituációs feladatok megoldásában való aktív részvétel, a másik a szövegértés feladatlapok megoldása." Képességek kifejezése jelen és múlt időben (can, could), Egyszerű múlt idő- írásbeli; szóbeli-egy történet elmesélése; aktív órai részvétel Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Madách Imre: Az ember tragédiája c. művének ismerete. Színes Irodalom 11.o. Tk o. Írásbeli felelet Mikszáth Kálmán elbeszélései, novellái. Színes Irodalom 11.o. Tk o. Minimum három mű ismerete, (+ a szöveggyűjteményből el kell olvasni), ezekből egy szabadon választott mű értelmezése az órán megadott szempontok szerint. A segédanyagok órán kerülnek kiosztásra, vagy nálam átvehetőek. Modern dráma: Ibsen, Nóra c. műve. Színes Irodalom 11.o. Tk o. szóbeli felelet Nyelvtan: Szövegértés feladatlapok kitöltése, valamint a beadott írásbeli munkák alapján szövegalkotás és helyesírás értékelése: nyelvtan jegy 1. csoport: egy híres találmány bemutatása (írásbeli); Szókincs- különleges alkalmak, ünnepek (írásbeli és szóbeli); Ételek, számolhatóság (írásbeli); órai aktivitás 2. csoport(korábbi 3.csoport): Melléknévi összehasonlítás- városok (írásbeli, Vár állott... projekten való részvétel előny!); egy híres ember Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Műnemek, műfajok ismétlése. Mohácsy-féle, Színes Irodalom 9. o. Tk. 17o.-21.o. Írásbeli jegy Antik irodalom: görög epika, Homérosz: Iliász, Odüsszeia. Színes Irodalom 9.o. Tk o. Írásbeli jegy Görög dráma: Szophoklész Antigoné. Színes Irodalom 9.o. Tk o. Szóbeli felelet Római Irodalom: Vergilius, Horatius. Színes Irodalom 9.o. Tk o., o. Biblia: Ószövetség, Újszövetség. Színes Irodalom 9.o. Tk o., o., o. Írásbeli jegy Nyelvtan: Szövegértés feladatlapok kitöltése, helyesírási totó. Mindennapi tevékenységek, hobbi, szabadidő eltöltése, Családi kapcsolatok, foglalkozások- szóbeli; írásbeli-szövegértési feladatok, fogalmazás; aktív órai részvétel Múlt idők használata (szövegértési feladatok, történetmesélés szóban); Szóbeli témakörök: iskola/tanulás, távolsági és helyi közlekedés, lakóhely és lakókörnyezet; órai aktivitás.

2 Gálik Zsófia német nyelv Gálik Zsófia magyar irodalom "A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Amennyiben a diáknak lehetősége van az órán részt venni, az órai aktivitás akár a jegyük 30 %-át is kiteheti. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármikor lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. aktivitás: 30 pont Teszt kitöltése: 40 pont Szóbeli beszélgetés: 30 pont 1. Témakör: Öltözködés- Start Neu I. 83. old. Ruhavásárlás - Start Neu I old. 2 Témakör: Lakás, bútorok - Start Neu I. 92. old. + 95/2 irányok (jobb, bal, elöl, hátul, stb...) - Start Neu I old." "A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Ha valamelyik rész hiányzik, egyéni egyeztetés alapján pótlásra lesz lehetőség, projektről írásbeli beszámolót elfogadok, bemutatása-életútja /egyszerű múlt vs. befejezett jelen/ (prezentáció); órai aktivitás "A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Amennyiben a diáknak lehetősége van az órán részt venni, az órai aktivitás akár a jegyük 30 %-át is kiteheti. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármi-kor lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. Órai aktivitás: 30 pont Teszt kitöltése: 40 pont Szóbeli beszélgetés: 30 pont 1. Témakör: Ismétlés Tk. Start Neu I. tk. témakörei (rövid bemutatkozás 13. old, család 33. old., hobby old., lakás old., evés-ivás old., utazás 137 és 138. old., napirend 43 és 45. old, öltözködés old., iskola old.) " " A negyedéves vizsga osztályzata 3 fel-adatból tevődik össze, melyek pont-számokat érnek. A 3 elvégzendő fel-adat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Amennyiben a diáknak lehetősége van az órán részt venni, az órai aktivitás akár a jegyük 30 %- át is kiteheti. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármikor lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. Órai aktivitás: 30 pont Teszt kitöltése: 40 pont Szóbeli beszélgetés: 30 pont osztály tananyagának ismétlése (Tk. Start Neu I. + Start Neu I. munka-füzet alapfeladatai segítségével órán-ként összeállított, kiadott feladatlapok) + érettségi feladatok megoldása (fénymásolt lapokról), különös tekintettel az olvasott és hallott szövegértési feladatokra"

3 Gálik Zsófia magyar nyelv fogalmazásként megírva, max. 15 pontra beszámítva. (Beadási határidő: november 2.) Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. (Érettségi tantárgy!) Órai aktivitás: 30 pont Teszt kitöltése (negyedéves tananyagból): 40 pont Szóbeli felelet a negyedéves tananyagból, tételhúzás alapján: 30 pont Tananyag (tk.: Mohácsy:Színes Irodalom, 10.) Felvilágosodás: old. + felv. Mo.-on old. Klasszicizmus és szentimentalizmus: old. Angol próza: 21. old. + Swift: Gulliver utazásai old. Golding: A legyek ura (film+kreatív feladatlap) Rousseu: old." "A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Ha valamelyik rész hiányzik, egyéni egyeztetés alapján pótlásra lesz lehetőség, projektről írásbeli beszámolót elfogadok, fogalmazásként megírva, max. 15 pontra beszámítva.( Beadási határidő: november 2.) Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. (Érettségi tantárgy!) Órai aktivitás: 30 pont

4 Teszt kitöltése (negyedéves tananyagból): 40 pont Szövegértési feladatlap kitöltése: 30 pont Szalay Mónika történelem Tananyag: (Tk.: Magyar nyelv és kommunikáció, évfolyam számára) Viszonyszók: névelő, névutó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó - ezeket felismerni, példákat hozni rá (Tk. 49.old.) Szövegértési és helyesírási feladatlapok kitöltése (fénymásolt és/vagy előre megszerkesztett lapok) Mondatfajták: old." A negyedéves vizsgajegy 3 feladatból tevődik össze. Tatárjárás,Károly Róbert,Nagy Lajos Luxemburgi Zsigmond Hunyadi János és a nándorfehérvári diadal Dolgozatírás/feladatlap (30 pont) Röpdolgozat: fogalmak,évszámok,események (20 pont) Tananyag: Száray: Történelem II.- 10.oszt. 93.o.-129.old. Házi dolgozat az alábbi témák valamelyikéből: lovagi kultúra a középkorban A negyedéves vizsgajegy 3 feladatból tevődik össze: Az újjáépítés kora Magyarországon Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Felvilágosult abszolutizmus kísérlete Mária Terézia és II. József intézkedései,rendeletei Rendi államszervezet Napóleoni háborúk hatása Tesztlap és esszé: (30 pont) Röpdolgozat: fogalmak,évszámok,események (20 pont) Tananyag: Száray: Történelem III.- 11.osztály 81.old.-117.old. A negyedéves vizsgajegy 3 feladatból tevődik össze: Az ókori civilizációk (Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina,Fönícia,India,Kína) Dolgozatírás (feladatlap és esszé): fogalmak,évszámok,események és térképismeret 30 pont Tananyag: Száray: Történelem I.- 9.osztály 17.old.-47.old. Az ókori Hellász (az ókori görög történelem) Dolgozatírás (feladatlap és esszé):

5 fegyverek,harci eszközök a középkorban vallásosság és iskolarendszer a középkorban Mátyás reneszánsz udvara Nők szerepe a középkorban Öltözködés a középkorban Leadási határidő: 2015.január 6. (szerda) Pontszám: 25 pont Csak az önálló munka elfogadható,a forrás szó szerinti másolása nem! A dolgozat terjedelme: 3 oldal. Órai aktivitás: 25 pont Összesen megszerezhető: 100 pont Minimum követelmény: 40 pont Házi dolgozat az alábbi témák valamelyikéből: Felvilágosodás és vallás Napoleon - ki volt és mi a szerepe? Az ipari forradalomról - városok és fejlődés Amerika a XVI. században - a Függetlenségi Nyilatkozat,és amerikai élet a korszakban Leadási határidő: 2015.január 6. (szerda) Pontszám: 20 pont Csak az önálló munka elfogadható, a forrás szó szerinti másolása nem!! A dolgozat terjedelme: 3 oldal Órai aktivitás: 30 pont Összesen megszerezhető: 100 pont Minimum követelmény: 40 pont fogalmak,évszámok,események és térképismeret 30 pont Tananyag: Száray: Történelem I osztály 47.old.-100.old. Házi dolgozat a választható témakörben: ókori színház ókori művészet ókori kultúra Leadási határidő: 2015.január 6. (szerda) Pontszám: 15 pont Csak az önálló munka elfogadható, a forrás szó szerinti másolása nem! A dolgozat terjedelme: 3 oldal Órai aktivitás: 25 pont Összesen megszerezhető: 100 pont Szalay Mónika társadalom ismeret Bűnmegelőzési projekten való részvétel - a fiatalkorú bűnözés a társadalomban, veszélyeztető tényezők, a család szerepe, megelőzés büntetés- végrehajtási intézmények működése Magyarországon egy nap a rácsok mögött dokumentumfilm-vetítés Bűnmegelőzési projekten való részvétel - a fiatalkorú bűnözés a társadalomban, veszélyeztető tényezők, a család szerepe, megelőzés büntetésvégrehajtási intézmények működése Magyarországon egy nap a rácsok mögött dokumentumfilm vetítés Minimum követelmény. 40 pont Bűnmegelőzési projekten való részvétel - a fiatalkorú bünözés a társadalomban,veszélyeztet ő tényezők,megelőzés szerepe büntetésvégrehajtási intézmények működése Magyarországon egy nap a rácsok mögött dokumentumfilm-vetítés múzeumlátogatás ( Páva utca Holokauszt múzeum, Terror Háza) ezekről beszámoló írása házi dolgozat a holokauszt témaköréből (minimum 4 oldal)

6 Csikós Ildikó történelem Magyarország története a korszakra vonatkozó érettségi feladatokból témazáró feladatlap (Száray IV.) A gazdasági világválság és kezelése az USÁ-ban, New Deal - a témához tartozó érettségi feladatokból dolgozat (Száray IV.) A fasizmus ideológiája, Németország a II. világháború előtt, a vh. előzményei - érettségi feladatokból témazáró feladatlap (Száray IV.) A félév zárásához az I. és II. negyedévi témákból legalább egy szóbeli felelet (tételhúzás alapján) - Tétellista a távoktatáson Ismétlés : a középkori Európa - gyakorló feladatok (Tk. Száray I o.) Magyar őstörténet- gyakorló feladatok Tk. Száray I o.) Az Árpád-ház - gyakorló feladatok (Tk. Száray II ) "Szalagavató tánc betanulása Külsős sport programokon, sportnapokon és a kiránduláson való részvétel. Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Pakucs- Gaál Etelka testnevelés "Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgások ismerete. Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése "Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgások ismerete. Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése "Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgások ismerete. Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése

7 Külsős sport programokon, sportnapokon és a kiránduláson való részvétel. Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sport-szerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki" Külsős sport programokon, sportnapokon és a kiránduláson való részvétel. Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki Külsős sport programokon, sportnapokon és a kiránduláson való részvétel. Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sport-szerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki" Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki" Huzsvári Erzsébet magyar irodalom "Magyar irodalom: A Nyugat első nemzedékének teljes ismerete, pályaképek és életművek, a 11-es tan-anyag befejezése. Órai jegyzetek készítése vagy otthoni pótlása. Minden egyes szerző érettségi tétel, ezért az órai jelenlét elengedhetetlen. Megközelítési szempontok a távoktatáson megtalálhatók, de tan-órán is elkészíthetők. Október végéig beadandó Ady, Babits, Kosztolányi, Móricz kidolgozott témakör. A tanórai munka lapján. Ezen szerzők ismerete és esszében való feldolgozása a továbbhaladás feltétele. Két esszé írása és pontos beadása. Segédanyag: Színes Mohácsy ld Távoktatási anyagok, órai jegyzetek.

8 Huzsvári Erzsébet magyar nyelv Erőné Franczizi Adrienne matematik a A másodfokú egyenlet. A másodfokú egyenlet megoldóképlete. Gyöktényezős alak. Gyökök és együtthatók közti összefüggés. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek. Másodfokú egyenlőtlenségek. Négyzetgyökös egyenletek. Számtani és mértani közép. A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok, mintapéldák megtalálhatók a osztály oldalon. A logaritmus fogalma. A logaritmus azonosságai. Logaritmusos egyenletek, egyenletrendszerek. A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok, mintapéldák megtalálhatók a 11.osztály oldalon A 9-10.osztályos tananyag ismétlése. Halmazok Számok és műveletek. Műveletek racionális kifejezésekkel. Számelmélet, oszthatóság. Hatvány, gyök. Egyenletek, egyenlőtlenségek. Függvények. A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok, mintapéldák megtalálhatók a osztály oldalon Ebben a negyedévben legalább két érvelő esszé órai megírása. Otthoni munka csak tételvázlat elkészítése lehet. A dolgozatok beadási határidejét be kall tartani, mert a következő órán megbeszélés, értékelés." "Magyar nyelv: Havonta legalább két órán elkészített szövegértési feladat. A kommunikációra vonatkozó három tétel kidolgozása otthon. (A kommunikáció hatáskeltő eszközei, a tömeg-kommunikáció hatása a nyelvre, tömegkom-munikációs műfajok) A magyar helyesírás alapelvei gyakorlatokban - órai munka, szófaji felismerés - gyakorlatok. Segédeszköz: Érettségi tételek magyar nyelvből." Térgeometria. Testek osztályozása, szabályos testek. A terület fogalma, sokszögek területe. A kör és részeinek területe. Testek felszíne. A térfogat fogalma. Testek térfogata: -hasáb -henger -gúla és kúp -csonka gúla és kúp -gömb A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok, mintapéldák megtalálhatók a

9 Erőné Franczizi Adrienne fizika Svéda Mária földrajz Svéda Mária biológia Szekeres József informatika Kutai Annamária ének Halmazállapot változások: -fagyás -olvadás -forrás -párolgás Projektmunka: saját kutatómunka alapján J.P.Joule A dolgozat terjedelme 1-2 A4-es kézzel írott oldal. Beadási határidő: A távtanulási rendszerben lévő földrajz kurzus teljesítése. Két prezentáció készítése. Az egyik szabad prezentáció, a megadott témák alapján, a másik kötött, a feladat pontjai alapján kell elkészíteni. Fogalmak, amit ismerni kell: Dia, szövegdoboz, animáció, áttűnés. A felkészülésben segítség lehet az alábbi tananyag: moodle/mod/scorm/view.php?id= 116 A távtanulási rendszerben lévő földrajz kurzus teljesítése. Projekt munka + két különböző feladatlap kitöltése. Táblázatkezelés téma: Alapvető számolási műveletek a táblázatban. Szumma, átlag, minimum, maximum függvények, Különbség függvény és képlet között. Relatív, abszolút cella hivatkozás. Műveletek cellákkal. Sorozatok készítése. Táblázat formázás. A felkészülésben segítség lehet az alábbi tananyag: moodle/mod/scorm/view.php?id= 109 "Népdalok: Régi stílusú: Körösfői kertek, Hej rozmaring Új stílusú: Letörött a kutam gémje..., A nagy bécsi... Zeneelmélet: hangközök: T1- T8-ig A távtanulási rendszerben lévő földrajz kurzus teljesítése. Projekt munka + két különböző feladatlap kitöltése. Szövegszerkesztés alapismeretek: oldal, lap, tulajdonságai. Bekezdés formázási lehetőségek, karakter formázási lehetőségek. Félév végére az alábbi alábbi dokumentumban található formázásokat tudni kell: oodle/pluginfile.php/451/mod_reso urce/content/1/3mittud.pdf A felkészülésben segítség lehet az alábbi tananyag: oodle/mod/scorm/view.php?id= osztály oldalon A távtanulási rendszerben lévő földrajz kurzus teljesítése. Projekt munka + két különböző feladatlap kitöltése. Informatikából nem érettségiző diákok: A két éves tantárgyak pótlása során készített digitális munkák értékelése. (Kiselőadás, prezentáció) Informatikából érettségiző diákok: Szövegszerkesztés érettségi feladatok gyakorlása, a standard hibák kijavítása. Félévig le kell zárni a szövegszerkesztés tananyagot. A feladatok megtalálhatóak az alábbi kurzusban: oodle/course/view.php?id=12

10 Balda Gabriella rajz és vizuális kultúra 1.Arc elemző rajza (két rajz grafittal, méret A3) 2.Testrészek elemző rajza (két grafitrajz, méret A3) 3.Színes portré (egy darab választott színes technikával méret A3) 4.Szobabelső tervezése (egy színes technikával, méret A3) Zenetörténet: Reneszánsz: Mise állandó részei latinul és magyarul, motetta, madrigál Éneklés: Josquin des Pres: Ave vera, Byrd: Tavasz kánon Magyar reneszánsz: Tinódi Lantos Sebestyén: Egervár diadaláról... Barokk: Énekes és hangszeres műfajok és 1-1 példa Éneklés: Ismeretlen szerző: Tavasz köszöntő Vivaldi: Négy évszak: Télszolm. Magyar barokk: Eszterházy Pál: jesu dulcedo.. Értékelés:1. Órai munka 2. Művészeti tevékenységben részvétel 3. Házi dolgozat és elmondása kívülről" 1.A perspektíva (két perspektivikus grafitrajz méreta3) 2.Színes textiltervek geometrikus mintával (tervezés választott színes technikával méret A3 két darab) 3.Saját betűtípus tervezése (méret A3) 4.Egy oldal szöveg rajzolása saját betűtípussal (méret A4) 1.A perspektíva (két perspektivikus grafitrajz méreta3) 2.Színes textiltervek geometrikus mintával (tervezés választott színes technikával méret A3 két darab) 3.Saját betűtípus tervezése (méret A3) 4.Egy oldal szöveg rajzolása saját betűtípussal (méret A4) Impresszionizmus Szimbolizmus Szecesszió Az avantgard Portfólió véglegesítése

2014-15 tanév féléves vizsgakövetelmények

2014-15 tanév féléves vizsgakövetelmények 2014-15 tanév féléves vizsgakövetelmények Tanár/tantárgy 9 gólya 10T 11C 11 befogadó 12C Huzsvári Erzsébet magyar Irodalom: minden hónapban egy érvelő esszé elkészítése, havonta egy iskolai dolgozat, havonta

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKMrendelet 26. (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés X 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulástechnikai tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is ----- 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat A BUDAÖRSI 1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK VIZSGASZABÁLYZATA 1. A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA Vizsgaszabályzatunk célja

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése 2010. T ARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK... 1 2. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... 1 3. VIZSGALEÍRÁSOK...

Részletesebben

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika Témakörök az osztályozó vizsgához Idegenforgalmi és Informatikus osztályok (9.A/9.B) 1. A halmazok, számhalmazok, ponthalmazok 2. Függvények 3. A számelmélet elemei. Hatványozás. 0 és negatív kitevőjű

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31.

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Tartalomjegyzék A Hartyán Általános Iskola pedagógiai programja Legitimáció 8 Intézményünk öndefiníciója

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék: I. A vizsgák típusainak meghatározása.... 2 II. Vizsgaidőszakok....

Részletesebben

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Érettségi felkészítés: Az iskola a vizsgakövetelmények szerinti teljes körű felkészítési kötelezettséget a következő

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Vizsgaszabályzat szeptember 15. 2011. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata - javítóvizsgák

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69.

KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69. KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV 9. ÉVFOLYAM (Kratochvil Károly altábornagy 1869-1946) Nyílt nap: 2014. november 27.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10.sz. FÜGGELÉKE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II.

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK Bódi Attila Velősy András, Pandula András, Bódi Attila LEÍRÁS (ÖTSOROS) A primer szerkezetek-kőműves szerkezetek tárgykörébe tartozó

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2011-2012. 7. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2011-2012. 7. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2011-2012 7. évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 M ű v é s z e t i s m e r e t M a g y a r n y e l v é

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL A nagyatádi közoktatás átfogó innovációja TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0086 BESZÁMOLÓ AZ NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATÁRÓL 1. Indikátorok teljesítése 1.1 Továbbképzések:

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016.

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Iskola kódja: 032600 // KLIK 122007 A felvételi eljárás általános rendje Tájékoztató a

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2010-2011. 7. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2010-2011. 7. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2010-2011 7. évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 M ű v é s z e t i s m e r e t - M a g y a r n y e l v

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

A tankönyvrendelés leadásának határideje: 2013. július 12.

A tankönyvrendelés leadásának határideje: 2013. július 12. Tanuló neve: osztálya: 9.ajtp/1 OX-4384254 New English File Elementary Student's Book 2388 angol OX-4501057 New English File Elementary Munkafüzet CD melléklettel 1800 angol Tanuló neve: osztálya: 9.ajtp/2

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. TANÉV

MUNKATERV 2015/16. TANÉV MUNKATERV 2015/16. TANÉV Értekezletek Tantestületi értekezletek Évnyitó értekezletek: augusztus 26-27. Rendkívüli értekezlet a PP, az SzMSz elfogadásáról: október 21. Félévi értekezlet: február 3. Évzáró:

Részletesebben

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere 4..számú melléklet A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere A NYEK célrendszere (élő idegen nyelv: angol, német) Mivel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15.

PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. PETŐFI-PÁLYÁZAT 2012/2013 A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le! A leadás határideje: 2013. február 15. Természetismeret 1. Egy többfordulós feladatlap megoldása A feladatlapot keresd a mellékletek

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben