SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZERZ.: 187/2012. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.; képviseli: Dr. Sárközi György vezérigazgató; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) mint vevő (továbbiakban Vevő), másrészről a SCANIA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1.; képviseli: Sáránszky Róbert és Johann Peter Georg Hornig; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ), mint szállító (továbbiakban Szállító) között az alábbiak szerint: Előzmények Vevő, mint Ajánlatkérő július (hó) 13. napján 2012/S számon részvételi felhívást tett közzé, melynek tárgya A BORSOD VOLÁN Zrt. részére autóbuszok szállítása, üzembe helyezése és a járművekhez kapcsolódó javítási és karbantartási szolgáltatások volt. Szállító, mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot adott be, melyet az Ajánlatkérő nyertes ajánlatnak minősített. A Közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítése érdekében Vevő és Szállító az alábbi feltételekkel kötnek szerződést. A szerződés vállalkozási elemeket is tartalmaz. 1. Szerződés tárgya 1.1. A Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés feltételei szerint a 2.1 pontban meghatározott mennyiségű, gyártmányú és típusú autóbuszt szállít a Vevő részére, vállalja továbbá a 2.2 pontban foglalt mennyiségi opció leszállítását, illetőleg az alapmennyiség és a mennyiségi opcióként megjelölt autóbuszok felszerelését a 2.3 pontban foglalt felszereltségi opciókkal. Az autóbuszok műszaki tartalma a részvételi és ajánlattételi dokumentumok alapján, az ajánlattétel és tárgyalás során véglegesítésre került. Az autóbuszok lényeges jellemzőit a jelen szerződés 4-6. számú mellékletei tartalmazzák. 1. oldal

2 2. Szerződéses mennyiség 2.1. Alapmennyiség 5 db, 12,09 m-es, Scania-Higer. gyártmányú, A80T típusú, Scania Touring HD kereskedelmi nevű, új, sorozatgyártású, egyforma kivitelű, szóló, 2 tengelyes, helyközi-távolsági autóbusz. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az alapmennyiség leszállítását a 4.1. pontban meghatározott határidőn belül teljesíti Mennyiségi opció Szállító tudomással bír arról, hogy az Előzményben jelzett közbeszerzési eljárás alapján a Vevő a 2.1. pontban jelzett mennyiségen felül további 5 db a 2.2. pontban meghatározott autóbusz leszállítását igényelheti. Vevő jogosult a mennyiségi opciós tételek rész-, vagy teljes mennyiségben történő megrendelésére, illetve arra is, hogy akár az opciós tételek egészét akár annak egy részét rendeli meg, ezt több részletben tegye. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő opciós mennyiségre vonatkozó megrendelése kézhezvételét követően a megrendelt mennyiséget 4.1. pontban meghatározott határidőn belül teljesíti. Szállító sem biztatási kár, sem egyéb kártérítési-, vagy igényérvényesítési jogcímen nem jogosult követelést érvényesíteni Vevővel szemben a mennyiségi opció megrendelésének esetleges elmaradása miatt Felszereltségi opció Szállító tudomással bír arról, hogy az Előzményben jelzett közbeszerzési eljárás alapján a Vevő a 2.1. és 2.2. pontban meghatározott autóbuszokat jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott felszereltségi opciós tételekkel szerelten kérheti. Vevő jogosult a felszereltségi opciós tételek rész-, vagy teljes mennyiségben történő megrendelésére. A felszereltségi opciós tételek szállítási határideje megegyezik a járművek szállítási határidejével. Vevő a szerződéskötéskor/lehíváskor (alapmennyiség/mennyiségi opció) írásban nyilatkozik a felszereltségi opciós tételek megrendeléséről. Szállító sem biztatási kár, sem egyéb kártérítési-, vagy igényérvényesítési jogcímen nem jogosult követelést érvényesíteni Vevővel szemben a felszereltségi opciók megrendelésének esetleges elmaradása miatt. 2. oldal

3 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1. Vevő az autóbuszokat a 7. pontban említett, a 2. számú melléklete szerinti átvételi ellenőrzés lefolytatását, az annak folyományaként kiállított átvételi igazolás kiállítását, valamint a 1. számú melléklete szerinti okmányok határidőben történő átadását követően a következő ellenértékért megvásárolja: Autóbusz meghatározás Autóbusz nettó vételára HUF 1 db 2.1. pontban meghatározott autóbusz vételára Az autóbuszok ÁFA nélkül számított ellenértékének tartalmaznia kell a hazai előírások szerinti adókat, vámokat, valamennyi illetéket, hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségét, a jármű vizsgáztatási, TEMPO 100 költségét, továbbá a gépjárművel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség értékét is (kivéve a vagyonszerzési illetéket és a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás díját) Az ellenszolgáltatás alapja a fentiekben meghatározott ellenérték és a megrendelt felszereltségi opciók összege Felszereltségi opciós tételek ellenértéke: Felszereltségi opciós tétel meghatározása Nettó egységár (HUF) 1 Síbox fogadó konzol Az alapként megajánlott utasüléshez képest magasabb komfortfokozatú utazást lehetővé tevő utasülés Utastéri biztonsági kamera rendszer WC (a középső ajtónál, a lépcsőről megközelíthető, foglaltság jelzéssel ellátott) 0 5 Motortéri tűzoltó berendezés Meleg ital automata Riasztó berendezés Felhajtható kísérőülés 3 pontos biztonsági övvel 0 3. oldal

4 3.5. Az autóbuszok egységára és a felszereltségi opciós tételek egységára a szerződés időtartama alatt nem változhat Vevő előleget nem fizet, részszámla benyújtására autóbusz szállításonként van lehetőség Vevő az ellenszolgáltatás megfizetését utólag, a Szállító által az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidőn belül, Szállító számú bankszámlájára átutalással teljesíti Szállító Vevő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301/A. -a szerinti késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem időtartamára A Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 4. A szerződés teljesítésének határideje, ütemezése, átadás 4.1. Szállító a 2.1. pontban meghatározott alapmennyiségű autóbuszt a Vevő által megrendelt felszereltségi opciókkal (2.3. pont) szerelve március 26-ig 1 köteles átadni Vevőnek, a Vevő székhelyén, vagy telephelyén Szállító a 2.2. pontban meghatározott mennyiségi opciós autóbuszt a Vevő által megrendelt felszereltségi opciókkal (2.3. pont) szerelve Vevő megrendelését melynek legkésőbbi időpontja a szerződéskötéstől számított 12 hónap a mennyiségi opció megrendelését követő 140. napig köteles átadni Vevőnek, a Vevő székhelyén, vagy telephelyén Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülnek: A jelen szerződés tárgyát képező összes autóbuszt Magyarországon a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtt megvizsgálta és a vizsgálat eredményeként a Vevő által adott meghatalmazás alapján a forgalmi engedélyt kiállító hatóság az autóbusz forgalmi engedélyébe bejegyezte: a közforgalmú személyszállításra alkalmas minősítést, útkímélő tengellyel szerelt minősítést emelt sebességű közlekedésre alkalmas ( TEMPO 100 ) minősítést 1 A nyertes ajánlatban szereplő vállalás alapján kiszámított szállítási határidőig 4. oldal

5 a Vevőt tulajdonosként. Vevő vállalja, hogy a forgalmi engedély kiállításához szükséges dokumentumokat Szállító kérésére postafordultával kiadja, továbbá vállalja, hogy a vagyonszerzési illetéket erről szóló szállítói értesítést követő 3. munkanapig megfizeti A Szállító az autóbuszok átadásakor átadta Vevőnek a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti okmányokat, illetőleg dokumentumokat megfelelő és teljes körű tartalommal, az összes autóbusz tekintetében A Vevő a 7. pont szerinti átvételi ellenőrzést eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták a 2. számú melléklet 5. pontjában említett jegyzőkönyvet, és a Vevő az átvett autóbusz tekintetében kiadta a pont szerinti átvételi igazolást Amennyiben a forgalmi engedély, járműtörzskönyv adataiban hibás adat szerepel, vagy az okmány adathiányos, úgy a Szállító köteles térítésmentesen a hibákat kijavíttatni, a hiányokat pótolni és beállnak az 5.1. pont szerinti jogkövetkezmények. Ilyen esetekben a Vevő az átvételt elhalaszthatja anélkül, hogy ezzel bármilyen jogában hátrányt szenvedne. A jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít. 5. Kötbér, jólteljesítési biztosíték 5.1. Kötbér Vevőnek különös érdeke fűződik a teljesítéshez, ezért a nem megfelelőségeket Vevő kötbérekkel szankcionálhatja az alábbiak szerint: Szállítással összefüggő kötbérek: A szállítási határidőt követő teljesítés késedelmes teljesítés, mely esetén Szállító napi 0,5% kötbért köteles fizetni, melynek számítási alapja a megrendelt/lehívott, de határidőben le nem szállított autóbusz(ok) nettó ára A teljesítés meghiúsulását Vevő szintén kötbérrel szankcionálja. Meghiúsulásnak kell tekinteni, ha a szállítás a teljesítési határidő lejártát követő 30. napig nem történik meg. Ha a szállítás e határidőig nem az összes lehívott autóbusz tekintetében történik meg, akkor a meghiúsulási kötbér a lehívott, de nem szállított autóbusz(ok) nettó árának 40%-a Javítással összefüggő kötbérek: Szállítónak a jótállási időn belül az autóbuszokat a hibabejelentéstől számítottan 24 órán belül javításba kell vennie, és a hibabejelentéstől 5. oldal

6 számított 72 órán belül a hibát ki kell javítania, vagy a Vevőt fel kell hatalmaznia a hiba kijavítására, és Szállítónak biztosítania kell a javításhoz szükséges alkatrészeket. Amennyiben a Szállító az üzemképtelenséget okozó jótállás körébe tartozó hiba elhárítását 72 órán belül nem végezte el, vagy nem hatalmazza fel a Vevőt a jótállás körébe tartozó hiba kijavítására és ezen javításokhoz nem biztosítja szükséges alkatrészeket e fenti határidőn belül, akkor a Szállító köteles napi HUF/autóbusz kötbért megfizetni, vagy a 72. órától a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező cserejárművet köteles biztosítani a hibaelhárítás időtartamára A Szállítónak a jótállási időn belül az írásos hibabejelentéstől számított 30 munkanapon belül az üzemképtelenséget nem okozó hibák kijavítását el kell végeznie, vagy a Vevőt fel kell hatalmaznia a hiba kijavítására, melyhez Szállítónak biztosítania kell a szükséges alkatrészeket. Amennyiben a Szállító az üzemképtelenséget nem okozó hiba elhárítását 30 munkanapon belül nem végzi el, vagy nem hatalmazza fel a Vevőt a hiba kijavítására és nem biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket e határidőn belül, akkor a Szállító köteles napi HUF/autóbusz kötbért megfizetni, vagy a 30-ik naptól a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező cserejárművet köteles biztosítani a hibaelhárítás időtartamára Amennyiben a Szállító az és pont szerinti javításokat a megkezdéstől számított 8 munkanapon belül nem fejezi be, akkor a Szállító köteles napi HUF/autóbusz kötbért megfizetni, vagy Szállító köteles a 8-ik naptól a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező cserejárművet biztosítani a hibaelhárítás időtartamára Az elvégzett javításról és a felhasznált alkatrészek jegyzékéről a javítást követően a Szállítónak (vagy Szakszerviznek) részletes írásos visszaigazolást kell a Vevő felé küldenie, mely lehet a hibabejelentő lap visszaigazolási rovatában vagy külön munkalapon Amennyiben a javítás nem a Vevő telephelyén történik, úgy a felmerült kilométer teljesítés ellenértéke a Vevő által nyilvánosan meghirdetett az autóbusz kategóriájának megfelelő díjjal kerül elszámolásra a Szállító felé. A jótállási időszakban nyújtott műszaki mentési és vontatási költségek a Szállítót terhelik. 6. oldal

7 Alkatrész ellátással összefüggő kötbérek: Szállítónak a szerződésben vállalt élettartam alatt biztosítania kell az autóbuszokhoz szükséges alkatrészellátást. Amennyiben az alkatrészellátást határidőben nem teljesíti Szállító kötbért köteles fizetni az üzemeltetés kiesés kompenzálására. Jelen kötbér meghatározásához használatos fogalmak: Nem tervezett leállás: A jármű anyag vagy gyártási hibájának tulajdonítható, valamint az egyéb véletlenszerű sérülések miatt bekövetkező meghibásodások, sérülések, amelynek következtében a jármű nem vezethető normál üzemmódban, ill. a jármű közúti veszélyt jelent amennyiben közlekednek vele. Tervezett leállás: A karbantartási rendszerben kötelezően előírt műveletek (rutinszerviz és az ütemezett szerviz és karbantartás) időigénye nem jogosít "állásidő" felszámítására. Ez alól kivételt képez, ha a szerviz során olyan hiba megállapítására kerül sor, melyhez a szükséges alkatrészt a Szállító a várható és tervezhető karbantartás befejezéséig nem biztosítja. Bázisidőszak: Alváz alkatrészek 3 munkanap Hajtáslánc elemei: 3 munkanap Jármű biztonságos üzemeltetéséhez és az 3 munkanap alapvető szolgáltatások végzéséhez kapcsolódó alkatrészek (világítás és jelzőberendezések, a forgalombiztonság szempontjából fontos egyéb elektromos berendezések, ajtó működtetés, szellőzés és fűtés alkatrészei): Oldalüvegek, szélvédő, hátfal üvegek 10 munkanap Karosszéria egyéb szerkezeti elemei, homlok, 10 munkanap hátfal elemek, oldalsó ládák, lemezek, dekorációs csíkok és lécek, ajtók: 7. oldal

8 Állásidő Amennyiben nem tervezett leállás miatt egy járműnek a szakszervizbe történő felvételét és a szükséges pótalkatrész megrendelését követő bázisidőszakon belül a megrendelt alkatrész nem kerül leszállításra, akkor a pótalkatrész megrendelése utáni megfelelő bázisidőszak lejáratát követően a pótalkatrész megérkezéséig tartó időtartam minden teljes napja kerül, mint "állásidő" beszámításra Ha a bázis időszakon belül az anyagellátás nem teljesül, akkor a bázis időszakot követő teljes napokat Vevő "állásidő"-nek tekinti. Amennyiben az anyagellátási állásidő egy évben, járművenként meghaladja a 20 napot, akkor a Szállító Vevő részére az összesített állásidő napjaira, a 21. naptól számítva HUF/nap kötbért fizet. Minden esetben, a halmozott "állásidő" a rákövetkező vagy ismétlődő leállásokra hasonló módon kerül kiszámításra, azaz a bázis idők figyelembe vételével minden új alkatrész rendelés esetén. Az "állásidőket" a Felek évenként - az átvételtől számítva, az év elteltét követő első hónap végéig - értékelik, és az elszámolást pénzügyileg is realizálják A kötbér összegét Vevő közvetlenül a Szállító felé terheli ki 15 napos fizetési határidővel Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti, továbbá a szállítást követő javítás, anyagellátás során Vevő a nem szerződésszerű teljesítést is szankcionálja Nem szerződésszerű teljesítés: amennyiben a javítás, illetve alkatrész minősége nem a szerződésben és mellékleteiben leírt és vállalt minőségben történik. Szállító köteles napi HUF/autóbusz kötbért megfizetni, vagy a 30. naptól a beszerzés tárgyával megegyező paraméterekkel rendelkező cserejárművet köteles biztosítani a hibaelhárítás időtartamára Jólteljesítési biztosíték Vevő jólteljesítési biztosíték adását írja elő, mely biztosítékot rendelkezésre kell bocsátani mind alapmennyiségekre, mind az opciókra vonatkozóan legkésőbb a Vevő által kiállított pont szerinti átvételi igazolás időpontjának napján. A jólteljesítési biztosítéknak a fentiek szerinti átvételi 8. oldal

9 igazolás napjától számítottan a jótállás teljes időtartamára rendelkezésre kell állnia a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely módon A jólteljesítési biztosíték mértéke: a megrendelt autóbuszok ÁFA nélkül számított értékének 1 %-a Abban az esetben, ha Szállító az és pontokban meghatározott feladatának az és pontokban a meghatározott határidők újbóli elteltét követően sem tesz eleget és nem biztosít cserejárművet, akkor Vevő dönthet úgy, hogy a járművet nem Szállítóval javíttatja, illetve az alkatrészt nem Szállítótól rendeli meg, anélkül, hogy Vevő ezzel bármilyen jogát veszélyeztetné. A Vevő ez esetben jogosult a felmerülő költségeket a jólteljesítési biztosítékból lehívni. 6. Előszállítás 6.1. Előszállítás történhet az összes autóbuszra vagy az autóbuszok egy részére is. Előszállításhoz a Vevő kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Az előszállítás iránti igényt legalább a megajánlandó korábbi teljesítési határidő előtt 10 nappal a Szállítónak írásban jeleznie kell a Vevő felé. 7. Ellenőrzések 7.1. A gyártásközi ellenőrzés A Szállító köteles lehetővé tenni a gyártási folyamat időszakában akár több alkalommal is a gyártásközi ellenőrzés végzését. Az ellenőrzési tapasztalatokról jegyzőkönyv készülhet A forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés A Vevő vagy annak megbízottja a Szállító által elvégzett első forgalomba helyezést megelőző gyári végátvételt követően a Szállító vagy annak alvállalkozója telephelyén forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés lefolytatására jogosult A Szállító az első forgalomba helyezést megelőző gyári végátvételt követően köteles jelezni a Vevőnek, hogy megkezdhető a forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés. A forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés időpontjában a felek ésszerű határidő kitűzésével közösen állapodnak meg A Vevő a forgalomba helyezést megelőző ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Vevő és a Szállító erre felhatalmazott 9. oldal

10 képviselői írnak alá. A Vevő a műszaki dokumentációban meghatározott követelményektől való eltérés és/vagy kivitelezési hiányosságok észlelése esetén jogosult a jegyzőkönyvben meghatározni az átvételi ellenőrzésig a Szállító által elvégzendő feladatokat Szállító köteles lehetővé tenni, hogy a forgalomba helyezés előtti átvétel és/vagy az átvételi ellenőrzés során a Vevő képviselője kapjon lehetőséget összesen max. 20 km-es futáspróbára) Az átvételi ellenőrzés, az átvétel A Vevő az autóbusz átvételét megelőző, a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú átvételi ellenőrzést a pontban említett vizsgálat lefolytatását követően kezdheti meg A Szállító az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a 4.1. és 4.2. pontban említett teljesítési határidő, illetve az előszállításra megajánlott és jóváhagyott határidő előtt legalább 3 munkanappal köteles a Vevőt értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg A Szállító köteles legkésőbb az átvételi ellenőrzés megkezdésekor átadni a Vevőnek jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott, az átvételi ellenőrzés lefolytatásához szükséges okmányokat és dokumentumokat a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja szerinti formátumban és kötelező minimális tartalommal Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne a Szállító magyarországi székhelye, vagy telephelye, vagy a Vevő székhelye. A Szállító köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget beleértve a rajzokhoz és gyártási adatokhoz való hozzáférést a Vevő nevében ellenőrzést végző személy/személyek részére A Szállító köteles biztosítani, hogy a Vevő az ellenőrzést jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és módon végezhesse (végeztethesse) el Ha az autóbuszt a hatóság a forgalombehelyezés előtt megvizsgálta, a forgalmi engedélyt kiállító hatóság a forgalmi engedélybe a pont szerinti bejegyzéseket megtette, az autóbusz jelen szerződés 2. számú mellékletében említett átadás-átvételi eljárás során a követelményeknek teljes körűen megfelelt, illetőleg jelen szerződés 1. számú mellékletében említett dokumentumokat a Szállító megfelelő és teljes körű tartalommal, módon és formában átadta, a Vevő átvételi igazolást ad a Szállítónak. 10. oldal

11 A jelen pontban foglaltak közül semmi sem mentesíti a Szállítót a jelen Szerződés alapján őt terhelő jótállási, szavatossági vagy más kötelezettség alól Szállító oktatást köteles biztosítani Vevő szakemberei részére, melyet a 3. számú mellékletben foglaltak szerint köteles kidolgozni. 8. Az átvétel megtagadása 8.1. A Vevő megtagadhatja az autóbusz átvételét, ha A Szállító nem biztosítja, hogy a Vevő a 7.3 pont szerinti átvételi ellenőrzést a jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti tartalomban és módon végezhesse (végeztethesse) el Az autóbusz nem felel meg a dokumentáció szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy a pontban említett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra A jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti dokumentumokat nem teljes körűen, vagy nem megfelelő tartalommal adták át A nem szerződésszerű teljesítés esetén az pont szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók. Ezekben az esetekben a Szállító külön költség felszámolása nélkül köteles késedelem nélkül az ellenőrzést lehetővé tenni, a dokumentumokban lévő hiányosságokat pótolni, illetve kicserélni a visszautasított autóbuszt/autóbuszokat vagy elvégezni azokat a módosításokat, melyek azt az előírásokban foglalt követelményeknek megfelelővé teszik és ismételt átvételt kezdeményezni Az átvétel megtagadása esetén a Szállító számla kibocsátására nem jogosult. Ez esetben a hiba kijavítását követően ismételt 7.3 pont szerinti átvételi eljárásra kerül sor. A jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít, még akkor is, ha ez a teljesítési határidőt követő időpontra esik. 9. Szavatosság 9.1. Szállító szavatol azért, hogy az autóbuszok kizárólagos tulajdonában vannak, szavatol azok per-, teher-, és igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az autóbuszok használatát kizárja, vagy korlátozza. A Szállító kijelenti, hogy az autóbuszok megfelelnek a magyarországi forgalomba-hozatalhoz, üzembe-helyezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. 11. oldal

12 9.2. A szerződés hibás teljesítésének esetére a Ptk át kell alkalmazni. 10. Jótállás Szállító vállalja az alábbiak és a Ptk a szerinti jótállási és élettartam elvárások teljesítését, melyek kiszereléssel járó vizsgálat, javítás, ill. főjavítás és csere nélkül értendőek. (Várható éves átlagos futásteljesítmény km) Meghatározás a. Általános jótállás a teljes járműre Ezen jótállási időszak alatt a rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hibák kijavításának költségei a Szállítót terhelik. b. Speciális jótállási elvárás Ezen jótállási időszak alatt a rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hibák kijavításának költségei a Szállítót terhelik. b.1. Karosszéria ezen idő alatt szilárdsági és korróziós okból nem lehet törés, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere. c. Speciális jótállási elvárás a jármű teljes élettartamára vonatkozóan Ezen jótállási időszak alatt a rendeltetésszerű használat mellett keletkezett hibák kijavításának költségei a Szállítót és a Vevőt együttesen terhelik az alábbiak szerint: 50 % élettartamig azaz 400 ekm-ig - a Szállító 100 %-os költségviselésre kötelezett a vállalt élettartammal összefüggésben. Amennyiben a vállalt élettartam 50 %-át meghaladóan azaz 400 ekm-et követően - hiba keletkezik, úgy a hiba kijavításának költségeit Vevő és Szállító együttesen viselik, úgy hogy az átadás-átvételtől számított év és/vagy km minimum elvárások 24 hónap 12 év 800 ekm 12. oldal

13 Meghatározás minimum elvárások élettartam vállalás hányadosa alapján kapott szorzószám képezi a javítási költségek megoszlásának arányát (pld km-es motor élettartam vállalás esetén, km elteltével történt hibabejelentéskor a számítás módja: / =0,62=62 %, a Szállító 38 %-ban a Vevő 62 %-ban viselik a kijavítás költségeit.) c.1. A jármű energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költsége - a gyártó által előírt karbantartási előírások betartásával - a teljes élettartamra vetítetten feleljen meg a az ajánlatban benyújtott költség összegének. d.1. Felépítmény szerelvényei Ládakitámasztó gázrugók 3 év Kapcsolók, nyomógombok 3 év Gépkocsivezető ülés 6 év Utasülések 6 év Fűtő- és szellőző berendezés 6 év d.2. Motor és tartozékai Motorélettartam 800 ekm Turbófeltöltő 400 ekm Vízszivattyú 400 ekm Indítómotor 400 ekm Generátor 400 ekm Kipufogódob, kipufogó rendszer 400 ekm Hűtő- és fűtőrendszer gumitömlői 400 ekm Hűtőventilátor és működtető rendszere 400 ekm d.3. Üzemanyagrendszer Adagoló, üzemanyag szivattyú, injektor 600 ekm AdBlue rendszer (szivattyú, katalizátor) 600 ekm Gumi és műanyag tömlők 6 év 13. oldal

14 Meghatározás minimum elvárások d.4. Nyomatékváltó 800 ekm d.5. Tartós lassítófék 500 ekm d.6. Kardántengely 400 ekm d.7. Rugózás Lengéscsillapító 200 ekm Szintállító szelep 400 ekm d.8. Futóművek 600 ekm d.9. Kormánymű 600 ekm Szöghajtómű (ha van) 600 ekm Kormányszivattyú 400 ekm d.10. Fék- és levegőellátó rendszer Kompresszor 400 ekm Fékszerelvények, szabályozó szelepek 400 ekm Fékbetétek 200 ekm Fékdob, féktárcsa 400 ekm Fékkulcs, automata fékkar 400 ekm Gumi- és műanyag féktömlők 4 év d.11. Gumiabroncsok (átlagosan) 100 ekm d.12. Elektromos rendszer Vezérlő elektronikák (pl.: motor, ABS, EBS, 800 ekm ELC, retarder, váltó, fűtőkészülék, stb.) Fűtő-hűtő készülék 400 ekm Amennyiben Vevő jogos jótállási igénnyel él, úgy Szállító vállalja a termék használata során keletkezett azzal összefüggő mindennemű kár megtérítését Vevő haladéktalanul írásban értesíti a Szállítót, a jelen pont keretén belül felmerülő bármely igényéről A jótállás nem vonatkozik az autóbusznak azokra a részeire vagy alkatrészeire, amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, gondatlanul kezeltek, 14. oldal

15 amely balesetben megsérült és azt Vevő nem Szállító szervizével állíttatta helyre, amely nem a gyártótól származik, és utólag a Vevő építette be, amelyet úgy változtattak meg, hogy kedvezőtlenül befolyásolta teljesítményét vagy megbízhatóságát, kivéve azt az esetet, amikor az ilyen javítások összhangban voltak a Szállító karbantartási utasításaival és a kivitelezés megfelelt az elismert normáknak A jótállási jog nem érvényesíthető, ha a hiba azzal függ össze, hogy a Vevő elmulasztotta elvégezni az előírás szerinti ellenőrzéseket, ill. a Szállító karbantartási utasításaiban előírt szerviz-tevékenységeket A jótállás nem vonatkozik a normális üzemeltetés során gyorsan kopó alkatrészekre (az elvárt élettartam figyelembevételével, pl. ékszíj, ablaktörlő gumik, sárfogó gumik, egyéb gumi alkatrészek, levegő-, olaj-, üzemanyagszűrők, kuplung betét, fékbetétek, üveg elemek, izzók, biztosítékok), kivéve a típushibás ezen alkatrészek, illetve ha azok 3 hónapon belül hibásodnak meg A jótállás időtartama alatt a Szállító köteles a jármű biztonságos üzemeltetéséhez és az alapvető szolgáltatások elvégzéséhez szükséges alkatrészeket az pontban meghatározott időszakban leszállítani Szállító vállalja az autóbuszok alkatrészeinek utánpótlását a jármű teljes jelen szerződésben vállalt élettartamáig Amennyiben az alkatrészek gyártását megszüntetik, a Szállító köteles 6 hónappal előzetesen értesíteni a Vevőt a várható beszüntetésről, és ha a Vevő erre igényt tart a beszüntetés után el kell juttatni a Vevőhöz az egyedi alkatrészek tervrajzát és specifikációit, anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a Vevőt költségek terhelnék Szállító vállalja, hogy a szerződésben szereplő gépjárművek a rendeltetésszerű használat mellett az alábbiakban megadott karbantartási költséggel üzemelnek. 15. oldal

16 Az általános jótállás időszakában azaz az első 24 hónap alatt - felmerülő karbantartási költségek Alkalmazott óradíj: HUF (Munkadíj adatok alapjául szolgál) Művelet megnevezése Javasolt (várható) Ciklus km (km) Műveleti idő igény (óra) Végrehajtási gyakoriság km élettartam alatt (db) Összes munkaidő igény (óra)* Munkadíj (HUF)** 1. Motorolaj+szűrő csere ,5 3 1, Akkumulátorok cseréje , Légszűrő csere ,4 3 1, Szelepállítás/Minden hengeren!/ ,6 3 7, Mechanikus váltó olajcsere, intarderrel , Retarder olajcsere , Kardántengely zsírzás ,2 3 0, Futómű kenési pontok zsírzása ,5 3 1, Differenciálmű olajcsere , Kerékcsapágy kenőanyag csere ,3 3 0, Kormányolaj + szűrő csere , Hűtőfolyadék csere Hidraulikus ventilátor olajcsere , Üzemanyag szűrő csere ,9 3 2, Fűtőkészülék üzemanyag szűrő csere ,3 1 0, Légszárító patron csere ,4 3 1, Olajleválasztó tisztítás ,4 3 1, adblue szűrőcsere n/a Nyomtávrúd (komplett)csere , Tolórúd csere , Függőcsapszeg +perselyek cseréje , Független felfügg. Szilentek kompl.cseréje n/a Első lengéscsillapító csere Hátsó lengéscsillapító csere , Első légrugó csere , Hátsó légrugó csere , Első kerékagy csapágy csere , Hátsó kerékagy csapágy csere , Turbófeltöltő csere , Vízszivattyú csere , Indító motor csere , Fő generátor csere , SCR katalizátor(kipufogódob) csere n/a Injektor csere , A motor leghosszabb ékszíjának cseréje , Bordásszíj csere , Első Gumiabroncs csere , Hátsó Gumiabroncs csere , Szintállító csere , Kormányszivattyú csere , Kormánymű csere , Kompresszor csere , Első futómű fékbetét csere , Első futómű féktárcsa csere , Hátsó futómű fékbetét csere , Hátsó futómű féktárcsa csere , Rugóerőtárolós fékhenger csere , Kuplungszerkezet+kuplungtárcsa csere , Számítógépes diagnosztikai szoftver frissítés Karbantartási költség összesen: *** * Összes munkaidő igény számítása: Műveleti idő igény * Végrehajtási gyakoriság km élettartam alatt ** Munkadíj számítása: Összes munkaidő igény * Alkalmazott óradíj *** Számítása: Munkadíj 16. oldal

17 A speciális jótállás időszakában azaz az első 24 hónapot követően - felmerülő karbantartási költségek 1 km-re jutó Teljesítési szakaszra Km. teljesítési Várható éves karbantartási költség vetített karbantartási szakaszok (km) teljesítmény (km) (HUF) költség (HUF) Összesen km élettartamhoz tartozó várható karbantartási költség Jótállási időszak Karbantartási költség (HUF) Az általános jótállás időszakában azaz az első 24 hónap alatt - felmerülő karbantartási költségek A speciális jótállás időszakában azaz az első 24 hónapot követően - felmerülő karbantartási költségek km élettartamhoz tartozó várható karbantartási költség * Az elvégzett karbantartásokról Vevő rendszámonként a szakaszt követő első hónap végéig adatkimutatást készít, melyet a Szállítónak eljuttat. Ennek ismeretében a Felek évenként az eltelt km szakasz teljesítését követő második hónap végéig értékelik a felmerült költségeket Amennyiben az éves költség két egymást követő évben 10 %-ot meghaladó mértékben meghaladja a vállalt összeget, úgy a Szállító vállalja, hogy megtéríti a Vevő jogos többletköltségét, a Vevő által kiállított számla alapján 15 napos fizetési határidővel. Egyéb esetben a vállalt és tényleges költség különbözete évenként göngyölítésre kerül Szállító vállalja, hogy a szerződésben szereplő gépjárművek a rendeltetésszerű használat mellett az alábbiakban megadott új anyag költséggel üzemelnek. 17. oldal

18 Az általános jótállás időszakában azaz az első 24 hónap alatt - felmerülő alkatrész költségek Tétel megnevezése Várható élettartam (km) Gyári azonosító szám Csere gyakoriság km élettartam alatt (db) Nettó ár (HUF)* Tételenkénti összár (HUF)** 1. Nyomtávrúd (komplett) , , Akkumulátor Első lengéscsillapító Hátsó lengéscsillapító Első légrugó Hátsó légrugó Első kerékagy csapágy Hátsó kerékagy csapágy Fő generátor /Legnagyobb áramerősségű!/ Indító motor Szélvédő Ajtóüveg első ajtó első szárnyba , A tompított fényt biztosító fényszóró , Hátsó lámpa(k) komplett , Generátor meghajtó ékszíj Gumiabroncs Michelin coach xz Utasülés (komplett, láb nélkül ) nem rendelhető Ablaktörlő (kar + lapát komplett) , / Visszapillantó tükör (motoros + fűthető jobb) Levegőszűrő betét Motorolaj szűrő (egy járműre szükséges 21. mennyiség) Üzemanyagszűrő Kormány olajszűrő n/a n/a Kormánymű Első futómű féktárcsájához fékbetét Első futóműhöz féktárcsa Hátsó futómű féktárcsához fékbetét Hátsó futóműhöz féktárcsa Kardántengely Légszárító patron adblue szűrő n/a n/a Turbófeltöltő Vízszivattyú ABS szenzor*** , , , SCR katalizátor(kipufogódob) n/a n/a Injektor A motor ékszíj*** ua, mint generátor meghajtó Bordásszíj kompresszor Automata ékszíjfeszítő kompl , vezető Szintállító szelep v. jeladó Kormányszivattyú Kompresszor Rugóerőtárolós fékhenger Kuplungszerkezet Kuplungtárcsa Függőcsapszeg jav garn. (1 oldal!) Független felfügg. kompl.jav.garn. 47. (Szilentek,gömbfejek)(1 oldali!) Alkatrész költség összesen: *** * A tételek egységáránál új alaktrész árat és a tételhez tartozó legmagasabb egységárat kell megadni. ** Tételenkénti összár= Csere gyakoriság km élettartam alatt * Nettó ár *** Számítása: (Tételenkénti összár ) 18. oldal

19 A speciális jótállás időszakában azaz az első 24 hónapot követően - felmerülő alkatrész költségek Teljesítési szakaszra Km. teljesítési Várható éves 1 km-re jutó új anyag vetített új anyag szakaszok (km) teljesítmény (km) költség (HUF) költség (HUF) Összesen km élettartamhoz tartozó várható alkatrészköltség Jótállási időszak Alkatrész költség (HUF) Az általános jótállás időszakában azaz az első 24 hónap alatt - felmerülő alkatrész költségek A speciális jótállás időszakában azaz az első 24 hónapot követően - felmerülő alkatrész költségek km élettartamhoz tartozó várható karbantartási költség * A felhasznált anyagokról Vevő rendszámonként a szakaszt követő első hónap végéig adatkimutatást készít, melyet a Szállítónak eljuttat. Ennek ismeretében a Felek évenként - az eltelt km szakasz teljesítését követő második hónap végéig értékelik a felmerült költségeket Amennyiben az éves költség két egymást követő évben 10 %-ot meghaladó mértékben meghaladja a vállalt költséget, úgy a Szállító vállalja, hogy megtéríti a Vevő jogos többletköltségét, a Vevő által kiállított számla alapján 15 napos fizetési határidővel. Egyéb esetben a vállalt és tényleges költség különbözete évenként göngyölítésre kerül. 11. A szerződés módosítása, megszűnése A szerződés kizárólag a Kbt szerint módosulhat Megszűnik a szerződés: A szállításokra vonatkozóan a határozott idő elteltével. A szerződés jótállási, alkatrészellátási előírásai a határozott időn túl is érvényben maradnak, a szerződés ezen pontjaiban vállalt határidőig Ha bármelyik fél részéről a szerződés teljesítése lehetetlenné válik Rendkívüli felmondással, súlyos szerződésszegés esetén a pont szerinti esetekben. 19. oldal

20 11.3. Súlyos szerződésszegés körébe tartozik különösen, ha Mindkét fél esetében Írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül sem tesznek eleget a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiknek Valamely Fél (alkalmazottja vagy alvállalkozója is) a szerződés megszegésével jelentős kárt okoz a másik Félnek Szállító esetében Jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót Az általa szállított termék minősége nem felel meg a jelen szerződés megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumoknak, illetve ajánlatnak Felmondásra okot adó esetben Valamely Fél az ok és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a másik Felet a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben valamely Fél a felszólításnak a másik Fél által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, a kezdeményező Fél a másik Félhez intézett ajánlott levélben jogosult a szerződést felmondani A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek A pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül Szállító köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a pont szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. 20. oldal

21 12. Alvállalkozói szerződések Szállító a szerződés teljesítése során a beszerzésnek az ajánlatban így megjelölt részeihez jogosult alvállalkozókat igénybe venni A szerződésnek az a munkarésze (munkarészei), amelynek teljesítéséhez a Szállító a közbeszerzés tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz(nek) igénybe. Munkarészének megnevezése 1. Ajánlatkérő által előírt opcionális tételek beépítése A Szállító által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, továbbá a beszerzés vonatkozó része és aránya Szállító ajánlatában 10% feletti alvállalkozót nem jelölt meg Szállító a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozókon túlmenően további alvállalkozókat a Kbt-ben foglaltak szerint vehet igénybe a teljesítés során Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Ptk (3) bekezdésében foglaltak az irányadók Szállító köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 21. oldal

22 13. Felek együttműködése A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellenük, illetőleg Szállító alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul Felek ugyancsak maradéktalanul kötelesek egymást értesíteni, ha saját cégükben, vagy Szállító alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor Felek felelősek az értesítés elmulasztásából eredő kárért A Vevő által kapcsolattartásra kijelölt személy: Név: Baffi József Telefon: 06/46/ Telefax: 06/46/ A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy: Név: Küzdy László Telefon: ; Telefax: ; Nyilatkozatok Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a Szerződés aláírására és teljesítésére; jelen Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 22. oldal

23 jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére A Felek a szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/értesítését, a szerződés értelmében írásban, , vagy telefax formájában küldik egymásnak és azt írásban visszaigazolják. A nyilatkozathoz/értesítéshez jogkövetkezmény akkortól fűződik, amikor az a címzetthez megérkezik. 15. Titoktartás A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést valamint az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban kapott vagy tudomásukra jutott információkat, adatokat és dokumentumokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél részére az alábbiakban, illetve jogszabályban meghatározott kifejezett kötelezettség hiányában nem adják át, illetve nem teszik hozzáférhetővé Vevő többségi állami tulajdonú gazdasági társaság, ezért amennyiben jelen szerződést vagy annak egyes részleteinek nyilvánossá tételét jogszabály elrendeli, úgy a nyilvánosságra hozatala miatt semmiféle kártérítési, továbbá jogorvoslati és egyéb igényt a szerződéskötő fél/felek nem kezdeményezhetnek. 16. Záró rendelkezések Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Irányadó jog, eljáró bíróság Jelen Szerződés lényeges jogszabályi feltételeit a évi CVIII. törvény valamint az évi IV. törvény tartalmazzák. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben ezeken túlmenően a Felek jogviszonyára irányadó és hatályos egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. 23. oldal

24

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95236-2016:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás. Jótállási okmány P.H. Motorkerékpár adatok. Modell:...

A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás. Jótállási okmány P.H. Motorkerékpár adatok. Modell:... A motorkerékpár átadása, átadás előtti átvizsgálás A motorkerékpárja átadása előtt, a járművet alaposan átvizsgáltuk annak érdekében, hogy az kifogástalan, és a gyári minőségi előírásoknak megfelelő állapotban

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent.

Ajánlatkérő ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent. I. BEVEZETŐ TISZTELT AJÁNLATTEVŐK! Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. továbbiakban Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kíván kötni Az Észak-magyarországi Közlekedési

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

Perkins Phaser 135 Euro 2 típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, szükség szerinti javítása Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-393 /12.

Perkins Phaser 135 Euro 2 típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, szükség szerinti javítása Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-393 /12. Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania. A megajánlott felújítási egységárat jelen műszaki leírásban meghatározott

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

66479/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 66479/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Targonca fődarabok javítása a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2016. január 18. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 I. M Ű S Z A K

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/26 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224876-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 123-224876 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390195-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2015/S 213-390195 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: Új, emeltszintű, kéttengelyes szóló, (M3/III. osztályú) országos feladatra alkalmas autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, az Európai

Részletesebben

Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése

Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése Vasúti vontató és vontatott teherszállító járművek alkatrészeinek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-373/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA 07-91 1.4. Érvényes: 2015. 11. 25. AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52. cégjegyzékszáma: 02-09-064556

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Nyílt pályázati felhívás "LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére" tárgyú beszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben