DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév"

Átírás

1 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

3 Összeállították a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának munkatársai: Nagyné Fülöp Teréz Postás Gabriella Szilágyiné Fintha Judit Szerkesztette: Nagyné Fülöp Teréz az Oktatási Osztály vezető tanácsosa Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Halász D. János alpolgármester 1

4 Tájékoztató Az iskolaválasztás idején ki ne emlékezne vissza saját gyermekkorára, azokra a feszült percekre, amikor először lépte át az ISKOLA küszöbét. Mire figyeljünk az iskolaválasztáskor? A szabad iskolaválasztás jogával minden szülő élhet a beiratkozáskor. E kiadványban ismertetjük a Debrecen közigazgatási területén működő általános iskolák programjait, a tanórán kívüli lehetőségeket és az iskolákra vonatkozó specialitásokat. Érdemes időben tájékozódni! Az egyik legjobb lehetőség erre a nyílt napok látogatása, hiszen ekkor személyes benyomást lehet szerezni az adott intézmény légköréről, az oda járó gyerekekről, pedagógusokról. Mikor válik tankötelessé gyermekünk? Ismerve a beiskolázási arányokat, komoly dilemma elé kerülnek a szülők, vigyék-e iskolába gyermeküket. A jelenlegi szabályozás szerint a gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, szeptemberben megkezdheti általános iskolai tanulmányait.(a szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Abban a tanévben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor maradhat újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó ezt javasolja.) Hogyan tájékozódjunk az iskolák tartalmi munkájáról? Az iskolai élet legmeghatározóbb eleme a pedagógiai program. A szülő joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezek a dokumentumok hozzáférhető helyen többnyire az iskolai könyvtárban találhatóak. A beiratkozási időszak előtt az iskolák szervezett keretek között biztosítják az iskolai élet bemutatását. A szülők számára nyílt napot, ismerkedést és iskolabejárást szerveznek. Ezek a fórumok nem helyettesítik a bensőséges kapcsolat létrejöttét, hiszen csak rövid idő jut az egyéni beszélgetésre. Itt csak következtetni lehet az iskola szakmai színvonalára, a családokkal való kapcsolattartás módjára, intenzitására. Érdemes rákérdezni az alkalmazott módszerekre és tankönyvcsaládra, az iskola hagyományaira és a döntésünket befolyásoló minden praktikus témára: megfelel-e az intézmény egyéni arculata gyermekünk személyiségének, érdeklődésének, és a mi elvárásainknak, az iskola felszereltsége, a nevelők felkészültsége és személyisége, a tevékenységek rendszere hozzájárul-e gyermekünk optimális személyiségfejlesztéséhez, milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére? Kihez fordulhatunk sajátos esetünkkel? A tanköteles korú gyermekek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. Ha a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli annak teljesítését. A sajátos nevelési igényű gyermekek (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos) számára a probléma jellegének megfelelő Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (Szakértői Bizottság, 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7., telefon: ) jelöli ki azt az iskolát, ahol a tankötelezettségüket teljesíteni tudják. Előfordul, hogy a szülők nehezen fogadják el a sérülésre utaló szakértői véleményt, pedig az idejében történő felismeréssel gyermekeik fejlődését segíteni tudják. A tanuló személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával egészséges környezetben nyújt gondoskodást a sajátos nevelési igényű gyermekek számára fenntartott intézmény. Mit kell tudni a beiratkozásról? Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölésével amelyek úgynevezett körzetcsoportba tartoznak biztosítja a tanköteles gyermekek iskolába történő felvételét.

5 Az iskolai körzetek a környezetükben lévő utcákat ölelik fel, illetve biztosítják a tömegközlekedési járművekkel való megközelíthetőséget. Debrecen közigazgatási területén hét általános iskolai beiskolázási körzetcsoport van. Minden lakókörzet (utca, út, tér) felvételi kötelezettségét több a területen belül működő önkormányzati fenntartású általános iskola biztosítja. Az egy körzetcsoportba tartozó iskolák valamelyike fel kell, hogy vegye a tanköteles korú gyermeket. Nincs felvételi kötelezettsége a nem önkormányzati fenntartású iskoláknak és a városi beiskolázású önkormányzati fenntartású iskoláknak, illetve azoknak az osztályoknak, ahol speciális képzés folyik az adott osztályban. A évi beiskolázáskor várhatóan az alábbi önkormányzati fenntartású iskolák első osztályai lesznek városi beiskolázásúak: - Bocskai István Általános Iskola emelt szintű testnevelés osztálya, - Epreskerti Általános Iskola emelt szintű informatika osztálya, - Hunyadi János Általános Iskola sport orientáltságú osztálya (úszás), - Ibolya Utcai Általános Iskola osztályai, - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya, - Lilla Téri Általános Iskola két tanítási nyelvű osztálya, - Szoboszlói Úti Általános Iskola emelt szintű idegen nyelvi (angol) osztálya, - Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya, - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sport orientáltságú osztálya (jégkorong, floorball). - felzárkóztató és speciális fejlesztő osztályok a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára. A városi beiskolázású osztályokról, az általános iskolák körzeti beosztásáról illetve az indítható osztályok számáról aktuális és bővebb információ a internetes honlapon található. Az óvodák február elején az iskolaválasztáshoz kapcsolódó nyilatkozatot (jelentkezési lapot) juttatnak el a szülőkhöz. A szülők három iskolát/osztályt jelölhetnek meg a jelentkezési lapon. A három megjelölt iskola/osztály egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott iskola/osztály körzetes, nem körzetes vagy városi beiskolázású. Arra is kell gondolni, hogy amennyiben városi beiskolázású osztályba helyhiány miatt nem nyer felvételt a gyermek, kérik-e az iskola másik (normál) osztályába a felvételt. Ezt a szülők feltétlenül tüntessék fel a jelentkezési lapon! A közoktatási törvény szerint az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt, és írásban értesíti a szülőket március 30-ig. A 2010/2011-es tanévre történő beiratkozás időpontját Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg, amelyet várhatóan februárban közzé tesz (írott és elektronikus formában). A szülők a gyermek beíratásához az alábbi dokumentumokat vigyék magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt (ennek hiányában a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye),a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája. A tanköteles korú, de további egy évig óvodai nevelésben maradó gyermeket regisztrálás céljából valamelyik körzeti iskolába be kell íratni. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási Osztálya

6 Tanköteles korú gyermekek önkormányzati fenntartású általános iskolába történő beiskolázásának folyamata Debrecen, 2010 A szülők írásban kérik gyermekük általános iskolai felvételét: 2010 februárjának első hete. A jelentkezéseket az Oktatási Osztály eljuttatja az érintett iskolákhoz. Az igazgató dönt a városi beiskolázású osztályokba történő felvételről. Írásban értesíti a szülőket. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire. A Közgyűlés dönt a jelentkezések arányának megfelelően az iskolákban indítható első osztályok számáról, a felvehetők létszámáról 2010 márciusának végéig. Az igazgató dönt a felvételi kérelemről a felvehető létszám ismeretében. (Szükség esetén SORSOLÁS történik.) Írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról március 30-ig. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire: március 30-ig. Elégedett a szülő a döntéssel? A jegyzőhöz felülbírálati kérelmet nyújt be a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Beiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Kérelem elbírálása. Pótbeiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba

7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2010/2011-es tanév 8

8 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmények: - Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: színművészeti- és bábművészeti ág (színjáték és báb tanszak) - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: képző- és iparművészeti ág (grafika és tűzzománc tanszak) - Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: táncművészeti ág (balett és néptánc tanszak), színművészeti és bábművészeti ág (színjáték tanszak), képző- és iparművészeti ág (festészet, grafika, kézműves és tűzzománc tanszak) - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: színművészeti- és bábművészeti ág (színjáték tanszak), zeneművészeti ág (szolfézs tanszak) 9

9 Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. Tel.: 52/ , 52/ Fax: 52/ Honlap: Az igazgató neve: Nagyné Tóth Tünde Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: A helyi pedagógiai program alapján oktatunk és biztosítjuk az évfolyamok közötti átjárhatóságot. Kiemelt nevelési területként kezeljük az anyanyelvi oktatást, az idegen nyelvi képzést, a művészeti nevelést, a számítástechnika oktatását és a környezetvédelmet. Ennek érdekében a tanórai foglalkozásokat a tanórán kívüli foglalkozások széles skálája egészíti ki (erdei iskola, sí- és idegen nyelvi táborok, tenisz, kosárlabda valamint színház-, mozi-, hangversenylátogatás) szeptemberétől az Abigél Művészeti Iskolával együttműködve, az igényeknek megfelelően művészeti képzés is folyik iskolánkban. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011-es tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyvei alapján hangoztató, elemző, összetevő módszerrel tanítjuk az írás, olvasást. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol: 1. évfolyamtól, német: 1. évfolyamtól, francia: 5. évfolyamtól. A pedagógiai programnak megfelelően alsó tagozatban kezdjük a nyelvoktatást, 1. osztály második félévétől heti 1 órában. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: tömegsport; sakk; tenisz; énekkar; furulyaoktatás; színjátszás; drámajáték; kötetes, internetezést biztosító könyvtár használata; középiskolai felvételi előkészítők; 5. osztálytól francia nyelv; kosárlabda; természetjáró szakkör; futball; képzőművészeti szakkörök. b.) Térítéses: tenisz, második idegen nyelv 5. osztálytól (angol, német), szolfézs, zongora, gitár, modern tánc, sporttánc, akrobatikus rock and roll, gyerekfitness, kézműves foglalkozások. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Két iskolaotthonos, plusz egy napközi otthonos osztályunk van évfolyamonként, nagyfelmenő rendszerben. Inkluziv iskolaként lehetőséget adunk a hallássérült gyerekeknek, hogy integrált oktatásban részesüljenek. Munkánkat szabadidőszervező, fejlesztő pedagógus és könyvtáros segíti. Alapítványunk: Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (Tegye). 6. A nyílt nap időpontja: novemberének utolsó hete. Szülői tájékoztató: január 18. (hétfő), órai kezdettel.

10 7. Részletes információkkal segít: Haranginé Vajday Mária igazgatóhelyettes, tel.: 52/ ; 52/

11 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. Tel.: 52/ , 52/ Honalap: Az igazgató neve: Szabó Imre Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: Az intézménybe való bekerülés feltétele a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye (Debrecen, Monti ezredes u. 7.). A képzés során az értelmi sérülés mértékét figyelembe véve határozzák meg a tananyag tartalmát és a tanulótól elvárható minimális követelményeket. Pedagógiai alapelveink között szerepel a differenciálás és az egyéni bánásmód alkalmazása. A teljesítmények értékelésénél elsősorban a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését minősítjük. (1-6. évfolyamig szöveges értékelésminősítés). A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulóknál az első évfolyamon szükség esetén megnyújtott képzési idővel dolgozunk. Az iskolai nevelésen és oktatáson kívül napközis ellátást és kollégiumi elhelyezést is biztosítunk. Ingyenesen a terápiás fejlesztések közül a következő többletszolgáltatások vehetők igénybe: logopédia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés, pszichológiai megsegítés, zeneterápia, állatasszisztált (kutya) terápia, gyógyúszás, gyógylovaglás, valamint művészeti jellegű fejlesztő foglalkozások (agyagozás, szövés). Harmadik évfolyamtól a tanulók érdeklődéséhez és képességéhez igazodó szakköröket szervezünk. Az intézményben diáksport-egyesület és alapítvány is működik. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Oktatási módszereink között a tevékenységközpontú, cselekedtető és a szemléletesség elvét biztosító tanulás kiemelt szerepet kap. A Montessori pedagógia alkalmazásával is foglalkozunkk. Az alapfokú tanulmányok befejezését követően középfokon való továbbtanulás is helyben biztosított (szakmai előkészítés, munkába állásra való felkészítés). 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): 7. évfolyamtól angol nyelven heti egy órában történik, és tanulók 4. évfolyamtól informatikát is tanulnak. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4.Tanórán kívüli lehetőség: Nincs. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: A eltérő értelmi fejlődésű tanulók fejlesztését kis létszámú tanulócsoportban biztosítjuk: enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók osztályaiban fő; középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók osztályaiban 6-10 fő.

12 6. A nyílt nap időpontja: Az intézmény helyszíni bemutatását az ide javasolt gyermekek szüleinek előzetes egyeztetés alapján bármilyen időpontban biztosítjuk. 7. Részletes információkkal segít: Csengeri Rita, az intézményegység vezetőhelyettese

13 Benedek Elek Általános Iskola 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ Honlap: Az igazgató neve: Hetei József Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: 1976 őszétől működő iskolánk jól megközelítő helyen, Debrecen belvárosi körzetében található. A 2009/2010-es tanévben 507 tanuló jár hozzánk. Az iskola célja, hogy az eddigi ismeretközlő oktatást az egyéni szabott fejlesztő munka vegye át. Pedagógusaink kiemelten kívánnak foglalkozni a test és a lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi műveltségbeli alapok megtermésével, illetve az alapműveltség továbbépítésével. Segítséget kívánunk nyújtani tanulóinknak a tanulási stratégiák helyes megválasztásában. Olyan alapokat kívánunk biztosítani, amelyek képessé teszik a gyerekeket a középiskolában való helytállásra. A hatékony és eredményes nyelvtanulást két nyelvi labor segíti. Alapítványunk támogatja a nyelvvizsgát megszerző tanulóinkat. Tantermeink új bútorokkal és eszközökkel felszereltek. Iskolánk kötetes könyvtárral rendelkezik, amely a két felújított sportpályával együtt segíti a szabadidő hasznos eltöltését. Alsó tagozatos tanulóink heti egy alkalommal ingyenes úszásoktatáson vesznek részt. Rendelkezünk tankonyhával, ahol a technika órák keretein belül a tanulók elsajátíthatják a főzés alapjait. Tanulóink rendszeresen rész vesznek az erdei iskola programban. Szaktantermeink: rajz, biológia, informatika, kémia, ének, technika segítik a tanulók eredményes felkészülését. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: a leendő első osztályokban hagyományos (hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló) módszer alapján. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Idegen nyelv oktatásnál alapelvünk, hogy a gyerekeknek először az írás, olvasás és számolás alapjait kell elsajátítaniuk és ezután kezdődhet meg az idegen nyelv tanítása. Második osztálytól angol vagy német nyelvet lehet tanulni csoportbontásban. Ötödik osztálytól kezdődően szakköri formában orosz és finn nyelvet tanulhatnak. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: múzeumbarátok köre, énekkar, matematika-, rajz-, kézműves-, néptánc-, bélyeggyűjtő-, furulyaszakkör. b.) Térítéses: akrobatikus rock and roll, Inkognitó show-tánc, labdarúgás, ritmikus sportgimnasztika, gyermek aerobik szakkörök. 4. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a felzárkóztatásban. Napközis ellátást biztosítunk 1-5. osztályig. Ügyeletet: 7 órától 17 óráig. Alapítványunk támogatja a tehetséges diákokat. Nyolcadik osztályos tanulóinknak felvételi előkészítőt tartunk. Végzős tanulóink többsége szakközépiskolában és gimnáziumban folytatja tanulmányait. 6. A nyílt nap időpontja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett módon és időpontban. Előzetes tájékoztatás évközben személyesen az iskolában. Nyílt nap: január 9-én, bemutató órák: 8 órától 10 óráig. 6. Részletes információkkal segít: Hetei József igazgató

14 Az igazgató neve: Csák László Bocskai István Általános Iskola 4029 Debrecen, Munkácsy u. 4. Tel.: 52/ Honlap: Az iskola rövid bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: A Bocskai István Általános Iskola Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ben alapított, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszát végző 8 évfolyamos intézménye. A Dobozi-lakótelep közelében épült, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető iskola, ahol háromszintes épületben folyik a tanítás óta emelt óraszámban történik a testnevelés oktatása, ahová városi hatókörű beiskolázás révén az egész város területéről fogadjuk az itt tanulni vágyó gyerekeket. Az intézményben jelenleg 25 tanulócsoport működik. Feladataink között kiemelten kezeljük az iskola, a tanulás megszerettetését, a pozitív motiválást, az alkalmazható tudás megszerezhetőségének biztosítását. Számítunk a szülők véleményére, ötleteire, javaslataira. Önzetlen segítségüknek köszönhetően folyamatosan szépül iskolánk, és nagyon sikeres közös rendezvényeket tartunk. Azt szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát iskolánkban gyerekek, szülők, nevelők egyaránt, s öröm lenne bocskaisnak lenni. Az elmúlt évtizedek kiemelkedő sport- és szaktárgyi eredményei nagyban hozzájárultak iskolánk jó hírének öregbítéséhez. Sporteredményeink alapján az utóbbi években intézményünk az országos rangsorban előkelő helyen szerepelt. Két tornaterem, uszoda, két szabadtéri sportpálya, iskolai könyvtár, két számítógépterem, szaktantermek állnak rendelkezésre az oktató-nevelő munkához. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011-es tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítunk hagyományos módszerrel, a matematika oktatása a Török-féle és a Hajdú-féle tankönyvcsaládból történik. Emelt óraszámú testnevelési osztály Városi beiskolázású osztály, ahová Debrecen egész területéről várjuk a jelentkezőket. Informatika-oktatás: választható keretben (szakkör). Úszásoktatás: 1. osztály félévétől, órarend szerint uszodánkban. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. A felvételhez szükséges: sportorvosi alkalmassági vizsga. (A sportorvosi rendelő Debrecenben az Oláh Gábor utca 5. alatt található, a Sport Hotel bejáratánál balra. Az alkalmassági vizsgálatra a gyermek TAJ-számát vigyék magukkal!) Angol irányultságú osztály Kiemelt műveltségi terület: angol. Angol tanítása 1. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, uszodánkban, órarend szerint.

15 Hagyományos módszerrel tanuló osztály Kiemelt képzési terület a magyar és a matematika, amelyen belül a készségek, képességek, a kompetencia alapú tudás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Választhatók még különböző művészeti tevékenységek. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, uszodánkban, órarend szerint. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): A b osztályokban angol nyelvet 1. osztálytól tanítunk 1., 2. és 3. évfolyamon ciklusi 3 órában, 4. évfolyamon ciklusi 4 órában. A többi osztályban angol vagy német nyelvet tanítunk 4. osztálytól. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): 1.a osztályban testnevelés. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: Sportkörök leánytorna, atlétika, röplabda, labdarúgás, kosárlabda, óvodás labdarúgás, óvodás leánytorna. Szakkörök matematika, angol, német, informatika, irodalmi színpad, színjáték-dráma, furulya, rajz, sakk; 8. évfolyamon felvételi előkészítő magyarból és matematikából. b. Térítéses: Tanfolyam úszás. Tűzzománc-foglalkozás (csak az anyagköltséget kell téríteni). 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: - Gyógyúszás (saját uszodánkban, orvosi javaslatra). - Gyógytestnevelés (orvosi javaslatra). - A Bocskai Iskoláért Alapítvány segíti munkánkat, támogatja a tanulók kirándulását. - Felzárkóztató foglalkozás a tanulási problémával küzdő gyerekek számára. - Tehetséges tanulók fejlesztése a tehetséggondozó program keretében. Óvodai játszóház nagycsoportosoknak, testvéreiknek és szüleiknek: Időpont: november 21. (szombat) december 5. (szombat) december 17. (csütörtök) január 9. (szombat) A játszóház programja: órától játékos úszás az uszodánkban től óráig választhatóan: kézműves-, sport-, zenés-játékos foglalkozás. 6. A nyílt nap időpontja: január 21-én 8.00 órától óráig. Ismerkedés a leendő 1. osztályos tanító nénikkel. Lehetőség van tanítási órák megtekintésére, szándéknyilatkozat kitöltésére. Testnevelés bemutató óra az 1.a osztályban a leendő 1. osztályos gyerekeknek és szüleiknek: január 21-én órától (a tornacsarnokban). Az órát tartja: Szilágyi László testnevelő tanár.

16 7. Részletes információkkal segít: Kulcsár Gáborné igazgatóhelyettes Csák László igazgató

17 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u.29. Tel.: 52/ , fax: 52/ sulinet. hu Honlap: Az igazgató neve: Dr. Tárkányi Ferencné Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: Intézményünk 1978 óta működik szeptemberétől összetett közoktatási intézményként óvodától az általános iskola befejezéséig nyomon követjük, segítjük a gyermekek egyéni fejlődését. Az iskola megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi pedagógiai tevékenységünket. A mögöttünk álló 32 sikeres év bizonyítja, hogy tanulóink megalapozott ismereteket szerezhetnek iskolánkban. Intézményünkben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. Egy-egy alkotó folyamat tükrében kialakul a gyerekekben a koncentrált, rendszeres munka iránti igény, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani ban iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Intézményünk igényesen kialakított, szép zöld környezetben található. Jó infrastruktúrával rendelkezünk. Intézményünk tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Az iskola céljaival összhangban nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Ezt segíti, hogy valamennyi évfolyamon tantárgyakba beágyazva egészségtant oktatatunk. Helyi pedagógiai programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti. Kiemelt feladatként kezeljük a tehetséges gyerekek fejlesztését, képességeik széleskörű kibontakoztatását. Intézményünk 2009 óta Tehetségpont. A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák, a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. Számítógépes szaktantermeink az informatika-oktatást, a korszerűen felszerelt nyelvi labor az angol, illetve a német nyelv oktatását szolgálják. Lakótelepi iskolaként napjaink igényeinek megfelelően közművelődési tevékenységet is végzünk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával a szabadidőszervező koordinálja iskolánkban. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTF) hallgatói képzésében is aktívan részt vállalunk. Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy tanulóinkban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, a művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Egyéni bánásmóddal, differenciált óraszervezéssel igazodunk tanulóink képességeihez. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán hagyományos, iskolaotthonos oktatás folyik. Lehetőség van óvodaiskolai program szerinti tanulásra is, amely megkönnyíti az átmenet nehézségeit. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Az első évfolyamtól minden osztályban, heti egy órában angol vagy német nyelv választható.

18 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Matematikát emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 6, hatodik évfolyamtól heti 5 órában oktatunk. A gyerekek idegen nyelvet emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 5 órában, csoportbontásban tanulhatnak, melynek célja elsődlegesen az alapfokú nyelvvizsga letétele. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: az intézményben működő valamennyi szaktárgyi és sportjellegű szakkör, továbbá választható még honismereti, néptánc, szorobán csoportokban való részvétel. b.) Térítéses: az alapfokú művészetoktatási intézmény báb- és színjáték tanszakain folyó tevékenység (melyre más iskola tanulói is benyújthatják jelentkezésüket); az iskola diáksport egyesületének szakosztályaiban való részvétel; az úszásoktatás. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Második évfolyamtól heti 1 órában informatikaoktatás választható osztályig napközit, illetve 7-8. osztályban napközit vagy tanulószobát biztosítunk. A lehetőségek széles skáláját nyújtja tanulóink számára a hosszú múltra visszatekintő Bolyai Iskola Diáksport Egyesülete. A rendszeres mozgás megszerettetése érdekében hét sportcsoport segíti az iskolában folyó munkát, melyek a tanulók előzetes igényszint-mérése alapján szerveződnek. Eredményes munkájukat tükrözik a városi, megyei, területi, országos, diákolimpiai versenyeken elért jó eredmények. Az intézménybe járó tanulók nevelését-oktatatását támogatja az iskolában működő 2 alapítvány. 6. Nyílt nap időpontja: november 10. (kedd), január 19. (kedd) november-december hónapban hetente keddenként óra és között Iskolahívogató foglalkozásokat tartunk a leendő első osztályosok és szüleik számára. 7. Részletes információkkal segít: Hegedűsné Tomosi Aranka és Molnár Antónia intézményvezető-helyettes (tel.: 52/ ), Jeremiásné Gyarmati Judit óvodai intézményegység-vezető (tel.: 52/ ), Czakóné Repkó Katalin: alapfokú művészetoktatás intézményegység vezető (tel.: 52/ ). 2

19 Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen, Jánosi u. 86. Tel., fax: (52) Honlap: Az igazgató neve: Nagy Zsolt Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program rövid ismertetése: Az iskola a Csapókert szívében, jó levegőjű, kertvárosi környezetben működik már 113 éve. Hagyományait hűen ápolva beengedi falai közé a XXI. század vívmányait, újításait is. Az oktatásnak így a mi iskolánkban folyó oktatásnak is alapvető szerepe van abban, hogy a gyerekek megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Ezért célunk, hogy diákjaink képessé váljanak az egész életen át tartó tanulásra, nyitott, érdeklődő, toleráns felnőttekké váljanak. A szülők és a gyermekek igényeit figyelembe véve sokféle lehetőséget biztosítunk tanulóink személyiségfejlesztésére, képességeik kibontakoztatására, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmódra való nevelésre. A tantestület Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesült, s elnyerte az ENSZ által alapított Menedék-díjat is. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az olvasástanítás a hagyományos hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló módszer alapján történik. A lassabban haladókat és a nehézségekkel küzdőket fejlesztő pedagógus segíti. Az elsősöket várhatóan tanítók a 2010/2011-es tanévben: Bardócziné Weinémer Éva és Stomp Erzsébet. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol német: a dráma-humán orientációjú csoportban, ha a szülő igényli, már 2. évfolyamtól; a matematika-informatika orientációjú csoportban 4. évfolyamtól. Második idegen nyelv: igény szerint angol, német, orosz 5. osztálytól (térítéses formában). 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Humán orientáció: dráma, 2. osztálytól idegen nyelv oktatása (5. osztálytól heti 4 órában); felső tagozatban emelt óraszámban magyar nyelv és irodalom. Matematika orientáció: emelt óraszámú matematika, 2. osztálytól indul az informatika oktatása. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: furulya, játékkészítő, modern tánc, énekkar, szalmafonó, természetjáró, tömegsport, gyógytestnevelés, felvételi előkészítő, napközis játszóház, felkészítő szakkör matematikaversenyekre. b.) Térítéses: a CSDSE keretein belül Loki-focisuli, kézilabda, futball; második idegen nyelv, néptánc. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Minden alsós és felsős gyermeket fel tudunk venni a napközibe, illetve két korszerű ebédlőnkben minden igénylőnek menzát biztosítunk. A Csapókerti Közösségi Házzal való szoros kapcsolatunk eredményeként játszóházba, s minden olyan rendezvényre el tudunk

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSIN INTÉZMÉNYBE JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, OSZTÁLYOKBA, TANULÓCSOPORTOKBA SOROLÁSÁNAK ELVEI, AZ ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA (Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II.

EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EGÉSZ NAPOS ISKOLA A DEBRECENI GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BUDAPEST, 2015.05.29. A fészer titka 1-2. évfolyam

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben