Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter"

Átírás

1 Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke Zászkaliczky Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Tanszék) Publikációk száma: 108. Ebből idegen nyelvű: 40 Könyv: 12. Könyvfejezet: 36. Folyóiratcikk: 28. Absztrakt: 8. Egyéb: 23 Első szerzőséggel: 63. Második szerzőséggel: 14. Harmadik/többedik szerzőséggel: 29 Fellelt független hivatkozások száma: 244. Ebből külföldi: A fogyatékosság-fogalom ontológiai vizsgálatának lehetőségéről. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Szakdolgozat p. Egyéb. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest. Gondolat p Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. Budapest. A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány p Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p Könczei Gy. Zsolnai L.: az embert magát tekinti a gazdálkodás céljának A fogyatékosság jelensége a közgazdaság-tudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. Fejlesztő Pedagógia 2008/ évf. p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p A gyógypedagógia etikai problémáiról a Peter Singer-vita tükrében. Gyógypedagógiai Szemle 1992/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Fogyatékosok a társadalomban. Budapest. Gondolat p Könczei Gy.: Mégis kinek az érdeke? A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. Budapest. A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Alapítvány p Szabó P. T. (szerk.): Erkölcstani vázlatok. Budapest. Ikva p Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p. 89.

2 2.5. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Illyés S.: A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Büki P.: Fedőneve T/4. A nácik eutanázia-programja. Ezredvég 2002/ évf. o.n Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p Bass L.: Szüljön másikat?! Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Gordosné Szabó A.: Bevezetés. A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Illyés S.: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Oktatás, kutatás és klinikai munka a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben. Beszélgetés Lányiné dr. Engelmayer Ágnes főiskolai tanárral, az intézet vezetőjével. In (szerk.: Borbély S. Torda Á.): 10 éves a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Vizsgáló és Tanácsadó Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 4. Az intézet jelene, jövője a főiskolán belül. Beszélgetés dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, főiskolai főigazgatóval. In (szerk.: Borbély S. Torda Á.): 10 éves a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Vizsgáló és Tanácsadó Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 5. Utilitarista érvelésmódok modern bioetikai problémák megoldási kísérleteinek esetében. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar p. Szakdolgozat. Egyéb. 6. Utilitarista érvelésmódok modern bioetikai problémák megoldási kísérleteinél. Magyar Filozófiai Szemle 1993/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p

3 6.2. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Pálhegyi F.: Pedagógiai kalauz. Útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Schaffhauser F.: A nevelés alanyi feltételei. Budapest. Telosz p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Gordosné Szabó A.: Bevezetés. A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Jenseits des geteilten Bewusstseins. Über Herkunft und Perspektiven der jungen Generation der ungarischen Erziehungswissenschaft. In (Hrsg.: Bittner, G.): Biographien im Umbruch. Lebenslaufforschung und Vergleichende Erziehungswissenschaft. Würzburg. Verlag Königshausen & Neumann p ISBN Könyvfejezet. 8. Társszerzővel (Hrsg.: Amrein, Ch. ): Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration. Die Beiträge der 30. Arbeitstagung der Dozenten/innen für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern vom 30. September bis 2. Oktober 1993 an der Bárczi-Gusztáv-Hochschule für Heilpädagogik Budapest. Freiburg/CH. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Ihre Nachbargebiete 1994/ Jg. 454 p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ezredforduló új kihívásai a gyógypedagógiával szemben. Gyógypedagógiai Szemle 1995/ évf. p Zsoldos, M. Perlusz, A.: Occupational stereotyping by hearing impaired and hearing people: experiences of a comparative survey. Eruropean Journal of Special Needs Education 1996/1. p Bürli, A.: Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven. Zürich. Edition SZH p Mesterházi Zs.: Gyógypedagógia. In (szerk.: Báthory Z. Falus I.): Pedagógiai lexikon I. Budapest. Keraban p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 2. módosított kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p

4 8.8. Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Ellger-Rüttgardt, S.: Modelle allgemeiner Schulen mit abweichendem Lehrplan im Ausland. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Klein, F.: Heilpädagogische Verantwortung für menschen mit Behinderung im Epochenumbruch. Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie 2011/1. p Óhidy, A.: Der erziehungswissenschaftliche Lifelong Learning Diskurs. Rezeption der europäischen Reformdiskussion in Deutschland und Ungarn. Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. p Klein, F.: Liečebnopedagogická zodpovednosť za ľudí s postihnutím na prelome epoch. Bratislava. Efeta 2011/1. roč. 21. p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Professionalität und Berufung in der Sonderpädagogik. In (Hrsg.: Amrein, Ch. ): Die Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Integration. Die Beiträge der 30. Arbeitstagung der Dozenten/innen für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern vom 30. September bis 2. Oktober 1993 an der Bárczi-Gusztáv-Hochschule für Heilpädagogik Budapest. Freiburg/CH. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Ihre Nachbargebiete 1994/ Jg. p ISBN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Mesterházi Zs.: Gyógypedagógus. In (szerk.: Báthory Z. Falus I.): Pedagógiai lexikon I. Budapest. Keraban p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Bürli, A.: Heil-/ Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Bern. EDK p Bürli, A.: La pedagogie specialisée dans le systéme suisse d éducation et de formation. Bern. EDK p Domms, I.: Analyse des Textes von Annen Waldschmidt: Diskursives Ereignis Selbstbestimmung: Behindertenpädagogische und bioethische Konstruktionen im Vergleich. Norderstedt. Grin. p Az új Európa új gyógypedagógiája. A német nyelvű országok gyógypedagógiaoktatóinak kongresszusa Budapesten. Gyógypedagógiai Szemle 1994/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ezredforduló új kihívásai a gyógypedagógiával szemben. Gyógypedagógiai Szemle 1995/ évf. p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p

5 11. Abortusz és fogyatékosság. Gyógypedagógiai Szemle 1994/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Illyés S.: Az ép és a fogyatékos tanulók együttnevelése és az egyenlőségeszmény. In (szerk.: Tóth L.): Az elveszett teljesség. Budapest. Kortárs Kiadó p Mesterházi Zs.: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Buda B.: Könyvismertetés. Zászkaliczky Péter (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Addictologia Hungarica 1997/1. 5. évf. p Perlusz A.: A hallássérült gyermekek integrációja. Budapest. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Spaller Á. Spaller K.: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest. Timp Kiadó p Bánfalvy Cs.: Beszélgetés Lányiné Engelmayer Ágnessel. In Bánfalvy Cs. Szauder E. Zászkaliczky P.: Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p Mooréhné Szikszai K.: Varázsszavak hétköznapi szavak élő szók élő beszéd. A népmese diagnosztikai jelentősége. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Andrássy I.: A sajátos nevelési igényről nemzetközi összehasonlítás. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Előszó. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 14. A megértő elem a gyógypedagógiai pszichológiában. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: 16 5

6 14.1. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete. Gyógypedagógiai Szemle 1998/Különszám. 26. évf. p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Illyés S.: Veda v liečebnej pedagogike v čera a dnes. Bratislava. Efeta 2002/ roč. p Illyés S.: Tudomány a gyógypedagógiában tegnap és ma. Gyógypedagógiai Szemle 2003/Különszám. 31. évf. p Borbély Sz.:»áhítatos dadogás«és logopédia A fogyatékosság jelensége az irodalomtudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Illyés S.: Tudomány és gyakorlat a gyógypedagógiában. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Lányiné Engelmayer Á. Takács K.: nemcsak a sérült képességet kell vizsgálni, hanem azt az embert, aki ezeknek a hordozója A fogyatékosság jelensége a pszichológiában. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógiai pszichológia. In (szerk.: Bagdy E. Klein S.): Alkalmazott pszichológia. Budapest. Edge Kiadó p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Papp G.: Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés sajátos megközelítése. In szerk.: Kiss É.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa Pécs. Pannon Egyetem Pécsi Tudományegyetem p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhDdisszertáció p Marián B. Verdes T.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerőpiaci helyzete. Budapest. Országos Piackutató Intézet p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p A súlyos akadályozottsággal élő emberek humán szükségleteinek antropológiai jelentőségéhez. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése. Budapest. Országos Közoktatási Intézet p Könyvfejezet. Független hivatkozás: Márkus E.: Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek megsegítésének elméleti megalapozása. In (szerk.: Márkus E.): Ismerkedés, megértés, együttlét. Súlyoshalmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p

7 15.2. Márkus E.: A súlyosan-halmozottan sérült személyek pedagógiájának kialakulása. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Marián B. Verdes T.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerőpiaci helyzete. Budapest. Országos Piackutató Intézet p Jelentkezés az Európa Fórum évi szakmai tanfolyamára. Gyógypedagógiai Szemle 1996/ évf. p. 65. ISSN Egyéb. Független hivatkozás: Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Társszerzőkkel (zost.: Lechta, V. Matuška, O. ): Nové cesty k postihnutỳm ľudom. Rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Šmidová, M.: Prístup k deťom s telesným postihnutím. Trnava. TU p Požár, L.: Nové trendy v integrácii postihnutých. Skolský psychológ 1999/ roč. p Baginová, T.: Rodinná psychoterapia. In: (red.: Ihnacík, J. a kol.): Psychologické poradenstvo na prelome tisícročia. Košice. ISZ p Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha. Karolinum p Afasiologikenkonferens i Slovakien. Logopednytt, 2000/6. p Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava. Sapientia p Vančová, A.: Terminologický a pojmový aparát využívaný v špecialnopedagogickej literatúre vo vzťahu k problematike viacnásobných postihnutí. Bratislava. Efeta 2002/ (zost.): Vítková, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně p Jurkovičova, P.: Komplexnost starostilivosti a sluzieb poskytovanych s specialnopedagogickej poradni a v detskom integracnom centre E-pedagogium 2006/1. p Hajkova, V. Störmer, N.: Lebensbegleitung und Förderung. Berlin. Frank & Timme p Opatrilová, D.: Zak na hranici vzdelavatelnosti. Praha. Institut synergické reflexní terapie p Társszerzőkkel: Predhovor zostavovateľov. In (zost.: Lechta, V. Matuška, O. ): Nové cesty k postihnutỳm ľudom. Rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. 7. ISBN Egyéb. 19. Társszerzőkkel (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: 7 7

8 19.1. Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és rehabilitáció. In (szerk.: Katona F. Siegler J.): Orvosi rehabilitáció. Budapest. Medicina p Gaál É.: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Gordosné Szabó A.: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógiai folyamatról. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Papp G.: Tanulásban akadályozott gyerekek a többségi általános iskolában. Pécs. Comenius p Társszerzőkkel: Előszó. In (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Bratislava. Vydavateľstvo Liečreh Gúth p ISBN Egyéb. 21. (szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és rehabilitáció. In (szerk.: Katona F. Siegler J.): Orvosi rehabilitáció. Budapest. Medicina p Makrai J.-né: Mi a lakóotthon? In (szerk.: Maléth A.: Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Bánfalvy Cs.: A fogyatékosok oktatása és képzése Magyarországon. Budapest. Oktatáskutató Intézet p Bánfalvy Cs.: Fogyatékosság és szociális hátrány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógia mint tudomány. In (szerk.: Illyés S.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Mezeiné Sánta K.: Minőségbiztosítási elképzelések a zsirai Fogyatékosok Otthonában. Szociális Munka 2000/ évf. p Zolnai E.: Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Kálmán Zs. Könczei Gy.: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest. Osiris p

9 Könczei Gy. Radványi K. (szerk.): Gyógypedagógia Határok nélkül. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p Hatos Gy.: Értelmi akadályozottsággal élő felnőttek pedagógiai kísérése. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Jászberényi M.: Gyógypedagógiai terápiák és szupervízió. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Komáromi R. Lendvai N.: hangot nyertek, társadalmi érdekérvényesítést szereztek maguknak A fogyatékosság jelensége a szociálpolitikában. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógia és terápia. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Mesterházi Zs.: A gyógypedagógiai folyamatról. In (szerk.: Gordosné Szabó A.). Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p Zomi T. (szerk.): Információ Megnövelt Esélyek. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Kozma J.: A szociális munka professzionalizációja a jóléti államokban. Kapocs 2007/1. p Falvai R. Zolnai E.: Fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások. Irányelv és protokoll. Budapest. Szociális Minisztérium p Verdes T.: Jogok a jóléti présben. A cselekvőképtelenség és értelmi fogyatékosság problematikájához a rendszerváltás utáni Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Kozma Á.: Az intézetekben élő értelmi fogyatékos emberek helyzete. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Pordán Á.: Összegzés. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Márkus E. (szerk.): Járhat ő is iskolába. Budapest. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Alapítvány p Verdes T.: A ház az intézet tulajdona. A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról. Esély 2009/ évf. p Zolnai E.: A felnőtté válás pszichológiai mozzanata. In (szerk. Fonyó I.): Felnőtt élet. Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p

10 Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Horváth P.: Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika. In (szerk.: Zászkaliczky P.): Az iskolai és a társadalmi integráció feltételrendszere és korlátai. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem p Külföldi kitekintés. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 23. A deinstitucionalizáció folyamata a német nyelvű országokban. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Könczei Gy.: Rethinking disability and discrimination. A social and economic approach p Mezeiné Sánta K.: Minőségbiztosítási elképzelések a zsirai Fogyatékosok Otthonában. Szociális Munka 2000/ évf. p Jászberényi M.: A szupervízió szerepe az értelmi akadályozott személyek autonómabb életformáinak kialakításában. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Pordán Á.: Új utak a magyarországi középfokú szociális képzésben a szociális ápológondozó képzéstől a segítőképzés felé. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Gordosné Szabó A.: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Laki T.: Use of AT and independence in realtion with the physical characteristics of the living environment: An international survey on group-homes for persons with intellectual disabilities. In (Ed.: Kalman, S.): Communication in a shared world. Budapest. Hungarian Bliss Foundation p Laki T.: Értelmi sérült személyek lakókörnyezete. Kiscsoportos lakóotthonok összehasonlító vizsgálata. Budapest. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. PhD-értekezés. p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Cselekvőképtelen személyek társadalmi tagságának egyes kérdései a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. Társaság a Szabadságjogokért p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Bujdosó B. Kemény F.: Fogyatékosság és rehabilitáció. Budapest. Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Intézet p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p

11 Jászberényi M.: Értelmi sérüléssel élő felnőttek lehetőségei a pszichológiai segítségre és a pszichoterápiára. In (szerk. Fonyó I.): Felnőtt élet. Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T. Tóth M.: A per tárgya. Gondnokság alá helyezett személyek társadalmi kirekesztődésének mozgásformái a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p Verdes T. Scharle Á. Váradi B.: Intézet helyett. Esély 2011/ évf. p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Hazai helyzetkép. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 25. A megbeszélések összefoglalói. In (szerk: ): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest. Kézenfogva Alapítvány Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. 26. Hraničné postavenie špeciálnopedagogickej metodológie. Bratislava. Efeta 1998/1. 8. roč. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Hatos Gy.: Érték- és érdekkülönbségek a súlyosan akadályozottak szociális ellátásának gyakorlatában. Gyógypedagógiai Szemle 1998/Különszám. 26. évf. p Lechta, V. (zost.): Jubilejné čislo vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehbilitácii ľudí s postihnutím. Martin. Vydavateľstvo Osveta p Vancová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutỳch. Bratislava. Sapientia p Fogyatékosság, normalizáció, integráció. In (szerk.: Maléth A.): Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Zolnai E.: Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Stang T.: A viselkedészavar mint sajátos kommunikáció. In (szerk.: Falvai R. Végh K.): Esély a teljesebb életre. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Erdélyi, A.: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels. Würzburg. Ergon p Pordán Á.: Új utak a magyarországi középfokú szociális képzésben a szociális ápológondozó képzéstől a segítőképzés felé. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p Mesterházi Zs.: Nemzetközi hatások a magyar gyógypedagógiában. Gyógypedagógiai Szemle 2003/Különszám. 31. évf. p Hatos Gy.: Értelmi akadályozottsággal élő felnőttek pedagógiai kísérése. In (szerk.: Gordosné Szabó A.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p

12 27.7. Herzog Cs.: A rehabilitáció, normalizáció és integráció fogalmak kapcsolata. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Falvai R. Zolnai E.: Fogyalékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatások. Irányelv és protokoll. Budapest. Szociális Minisztérium p Farkasné Gönczi R.: Mikrokörnyezet. In (szerk.: Farkasné Gönczi R.): Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. Budapest. ÉFOÉSZ p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Szerkesztői megjegyzések a magyar kiadáshoz. In Schwarte, N. Oberste-Ufer, R.: LEWO. Életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban. Segédeszköz a minőségfejlesztéshez (szerk.: ). Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola p ISBN Egyéb. 29. Társszerzőkkel (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 2. kiad p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Feyerer, E. Schaffhauser F. Réthy E. Schiffer Cs.: Az inkluzív nevelés. In (szerk.: Feyerer, E. Schaffhauser F.): Az inkluzív nevelés mesterfokú képzés európai tanterve. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar p Spaller Á. Spaller K.: Gyógypedagógiai ismeretek tára. Budapest. Timp Kiadó p Andrássy I.: A sajátos nevelési igényről nemzetközi összehasonlítás. Fejlesztő Pedagógia 2007/ évf. p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültekintegrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p Karayné Pavalacs Zs.: Az egységes gyógypedagógiai intézményben működő szakszolgálati feladatok, továbblépések, lehetőségek. Fejlesztő Pedagógia 2011/ évf. p Nagyné Schiffer Cs.: inkluzív iskolák fejlesztése. Budapest. Eötös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Társszerzőkkel: Előszó. In (szerk.: Lechta, V. Matuška, O.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 2. kiad p ISBN Egyéb. 31. Emberkép, értékorientáció, tudomány: a gyógypedagógia filozófiai kérdésfeltevései. In (szerk.: Zsoldos M.): Magyar Tudomány Napja A diagnosztikus eljárások helye és szerepe a gyógypedagógia és a szociális munka gyakorlatában. A gyógypedagógia fejlődésének tudományos alapjai. Gyógypedagógiai Szemle 2001/Különszám évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: 1 12

13 31.1. Mesterházi Zs.: a mélyben folyamatosan ugyanaz a búvópatak táplálta A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Életminőség és minőségfejlesztés a szociális rehabilitációban. In (szerk.: Kovácsné Kecskés A.): Minőségbiztosítás és szociálpolitika Budapest. Fővárosi Módszertani Osztály p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p A minőség problémája a felnőtt fogyatékosok ellátásában: a LEWO koncepciója és eszközkészlete. In (szerk.: Lányiné Engelmayer Á.): Kiscsoportos lakóotthonok. Hol is tartunk? Budapest. Soros Alapítvány p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Farkasné Gönczi R.: Mikrokörnyezet. In (szerk.: Farkasné Gönczi R.): Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. Budapest. ÉFOÉSZ p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Galambos É. Papp Z. Verdes T.: A minőség problémája a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában. In (szerk.: Könczei Gy.): A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Az egyéni deficittől a társadalmi felelősségig. Gyógypedagógia a közoktatásban és a társadalomban. Új Pedagógiai Szemle 2002/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Borbély Sz.:»áhítatos dadogás«és logopédia A fogyatékosság jelensége az irodalomtudományban. In (szerk.: Zászkaliczky P. Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Szauder E.: Marginalitás és liminalitás a gyógypedagógiában. Gyógypedagógiai Szemle 2006/ évf. p Nagyné Heidenwolf. E. Nagyné Tóth I.: Útmutató hallássérült gyerekek, tanulók együttneveléséhez. Budapest. SuliNova p Erőss G.: Különbség és szórás. Kategorizációs és szelekciós finommechanizmusok a közoktatásban. In (szerk.: Erőss G. Kende A.): Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban. Budapest. L Harmattan p Molnárné Ditzendy J.: Esélyteremtés a közoktatásban. In (szerk.: Torda Á.): Utolsó padban. Egy program utóélete. Budapest. Educatio p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-disszertáció. p

14 34.9. Nuszplné Vágvölgyi Á.: Fogadni vagy befogadni? Együttnevelési lehetőségek vizsgálata két intézmény összehasonlításán keresztül. Fejlesztő Pedagógia 2010/ évf. p Meilinger A.: Szülőszerep az integrációban. Az eltérő fejlődés hatásai a szülőkre. In (szerk.: Papp G.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagógiájában. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p (szerk.):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p. ISBN Könyv. 36. Előszó. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p ISBN Egyéb. 37. A megértő elem a gyógypedagógiai pszichológiában. In (szerk.: ):...önmagában véve senki sem.... Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből Lányiné dr. Engelmayer Ágnes 65. születésnapjára. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 2. kiad p ISBN Könyvfejezet. 38. A LEWO minőségfejlesztési eljárás bemutatása. Kapcsolatok 2002/2. 1. évf. p Folyóiratcikk. 39. Társszerzővel ( Verdes T.): Minőségfejlesztés a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában: a LEWO-módszer I. Gyógypedagógiai Szemle 2003/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Buday J.: A Tudományos Diákköri munka története a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Gyógypedagógiai Szemle 2006/Különszám. 34. évf. p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p A gyógypedagógia alapfogalmai. In (szerk.: Szilágyi V.): Gyógypedagógiai-tiflopedagógiai alapismeretek. Budapest. Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége p Könyvfejezet. 41. Gyógypedagógiai alapmodellek. A fogyatékosság értelmezési lehetőségei. Embertárs. 2003/3. 1. évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: 1 14

15 41.1. Verdes T.: Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok a közoktatásban. Budapest. DeJuRe Alapítvány Kézenfogva Alapítvány p Fogyatékosság, normalizáció, integráció. In (szerk.: Maléth A.): Kézikönyv a kiscsoportos lakóotthonokban dolgozó segítő részére. Budapest. Kézenfogva Alapítvány kiad. p ISBN Könyvfejezet. 43. A gyógypedagógiai antropológia a gyógypedagógia diszciplínarendszerében. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p. Egyéb. Független hivatkozás: Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Mesterházi Zs.: Szabad asszociációk a tanulási akadályozottságról. In (szerk.: Szabó Á- né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Lányiné Engelmayer Á.: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest. Medicina p Társszerzővel ( Verdes T.): Minőségfejlesztés a felnőtt értelmi fogyatékosok lakhatást nyújtó szociális ellátásában: a LEWO-módszer II. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Buday J.: A Tudományos Diákköri munka története a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Gyógypedagógiai Szemle 2006/Különszám. 34. évf. p Bujdosó B. Kemény F.: Fogyatékosság és rehabilitáció. Budapest. Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Intézet p Hatos Gy.: Életkilátás életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzőkkel (Galambos É. Papp Z. Verdes T. ): A LEWO-módszer alkalmazása a gyakorlatban. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 46. Problematika kvality v starostlivosti o dospelých postihnutých ľudí: LEWOkoncepcia a jej prostriedky 1. časť. Bratislava. Efeta 2004/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 47. A gyógypedagógia antropológiai kérdésfeltevései. In (szerk.: Gordosné Szabó A.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Budapest. Medicina p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Hajdani I.: Az ember és a fogyatékos ember problematikája a filozófiában. Szociális Munka 2004/ évf. p Buda B.: Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Gyógypedagógiai Szemle 2004/ évf. p

16 47.3. Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Lányiné Engelmayer Á.: Gyógypedagógiai pszichológia. In (szerk.: Bagdy E. Klein S.): Alkalmazott pszichológia. Budapest. Edge Kiadó p Bodorné Németh T.: Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás. Budapest. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-disszertáció. p Pénzes É.: Metaforák a gyógypedagógiában. Új Pedagógiai Szemle 2009/ évf. p Könczei Gy. Mesterházi Zs.: Üdvözlet az olvasónak. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p Pénzes É.: A metaforakutatás lehetőségei a (gyógy)pedagógiában. In (szerk.: Papp G.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Új utak és eredmények a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagóiájában. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzővel (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Hatos Gy.: Könyvajánló. A gyógypedagógia általános kérdései. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Kapcsolatok 2004/2. p Bánfalvy Cs.: A fogyatékossággal élő diákok a közoktatásban o.n Buda B.: Figyelő. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Gyógypedagógiai Szemle 2005/ évf. p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Bertalan R.: Könyvismertetés. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Fejlesztő Pedagógia 2006/ évf. p Bánfalvy Cs.: Beszélgetés Hatos Gyulával. In Bánfalvy Cs. Szauder E. Zászkaliczky P.: Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p Kálmán Zs.: Mással-hangzók... Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Budapest. Bliss Alapítvány p Papp G.: Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés sajátos megközelítése. In (szerk.: Kiss É.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa Pécs. Pannon Egyetem Pécsi Tudományegyetem p Wisinger J.: Értelmi fogyatékosság, cselekvőképesség, gondnokság és a gyógypedagógia. Gyógypedagógiai Szemle 2008/ évf. p Hatos Gy.: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. 4. átdolg. kiad. Gyula. APC Stúdió p Szabó Á-né: Metamorfózisok: A debilitástól a tanulási akadályozottságig. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Deák A.: Érvek és ellenérvek a mozgássérültekintegrált nevelésével kapcsolatban. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p Nagy Z. É. Könczei Gy. Hernádi I.: A fogyatékosságtudomány útjai kettős történeti keretben, avagy első, kísérleti metszet a fogyatékosságtudományról. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p

17 Márkus E. (szerk.): Járhat ő is iskolába. Budapest. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Alapítvány p Erdélyi A.: A gesztusnyelv kommunikációelméleti alapjai. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó p Papp G.: BA-, MA-, PhD-eredmények a gyógypedagógiai felsőoktatásban történeti megközelítésben. In (szerk.: Karlovitz J. T.): Speciális kérdések és nézőpontok a felsőoktatásban. Budapest. Neveléstudományi Egyesület p Karayné Pavalacs Zs.: Az egységes gyógypedagógiai intézményben működő szakszolgálati feladatok, továbblépések, lehetőségek. Fejkesztő Pedagógia 2011/ évf. p Sáringerné Szilárd Zs.: A Wii játék hatása az értelmi sérültek körében. Gyógypedagógiai Szemle 2012/ éfv. p Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. 4. bővített és frissített kiadás. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar p Társszerzővel ( Verdes T.): Preambulum. In (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p ISBN Könyvfejezet. 50. Társszerzővel (Verdes T. ): a nevelés legáltalánosabb horizontján. A fogyatékosság jelensége a filozófiai antropológiában. In (szerk.: Verdes T.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. A fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban. Tanulmányok Gordosné Szabó Anna tiszteletére. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Bertalan Regina: Könyvismertetés. Zászkaliczky P. Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Fejlesztő Pedagógia 2006/ évf. p Márkus E.: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-disszertáció p Problematika kvality v starostlivosti o dospelých postihnutých ľudí: LEWOkoncepcia a jej prostriedky 2. časť. Bratislava. Efeta 2005/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 52. A gyógypedagógiai antropológia helye a gyógypedagógus-képzésben. In (szerk.: Falus I. Rapos N.): Közoktatás pedagógusképzés neveléstudomány. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia p. 53. Absztrakt. 53. A gyógypedagógia tágasságáról. Gyógypedagógiai Szemle 2005/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 17

18 54. Társszerzőkkel (Vargáné Molnár M. Molnár M. Zs. ): Krónikus veseelégtelen gyermekek (gyógy)pedagógiai jellemzői: iskolázottsági adatok egy pilótavizsgálat eredményei. In (szerk.: Józsa K.): IV. Pedagógiai értékelési konferencia. Szeged. Szegedi Tudományegyetem p. 40. ISBN Absztrakt. 55. Az antropológiai stúdiumok jelentősége a gyógypedagógusok képzésében. Gyógypedagógiai Szemle 2006/ évf. p ISSN Folyóiratcikk. 56. A (gyógy)pedagógiai antropológia mint a (gyógy)pedagógia bázisdiszciplínája. In (szerk.: Kelemen E. Falus I.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből Budapest. Műszaki Kiadó p ISBN Könyvfejezet. 57. Társszerzővel (Erdélyi, A. ): Ungarische Heilpädagogik zwischen Tradition und neuen Herausforderungen. In (Hrsg.: Albrecht, F. Bürli, A. Erdélyi, A.): Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik. Aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. Bad Heilbrunn. Klinkhardt p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Horňáková, M.: Aspekty medzinárodnej liečebnej a špeciálnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p Zum aktuellen Stand der ungarischen Heilpädagogik eine Kontinuität zwischen Vergangenheit und Zukunft. In (Hrsg.: Gulijk, W. von): Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung. Aktuelle Beiträge zum Profil einer Handlungswissenschaft. Berlin. BHP-Verlag p ISBN Könyvfejezet. 59. Társszerzőkkel (Bánfalvy Cs. Szauder E. ): Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógia félmúltjáról. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p. ISBN Könyv. Független hivatkozás: Bánfalvy Cs.: Az értelmi fogyatékos személyek néhány szociológiai jellemzője. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Verdes T.: Jogok a jóléti présben. A cselekvőképtelenség és értelmi fogyatékosság problematikájához a rendszerváltás utáni Magyarországon. In (szerk.: Bass L.): Amit tudunk és amit nem. Az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Budapest. Kézenfogva Alapítvány p Alt P.: Differenciálás egyensúly. A mozgássérült személyek iskolai és társadalmi integrációjáról. In (szerk.: Bánfalvy Cs.): Az integrációs cunami. Tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról. Budapest. Eötvös Kiadó p

19 59.4. Szabó Á-né: Metamorfózisok: A debilitástól a tanulási akadályozottságig. In (szerk.: Szabó Á-né): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Budapest. Educatio p Verdes T.: A ház az intézet tulajdona. A totális intézmények lebontásáról, humanizálásáról és modernizálásáról. Esély 2009/ évf. p Vincze T.: Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományban. Debrecen. DE BTK. PhD-disszertáció p Folyamatos múlt. Szemlélet és hagyomány a magyar gyógypedagógiában. In Bánfalvy Cs. Szauder E. : Gyógypedagógus-történetek. Beszélgetések a magyar gyógypedagógus-képzés félmúltjáról. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar p ISBN Könyvfejezet. 61. Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe minulosť, súčasnosť a budúcnosť 1. časť. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 62. Liečebná pedagogika v zjednocujúcej sa Európe minulosť, súčasnosť a budúcnosť. 2. časť. Bratislava. Efeta 2007/ roč. p ISSN Folyóiratcikk. 63. Heilpädagogik im zusammenwachsenden Europa. In (Hrsg.: Biewer, G. Luciak, M. Schwinge, M.): Begegnung und Differenz: Menschen Länder Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn. Klinkhardt p ISBN Könyvfejezet. Független hivatkozás: Horňáková, M.: Stretnutia a diferencie: ľudia krajiny kultúry. Bratislava. Efeta 2006/ roč. p Hillenbrand, C.: Fachtagung Internationale Sonderpädagogik und Sektionstagung der DGfE in Wien. Zeitschrift für Heilpädagogik 2008/ Jg. p Papp, G.: Historische und aktuelle Entwicklungen in der Ausbildung von Sonderpädagogen in Ungarn, unter besonderer Berücksichtigung von Bachelor- und Master-Studien. In (Hrsg.: Ellger-Rüttgardt, S. Wachtel, G.): Pädagogische Professionalität und Behinderung. Herausfordeungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive. Stuttgart. Kohlhammer p Scholtes, G.: 16 Jahre Heilen und Erziehen : Gestern, Heute und Morgen. Eine Tagung in Wandel. Seelenpflege 2012/1. p Klein, F.: Reformná pedagogika versus inkluzívna pedagogika. In (ed.: Lechta, V.): Vychovny aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava. Iris p Társszerzőkkel (Bakonyi, A. Borsi, T. Garai, D. Kerekes, V. Schiffer, Cs. Tamás, K. ): Country Report of Hungary. In (Ed.: Kron, M.): Early Childhood Education in Inclusive Settings. Basis, Background and Framework of Inclusive Early Education in Five European Countries. Siegen. Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste p ISBN Könyvfejezet. 19

20 65. Inkluzívna pedagogika v Strednej Európe Možnosti aplikácie: Skúsenosti z Maďarska. In (zost.: Lechta, V.): Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogikyv strednej Európe. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta p Absztrakt. Függelten hivatkozás: Vaňhara, L.: Vychodiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2009/3, 19. roč., p Inklusive Pädagogik im Mitteleuropa Anwendungsmöglichkeiten: Erfahrungen aus Ungarn. In (Hrsg.: Lechta, V.): Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik im Mitteleuropa. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta p Absztrakt. Független hivatkozás: Vaňhara, L.: Vychodiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky. Bratislava. Efeta 2009/3, 19. roč., p A gyógypedagógia antropológiai alapjairól. In (szerk.: Bábosik I.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest. Okker p ISBN Könyvfejezet. 68. Társsszerzővel (Klein, F. ): Entwicklung und Perspektiven der ungarischen Heilpädagogik im europäischen Kontext. Zeitschrift für Heilpädagogik. 2009/ Jg. p ISSN Folyóiratcikk. Független hivatkozás: Hornáková, M.: Proces profesionalizácie v odbore liecebná pedagogika z pohl adu vzdelávatel a. Revue liecebnej pedagogiky 2011/9. p Tudományos vitáink természetrajzához. Fogyatékosság és Társadalom. 2009/1. 1. évf. p ISSN Folyóiratcikk. 70. Társszerzőkkel (Kerekes V. Tamás K. Schiffer Cs. Garai D. ): Inkluzív óvodai nevelés egy nemzetközi projekt tükrében. In (szerk.: Bene A.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I.: Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Újvidék Szabadka. Fórum Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar p ISBN Könyvfejezet. 71. Társszerzőkkel (Kerekes V. Tamás K. Schiffer Cs. Garai D. ): Early Childhood Education in the Mirror of an international Project. In (szerk.: Bene A.): Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I.: Általános kérdések (anya)nyelvi oktatás. Újvidék Szabadka. Fórum Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar p. 82. ISBN Absztrakt. 20

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata

GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata !!"#$ GyóGypedaGóGiai Szemle a magyar Gyógypedagógusok egyesületének folyóirata Ez a szám az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szaktanácsadók:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Ms. MÁRKUS, ESZTER: THEORETICAL AND EMPIRICAL QUESTIONS

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2012 XL. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Ajánló bibliográfia. [Bővített]

Ajánló bibliográfia. [Bővített] Ajánló bibliográfia [Bővített] Készült a Prizma EGYMI ellátási körzetébe tartozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek számára, akik tájékozódni

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2012 XL. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 281 300. (2002) A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE, OKTATÁSA EURÓPÁBAN Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései Réthy Endréné Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA Gyógypedagógiai Szemle 2010 XXXVIII. évfolyam 4 www.gyogypedszemle.hu 2010 XXXVIII. évfolyam GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet)

A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet) BÁNFALVY CSABA A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet) A változó demográfiai adottságok következtében a normál iskolák rendszeresen tapasztalják,

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A

Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A Laki Ildikó OKTATÁS, KÉPZÉS AVAGY FOGYATÉKOSOK/FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK A FELNŐTTOKTATÁSBAN? A fogyatékkal élő emberek társadalmi helyzete az ezredfordulót követően: Magyarországi tendenciák A fogyatékkal

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM Kiskönyvtár FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM A FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNY ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIA FOLYÓIRATA 2009/1. I.

FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM Kiskönyvtár FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM A FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNY ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIA FOLYÓIRATA 2009/1. I. borito_vegleges_0.qxp 2009.04.24. 9:59 Page 1 FOGYATÉKOSSÁG ÉS TÁRSADALOM Kiskönyvtár 2009/1. 2 0 0 9 / 1. ft I. ÉVFOLYAM T Á R S A D A L O M STEVE LEACH SUSAN E. EVANS T ÁMOG ROSEMARIE GARLAND-THOMSON

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálta: Dr. Zachár László Dr. Szilágyi Vilmos Dr. Koncz István

PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálta: Dr. Zachár László Dr. Szilágyi Vilmos Dr. Koncz István PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálta: Dr. Zachár László Dr. Szilágyi Vilmos Dr. Koncz István Tartalomjegyzék: SÁPINÉ BÉNYEI RITA: ÚJ PEDAGÓGIAI LEHETŐSÉG A TANÍTÁS KIHÍVÁSAIRA - DE, HUMÁN

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA J U B I L E U M I S Z Á M 2012 XL. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ:

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben