VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA"

Átírás

1 VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag nappali tagozatos osztatlan képzés keretében Teológus mesterfokozat (Master of Arts) és okleveles teológus szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. A megszerzendő kreditek száma 300, illetve 360, a képzés időtartama 10, illetve 12 félév. (2) Mivel a Főiskola teológus szakja, illetve a teológia mesterszakja a római Szent Anzelm Pápai Egyetem (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo) által affiliált, a szakokon kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kérelmezhetik a Szent Anzelm Pápai Egyetem teológiai baccalaureátusi fokozatát is. A kérelmeket a Főiskola rektorának címezve a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani. A rektor a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság javaslata alapján dönt a felterjesztésről. (A Szent Anzelm Pápai Egyetem felé felterjeszthető diplomákról, az eljárás rendjéről pontosan a Szenátus március 9-i határozata rendelkezik.) Osztatlan rendszerű tanárképzés (3) (1) Az osztatlan tanári mesterképzés keretében mesterfokozat és általános és/vagy középiskolai tanár szakképzettség szerezhető. (4) A főiskola az alábbi tanárszakok indítására jogosult: 1. hittanár nevelő tanár 2. hittanár-nevelő tanár erkölcstan- és etikatanár (5) A főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben az alábbi tanárszakok indítására jogosult: 1. hittanár-nevelő tanár - angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 2. hittanár-nevelő tanár - biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, 3. hittanár-nevelő tanár - ének-zene tanár 4. hittanár-nevelő tanár - fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, 5. hittanár-nevelő tanár - földrajztanár (általános iskolai, 6. hittanár-nevelő tanár - francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 7. hittanár-nevelő tanár - informatikatanár (általános iskolai, 8. hittanár-nevelő tanár - kémiatanár (általános iskolai, 9. hittanár-nevelő tanár - latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 10. hittanár-nevelő tanár - magyartanár (általános iskolai, 1/3

2 11. hittanár-nevelő tanár - matematikatanár (általános iskolai, 12. hittanár-nevelő tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 13. hittanár-nevelő tanár - német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, 14. hittanár-nevelő tanár - olasz nyelv és kultúra tanára 15. hittanár-nevelő tanár - orosz nyelv és kultúra tanára 16. hittanár-nevelő tanár - spanyol nyelv és kultúra tanára 17. hittanár-nevelő tanár - természetismeret-környezettan tanár 18. hittanár-nevelő tanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, 19. hittanár-nevelő tanár - horvát nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 20. hittanár-nevelő tanár - lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára 21. hittanár-nevelő tanár - portugál nyelv és kultúra tanára 22. hittanár-nevelő tanár - román- és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára 23. hittanár-nevelő tanár - szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára 24. hittanár-nevelő tanár - szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára 25. hittanár-nevelő tanár - szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára 26. hittanár-nevelő tanár - ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára (6) A képzés időtartama 10, illetve 11 félév, a megszerzendő kreditek száma 300, illetve 330 kredit. Alapképzés Többciklusú, osztott képzés Katekéta lelkipásztori munkatárs alapszak 2. (1) A Katekéta lelkipásztori munkatárs alapszak Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapfokozat (Bachelor of Arts) és szakképzettség megszerzését teszi lehetővé. Az alapfokozat megszerzése után, az erre épülő képzésben nappali és esti tagozaton Hittanár-nevelő tanár mesterfokozat (Master of Arts) és szakképzettség, illetve emellett második tanári szakképzettségként Család- és gyermekvédő tanár vagy Etikatanár szakképzettség szerezhető. (2) Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon a megszerzendő kreditek száma 180, a képzési idő 6 félév. (3) A Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon belül két szakirány (specializáció) választható: a) katekéta b) lelkipásztori munkatárs 2/3

3 Mesterképzés Tanári mesterképzési szak 3. (1) A tanári mesterképzési szakon tanári mesterfokozat (Master of Arts) szerezhető. (2) A tanári mesterképzés a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülően két szakképzettségen (ún. első és második szakképzettségen) történik: az első tanári szakképzettség a hittanár-nevelő tanár szakképzettség, második tanári szakképzettség: a család- és gyermekvédő tanár vagy etikatanár szakképzettség. A két második tanári szakképzettség közül egyet kötelező választani a tanári diploma megszerzéséhez. Ez alól méltányolható esetben a rektor adhat felmentést. A tanári mesterképzés 5 féléves, a megszerzendő kreditek száma: 150 kredit. (3) A tanári mesterképzés a 15/2006. OM rendelet 4. mellékletének 4. pontja értelmében (tanári vagy egyéb) főiskolai, egyetemi vagy mester szintű oklevéllel rendelkezők számára, előképzettségtől függően 2, 3 illetve 4 féléves képzési formákban is indítható. Előképzettségtől függően, a rendeletben meghatározottak szerint egy szakképzettségre irányuló képzés is végezhető. Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szak 4. (1) A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés. Végezhető szakirányok (specializációk): - pasztorális tanácsadó - pasztorális szervezetfejlesztés A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakon pasztorális tanácsadó mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. (2) A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra bemenetként feltétel nélkül elfogadott végzettségek: katekéta-lelkipásztori munkatárs BA diploma, diakónia BA diploma. Feltétellel elfogadott végzettségek: felsőfokú hitéleti (katolikus vagy protestáns egyházi) képzésben szerzett diploma; pótolandó tanegységek/ismeretek: egyéni elbírálás szerint. Ezek pótlására az intézményen belül van lehetőség, a képzéssel párhuzamosan. (3) A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakon a megszerzendő kreditek száma 120, a képzési idő 4 félév. Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés 50 kredites felkészítő modul 5. (1) A Főiskolán meghirdetett részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés elsődleges célja, hogy biztosítsa a bemeneti feltételt a mesterképzésekre való jelentkezéshez. Hitéleti képzésben szerzett oklevél hiányában ennek a képzésnek az elvégzésével lehet jelentkezni a tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár, valamint etikatanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzéseire és a pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés mesterképzési szakra. A képzés anélkül is elvégezhető, hogy a beiratkozott hallgató a későbbiekben mesterképzésre jelentkezne. (2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, vagy alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által előírt és az intézmény honlapján közzétett feltételeket. 3/3

4 (3) A képzés befejezését követően a Főiskola a megszerzett ismeretekről kreditigazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatóak. (4) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés elvégzése önmagában nem elegendő a mesterképzésre való bejutáshoz, a mesterképzésre külön felvételi eljárás vonatkozik. Szakirányú továbbképzési szakok Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak (rövidített neve: GYIT) 6. A Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó képzés keretében államilag elismert, Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakképzettség szerezhető. A képzés időtartama 4 félév. Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzési szak (rövidített neve: KETEG) 7. A Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzés keretében keresztény társadalmi elvek gazdasági alkalmazásának szakembere szakképzettség szerezhető. A képzés időtartama 4 félév. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 8. A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés keretében szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanár szakterületen) szakképzettség szerezhető. A képzés időtartama 4 félév. A képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében valósul meg. Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak 9. A gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés keretében gyakorlatvezető mentortanár szakképzettség szerezhető. A képzés időtartama 2 félév. Család- gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzési szak 10. A Család- gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzés keretében család- gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakképzettség szerezhető. A képzés időtartama 2 félév. 4/3

5 Továbbképzési tanfolyamok Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5-8. évfolyamokon történő oktatására pedagógus továbbképzési program órás akkreditált továbbképzés tanárok számára. A tanfolyam képesít 5-8. évfolyamokon erkölcstan oktatására. A tanfolyam államilag elismert tanúsítvánnyal zárul. Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására órás akkreditált továbbképzés tanítók számára. A tanfolyam segítséget nyújt a tanítóknak 1-4. évfolyamon az erkölcstan oktatásához. A tanfolyam államilag elismert tanúsítvánnyal zárul. Szerzetesi pedagógia órás akkreditált továbbképzés a szerzetesrendek által fenntartott nevelésioktatási intézmények nevelőközösségének. A képzés célja, hogy az intézményben dolgozók megismerjék a fenntartó szerzetesrend lelkiségét és nevelési tradícióit. A tanfolyam államilag elismert tanúsítvánnyal zárul. Szakok meghirdetése 14. (1) A főiskola Szenátusa határozatban dönt arról, hogy a következő tanévre szólóan melyik szakokat, milyen munkarendben hirdeti meg. Záró rendelkezések 15. Jelen szabályzatot a Szenátus 4/2013. (II.12.) számú határozata hagyta jóvá, módosította a Szenátus 15/2014. (IX.5) számú határozata. 5/3

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4 ELTE PPK Intézmény elérhetősége: Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 4., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 19/2012. (X. 4.) MNB rendelet 47/2012.

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános rendelkezések. A doktori iskola létesítésének eljárási rendje

Általános rendelkezések. A doktori iskola létesítésének eljárási rendje 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben