A felhőalapú számítástechnika ismeretének és használatának empirikus vizsgálata az ausztriai és a magyaraországi vállalkozásoknál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felhőalapú számítástechnika ismeretének és használatának empirikus vizsgálata az ausztriai és a magyaraországi vállalkozásoknál"

Átírás

1 Miksolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A felhőalapú számítástechnika ismeretének és használatának empirikus vizsgálata az ausztriai és a magyaraországi vállalkozásoknál Kassai Judit

2 Tartalomjegyzék 1. A felhőalapú számítástechnika fogalmi áttekintése A felhőalapú számítástechnika fogalma Hogyan is jutottunk el a felhőig? Mit jelent maga a fogalom? A számítási felhő alapvető jellemzői Igény szerinti önkiszolgálás (On-demand self-service) Széles hálózati hozzáférés (Broad network access) Erőforrások összevonása (Resource pooling) rugalmasság (Rapid elasticity) Mért szolgáltatás (Measured service) A számítási felhőmodellek tipizálása Szolgáltatói modell szerinti csoportok Telepítési modell szerinti csoportok A számítási felhőmodellek megállapításai A felhőalapú számítástechnika főbb előnyei A felhőalapú számítástechnika főbb kockázatai A felhőszolgáltatások leggyakoribb alkalmazási területei A vizsgált országok az Európai Unió tükrében Az EU jelenlegi helyzete és jövőbeni stratégiája a felhőalapú számítástechnika területén Empirikus kutatásom bemutatása az ausztriai és magyarországi vállalkozásoknál A kutatásom célja és módszertana Hipotézisem Demográfiai adatok elemzése A felhőalapú számítástechnika ismeretének vizsgálata A számítási felhő használatára vonatkozó vizsgálat A költségcsökkentés, mint előny vizsgálata a számítási felhőben Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek

3 "Száz évvel ezelőtt a vállalatok megszüntették saját áramtermelő berendezéseiket, gépeiket, és csatlakoztak az elektromos hálózathoz Napjainkban ugyanez a forradalom közeleg az informatika világában." - Nicholas Carr 1 Bevezetés Napjainkban az emberek az élet bármely területén tevékenykednek, különböző munkakörökben, nem feltétlenül kell informatikai terülten dolgozniuk ahhoz, hogy kapcsolatuk legyen a számítástechnikával. Hiszen valamilyen szinten a számítógépek és egyéb IT eszközök mára már életünk meghatározó részévé váltak, megkönnyítve mindennapjainkat. Sajnos nem mindig volt ez így, a kezdetekben az alkalmazott üzleti informatika nagy számítógépközpontok szolgáltatásaként jelent meg az emberek életében. A technika terjedését és fejlődését azonban már ekkor sem lehetett megakadályozni és már ekkor felmerült az informatikának, mint közszolgáltatásának az ötlete. A későbbiekben, ahogy fejlődött a technológia, többek között a hardver és a szoftver, a gyártási költségek csökkentek ezáltal teret hódítottak a mini-, mikro-, és PC számítógépek melyek a széleskörű felhasználhatóság miatt szinte minden családhoz eljutottak. Ezen gépek elterjedése miatt alakultak ki a számítógép hálózatok, innentől kezdve pedig már csak néhány lépés vezetett az internet megjelenéséhez. Az informatikai szolgáltatások megjelenésében és alkalmazásában a sávszélesség gyors növekedése nyitott új lehetőségeket. Ezen szolgáltatások elterjedése és működése vezetett ahhoz, hogy kialakuljon a rohamléptekben fejlődő cloud computing, magyar fordításban, a számítási felhő, amely a 21. század nagy technológiai áttörésnek számított. 2 Iparági szakértők szerint a számítási felhőszolgáltatások jelentik a számítástechnika következő forradalmát. Szekunder kutatásom során számos tanulmány, publikáció, internetes cikk elolvasása után, meggyőződésem, hogy ez az innovatív informatikai termék napjaink ígéretes IT technológiája, amely alatt tulajdonképpen egy szolgáltatást értünk, és amely a gazdaság egészére hatással van. Ez megalapozta a témaválasztásom főbb okát, ekkor már tudtam, hogy dolgozatomban mindenképp e témakör szűk részét szeretném megvizsgálni, hiszen a 1 Nicholas G. Carr (2004): Does It Matter?: Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage 2 Petkovics Imre - Petkovics Ármin (2010): Az informatika jövője a felhőben van, 12. oldal 3

4 számítási felhő mind a vállalkozások, mind pedig a hétköznapi emberek életében szervesen jelen van, a szolgáltatások széles skálája miatt. Témaválasztásom másik oka, ami alapján leszűkült a vizsgálandó terültet egy internetes cikkben olvasott felmérés volt, amit az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) 3 végzett és december 09-én nyilvánosságra hozta a legfrissebb adatokat azzal kapcsolatban, hogy a helyi vállalatok közül hány használ felhőszolgáltatásokat. A felmérésben az Európai Unió 28 tagállama vett részt. Az adtok szerint a tagállamokban átlagosan minden ötödik társaság alkalmaz adatok tárolására vagy más tevékenységekre felhő szolgáltatást és több, mint 80 százalékuk inkább a saját infrastruktúrájára támaszkodik. Ennek oka elsősorban a biztonsági aggályokban és a hiányos ismeretekben keresendő. A használat mértéke attól is függ, hogy az adott vállalkozás melyik ágazatban van jelen. Ezen cikk elolvasása után és a számomra rendelkezésre álló ausztriai és magyarországi kérdőív meglétének szellemében, nem volt kérdéses, hogy egy összehasonlító elemzést fogok készíteni. A két ország vállalkozásait fogom összehasonlítani a felhőalapú számítástechnika ismeretének és használatának tekintetében. Az Eurostat által végzett kutatás szerint Ausztria 12%-ban, Magyarország pedig csak 8%-ban használja ki a felhőalapú szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket. A százalékok aránya igencsak alacsony, ebből láthatjuk, hogy a vállalkozásoknál még nem történt meg az áttörés. Témám középpontjában tehát az ausztriai és a magyarországi vállalkozások állnak. A kutatásom célja az osztrák és magyar kis, közép és nagyvállalatok felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos ismereteinek felmérése, összehasonlítása a két ország hasonló méretkategóriájú vállalkozások körében. További célként jelenik meg a felhőalapú számítástechnika használatából származó előnyök megvizsgálása, valamint a feladatok ellátására használatos felhőalapú szolgáltatások vizsgálata mindkét ország tekintetében. Ez alapján állítottam fel a hipotéziseimet melyek a következők: H1: A felhőalapú számítástechnika fogalma ismertebb Ausztriában, mint Magyarországon b-32532d8325c5 4

5 H2: Mindkét ország esetén hasonló funkcionális területen használják a felhőalapú technológiát. H3: Méretkategóriától és országtól függetlenül a vállalkozások a költségcsökkentésben látják a legnagyobb előnyt a felhőalapú számítástechnika alkalmazásában. A szakdolgozatom első fejezetében a felhőalapú számítástechnika fogalmi áttekintését fogom bemutatni. Itt kitérek a számítási felhő definíciójára, bemutatom az alapvető jellemzőit. Továbbá a szakirodalom szerint csoportosítom a számítási felhőmodelleket mind szolgáltatási mind telepítési modellek szerint. Végezetül pedig az előzőek ismeretében rámutatok a szolgáltatás főbb előnyeire valamint főbb kockázataira. A második részben Ausztria és Magyarország helyzetét fogom ismertetni az Európai Uninó tükrében, miszerint ez a két ország a felhőalapú számítástechnika tekintetében hol helyezkedik el. Továbbá az EU számítástechnikai felhő stratégiai célját mutatom be és az új terveket miszerint G-cloud program milyen lehetőséget fog nyújtani a jövőben. A következő fejezetben már empirikus kutatásomat fogom részletezni. A felhőalapú számítástechnika ismeretét és használatát fogom bemutatni az ausztriai és magyarországi vállalkozások összehasonlításában. Ezen belül még ismertetem szekunder kutatásom célját és módszertanát. A hipotéziseimet, melyet három részben fogok elemezni. Az első részben a számítási felhő fogalmának az ismeretét fogom megvizsgálni mindkét országban, majd a második részben azt az állításomat támasztom alá vagy cáfolom meg, hogy az országok hasonló funkcionális területen használják-e a felhőalapú technológiát, valamint a harmadik részben a költségcsökkentésben látott előny és ezen előny kapcsolatára fogok rámutatni a számítási felhő alkalmazásában. 5

6 1. A felhőalapú számítástechnika fogalmi áttekintése Dolgozatom első fejezetében szeretném ismertetni a felhőalapú számítástechnika definícióját, hiszen egyre többen vannak azok, akik hallottak már a cloud computing fogalmáról viszont számos kérdés felmerülhet bennünk ezzel kapcsolatban, hiszen még mindig kevesen tudják, hogy pontosan mit is értünk ezen fogalom alatt. A számítási felhő fogalmának konkrét definiálása nagyon nehéz, hiszen kutatásom során nem találtam rá egységes meghatározást, mivel ahány IT szakember van, annyi féle képen értelmezhető. Úgy gondolom, a számítási felhők megértésében a legnagyobb probléma, hogy gyakran összekeverednek a lényeges jellemzők, ennek érdekében, megpróbálom érthetően kifejteni az erre vonatkozó definíciókat, jellemzéseket. Továbbá kísérletet teszek arra, hogy bemutassam, a számítási felhő tulajdonságait, tipizálását a szolgáltató és a telepítési modell szerint valamint a főbb előnyeit és kockázatait. 1.1 A felhőalapú számítástechnika fogalma Az informatika fejlődéstörténetének egyik legfontosabb állomása, ami alapjaiban változtatta meg az iparágat, a felhő megjelenése volt. A számítási felhő fogalma az utóbbi 5 évben vált egyre ismertebbé a köztudatban, ugyanakkor a fejlődése az elmúlt évtizedben kezdődött Hogyan is jutottunk el a felhőig? Először a 90-es években a clusterek használata terjedt el. A cluster egyfajta típusa a párhuzamos elosztott rendszereknek. Összekapcsolt, önálló számítógépek gyűjteménye, amelyek integrált számítógép erőforrásként dolgoznak együtt. A cluster-ek olyan adatközpontokkal álltak kapcsolatban, amelyek tudományos, üzleti, vállalati problémák megoldását hivatottak segíteni. Ezt követően 2000-től a grid computing vált népszerűvé. A számítási grid egy hardver és szoftver infrastruktúra, amely megbízható, konzisztens, mindent átható, és olcsó hozzáférést biztosító számítási képességek kibontakozását tette lehetővé azáltal, hogy földrajzilag elosztott erőforrásokat kapcsolt össze, mint a szuperszámítógépek, clusterek és adattárak. Míg a clusterek és gridek viszonylag szűk felhasználói réteg számára kínáltak gyors computing szolgáltatásokat, 2008-tól a cloud 6

7 computing már az elosztott és párhuzamos rendszerek használatát virtuális gépek szolgáltatás szintű felhasználását tette lehetővé Mit jelent maga a fogalom? A cloud azaz a felhő kifejezés a grafikus ábrázolásból ered, ez valójában egy szimbólum. Az informatikai ábrákon ezzel a piktogrammal jelölik a külső szolgáltatásokat, amellyel az ábra többi eleme kapcsolatot tart, ahogy azt a lenti ábrán is láthatjuk, tehát ezeket a szolgáltatásokat nem egy meghatározott helyről, hanem a felhőből lehet elérni ábra: A számítási felhő illusztrációja Forrás: Az angol cloud computing, elnevezésből származó számítástechnikai gyűjtőfogalmat többféleképpen is megközelíthetjük. Racskó által konzulált tudományos diákköri dolgozatban a következő definíciót olvashatjuk: A számítási felhő fogalma azt jelenti, hogy az informatika különböző adottságait (hardver, szoftver) fizikailag nem a saját számítógépünkön érjük el, hanem, mint egy szolgáltatást, vagy terméket megvásárolva valahol egy távoli informatikai 4 Tibenszkyné Fórika Krisztina (2011): A katonai felhő békés villámai: A honvédelmi célú számítási felhő létrehozásának lehetőségei és veszélyei 251. oldal 5 Lepenye Tamás (2010): Felhős az ég az IT felett-bevezetés a számítási felhők világába 7

8 erőforrásra például számítógépre, vagy szerverre kapcsolódva vesszük igénybe. A cloud computing esetében egy cloud szolgáltató úgy biztosít alkalmazásokat, tárhelyet, adatbázisokat a felhasználói számára, hogy azoknak nem kell tudniuk, hogy az adott számítási infrastruktúra hol helyezkedik el. 6 A felhő nem más, mint egy speciális módon kialakított szolgáltatás, amely szolgáltatásai meghatározott feltételekkel, megadott SLA 7 -jú rendelkezésre állás szerint, mérhető, elszámoltatható és egyszerűen kalkulálható felhasználói költségmodell (árlista) szerint működik. A felhő felhasználói internetkapcsolaton keresztül jellemzően szélessávon érik el azokat a szolgáltatáselemeket, amit a felhőszolgáltatójuk nyújt és amikre nekik ezek közül a kínált szolgáltatások közül szükségük van. 8 Szabó et al ERP-rendszerek a számítási felhőben (cloud computing) című cikkében XLIV. ÉVF számában találhatunk néhány idézetet a német szakirodalomból a számítási felhőről, melyek közül én kiemelnék egyet: A számítási felhő olyan szolgáltatások, alkalmazások és erőforrások sokasága, melyeket a felhasználónak flexibilisen és skálázhatóan (testre szabhatóan) az interneten keresztül ajánlanak anélkül, hogy egy hosszú távú tőkelekötés és ITspecifikus know-how lenne szükséges. A felhasználó, a vertikális integrációs mélység függvényében vagy egy komplett szoftveralkalmazást, vagy csak a szükséges IT-infrastruktúrát tudja igénybe venni. (Repschläger, 2011). Egy angol honlap oldalán található egy cikk, amelyben a következőképpen értelmezik a számítási felhő fogalmát: A felhő a párhuzamos és osztott rendszereknek egy típusa, amely összekötött és virtuális számítógépek gyűjteményéből áll, amelyek dinamikusan ellátottak és megjelenítettek egy vagy több számítógépes erőforrásként, amely olyan szolgáltatási szinteken alapul, amiket a szolgáltatást biztosító és a fogyasztó közötti tárgyalásokon alakítottak ki. 9 6 Váradi József (2012): Adatvédelem a számítási felhőben, 2. oldal 7 Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent. 8 Rubóczki Edit (2014): Biztonságosan a Felhőben. A publikus felhők biztonsági kérdései, 443. oldal 9 Rajkumar Buyya et al. (2009): Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility 8

9 Végül az Amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) 10 által kidolgozott, napjaink leginkább elfogadott és egyre népszerűbb felhőalapú számítástechnika definícióját szeretném ismertetni, amely így szól: A felhőalapú számítástechnika egy olyan modell, amelynek segítségével bárhonnan, kényelmesen, és igény szerint hozzáférhetünk a testreszabott informatikai erőforrások megosztott halmazához (pl. hálózatokhoz, szerverekhez, tárhelyekhez, alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz), miközben a rendelkezésre bocsátás minimális adminisztrációs tevékenységet és szolgáltatói beavatkozást igényel A számítási felhő alapvető jellemzői A NIST nemcsak a felhőalapú számítástechnika fogalmát határozta meg, hanem néhány alapvető tulajdonságát is. A NIST Információtechnológiai Laboratóriuma szerint öt lényeges tulajdonsággal rendelkeznek a felhő alapú szolgáltatások ezeket a NIST honlapján is megtalálhatjuk. 12 Fontos megjegyeznünk, hogy a számítási felhő tulajdonságai nem egyenlők a lehetséges előnyökkel. Hiszen egy vállalat szempontjából teljesen lényegtelen, hogy milyen konkrét szolgáltatást vesz igénybe mivel ezekkel a tulajdonságokkal mindenképp jellemezhető lesz Igény szerinti önkiszolgálás (On-demand self-service) A számítási felhő első jellemzője az on-demand self-service, magyar fordításban, igény szerinti önkiszolgálás lehetősége. Itt az Amerikai Nemzetközi Szabványügyi és Technológiai Intézet nem felhasználókról, hanem fogyasztókról beszél, akik magának a szolgáltatásnak a fogyasztói. Ez jelenthet egy üzleti szervezetet vagy akár egy tényleges felhasználót is. Ez azt jelenti, hogy a felhőt eladó vállalatok lehetőséget nyújtanak a fogyasztóknak arra, hogy szükségleteik szerint, hozzáférhetnek bármikor a szolgáltatói oldalon emberi beavatkozás nélkül a felhő szolgáltatáshoz. Ezáltal akár egyoldalúan otthonról is, ki tudja választani és konfigurálhatja a számára szükséges funkciókat és alkalmazásokat, valamint változtatni képes akár az igényelt számítási kapacitásokat, mint 10 NIST = National Institute of Standards and Technology 11 Dr. Sasvári Péter Nagymáté Zoltán Kovács Barbara (2014): Felhőalapú számítástechnika a magyar vállalkozások körében 12 Peter Mell - Timothy Grance (2011): NIST: The NIST Definition of Cloud Computing, 2. oldal 13 Lepenye Tamás (2011): Számítási felhő - egyszerűen 9

10 például hálózati tárhelyeket stb. Ez azért történhet meg, mert a szolgáltatások skálázhatóak. 14 A felhasználó maga tudja összeállítani az általa igényelt informatikai szolgáltatások kosarát. Nyilván ezt egy előre definiált szolgáltatás katalógusból tudja megtenni, amiben standardizált elemek vannak, nem pedig egyedileg konfigurálható elemekből, mert azok kiszolgálása nem lenne hatékony vagy automatizálható Széles hálózati hozzáférés (Broad network access) A számítási felhő következő alapvető tulajdonsága a széles hálózati hozzáférés. Úgy gondolom, hogy ez a tulajdonság az egyik legfontosabb, hiszen ha nem tudunk csatlakozni, jellemzően az interneten akkor a további tulajdonságok sem valósulhatnának meg e nélkül, nem jönne létre a virtuális környezet, nem tudnának a felhasználók kapcsolódni a virtuális szerverekhez, tehát nem lennének felhő alapú szolgáltatások. Viszont napjainkban az internet és a jó hálózati hozzáférés már szinte magától értetődő, így nem jelent szűk keresztmetszetet, ami alatt azt értjük, hogy bármikor, bárhonnan, bármivel elérhetjük a szolgáltatást, legyen az egy mobiltelefon, tablet, laptop stb. A széles hálózati hozzáférés tehát figyelembe veszi a felhasználók érdekeit, igényeit és a rájuk vonatkozó szabályokat egyaránt Erőforrások összevonása (Resource pooling) A következő alaptulajdonság az erőforrások összevonása, amely egy fontos fogalom a számítási felhők megértésénél. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatók több ügyfélnek, vásárlónak vagy bérlőnek biztosítanak ideiglenes és skálázható szolgáltatást. 16 Mivel ez egy közös szerver fontos a felhasználók adatainak a védelme és a szolgáltatóknak kötelességük az ügyfelek adatainak elszeparálása, nehogy illetéktelen tulajdonba kerüljön a rá bízott információ. Továbbá ezeket a szolgáltatásokat igazítani lehet minden ügyfél igényéhez úgy, hogy a felhasználó számára valójában lényegtelen és nem is ismert az erőforrás készletek elhelyezkedése, valódi nagysága, műszaki szerkezete. Tulajdonképpen az erőforrások előbb említett tulajdonságainak lényegtelensége miatt jelképezi az informatikai architektúrát a felhő, mint szimbólum Safranka Mátyás (2013): A számítási felhő definíciója

11 1.2.4 rugalmasság (Rapid elasticity) Ez a tulajdonság már épít az előző jellemzőkre, hiszen az önkiszolgáló felhasználó az erőforrás készletekből szükség szerint lemondhat vagy igényelhet bizonyos szolgáltatásokat. Tehát a fogalom a számítási felhő skálázható céltartalék képzését jelenti és képes biztosítani a skálázható szolgáltatásokat. 17 Ezáltal azt feltételezzük, hogy a felhőt bérbe adó tulajdonos, végtelen kapacitással rendelkezik és a megrendelő minden mennyiségi igényét ki tudja elégíteni, így teljesül a teljes rugalmasság feltétele Mért szolgáltatás (Measured service) Ez a NIST által említett utolsó alaptulajdonság. A Cloud rendszerek automatikusan kontrollálják és optimalizálják az erőforrás felhasználást a szolgáltatás típusának megfelelően, mint például a tárolást, feldolgozást, a sávszélességet, az aktív felhasználói fiókokat. Az erőforrás felhasználás megfigyelhető, ellenőrizhető és pontosan mérhető, biztosítva ezáltal mind a szolgáltató mind a fogyasztó számára az átláthatóságot. 18 Tehát a fogyasztó az igénybevett erőforrás használat arányában fizet. Összességébe véve láthatjuk, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik a NIST szerint jellemzik a felhő alapú rendszereket, amik függetlenek a vállalatok szolgáltatási és telepítési modelljeitől. 1.3 A számítási felhőmodellek tipizálása A számítási felhő tulajdonságainak ismertetése után úgy gondolom, hogy azt is figyelembe kell vennünk, hogy a számunkra vagy a vállalatunk számára a legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztásánál pontosan tudjuk, hogy mire is van szükségünk. Ezáltal nagyon fontos, hogy a felhasználó mindig a saját igényeihez, elvárásaihoz, adott esethez válogassa össze prioritási sorrendben az adott tulajdonságokat. 19 Ehhez azonban szükség van a felhő alapú rendszerek csoportosítására, ami a NIST szerint történhet szolgáltatói és telepítési modell szerint is. Továbbá ezen modellek csoportkategóriáinak főbb jellemzésének ismertetése is 17 URL: 18 URL: 19 Kovács Zoltán (2011): Felhőalapú informatikai rendszerek potenciális alkalmazhatósága a rendvédelmi szerveknél, 181. oldal 11

12 elengedhetetlen. 20 Szakdolgozatom során csak a NIST által besorolt kategóriák szerint fogom vizsgálni a cloud computing modell rétegeit, amik egymásra épülnek akár egy piramis építőkövei Szolgáltatói modell szerinti csoportok Az egyik fő tipizálási módszer a szolgáltatói modell szerinti csoportosítás. Ezen szolgáltatási modellek azért jöttek létre, mert az informatika által nyújtott lehetőségeket nem mindenki ugyanarra a célra használja, ezáltal a különböző felhasználói igényeket minél szélesebb körben ki kellett elégíteni. Racskó megfogalmazásában még átfogóbb képet kapunk a szolgáltatási modell kialakulásáról: A számítási felhőt, mint szolgáltatást néhány évvel ezelőtt, között, indították el azok a nagy, multinacionális cégek, amelyek hatalmas számítástechnikai erőforrásokkal rendelkeztek saját rendszereik működtetéséhez, például az Amazon, a Microsoft és a Google, és úgy gondolták, hogy ezeken az erőforrásokon másoknak is tudnak szolgáltatásokat nyújtani. Saját erőforrásaiknak és üzleti érdekeiknek megfelelően más-más szolgáltatási modelleket dolgoztak ki. A szakirodalomban ezeket a modelleket XaaS (X as a Service, ahol X sokféle jelentéssel bírhat) modelleknek nevezik. Tehát ebben az esetben az X egyfajta szolgáltatásként értelmezhető és több mindent takarhat, mint például egyre népszerűbb a MaaS azaz monitoring, mint szolgáltatás vagy a CaaS, kommunikáció, mint szolgáltatás, de szakdolgozatomban csak az alábbi három alapvető modellel fogok foglalkozni: Szoftver, mint szolgáltatás (Softvare as a Service SaaS) Platform, mint szolgáltatás (Platform as a Service PaaS) Infrastruktúra, mint szolgáltatás (Infrastructure as a Service IaaS) 20 Kovács Zoltán (2013): Felhőalapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás, 6. oldal 21 Tibenszkyné Fórika Krisztina (2011): A katonai felhő békés villámai: A honvédelmi célú számítási felhő létrehozásának lehetőségei és veszélyei, 252. oldal 12

13 2. ábra: A szolgáltatási modell piramis Forrás: Szoftver, mint szolgáltatás A piramis csúcsán a szoftver, mint szolgáltatás típus áll, talán ez a legnépszerűbb, legrégebbi szolgáltatási típus. Ez annyit jelent, hogy a szolgáltató interneten keresztül biztosítja a felhő infrastruktúrában futó szolgáltatói alkalmazásokat a végfelhasználónak, akik ezért cserébe licenc díjat fizetnek. Az alkalmazások elérhetőek különböző kliens eszközök révén, ami lehet akár egy vékony kliens felület, egy program, mint például a web böngészők vagy lehet egy eszköz is például egy okos telefon, táblagép stb. A szolgáltató felelőssége a felhő infrastruktúra kezelése, működtetése, ellenőrzése valamint az alkalmazások telepítése, frissítése, konfigurálása is az ő hatáskörébe tartozik, tehát mindent a szolgáltató ad. A fogyasztónak csak korlátozott konfigurációs beállítási lehetősége van Platform, mint szolgáltatás A piramis második építőköve, felülről lefelé haladva a platform, mint szolgáltatás. Ebben az esetben is az interneten érheti el a számítástechnikai platformot a végfelhasználó, de már nem teljesen ugyanúgy használja, mint ahogyan azt a fentiekben említettem. Itt a szolgáltató a felhasználók számára alkalmazásfejlesztő környezetet valamint egy teljes programozási eszköztárat biztosít, ahol megvásárolhatja az alkalmazásokat vagy egyedileg készíthet például webes alkalmazásokat. Tehát itt a fogyasztó szolgáltatásként veszi bérbe a hardvereszközök és szolgáltatási platformok mellett az operációs rendszereket is. A felhasználó itt sem képes menedzselni vagy ellenőrizni a mögöttes felhő infrastruktúrát, 13

14 beleértve a hálózatot, szervereket, operációs rendszereket, vagy a tárolókat, de kontrollálja a telepített szolgáltatásokat és az azok fogadására szolgáló környezet konfigurációját Infrastruktúra, mint szolgáltatás Az infrastruktúra, mint szolgáltatás a legalsó, legmélyebb réteg, de egyben a legelemibb szint is. A szolgáltató egy virtuális számítógépet biztosít a szolgáltatást igénybe vevő részére. A virtuális számítógépes környezet választható operációs rendszerrel, alkalmazásfejlesztő szoftverekkel, jogosultságkezelő rendszerrel, a programok futtatása tetszőleges számú virtuális rendszeren, a megrendelő által feltöltött futtatási környezetben. Létrehozható egy virtuális gép saját alkalmazásokkal, könyvtárakkal, adatokkal, konfigurációval. Használhatók a különböző menedzsmenteszközök, többféle helyszínen lehet futtatni, lehetőség van statikus IP-címek használatára. A szolgáltatásért csak a felhasznált erőforrások után kell fizetni. 23 A felhasználó nem képes menedzselni vagy ellenőrizni a mögöttes felhő infrastruktúrát, de kontrollálni tudja az operációs rendszereket, tárhelyeket, telepített alkalmazásokat, és esetleg korlátozott ráhatása lehet a hálózati elemek kiválasztására, mint például a tűzfal Telepítési modell szerinti csoportok A másik fő tipizálási módszer a telepítési modell szerinti csoportosítás. Itt a hozzáférhetőség kerül előtérbe, ami alapján megkülönböztethetőek lesznek a felhők. Lényegében ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételét ki, kinek és milyen osztja meg. Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet alapvetően négy csoportba 25 sorolja a számítási felhő modelleket, ez alapján fogom én is jellemezni őket Magánfelhő (Private cloud) A magánfelhő az a felhő infrastruktúra, ami kizárólag egyetlen tulajdonos vagy egy szervezet részére van fenntartva, működtetve. Ezt irányíthatja, belülről maga a felhasználó szervezet, külsőleg a szolgáltató vagy egy harmadik fél is vagy ezek bármilyen 22 Kovács Zoltán (2011): Felhőalapú informatikai rendszerek potenciális alkalmazhatósága a rendvédelmi szerveknél, 180. oldal 23 Racskó Péter: A számítási felhő az Európai Unió egén XLIII. ÉVF szám, 6-7. oldal 24 Kovács Zoltán (2013): Felhőalapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás, 6-7. oldal 25 URL: 14

15 kombinációja. Fizikailag lehet a vállalat telephelyén vagy akár azon kívül is. A magánfelhőt létrehozó szolgáltatatók az interneten keresztül ajánlják saját szolgáltatásaikat. Egyik előnye, hogy a szolgáltatást biztosító engedélyezi a vállalkozásoknak, hogy hozzáférjenek a felhőben lévő applikációkhoz, eközben a felhasználóknak biztosítja, az adatvédelmet és ellenőrzést, ezáltal a felhő használata nagyobb biztonságot nyújt, mint a nyilvános felhő esetében. Másik előnye, hogy a szolgáltatás más szervezetekkel nem egy megosztott rendszer, így magasabb teljesítményt nyújthat. Hátránya, hogy az adott szervezetnek kell finanszírozni a beruházást valamint korlátozottabb az infrastruktúra rugalmas bővítésének és szűkítésének a lehetősége is Közösségi felhő (Community cloud) A közösségi felhő egy olyan több bérlős felhő szolgáltatási modell, amely zárt rendszerben működik hasonlóan a magánfelhőhöz. Lényege, hogy a számítási, elérési, tárolási, stb. kapacitás nyilvánosan nem hozzáférhető, hanem csak néhány szervezet osztozik ezen az infrastruktúrán. Ezeket a szervezeteket valamilyen közös érdek köti egymáshoz, mint például stratégiai célok, biztonsági követelmények, irányelvek és szabályszerűségi és megfelelőségi szempontok. Ezt menedzselheti akár a felhasználó szervezet, akár egy másik fél is, fizikailag lehet akár a felhasználó telephelyén, akár azon kívül. 26 A modell legfőbb előnye a méretgazdaságosság, hiszen a szervezeteknek sokkal előnyösebb közösen hardver- és szoftvereszközöket vásárolniuk, ezáltal az IT költségek megoszlanak. Adattárolás szempontjából a biztonság valamilyen szinten garantálható, a bérlők zárt csoportjának köszönhetően. Hátránya, hogy egyedi igények esetén a vállalatoknak kompromisszumot kell kötniük a megvalósítás érdekében. Továbbá a közös érdekek miatt egyszerre jelentkezhetnek kapacitásbeli csúcsterhelések, amik a szoftverek és alkalmazások cseréjéhez vezethetnek Nyilvános felhő (Public cloud) Ez tekinthető napjaink legismertebb telepítési modelljének. A nyilvános felhő infrastruktúra az előzőekkel ellentétben akár a hétköznapi emberek számára is elérhető, viszont az erőforrások a szolgáltatást biztosító vállalat tulajdonában vannak, tehát ők birtokolják és működtetik saját telephelyükön az infrastruktúrát és hozzáférést biztosítanak 26 Kovács Zoltán (2013): Felhőalapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás, 7. oldal 15

16 az interneten keresztül, mint például az Amazon, Microsoft és a Google. Ezen modell esetében a felhasználóknak nincs rálátásuk és nem tudják ellenőrizni az infrastruktúra elhelyezkedését. Fontos megjegyezni, hogy minden fogyasztó a nyilvános felhők esetében ugyanazt az infrastruktúra bázist osztja meg korlátozott konfigurációval, biztonsági, védelmi rendszerrel és hozzáférési változatokkal. Ebből az következik, hogy az infrastruktúra költsége megoszlik az összes felhasználó között, lehetővé téve azt, hogy alacsony költségen működtessék a szolgáltatást, használat arányosan fizetve. A másik előnye, hogy tipikusan nagyobb méretűek és hozzáférésük sokkal rugalmasabb, mint az privát felhők esetében. Hátrányként megemlíthető, hogy a felhasználóknak nincs, vagy csak minimális befolyásuk van az infrastruktúra működésre, a biztonsági kockázatok is magasak és a hozzáférhetőséggel is lehetnek problémák Hibrid felhő (Hybrid cloud) A hibrid felhő két vagy több a fentiekben említett felhőknek valamilyen kombinációja, itt a személyre szabottság érvényesül. Ezek egyedi egységek maradnak a felhasználás során, de mégis kapcsolat marad köztük a szabadalmazott és szabványosított technológiák miatt. A hibrid felhőben alkalmazhatunk akár külső felhőszolgáltatásokat teljesen vagy részleges módon növelvén a számítógép rugalmasságát, az adatok, alkalmazások hordozhatóságát. Például, ha a magánfelhőben elfogynak, a rendelkezésre álló erőforrások azokat pótolhatjuk más nyilvános felhőben meglévőkkel. Hátrány lehet a felhasználási ismeretek hiánya, az integráció során felmerülő költségek magasak lehetnek valamint nincs még kiforrt piaca azon integrációs rétegnek, ami összekapcsolja a magán és a nyilvános felhőt A számítási felhőmodellek megállapításai A számítási felhők alkalmazása egy újabb lépés a szolgáltatás központú informatikai felé. 27 A számítási felhők az alapvető jellemzők segítségével különböző rétegekben és különböző megosztási mechanizmussal juthatnak el a fogyasztókhoz. Mindegyik típus a különböző felhasználói igényeket célozza meg azáltal, hogy ezen igényeket megpróbálja minél szélesebb körben kielégíteni. 27 Lepenye Tamás (2011): Számítási felhő - egyszerűen 16

17 A szolgáltatási modellek közül a szoftver, mint szolgáltatás esetében a célközönség egyértelműen a végfelhasználók, platform, mint szolgáltatás esetében az alkalmazásfejlesztők és infrastruktúra, mint szolgáltatás esetében pedig a hálózat építők és informatikusok vannak megcélozva. Mivel e modellek egymásra épülnek akár a modellek együttes igénybevétele is lehetséges. A telepítési modellek esetében is mind a négy típusnak megvan az előnye és hátránya is, viszont ha megfelelően, jó időben és jó helyen alkalmazzuk őket jelentős költségeket takaríthatunk meg. Míg a nyilvános és közösségi felhő nem igényel különösebb beruházást és jellemzően az üzemeltetési költségek merülnek fel, addig a privát felhő és a hibrid felhő is beruházást igényel, melyeket amortizációval írhat le a vállalat. Mind a négy modell alapos tervezést, költség és megtérülés számítást igényel, mert egy rosszul alkalmazott, vagy nem a megfelelő modell alkalmazása súlyos károkat is okozhat a vállalatnak. Annak érdekében, hogy jól döntsünk és egy jó modellt válasszunk lehetőségeinkhez és céljainkhoz képest érdemes a szolgáltatási és telepítési modellekből egyfajta mátrixot képezni. Ebben a mátrixban a felhasználó meg tudja találni, hogy hová helyezné saját hálózatát és így ennek megfelelően tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbb terméket. 28 Összegzésként elmondható, hogy érdemes megismerni és használni a számítási felhőmodelleket. 1.4 A felhőalapú számítástechnika főbb előnyei A felhőalapú számítástechnika alapfogalmainak, jellemzőinek és típusainak áttekintése utána célszerű megvizsgálni, melyek azok a lényeges előnyök, amelyeket kutatásom során a legtöbbször érintettek a szerzők, és amiért a felhasználók szívesen használják a felhőalapú szolgáltatásokat. Fontos kiemelni, hogy ezek az előnyök az egyes telepítési és 28 Kovács Zoltán (2011): Felhőalapú informatikai rendszerek potenciális alkalmazhatósága a rendvédelmi szerveknél, 183. oldal 17

18 szolgáltatási modelleknél eltérő, vagy adott esetben egyáltalán nem jelentkeznek, jelentkezhetnek. 29 A főbb előnyöket az alábbiakban ismertetem: Költséghatékonyság A költségmegtakarítás az, ami az összes előny közül a legnagyobb hatással van a felhőalapú rendszerek terjedésére, hiszen számos téren megmutatkozik. A felhőalapú szolgáltatások igénybevételének nincs induló költsége, a vállalkozásoknak nem kell drága hardver- és szoftvereszközöket, adattároló berendezéseket vásárolniuk, ez leginkább a tőkeszegény kis- és kezdő vállalkozások számára jelent nagy segítséget, hiszen így ők is igénybe vehetik a számukra szükséges felhő infrastruktúrát. A szolgáltatás jól skálázható, a szerverek és egyéb berendezések karbantartása a szolgáltatást biztosító feladata. Nagyobb rendelkezésre állás és adatbiztonság Egy több felhasználót kiszolgáló környezetben a szolgáltatónak több pénze, eszköze, embere stb. van arra, hogy nagyobb rendelkezésre állást biztosítson egy felhasználóra vetítve olcsóbban, mintha a felhasználó saját rendszert építene ki. A rendelkezésre álláshoz hasonló okok miatt. 30 Az adatbiztonság, mint előny úgy értelmezhető, hogy ha összeomlik a számítógépes rendszerünk az adataink nem egy fizikai eszközön vannak, hanem a felhőben aminek köszönhetően az utólagos rendszer helyreállítás könnyebb, az információvesztés kockázata is kisebb. A különböző felhőszolgáltatók a rendelkezésre álláshoz hasonló okok miatt megbízható és rugalmas mentési és/vagy helyreállítási megoldásokat ajánlanak, ezáltal nagyobb biztonságot garantálhatnak a szolgáltatók. Gyors telepítés és egyszerű integráció A felhőszolgáltatások legfontosabb előnye a gyors üzembe helyezés. A felhőalapú eszközök által kínált szolgáltatások a vállalkozások szinte azonnal igénybe tudják venni, hiszen a telepítés maga nem egy hosszadalmas folyamat, szinte percek alatt elvégezhető, a felhő telepítésénél a szoftver integráció automatikusan végbe megy. A szervezet választja ki a számára legmegfelelőbb alkalmazásokat, szolgáltatásokat, amik a későbbiek során igény szerint változtatható és skálázható. 29 Kovács Zoltán (2013): Felhőalapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás, 7. oldal 30 Kovács Zoltán (2013): Felhőalapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás, 8. oldal 18

19 Szinte korlátlan tárhely A felhő képes befogadni és tárolni rengeteg információt és adatot, sokkal többet, mint egy személyi számítógép, szinte korlátlan tárhely kapacitást biztosítva a felhasználóknak. Ez kiküszöböli azt a problémát, hogy elfogynak az üres tárhelyek valamint a felhőt biztosító szervezet gondoskodik a hardverek, szoftverek frissítéséről, bővítéséről. Ezáltal a felhasználóknak nem kell pénzt fenntartaniuk arra, hogy kijavítsák a hibákat vagy figyeljék és teszteljék az újonnan megjelenő verziókat csökkentve ezáltal az IT költségeket. Eszköz- és helyfüggetlen A felhőalapú szolgáltatások számos elektronikus eszközről elérhetőek, mint például asztali gép, okostelefon, notebook, tabelt, stb. Ennek feltétele az internetkapcsolat, amely biztosítja a hozzáférést eszközünkhöz, legyünk a világ bármely pontján, hozzáférhetünk az adatainkhoz, alkalmazásainkhoz, nem kell hozzá az irodában, vagy otthonunkban lenni, megkönnyítheti a munkavégzést, a feladatok ellátását valamint a munkavégzés jellegét is befolyásolhatja. A rugalmasságnak köszönhetően tehát különösen vonzó a vállalkozások számára ezen szolgáltatások által nyújtott lehetőségek. 1.5 A felhőalapú számítástechnika főbb kockázatai Annak ellenére, hogy számos előnye van a számítási felhőnek, mint minden másnak, ennek a szolgáltatásnak is vannak kockázatai. Racskó írásában a szolgáltatás felhő jellegéből fakadó kockázatok lehetnek üzleti és műszaki jellegűek. 31 Ahogy az előnyöknél is, ebben az esetben is csak a felhőszolgáltatásra vonatkozó szempontok szerint fogom kiemelni a releváns negatívumokat. A főbb kockázatokat a következőkben ismertetem: Adatbiztonság és adatvédelem kérdésessége Minden olyan számítógépes rendszerhez, amely az internethez csatlakozik, gyakorlatilag bárki hozzáférhet. 32 A felhőszolgáltatásoknak pedig alapkritériuma az internet elérhetőség, ezáltal adataink jobban ki vannak téve mind a felhasználó, mind a szolgáltató az adathalászat lehetőségének, képzett hackerek általi támadásnak. Továbbá ha a felhőn belül nem elég erős a biztonsági védelem adatszivárgás következtében az adataink illetéktelen kézbe kerülhetnek, ami a vállalatoknak hatalmas károkat okozhat. Ez nem csak az adatink 31 Racskó P. (2012): A számítási felhő az Európai Unió egén, Vezetéstudomány, XLIII. évf. 2012/1. sz. 8. oldal 32 Rubóczki Edit (2014): Biztonságosan a Felhőben. A publikus felhők biztonsági kérdései. 19

20 tárolásánál, de fel- és letöltése esetében is lehetségesek. Az adatvesztés kockázatát is fontos megemlítenünk, amire a felhőszolgáltatóknak komolyan figyelniük kell. Mindemellett a vállalkozások nem tudják, hogy pontosan hol tárolják az adataikat, hol vannak fizikailag azok a számítógépek, amelyeken az adatfeldolgozás történik, valamint azt sem tudjuk, hogy virtuális környezetünkben ahol a rendszereink futnak kik a társbérlőink. Léteznek viszont olyan jogszabályi előírások, amelyek megszabják a felhőben lévő vállalati adatok auditálhatóságát. 33 A szolgáltatás elérhetősége A legnagyobb gond ezen esetben is, hogy az irányítás nem a mi kezünkben van. Ha a szoftvereken, hardvereken található adatink a mi birtokunkban lenne, nem okozna gondot, ha esetleg megszakadna a hálózat, hiszen adatainkat, munkáinkat ugyanúgy elérnénk és tudnánk velük dolgozni. Viszont, ha az adatink a felhőben vannak a rendszer folyamatos rendelkezésre állása mindig egy kritikus pont marad, hiszen ha elektronikus hiba történik, például áramszünet van, vagy ha megszakad az internethálózat a felhasználók nem tudnának hozzáférni az adataikhoz, nem tudnák szinte semmit sem csinálni. Ezáltal a szervezetek számára kockázatot jelent, ha nem tudnak ugyanolyan teljesítményt produkálni. Kötődés a szolgáltatóhoz (lock-in) Ez a legtipikusabbnak mondható szervezeti kockázat. Jelenleg a felhőszolgáltatások által kínált technológia, adatformátumok és eszközök nem vagy csak kevésbé szabványosítottak, sőt sokszor a rendszerek egyedi platformokra készülnek, és ott futnak. Ezért ha esetleg a vállalkozás fejlődéséből eredően vagy éppen nem a legmegfelelőbb szolgáltató választottuk vagy bármi más egyéb ok miatt később szolgáltatót akar váltani a szervezet az egy hosszú, bonyolult és költséges folyamat lesz. Hiába sugallja azt a pay per use árazás, hogyha nem vagyunk elégedettek egy szolgáltatóval akár már másnap válthatunk és átmehetünk egy másikhoz. Ezt azonban a felhőszolgáltatók jelenlegi kínálata és a technológiák közötti különbségek nem teszik lehetővé. Ezen okok miatt, érdemes alaposan és gondosan áttanulmányozni az összes lehetőséget még mielőtt kiválasztanánk a szolgáltatót. 33 Avornicului Mihai (2013): Számítási felhő: kihívás és lehetőség a kis- és középvállalkozások számára, 41. oladal 20

21 Az irányítás elvesztése Elvész a rendszerek feletti irányítás lehetősége. Nem mindig tisztázott a felelősségek kérdése a megbízó és a szolgáltató között. A megrendelő és a szolgáltató saját belső folyamatai, előírásai eltérőek lehetnek. A szerződések nem mindig rögzítik az SLAszinteket és ezek mérési módszereit. A futó alkalmazások ellenőrzése sokszor nem lehetséges, így a megbízó joggal úgy érzi, hogy elveszti az ellenőrzést a rendszerei felett. 34 Összegzésképpen megállapítható, hogy számos előny ellenére a felhőalapú számítástechnika még mindig gyerekcipőben jár, viszont nagy potenciállal rendelkezik a jövőre nézve. A felhasználói bázis folyamatosan növekszik és egyre több vállalat látja a számítási felhőben lévő előnyöket, lehetőségeket a kockázatok mellett. Véleményem szerint az előnyök köre tovább fog növekedni, és a hátrányok, mérsékelhetők vagy kiküszöbölhetőek lesznek. 1.6 A felhőszolgáltatások leggyakoribb alkalmazási területei Számos olyan felhőalapú alkalmazás létezik, amelyek népszerűek a vállalkozásoknál. A bevezetésemben említett az Európai Unió Statisztikai Hivatala által végzett kutatás kiterjedt a felhőszolgáltatások alkalmazási területeire is, Magyarországon a felhő szolgálgatással élő szervezetek: 64 %-a ezésre, 46 %-a adattárolásra, 43 %-a irodai szoftverek futtatására, 35 %-a pénzügyi vagy könyvelési programok futtatására, 33 %-a a belső adatbázisok üzemeltetésére, 20 %-a pedig a saját szoftverek működtetésére használja a felhőszolgáltatásokat. Ezeknek a webes szolgáltatásoknak a lényege, hogy a programok futtatását és elérését az interneten keresztül teszi lehetővé a szolgáltató. A fogyasztónak nincs szüksége előre telepített programra, speciális berendezésre, de szerverre sem, csupán internetböngészővel és nagy sebességű internetkapcsolattal kell rendelkeznie az eléréshez. Bizonyos 34 Racskó P. (2012): A számítási felhő az Európai Unió egén, Vezetéstudomány, XLIII. évf. 2012/1. sz. 8. oldal 21

22 szolgáltatásként elérhető szoftvereket szinte mindenki ismer a magánéletéből is. Ezek nagy része ráadásul ingyenes. A Gmail vagy Hotmail levelezőrendszer, a Google Docs vagy épp a Skype szinte minden számítógép-használó alapkészletének része Timár Gigi (2011): Attól, hogy kicsi, még lehet profit 22

23 2. A vizsgált országok az Európai Unió tükrében Minden kisebb és nagyobb vállalkozás üzleti és különösen informatikai vezetőjében felmerül a kérdés, hogy van-e teendője a számítástechnikai felhővel kapcsolatban. Ahogyan Racskó is erre a kérdésre kutatta a választ a cikkében, én is erre a kérdésre keresem a válasz lehetőségeket ebben a fejezetben egy kicsit másképpen, legelőször is az Európai Unió vonatkozásában. Napjainkban is, ahogyan a felhő megjelenése pillanatától foglalkoztatja a szakembereket, akik a gazdaságosság, egységesség és biztonság szempontjából az újdonságok alkalmazásának lehetőségeit kutatják Az EU jelenlegi helyzete és jövőbeni stratégiája a felhőalapú számítástechnika területén Ma már köztudott, hogy az Egyesült Államokhoz képest az Európai Unió sokkal széttördeltebb piac, így nincs olyan egységes nyelvi és üzleti kultúra sem, mint az Egyesült Államokban. A felhőalapú számítástechnika használatának tekintetében is az élen járó Egyesült Államokhoz képest Európa nagy le van maradva ábra: Felhőszolgáltatások használata az EU28 tagállamaiban 2014-ben Forrás: _statistics_on_the_use_by_enterprises#enterprises.e _dependence_on_cloud_comp uting Az Európai Unió Statisztikai Hivatala nyilvánosságra hozta a legfrissebb adatokat azzal kapcsolatban, hogy a helyi vállalatok közül hány használ felhőszolgáltatásokat, ahogy ezt 36 Szilágyi Szabolcs (2015): A felhő digitálisan egységesíti Európát 23

24 már a bevezetőmben is megemlítettem. A fenti ábrán láthatjuk is, hogy a legtöbb vállalkozás Finnországban él a felhőalapú szolgáltatások nyújtotta lehetőséggel. Az első helyhez képest Magyarország igencsak elmaradott szinten van, pontosabban hátulról a hatodik 8%-al, ami az EU átlaghoz képest 11%-al kevesebb, Ausztria pedig hátulról a kilencedik helyet foglalja el 12%-al. Az európai szoftveripar képviselői áprilisban optimisták voltak abban a tekintetben, hogy a felhőszolgáltatások piacán sikerül megtörni az amerikai egyeduralmat, de az adatok szerint az Európai Unió 28 tagállamában átlagosan minden negyedik társaság alkalmaz adatok tárolására vagy más tevékenységre felhő környezetet. Az európai cégek több mint 80 százaléka inkább a saját infrastruktúrájára támaszkodik. Ennek oka elsősorban a biztonsági aggályokban és a hiányos ismeretekben keresendő. 37 Erre a különbözőségre jelentett hátrányra lehet megoldás a brit G-Cloud program. Ezáltal a cloud coputing lehet, az egyik legfontosabb terület ahol a hátrány elsimulhat. A szigetország állami szinten kezdte alkalmazni a cloud technológiát, hogy áramvonalasabbá tegye a kormányzati beszerzési gyakorlatát. Az Európai Bizottság is kíváncsian figyeli a G-Cloud működését. A programmal ugyanis felmérhetők lesznek az egységes EU-s felhőszabályozások köz- és magánszférára gyakorolt előnyei. Jelenleg közel annyiféle szabályozás van életben, ahány tagállama van az Uniónak, a Bizottság véleménye szerint ezek karcsúsítása és egységesítése hozzájárulhat a cloud európai felhasználásának gyors terjedéséhez. Ennek előzménye még a 2012 szeptemberében jelentette be az Európai Bizottság a cloudban rejlő lehetőségek európai kihasználását célzó A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában elnevezésű stratégiát. A stratégia célja, hogy a cloud computing használatát minden gazdasági szektorban előnek kell segíteni, miközben ki kell dolgozni annak korábban nem szabályozott jogi környezetét. Beleértve a szerződések megszűnését követő adatmegőrzést, az adatok sértetlenségének, elhelyezésének és mozgatásának, tulajdonlásának kérdéskörét, illetve a cloudot üzemeltetők szolgáltatásában bekövetkező közvetlen és közvetett felelősség kérdését. Az Európai Bizottság becslése szerint a felhőalapú számítástechnika gazdasági előnyei: Berta Sándor (2014): Csak minden ötödik európai cég használ felhőkörnyezetet 38 Európai Bizottság (2012): MEMO A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában 24

25 2020-ra legalább 2,5 millióval több európai munkahelyet hozhat létre és éves szinten pedig 160 milliárd euróval, azaz személyenként mindegy 300 euróval járulhat hozzá az Európai Unió GDP-jének növekedéséhez. Az Unió számítási felhőből származó bevételei 2020-ra elérhetik a közel 80 milliárd eurót, azaz több mint megkétszereződne a szektor növekedése. Tehát 2020-ra az EU GDP-je éves szinten várhatóan 160 milliárd EUR nettó nyereséget, vagyis között összesen mintegy 600 milliárd EUR hasznot könyvelhet el. Ennek szellemében született meg az European Cloud Partnership (ECP), amely az ipari és az állami szektor képviselői közötti együttműködés szorosabbra fűzését hivatott elősegíteni. Deklarált célja egy olyan digitális piactér létrehozása a cloud computing számára, amely mind a szolgáltatók, mind az ügyfelek feladatát megkönnyíti. Az irányító bizottság állami és iparági szakemberekből áll, többek között az Amazon, a Dassault, az Ericsson, az F-Secure és az SAP képviselői egyeztetnek Ausztria, Észtország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Norvégia és Spanyolország kormányzati szakértőivel. 39 Ebből is azt láthatjuk, hogy Ausztria már azon a fejlettségi szinten áll, hogy egyeztetésre kerüljön a sor a kormányzati szakértővel. 39 Szilágyi Szabolcs (2015): A felhő digitálisan egységesíti Európát 25

26 3. Empirikus kutatásom bemutatása az ausztriai és magyarországi vállalkozásoknál Szakdolgozatom ezen részében szeretném ismertetni primer kutatásom eredményeit. A kérdőívem Magyarországon és Ausztriában is kitöltésre került. A minél nagyobb elemszámú minta elérése érdekében, konzulensem Dr. Sasvári Péter, segítette a munkámat, felhasználva kapcsolatait a hazai és külföldi cégek tekintetében is. Ebben a fejezetben a számítási felhő ismertségét, elterjedését fogom megvizsgálni a két ország összehasonlításában A kutatásom célja és módszertana Kutatásom célja, az osztrák és magyar kis, közép és nagyvállalatok felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos ismereteinek felmérése, összehasonlítása a két ország hasonló méretkategóriájú vállalkozások körében. További célként jelenik meg a felhőalapú számítástechnika használatából származó előnyök megvizsgálása a bevezetést hátráltató tényezők sorrendjének felállítása, természetesen országonként és méretkategóriánként. A valós adatok összegyűjtése érdekében, a kérdőíves kutatást tartottam a legalkalmasabb. Szakdolgozatomhoz a primer kutatási formát választottam. Ez történhet megfigyeléssel, kísérlettel és megkérdezéssel is. Esetemben a megkérdezéses kutatási formát választottam. Ez a leggyakrabban használt primer kutatási forma. A megkérdezés formája lehet standard interjú, illetve mélyinterjú. Én a kvantitatív kutatásom során ugyanazokat a kérdéseket akartam feltenni a válaszolóknak, így a standardizált kérdőíveket alkalmaztam, amelyek a kötelező előírások alapján alkalmasak arra, hogy a kapott információkból számszerű adatok szülessenek. Ez történhet írásban, valamint szóban, én írásban interjúztattam meg a kérdőív kitöltőit, amit elektronikus úton jutattunk el a vállalatokhoz. Tulajdonképpen a kérdőív standarditása teszi lehetővé, hogy a legkülönbözőbb típusú vállalatok válaszai összehasonlíthatók legyenek. A célom az volt, hogy egy, az alapsokaságot reprezentáló, de annál kisebb elemszámú sokaság vizsgálata során a kapott eredményekből következtetni lehessen az alapsokaság véleményére. 40 A reprezentativitás biztosítása érdekében a mintanagyság kulcsfontosságú, amit csak utólag tudok megvizsgálni, hiszen a válaszadók száma a kérdőív kitöltése előtt még nem

KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA II. kötet A vidék él és élni akar

KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA II. kötet A vidék él és élni akar KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA II. kötet A vidék él és élni akar 2015. augusztus 27. KECSKEMÉT Szerkesztette: Szerkesztő bizottság: Dr.

Részletesebben

Felhőalapú szolgáltatás, mint a vállalati innováció hajtóereje

Felhőalapú szolgáltatás, mint a vállalati innováció hajtóereje DOI: 10.18427/iri-2016-0008 Felhőalapú szolgáltatás, mint a vállalati innováció hajtóereje Nagymáté Zoltán Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet zoltan.nagymate@gmail.com A felhőalapú szolgáltatások

Részletesebben

A FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA HASZNÁLATA A KÖZ- ÉS ÜZLETI SZFÉRÁBAN

A FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA HASZNÁLATA A KÖZ- ÉS ÜZLETI SZFÉRÁBAN Nemeslaki András Sasvári Péter A FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA HASZNÁLATA A KÖZ- ÉS ÜZLETI SZFÉRÁBAN A felhőalapú számítástechnika lényege, hogy a felhasználónak nem szükséges komoly, szervezeten belüli

Részletesebben

10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS

10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS 10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS Krauth Péter A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál egyre nagyobb mértékben támaszkodnak specializálódott vállalkozások szabványos IT-szolgáltatásaira, és

Részletesebben

A területi közigazgatás reformja és az informatika

A területi közigazgatás reformja és az informatika Gulyás Róbert főosztályvezető A területi közigazgatás reformja és az informatika Infotér 6. konferencia Balatonfüred, 2015. november 6. A területi közigazgatás reformjának lépései A fővárosi és megyei

Részletesebben

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy DSI működésre tervezve A Microsoft Dynamic Systems Initiative (DSI, dinamikus rendszerek kezdeményezése) névre hallgató koncepciójának mottója: Design for Operations. Célja olyan dinamikus, rugalmas rendszerek

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány

Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány eegészség Program 27. Projekt Elektronikus közhiteles nyilvántartások Megvalósítási tanulmány Készítette: Szentgáli Ádám (Stubenvoll Bt.) 1.1 Budapest, 2004 szeptember 30 Tartalom I. Az EKNY adatbank,

Részletesebben

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van:

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van: 11. Ön részt vesz egy túlnyomórészt szövegalapú információs portál fejlesztésében. Milyen tipográfiai és ergonómiai szempontokat kell figyelembe vennie a portál arculatának, navigációs rendszerének tervezése

Részletesebben

Párhuzamos és Grid rendszerek

Párhuzamos és Grid rendszerek Párhuzamos és Grid rendszerek (12. ea) Cloud computing Szeberényi Imre BME IIT M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 2013.04.29. - 1 - Újabb buzzword? Metacomputing Utility computing Grid computing

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató ALKALMAZÁS VERZIÓJA: 16.0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában, és választ

Részletesebben

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából!

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! $ Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! A Microsoft technológiái segítségével a kis- és középvállalatok modernizálhatják üzleti rendszereiket és folyamataikat,

Részletesebben

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert IT trendek és lehetőségek Puskás Norbert és kapcsolódó Üzleti technológiák elvárások T-Systems stratégia és innováció 2010 Gartner: CIO TOP 10 Technologies, 2011 Mobilizáció Hatások fogyasztói oldalról

Részletesebben

Virtualizációs Technológiák Felhő alapú rendszerek

Virtualizációs Technológiák Felhő alapú rendszerek Virtualizációs Technológiák Felhő alapú rendszerek A Felhő (Cloud Computing) A számítási felhő az informatika egyik legújabb fogalma, mely szakít az eddig megszokott nézőponttal, és előrevetíti a fizikai

Részletesebben

A felhő, ha két lábbal a Földön állva nézzük Pávlicz György 2016.02.22.

A felhő, ha két lábbal a Földön állva nézzük Pávlicz György 2016.02.22. A teljesség igényével : ) A felhő, ha két lábbal a Földön állva nézzük Pávlicz György 2016.02.22. előadás az Óbudai Egyetemen A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Számítástechnikai Szakosztálya,

Részletesebben

Magyarországon a szerzői joggal a 1999. évi LXXVI. törvény foglalkozik.

Magyarországon a szerzői joggal a 1999. évi LXXVI. törvény foglalkozik. 7. Ön részt vesz egy online multimédia adatbázis megvalósításában. A fejlesztés előkészítéseként tekintse az interneten való publikálással kapcsolatos szerzői jogi kérdéseket, és foglalja össze, hogy milyen

Részletesebben

Kutatási fázis eredményei. Turi Péter turip@iig.elte.hu

Kutatási fázis eredményei. Turi Péter turip@iig.elte.hu Kutatási fázis eredményei Turi Péter turip@iig.elte.hu Cloud szolgáltatások osztályozása Rendszergazda Programozó Felhasználó IaaS + + + PaaS + + SaaS + Alapvető karakterisztikák NIST Definition of Cloud

Részletesebben

Az információs portáloktól a tudásportálokig

Az információs portáloktól a tudásportálokig Az információs portáloktól a tudásportálokig open access nyílt hozzáférés szervezett szolgáltatási és informatikai környezetben Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013. október 21. Horvath.zoltanne@pp.t-systems.hu

Részletesebben

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása:

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1.1. Feladat leírása: A feladat egy GPS-képes eszközökön futó alkalmazás, illetve ennek szerver oldali párjának létrehozása. A program a szerveren tárolt adatbázis alapján

Részletesebben

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig Szerkesztő: Dr. Adamkó Attila, Dr. Almási Béla, Dr. Aszalós

Részletesebben

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II.

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Nagy István, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A Gartner Group elemzôi által használt és általánosan elfogadott besorolás szerint

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor VE GMK Statisztika és Informatika Tanszék nagy-s@georgikon.hu Összefoglaló Világszerte tanúi lehettünk a mobilkommunikációs

Részletesebben

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 30 százalékkal csökkentek az informatikai rendszer működtetési költségei a Microsoft Infrastruktúra Optimalizációs Modellje segítségével Microsoft alapokon az országszerte

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

8. Hálózatbiztonsági alapok. CCNA Discovery 1 8. fejezet Hálózatbiztonsági alapok

8. Hálózatbiztonsági alapok. CCNA Discovery 1 8. fejezet Hálózatbiztonsági alapok 8. Hálózatbiztonsági alapok Tartalom 8.1 A hálózati kommunikáció veszélyei 8.2 Támadási módszerek 8.3 Biztonságpolitika 8.4 Tűzfalak használata A hálózati kommunikáció veszélyei 8.1 A hálózatba való behatolás

Részletesebben

A felhő. Buday Gergely Károly Róbert Főiskola ősz

A felhő. Buday Gergely Károly Róbert Főiskola ősz A felhő Buday Gergely Károly Róbert Főiskola 2015 ősz Az Internet technológiái vannak amik gyorsan elterjednek és bevett gyakorlattá válnak Java, JavaScript vannak amik sosem terjednek el WAP, Wireless

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Üzleti célú asztali számítógépek Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

IT BIZTONSÁG KÖZÉPTÁVÚ KIHÍVÁSAI A NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN. (Váraljai Csaba, Szerencsejáték Zrt.) 2015

IT BIZTONSÁG KÖZÉPTÁVÚ KIHÍVÁSAI A NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN. (Váraljai Csaba, Szerencsejáték Zrt.) 2015 IT BIZTONSÁG KÖZÉPTÁVÚ KIHÍVÁSAI A NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN. (Váraljai Csaba, Szerencsejáték Zrt.) 2015 Váraljai Csaba Szerencsejáték Zrt. Információvédelmi Osztály vezetője 1980-ban életre szóló fertőzés;;

Részletesebben

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Létrehozás dátuma: 2009.01.26 11:53 1. oldal, összesen: 15 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Rendszerelemek... 3 A rendszer működési

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal.

Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal. Objektumorientált programozás Az élet szép, környezetünk tele van fákkal, virágokkal, repdeső madarakkal, vidáman futkározó állatokkal. Ez a nem művészi értékű, de idillikus kép azt a pillanatot mutatja,

Részletesebben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben

Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben Penta Unió Zrt. A telephely szabályozása kettős adóztatási egyezményeinkben NÉV: Szőke Angéla Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Csantavériné Botgál Tünde Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection Adatlap: Védelem a végpontokon A vírusvédelmi technológia új generációja a Symantec-től Áttekintés Speciális, fenyegetések elleni védelem A a Symantec AntiVirus és a fejlett fenyegetésmegelőző technológia

Részletesebben

AUGMENTED REALITY KITERJESZTETT VALÓSÁG TARTALOMJEGYZÉK. Czéhner Tamás

AUGMENTED REALITY KITERJESZTETT VALÓSÁG TARTALOMJEGYZÉK. Czéhner Tamás AUGMENTED REALITY KITERJESZTETT VALÓSÁG Czéhner Tamás A Kiterjesztett valóság (Augmented Reality röviden AR) napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási területe. Az AR a valódi fizikai környezetet,

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al

Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Végponti biztonsági kihívások... 3 A biztonsági kockázatmenedzsment

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

A hálózatsemlegesség

A hálózatsemlegesség Polyák Gábor Hálózatsemlegesség és médiaszabadság Az FCC szabályozási javaslatának kommentárja A hálózatsemlegesség jelentôsége Az elmúlt évek legélénkebb médiaszabályozási, kommunikációpolitikai vitája

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

Cégismerteto. Ez így kicsit tömören hangzik, nézzük meg részletesebben, mivel is foglalkozunk!

Cégismerteto. Ez így kicsit tömören hangzik, nézzük meg részletesebben, mivel is foglalkozunk! Cégismerteto Modern világunkban nem létezhetünk információ nélkül: az informatika végérvényesen alapinfrastruktúrává vált, mindig, mindenhol jelen van, mindannyiunk életét meghatározza. A mai üzleti világban

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL

BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL INTERJÚK, BESZÉLGETÉSEK BESZÉLGETÉS MELLÁR TAMÁSSAL Mellár Tamás 48 éves, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Egyetemi tanulmányait az akkori Janus Pannonius, ma Pécsi Tudományegyetem közgazdasági

Részletesebben

A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában

A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában A MARKETING ESZKÖZEI A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában Kapcsolaterősítő, forgalomnövelő eszköz vagy egyszerű technológiai trükk csupán a személyre szabás? Az eljárás

Részletesebben

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 2008.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 IV (Egyéb jogi aktusok) EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Mikrohitelezés Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel Belső konzulens: Dr. Fellegi Miklós Vonnák Péter Mérnök közgazdász Külső konzulens: Szekfü

Részletesebben

A postafiókok a felhőbe költöznek

A postafiókok a felhőbe költöznek A postafiókok a felhőbe költöznek Globális megoldás a GRAPHISOFT-nál A kiugróan sikeres cégekre nemcsak a kiváló termék és a hatékony marketing-tevékenység jellemző, hanem a továbbfejlődéshez szükséges

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM Tóthné Juhász Tünde Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele)

Komponens modellek. 3. Előadás (első fele) Komponens modellek 3. Előadás (első fele) A komponens modellek feladata Támogassa a szoftverrendszerek felépítését különböző funkcionális, logikai komponensekből, amelyek a számítógépes hálózatban különböző

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 838/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DdDMr) létrehozása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Symantec Firewall/VPN Appliance

Symantec Firewall/VPN Appliance Symantec Firewall/VPN Appliance Mi a Symantec Firewall/VPN Appliance?... 2 Főbb jellemzők... 2 További jellemzői és előnyei... 2 Működési feltételek... 5 Licencelés... 5 Symantec Firewall/VPN Appliance

Részletesebben

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE!

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE! 2011 15. KIADÁS AZ ÜZLETET ELŐMOZDÍTÓ MEGOLDÁSOK A ONE LÉNYEGE BARÁTKOZZON MEG A VÁLTOZÁSOKKAL! Tegyen szert versenyelőnyre! LEGYEN URA A HELYZETNEK! Reagáljon növekvő vállalata igényeire KÉSZÜLJÖN FEL!

Részletesebben

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet 144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a világűr kutatásában és békés célú felhasználásában való együttműködésről szóló, Budapesten,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek startuzlet.hu Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá

Részletesebben

Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési módszertana a Nemzeti Pályaorientációs Portálon keresztül

Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési módszertana a Nemzeti Pályaorientációs Portálon keresztül TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001 pályázati azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt Az életpálya-tanácsadási on-line és off-line szolgáltatások hatékonyság-mérési

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői TÁRSADALOM A távmunka és a távdolgozók jellemzői Tárgyszavak: foglalkoztatás; humánerőforrás; információtechnológia; munkahely; távmunka trend. Bevezetés A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni,

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Makai Zoltán, Sápi Zsombor, Székely András, Székely Béla, Tarcsai Roland Az Amber One projekt célja egy elektromos sportautó prototípusának

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az Hatékony kliensfelügyelet Ma már szerencsére vitán felül áll, hogy a nagy komplexitású, üzleti szempontból kritikus rendszereket csak automatizált és intelligens felügyeleti eszközökkel lehet eredményesen

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Benczúr PéterKátay GáborKiss ÁronReizer Balázsszoboszlai Mihály: Az adó- és transzferrendszer változásainak elemzése viselkedési mikroszimulációs modell segítségével* Tanulmányunkban egy új mikroszimulációs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Irodatechnika és elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek, eszközök. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Irodatechnika és elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek, eszközök. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Irodatechnika és elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek, eszközök A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

3. Milyen informatikai eszközökkel tervezné a reklámokat, milyen reklámtípust tartana a legsikeresebbnek?

3. Milyen informatikai eszközökkel tervezné a reklámokat, milyen reklámtípust tartana a legsikeresebbnek? 2. tétel (Egri Dániel) 3. Milyen informatikai eszközökkel tervezné a reklámokat, milyen reklámtípust tartana a legsikeresebbnek? - WEB-marketing (mint egyik reklámfajta) o mivel, hogyan? szempontok o egyéb

Részletesebben

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 2. BEVEZETÉS 5 3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 6 3.1 Előkészítés 6 3.2 A digitális elosztó előlapjának

Részletesebben

Távközlô hálózati folyamatok monitorozása

Távközlô hálózati folyamatok monitorozása TATAI PÉTER AITIA International Zrt. VARGA PÁL, MAROSI GYULA BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, TSPLab {varga, marosi}@tmit.bme.hu Kulcsszavak: passzív hálózat, GSM, GPRS, távmonitorozás, forgalmi

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT

TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT TELEPÍTSÜNK GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SULIX PROFESSIONALT Telepítési útmutató türelmetleneknek, érettségi felkészüléssel A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel

Részletesebben

Szuperszámítógépes teljesítmény szuperszámítógép nélkül A BinSYS Projekt

Szuperszámítógépes teljesítmény szuperszámítógép nélkül A BinSYS Projekt Szuperszámítógépes teljesítmény szuperszámítógép nélkül A BinSYS Projekt Kovács Attila attila@compalg.inf.elte.hu Kornafeld Ádám kadam@sztaki.hu Burcsi Péter bupe@compalg.inf.elte.hu 1. Szuperszámítógép

Részletesebben

IKT a humán tárgyak oktatásában

IKT a humán tárgyak oktatásában IKT a humán tárgyak oktatásában - 1. lecke - Kréta, tábla, monitor IKT és a tanár Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) az oktatásban merőben új tanítási modellnek számít. Olyan új eszköztárnak,

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK EUCALYPTUS CLOUD PLATFORM

VIRTUALIZÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK EUCALYPTUS CLOUD PLATFORM Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VIRTUALIZÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK EUCALYPTUS CLOUD PLATFORM Sápi Dénes UWCRHX BUDAPEST, 2011 1. A Cloud Computingről általánosságban

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

HP beágyazott webszerver

HP beágyazott webszerver HP beágyazott webszerver Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és garancia 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 215 929 2 Készült:

Részletesebben

Bárányfelhő vagy viharfelhő? A felhő alapú megoldások biztonsági kérdései. Császár Rudolf Műszaki fejlesztési vezető Digital Kft.

Bárányfelhő vagy viharfelhő? A felhő alapú megoldások biztonsági kérdései. Császár Rudolf Műszaki fejlesztési vezető Digital Kft. Bárányfelhő vagy viharfelhő? A felhő alapú megoldások biztonsági kérdései Császár Rudolf Műszaki fejlesztési vezető Digital Kft. Tartalom Cloud computing definíció Cloud computing adatbiztonsági szemüveggel

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

Elektromágneses terek

Elektromágneses terek Nem kötelező érvényű útmutató a 2013/35/EU irányelv végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz Elektromágneses terek 1. kötet: Gyakorlati útmutató Szociális Európa A jelen kiadványhoz az Európai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Dézsi Zsolt A vámtarifa alkalmazásának jogszabályi háttere A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata. Zárótanulmány

A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata. Zárótanulmány A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata Zárótanulmány Készítette: Erdélyi Tamás, Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Előzmények...

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben