Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai szak, Magyartanár: a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Magyar nyelv és irodalom fıiskolai szak Matematikatanár: a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Matematika fıiskolai szak, ábrázológeometria- szak. Történelemtanár: a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Történelem fıiskolai szak Vizuális- és környezetkultúra-tanár a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok Rajz fıiskolai szak, vizuális kommunikáció fıiskolai szak Tanári mesterszak 5 féléves képzés Fizikatanár Fizika alapszak, fizika fıiskolai szak, fizikus szak, alkalmazott fizikus szak, fizikus-mérnök szak, informatikus fizika szak, mérnök fizikus szak, csillagász szak. b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit követelmények.

2 Bármely alapszakon a fizika alapszak 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit fizika szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt szakon), melynek ekvivalenciáját az intézmény kreditátviteli bizottsága állapítja meg. Magyartanár Magyar alapszak, magyar nyelv és irodalom fıiskolai szak, eszperantó nyelvtanár szak, ügyviteli szak, magyar nyelv és irodalom egyetemi szak, alkalmazott nyelvészet szak, elméleti nyelvészet szak, észt szak, magyar mint idegen nyelv szak, finn nyelv és irodalom szak, finnugor szak, összehasonlító irodalomtudomány szak és színháztörténet szak. b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit követelmények. Bármely alapszakon a magyar alapszak 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit magyar szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt szakon), melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli bizottsága állapítja meg. Matematikatanár Matematika alapszak, matematika fıiskolai szak, alkalmazott matematikus szak, matematikus szak, ábrázológeometria- szak. Bármely alapszakon a matematika alapszak 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit matematika szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt szakon), melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli Történelemtanár Történelem alapszak, történelem fıiskolai szak, történelem egyetemi szak, régészet, levéltár ill. új- és legújabb kori történeti muzeológia szak

3 Bármely alapszakon a történelem alapszak 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit történelem szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt szakon), melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli Vizuális- és környezetkultúra-tanár Kézmőves, környezetkultúra, plasztikai ábrázolás, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, építımővészet, kerámiatervezés, üvegtervezés, fémmővesség, formatervezés, textiltervezés, tervezı grafika, fotográfia, alkalmazott látványtervezés, design- és mővészetelmélet alapszak, rajz fıiskolai szak, vizuális kommunikáció fıiskolai szak, építész szak, szilikátipari tervezı szak, formatervezı szak, textiltervezı szak, vizuális kommunikáció szak, látványtervezı egyetemi szak, látványtervezı fıiskolai szak, design menedzser szak, vizuális és környezetkultúra szak. Bármely alapszakon a fenti alapszakok 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit vizuális kultúra szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt) szakon, melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli Ének-zene tanár Elızményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek. Ének-zene alapszak; ének-zenetanár fıiskolai szak; ének-zenetanár, karvezetés fıiskolai szak; ének-zene, egyházzene fıiskolai szak; ének-zene-, népzenetanár fıiskolai szak; ének-zenetanár, karvezetés egyetemi szak. Elıadómővészet alapszak; hangszermővész, tanár egyetemi szak; karmesterképzı egyetemi szak; zenetudományi egyetemi szak; énekmővész, -tanár egyetemi szak; operaénekes egyetemi szak; magánénektanár egyetemi szak; zongorakísérı-korrepetítor egyetemi szak; egyházzene, tanár egyetemi szak; fuvolamővész, tanár egyetemi szak; hegedőmővész, tanár egyetemi szak; hangszertanár, kamaramővész fıiskolai szak; zongorakísérı-korrepetítor fıiskolai szak; egyházzene, tanár fıiskolai szak; régizenetanár, kamaramővész fıiskolai szak; magánénektanár, ének-kamaramővész fıiskolai szak; jazzhangszer elıadómővész, tanár fıiskolai szak; jazzének elıadómővész, tanár fıiskolai szak. Alkotómővészet és muzikológia alapszak; zeneszerzés, tanár egyetemi szak; zenetudományi tanár egyetemi szak; zeneelmélettanár egyetemi szak; szolfézstanár egyetemi szak; rádiós és televíziós zenei rendezı egyetemi szak; zenei menedzser egyetemi szak; jazz-zeneszerzés és hangszerelés fıiskolai szak; zeneelmélet-szolfézstanár karvezetı fıiskolai szak; szolfézstanár fıiskolai szak; fúvószenekari karnagy fıiskolai szak.

4 Bármely alapszakon a fent felsorolt alapszakok 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit zenekultúra ill. zenemővészet szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt) szakon, melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli Pedagógiatanár Pedagógia alapszak, andragógia alapszak, pszichológia alapszak, szociálpedagógia alapszak, pedagógia fıiskolai szak, pedagógia egyetemi szak, mővelıdésszervezı fıiskolai szak, munkavállalási tanácsadó szak, mővelıdésszervezı egyetemi szak, humán szervezı szak, pszichológia fıiskolai szak, pszichológia egyetemi szak és szociálpedagógus fıiskolai szak. Bármely alapszakon a fent felsorolt alapszakok 50 kredites megalapozásának teljesítése. 110 kredit pedagógia szakterületi tanulmány teljesítése valamely (az elıbbiekben föl nem sorolt) szakon, melynek megfeleltethetıségét az intézmény kreditátviteli

5 A mesterszakra vonatkozó 15/2006. OM rendelet alapján szerezhetı mester oklevél kredit követelményei A szak szakterületi, pedagógiai-pszichológiai és gyakorlati vonatkozásai 4.1. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülı szakon: a) a két párhuzamos b) a szakmai és ek területén a csak egy megszerzésére irányuló képzés 4.2. Mesterfokozatot adó szakon nem megszerzését követıen vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett szakon: a) egy megszerzésére irányuló képzés b) a képzési területen - a szakterületi követelmény eknek a mesterszako n történt teljesítése Képzési formák 4.3. A fıiskolai szintő birtokában a mesterfokozat és a korábbi egy n ek megfeleltethetı a mesterfokozat és két korábbi n ek megfeleltethetı 4.4. Újabb, oklevelet adó megszerzésére irányuló képzésben: a) a szakon szerzett mesterfo kozat birtokába n b1) az egyetemi vagy fıiskolai szintő szakképzetts égtıl eltérı szakképzetts ég megszerzésé re irányuló képzésben b2) alapképzésbe n vagy fıiskolai szintő képzésben szerzett pedagógus szakképzettsé g Félév Szakterületi ismeretek Pedagógiai pszichológi ai ismeretek Összefügg ı szakmai gyakorlat 30 és és

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Mesterképzési felvételi eljárási rend

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Mesterképzési felvételi eljárási rend Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Mesterképzési felvételi eljárási rend Tanári mesterképzési szak (MA) Szakfelelős: Dr. Poór Zoltán, központvezető egyetemi docens A

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Közlemény Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések Hivatalos kiegészítés

Közlemény Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések Hivatalos kiegészítés Közlemény Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések Hivatalos kiegészítés A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2008 szeptemberében induló képzések c. kiadvány (a továbbiakban:

Részletesebben

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft Intézmény/K Képz. Munkarend Forma időpontja dija Fin. Vizsga Vizsga Meghirdetett képzések Vizsgakövetelmény ar Szint ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N K felvételi elbeszélgetés

Részletesebben

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és diplomásoknak c. kiadványok hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2009

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 NYF - BTMK PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 anglisztika ANA 367 ének - zene ANA 366 képi ábrázolás ANA 378 környezetkultúra ANA 344 magyar ANA 346 történelem ANA 362 gazdasági idegen nyelvű menedzser

Részletesebben

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4

terület M N A andragógia 4 BÖLCS 20 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) M N K andragógia 4 BÖLCS M N A interkulturális pszichológia és pedagógia 4 ELTE PPK Intézmény elérhetősége: Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 201 ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ A 201 évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Önköltség (félév) felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS M N A

Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Önköltség (félév) felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS M N A Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség Képz. Idő Kapacitás min < max Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz.

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben