MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z"

Átírás

1 SZEMÉLYES ADATOK Telefon(ok) (mh.) (mobil) 06-30/ Fax(ok) (ok) (mh.) (magán) Állampolgárság magyar Születési idő ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam (-tól ig) (jelenleg is) Gyógypedagógiai tanár, főiskolai docens (2007. januártól), korábban: főiskolai tanársegéd ( ), főiskolai adjunktus ( ), oktatási dékánhelyettes (2009. júliustól), korábban: oktatási főigazgatóhelyettes (2007. július június) Szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanárok és terapeuták képzése nappali, esti és levelező tagozaton (előadások, szemináriumok, tréningek, gyakorlatvezetés, oktatásszervezés, vizsgáztatás, záródolgozat-irányítás); A gyógypedagógus képzés reform-tantervének kidolgozása ( ; struktúra, tanár és terapeuta szakágak, tanegységek kidolgozása); Rehabilitációs foglalkoztató terapeuta szakirányú továbbképzési szak kidolgozása és kurzusok vezetése; Közreműködés a BA és MA-szintű gyógypedagógus-képzés kidolgozásában ( ); Német és angol nyelvű kurzusok vezetése külföldi hallgatóknak (Erasmus); Kurzusok vezetése a gyógypedagógus-képzés más szakterületein, szakirányain; Kurzusok vezetése az egyetemi szintű gyógypedagógus képzésben; Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája szakirányú továbbképzési szak képzési programjának kidolgozása (2006) Szomatopedagógia szakirányú továbbképzési szak képzési programjának összeállítása (2007) Kurzusok vezetése szakirányú továbbképzési szakon (Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak), Résztémák oktatása felnőttképzésben, akkreditált pedagógus továbbképzésben (Komplex vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál 90 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program) Oktatási és hallgatói ügyek irányítása Tudományos Tanács tagja Kari Oktatási Bizottság elnöke 7/1

2 Kari Kreditátviteli Bizottság elnöke Egyetemi Oktatási és Képzési Tanács tagja Munkáltató neve és címe ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1093 Budapest, Ecseri út 3. ( ig jogelőd intézmény: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) Időtartam (-tól ig) Munkáltató neve és címe Oktató (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens munkakörben), 2007-től felsővezető (megbízott főigazgató-helyettes, majd dékánhelyettes) felsőoktatás (jelenleg is) Gyógypedagógiai szakértő, szakmai konzulens, oktató (felnőttképzés) A fogyatékos és a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életminőségének javítását célzó tevékenységekhez, projektekhez kapcsolódóan: kutatás, kézikönyv és képzési anyag írása, szerkesztése, információs anyagok, szakértői háttéranyagok készítése, Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése 60 órás akkreditált továbbképzés középfokú végzettségű szociális és/vagy pedagógiai szakemberek részére (képzési program kidolgozása, képzés szakmai irányítása, oktatás a képzésben) Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész életívet átfogó gyógypedagógiai kísérése 120 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (képzési program kidolgozása, képzés szakmai irányítása, oktatás és tréningvezetés a képzésben) Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 1097 Budapest Lónyay u. 19. Oktatói (felnőttképzés), szakírói, kutatói és szakmai konzultációs feladatok, non-profit (civil) szervezet Időtartam (-tól ig) Megbízott oktató, főiskolai adjunktus Gyógypedagógiai alapismeretek kurzus vezetése a gyógytestnevelő tanári szak nappali és esti tagozatú képzésein (előadás, szeminárium, vizsgáztatás, záródolgozat-irányítás) Munkáltató neve és címe Semmelweis Egyetem Testnevelés- és Sporttudományi Kar 1123 Budapest Alkotás u. 44. Részmunkaidős oktató, felsőoktatás Időtartam (-tól ig) Gyógypedagógus, szaktanácsadó értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek komplex gyógypedagógiai nevelése, foglalkoztatása; szaktanácsadás 7/2

3 Munkáltató neve és címe Juhász Zsófia Szeretetotthon, 2162 Őrbottyán, Kvassay telep 1. Részmunkaidős gyógypedagógus, szaktanácsadó, szociális ellátás (szakosított szociális intézmény, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, egyházi fenntartású) Időtartam (-tól ig) Munkáltató neve és címe Gyógypedagógus, szomatopedagógus halmozottan fogyatékos, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek komplex szomatopedagógiai fejlesztése, egyéni fejlesztési tervek és értékelések készítése, a gondozók, nevelők szakmai vezetése XV. kerületi Egyesített Szociális Intézmények Fejlesztő, Gondozó Központ (korábban XV. kerületi Fejlesztő Napközi Otthon) 1158 Budapest Molnár Viktor u Részmunkaidős gyógypedagógus, szaktanácsadó, szociális ellátás (szakosított szociális intézmény, fogyatékosok nappali intézménye) Időtartam (-tól ig) Munkáltató neve és címe Gyógypedagógiai gondozó nevelő Értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekek nevelése, gondozása Értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekek és felnőttek otthona, Stiftung Schürmatt (Zetzwil, Svájc) Közoktatási, szociális és nevelő intézmény (többcélú intézmény; egyházi alapítványi fenntartású) OKTATÁS ÉS KÉPZÉS Időtartam (-tól ig) Országos / nemzetközi besorolás szerinti szint PhD (doktori) tudományos fokozat (neveléstudományi kutatások) (2006) Neveléstudományi, pszichológiai, humánbiológiai, kutatásmódszertani ismeretek, kutatás, értekezés írása. A doktori értekezés címe: Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati problémái Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest (felsőoktatási intézmény, egyetem) PhD (doktori) fokozat ISCED6 Időtartam (-tól ig) Speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus (1995) Neveléstudományi, társadalomtudományi, pszichológiai, kutatásmódszertani ismeretek; nevelés- és oktatás-módszertani gyakorlatok 7/3

4 Országos / nemzetközi besorolás szerinti szint ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest (felsőoktatási intézmény, egyetem) MA (egyetemi szintű végzettség és szakképzettség) Időtartam (-tól ig) Országos / nemzetközi besorolás szerinti szint Oligofrénpedagógia szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár (1990) Antropológiai, gyógypedagógiai, nyelvészeti, orvosi-biológiai, pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományi ismeretek. Nevelésés oktatás-módszertani gyakorlatok. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest (felsőoktatási intézmény, főiskola) BA (főiskolai szintű végzettség és szakképzettség) Időtartam (-tól ig) 1997 Foglalkoztató terápia tanárfelkészítő képzés (tanúsítvány) (1997) Bevezetés a foglalkoztató terápiába szociális és egészségügyi szakemberek számára, humánbiológiai, fogyatékosságügyi, foglalkoztató terápiai ismeretek, tréningek és gyakorlatok Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, World Federation of Occupational Therapy, WHO Liaison Office, Népjóléti Minisztérium, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Időtartam (-tól ig) 1992 Alapfokú augmentatív kommunikációs tanfolyam (1992) Kommunikációelméleti, fogyatékosságügyi ismeretek. Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) módszerei, technikái, alkalmazásuk lehetőségei Bliss Alapítvány, Budapest (non-profit /civil/ szervezet) 7/4

5 NYANYELV(EK) E G Y É N I K É S Z S É G E K É S K É P E S S É G E K MAGYAR EGYÉB NYELVISMERET NEVEZZE MEG A NYELVET NÉMET ANGOL OROSZ RENDELKEZIK-E NYELVVIZSGÁVAL? IGEN FELSŐFOKÚ C IGEN KÖZÉPFOKÚ C IGEN KÖZÉPFOKÚ C A NYELVVIZSGA TÍPUSA Hallott szöveg értése Olvasás BESZÉD Kommunikáció Előadás ÍRÁS SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK MŰVÉSZETI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK Rendszerszintű gondolkodás, jó átlátó és rendszerező képesség Csapatszellem (tanszéki munka, szakmai munkacsoportok) Külföldi munka során jó alkalmazkodó készség egy másik kulturális környezetben Hallgatókkal, szülőkkel végzett munkák során jó kommunikációs készségeket szereztem Jó nyelvi készség a rendszeres szakírói munkának valamint az előadói tevékenységnek köszönhetően Jó szervező készséget szereztem különböző szakmai szervezetek, önkéntes csoportosulások munkájának koordinálása, szakmai és tudományos rendezvények szervezése és lebonyolítása során Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) megfelelő szintű felhasználói ismerete Internet-felhasználó, napi szintű használat Zene: hat évig hegedültem, zenekarban játszottam; trombitáltam, zongoráztam; 25 évig énekeltem különböző kórusokban. Gitározom. VEZETŐI ENGEDÉLY(EK) Gépjárművezetői engedély B-kategória (1986) KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Publikációk száma: 94, ebből Könyv, kötet (szerkesztés): 3 Könyv/ tanulmánykötet fejezet: 24 Konferencia-kötetben (absztrakt, előadás): 12 Folyóirat-cikk: 18 Főiskolai /egyetemi jegyzet /fejezet: 6 Képzési segédanyag: 2 Tudományos dolgozatok: 5 Útmutatók: 5 7/5

6 Háttértanulmányok: 4 Egyéb publikációk: 10 Közlés alatt: 5 Idegen nyelvű (a fentiekből): legfontosabb publikáció MÁRKUS E. (1994) (1997): Képességfejlesztő eszközök a súlyosan és halmozottan sérült mozgásfogyatékos gyermekek gyógypedagógiai nevelésében útmutató. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 106 MÁRKUS E. (2000): Pedagógiai és szociális rehabilitáció. In: Tringer L. - Huszár I. - Kullmann L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, MÁRKUS E. (2000): Foglalkoztató terápia a rehabilitációban. In: Tringer L. - Huszár I. - Kullmann L. (szerk.): A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, Budapest, MÁRKUS E. (szerk.) (2003): IME Ismerkedés Megértés Együttlét. Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 287 MÁRKUS E. (2003): Individuális kommunikáció a súlyosanhalmozottan sérült gyermekek nevelésében. In: Márkus E. (szerk.): IME Ismerkedés Megértés Együttlét. Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, MÁRKUS E. (2006): A mozgáskorlátozott gyermekek fejlődési sajátosságai, fejlesztésük lehetőségei. In: Várkonyi Á. (szerk.): Ismerj meg, hogy megérts (Ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozó és nevelő szakemberek és családok részére). Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, MÁRKUS E. (2006): A súlyosan-halmozottan akadályozott gyermekek fejlődési sajátosságai, fejlesztésük lehetőségei. In: Várkonyi Á. (szerk.): Ismerj meg, hogy megérts (Ismeretek a sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozó és nevelő szakemberek és családok részére). Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, MÁRKUS E. (2006): Az értelmi fejlettség alacsony szintjén lévő, vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára ajánlható vizsgálati és fejlesztő eljárások. In: Zsoldos M. (szerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálathoz (9.3. fejezet), Oktatási Minisztérium, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest, 2006, , MÁRKUS E. (2008): Möglichkeiten der sonderpädagogischen Förderung von Kindern mit schwersten und mehrfachen Behinderungen in Ungarn Bericht einer Forschung. In Biewer, G. Luciak, M. Schwinge, M. (Hrsg.): Begegnung und Differenz: Menschen Länder Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2008, /6

7 MÁRKUS E. (2010): Pedagógiai rehabilitáció. In Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010, Előadások (konferencia, szakmai továbbképzés) száma 143, ebből Konferencia-előadás: 58 (ebből idegen nyelvű: 10) Előadás szakmai továbbképzésen: 45 Előadás szülő-segítő szolgáltatás keretében: 24 Egyéb előadások: 16 (ebből idegen nyelvű: 11) Szakértői tevékenység: Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége (tag, szaktanácsadó), Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (szakértő), Kézenfogva Alapítvány (szakértő, felnőttképzési oktató) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (szakértő) Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (szakértő, felnőttképzési oktató) Szakmai közéleti tevékenység: Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (tag); MAGYE Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály "Súlyosan- Halmozottan Sérült Mozgáskorlátozottak Szomatopedagógiája" munkacsoport (koordinátor); Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (tag), Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (tag, ügyvezető alelnök), Bliss Alapítvány (kuratóriumi tag) Fogyatékosság és Társadalom című folyóirat (rovatvezető) Nemzetközi szakmai közéleti tevékenység: konferencia részvétel és előadás; tanulmányutak egyénileg és főiskolai hallgatói csoporttal; külföldi vendégelőadók által vezetett továbbképző tanfolyamok szervezése és szaktolmácsolása; nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, ben főiskolai Socrates/Erasmus koordinátor külföldi hallgatói, oktatói és szakember-csoportok fogadása közreműködés nemzetközi kutatásban Budapest, /7

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

23-25 Thallóczy Lajos utca, Budapest, 1115. Magyarország

23-25 Thallóczy Lajos utca, Budapest, 1115. Magyarország Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek Születési név Cím(ek) e-mail Állampolgárság FARKAS Edit Ungi Edit 23-25 Thallóczy Lajos utca, Budapest, 1115. Magyarország farkas.edit@fszk.hu

Részletesebben

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Csernáthné Kárándi Erzsébet Cím(ek) 43. Corvin János krt. 4220. Hajdúböszörmény, Magyarország Telefonszám(ok) 06-52/561-227 Mobil: 06-20/9 582-433

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter

Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke. Zászkaliczky Péter Publikációk és fellelt független hivatkozások jegyzéke Zászkaliczky Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Tanszék) 2013. 01. 19. Publikációk

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név BORBÉLY TIBOR BORS Cím BAKÁTS TÉR 6. BUDAPEST MAGYARORSZÁG 1092 Telefon 06-30/480-4746, mhelyi: 303-0811 Fax Mhelyi: 303-0803 E-mail borbelytibor@lab.hu

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem BUDAPEST-CAMPUS 5 5 5 6 8 1 2 7 7 8 2 6 1 3 9 4 4 9 3 1. Rektori Hivatal (EHÖK, Quaestura, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) 2. Állam- és Jogtudományi Kar 3. Bárczi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Ms. MÁRKUS, ESZTER: THEORETICAL AND EMPIRICAL QUESTIONS

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Kovács Beatrix Ph. D.

Önéletrajz Dr. Kovács Beatrix Ph. D. SZEMÉLYI ADATOK +36 30 2267-128 dr.kovacs.beatrix@gmail.com Neme nő Születési dátum 26/10/1972 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT A munkáltató és címe 2013- Szakértői tevékenység (vizsgaelnök, közlési

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név Állampolgárság Dr. Hangayné Paksi Éva Cím 7100 Szekszárd Pollack Mihály u. 67. Telefon (74) 510-864, (30) 522-55- 52 Fax (74) 510-865 E-mail egved@axelero.hu MAGYAR

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VII. DISABILITY STUDIES FT DS A SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ EMBEREK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TANULMÁNYKÖTET MÁSODIK RÉSZ Nagy Esztike

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI SZEMÉLYI ADATOK Kothencz János Munkahelyi levelezési cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. / Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága / (Magyarország) +36/62/432-032

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1976. 08.

Részletesebben