TÁMOP Pedagógusképzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések"

Átírás

1 TÁMOP Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA PROGRAMOK AJÁNLÁSÁVAL A Pályázat célja A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények és partnereik bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével. Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek az implementációs folyamatokat támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják. A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe. Célcsoport A pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10, de legfeljebb 20 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidőszervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában. Támogatható tevékenységek köre 1. tanári mesterképzés 2. szakirányú továbbképzés 3. újabb műveltségterület elvégzésére irányuló részismeretek megszerzése

2 1.MESTERKÉPZÉS 1.1. Mestertanárképzés keretében támogatható: Tanári szakképzettség birtokában, előképzettséggel felvehető tanári szakképzettségek megszerzésére irányuló képzésen való részvétel Olyan második, vagy további újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amely a pályázati kiírás szakmai célkitűzéseivel összhangban van: a pedagógiai kultúra korszerűsítését és a pedagógus szakmai kompetenciáinak fejlesztését szolgálja. Olyan második vagy további tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amellyel korábban nem rendelkezett a jelentkező. - Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén 2 félév. - Tanári mesterfokozat birtokában egy szakképzettség megszerzése esetén 2 félév. Főiskolai vagy egyetemi tanári végzettség a felsorolt tanári MA szakokat kivéve. - A tanári mesterszak keretében megszerezhető szakképzettségek közül a közismereti tanári szakképzettségekre történő jelentkezés előfeltétele a megfelelő alapképzési szak ismereteiből 50 kredit előtanulmány elvégzése*. Lásd 3. pont - Nyelvtanári szak esetében az 50 kredit előtanulmány mellett C típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga. *A szükséges előfeltételt, az 50 kredites szakterületi modult is finanszírozza a pályázat. Lásd 3a. pont. Pedagógus végzettséghez igazodó mesterszintű tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés. Főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus (gyógypedagógus, tanító, szociálpedagógus) szakképzettség esetén 3 félév. Biológiatanár Földrajztanár Horvát-, horvát- és nemzetiségi horváttanár Környezettan tanár Magyartanár Orosztanár Pedagógiatanár Szlovén-, szlovén- és nemzetiségi szlovéntanár Technikatanár Testnevelő tanár Vizuális és környezetkultúra tanár Pedagógiatanár gyógypedagógusi, tanítói, szociálpedagógusi végzettség. Technikatanár tanítói végzettség, technika műveltségi területtel Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető újabb tanári szakképzettségek Jelenleg ilyen képzést nem tud nyújtani az egyetem.

3 2. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL AZ ALÁBBI TARTALMI TERÜLETEKEN 2.1 Közoktatási vezetőképzések Egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (távoktatás 4 félév) (A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének kihelyezett tagozata) 2.2 Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések Szakirányú továbbképzések Életmód- tanácsadó és terapeuta (4 félév) Felsőfokú végzettség megléte az alábbi szakterületek valamelyikén: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociális, népművelői/művelődésszervezői, teológiai, könyvtárosi, művészeti, turisztikai, idegenforgalmi. Az egészségügyi és pszichológiai felsőfokú végzettségűek kivételével a képzés megkezdése előtt el kell végezni egy 50 órás egészségügyi alapot biztosító oktatási programot, amely a 11/1997. NM. rendelet előírásai szerint anatómiai, élettani, és kórélettani ismereteket tartalmaz. Gyakorlatvezető mentortanár (2 félév) Pedagógusképzési, társadalomtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, valamint gazdaságtudományi képzési területen főiskolai szinten szerzett szakképzettség. Szaktárgyak oktatása idegen nyelven (4 félév) Főiskolai szintű tanári végzettség vagy tanári modullal kiegészített BA/BSc szintű végzettség. Sikeres felvételi vizsga. A választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. A magyar nyelv oktatása külföldieknek (4 félév) Főiskolai bölcsész oklevél tanári (pedagógiai) végzettséggel. A bemenethez előnyt élvez az idegen nyelv, illetve magyar szakos tanári diploma. Sikeres felvételi vizsga.

4 2.2.2 Pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzések Alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén óvodapedagógusi és/vagy tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat. Mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén egyetemi szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat. Fejlesztő, differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) Mérési és értékelési feladatokra felkészítő és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) 2.3. Az intézmény mindennapi munkáját segítő, támogató és kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos képzések Mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak (4 félév) 2.4 Az eltérő oktatási igényű és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések (Szakirányú továbbképzési szakok) Fejlesztő, differenciáló pedagógia területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) Alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén óvodapedagógusi és/vagy tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat. Mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén egyetemi szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.

5 3a. RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN FOLYTATOTT TANULMÁNYOK (1 legfeljebb 2 félév) A tanári mesterszak keretében megszerezhető szakképzettségek közül a közismereti tanári szakképzettségekre történő jelentkezés előfeltétele a megfelelő alapképzési szak ismereteiből 50 kredit előtanulmány elvégzése. E szakképzettségek esetén még a tanári mesterképzésre történő jelentkezés előtt szükséges az 50 kredites előtanulmányok elvégzése. Ha a jelentkező rendelkezik előtanulmányokkal, akkor annak elismerését kérelemben kell kérni azon felsőoktatási intézmény kari kreditátviteli bizottságától, melyre a tanári szakképzettség megszerzése érdekében a jelentkező a felvételi jelentkezését beadni kívánja. Amennyiben a jelentkező nem végzett előtanulmányokat, vagy a korábbi előtanulmányai elismerése után még hiányzik ismerete az 50 kredites előtanulmányokból, akkor még a tanári mesterszakra való felvételi jelentkezés előtt szükséges a hiányzó ismeretek megszerzése. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári diploma Anglisztika Biológia Egészségfejlesztés Fizika Földrajz Germanisztika Horvát Informatikus könyvtáros Kémia Képi ábrázolás Környezettan Magyar Matematika Olasz Orosz Pedagógia Szlovén Technika Testnevelő Történelem

6 3b. ÚJABB MŰVELTSÉGTERÜLET ELVÉGZÉSÉRE IRÁNYULÓ RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSE (2 legfeljebb 4 félév) A tanítói műveltségterületet részismeret megszerzésére vonatkozó hallgatói jogviszony keretében végzendő tanulmányok keretében lehet elvégezni. Tanítói műveltségterületek listája: A tanító alapképzési szakképzési és kimeneti követelményei határozzák meg a választható műveltségi területeket, melyek a karunkon következők: magyar nyelv és irodalom, tanító szakos oklevél. idegen nyelv (angol), tanító szakos oklevél és középszintű szóbeli és írásbeli felvételi vizsga vagy C típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga. idegen nyelv (német), tanító szakos oklevél és középszintű szóbeli és írásbeli felvételi vizsga vagy C típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga vizuális nevelés, tanító szakos oklevél. informatika, tanító szakos oklevél. testnevelés és sport tanító szakos oklevél és alkalmassági vizsga. Az 1-3. pontban felsorolt képzésekkel kapcsolatban további információ kérhető: A Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Hivatalának Felvételi és Információs Csoportjától a 94/ , 94/ os telefonszámon vagy a címen. Részletes pályázati kiírás:

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4 ELTE PPK Intézmény elérhetősége: Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző!

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző! AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL Kedves Felvételiző! Várunk a 4 éves tanító alapszakra, a 3 éves óvodapedagógus alapszakra,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben