KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához"

Átírás

1 KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP /1 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 6 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE...7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 9 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...12 C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 35 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...38 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...40 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...51 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Projektgazdáink figyelmét, hogy a kiemelt projekt felhívás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja a szociális ágazati adminisztráció tevékenységeit széles körben támogató, átjárható és egymáshoz illeszkedő informatikai rendszer fejlesztése, részben a TÁMOP /1 konstrukcióban megvalósított, részben a jelenleg is használt szolgáltatások továbbfejlesztésével, bővítésével, részben új fejlesztésekkel. Kiemelten fontos szakmapolitikai cél továbbá gyermekjóléti és gyermekvédelmi tervezőértékelő, nyilvántartó tevékenységeket széles körűen támogató, részben átjárható és egymáshoz illeszkedő informatikai rendszer fejlesztése a meglévő rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével, részben új fejlesztésekkel. A napra kész adatokat kezelő informatikai rendszerek bevezetésével és használatával a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen jelentősen javul a hatékonyság, szélesebb körben válik lehetővé az információs igények kielégítése és a teljes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási rendszer és a szociális igazgatási-, pénzbeli ellátási rendszer informatikai rendszerének koncepcionalizálásával, tervezésével és megvalósításával végső soron megteremtődnek az apparátus és a szolgáltatásokat nyújtó szereplők korszerű, hatékony munkavégzéséhez szükséges feltételek. A konstrukció folytatása a TÁMOP /1 konstrukció fejlesztéseinek, valamint épít a TÁMOP és TÁMOP során létrejött szakmai tudásanyagra. 4

5 A2. Részcélok 1. Finanszírozási rendszer, kapacitásgazdálkodás, vezetői információs rendszer A cél olyan rendszer jogi-igazgatási megalapozása, kifejlesztése és bevezetése, amely a pénzbeli támogatások, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások finanszírozásának és forráselosztásának korszerű feladatellátását biztosítja. 2. Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása, Szociális számla kialakítása A fejlesztés célja, hogy olyan országos rendszer jogi-igazgatási megalapozása, fejlesztése és bevezetése valósuljon meg, amely a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egy egységes, országos nyilvántartást hoz létre, támogatja az ellátás elbíráláshoz kapcsolódó feladatokat. 3. Tevékenységadminisztrációs Rendszer A fejlesztés célja, hogy megvalósuljon az elektronikus szociális ágazati adminisztráció központi rendszereinek, szolgáltatásokról szóló nyilvántartásainak továbbfejlesztése a TÁMOP /1 konstrukció által nem érintett területekre (pl.:hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, az alapszolgáltatást igénybevevők csoportjai). 4. E-hatósági fejlesztések Cél az, hogy a TÁMOP /1 projekt keretében megvalósított fejlesztés eredményeinek felhasználásával a szociális és gyámhivatali e-hatósági munkájának széleskörűvé tétele biztosított legyen, a fejlesztések kerüljenek kiterjesztésre további szolgáltatási területekre. 5. Szociális és gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának továbbfejlesztése Cél a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátását támogató rendszerek továbbfejlesztése, ennek részeként: a gyermekvédelmi, valamint a szociális terület tervezési-értékelési rendszerének kialakítása a TÁMOP konstrukcióban kidolgozott szakmai tartalommal és országos bevezetéssel; a gyermekvédelmi hatósági és szakmai feladatok összehangolása; a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (a továbbiakban: TEGYESZ) elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének korszerűsítése, a TEGYESZ-ek elektronikus nyilvántartási rendszerei közötti kapcsolatok megteremtése meghatározott adatkörökben; az örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos nyilvántartási és szolgáltatási feladatok ellátásához a meglévő nyilvántartási rendszer korszerűsítése, a TEGYESZ ek, az örökbefogadást elősegítő civil szervezetek és minisztérium által vezetett országos nyilvántartás elektronizálása és közöttük a szenzitív adatokat biztonságosan kezelő rendszerkapcsolatok kialakítása, a fejlesztés bevezetése országos szinten. 6. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) Cél a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület korszerű kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése, az ágazat intézményi és hatósági rendszerének 5

6 együttműködő képességét biztosító ajánlások és rendszerkapcsolatok publikálása, korszerű web2-es technológiák alkalmazása. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 keretösszeg forint. rendelkezésre álló A projekt során a Közép-Magyarországi Régióban felhasználható forrás a projekt elszámolható összköltségének 10,2%-a, azaz legfeljebb forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Projektgazda definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE Jelen felhívásra pályázatot olyan szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a prioritástengelyért felelős szakminiszter (Nemzeti Erőforrás Miniszter) támogató levelével, amelyben bemutatásra kerül: a projektjavaslatnak az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz történő hozzájárulása, a megfelelő területi vagy ágazati stratégiához való illeszkedése, a projektjavaslat címe, a projektgazda megjelölése. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Projektgazda, konzorciumvezető: Központi költségvetési szerv (KSH kód: 312) Konzorciumi partner: Központi költségvetési szerv (KSH kód: 312) A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük az útmutató 7.A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet, konzorciumvezetővel együtt. A Konzorcium vezetővel szemben támasztott feltételek: o központi szociális információs fejlesztések területén meghirdetésre került kiemelt projekt vezetésében szakmai jártassággal rendelkezik (a szakmai jártasság igazolására a pályázat beadását megelőző 5 évben megvalósított projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló nyilatkozat (Projekt adatlap pontja) szükséges, a megvalósított projekt azonosítószámának feltüntetésével), o a 331/2010. (XII. 27.) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló Kormány Rendelet által szabályozott intézmény 7

8 A konzorciumi taggal szemben támasztott feltételek: o a projektbe kötelező konzorciumi partnerként bevonni egy olyan központi költségvetési szervet (KSH 312), amely a szociális szolgáltatások modernizációja területén meghirdetésre került kiemelt EU-s projekt vezetésében szerzett jártasságot (a szakmai jártasság igazolására a pályázat beadását megelőző 5 évben megvalósított projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló nyilatkozat (Projekt adatlap pontja) szükséges, a megvalósított projekt azonosítószámának feltüntetésével), o a 3/2008. (IV. 15.) a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló SzMM rendeletben, valamint a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló SzCsM rendelet által nevesített intézmény A konzorciumi partner jelen projekt keretében támogatásban nem részesül. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A projektgazdának közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet. B2. Méret Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy. B4. Iparág Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. 8

9 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A projektjavaslat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján 9

10 a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és azt az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely az Ávr ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Projektgazdát, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Projektgazda személyével, illetve a Projektgazdaként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Projektgazda által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. Speciális feltételek 1. Jelen kiemelt projekt felhívás keretében a pályázat befogadásának feltétele, hogy a prioritástengelyért felelős szakminiszter (nemzeti erőforrás miniszter) támogatói levele a részletes projektjavaslattal együtt benyújtásra került, a 24/2011. (V.6.) NFM utasítás 372. (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően: 10

11 A szakminiszternek a támogatói levelében be kell mutatnia: a) a projektjavaslatnak az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz történő hozzájárulását, b) a megfelelő területi vagy ágazati stratégiához való illeszkedését, c) a projektjavaslat címét, d) a projektgazda megjelölését, e) a javasolt támogatási összeget (a javasolt támogatási összeg nem lehet nagyobb, mint a felhívásban meghatározott maximálisan igényelhető összeg). A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. akinek az akciótervi nevesítése nem történt meg (24/2011. (V. 6.) NFM utasítás 374 (2) pont); b. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint nem igazolta; d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; e. akivel szemben a Knyt. 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; g. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettő értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. i. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik. Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani. 11

12 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA Célcsoport: Közvetlen célcsoport: A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozó szakemberek. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat fenntartó szervezetek illetékes munkatársai. A szociális és gyermekvédelmi működési engedélyt kiadó hatóságok és a működést ellenőrző szakértők. Közvetett célcsoport: A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői, pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő személyek. C1. Támogatható tevékenységek köre I. Projekt előkészítés: 1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (minimum terjedelem 100 oldal), melynek kiemelt melléklete a Gantt diagram és az eszközlista is. 2. Szakmai-igazgatási háttértanulmánya TEGYESZ nyilvántartási feladatainak korszerűsítéséről, és az örökbefogadás nyilvántartási rendszerének fejlesztéséről szóló tanulmány (Lásd Útmutató A2. Részcélok) legfeljebb 3,1 millió Ft értékben. 3. Közbeszerzés (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) II. Projekt menedzsment biztosítása Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység III. Projekt szakmai megvalósításának biztosítása IV. Valamennyi részcélhoz kapcsolódó, általános tevékenységi körök A szakmai feladatokat a TÁMOP /1 konstrukció kiemelt projekthez kapcsolódó fejlesztésként valósítja meg a pályázó. koncepciók készítése (az egyes részcélokhoz kapcsolódó támogatható tevékenységeknél leírásra kerül a kapcsolódó koncepció pl.: A kormányzati törekvéseknek megfelelő szociális ágazati finanszírozás fejlesztést előkészítő jogi-igazgatási-szakmai elemzések elkészítése), módszertani útmutatók, eljárásrendek, ajánlások kidolgozása; létező szakmai eljárásrendek, hatósági engedélyezési módszerek értékelése, felülvizsgálata, eljárásrendek, útmutatók, módszertani anyagok, képzési dokumentáció, ajánlások elektronikus és nyomtatott úton való közzététele, jogszabályfejlesztést megalapozó anyagok kidolgozása; igazgatási koncepciók, részletes igazgatási leírások készítése; egyedi információgyűjtések, elemzések készítése; iratminták készítése; tesztesetek, pilotanyagok összeállítása; hazai és nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése és közzététele; 12

13 távoktatási és e-learning programok kidolgozása, lebonyolítása; szoftver fejlesztések és azok tesztelése, alkalmazhatóvá tétele, ehhez kapcsolódó szoftverkezelési ismeretek átadása, tájékoztatási feladatok ellátása, rendszertámogatás, call center üzemeltetése, ehhez kapcsolódóan a szakterületi feladatok ellátásához szükséges ismereteket tartalmazó tájékoztató anyagok elkészítése; V. Az egyes részcélokhoz kapcsolódó tevékenységi körök A kifejlesztendő informatikai rendszerek egymással és más külső rendszerekkel integráltan valósulnak meg. A rendszerek közötti kapcsolatokat egy átfogó rendszerkoncepció írja le, majd minden önálló rendszer esetén elkészülnek a szükséges rendszerkapcsolat tervek, azokat megvalósító funkciók, ezek üzembe helyezése és a projekt időszakában ezek üzemeltetése a projekt feladatkörébe tartozik. 1. Feladatfinanszírozás, kapacitásgazdálkodás, vezetői információs rendszer fejlesztése A TÁMOP /1 és a TÁMOP /1 projektekben megvalósult munkamegosztáshoz hasonlóan a TÁMOP /1 és a TÁMOP /1- ben is a két projekt együttműködésében valósulnak meg a rendszerfejlesztések. A szakmai alapokat a TÁMOP biztosítja, míg a fejlesztés megalapozó jogiigazgatási-szakmai információk rendszerezését és szükséges elemzését a TÁMOP valósítja meg. 1.1.Finanszírozási rendszer fejlesztése: A kormányzati törekvéseknek megfelelő szociális ágazati finanszírozás fejlesztést előkészítő jogi-igazgatási-szakmai elemzések elkészítése Részletes igazgatási dokumentáció készítése a projekt keretében kifejlesztésre kerülő a finanszírozást támogató rendszerről A projekt keretében kifejlesztésre kerülő a finanszírozást támogató informatikai alkalmazás: fejlesztése: ennek részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása bevezetése: ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, oktatás, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. módszertani és szakmai szabályozási hátterének biztosítása, módszertani dokumentációk és ügyvitel szabályozási tervezetek készítése. 1.2.Kapacitásgazdálkodási rendszer fejlesztése: A kormányzati törekvéseknek megfelelő szociális szolgáltatások, gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában kapacitásgazdálkodási fejlesztést előkészítő jogi-igazgatási-szakmai elemzések elkészítése Részletes igazgatási dokumentáció készítése a projekt keretében kifejlesztésre kerülő a szociális szolgáltatások, gyermekjóléti ellátások kapacitásgazdálkodását támogató rendszerről. 13

14 A kapacitásgazdálkodást támogató informatikai alkalmazás: fejlesztése: ennek részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása Bevezetése: ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, oktatás, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. módszertani és szakmai szabályozási hátterének biztosítása, módszertani dokumentációk és ügyvitelszabályozási tervezetek készítése. 1.3.Vezetői Információs Rendszer kifejlesztése: A szociális ágazat irányítását végző szervezetek (minisztérium, országos hatáskörű szervek stb.) szociális ágazati információkon alapuló vezetői információs rendszer kialakítására vonatkozó szakmai javaslat kidolgozása Részletes követelményspecifikáció kialakítása a projekt keretében kifejlesztésre kerülő a szociális ágazati vezetői információs rendszerre vonatkozóan A projekt keretében kifejlesztésre kerülő szociális ágazati vezetői információs rendszer: fejlesztése: ennek részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása bevezetése: ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, oktatás, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 2. Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása, Szociális számla kialakítása 2.1. Jogi-igazgatási-szakmai elemzés készítése a projekt fejlesztéseibe bevonásra kerülő pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint az ellátásokra jogosultak köréről. 2.2.Jogszabályfejlesztést megalapozó dokumentáció készítése 2.3.Részletes igazgatási dokumentáció készítése a projekt keretében megvalósuló pénzbeli és természetbeni ellátások kezelését támogató fejlesztés vonatkozásában 2.4.A projekt keretében megvalósuló pénzbeli és természetbeni ellátások kezelését támogató informatikai alkalmazás: Fejlesztése: ennek részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása Bevezetése: ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában 14

15 fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. módszertani és szakmai szabályozási hátterének biztosítása, módszertani dokumentációk és ügyvitelszabályozási tervezetek készítése. 3. Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése: 3.1. a TÁMOP /1 keretében kifejlesztett Tevékenységadminisztrációs Rendszer vonatkozásában: (idős bentlakásos otthon, családsegítő szolgálat, gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások) Az elkészült szoftverek modellezése A modellezési tapasztalatok összegyűjtése, adminisztráció egyszerűsítési javaslat elkészítése A modellezési tapasztalatok alapján jogszabályfejlesztést megalapozó dokumentáció készítése A korábban elkészült szoftver módosítása, továbbfejlesztése, ennek részeként a korábban elkészült dokumentációk karbantartása, programozás, tesztelés A módosított/továbbfejlesztett alkalmazás technológiai integrálása, bevezetése, ennek részeként egységes üzemeltetési környezetbe integrálás, fejlesztés, kezdeti adatfeltöltés, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 3.2.azon szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokra, ellátásokra, amelyekre a TÁMOP /1 nem terjedt ki: (szociális területen: a hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek és az alapszolgáltatást igénybevevők csoportjára, illetve a gyermekjóléti alapellátások esetében a napközbeni ellátások, helyettes szülői ellátás, továbbá a gyermekjóléti alap és a gyermekvédelmi szakellátás területére kiterjedő rendkívüli események (pl. engedély nélküli eltávozás, bántalmazás gyanú jelzése, bántalmazásállítás, stb.) probléma-specifikus adminisztrációja) Szakmai munkacsoport működtetése a szoftverfejlesztéshez szükséges részletezettségű folyamat leírások és folyamatűrlapok készítése érdekében Szoftverfejlesztéshez szükséges részletezettségű folyamat leírások és folyamatűrlapok készítése Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése (konfigurálása), ennek részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés Az elkészült szoftver modellezése, modellezési tapasztalatok összegyűjtése, adminisztráció egyszerűsítési javaslat elkészítése A modellezési tapasztalatok alapján jogszabályfejlesztést megalapozó dokumentáció készítése A módosított/továbbfejlesztett alkalmazás bevezetése: ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 4. E-hatósági fejlesztések 15

16 A TÁMOP /1 keretében a működési engedélyek kezelését biztosító eljárások és a hatósági ellenőrzés kapcsán elért rendszerfejlesztési eredmények továbbfejlesztése 4.1.Működés engedélyezés továbbfejlesztése Jogi-igazgatás-szakmai elemzés készítése a működésengedélyezés továbbfejlesztésére (II. fokú ügyek, jogszabályi kolléziók stb.) Jogszabályfejlesztést megalapozó dokumentáció készítése A korábban elkészült szoftver módosítása, továbbfejlesztése, ennek részeként a korábban elkészült dokumentációk karbantartása, programozás, tesztelés A módosított/továbbfejlesztett alkalmazás (ügyviteli szoftver) bevezetése, ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 4.2.Hatósági ellenőrzés továbbfejlesztése Jogi-igazgatási-szakmai elemzés készítése a hatósági ellenőrzés továbbfejlesztésére A korábban elkészült szoftver módosítása, továbbfejlesztése, ennek részeként a korábban elkészült dokumentációk karbantartása, programozás, tesztelés A módosított/továbbfejlesztett alkalmazás (ügyviteli szoftver) bevezetése, ennek részeként üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 5. Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának továbbfejlesztése A gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának szakmai, módszertani fejlesztése elsősorban a TÁMOP /1 konstrukció keretében valósul meg. A TÁMOP /1 az informatikai rendszerfejlesztést és az ehhez szükséges előkészítő feladatok ellátását biztosítja. 5.1.Szakmai, módszertani és szabályozásfejlesztési feladatok Gyermekvédelmi szakellátási terület egyéni és rendszerszintű tervezési-értékelési elektronikus szakmai dokumentációk készítése építve a TÁMOP /1-ben kidolgozott szakmai tartalomra Szociális, gyermekjóléti terület tervezési-értékelési szakmai dokumentációk készítése Gyámhatósági feladatellátási elektronikus szakmai dokumentációk, szabályozásfejlesztési javaslatok készítése beleértve a gondnokság alá tartozó célcsoportot 5.2.A TEGYESZ elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének vonatkozásában Korszerűsítési, eljárás-fejlesztési javaslat a TEGYESZ és a gyámhivatalok feladatellátására vonatkozásában 16

17 A projekt keretében megvalósuló TEGYESZ elektronikus nyilvántartási rendszerének korszerűsítésére vonatkozóan: részletes igazgatási dokumentáció készítése fejlesztés részeként elemzések készítése, követelményspecifikáció készítése, részletes logikai rendszerterv készítése, felhasználói leírás készítése, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása módszertani és szakmai szabályozási hátterének biztosítása, módszertani dokumentációk és ügyvitel-szabályozási tervezetek készítése A projekt keretében korszerűsített TEGYESZ-es elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetése keretében üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, oktatás, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemeltetése. 5.3.Az örökbefogadási elektronikus nyilvántartási rendszer korszerűsítésének vonatkozásában Az örökbefogadási elektronikus nyilvántartási rendszerre vonatkozó részletes igazgatási dokumentáció készítése Elemzések, követelményspecifikáció, részletes logikai rendszerterv, felhasználói leírás, tesztelési dokumentáció készítése, programozás, tesztelés, pilotrendszer készítés, pilotok lebonyolítása A rendszer módszertani és szakmai szabályozási hátterének biztosítása, módszertani dokumentációk és ügy-vitelszabályozási tervezetek készítése A projekt keretében korszerűsített örökbefogadási elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetésének keretében üzemeltetési környezet fejlesztése, kezdeti adatfeltöltés, oktatás, éles üzembe helyezés, bevezetés időszakában fokozott rendelkezésre állás, a projekt időszakában a rendszer üzemletetése. 6. Szociális Ágazati Portál (SZÁP) továbbfejlesztése és tartalomfejlesztése 6.1. A szociális ágazat informatikai rendszereinek együttműködő képességét fokozó ajánlások kezelése Szakmai-informatikai koncepció készítése a szociális ágazat informatikai rendszereinek együttműködő képességet fokozó ajánlások kezelésére vonatkozóan A SZÁP továbbfejlesztése az ajánlások kezelésének biztosítására Az ajánlások kidolgozása, karbantartása/továbbfejlesztése Távoktatási anyagok elérhetőségének biztosítása 6.2.Web2-es technológiák alkalmazása szociális ágazat szakmai fejlesztések támogatására Szakmai-informatikai koncepció és követelményspecifikáció készítése a web2-es technológiák alkalmazására A követelményspecifikációnak megfelelő portál elemek kifejlesztése és üzembe helyezése A követelményspecifikáció szerinti új elemekhez kapcsolódó tartalmak összegyűjtése. 17

18 7. A fejlesztésekhez kapcsolódó képzések a hatósági ügyintézők és a szolgáltató, illetve ellátást nyújtó intézmények részére 7.1.Tananyagfejlesztés a projektben kifejlesztésre kerülő rendszerek oktatásához Szakmai képzések, konzultációk, programok szervezése, lebonyolítása a fejlesztésre kerülő rendszerek leendő felhasználói felkészítése céljából VI. Szakmai és társadalmi célú kommunikáció biztosítása 1. Műhelymunkák, szakmai napok szervezése és vezetése. 2. Szociális Füzetek sorozat, szakmai hírlevél előkészítése, megjelentetése. 3. Népszerűsítő szakmai kampány indítása, konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása. 4. Szakértői munkacsoportok működtetése, műhelykonferenciák szervezése és lebonyolítása. 5. A megvalósításhoz kapcsolódó egyéb rendezvények szervezése, együttműködések kialakítása. VII. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása VIII. ERFA átjárhatóság terhére megvalósítható tevékenységek A kifejlesztésre kerülő informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges informatikai központ kapacitás bővítésének biztosítására: 1. hardver eszközök és licencek beszerzése 2. épület felújítás és az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése: gépterem bővítése kábelezési munkák az informatikai központ infrastrukturális eszközbővítései (különösen: szerverszobában klíma kapacitásbővítés, biztonsági berendezések beszerzése és üzembe helyezése stb.) szervergépek, meglévő szervergépek bővítéseinek beszerzése, háttértárak és egyéb a számítóközpontban elhelyezésre kerülő perifériák beszerzése, a szervereken futó operációs rendszerek, adatbáziskezelők és egyéb a kifejlesztésre kerülő rendszerek miatt szükséges rendszerek licenceinek beszerzése a rendszertámogatási feladatok ellátásához szükséges munkaállomások kialakításához szükséges eszközök beszerzése 3. irodai, géptermi berendezések, bútorok beszerzése Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen szükséges bemutatni és alátámasztani az infrastrukturális fejlesztést, valamint tételes eszközlista benyújtása szükséges. 2 2 A kifejlesztendő rendszerek előzetes méretezését a megvalósíthatósági tanulmánynak kell tartalmaznia, ami az eszközigény pontosításának alapját fogja képezni. 18

19 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Az Útmutató C 1. Támogatható tevékenységek köre pont alatt felsorolt valamennyi tevékenység megvalósítása kötelező. 2. A projekt megvalósítása során Szakmai Irányító Testület (SZIT), valamint a Konzorciumi Testület (KOT) működtetése kötelező. A megvalósíthatósági tanulmányban részletesen szükséges bemutatni azt, hogy a projekt hogyan (milyen szervezeti keretek között, eljárásrenddel, a SZIT és KOT ülésekhez való kapcsolódással) biztosítja, hogy kizárólag a szakpolitikai célokat támogató projekttermékek készüljenek el. 3. A C.1 V. Az egyes részcélokhoz kapcsolódó tevékenységi körök 1., 3., 5. pontjai szerinti produktumok szakmai minőségének végső megítélését a TÁMOP /1 projekt által működtetett szakmai kollégium elé kell terjeszteni azzal a céllal, hogy azok kormányzati felhasználásának támogatását állásfoglalásokkal legitimálja, majd a SZIT elé terjessze. 4. Operatív szakértői csoport működtetése minden tématerületen: Az informatikai fejlesztéseket előkészítő szakmai-igazgatási tevékenységek (pl.: tesztek, pilotok, modellezések stb.) és szakmai-igazgatási dokumentációk (ügyviteli modellek, ügyiratminták, folyamatleírások stb. támogatásához a TÁMOP /1 a projekt keretében létrejövő fejlesztéseket potenciális alkalmazó tagokból álló operatív szakértői csoportokat működtet tématerületenként a fejlesztési munkában való részvételre, folyamatba épített szakmai-igazgatási jellegű minőségbiztosítási feladatok ellátására. 5. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 6. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 7. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 7.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 19

20 keretében csak olyan projektjavaslat támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Projektgazdának egyéb követelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6-6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az 1-1 kötelező szempont, melyek mellett további 2-2 tetszés szerinti szempont vállalása kötelező. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. A vállalt intézkedések akkor is elfogadhatóak, ha azok már más uniós projekt keretében megvalósított intézkedések Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a Projektgazda nyilatkozatok aláírásával igazolja. A Kiemelt Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (Megvalósíthatósági tanulmányban). Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A Kiemelt Projekt Adatlapon található a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a projektjavaslat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy projektjavaslat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizheti a Közreműködő Szervezet. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak: Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 20

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés C:\Users\FarkasN\App... Internet Files\Content.IE5\7JA2... PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben