pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak"

Átírás

1 Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok Végzettség / képesítés Országos / nemzetközi pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció pedagógia történet, elméleti pedagógia, gyermekvédelem, szociálpedagógia, nevelésszociológia, pedagógiai tervezés Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak egyetem Végzettség / képesítés/oklevél száma Országos / nemzetközi közoktatási vezető vezetéselmélet, szervezettan, minőségbiztosítás, vezetéslélektan, az iskola mint szervezet, jogi ismeretek Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar, Közoktatási Vezető szakosító főiskolai szintű szakvizsga Végzettség / képesítés/oklevél száma oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár fejlődéstan, gyógypedagógiai kórtan, gyógypedagógia történet, didaktika,gyermekvédelem, inadaptált gyermekek pszichológiája, inadaptált gyermekek pedagógiája, oligofrénpedagógia tanítási módszertan, tantárgypedagógiák, képességfejlesztés, viselkedés módosítás Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

2 Országos / nemzetközi főiskola Tudományos fokozat: nincs Munkahely: (fordított időrendi sorrendben) szaktanár Oktatás, oktatással kapcsolatos tematikák, oktatási anyagok kidolgozása, szakdolgozat vezetése gyakorlatok tartalmának kidolgozása, szervezése, vizsgáztatás, a szintű Csecsemő és kisgyermeknevelő képzés vezetése, pályázati és egyéb tanszéki kutatásokban való részvétel Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. felsőoktatás, oktatásügy Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Módszertani Intézmény igazgató Az intézményben végzett különböző szaktevékenységek szakmai irányítása, koordinálása, az új dokumentumok kidolgozása, a kerület utazó gyógypedagógiai hálózatának kiépítése, szakmai szolgálat működtetése Budapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Közoktatás, oktatásügy Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és jogutódja ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar főiskolai tanársegéd , főiskolai adjunktus ; Gyógypedagógiai Továbbképző igazgató Oktatás, oktatással kapcsolatos tematikák, oktatási anyagok kidolgozása, gyakorlatok szervezése, kutatásokban való részvétel, alprogram vezetése ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és jogelődje Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1097 Budapest, Ecseri u.3. Felsőoktatás, oktatásügy Madarász utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kórházi pszichopedagógus Pszichopedagógiai foglalkoztatás, korai fejlesztés, korrekciós nevelés, gyermekideggondozóban egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás, viselkedésmodifikációs tréningek vezetése

3 Madarász utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet 1131 Budapest, Madarász Viktor u egészségügy Oktatott tárgyak az ELTE-n: Differenciálás pedagógiája és pszichológiája Alkalmazott pedagógia Beilleszkedési nehézségek Spontán érés támogatása Szakmai készségfejlesztés Gyógypedagógiai alapismeretek és differenciálás Gyógypedagógiai alapismeretek Korai fejlesztés Integráló pedagógia óvodapedagógus szak óvodapedagógus szak Pályázati tevékenység: (fordított időrendi sorrendben) Hazai kutatások TÁMOP B.2-13/ Országos Koordinációval a Pedagógusképzés megújításáért HEFOP A felsőoktatás átalakításáért pályázaton belül a és MA szintű pszichopedagógus szakmai kompetenciájának, a pszichopedagógus-képzés óra- és vizsgatervének, tantárgyleírásainak kidolgozásában való részvétel (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Pszichopedagógiai Tanszék) K+F program keretében a A viselkedési zavarok pedagógiai korrekciója alprogram vezetése, útmutató összeállítása szakértői bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok számára, tájékoztató összeállítása szülők számára (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és budapesti nevelési tanácsadók, szakértői bizottságok) Phare program keretében Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok képzőinek továbbképzése oktatási anyagának kidolgozása, tanfolyam megtartása (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Pszichopedagógiai Tanszék, Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, SZM Gyermekvédelmi Főosztály)(HU L FEFA 263. sz. kísérletében alprogramvezetőként óvodai

4 integrációs program kidolgozása (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, óvodák, szakértői bizottságok) Az MTA Kriminológiai Társasága és az N.M. céltámogatásával részvétel az Antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának korszerűsítése kutatásban (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Pszichopedagógiai Tanszék-Javító Intézetek, ELTE Jogtudományi Kar) Részvétel Dr. Volentics Anna által vezetett 123/87/3/4. sz. Komplex fejlesztés című kutatásban (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Pszichopedagógiai Tanszék, Nevelési Tanácsadók, Általános Iskolák) Nemzetközi kutatások IDS STRENGHT - KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS; Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Project; Gyermekek a mentális betegségek kontextusában c. projekt résztvevő Egyéb szakmai, közéleti tevékenység: ELTE, kari és egyéb megbízatások A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés gyakorlatvezető pedagógusa szakirányú továbbképzési szak kidolgozója és képzésvezetője ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság bizottsági tagság Oktatási Bizottság tag (TÓK) Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati-képzésvezető Kari fogyatékos-ügyi koordinátor (TÓK) Főiskolai Tanács tag (BGGYK) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ igazgató Országos Köznevelési Tanács keretén belül működő Tanterv-, Tankönyv és Taneszköztanács állandó szakértői bizottságában a gyógypedagógia szakterületén tankönyvi jóváhagyásra benyújtott pályázatok bírálatainak szervezése, azok szakmai összegzése, kiegészítése Az Országos szakértői és az Országos vizsgáztatási névjegyzékre való felvételhez benyújtott pályázatok elbírálására létrehozott bizottság tagja Kutatási, érdeklődési területek: Tanulás- és magatartászavarok, viselkedési rendellenességek, integrációs nevelés

5 Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi: (max. 10, fordított időrendi sorrendben, javasolt forma: APA style) Rózsáné Czigány Enikő (2013): Szalézi történetek. Beszélgetések a szalézi lelkiség életutat meghatározó erejéről. Don Bosco Kiadó, 2013 (ISBN ) Rózsáné Cz. E. Vargáné Molnár Márta (2013): A pszichopedagógia fejlődése a gyógypedagógiai tevékenységek rendszerében. In: Emlékkötet. Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére ( ). A Gyógypedagógiai Szemle évi különszáma, Rózsáné Cz. E. (2013): A gyógypedagógiai szemlélet integrálódása a budai tanítóképzésbe. In: Gyermeknevelés I. évf. 1.sz Rózsáné Cz. E. (2011): Viselkedési zavarokat mutató sajátos nevelési igényű tanulók és a testkulturális nevelés. in Benczúr Miklósné (szerk): Adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei. ELTE BG GYFK. Budapest Rózsáné Cz.E. (2011): Magatartászavarokra, balesetekre veszélyeztetett gyermekek. In: F. Lassú Zs. (szerk.) Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Kézikönyv pedagógusoknak. ELTE Eötvös Kiadó Rózsáné Cz. E. (2004): Pszichopedagógiai foglalkoztatás az egészségügyben. In: Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. (szerk.: Gordosné Sz. A.) Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, (ISBN ) Rózsáné Cz. E. Csányi Y. (és mtsai) (2003): Az integráció kihívásai sajátos nevelési igényű gyermekek a többségi általános iskolában. In: Tanári létkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek (szerk.: Jávorka G. és mtsai). RAABE, Budapest, Rózsáné Cz. E.,.Csiky E.(szerk.) (1996): A tanulási zavarok terápiája. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (J ) Rózsáné Cz. E. (és mtsai) (szerk.) (1994): Pszichopedagógia. Korrekciós nevelés I. Nemzeti Tankönyvkiadó A Szalézi Értesítő folyóiratban Don Bosco pedagógiája a XXI. században cikksorozat írója. A lap kiadója: Don Bosco Szaléziak Szent István királyról nevezett Magyar Tartománya

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc

1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc Önéletrajz Név: Márta Születési hely: Budapest Születési idő: 1972. május 24. Tanulmányok: 1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus (Oklevél száma: 516./1997.) EÖTVÖS LORÁND

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z

MÁRKUS Eszter DR. (PHD) E U R O P A S S Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Telefon(ok) (mh.) 358-5531 (mobil) 06-30/3235655 Fax(ok) 358-5580 E-mail(ok) (mh.) markus.eszter@barczi.elte.hu; (magán) markus.eszter@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1968.08.03.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Időtartam 1982. augusztus 15. - 1999. augusztus 14.

Időtartam 1982. augusztus 15. - 1999. augusztus 14. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) MÁV telep A/1. H-5741 Kétegyháza Magyarország Telefonszám(ok) 66 610-520 Mobil 20 404 50 93 Fax(ok) E-mail(ek) fgabriel@freemail.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 1998 Általános szociális munkás, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM

PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM PTE ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANREND ÉS SZAKMAI PROGRAM 2005/2006. TANÉV I-II. FÉLÉV SZEKSZÁRD 2005 SZERKESZTETTE:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Győr * 2015 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 1 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 5 1. A KAR TÖRTÉNETE... 8 2. SZERVEZETI

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Gergely Ildikó Beosztás: mestertanár Szervezeti egység neve: Testnevelési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok VÉGZETTSÉGEK Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok Ácsné Tremmel Zsófia - Gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben