Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter"

Átírás

1 Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke Zászkaliczky Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Tanszék) Publikációk száma: 108. Ebből idegen nyelvű: 40 Könyv: 12. Könyvfejezet: 36. Folyóiratcikk: 28. Absztrakt: 8. Egyéb: 23 Első szerzőséggel: 63. Második szerzőséggel: 14. Harmadik/többedik szerzőséggel: 29 Fellelt független hivatkozások száma: 244. Ebből külföldi: A fogyatékosság-fogalom ontológiai vizsgálatának lehetőségéről. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Szakdolgozat p. Egyéb. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest. Gondolat p Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. Budapest. A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány p Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p Könczei Gy. Zsolnai L.: az embert magát tekinti a gazdálkodás céljának A fogyatékosság jelensége a közgazdaság-tudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. Fejlesztő Pedagógia 2008/ évf. p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p A gyógypedagógia etikai problémáiról a Peter Singer-vita tükrében. Gyógypedagógiai Szemle 1992/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest. Gondolat p Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. Budapest. A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány p Szabó P. T. (szerk.): Erkölcstani vázlatok. Budapest. Ikva p Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p. 89.

2 2.5. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Illyés S.: A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Büki P.: Fedőneve T/4. A nácik eutanázia-programja. Ezredvég 2002/ évf. o.n Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p Bass L.: Szüljön másikat?! Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Gordosné Szabó A.: Bevezetés. A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Illyés S.: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Oktatás, kutatás és klinikai munka a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben. Beszélgetés Lányiné dr. Engelmayer Ágnes főiskolai tanárral, az intézet vezetőjével. In (szerk.: Borbély S. Torda Á.): 10 éves a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Vizsgáló és Tanácsadó Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 4. Az intézet jelene, jövője a főiskolán belül. Beszélgetés dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, főiskolai főigazgatóval. In (szerk.: Borbély S. Torda Á.): 10 éves a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Vizsgáló és Tanácsadó Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 5. Utilitarista érvelésmódok modern bioetikai problémák megoldási kísérleteinek esetében. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar p. Szakdolgozat. Egyéb. 6. Utilitarista érvelésmódok modern bioetikai problémák megoldási kísérleteinél. Magyar Filozófiai Szemle 1993/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p

3 6.2. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Pálhegyi F.: Pedagógiai kalauz. Útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Schaffhauser F.: A nevelés alanyi feltételei. Budapest. Telosz p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Gordosné Szabó A.: Bevezetés. A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Jenseits des geteilten Bewusstseins. Über Herkunft und Perspektiven der jungen Generation der ungarischen Erziehungswissenschaft. In (Hrsg.: Bittner, G.): Biographien im Umbruch. Lebenslaufforschung und Vergleichende Erziehungswissenschaft. Würzburg. Verlag Königshausen & Neumann p ISBN Könyvfejezet. 8. Társszerzővel (Hrsg.: Amrein, Ch. ): Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration. Die Beiträge der 30. Arbeitstagung der Dozenten/innen für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern vom 30. September bis 2. Oktober 1993 an der Bárczi-Gusztáv-Hochschule für Heilpädagogik Budapest. Freiburg/CH. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Ihre Nachbargebiete 1994/ Jg. 454 p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ezredforduló új kihívásai a gyógypedagógiával szemben. Gyógypedagógiai Szemle 1995/ évf. p Zsoldos, M. Perlusz, A.: Occupational stereotyping by hearing impaired and hearing people: experiences of a comparative survey. Eruropean Journal of Special Needs Education 1996/1. p Bürli, A.: Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven. Zürich. Edition SZH p Mesterházi Zs.: Gyógypedagógia. In (szerk.: Báthory Z. Falus I.): Pedagógiai lexikon I. Budapest. Keraban p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 2. módosított kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p

4 8.8. Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Ellger-Rüttgardt, S.: Modelle allgemeiner Schulen mit abweichendem Lehrplan im Ausland. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Klein, F.: Heilpädagogische Verantwortung für menschen mit Behinderung im Epochenumbruch. Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie 2011/1. p Óhidy, A.: Der erziehungswissenschaftliche Lifelong Learning Diskurs. Rezeption der europäischen Reformdiskussion in Deutschland und Ungarn. Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p Klein, F.: Liečebnopedagogická zodpovednosť za ľudí s postihnutím na prelome epoch. Bratislava. Efeta 2011/1. roč. 21. p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Professionalität und Berufung in der Sonderpädagogik. In (Hrsg.: Amrein, Ch. ): Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration. Die Beiträge der 30. Arbeitstagung der Dozenten/innen für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern vom 30. September bis 2. Oktober 1993 an der Bárczi-Gusztáv-Hochschule für Heilpädagogik Budapest. Freiburg/CH. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Ihre Nachbargebiete 1994/ Jg. p ISBN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Mesterházi Zs.: Gyógypedagógus. In (szerk.: Báthory Z. Falus I.): Pedagógiai lexikon I. Budapest. Keraban p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Bürli, A.: Heil-/ Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Bern. EDK p Bürli, A.: La pedagogie specialisée dans le systéme suisse d éducation et de formation. Bern. EDK p Domms, I.: Analyse des Textes von Annen Waldschmidt: Diskursives Ereignis Selbstbestimmung: Behindertenpädagogische und bioethische Konstruktionen im Vergleich. Norderstedt. Grin. p Az új Európa új gyógypedagógiája. A német nyelvű országok gyógypedagógiaoktatóinak kongresszusa Budapesten. Gyógypedagógiai Szemle 1994/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ezredforduló új kihívásai a gyógypedagógiával szemben. Gyógypedagógiai Szemle 1995/ évf. p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p

5 11. Abortusz és fogyatékosság. Gyógypedagógiai Szemle 1994/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p Mesterházi Zs.: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Buda B.: Könyvismertetés. Zászkaliczky Péter (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Addictologia Hungarica 1997/1. 5. évf. p Perlusz A.: A hallássérült gyermekek integrációja. Budapest. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Spaller Á. Spaller K.: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest. Timp Kiadó p Bánfalvy Cs.: Beszélgetés Lányiné Engelmayer Ágnessel. In Bánfalvy Cs. Szauder E. Zászkaliczky P.: Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p Mooréhné Szikszai K.: Varázsszavak hétköznapi szavak élő szók élő beszéd. A népmese diagnosztikai jelentősége. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Andrássy I.: A sajátos nevelési igényről nemzetközi összehasonlítás. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Előszó. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 14. A megértő elem a gyógypedagógiai pszichológiában. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: 16 5

6 14.1. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete. Gyógypedagógiai Szemle 1998/Különszám. 26. évf. p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Illyés S.: Veda v liečebnej pedagogike v čera a dnes. Bratislava. Efeta 2002/ roč. p Illyés S.: Tudomány a gyógypedagógiában tegnap és ma. Gyógypedagógiai Szemle 2003/Különszám. 31. évf. p Borbély Sz.:»áhítatos dadogás«és logopédia A fogyatékosság jelensége az irodalomtudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Illyés S.: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Lányiné Engelmayer Á. Takács K.: nemcsak a sérült képességet kell vizsgálni, hanem azt az embert, aki ezeknek a hordozója A fogyatékosság jelensége a pszichológiában. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógiai pszichológia. In (szerk.: Bagdy E. Klein S.): Alkalmazott pszichológia. Budapest. Edge Kiadó p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Papp G.: Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés sajátos megközelítése. In szerk.: Kiss É.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa Pécs. Pannon Egyetem Pécsi Tudományegyetem p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhDdisszertáció p Marián B. Verdes T.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerőpiaci helyzete. Budapest. Országos Piackutató Intézet p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p A súlyos akadályozottsággal élő emberek humán szükségleteinek antropológiai jelentőségéhez. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése. Budapest. Országos Közoktatási Intézet p Könyvfejezet. Független hivatkozás: Márkus E.: Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek megsegítésének elméleti megalapozása. In (szerk.: Márkus E.): Ismerkedés, megértés, együttlét. Súlyoshalmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p

7 15.2. Márkus E.: A súlyosan-halmozottan sérült személyek pedagógiájának kialakulása. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Marián B. Verdes T.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerőpiaci helyzete. Budapest. Országos Piackutató Intézet p Jelentkezés az Európa Fórum évi szakmai tanfolyamára. Gyógypedagógiai Szemle 1996/ évf. p. 65. ISSN Egyéb. Független hivatkozás: Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Társszerzőkkel (zost.: Lechta, V. Matuška, O. ): Nové cesty k postihnutỳm ľudom. Rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Šmidová, M.: Prístup k deťom s telesným postihnutím. Trnava. TU p Požár, L.: Nové trendy v integrácii postihnutých. Skolský psychológ 1999/ roč. p Baginová, T.: Rodinná psychoterapia. In: (red.: Ihnacík, J. a kol.): Psychologické poradenstvo na prelome tisícročia. Košice. ISZ p Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha. Karolinum p Afasiologikenkonferens i Slovakien. Logopednytt, 2000/6. p Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava. Sapientia p Vančová, A.: Terminologický a pojmový aparát využívaný v špecialnopedagogickej literatúre vo vzťahu k problematike viacnásobných postihnutí. Bratislava. Efeta 2002/ (zost.): Vítková, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně p Jurkovičova, P.: Komplexnost starostilivosti a sluzieb poskytovanych s specialnopedagogickej poradni a v detskom integracnom centre E-pedagogium 2006/1. p Hajkova, V. Störmer, N.: Lebensbegleitung und Förderung. Berlin. Frank & Timme p Opatrilová, D.: Zak na hranici vzdelavatelnosti. Praha. Institut synergické reflexní terapie p Társszerzőkkel: Predhovor zostavovateľov. In (zost.: Lechta, V. Matuška, O. ): Nové cesty k postihnutỳm ľudom. Rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. 7. ISBN Egyéb. 19. Társszerzőkkel (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: 7 7

8 19.1. Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és rehabilitáció. In (szerk.: Katona F. Siegler J.): Orvosi rehabilitáció. Budapest. Medicina p Gaál É.: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógiai folyamatról. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Papp G.: Tanulásban akadályozott gyerekek a többségi általános iskolában. Pécs. Comenius p Társszerzőkkel: Előszó. In (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p ISBN Egyéb. 21. (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és rehabilitáció. In (szerk.: Katona F. Siegler J.): Orvosi rehabilitáció. Budapest. Medicina p Makrai J.-né: Mi a lakóotthon? In (szerk.: Maléth A.: Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Bánfalvy Cs.: A fogyatékosok oktatása és képzése Magyarországon. Budapest. Oktatáskutató Intézet p Bánfalvy Cs.: Fogyatékosság és szociális hátrány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mezeiné Sánta K.: Minőségbiztosítási elképzelések a zsirai Fogyatékosok Otthonában. Szociális Munka 2000/ évf. p Zolnai E.: Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p

9 Könczei Gy. Radványi K. (szerk.): Gyógypedagógia Határok nélkül. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Hatos Gy.: Értelmi akadályozottsággal élő felnőttek pedagógiai kísérése. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Jászberényi M.: Gyógypedagógiai terápiák és szupervízió. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Komáromi R. Lendvai N.: hangot nyertek, társadalmi érdekérvényesítést szereztek maguknak A fogyatékosság jelensége a szociálpolitikában. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és terápia. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógiai folyamatról. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Zomi T. (szerk.): Információ Megnövelt Esélyek. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Kozma J.: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban. Kapocs 2007/1. p Falvai R. Zolnai E.: Fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások. Irányelv és protokoll. Budapest. Szociális Minisztérium p Verdes T.: Jogok a jóléti présben. A cselekvőképtelenség és értelmi fogyatékosság problematikájához a rendszerváltás utáni Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Kozma Á.: Az intézetekben élő értelmi fogyatékos emberek helyzete. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Pordán Á.: Összegzés. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Márkus E. (szerk.): Járhat ő is iskolába. Budapest. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Alapítvány p Verdes T.: A ház az intézet tulajdona. A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról. Esély 2009/ évf. p Zolnai E.: A felnőtté válás pszichológiai mozzanata. In (szerk. Fonyó I.): Felnőtt élet. Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p

10 Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Horváth P.: Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika. In (szerk.: Zászkaliczky P.): Az iskolai és a társadalmi integráció feltételrendszere és korlátai. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem p Külföldi kitekintés. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 23. A deinstitucionalizáció folyamata a német nyelvű országokban. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Rethinking disability and discrimination. A social and economic approach p Mezeiné Sánta K.: Minőségbiztosítási elképzelések a zsirai Fogyatékosok Otthonában. Szociális Munka 2000/ évf. p Jászberényi M.: A szupervízió szerepe az értelmi akadályozott személyek autonómabb életformáinak kialakításában. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Pordán Á.: Új utak a magyarországi középfokú szociális képzésben a szociális ápológondozó képzéstől a segítőképzés felé. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Gordosné Szabó A.: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Laki T.: Use of AT and independence in realtion with the physical characteristics of the living environment: An international survey on group-homes for persons with intellectual disabilities. In (Ed.: Kalman, S.): Communication in a shared world. Budapest. Hungarian Bliss Foundation p Laki T.: Értelmi sérült személyek lakókörnyezete. Kiscsoportos lakóotthonok összehasonlító vizsgálata. Budapest. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. PhD-értekezés. p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Bujdosó B. Kemény F.: Fogyatékosság és rehabilitáció. Budapest. Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Intézet p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p

11 Jászberényi M.: Értelmi sérüléssel élő felnőttek lehetőségei a pszichológiai segítségre és a pszichoterápiára. In (szerk. Fonyó I.): Felnőtt élet. Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p Verdes T. Scharle Á. Váradi B.: Intézet helyett. Esély 2011/ évf. p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Hazai helyzetkép. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 25. A megbeszélések összefoglalói. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 26. Hraničné postavenie špeciálnopedagogickej metodológie. Bratislava. Efeta 1998/1. 8. roč. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Hatos Gy.: Érték- és érdekkülönbségek a súlyosan akadályozottak szociális ellátásának gyakorlatában. Gyógypedagógiai Szemle 1998/Különszám. 26. évf. p Lechta, V. (zost.): Jubilejné čislo vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehbilitácii ľudí s postihnutím. Martin. Vydavateľstvo Osveta p Vancová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutỳch. Bratislava. Sapientia p Fogyatékosság, normalizáció, integráció. In (szerk.: Maléth A.): Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Zolnai E.: Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Stang T.: A viselkedészavar mint sajátos kommunikáció. In (szerk.: Falvai R. Végh K.): Esély a teljesebb életre. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Pordán Á.: Új utak a magyarországi középfokú szociális képzésben a szociális ápológondozó képzéstől a segítőképzés felé. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Mesterházi Zs.: Nemzetközi hatások a magyar gyógypedagógiában. Gyógypedagógiai Szemle 2003/Különszám. 31. évf. p Hatos Gy.: Értelmi akadályozottsággal élő felnőttek pedagógiai kísérése. In (szerk.: Gordosné Szabó A.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p

12 27.7. Herzog Cs.: A rehabilitáció, normalizáció és integráció fogalmak kapcsolata. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Falvai R. Zolnai E.: Fogyalékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások. Irányelv és protokoll. Budapest. Szociális Minisztérium p Farkasné Gönczi R.: Mikrokörnyezet. In (szerk.: Farkasné Gönczi R.): Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. Budapest. ÉFOÉSZ p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Szerkesztői megjegyzések a magyar kiadáshoz. In Schwarte, N. Oberste-Ufer, R.: LEWO. Életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban. Segédeszköz a minőségfejlesztéshez (szerk.: ). Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 29. Társszerzőkkel (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 2. kiad p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Feyerer, E. Schaffhauser F. Réthy E. Schiffer Cs.: Az inkluzív nevelés. In (szerk.: Feyerer, E. Schaffhauser F.): Az inkluzív nevelés mesterfokú képzés európai tanterve. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar p Spaller Á. Spaller K.: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest. Timp Kiadó p Andrássy I.: A sajátos nevelési igényről nemzetközi összehasonlítás. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültekintegrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p Karayné Pavalacs Zs.: Az egységes gyógypedagógiai intézményben működő szakszolgálati feladatok, továbblépések, lehetőségek. Fejlesztő Pedagógia 2011/ évf. p Nagyné Schiffer Cs.: inkluzív iskolák fejlesztése. Budapest. Eötös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Társszerzőkkel: Előszó. In (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 2. kiad p ISBN Egyéb. 31. Emberkép, értékorientáció, tudomány: a gyógypedagógia filozófiai kérdésfeltevései. In (szerk.: Zsoldos M.): Magyar Tudomány Napja A diagnosztikus eljárások helye és szerepe a gyógypedagógia és a szociális munka gyakorlatában. A gyógypedagógia fejlődésének tudományos alapjai. Gyógypedagógiai Szemle 2001/Különszám évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: 1 12

13 31.1. Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Életminőség és minőségfejlesztés a szociális rehabilitációban. In (szerk.: Kovácsné Kecskés A.): Minőségbiztosítás és szociálpolitika Budapest. Fővárosi Módszertani Osztály p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p A minőség problémája a felnőtt fogyatékosok ellátásában: a LEWO koncepciója és eszközkészlete. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Farkasné Gönczi R.: Mikrokörnyezet. In (szerk.: Farkasné Gönczi R.): Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. Budapest. ÉFOÉSZ p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Az egyéni deficittől a társadalmi felelősségig. Gyógypedagógia a közoktatásban és a társadalomban. Új Pedagógiai Szemle 2002/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Borbély Sz.:»áhítatos dadogás«és logopédia A fogyatékosság jelensége az irodalomtudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Szauder E.: Marginalitás és liminalitás a gyógypedagógiában. Gyógypedagógiai Szemle 2006/ évf. p Nagyné Heidenwolf. E. Nagyné Tóth I.: Útmutató hallássérült gyerekek, tanulók együttneveléséhez. Budapest. SuliNova p Erőss G.: Különbség és szórás. Kategorizációs és szelekciós finommechanizmusok a közoktatásban. In (szerk.: Erőss G. Kende A.): Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban. Budapest. L Harmattan p Molnárné Ditzendy J.: Esélyteremtés a közoktatásban. In (szerk.: Torda Á.): Utolsó padban. Egy program utóélete. Budapest. Educatio p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-disszertáció. p

14 34.9. Nuszplné Vágvölgyi Á.: Fogadni vagy befogadni? Együttnevelési lehetőségek vizsgálata két intézmény összehasonlításán keresztül. Fejlesztő Pedagógia 2010/ évf. p Meilinger A.: Szülőszerep az integrációban. Az eltérő fejlődés hatásai a szülőkre. In (szerk.: Papp G.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagógiájában. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p. ISBN Könyv. 36. Előszó. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p ISBN Egyéb. 37. A megértő elem a gyógypedagógiai pszichológiában. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p ISBN Könyvfejezet. 38. A LEWO minőségfejlesztési eljárás bemutatása. Kapcsolatok 2002/2. 1. évf. p Folyóiratcikk. 39. Társszerzővel ( Verdes T.): Minőségfejlesztés a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában: a LEWO-módszer I. Gyógypedagógiai Szemle 2003/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Buday J.: A Tudományos Diákköri munka története a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Gyógypedagógiai Szemle 2006/Különszám. 34. évf. p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p A gyógypedagógia alapfogalmai. In (szerk.: Szilágyi V.): Gyógypedagógiai-tiflopedagógiai alapismeretek. Budapest. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége p Könyvfejezet. 41. Gyógypedagógiai alapmodellek. A fogyatékosság értelmezési lehetőségei. Embertárs. 2003/3. 1. évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: 1 14

15 41.1. Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Fogyatékosság, normalizáció, integráció. In (szerk.: Maléth A.): Kézikönyv a kiscsoportos lakóotthonokban dolgozó segítő részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány kiad. p ISBN Könyvfejezet. 43. A gyógypedagógiai antropológia a gyógypedagógia diszciplínarendszerében. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p. Egyéb. Független hivatkozás: Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Mesterházi Zs.: Szabad asszociációk a tanulási akadályozottságról. In (szerk.: Szabó Á- né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Társszerzővel ( Verdes T.): Minőségfejlesztés a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában: a LEWO-módszer II. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Buday J.: A Tudományos Diákköri munka története a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Gyógypedagógiai Szemle 2006/Különszám. 34. évf. p Bujdosó B. Kemény F.: Fogyatékosság és rehabilitáció. Budapest. Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Intézet p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzőkkel (Galambos É. Papp Z. Verdes T. ): A LEWO-módszer alkalmazása a gyakorlatban. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 46. Problematika kvality v starostlivosti o dospelých postihnutých ľudí: LEWOkoncepcia a jej prostriedky 1. časť. Bratislava. Efeta 2004/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 47. A gyógypedagógia antropológiai kérdésfeltevései. In (szerk.: Gordosné Szabó A.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Hajdani I.: Az ember és a fogyatékos ember problematikája a filozófiában. Szociális Munka 2004/ évf. p Buda B.: Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p

16 47.3. Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógiai pszichológia. In (szerk.: Bagdy E. Klein S.): Alkalmazott pszichológia. Budapest. Edge Kiadó p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-disszertáció. p Pénzes É.: Metaforák a gyógypedagógiában. Új Pedagógiai Szemle 2009/ évf. p Könczei Gy. Mesterházi Zs.: Üdvözlet az olvasónak. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p Pénzes É.: A metaforakutatás lehetőségei a (gyógy)pedagógiában. In (szerk.: Papp G.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagóiájában. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzővel (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Hatos Gy.: Könyvajánló. A gyógypedagógia általános kérdései. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Kapcsolatok 2004/2. p Bánfalvy Cs.: A fogyatékossággal élő diákok a közoktatásban o.n Buda B.: Figyelő. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Gyógypedagógiai Szemle 2005/ évf. p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Bertalan R.: Könyvismertetés. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Fejlesztő Pedagógia 2006/ évf. p Bánfalvy Cs.: Beszélgetés Hatos Gyulával. In Bánfalvy Cs. Szauder E. Zászkaliczky P.: Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p Kálmán Zs.: Mással-hangzók... Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Budapest. Bliss Alapítvány p Papp G.: Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés sajátos megközelítése. In (szerk.: Kiss É.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa Pécs. Pannon Egyetem Pécsi Tudományegyetem p Wisinger J.: Értelmi fogyatékosság, cselekvőképesség, gondnokság és a gyógypedagógia. Gyógypedagógiai Szemle 2008/ évf. p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Szabó Á-né: Metamorfózisok: A debilitástól a tanulási akadályozottságig. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültekintegrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p Nagy Z. É. Könczei Gy. Hernádi I.: A fogyatékosságtudomány útjai kettős történeti keretben, avagy első, kísérleti metszet a fogyatékosságtudományról. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p

17 Márkus E. (szerk.): Járhat ő is iskolába. Budapest. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Alapítvány p Erdélyi A.: A gesztusnyelv kommunikációelméleti alapjai. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p Papp G.: BA-, MA-, PhD-eredmények a gyógypedagógiai felsőoktatásban történeti megközelítésben. In (szerk.: Karlovitz J. T.): Speciális kérdések és nézőpontok a felsőoktatásban. Budapest. Neveléstudományi Egyesület p Karayné Pavalacs Zs.: Az egységes gyógypedagógiai intézményben működő szakszolgálati feladatok, továbblépések, lehetőségek. Fejkesztő Pedagógia 2011/ évf. p Sáringerné Szilárd Zs.: A Wii játék hatása az értelmi sérültek körében. Gyógypedagógiai Szemle 2012/ éfv. p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzővel ( Verdes T.): Preambulum. In (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p ISBN Könyvfejezet. 50. Társszerzővel (Verdes T. ): a nevelés legáltalánosabb horizontján. A fogyatékosság jelensége a filozófiai antropológiában. In (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Bertalan Regina: Könyvismertetés. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Fejlesztő Pedagógia 2006/ évf. p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Problematika kvality v starostlivosti o dospelých postihnutých ľudí: LEWOkoncepcia a jej prostriedky 2. časť. Bratislava. Efeta 2005/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 52. A gyógypedagógiai antropológia helye a gyógypedagógus-képzésben. In (szerk.: Falus I. Rapos N.): Közoktatás pedagógusképzés neveléstudomány. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia p. 53. Absztrakt. 53. A gyógypedagógia tágasságáról. Gyógypedagógiai Szemle 2005/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 17

18 54. Társszerzőkkel (Vargáné Molnár M. Molnár M. Zs. ): Krónikus veseelégtelen gyermekek (gyógy)pedagógiai jellemzői: iskolázottsági adatok egy pilótavizsgálat eredményei. In (szerk.: Józsa K.): IV. Pedagógiai értékelési konferencia. Szeged. Szegedi Tudományegyetem p. 40. ISBN Absztrakt. 55. Az antropológiai stúdiumok jelentősége a gyógypedagógusok képzésében. Gyógypedagógiai Szemle 2006/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 56. A (gyógy)pedagógiai antropológia mint a (gyógy)pedagógia bázisdiszciplínája. In (szerk.: Kelemen E. Falus I.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből Budapest. Műszaki Kiadó p ISBN Könyvfejezet. 57. Társszerzővel (Erdélyi, A. ): Ungarische Heilpädagogik zwischen Tradition und neuen Herausforderungen. In (Hrsg.: Albrecht, F. Bürli, A. Erdélyi, A.): Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik. Aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. Bad Heilbrunn. Klinkhardt p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Horňáková, M.: Aspekty medzinárodnej liečebnej a špeciálnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p Zum aktuellen Stand der ungarischen Heilpädagogik eine Kontinuität zwischen Vergangenheit und Zukunft. In (Hrsg.: Gulijk, W. von): Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. Aktuelle Beiträge zum Profil einer Handlungswissenschaft. Berlin. BHP-Verlag p ISBN Könyvfejezet. 59. Társszerzőkkel (Bánfalvy Cs. Szauder E. ): Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Bánfalvy Cs.: Az értelmi fogyatékos személyek néhány szociológiai jellemzője. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T.: Jogok a jóléti présben. A cselekvőképtelenség és értelmi fogyatékosság problematikájához a rendszerváltás utáni Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Alt P.: Differenciálás egyensúly. A mozgássérült személyek iskolai és társadalmi integrációjáról. In (szerk.: Bánfalvy Cs.): Az integrációs cunami. Tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p

19 59.4. Szabó Á-né: Metamorfózisok: A debilitástól a tanulási akadályozottságig. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Verdes T.: A ház az intézet tulajdona. A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról. Esély 2009/ évf. p Vincze T.: Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományban. Debrecen. DE BTK. PhD-disszertáció p Folyamatos múlt. Szemlélet és hagyomány a magyar gyógypedagógiában. In Bánfalvy Cs. Szauder E. : Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógus-képzés félmúltjáról. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p ISBN Könyvfejezet. 61. Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe minulosť, súčasnosť a budúcnosť 1. časť. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 62. Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe minulosť, súčasnosť a budúcnosť. 2. časť. Bratislava. Efeta 2007/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 63. Heilpädagogik im zusammenwachsenden Europa. In (Hrsg.: Biewer, G. Luciak, M. Schwinge, M.): Begegnung und Differenz: Menschen Länder Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn. Klinkhardt p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Horňáková, M.: Stretnutia a diferencie: ľudia krajiny kultúry. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p Hillenbrand, C.: Fachtagung Internationale Sonderpädagogik und Sektionstagung der DGfE in Wien. Zeitschrift für Heilpädagogik 2008/ Jg. p Papp, G.: Historische und aktuelle Entwicklungen in der Ausbildung von Sonderpädagogen in Ungarn, unter besonderer Berücksichtigung von Bachelor- und Master-Studien. In (Hrsg.: Ellger-Rüttgardt, S. Wachtel, G.): Pädagogische Professionalität und Behinderung. Herausfordeungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive. Stuttgart. Kohlhammer p Scholtes, G.: 16 Jahre Heilen und Erziehen : Gestern, Heute und Morgen. Eine Tagung in Wandel. Seelenpflege 2012/1. p Klein, F.: Reformná pedagogika versus inkluzívna pedagogika. In (ed.: Lechta, V.): Vychovny aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava. Iris p Társszerzőkkel (Bakonyi, A. Borsi, T. Garai, D. Kerekes, V. Schiffer, Cs. Tamás, K. ): Country Report of Hungary. In (Ed.: Kron, M.): Early Childhood Education in Inclusive Settings. Basis, Background and Framework of Inclusive Early Education in Five European Countries. Siegen. Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste p ISBN Könyvfejezet. 19

20 65. Inkluzívna pedagogika v Strednej Európe Možnosti aplikácie: Skúsenosti z Maďarska. In (zost.: Lechta, V.): Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogikyv strednej Európe. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta p Absztrakt. Függelten hivatkozás: Vaňhara, L.: Vychodiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2009/3, 19. roč., p Inklusive Pädagogik im Mitteleuropa Anwendungsmöglichkeiten: Erfahrungen aus Ungarn. In (Hrsg.: Lechta, V.): Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik im Mitteleuropa. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta p Absztrakt. Független hivatkozás: Vaňhara, L.: Vychodiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2009/3, 19. roč., p A gyógypedagógia antropológiai alapjairól. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p ISBN Könyvfejezet. 68. Társsszerzővel (Klein, F. ): Entwicklung und Perspektiven der ungarischen Heilpädagogik im europäischen Kontext. Zeitschrift für Heilpädagogik. 2009/ Jg. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Hornáková, M.: Proces profesionalizácie v odbore liecebná pedagogika z pohl adu vzdelávatel a. Revue liecebnej pedagogiky 2011/9. p Tudományos vitáink természetrajzához. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p ISSN Folyóiratcikk. 70. Társszerzőkkel (Kerekes V. Tamás K. Schiffer Cs. Garai D. ): Inkluzív óvodai nevelés egy nemzetközi projekt tükrében. In (szerk.: Bene A.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I.: Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Újvidék Szabadka. Fórum Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar p ISBN Könyvfejezet. 71. Társszerzőkkel (Kerekes V. Tamás K. Schiffer Cs. Garai D. ): Early Childhood Education in the Mirror of an international Project. In (szerk.: Bene A.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I.: Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Újvidék Szabadka. Fórum Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar p. 82. ISBN Absztrakt. 20

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése.

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése. Inkluzív nevelés CG1025 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 1+0/hét Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

dr. Márkus Eszter Publikációs jegyzék (1990-től)

dr. Márkus Eszter Publikációs jegyzék (1990-től) Könyv: 1. MÁRKUS E. (1994) (1997): Képességfejlesztő eszközök a súlyosan és halmozottan sérült mozgásfogyatékos gyermekek gyógypedagógiai nevelésében útmutató. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1. Személyi adatok név: Zászkaliczky Péter születési hely és idő: Budapest, 1964. 04. 28. Mail: zaszkaliczky.peter@barczi.elte.

Szakmai önéletrajz. 1. Személyi adatok név: Zászkaliczky Péter születési hely és idő: Budapest, 1964. 04. 28. Mail: zaszkaliczky.peter@barczi.elte. Szakmai önéletrajz 1. Személyi adatok név: Zászkaliczky Péter születési hely és idő: Budapest, 1964. 04. 28. Mail: zaszkaliczky.peter@barczi.elte.hu 2. Jelenlegi munkahely, beosztás Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Telefon(ok) (mh.) 358-5531 (mobil) 06-30/3235655 Fax(ok) 358-5580 E-mail(ok) (mh.) markus.eszter@barczi.elte.hu; (magán) markus.eszter@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1968.08.03.

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. Radványi Katalin

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Dr. Radványi Katalin PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Radványi Katalin 1. Szakkönyvek és tankönyvek: Hatos Gy.- V. Radványi K. (1987): Tanítás a foglalkoztató iskolában II.rész Speciális tagozatok foglalkozásai Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA ESÉLYTEREMTÉS A tanulás társadalmi feltételei nem egyenlően adottak ma Magyarországon.

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja Alternatív programú intézmények CGB2011 Meghirdetés féléve 4.,5. Kreditpont 2. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Bevezetés a gyógypedagógiába A tantárgy típusa

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A évi Fogyatékosügyi Keretből támogatott pályázatok. Megvalósítás Pályázó neve Pályázó címe Pályázat célja Program helye időszaka

A évi Fogyatékosügyi Keretből támogatott pályázatok. Megvalósítás Pályázó neve Pályázó címe Pályázat célja Program helye időszaka (E Ft) Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Angyalok táncos 6721 Szeged, 1 Érdekvédelmi Szervezete mulatsága 2010-12-01 320 Teleki u. 3. ÉFOÉSZ Közhasznú Szentestén Szegedi Kistérség Többcélú Kirándulás

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 2011. április 11-június 30. A kutatás

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben