FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN"

Átírás

1 FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN A Gál Ferenc Főiskolán hitéleti szakokra (2 BA és 4 MA szak) és világi szakra (etikatanár MA) lehet jelentkezni. Csökkentettük az önköltséges képzéseken fizetendő költségek összegét: Ft/félév! A szakokkal kapcsolatban részletes információk a főiskolai honlapon (www.gff-szeged.hu) a Tanulmányi Ügyek, Szakok fül alatt érhetők el. A évi felvételi tájékoztató füzete elérhető itt. HITÉLETI SZAKOKON Jelentkezési határidő: augusztus 24. Felvételi elbeszélgetés: augusztus 29. (csütörtök) 10 óra Jelentkezési lap a hitéleti szakokra: Az intézménynek saját jelentkezési lapja van. A formanyomtatvány postai úton, telefonon vagy személyesen igényelhető, továbbá letölthető a főiskola honlapjáról: itt. A jelentkezési lap mellé csatolandó a hitéleti szakokon: a) érettségi bizonyítvány fénymásolata, b) amennyiben van: felsőoktatási oklevel (diploma) fénymásolata (MA szakra való jelentkezéshez kötelező!) c) amennyiben van: nyelvvizsgát igazoló dokumentum fénymásolata (MA szakra való jelentkezéshez kötelező!), d) lelkipásztori ajánlás (szerepeljen benne az ajánlás indoklása is), e) keresztlevél, valamint elsőáldozási és amennyiben van - bérmálási igazolás másolata, f) kézzel írt motivációs levél (Miért, milyen célból választja ezt a képzést?) g) 2 db - saját névre megcímzett - közepes méretű boríték, h) 3 db 3,5 4,5-ös útlevél minőségű (!!!) fénykép, i) a felvételi eljárás díjának (6.000 Ft) banki átutalását igazoló dokumentum fénymásolata. Gál Ferenc Főiskola OTP BANK , a közleményben kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a befizetés jogcímét: felvételi eljárás díja. Felvételi elbeszélgetés hitéleti szakokon: A felvételi elbeszélgetés célja a személyes kapcsolatfelvétel, tájékozódás a személyes motivációról a keresztény hit alapjainak fényében. Ehhez kérjük Carlo Fiore: Fiatalok 1

2 hitvallása c. könyve (Don Bosco Kiadó, Budapest, 2006.) I-II. fejezetének átolvasását, átgondolását, és főbb elemeinek elsajátítását. Automatikusan felvételt nyer az a jelentkező, aki hittan tárgyból érettségi vizsgát tett. Felvételi elbeszélgetés időpontja (mindegyik képzési helyszínen): augusztus 29. (csütörtök) óra A hitéleti szakokra a felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés, amely alapképzési szakokon alapvető biblikus és hittani ismeretekből áll, MA szakokon szakmai tartalmú. A felvételi eljárás alól mentesül BA szakon az, aki katolikus hittan tárgyból érettségi vizsgát tett, vagy az Országos Katolikus Középiskola döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpátmedencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott. Felvételi pontok számítása a hitéleti szakokon: Felvételi pontok: felvételi elbeszélgetés: 60 pont Többletpontok: maximum 40 többletpont adható hátrányos helyzet: 1-10 pont halmozottan hátrányos helyzet: 1-1 pont fogyatékosság: 1-10 pont gyermekgondozás: 1-10 pont 2. nyelvvizsga/középfok (B2): 3 pont intézményi, ill országos TDK 1-3. hely: 5 pont kutatási és publikációs tevékenység: 1-5 pont szakterületen szerzett gyakorlat: 1-10 pont Nyelvvizsga-követelmények: Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább egy C" típusú középfokú államilag elismert, középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, bármely nyelvből. Hitéleti MA szakon hitéleti alapképzettség hiányában 50 kredit teológia minor szak teljesítendő, aminek során angol, német, olasz nyelvből az államilag akkreditált a Főiskolán teljesíthető Theolingua egyházi szaknyelvi nyelvvizsgára felkészítő képzést is biztosítunk. Intézményi vizsgák sajátos követelményei a hitéleti szakokon (pl. kántor szak): Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető, illetve a www. felvi.hu oldalon. A felvételi alól BA szakon mentesülnek azok, akik katolikus hittanból tettek érettségit. 2

3 TEOLÓGIA EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS: félévek száma: 10 (papnövendékek esetében 12) kreditösszeg: 300 (papnövendékek esetében 360) végzettség megnevezése: okleveles teológus A szak célja papnövendékek és világiak képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretének birtokában vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. Tanulmányi területek: biblikus tudományok, bibliai nyelvek specializáció (bibliai héber és görög, latin nyelv), egyháztörténet, szisztematikus- és gyakorlati teológia (dogmatika, fundamentális teológia, morálteológia, liturgika, pasztorális, kateketika, kánonjog). Affiliáció révén lehetőséget nyújt egyházi tudományos alapfokozat (baccalaureátus) megszerzésére a PPKE HTK-n úgy, hogy a tanulmányok a szegedi Főiskolán végezhetőek. A PPKE HTK-n további teológiai és kánonjogi licenciátus és PhD-fokozat szerezhető. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK: félévek száma: 6 kreditösszeg: 180 végzettség megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs A katekéta szakirány felkészít a katekézis közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi szervezési feladataira, a lelkipásztori munkatárs szakirány képesít az egyházi közösségvezetésre, liturgikus, karitatív-kulturális tevékenységek szervezésére. A törzsanyagba bibliai, egyháztörténeti, hit- és erkölcstani, pedagógiai-pszichológiai alapismeretek tartoznak, ezeket kiegészítik a közösség- és művelődésszervezési, felnőttképzési, szociális ismeretek. A képzés folytatása MA szakon lehet a Főiskolán a hittanár-nevelő tanár, a keresztény egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés és karitásztudomány mesterszak. Más intézményben felvehető olyan második tanári szak, amelyhez egy alapozó minor BA szakot már teljesített a jelentkező. Minor szak: a III. félévtől mindenki számára kötelező a második tanári szakot megalapozó képzés. A papnövendékek ennek keretében csak az Intézményben indított Lelkipásztori munkatárs minor szakot végezhetik, míg a világi hallgatók a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett minor szakok közül is választhatnak. KÁNTOR ALAPSZAK: félévek száma: 6 3

4 kreditösszeg: 180 végzettség megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs A szakon olyan kántorokat kívánunk képezni, akik az egyházzene elméleti és gyakorlati ismeretei és hittudományi alapismeretek birtokában felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra; az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. MA szinten a képzés folytatható a hittanár-nevelő tanár, a keresztény egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés és karitásztudomány mesterszakon. HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK: félévek száma: 2-5 kreditösszeg: 150 végzettség megnevezése: hittanár nevelő szakos tanár A szakon elnyerhető tanári szakképzettség alkalmassá tesz az iskolai és plébániai hitoktatásra és pedagógiai jellegű egyéb munkakörök betöltésére, doktori képzésben való részvételre. A tanulmányok egy- vagy kétszakos tanárképzésben végezhetőek, és MA szintű folytatását képzik a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor alapszaknak, vagy a korábbi főiskolai hittanár szaknak, illetve bármilyen főiskolai/egyetemi végzettségre építhető. Akiknek nincs hitéleti alapdiplomájuk, azok előtte 2 féléves (50 kredit) minor szakot végezhetnek el a Főiskolán. Második tanárszak lehet az etikatanár vagy bármely tanárszak. A képzéssel egyetemi szintre emelhető a korábban szerzett főiskolai diploma: főiskolai hitoktatói vagy hittanári oklevéllel 60 kredites, illetve teológus oklevéllel 90 kredites képzésben. Lehetőség van egy további tanárszak párhuzamos végzésére is (150 kredit). A képzés nem ad új tanári végzettséget, hanem a meglévő szintjét emeli MA-ra. Ezen a szakon szegedi vagy kaposvári képzésre is lehet jelentkezni! KERESZTÉNY EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK: félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6) kreditösszeg: 120 végzettség megnevezése: okleveles keresztény egyház- és művelődéstörténész ókor-középkor szakiránnyal vagy okleveles keresztény egyház- és művelődéstörténész újkor-legújabb kor szakiránnyal felvételi: szóbeli elbeszélgetés A hitéleti képzés tartalma: a keresztény egyháztörténeti, -politikai, kulturális kérdések, a keresztény művelődéstörténet korszakai, a kereszténységnek az egyetemes kultúrára gyakorolt 4

5 hatásai. Szakirányok: a) ókor-középkor b) újkor-legújabb kor c) keresztény művelődéstörténet. Jelentkezni bármely alapképzési és mesterképzési szakról lehet. Ha ez nem hitéleti volt, akkor az 50 kredit teológiai ismeret az első két félévben teljesítendő. A szakon végzettek a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják ismereteiket, és tanulmányaikat doktori képzésen folytathatják. A szak hitéleti oklevél birtokában 4 félév, e nélkül 50 kredit értékű (2 félév) teológiai előtanulmány teljesítése szükséges. Az oklevél kiadásának nyelvi feltételei: Latin nyelvből ókor-középkor szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele; újkor-legújabb kor szakirányon: latin nyelvi szigorlat letétele; a fenti követelmények teljesítéséig kötelező a részvétel a Latin 1-4. kurzusokon. Ógörög nyelvből ókor-középkor szakirányon: görög nyelvi szigorlat letétele (a szigorlat letételéig kötelező a részvétel az Ógörög nyelv 1-4. kurzusokon); újkor-legújabb kor szakirányon: 4 félévnyi görög nyelvóra teljesítése. Élő (nyugati) idegen nyelvből (angol, német, olasz, francia, spanyol) mindkét szakirányon: középfokú, komplex nyelvvizsga letétele kötelező, kivéve azt a hallgatót, aki a tanulmányai megkezdésének évében betöltötte/betölti a 40. életévét. A 40. életév betöltése a tanulmányok megkezdésekor nem mentesít a latin és ógörög nyelvi követelmények teljesítése alól. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK: félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6) kreditösszeg: 120 felvételi: szóbeli elbeszélgetés Szakirányok: pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés, karitásztudomány Szakirányok: a) pasztorális tanácsadás, b) pasztorális szervezetfejlesztés, c) karitásztudomány. Jelentkezni lehet a katekéta-lelkipásztori munkatárs, a kántor és más hitéleti alapszakokról és bármely alapképzési és mesterképzési szakról is. Ha az alapszak nem hitéleti volt, akkor 50 kredit teológiai ismeret az első két félévben teljesítendő. 5

6 Várjuk az egyházi és civil karitatív szervezetek, iskolák vezetőit, munkatársait, a szociális ellátórendszer (nevelő-, és idősotthonok stb.) dolgozóit, katekétákat, hitéleti BA diplomásokat, kisközösségek vezetőit, egyetemistákat. A három szakirány gyakorlati és elméleti felkészítést nyújt a hátrányos helyzetű, sérült embertársaink személyre szabott szolgálatára, az eredményes vezetésre egyéni, kisközösségi és szervezeti szinten egyaránt, a vallási helyzet adta kihívások kreatív és eredményes megválaszolására (evangelizáció). A pasztorális tanácsadás szakirány egyfajta egyházi mentálhigiéné. Olyan szakembereket képez, akik pasztorálpszichológiai módszertani kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban tudják részesíteni a rászorulókat. A pasztorális szervezetfejlesztés szakirány több mint a kulturális, HR-menedzser (andragógiai) jellegű, állami képzések, és több mint egy interdiszciplináris program. A pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt végzettek a modern igényeknek megfelelve képesek ellátni az egyházi (bentlakásos és napközi otthonok, karitatív és más szakszolgálatok, intézmények) és más szervezetek működésének elemzését, szupervíziós támogatását, hatékony irányítását és gondozását, fejlesztését. A karitásztudomány szakirány a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő attitűdjüknek és szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség előmozdításához, a hátrányos helyzetű személyek és csoportok felemelkedéséhez. A szak hitéleti oklevél birtokában 4 félév, e nélkül 50 kredit értékű (2 félév) teológiai előtanulmány teljesítése szükséges, tehát a tanulmányi idő 2+4 félév. A szak elvégzése után különböző tudományterületeken tudományos fokozat (PhD) szerezhető. Indul: Szegeden és Mezőtúron (pasztorális tanácsadás és karitásztudomány szakirányok), Kaposvárott (pasztorális szervezetfejlesztés szakirányon)! ETIKATANÁR szakkal kapcsolatos információk: Világi szak finanszírozás: állami ösztöndíjas vagy önköltséges félévek száma: max. 5 (tanári diploma birtokában a képzési idő rövidülhet) kreditösszeg: max. 150 szakképzettség megnevezése: okleveles etikatanár (erkölcstanár) Az etikatanárnak ismernie kell az egyén és a társadalom életének etikai szempontból hangsúlyos területeit, és azokat meg kell jelenítenie a tanulók világában. Az erkölcsi fejlődés különböző szakaszaiban járó növendékeinek adekvát irányítást, támogatást kell adnia személyes értékrendjük és konstruktív életvezetésük kialakításához. Felvehető hittanár-nevelő tanár mesterszak vagy az egyetemről másik tanárszak mellett második tanárszakként. 6

7 Az etikatanár MA szak csak második tanárszakként vagy tanári diploma birtokában vehető fel! Az etikatanár MA szakra történő jelentkezés a központi felvételi eljárás keretében történik. A szakot szeptemberben Szegedre és Kaposvárra hirdettük meg. Jelentkezés etikatanár szakra a megadottak szerint. További információk: Tel.: / 143 mellék 7