DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév"

Átírás

1 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

3 Összeállították a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának munkatársai: Nagyné Fülöp Teréz Postás Gabriella Szilágyiné Fintha Judit Szerkesztette: Nagyné Fülöp Teréz az Oktatási Osztály vezető tanácsosa Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Somogyi Béla alpolgármester 1

4 Tájékoztató Az iskolaválasztás idején ki ne emlékezne vissza saját gyermekkorára, azokra a feszült percekre, amikor először lépte át az ISKOLA küszöbét. Mire figyeljünk az iskolaválasztáskor? A szabad iskolaválasztás jogával minden szülő élhet a beiratkozáskor. E kiadványban ismertetjük a Debrecen közigazgatási területén működő általános iskolák programjait, a tanórán kívüli lehetőségeket és az iskolákra vonatkozó specialitásokat. Érdemes időben tájékozódni! Az egyik legjobb lehetőség erre a nyílt napok látogatása, hiszen ekkor személyes benyomást lehet szerezni az adott intézmény légköréről, az oda járó gyerekekről, pedagógusokról. Mikor válik tankötelessé gyermekünk? Ismerve a beiskolázási arányokat, komoly dilemma elé kerülnek a szülők, vigyék-e iskolába gyermeküket. A jelenlegi szabályozás szerint a gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, szeptemberben megkezdheti általános iskolai tanulmányait.(a szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Abban a tanévben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor maradhat újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó ezt javasolja.) Hogyan tájékozódjunk az iskolák tartalmi munkájáról? Az iskolai élet legmeghatározóbb eleme a pedagógiai program. A szülő joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezek a dokumentumok hozzáférhető helyen többnyire az iskolai könyvtárban találhatóak. A beiratkozási időszak előtt az iskolák szervezett keretek között biztosítják az iskolai élet bemutatását. A szülők számára nyílt napot, ismerkedést és iskolabejárást szerveznek. Ezek a fórumok nem helyettesítik a bensőséges kapcsolat létrejöttét, hiszen csak rövid idő jut az egyéni beszélgetésre. Itt csak következtetni lehet az iskola szakmai színvonalára, a családokkal való kapcsolattartás módjára, intenzitására. Érdemes rákérdezni az alkalmazott módszerekre és tankönyvcsaládra, az iskola hagyományaira és a döntésünket befolyásoló minden praktikus témára: megfelel-e az intézmény egyéni arculata gyermekünk személyiségének, érdeklődésének, és a mi elvárásainknak, az iskola felszereltsége, a nevelők felkészültsége és személyisége, a tevékenységek rendszere hozzájárul-e gyermekünk optimális személyiségfejlesztéséhez, milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére? Kihez fordulhatunk sajátos esetünkkel? A tanköteles korú gyermekek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. Ha a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli annak teljesítését. A sajátos nevelési igényű gyermekek (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos) számára a probléma jellegének megfelelő Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (Szakértői Bizottság, 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7., telefon: ) jelöli ki azt az iskolát, ahol a tankötelezettségüket teljesíteni tudják. Előfordul, hogy a szülők nehezen fogadják el a sérülésre utaló szakértői véleményt, pedig az idejében történő felismeréssel gyermekeik fejlődését segíteni tudják. A tanuló személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával egészséges környezetben nyújt gondoskodást a sajátos nevelési igényű gyermekek számára fenntartott intézmény. Mit kell tudni a beiratkozásról? Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölésével amelyek úgynevezett körzetcsoportba tartoznak biztosítja a tanköteles gyermekek iskolába történő felvételét.

5 Az iskolai körzetek a környezetükben lévő utcákat ölelik fel, illetve biztosítják a tömegközlekedési járművekkel való megközelíthetőséget. Debrecen közigazgatási területén hét általános iskolai beiskolázási körzetcsoport van. Minden lakókörzet (utca, út, tér) felvételi kötelezettségét több a területen belül működő önkormányzati fenntartású általános iskola biztosítja. Az egy körzetcsoportba tartozó iskolák valamelyike fel kell, hogy vegye a tanköteles korú gyermeket. Nincs felvételi kötelezettsége a nem önkormányzati fenntartású iskoláknak és a városi beiskolázású önkormányzati fenntartású iskoláknak, illetve azoknak az osztályoknak, ahol speciális képzés folyik az adott osztályban. A évi beiskolázáskor várhatóan az alábbi önkormányzati fenntartású iskolák első osztályai lesznek városi beiskolázásúak: - Bocskai István Általános Iskola emelt szintű testnevelés osztálya, - Epreskerti Általános Iskola emelt szintű informatika osztálya, - Hunyadi János Általános Iskola sport orientáltságú osztálya (úszás), - Ibolya Utcai Általános Iskola osztályai, - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés valamint a logopédiai fejlesztő osztálya, - Lilla Téri Általános Iskola két tanítási nyelvű osztálya, - Szoboszlói Úti Általános Iskolában induló első osztályok közül egy emelt szintű idegen nyelvi (angol) osztály, - Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya, - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sport orientáltságú osztálya (jégkorong, floorball) - felzárkóztató és speciális fejlesztő osztályok a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára (Eötvös Utcai Általános Iskola, Nagysándor József Általános Iskola, Fazekas Mihály Általános Iskola). A városi beiskolázású osztályokról, az általános iskolák körzeti beosztásáról illetve az indítható osztályok számáról aktuális és bővebb információ a internetes honlapon található. Az óvodák február elején az iskolaválasztáshoz kapcsolódó nyilatkozatot (jelentkezési lapot) juttatnak el a szülőkhöz. A szülők három iskolát/osztályt jelölhetnek meg a jelentkezési lapon. A három megjelölt iskola/osztály egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott iskola/osztály körzetes, nem körzetes vagy városi beiskolázású. Arra is kell gondolni, hogy amennyiben városi beiskolázású osztályba helyhiány miatt nem nyer felvételt a gyermek, kérik-e az iskola másik (normál) osztályába a felvételt. Ezt a szülők feltétlenül tüntessék fel a jelentkezési lapon! A közoktatási törvény szerint az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt, és írásban értesíti a szülőket március 30-ig. A 2011/2012-es tanévre történő beiratkozás időpontja: április A szülők a gyermek beíratásához az alábbi dokumentumokat vigyék magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt (ennek hiányában a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye),a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája. A tanköteles korú, de további egy évig óvodai nevelésben maradó gyermeket regisztrálás céljából valamelyik körzeti iskolába be kell íratni. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási Osztálya

6 Tanköteles korú gyermekek önkormányzati fenntartású általános iskolába történő beiskolázásának folyamata Debrecen, 2011 A szülők írásban kérik gyermekük általános iskolai felvételét: 2011 februárjának első hete. A jelentkezéseket az Oktatási Osztály eljuttatja az érintett iskolákhoz. Az igazgató dönt a városi beiskolázású osztályokba történő felvételről. Írásban értesíti a szülőket. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire. A Közgyűlés dönt a jelentkezések arányának megfelelően az iskolákban indítható első osztályok számáról, a felvehetők létszámáról 2011 márciusának végéig. Az igazgató dönt a felvételi kérelemről a felvehető létszám ismeretében. (Szükség esetén SORSOLÁS történik.) Írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról március 30-ig. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire: március 30-ig. Elégedett a szülő a döntéssel? A jegyzőhöz felülbírálati kérelmet nyújt be a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Beiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Kérelem elbírálása. Pótbeiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba

7 Árpád Vezér Általános Iskola Az iskola bemutatása a helyi pedagógiai A helyi pedagógiai program alapján választott tankönyvcsalád alkalmazásával oktatnak és biztosítják az évfolyamok közötti átjárhatóságot. Kiemelt nevelési területként kezelik az anyanyelvi oktatást, az idegen nyelvi képzést, a művészeti nevelést, a számítástechnika oktatását és a környezetvédelmet. Ennek érdekében a tanórai foglalkozásokat a tanórán kívüli foglalkozások széles skálája egészíti ki (erdei iskola, sí- és idegen nyelvi táborok, tenisz, kosárlabda valamint színház-, mozi-, hangverseny látogatás) szeptemberétől az Abigél Művészeti Iskolával együttműködve, az igényeknek megfelelően művészeti képzés is folyik az intézményben. Az Apáczai és a Mozaik Tankönyvkiadó tankönyvei alapján hangoztató, elemző, összetevő módszerrel tanítják az írást, olvasást. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol: 1. évfolyamtól. Német: 1. évfolyamtól. Francia: 5. évfolyamtól. A pedagógiai programnak megfelelően kezdik alsó tagozatban a nyelvoktatást 1. osztály második félévétől heti 1 órában. Jelenleg évfolyamonként 3 osztály van (alsó tagozatban 2 iskolaotthonos + 1 napköziotthonos osztály nagyfelmenő rendszerben működik). Inkluziv iskolaként lehetőséget ad az intézmény a hallássérült gyerekeknek, hogy integrált oktatásban részesüljenek. A munkát szabadidőszervező, fejlesztő pedagógusok és könyvtáros segíti. Alapítvány: Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (TEGYE). Haranginé Vajday Mária igazgatóhelyettes (telefon.: 52/ ; 52/ ). Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. Tanórán kívüli lehetőség: Ingyenes: tömegsport, sakk, tenisz, énekkar, színjátszás, drámajáték; kötetes, internet használati lehetőséget biztosító könyvtár; középiskolai felvételi előkészítők, kosárlabda, természetjáró szakkör, futball, képzőművészeti szakkör (5. osztálytól francia nyelv). Térítéses: tenisz, második idegen nyelv 5. osztálytól (angol, német), szolfézs, zongora, gitár. Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. Telefon: 52/ ; 52/ Fax: 52/ Honlap:www.arpadvezer.sulinet.hu Igazgató: Nagyné Tóth Tünde Fogadóóra: kedd: óra csütörtök: óra

8 Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai A családias légkörű iskola a város szívében, könnyen megközelíthető helyen található. Az első osztályokban hangoztató-elemzőösszetevő (hagyományos, szótagoló) módszer szerint tanítanak az Apáczai Kiadó melynek bázisiskolája az intézmény tankönyveiből. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Választható idegen nyelv: angol, német, melyet óratervi keretek között negyedik évfolyamtól tanulnak diákjaink. Az angol nyelv tanulását életkori sajátosságokat figyelembe vevő, játékos formában kiemelt angol nyelvi szakkör biztosításával teszik lehetővé az iskolában. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): A 2011/2012- két első osztály indítását tervezik. Az 1. a osztályban az 50 éves múltra visszatekintő emelt szintű ének-zene oktatást valósítják meg a Kodály-módszer útmutatásait követve. Az iskola országos I. helyezett és nemzetközi rangsorban II. helyezett kórusának munkájába második osztálytól kapcsolódnak be a képzésben részt vevő gyerekek. Osztálytanító: Dr. Simon Béláné Hutkai Éva. Az 1. b osztály normál tantervű. Osztálytanító: Székelyné Fórián Gabriella. Tanórán kívüli lehetőség: Az alapfokú művészetoktatási intézményben táncművészeti ágon néptáncot, valamint modern- és kortárstáncot tanulnak a diákok. Képző- és iparművészeti ágon kézműves tanszakon alkotnak a növendékek. Az iskola diáksport-egyesülete szervezésében konditorna-, foci-, kosárlabda- és tömegsport-foglalkozásokat ajánlanak tanulóiknak. Médiaszakkörük felső tagozaton meghívásos rendszerrel működik, mely záloga a több éven át tartó országos dobogós helyezéseknek. Hitoktatás: református, római katolikus, görög katolikus. A zeneiskolákkal való együttműködés révén lehetőséget biztosítanak tanulóiknak hangszeres oktatás igénybe vételére az iskola épületében. A tanulási nehézséggel küzdő tanulókat fejlesztő pedagógus segíti képességeik kibontakoztatásában, a hátrányok kompenzálásában. Napközis ellátást 1-től 4. osztályig van, tanulószobai foglalkozást 5-8. évfolyamon biztosít az intézmény. Ügyeletet szülői igény szerint reggel 7 órától, és délután óráig biztosítanak. A 8. osztályos tanulóknak felvételi előkészítőt szerveznek a következő tantárgyakból: matematika, magyar, angol, ének. Az iskola tanulói érettségit adó középfokú oktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat. Az iskola internetes honlapja: Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Kossuth u. 44. Tel./fax: 52/ , 52/ Honlap: Igazgató: Kelemen Gabriella

9 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai A Budai Ézsaiás utcában működő intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók oktatása, nevelése folyik. Az intézménybe való bekerülés feltétele a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság (Debrecen, Monti ezredes u. 7.) szakvéleménye. Alapfeladatként az alapműveltségre felkészítő pedagógiai szakaszban 12 évfolyamos képzéssel (8 évfolyamos alapfokú oktatásra épülő 2+2 évfolyamos előkészítő szakiskolai képzés) látják el az értelmileg sérült tanítványok fejlesztését. Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók 44 tanulócsoportban tanulnak. A tanulók az értelmi sérülés súlyossága szerinti differenciálással három iskolatípusban kapják meg az eredményes fejlesztésükhöz szükséges speciális képzést, különleges gondozást. Értelmi képességében enyhén sérült (tanulásban akadályozottak), középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozottak), illetve súlyosan és halmozottan fogyatékos. Az intézmény pedagógiai alapelvei között szerepel a differenciálás és az egyéni bánásmód alkalmazása. A teljesítmények értékelésénél elsősorban a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését minősítik. (1-3. évfolyamig szöveges értékelés-minősítés). A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulóknál az első évfolyamon szükség esetén megnyújtott képzési idővel dolgoznak. A tanulókat iskolai könyvtár, jól felszerelt informatikai szaktanterem, mozgásfejlesztő-, logopédiai fejlesztő szoba, kézművesműhelyek várják. Az iskolai nevelésen és oktatáson kívül igény szerint napközis ellátást és kollégiumi elhelyezést is biztosít az intézmény. (1-8. évfolyam) Az oktatási módszerek között a tevékenységközpontú, cselekedtető és a szemléletesség elvét biztosító tanulás kiemelt szerepet kap. Az értelmileg akadályozottak tagozatán két tanulócsoportban a Montessori-pedagógia alkalmazásával fejlesztik a tanulókat. Az alapfokú tanulmányok befejezését követően középfokon való továbbtanulás is helyben biztosított a tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók esetében egyaránt (szakmai előkészítés, munkába állásra való felkészítés). Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): 7. évfolyamtól angol nyelv oktatása történik heti egy órában. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. Tanórán kívüli lehetőség: Harmadik évfolyamtól a tanulók érdeklődéséhez és képességéhez igazodó szakköröket (tömegsport-, futball-, énekkar-, színjátszó-, kézműves-,) szervez az iskola. Az intézményben diáksport-egyesület is működik. Az iskola Nektek (Nevelésért, Egészségért, Kultúráért, Testedzésért, Egyénért, Közösségért) Alapítványa 1995-ben alakult, 1999-óta közhasznú tevékenységet folytat. Feladatai között szerepel az iskolában tanuló fiatalok szabadidős tevékenységének, képességfejlesztésének támogatása. Segítséget nyújt a tanulók társadalmi integrációjának elősegítéséhez, pályaorientációjukhoz, továbbtanulásukhoz, munkavállalásukhoz. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. Telefon: (52) , Honlap: Igazgató: Balázs Tünde Telefonszám: (52) Fogadóóra: hétfő 8-10 óra, péntek óra

10 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az eltérő értelmi fejlődésű tanulók fejlesztését kis létszámú tanulócsoportban biztosítja az iskola: enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók osztályaiban fő; középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók osztályaiban 6-10 fő. A terápiás fejlesztések közül a következő többletszolgáltatások vehetők igénybe: beszédhibás, dyslexiás tanulók számára az intézmény logopédusai végeznek fejlesztést. Fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelők segítik a tanulók oktatását. Az iskola pszichológusa egyéni segítést nyújt. Továbbá zeneterápia, állatasszisztált (kutya) terápia, gyógyúszás, gyógylovaglás, valamint művészeti jellegű foglalkozások (agyagozás, szövés) segítik elő a képességek, készségek kibontakoztatását. A nyílt nap időpontja: Az intézmény helyszíni bemutatását az ide javasolt gyermekek szüleinek előzetes egyeztetés alapján bármilyen időpontban biztosítják. Csengeri Rita intézményegység vezető-helyettes. Értelmileg akadályozott tanulók számára (a Budai Ézsaiás utcai székhelyen, évfolyam): Készségfejlesztő speciális szakiskola, évfolyam. Szőnyegszövő, kerti munkás pályaorientáció. 2 osztály, fő. A tanulóknak korlátozott számban kollégiumot biztosít az intézmény. A beiskolázásért felelős: Sinka Zsoltné intézményegység-vezető. A 8. évfolyam befejezése után jelentkezhetnek a tagozatra a tanulásban akadályozott tanulók az előkészítő szakiskolába, illetve évfolyamra a középsúlyos tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolába, ahol veszszőfonást, szövést, varrást, agyagművességet, háztartási ismereteket tanulhatnak. Az iskolába csak a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján vehetők fel tanulók! Tanulásban akadályozott tanulók számára (a Pósa utcai telephelyen, évfolyam): Előkészítő speciális szakiskola, évfolyam. Építőipari és könnyűipari pályaorientáció. 6 osztály, 96 fő. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. Telefon: (52) , Honlap: Igazgató: Balázs Tünde Telefonszám: (52) Fogadóóra: hétfő 8-10 óra, péntek óra

11 Benedek Elek Általános Iskola Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai Az 1976 őszétől működő iskola jól megközelítő helyen, Debrecen belvárosi körzetében található. A 2011/ tanuló jár az intézménybe. Az iskola célja, hogy az eddigi ismeretközlő oktatást az egyéni szabott fejlesztő munka vegye át. A debreceni általános iskolák közül egyedül ez az intézmény rendelkezik az Erőszakmentes és egészségtudatos iskola kitüntető címmel. Pedagógusai kiemelten kívánnak foglalkozni a test és a lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi műveltségbeli alapok megtermésével, illetve az alapműveltség továbbépítésével. Segítséget kívánnak nyújtani a tanulóknak a tanulási stratégiák helyes megválasztásához. Olyan alapokat kívánnak biztosítani, amelyek képessé teszik a gyerekeket a középiskolában való helytállásra. A tantermeink új bútorokkal és eszközökkel felszereltek. Az iskola kötetes könyvtárral rendelkezik, amely a két felújított sportpályával együtt segíti a szabadidő hasznos eltöltését. Az alsó tagozatos tanulók heti egy alkalommal ingyenes úszásoktatáson vesznek részt. Az intézmény rendelkezik tankonyhával, ahol a technika órák keretein belül a tanulók elsajátíthatják a főzés alapjait. A tanulók rendszeresen rész vesznek az erdei iskola programjában. Az intézményben szaktantermek rajz, biológia, informatika, kémia, ének, technika segítik a tanulók eredményes felkészülését. A leendő első osztályokban hagyományos (hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló) módszer alapján folyik az oktatás. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Idegen nyelv oktatásnál az iskola alapelve, hogy a gyerekeknek először az írás, olvasás és számolás alapjait kell elsajátítaniuk és ezután kezdődhet meg az idegen nyelv tanítása. Második osztálytól angol vagy német nyelvet lehet tanulni csoportbontásban. Ötödik osztálytól kezdődően szakköri formában finn nyelvet tanulhatnak. A hatékony és eredményes nyelvtanulást két nyelvi labor segíti. Az iskola alapítványa támogatja a nyelvvizsgát megszerző tanulókat. Az elmúlt években több végzős tanuló tett sikeres középfokú nyelvvizsgát. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. Tanórán kívüli lehetőség: Ingyenes szakkörök: múzeumbarátok köre, énekkar, színjátszás, matematika, rajz, kézműves, népi játék és néptánc, bélyeggyűjtő, furulya, tömegsport, kis kukta, asztalitenisz. Térítéses szakkörök: akrobatikus rock and roll, Inkognitó show-tánc, labdarúgás, ritmikus sportgimnasztika, gyermek aerobik, kung-fu. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket, fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a felzárkóztatásban. Az iskola napközis ellátást 1-től 5. osztályig biztosít. Ügyeletet 7-től 17 óráig van. Az intézmény alapítványa támogatja a tehetséges diákokat. A nyolcadik osztályos tanulóknak felvételi előkészítőt tartanak. A végzős tanulók többsége szakközépiskolában és gimnáziumban folytatja tanulmányait. Hetei József igazgató. A beiskolázás módja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett módon és időpontban. Előzetes tájékoztatás tanév közben személyesen az iskolában kérhető. Benedek Elek Általános Iskola 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Telefon: (52) , Honlap: Igazgató: Hetei József Fogadóóra: hétfő órától

12 Bocskai István Általános Iskola Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai A Bocskai István Általános Iskola Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1969-ben alapított, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszát végző 8 évfolyamos intézménye. A Dobozi és Fényes udvari lakótelep közelében épült, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető iskola, ahol háromszintes épületben folyik a tanítás óta emelt óraszámban történik a testnevelés oktatása, ahová városi beiskolázás révén az egész város területéről fogadják az itt tanulni vágyó gyerekeket. Az intézményben a 2010/ tanulócsoport működik. Feladataink között kiemelten kezelik az iskola, a tanulás megszerettetését, a pozitív motiválást, az alkalmazható tudás megszerezhetőségének biztosítását. Számítanak a szülők véleményére, ötleteire, javaslataira. Önzetlen segítségüknek köszönhetően folyamatosan szépül az iskola, és nagyon sikeres közös rendezvényeket tartunk. Azt szeretnék, ha mindenki jól érezné magát iskolánkban gyerekek, szülők, nevelők egyaránt, s öröm lenne bocskaisnak lenni. Az elmúlt évtizedek kiemelkedő sport- és szaktárgyi eredményei nagyban hozzájárultak az iskola jó hírének öregbítéséhez. Sporteredményeik alapján az utóbbi években az intézmény az országos rangsorban előkelő helyen szerepelt. Kiemelkedik ezek közül a tornászlányok sikere, akik 2010-ben az ország legjobbjai, diákolimpiai bajnokok lettek. A tanulmányi versenyekre is legalább ilyen büszke az intézmény, a városi, megyei, sőt az országos versenyeken is nagyon szép eredményeket értek el a tanítványok. Két tornaterem, uszoda, két szabadtéri sportpálya, iskolai könyvtár, két számítógépterem, szaktantermek állnak rendelkezésre az oktató-nevelő munkához. Az iskolában emelt óraszámú testnevelési osztály működik. Városi beiskolázású osztály, ahová Debrecen egész területéről várják a jelentkezőket. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. Informatika-oktatás: 1. osztálytól. Úszásoktatás: 1. osztály félévétől, órarend szerint az iskola uszodájában. A felvételhez szükséges: sportorvosi alkalmassági vizsga. (A sportorvosi rendelő Debrecenben az Oláh Gábor utca 5. alatt található, a Sport Hotel bejáratánál balra. Az alkalmassági vizsgálatra a gyermek TAJszámát vigyék magukkal!) Angol irányultságú osztály. Kiemelt műveltségi terület: angol. Idegen nyelv tanítása: angol tanítása 1. osztálytól. Informatika-oktatás: 3. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, az iskola uszodájában, órarend szerint. Hagyományos módszerrel tanuló osztály. Kiemelt képzési terület a magyar és a matematika, amelyen belül a készségek, képességek, a kompetencia alapú tudás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Választhatók még különböző művészeti tevékenységek. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. Informatika-oktatás: 3. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, uszodánkban, órarend szerint. Az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítanak hagyományos módszerrel, a matematika oktatása a Török-féle és a Hajdú-féle tankönyvcsaládból történik. Bocskai István Általános Iskola 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály u. 4. Telefon: (52) Honlap: Igazgató: Csák László Telefon: (52) Fogadóóra: Hétfő: 8-9 óráig ill óráig Csütörtök: óráig

13 Bocskai István Általános Iskola Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): A b osztályokban angol nyelvet 1. osztálytól tanítanak 1., 2. és 3. évfolyamon ciklusi 3 órában, 4. évfolyamon ciklusi 7 órában. A többi osztályban angol vagy német nyelvet tanítanak 4. osztálytól. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): 1.a osztályban testnevelés. Tanórán kívüli lehetőség: Ingyenes: sportkörök leánytorna, atlétika, röplabda, labdarúgás, kosárlabda, óvodás labdarúgás, óvodás leánytorna. Szakkörök matematika, angol, német, informatika, irodalmi színpad, furulya, rajz, sakk; 8. évfolyamon felvételi előkészítő magyarból és matematikából. Térítéses: tanfolyam úszás. Tűzzománc-foglalkozás (csak az anyagköltséget kell téríteni). Gyógyúszás (az iskola uszodájában, orvosi javaslatra), gyógytestnevelés (orvosi javaslatra), a Bocskai Iskoláért Alapítvány segíti az intézmény munkáját, támogatja a tanulók kirándulását. Fejlesztő pedagógus foglalkozik a tanulási problémával küzdő gyerekekkel. Tehetséges tanulók fejlesztése a tehetséggondozó program keretében. Táborok: nyáron sporttábor a Balatonnál, télen sítábor (felszerelést biztosít az iskola). Programok leendő 1. osztályos tanulóknak. Játszóház nagycsoportosoknak, testvéreiknek és szüleiknek: november 20. (szombat); december 4. (szombat), Mikulás-műsorral; december 18. (szombat), január 8. (szombat). A játszóház programja: 14 órától játékos úszás az uszodában. 15-től 17 óráig választhatóan: kézműves-, sport-, zenés-játékos foglalkozás. Nagyné Ménes Katalin igazgatóhelyettes, Csák László igazgató. Bocskai István Általános Iskola 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály u. 4. Telefon: (52) Honlap: Igazgató: Csák László Telefon: (52) Fogadóóra: Hétfő: 8-9 óráig ill óráig Csütörtök: óráig

14 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai Az intézmény 1978 óta működik szeptemberétől összetett közoktatási intézményként óvodától az általános iskola befejezéséig nyomon követik, segítik a gyermekek egyéni fejlődését. Az iskola megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi a pedagógiai tevékenységet. Az intézmény mögött álló 32 sikeres év bizonyítja, hogy a tanulók megalapozott ismereteket szerezhetnek az iskolában. Az intézményben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. Egy-egy alkotó folyamat tükrében kialakul a gyerekekben a koncentrált, rendszeres munka iránti igény, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani ben az intézmény óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet az iskola pedig második alakalommal az Ökoiskola címet. Az intézmény igényesen kialakított, szép zöld környezetben található, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Az iskola céljaival összhangban nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Ezt segíti, hogy valamennyi évfolyamon tantárgyakba beágyazva egészségtant oktatatnak. A helyi pedagógiai program a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. Igyekeznek minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtanak az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti. Kiemelt feladatként kezelik a tehetséges gyerekek fejlesztését, képességeik széleskörű kibontakoztatását. Az intézmény 2009 óta Tehetségpont. A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. A számítógépes szaktantermek az informatika-oktatást, a korszerűen felszerelt nyelvi labor az angol, illetve a német nyelv oktatását szolgálják. Lakótelepi iskolaként napjaink igényeinek megfelelően közművelődési tevékenységet is végez az intézmény. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával a szabadidő-szervező koordinálja az iskolában. Az intézmény hosszú távú céljai közt szerepel, hogy a tanulókban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, a művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése. : Egyéni bánásmóddal, differenciált óraszervezéssel igazodnak tanulóik képességeihez. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán hagyományos módszerekkel iskolaotthonos oktatás folyik. Lehetőség van óvodaiskolai program szerinti tanulásra is, amely megkönnyíti az átmenet nehézségeit. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe, 4032 Debrecen, Bolyai u.29. Telefonszáma: Fax: Honlap: Igazgató: Dr. Tárkányi Ferencné

15 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Az első évfolyamtól minden osztályban, heti egy órában angol vagy német nyelv választható. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Matematikát emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 6, hatodik évfolyamtól heti 5 órában oktatnak. A gyerekek idegen nyelvet emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 5 órában, csoportbontásban tanulhatnak, melynek célja elsődlegesen az alapfokú nyelvvizsga letétele. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: az intézményben működő valamennyi szaktárgyi és sportjellegű szakkör, továbbá választható még honismereti, néptánc, szorobán csoportokban való részvétel. b.) Térítéses: az alapfokú művészetoktatási intézmény báb- és színjáték tanszakain folyó tevékenység (melyre más iskola tanulói is benyújthatják jelentkezésüket); az iskola diáksport egyesületének szakosztályaiban való részvétel; az úszásoktatás. Második évfolyamtól heti 1 órában informatikaoktatás választható osztályig napközit, illetve 7-8. osztályban napközit vagy tanulószobát biztosít az intézmény. A lehetőségek széles skáláját nyújtja a tanulók számára a hoszszú múltra visszatekintő Bolyai Iskola Diáksport Egyesület. A rendszeres mozgás megszerettetése érdekében hét sportcsoport segíti az iskolában folyó munkát, melyek a tanulók előzetes igényszint-mérése alapján szerveződnek. Eredményes munkájukat tükrözik a városi, megyei, területi, országos, diákolimpiai versenyeken elért jó eredmények. Első osztályban heti fél órában egészségtan oktatása folyik, amely a környezettudatos, egészségtudatos magatartásforma kialakítását segíti. Az intézménybe járó tanulók nevelését-oktatatását támogatja az iskolában működő két alapítvány. Hegedűsné Tomosi Aranka és Molnár Antónia intézményvezető-helyettes (tel.: 52/ ), Sólyomné Takács Márta óvodai intézményegység-vezető (tel.: 52/ ), Veress Gabriella alapfokú művészetoktatási megbízott intézményegység-vezető (tel.: 52/ ). Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe, 4032 Debrecen, Bolyai u.29. Telefonszáma: Fax: Honlap: Igazgató: Dr. Tárkányi Ferencné

16 Csapókerti Általános Iskola Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai A Csapókerti Általános Iskola kertvárosi környezetben működő 8 évfolyamos képzést ad. Délelőtt folyik az oktatás, délután napközit biztosítanak. Pedagógiai programjuk célja, hogy gyermekközpontú, a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekeket egyaránt szem előtt tartó oktató-nevelő munkát folytassanak. Fontosnak tartják a testi nevelést, a tanulók egészségének megóvását, szűkebb és tágabb környezet védelmét. Kiemelt figyelmet fordítanak az anyanyelvi nevelésre, a matematika, informatika oktatására. Az iskolában több idegen nyelv (angol, német) tanítása folyik. Az olvasástanítás a hagyományos hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló módszer alapján történik. A lassabban haladókat és a nehézségekkel küzdőket fejlesztőpedagógus segíti. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol és német. Idegen nyelv oktatása kötelezően a 4. osztálytól van évfolyamon igény szerint és megfelelő számú jelentkezés esetén indítanak. Második idegen nyelv: angol, német (választható, térítéses formában). Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Humán orientáció: alsó tagozatban drámajáték; felső tagozatban emelt óraszámban magyar nyelv és irodalom tanítása. Matematika orientáció: alsó és felső tagozatban emelt óraszámú matematika, 2. osztálytól indul az informatika oktatása. Tanórán kívüli lehetőség: Ingyenes foglalkozások, szakkörök: gyógytestnevelés, tömegsport, középiskolai felvételi előkészítő, felkészítő foglalkozások matematika versenyekre, játékkészítő, moderntánc, drámajáték, énekkar, szalmafonó, természetjáró, napközis játszóház. Térítéses foglalkozások: a CSDSE keretein belül Loki-focisuli, kézilabda, második idegen nyelv, néptánc. Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen, Jánosi u. 86. Telefon: (52) , Igazgató: Nagy Zsolt Telefon: 52/ Fogadóóra: hétfő, kedd, szerda: 10-től 14 óráig csütörtök: 13-tól 16 óráig

17 Csapókerti Általános Iskola Az intézményben szakképzett gyógytestnevelő tart foglalkozásokat. Minden alsós és felsős gyermeket fel tudnak venni napközibe, illetve igény esetén menzát biztosítanak. Reggel 7 órától délután ig van ügyelet. Főállású szociális munkás és fejlesztőpedagógus segíti az osztályfőnökök munkáját, figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű és fejlesztésre szoruló gyermekeket. Az iskolánkban moderntánc és néptánc-csoportok működnek. A tánccsoportok és a drámások részére fellépési lehetőséget biztosítanak. Az intézmény működését két alapítvány is segíti. Számos diákönkormányzati, illetve szabadidős program közül választhatnak a tanulók. A kötetes könyvtárban internetezési lehetőség is van, ahol teljes munkaidőben könyvtáros segíti az oktató-nevelő munkát. A Csapókerti Közösségi Házzal való szoros kapcsolat eredményeként játszóházba járnak a diákok, s minden olyan rendezvényre, amelyet a közösségi ház szervez, vagy amelynek helyet ad. A diákok látogatói a Vojtina Bábszínház és a Csokonai Színház előadásainak, mozielőadásokon, múzeum-látogatásokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt. Az iskola a Nemzeti Audiovizuális Archívum anyagának ingyenes használatára jogosult. Fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést: az intézmény bázisiskolája a Magyar Vöröskeresztnek. Az iskola csatlakozott a városi tehetséggondozó programhoz, s tehetségpontként működik. Nagy Zsolt igazgató vagy Lupsán Andrásné igazgatóhelyettes, személyesen vagy telefonon: 52/ Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen, Jánosi u. 86. Telefon: (52) , Igazgató: Nagy Zsolt Telefon: 52/ Fogadóóra: hétfő, kedd, szerda: 10-től 14 óráig csütörtök: 13-tól 16 óráig

18 Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai Az iskola gyakorlóiskola, ezért a tanulók oktatása mellett a főiskolai, egyetemi hallgatók képzésével is foglalkozik. Az oktatás 1-2. osztályban iskolaotthonos, 3-4. osztályban tantárgycsoportos rendszerben folyik. Az iskola Pedagógiai Programja alapján fontos szerep jut a matematika számítástechnika és idegennyelv oktatásnak, valamint a művészeti és környezeti nevelésnek. Az iskola Debrecen központjában, jól megközelíthető helyen fekszik. A három szabadtéri sportpálya, a tornacsarnok és a fából épült iskolai játszótér kiváló lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére. : Hagyományos szótagoló olvasástanítás. Alternatív program: az oktatási törvény változásával az iskolai program módosulhat. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol vagy német: 3. osztálytól csoportbontásban, emelkedő óraszámban. Tanórán kívüli lehetőség: Ingyenes: tehetséggondozó szakkörök, sportkörök, énekkar, tartásjavító torna, felzárkóztató foglalkozások. Színjátszó szakkör német nyelven: alsó és felső tagozatban egyaránt. Térítéses tanfolyamok: második idegen nyelv: angol, német vagy francia felsőtagozatban; gyermektorna, step-aerobik, foci, röplabda, tenisz. Számítástechnika oktatása 4-től a 8. évfolyamig csoportbontásban, valamennyi osztályban. Matematikai tehetséggondozás: matematikaórák csoportbontásban, sakk, matematikaszakkör, versenyekre való felkészítés. RWCT módszer (kritikai gondolkodás fejlesztése) alkalmazása az olvasás és írás tanításban. Számítástechnika-oktatás 4. évfolyamtól valamenynyi osztály számára helyi tanterv szerint. Integrációs projekt 3-4. osztályban: tevékenységközpontú tanítás iskolán kívüli helyszínen, természeti környezetben. Környezeti nevelés és egészséges életmód program minden évfolyamon szeptemberétől zeneiskolai előképző csoportok indultak 1. osztálytól. Alsó és felső tagozatban a természettudományok, a magyar és a történelem tanítása során gyakran egy-egy téma feldolgozása projektmódszerrel történik. A beiskolázás módja, időpontja: január 3-tól, naponta 8.00-tól óráig. Jelentkezési lapok átvétele a titkárságon, vagy az iskola honlapjáról letölthető: Leadási határidő: január 24-én óráig a titkárságon. Pappné Katona Ilona igazgatóhelyettes ( /73931), Kiss Zsoltné iskolatitkár ( ). Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája 4026 Debrecen, Hajó u Tel.: 52/ /73933; 52/ Honlap: Igazgató: Denichné Hajdú Mónika Tímea

19 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája Az iskola rövid bemutatása, a helyi pedagógiai A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája a jelenlegi keretek között közoktatási feladattal nyolc osztályos általános iskola, ahol a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelöltek gyakoroltatása folyik. A két tevékenység együtt határozza meg az iskola programját. A közoktatás feladatainak ellátása mellett a fenntartó egyetem tanárképzési koncepcióját mindenkor figyelembe véve alakítjuk az oktatás tartalmát és struktúráját. Tanulóink számára közvetítjük mindazokat a szaktudományos, művészeti, kommunikációs és mentális ismereteket, amelyek megszerzése személyiségfejlődésük alapját jelentik. Ezzel párhuzamosan olyan készségekre tesznek szert, amelyek segítségével kreatív módon képesek alkalmazni ismereteiket és tapasztalataikat. Ez az oktatási folyamat a gyermeki személyiséget a maga komplexitásában formálja, kielégíti tudásvágyát, fejleszti intellektuális képességeit, gazdagítja érzelemvilágát, alakítja kapcsolatteremtő készségeit, felébreszti és fejleszti igényét az egészséges életmód iránt. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam, heti óraszám): Informatika: 5. évfolyamtól heti 2 óra, matematika: 5. évfolyamtól heti 5 óra, angol: 2. évfolyam heti 2 óra, 4. évfolyam heti 3 óra, 5. évfolyamtól heti 4 óra, német: 2. évfolyam heti 2 óra, 4. évfolyam heti 3 óra, 5. évfolyamtól heti 4 óra, angol, német, orosz (második idegen nyelvként): 5. évfolyamtól heti 2 óra A tanulócsoportok jellemzői a 2010/ Első osztályban a Romankovics tankönyvcsalád használatával, hagyományos, szóelemző módszer. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, heti óraszáma): Valamennyi nyelvet csoportbontásban tanítunk. Angol: 2. évfolyamtól heti 2 óra, német: 2. évfolyamtól heti 2 óra, orosz: 5. évfolyamtól heti 2 óra. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája 4024 Debrecen Kossuth u. 33. Tel.: 52/ , , fax:52/ Honlap: Igazgató: Demeter Józsefné

20 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: évente körülbelül 30-féle tantárgyi szakkör, énekkar, néptánc, sportolási lehetőség (kosárlabda, labdarúgás). b.) Térítéses: atlétika, ritmikus sportgimnasztika, társastánc (8. osztály), kosárlabda, szertorna. 5. Egyéb az iskolára jellemző specialitás: Informatikai oktatás: 1. osztálytól, csoportbontásban. Hittanoktatás (lehetőség van rá): református, római katolikus, görög katolikus. A tanítás alsó tagozaton is csak délelőtt folyik. A napközis foglalkozások keretében rendszeresen járunk színházba, bábelőadásokra, játszóházba, kézműves foglalkozásokra. Több osztály testnevelési óra keretében korcsolyázni jár, ötödik osztályban úszásoktatás van. Tanulmányi- és osztálykirándulásokat, erdei iskolákat szervezünk. 1-től 4. osztályig napközit, felső tagozaton tanulószobát biztosítunk. Saját konyhánk van. Tornateremmel, nagy udvarral, több kézilabda- és kosárlabdapályával rendelkezünk Országos, megyei, városi eredményeink bizonyítják, hogy ügyes, tehetséges gyerekeinkre igazán büszkék lehetünk. Olyan alapokat igyekszünk nyújtani tanulóinknak, amire bátran építhet a későbbiekben. Kiskossuthosnak lenni fogalom, igazán megfogalmazni nem lehet, csak érezni! A jelentkezési kérvényeket 2009 decemberének elejétől lehet elvinni az iskola titkárságáról, illetve letölthető a honlapunkról is (www. kiskossuth.unideb.hu). A kitöltött jelentkezési lapokat személyesen kell visszajuttatni az iskola titkárságára. 7. Demeter Józsefné igazgató, valamint aktuális információk találhatók a unideb.hu honlapon. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája 4024 Debrecen Kossuth u. 33. Tel.: 52/ , , fax:52/ Honlap: Igazgató: Demeter Józsefné

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSIN INTÉZMÉNYBE JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, OSZTÁLYOKBA, TANULÓCSOPORTOKBA SOROLÁSÁNAK ELVEI, AZ ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA (Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben