DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév"

Átírás

1 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

3 Összeállították a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának munkatársai: Nagyné Fülöp Teréz Postás Gabriella Szilágyiné Fintha Judit Szerkesztette: Nagyné Fülöp Teréz az Oktatási Osztály vezető tanácsosa Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Halász D. János alpolgármester 1

4 Tájékoztató Az iskolaválasztás idején ki ne emlékezne vissza saját gyermekkorára, azokra a feszült percekre, amikor először lépte át az ISKOLA küszöbét. Mire figyeljünk az iskolaválasztáskor? A szabad iskolaválasztás jogával minden szülő élhet a beiratkozáskor. E kiadványban ismertetjük a Debrecen közigazgatási területén működő általános iskolák programjait, a tanórán kívüli lehetőségeket és az iskolákra vonatkozó specialitásokat. Érdemes időben tájékozódni! Az egyik legjobb lehetőség erre a nyílt napok látogatása, hiszen ekkor személyes benyomást lehet szerezni az adott intézmény légköréről, az oda járó gyerekekről, pedagógusokról. Mikor válik tankötelessé gyermekünk? Ismerve a beiskolázási arányokat, komoly dilemma elé kerülnek a szülők, vigyék-e iskolába gyermeküket. A jelenlegi szabályozás szerint a gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, szeptemberben megkezdheti általános iskolai tanulmányait.(a szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Abban a tanévben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor maradhat újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó ezt javasolja.) Hogyan tájékozódjunk az iskolák tartalmi munkájáról? Az iskolai élet legmeghatározóbb eleme a pedagógiai program. A szülő joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezek a dokumentumok hozzáférhető helyen többnyire az iskolai könyvtárban találhatóak. A beiratkozási időszak előtt az iskolák szervezett keretek között biztosítják az iskolai élet bemutatását. A szülők számára nyílt napot, ismerkedést és iskolabejárást szerveznek. Ezek a fórumok nem helyettesítik a bensőséges kapcsolat létrejöttét, hiszen csak rövid idő jut az egyéni beszélgetésre. Itt csak következtetni lehet az iskola szakmai színvonalára, a családokkal való kapcsolattartás módjára, intenzitására. Érdemes rákérdezni az alkalmazott módszerekre és tankönyvcsaládra, az iskola hagyományaira és a döntésünket befolyásoló minden praktikus témára: megfelel-e az intézmény egyéni arculata gyermekünk személyiségének, érdeklődésének, és a mi elvárásainknak, az iskola felszereltsége, a nevelők felkészültsége és személyisége, a tevékenységek rendszere hozzájárul-e gyermekünk optimális személyiségfejlesztéséhez, milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére? Kihez fordulhatunk sajátos esetünkkel? A tanköteles korú gyermekek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. Ha a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli annak teljesítését. A sajátos nevelési igényű gyermekek (testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos) számára a probléma jellegének megfelelő Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (Szakértői Bizottság, 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7., telefon: ) jelöli ki azt az iskolát, ahol a tankötelezettségüket teljesíteni tudják. Előfordul, hogy a szülők nehezen fogadják el a sérülésre utaló szakértői véleményt, pedig az idejében történő felismeréssel gyermekeik fejlődését segíteni tudják. A tanuló személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával egészséges környezetben nyújt gondoskodást a sajátos nevelési igényű gyermekek számára fenntartott intézmény. Mit kell tudni a beiratkozásról? Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölésével amelyek úgynevezett körzetcsoportba tartoznak biztosítja a tanköteles gyermekek iskolába történő felvételét.

5 Az iskolai körzetek a környezetükben lévő utcákat ölelik fel, illetve biztosítják a tömegközlekedési járművekkel való megközelíthetőséget. Debrecen közigazgatási területén hét általános iskolai beiskolázási körzetcsoport van. Minden lakókörzet (utca, út, tér) felvételi kötelezettségét több a területen belül működő önkormányzati fenntartású általános iskola biztosítja. Az egy körzetcsoportba tartozó iskolák valamelyike fel kell, hogy vegye a tanköteles korú gyermeket. Nincs felvételi kötelezettsége a nem önkormányzati fenntartású iskoláknak és a városi beiskolázású önkormányzati fenntartású iskoláknak, illetve azoknak az osztályoknak, ahol speciális képzés folyik az adott osztályban. A évi beiskolázáskor várhatóan az alábbi önkormányzati fenntartású iskolák első osztályai lesznek városi beiskolázásúak: - Bocskai István Általános Iskola emelt szintű testnevelés osztálya, - Epreskerti Általános Iskola emelt szintű informatika osztálya, - Hunyadi János Általános Iskola sport orientáltságú osztálya (úszás), - Ibolya Utcai Általános Iskola osztályai, - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya, - Lilla Téri Általános Iskola két tanítási nyelvű osztálya, - Szoboszlói Úti Általános Iskola emelt szintű idegen nyelvi (angol) osztálya, - Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya, - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sport orientáltságú osztálya (jégkorong, floorball). - felzárkóztató és speciális fejlesztő osztályok a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára. A városi beiskolázású osztályokról, az általános iskolák körzeti beosztásáról illetve az indítható osztályok számáról aktuális és bővebb információ a internetes honlapon található. Az óvodák február elején az iskolaválasztáshoz kapcsolódó nyilatkozatot (jelentkezési lapot) juttatnak el a szülőkhöz. A szülők három iskolát/osztályt jelölhetnek meg a jelentkezési lapon. A három megjelölt iskola/osztály egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott iskola/osztály körzetes, nem körzetes vagy városi beiskolázású. Arra is kell gondolni, hogy amennyiben városi beiskolázású osztályba helyhiány miatt nem nyer felvételt a gyermek, kérik-e az iskola másik (normál) osztályába a felvételt. Ezt a szülők feltétlenül tüntessék fel a jelentkezési lapon! A közoktatási törvény szerint az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt, és írásban értesíti a szülőket március 30-ig. A 2010/2011-es tanévre történő beiratkozás időpontját Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg, amelyet várhatóan februárban közzé tesz (írott és elektronikus formában). A szülők a gyermek beíratásához az alábbi dokumentumokat vigyék magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt (ennek hiányában a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye),a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája. A tanköteles korú, de további egy évig óvodai nevelésben maradó gyermeket regisztrálás céljából valamelyik körzeti iskolába be kell íratni. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási Osztálya

6 Tanköteles korú gyermekek önkormányzati fenntartású általános iskolába történő beiskolázásának folyamata Debrecen, 2010 A szülők írásban kérik gyermekük általános iskolai felvételét: 2010 februárjának első hete. A jelentkezéseket az Oktatási Osztály eljuttatja az érintett iskolákhoz. Az igazgató dönt a városi beiskolázású osztályokba történő felvételről. Írásban értesíti a szülőket. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire. A Közgyűlés dönt a jelentkezések arányának megfelelően az iskolákban indítható első osztályok számáról, a felvehetők létszámáról 2010 márciusának végéig. Az igazgató dönt a felvételi kérelemről a felvehető létszám ismeretében. (Szükség esetén SORSOLÁS történik.) Írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról március 30-ig. Megküldi az Oktatási Osztálynak a fel nem vett tanulók jelentkezési lapját abból a célból, hogy koordinálja felvételüket a körzetes általános iskola szabad férőhelyeire: március 30-ig. Elégedett a szülő a döntéssel? A jegyzőhöz felülbírálati kérelmet nyújt be a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Beiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Kérelem elbírálása. Pótbeiratkozás az önkormányzati fenntartású általános iskolákba

7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2010/2011-es tanév 8

8 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmények: - Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: színművészeti- és bábművészeti ág (színjáték és báb tanszak) - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: képző- és iparművészeti ág (grafika és tűzzománc tanszak) - Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: táncművészeti ág (balett és néptánc tanszak), színművészeti és bábművészeti ág (színjáték tanszak), képző- és iparművészeti ág (festészet, grafika, kézműves és tűzzománc tanszak) - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Induló tanszakok: színművészeti- és bábművészeti ág (színjáték tanszak), zeneművészeti ág (szolfézs tanszak) 9

9 Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. Tel.: 52/ , 52/ Fax: 52/ Honlap: Az igazgató neve: Nagyné Tóth Tünde Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: A helyi pedagógiai program alapján oktatunk és biztosítjuk az évfolyamok közötti átjárhatóságot. Kiemelt nevelési területként kezeljük az anyanyelvi oktatást, az idegen nyelvi képzést, a művészeti nevelést, a számítástechnika oktatását és a környezetvédelmet. Ennek érdekében a tanórai foglalkozásokat a tanórán kívüli foglalkozások széles skálája egészíti ki (erdei iskola, sí- és idegen nyelvi táborok, tenisz, kosárlabda valamint színház-, mozi-, hangversenylátogatás) szeptemberétől az Abigél Művészeti Iskolával együttműködve, az igényeknek megfelelően művészeti képzés is folyik iskolánkban. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011-es tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyvei alapján hangoztató, elemző, összetevő módszerrel tanítjuk az írás, olvasást. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol: 1. évfolyamtól, német: 1. évfolyamtól, francia: 5. évfolyamtól. A pedagógiai programnak megfelelően alsó tagozatban kezdjük a nyelvoktatást, 1. osztály második félévétől heti 1 órában. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: tömegsport; sakk; tenisz; énekkar; furulyaoktatás; színjátszás; drámajáték; kötetes, internetezést biztosító könyvtár használata; középiskolai felvételi előkészítők; 5. osztálytól francia nyelv; kosárlabda; természetjáró szakkör; futball; képzőművészeti szakkörök. b.) Térítéses: tenisz, második idegen nyelv 5. osztálytól (angol, német), szolfézs, zongora, gitár, modern tánc, sporttánc, akrobatikus rock and roll, gyerekfitness, kézműves foglalkozások. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Két iskolaotthonos, plusz egy napközi otthonos osztályunk van évfolyamonként, nagyfelmenő rendszerben. Inkluziv iskolaként lehetőséget adunk a hallássérült gyerekeknek, hogy integrált oktatásban részesüljenek. Munkánkat szabadidőszervező, fejlesztő pedagógus és könyvtáros segíti. Alapítványunk: Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (Tegye). 6. A nyílt nap időpontja: novemberének utolsó hete. Szülői tájékoztató: január 18. (hétfő), órai kezdettel.

10 7. Részletes információkkal segít: Haranginé Vajday Mária igazgatóhelyettes, tel.: 52/ ; 52/

11 Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. Tel.: 52/ , 52/ Honalap: Az igazgató neve: Szabó Imre Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: Az intézménybe való bekerülés feltétele a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye (Debrecen, Monti ezredes u. 7.). A képzés során az értelmi sérülés mértékét figyelembe véve határozzák meg a tananyag tartalmát és a tanulótól elvárható minimális követelményeket. Pedagógiai alapelveink között szerepel a differenciálás és az egyéni bánásmód alkalmazása. A teljesítmények értékelésénél elsősorban a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődését minősítjük. (1-6. évfolyamig szöveges értékelésminősítés). A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulóknál az első évfolyamon szükség esetén megnyújtott képzési idővel dolgozunk. Az iskolai nevelésen és oktatáson kívül napközis ellátást és kollégiumi elhelyezést is biztosítunk. Ingyenesen a terápiás fejlesztések közül a következő többletszolgáltatások vehetők igénybe: logopédia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés, pszichológiai megsegítés, zeneterápia, állatasszisztált (kutya) terápia, gyógyúszás, gyógylovaglás, valamint művészeti jellegű fejlesztő foglalkozások (agyagozás, szövés). Harmadik évfolyamtól a tanulók érdeklődéséhez és képességéhez igazodó szakköröket szervezünk. Az intézményben diáksport-egyesület és alapítvány is működik. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Oktatási módszereink között a tevékenységközpontú, cselekedtető és a szemléletesség elvét biztosító tanulás kiemelt szerepet kap. A Montessori pedagógia alkalmazásával is foglalkozunkk. Az alapfokú tanulmányok befejezését követően középfokon való továbbtanulás is helyben biztosított (szakmai előkészítés, munkába állásra való felkészítés). 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): 7. évfolyamtól angol nyelven heti egy órában történik, és tanulók 4. évfolyamtól informatikát is tanulnak. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4.Tanórán kívüli lehetőség: Nincs. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: A eltérő értelmi fejlődésű tanulók fejlesztését kis létszámú tanulócsoportban biztosítjuk: enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók osztályaiban fő; középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók osztályaiban 6-10 fő.

12 6. A nyílt nap időpontja: Az intézmény helyszíni bemutatását az ide javasolt gyermekek szüleinek előzetes egyeztetés alapján bármilyen időpontban biztosítjuk. 7. Részletes információkkal segít: Csengeri Rita, az intézményegység vezetőhelyettese

13 Benedek Elek Általános Iskola 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Tel.: 52/ Honlap: Az igazgató neve: Hetei József Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: 1976 őszétől működő iskolánk jól megközelítő helyen, Debrecen belvárosi körzetében található. A 2009/2010-es tanévben 507 tanuló jár hozzánk. Az iskola célja, hogy az eddigi ismeretközlő oktatást az egyéni szabott fejlesztő munka vegye át. Pedagógusaink kiemelten kívánnak foglalkozni a test és a lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi műveltségbeli alapok megtermésével, illetve az alapműveltség továbbépítésével. Segítséget kívánunk nyújtani tanulóinknak a tanulási stratégiák helyes megválasztásában. Olyan alapokat kívánunk biztosítani, amelyek képessé teszik a gyerekeket a középiskolában való helytállásra. A hatékony és eredményes nyelvtanulást két nyelvi labor segíti. Alapítványunk támogatja a nyelvvizsgát megszerző tanulóinkat. Tantermeink új bútorokkal és eszközökkel felszereltek. Iskolánk kötetes könyvtárral rendelkezik, amely a két felújított sportpályával együtt segíti a szabadidő hasznos eltöltését. Alsó tagozatos tanulóink heti egy alkalommal ingyenes úszásoktatáson vesznek részt. Rendelkezünk tankonyhával, ahol a technika órák keretein belül a tanulók elsajátíthatják a főzés alapjait. Tanulóink rendszeresen rész vesznek az erdei iskola programban. Szaktantermeink: rajz, biológia, informatika, kémia, ének, technika segítik a tanulók eredményes felkészülését. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: a leendő első osztályokban hagyományos (hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló) módszer alapján. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Idegen nyelv oktatásnál alapelvünk, hogy a gyerekeknek először az írás, olvasás és számolás alapjait kell elsajátítaniuk és ezután kezdődhet meg az idegen nyelv tanítása. Második osztálytól angol vagy német nyelvet lehet tanulni csoportbontásban. Ötödik osztálytól kezdődően szakköri formában orosz és finn nyelvet tanulhatnak. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Nincs. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: múzeumbarátok köre, énekkar, matematika-, rajz-, kézműves-, néptánc-, bélyeggyűjtő-, furulyaszakkör. b.) Térítéses: akrobatikus rock and roll, Inkognitó show-tánc, labdarúgás, ritmikus sportgimnasztika, gyermek aerobik szakkörök. 4. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket fejlesztő pedagógus és logopédus segíti a felzárkóztatásban. Napközis ellátást biztosítunk 1-5. osztályig. Ügyeletet: 7 órától 17 óráig. Alapítványunk támogatja a tehetséges diákokat. Nyolcadik osztályos tanulóinknak felvételi előkészítőt tartunk. Végzős tanulóink többsége szakközépiskolában és gimnáziumban folytatja tanulmányait. 6. A nyílt nap időpontja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett módon és időpontban. Előzetes tájékoztatás évközben személyesen az iskolában. Nyílt nap: január 9-én, bemutató órák: 8 órától 10 óráig. 6. Részletes információkkal segít: Hetei József igazgató

14 Az igazgató neve: Csák László Bocskai István Általános Iskola 4029 Debrecen, Munkácsy u. 4. Tel.: 52/ Honlap: Az iskola rövid bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: A Bocskai István Általános Iskola Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ben alapított, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszát végző 8 évfolyamos intézménye. A Dobozi-lakótelep közelében épült, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető iskola, ahol háromszintes épületben folyik a tanítás óta emelt óraszámban történik a testnevelés oktatása, ahová városi hatókörű beiskolázás révén az egész város területéről fogadjuk az itt tanulni vágyó gyerekeket. Az intézményben jelenleg 25 tanulócsoport működik. Feladataink között kiemelten kezeljük az iskola, a tanulás megszerettetését, a pozitív motiválást, az alkalmazható tudás megszerezhetőségének biztosítását. Számítunk a szülők véleményére, ötleteire, javaslataira. Önzetlen segítségüknek köszönhetően folyamatosan szépül iskolánk, és nagyon sikeres közös rendezvényeket tartunk. Azt szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát iskolánkban gyerekek, szülők, nevelők egyaránt, s öröm lenne bocskaisnak lenni. Az elmúlt évtizedek kiemelkedő sport- és szaktárgyi eredményei nagyban hozzájárultak iskolánk jó hírének öregbítéséhez. Sporteredményeink alapján az utóbbi években intézményünk az országos rangsorban előkelő helyen szerepelt. Két tornaterem, uszoda, két szabadtéri sportpálya, iskolai könyvtár, két számítógépterem, szaktantermek állnak rendelkezésre az oktató-nevelő munkához. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011-es tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítunk hagyományos módszerrel, a matematika oktatása a Török-féle és a Hajdú-féle tankönyvcsaládból történik. Emelt óraszámú testnevelési osztály Városi beiskolázású osztály, ahová Debrecen egész területéről várjuk a jelentkezőket. Informatika-oktatás: választható keretben (szakkör). Úszásoktatás: 1. osztály félévétől, órarend szerint uszodánkban. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. A felvételhez szükséges: sportorvosi alkalmassági vizsga. (A sportorvosi rendelő Debrecenben az Oláh Gábor utca 5. alatt található, a Sport Hotel bejáratánál balra. Az alkalmassági vizsgálatra a gyermek TAJ-számát vigyék magukkal!) Angol irányultságú osztály Kiemelt műveltségi terület: angol. Angol tanítása 1. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, uszodánkban, órarend szerint.

15 Hagyományos módszerrel tanuló osztály Kiemelt képzési terület a magyar és a matematika, amelyen belül a készségek, képességek, a kompetencia alapú tudás fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Választhatók még különböző művészeti tevékenységek. Idegen nyelv tanítása: angol, német 4. osztálytól. Úszásoktatás: 2. osztálytól, uszodánkban, órarend szerint. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): A b osztályokban angol nyelvet 1. osztálytól tanítunk 1., 2. és 3. évfolyamon ciklusi 3 órában, 4. évfolyamon ciklusi 4 órában. A többi osztályban angol vagy német nyelvet tanítunk 4. osztálytól. 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): 1.a osztályban testnevelés. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: Sportkörök leánytorna, atlétika, röplabda, labdarúgás, kosárlabda, óvodás labdarúgás, óvodás leánytorna. Szakkörök matematika, angol, német, informatika, irodalmi színpad, színjáték-dráma, furulya, rajz, sakk; 8. évfolyamon felvételi előkészítő magyarból és matematikából. b. Térítéses: Tanfolyam úszás. Tűzzománc-foglalkozás (csak az anyagköltséget kell téríteni). 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: - Gyógyúszás (saját uszodánkban, orvosi javaslatra). - Gyógytestnevelés (orvosi javaslatra). - A Bocskai Iskoláért Alapítvány segíti munkánkat, támogatja a tanulók kirándulását. - Felzárkóztató foglalkozás a tanulási problémával küzdő gyerekek számára. - Tehetséges tanulók fejlesztése a tehetséggondozó program keretében. Óvodai játszóház nagycsoportosoknak, testvéreiknek és szüleiknek: Időpont: november 21. (szombat) december 5. (szombat) december 17. (csütörtök) január 9. (szombat) A játszóház programja: órától játékos úszás az uszodánkban től óráig választhatóan: kézműves-, sport-, zenés-játékos foglalkozás. 6. A nyílt nap időpontja: január 21-én 8.00 órától óráig. Ismerkedés a leendő 1. osztályos tanító nénikkel. Lehetőség van tanítási órák megtekintésére, szándéknyilatkozat kitöltésére. Testnevelés bemutató óra az 1.a osztályban a leendő 1. osztályos gyerekeknek és szüleiknek: január 21-én órától (a tornacsarnokban). Az órát tartja: Szilágyi László testnevelő tanár.

16 7. Részletes információkkal segít: Kulcsár Gáborné igazgatóhelyettes Csák László igazgató

17 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u.29. Tel.: 52/ , fax: 52/ sulinet. hu Honlap: Az igazgató neve: Dr. Tárkányi Ferencné Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program ismertetése: Intézményünk 1978 óta működik szeptemberétől összetett közoktatási intézményként óvodától az általános iskola befejezéséig nyomon követjük, segítjük a gyermekek egyéni fejlődését. Az iskola megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi pedagógiai tevékenységünket. A mögöttünk álló 32 sikeres év bizonyítja, hogy tanulóink megalapozott ismereteket szerezhetnek iskolánkban. Intézményünkben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. Egy-egy alkotó folyamat tükrében kialakul a gyerekekben a koncentrált, rendszeres munka iránti igény, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani ban iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Intézményünk igényesen kialakított, szép zöld környezetben található. Jó infrastruktúrával rendelkezünk. Intézményünk tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Az iskola céljaival összhangban nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Ezt segíti, hogy valamennyi évfolyamon tantárgyakba beágyazva egészségtant oktatatunk. Helyi pedagógiai programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti. Kiemelt feladatként kezeljük a tehetséges gyerekek fejlesztését, képességeik széleskörű kibontakoztatását. Intézményünk 2009 óta Tehetségpont. A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák, a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. Számítógépes szaktantermeink az informatika-oktatást, a korszerűen felszerelt nyelvi labor az angol, illetve a német nyelv oktatását szolgálják. Lakótelepi iskolaként napjaink igényeinek megfelelően közművelődési tevékenységet is végzünk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával a szabadidőszervező koordinálja iskolánkban. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTF) hallgatói képzésében is aktívan részt vállalunk. Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy tanulóinkban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, a művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Egyéni bánásmóddal, differenciált óraszervezéssel igazodunk tanulóink képességeihez. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán hagyományos, iskolaotthonos oktatás folyik. Lehetőség van óvodaiskolai program szerinti tanulásra is, amely megkönnyíti az átmenet nehézségeit. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Az első évfolyamtól minden osztályban, heti egy órában angol vagy német nyelv választható.

18 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Matematikát emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 6, hatodik évfolyamtól heti 5 órában oktatunk. A gyerekek idegen nyelvet emelt óraszámban 5. évfolyamtól kezdődően heti 5 órában, csoportbontásban tanulhatnak, melynek célja elsődlegesen az alapfokú nyelvvizsga letétele. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: az intézményben működő valamennyi szaktárgyi és sportjellegű szakkör, továbbá választható még honismereti, néptánc, szorobán csoportokban való részvétel. b.) Térítéses: az alapfokú művészetoktatási intézmény báb- és színjáték tanszakain folyó tevékenység (melyre más iskola tanulói is benyújthatják jelentkezésüket); az iskola diáksport egyesületének szakosztályaiban való részvétel; az úszásoktatás. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Második évfolyamtól heti 1 órában informatikaoktatás választható osztályig napközit, illetve 7-8. osztályban napközit vagy tanulószobát biztosítunk. A lehetőségek széles skáláját nyújtja tanulóink számára a hosszú múltra visszatekintő Bolyai Iskola Diáksport Egyesülete. A rendszeres mozgás megszerettetése érdekében hét sportcsoport segíti az iskolában folyó munkát, melyek a tanulók előzetes igényszint-mérése alapján szerveződnek. Eredményes munkájukat tükrözik a városi, megyei, területi, országos, diákolimpiai versenyeken elért jó eredmények. Az intézménybe járó tanulók nevelését-oktatatását támogatja az iskolában működő 2 alapítvány. 6. Nyílt nap időpontja: november 10. (kedd), január 19. (kedd) november-december hónapban hetente keddenként óra és között Iskolahívogató foglalkozásokat tartunk a leendő első osztályosok és szüleik számára. 7. Részletes információkkal segít: Hegedűsné Tomosi Aranka és Molnár Antónia intézményvezető-helyettes (tel.: 52/ ), Jeremiásné Gyarmati Judit óvodai intézményegység-vezető (tel.: 52/ ), Czakóné Repkó Katalin: alapfokú művészetoktatás intézményegység vezető (tel.: 52/ ). 2

19 Csapókerti Általános Iskola 4033 Debrecen, Jánosi u. 86. Tel., fax: (52) Honlap: Az igazgató neve: Nagy Zsolt Az iskola bemutatása, a helyi pedagógiai program rövid ismertetése: Az iskola a Csapókert szívében, jó levegőjű, kertvárosi környezetben működik már 113 éve. Hagyományait hűen ápolva beengedi falai közé a XXI. század vívmányait, újításait is. Az oktatásnak így a mi iskolánkban folyó oktatásnak is alapvető szerepe van abban, hogy a gyerekek megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Ezért célunk, hogy diákjaink képessé váljanak az egész életen át tartó tanulásra, nyitott, érdeklődő, toleráns felnőttekké váljanak. A szülők és a gyermekek igényeit figyelembe véve sokféle lehetőséget biztosítunk tanulóink személyiségfejlesztésére, képességeik kibontakoztatására, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmódra való nevelésre. A tantestület Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesült, s elnyerte az ENSZ által alapított Menedék-díjat is. A tanulócsoportok jellemzői a 2010/2011 tanévben 1. Az alkalmazott módszer jellemzői: Az olvasástanítás a hagyományos hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló módszer alapján történik. A lassabban haladókat és a nehézségekkel küzdőket fejlesztő pedagógus segíti. Az elsősöket várhatóan tanítók a 2010/2011-es tanévben: Bardócziné Weinémer Éva és Stomp Erzsébet. 2. Idegen nyelv (kezdő évfolyama, óraszáma): Angol német: a dráma-humán orientációjú csoportban, ha a szülő igényli, már 2. évfolyamtól; a matematika-informatika orientációjú csoportban 4. évfolyamtól. Második idegen nyelv: igény szerint angol, német, orosz 5. osztálytól (térítéses formában). 3. Emelt szintű oktatás (kezdő évfolyam): Humán orientáció: dráma, 2. osztálytól idegen nyelv oktatása (5. osztálytól heti 4 órában); felső tagozatban emelt óraszámban magyar nyelv és irodalom. Matematika orientáció: emelt óraszámú matematika, 2. osztálytól indul az informatika oktatása. 4. Tanórán kívüli lehetőség: a.) Ingyenes: furulya, játékkészítő, modern tánc, énekkar, szalmafonó, természetjáró, tömegsport, gyógytestnevelés, felvételi előkészítő, napközis játszóház, felkészítő szakkör matematikaversenyekre. b.) Térítéses: a CSDSE keretein belül Loki-focisuli, kézilabda, futball; második idegen nyelv, néptánc. 5. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: Minden alsós és felsős gyermeket fel tudunk venni a napközibe, illetve két korszerű ebédlőnkben minden igénylőnek menzát biztosítunk. A Csapókerti Közösségi Házzal való szoros kapcsolatunk eredményeként játszóházba, s minden olyan rendezvényre el tudunk

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben