Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000): Az alsószintű oktatás-nevelés története Magyarországon. Diplomamunka BME, Kézirat Molnár Béla (2007): A középfokú tanítóképzés története 1945-től felsőfokúvá válásáig. Doktori disszertáció ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola. Könyvfejezet, tanulmány külföldi Molnar B. (2009): A magyarországi tanítóképzés történetének periodizációja. Zborník Z I. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho Vzdelávanie Veda Spoločnosť Univerzita J. Selyeho, Komárno CD, ISBN Könyvfejezet, tanulmány hazai Molnár Béla (2000): A tanítójelöltek értékelő megnyilvánulásai a tanítási órákon. In: Tantárgypedagógiai kutatások. Eötvös József Főiskola, Baja Molnár Béla (2003): A középfokú tanítóképző intézetek struktúrájának alakulása a közoktatás változásának és a szakmai értékek tükrében. In: Fiatal Neveléstudományi Kutatók Napja. MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság, Veszprém, CDformátum Molnár Béla(2003): A középfokú tanítóképző intézetek tanterveinek elemzése ( ). In: Lőrincz Zoltán (szerk): Művészet, Pedagógiai, Sport. A Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar Tudományos Közleményei, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Molnár Béla (2004): A gyakorlatra való felkészítés alakulása a középfokú tanítóképző intézetekben 1945-től 1959-ig. In: Lőrincz Zoltán (szerk): Művészet, Pedagógiai, Sport. A Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar Tudományos Közleményei, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, Molnár Béla (2009): Nyugat-Dunántúl tanítóképzőinek államosítása 1948-ban. In: Lőrincz Ildikó (szerk.), A reneszánsz értékei, az értékek reneszánsza. XII. Apáczai-Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet, Győr, CD, ISBN Molnár Béla (2009): 50 éves a szombathelyi tanítóképzés. In: Fusz György (szerk.): A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, , ISBN Kiadvány szerkesztése 1

2 Molnár Béla (2009, szerk.): A tanítóképzés múltja, jelene II. Absztraktok. Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó, Szombathely, ISBN Lektorálás: Dráviczki Sándor (2010, szerk.): Pedagógushivatás. Apáczai Csere Sándor. A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagozatának kiadványa, Jedlik-Okteszt Kiadó, Nyíregyháza Lektorált folyóiratban megjelent közlemények, recenziók. Molnár Béla (1998): 150 évvel ezelőtt történt; Közös és egyetemes tanítói tanácskozmány 1848-ban; Tanítók a közoktatás megreformálásáért. Tanító, sz. 5. Molnár Béla (1998): 150 évvel ezelőtt történt; Törvényjavaslat az elemi oktatásról sz. 5. Tanító Molnár Béla (2004): Pedagógiai örökségünk I. Neveléstörténet, sz Molnár Béla (2008): Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Iskolakultúra, sz Konferencia kiadvány konferencián elhangzott előadás Abstract Molnár Béla - Palásti Béla (1989): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. XIX. OTDK Rezümé kötet, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza Molnár Béla (2003): A gyakorlati képzés helyzete a középfokú tanítóképző intézetekben között. In: Buda András, Holik Ildikó (szerk.): III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program, Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 60. Molnár Béla (2004): Tanítóképzés az 1940-es évek második felében és az 1950-es években. In: Lehmann Magdolna, Nikolov Marianne (szerk.): IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program, Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 248. Molnár Béla (2005): A gyakorlóév. In: Falus Iván, Rapos Nóra (szerk.): V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program, Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 127. Molnár Béla (2007): A tanítóképzők érettségire épült IV. osztályai. In: Vidákovich Tibor, Molnár Éva (szerk.): VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 105. Molnár Béla (2008): A tanítóképzők államosítása 1948-ban a Szombathelyi Tankerületi Főigazgatóság területén. In: Perjés István, Ollé János (szerk.): VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest,

3 Molnár Béla (2008): Nyugat-Dunántúl tanítóképzőinek államosítása 1948-ban. XII. Apáczai- Napok, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, október Molnár Béla (2009): Tanítóvá válás, a kezdő tanító életkörülményei az 1950-es években. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Tanulás, tanítás, munkaerőpiac. A Neveléstudományi Egyesület évi konferenciája és közgyűlése, Részletes program és tartalmi összefoglalók. Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 62., ISBN: Molnár Béla (2009): Pedagógiatanítás a tanítóképzőkben között. In: Absztraktok, XIII. APÁCZAI-NAPOK, október , Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, (15.) Molnár Béla (2009): A pedagógiai gimnázium (1949). Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, Molnár Béla (2009): A felsőfokú tanítóképzés bevezetésének előzményei. In: Molnár Béla (szerk.): A tanítóképzés múltja, jelene II. Absztraktok. Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemi Kiadója, Szombathely Molnár Béla (2010): A felsőfokú tanítóképzés megszervezése. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás. Részletes program. Tartalmi összefoglalók. Neveléstudományi Egyesület, Bp. 64. p. Konferencián elhangzott előadás külföldi Molnár Béla (2007): A szakpáron folyó tanítóképzés: egy innováció végnapjai. Pedagógusképzés a században európai kitekintéssel, II. Fürstenfeldi Neveléstörténeti Konferencia, Fürstenfeld, Ausztria, október Molnár Béla (2008): Tanítóképzés iskolapalotában. (A zalaegerszegi tanítónőképző alapítása és működése.) Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak oktatáspolitikája. III. Fürstenfeldi Neveléstörténeti Konferencia, Fürstenfeld, Ausztria, május Molnár Béla (2009): A történeti Vas megye elemi iskoláinak helyzete a dualizmus első évtizedeiben. Pädagogische Strömungen in der k.u.k. Monarchie Internationale Konferenz April 2009, Aussenstelle Fürstenfeld, IV. Fürstenfeldi Neveléstörténeti Konferencia, Fürstenfeld, Ausztria, Konferencián elhangzott előadás hazai Molnár Béla - Palásti Béla (1989): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. XIX. OTDK, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, (1989) Molnár Béla (1999): A szervezési módok/munkaformák, a differenciálás értelmezése a hazai gyakorlatban. Berzsenyi Dániel Főiskola, Tanítóképző Intézet Tudomány Napja november 3

4 Molnár Béla (2000): A tanítójelöltek értékelő megnyilvánulásai a tanítási órákon. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencia. Eötvös József Főiskola, Baja, november Molnár Béla (2000): A középfokú tanítóképzés tantervei között. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola felolvasó ülése december 13. Molnár Béla (2001): Pszichológiai és pedagógiai tankönyvek a középfokú tanítóképző intézetekben. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola felolvasó ülése május 16. Molnár Béla (2002): A középfokú tanítóképzők pedagógiai tanterveinek jellemző sajátosságai. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola felolvasó ülése május 15. Molnár Béla (2002): A középfokú tanítóképzés története 1945-től felsőfokúvá válásáig. Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelés és Művészeti Főiskolai Kar Tudomány Napja november 5. Molnár Béla (2003): A középfokú tanítóképző intézetek struktúrájának alakulása a közoktatás változásának és a szakmai értékek tükrében. Fiatal Neveléstudományi Kutatók Napja. MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság, Veszprém, november 6. Molnár Béla (2003): Apáczai Csere János életműve. Berzsenyi Dániel Főiskola, Tudomány Napja, Központi rendezvények, november 4. Molnár Béla (2003): A gyakorlati képzés helyzete a középfokú tanítóképző intézetben között. Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelés és Művészeti Főiskolai Kar Tudomány Napja november 7. Molnár Béla (2004): Egy vidéki pedagógiai lap bemutatása a dualizmus korából. A dualizmus kor pedagógiája. MTA VEAB Neveléstörténeti Szakbizottsága, NYME-ACSJFK, május 16. Molnár Béla (2004): Tanítói mesterségre való felkészítés az 1950-es években. MTA VEAB Neveléstörténeti Szakbizottsága, Kodolányi János Főiskola, október 8. Orosháza Molnár Béla (2004): Tanítóképzés és tanterv az 1950-es években. Oktatáspolitikai szemléletváltás Európában a 20. században. MTA VEAB Neveléstörténeti Szakbizottsága, Kodolányi János Főiskola, október 28. Székesfehérvár Molnár Béla (2004): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer alkalmazása a tanítóképzés történetének feltárásában. Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar Tudomány Napja, Szombathely, november 19. Molnár Béla (2006): A nevelőképző főiskola. Intézet- és szervezettörténeti kutatások a VEABtérségben. MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstörténeti Szakbizottság, Veszprém, május 18. 4

5 Molnár Béla: Kiss Árpád és a tanítóképzés. MTA VEAB Neveléstörténeti és Alternatívpedagógiai Munkabizottságainak felolvasó ülése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely április 25. Molnár Béla (2007): Az átadott/átvett szovjet minta a középfokú tanítóképzés utolsó évtizedében. A pedagógusképzés a században európai kitekintéssel. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézete, Szekszárd június 1-2. Gáspár Mihály, Molnár Béla (2008): A szombathelyi tanítóképzés története. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, szeptember Molnár Béla (2008): A tanítóképzés pauzája ( ). A tanítóképzés múltja, jelene. Regionális neveléstörténeti konferencia. NYME Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, november 7. Molnár Béla (2009): Tanítók, tanítóképzés Vas megyében a népoktatási törvény kiadása utáni évtizedekben. Az oskolák fölöttébb szükséges voltáról konferencia, NYME Apáczai Csere János Kar, Győr, május 15. Molnár Béla (2009): Nemzetiségi iskolák Vas megyében az évi XVIII. törvénycikk kiadásakor. A magyar tannyelvű oktatás és a nemzetiségi iskolák a dualizmus korában és mai aktualitások, VEAB Magyarságkutató Bizottság, Farád, október január 31. Dr. Molnár Béla főiskolai docens 5

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Gergely Ildikó Beosztás: mestertanár Szervezeti egység neve: Testnevelési

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA A TANKÖNYVKUTATÁS MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA (2000-2010) KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK VIZSGÁLATÁRA Pécs, 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések

Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Szakmai közéleti tevékenység, elismerések Tanárképző Intézet Neveléstudományi Intézeti Tanszék DR. BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ MTA Pedagógiai Bizottsága tagja (2002-től); Országos Köznevelési Tanács tagja (2001-2006);

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben