ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt"

Átírás

1 Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény, megbízhatóság, biztonság dimenziók mentén)" A szerver virtualizációs megoldások a figyelem középpontjába kerültek. A különféle megoldások alkalmazásának indokoltsága azonban technológiai érvekkel nem kellőképpen alátámasztott, sok esetben akkor is alkalmazzák őket, mikor teljesítmény, megbízhatósági vagy biztonsági megfontolások miatt az ellenjavallt. Cél a virtualizációs technológiák megvalósítási kérdéseinek rendszerezése, tervezési tér bemutatása (legalább teljesítmény, megbízhatósági és biztonsági szempontok figyelembe vételével). Másodlagos cél néhány kiválasztott kereskedelmi termék esetén a megvalósítás vizsgálata, a különféle megoldások összevetése. 1. Tekintse át a szerver virtualizációs technikák tervezési terét! 2. Vizsgálja meg az x64 platform sajátosságait virtualizáció szempontjából! 3. Vizsgáljon meg néhány kereskedelmi virtualizációs terméket és helyezze el a megoldásokat a kialakított tervezési térben!

2 Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: HA (failover) cluster megoldások technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékben (pl. RedHat Linux) történő megvalósítás elemzése" Üzletileg kritikus rendszerek esetén a magas rendelkezésre állás biztosítása legtöbbször elengedhetetlen. Egyes szoftver termékek esetén erre a failover cluster megoldások jelentik az optimális megoldást. Cél a failover cluster megoldások tervezési terének áttekintése és egy adott kereskedelmi termékben való alkalmazásának bemutatása (egy mintarendszeren). 1. Tekintse át a failover cluster megoldásokkal szembeni elvárásokat! 2. Mutassa be a failover cluster megoldások tervezési terét! 2. Definiáljon egy mintaalkalmazást, határozza meg az alkalmazással kapcsolatos elvárásokat (üzleti igények alapján), tervezze meg az elvárások teljesülésének ellenőrzési folyamatát (tesztelés)! 3. Egy kereskedelmi HA cluster megoldáson keresztül mutassa be az alkalmazás clusteres környezetbe való elhelyezését, értékelje az eredetileg megfogalmazott elvárások teljesülését!

3 Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: Kétgéptermes környezetben működő, magas rendelkezésre állást biztosító naplózási megoldás kialakítása open source eszközök felhasználásával" A rendszernapló működése, a naplóadatok elérhetőségének biztosítása sokszor ugyanannyira kritikus, mint maga a naplózandó rendszer. Osztottan működő, magas rendelkezésre állású naplózó rendszer kialakítása még kereskedelmi termékek felhasználásával is gondos tervezést (és nem egyszer kompromisszumokat) kíván. Cél a naplózó rendszerek kialakítása során felmerülő kérdések részletes elemzése és egy megfelelően működő rendszer kialakítása open source eszközök felhasználásával. 1. Tekintse át a naplózó rendszerek kialakításával kapcsolatos igényeket! 2. Részletesen elemezze a többgéptermes működésre és a magas rendelkezésre állásra vonatkozó elvárások kapcsán felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat! 3. Fogalmazza meg a kialakítandó rendszerrel kapcsolatos részletes igényeket, dolgozzon ki eljárást az igények teljesítésének ellenőrzésére (tesztelés)! 2. Mutassa be az open source alapokon elérhető naplózási megoldás alternatívákat! 3. Tervezzen meg egy, az igényeket kielégítő rendszert, teszteléssel mutassa be a rendszer megfelelősségét!

4 Témavezető: Broczkó Péter egyetemi docens Diplomamunka címe: "Óbudai független közösségi portál kialakítása" Óbudai független közösségi portál kialakítása, megvalósítása, mely a függetlenségét az önfenntartóságán keresztül is biztosítja. A hagyományos célokon túlmenően elősegíti a hasznos technológiai újdonságok kerületen belüli mielőbbi elterjesztését (néhány példa a pillanatnyi feladatokra: minden vállalkozásnak-vállalkozónak legyen honlapja, s azok marketingelése, az Internet további elterjesztése, a Skype révén elérhető megtakarítások lakossági tudatosítása, a winchesteres beltéri egység révén a céltudatos lakossági tévézés infrastruktúrájának megteremtése, a versenypiaci közműszolgáltatás (vezetékes telefon, gáz, villany) lényegének, előnyei kihasználásának tudatosítása). Ugyanakkor erősen kötődik az egyetemünk óbudai telephelyéhez, és így egy komoly megrendelői bázist is eredményezhet a - nem csak az informatikus - hallgatóink számára. Többek között ezen célfüggvények érdekében alakítandók ki a portál induló szolgáltatásai. 1. Tekintse át a korszerű tudásmenedzselési és terjesztési eszközöket! 2. Elemezze a népszerűbb hazai és külföldi közösségi portálokat, azok szolgáltatási spektrumát! 3. Dolgozza ki egy kerületi-városi független közösségi portál iránt támasztott üzleti, szervezési és informatikai követelményeket, különös tekintettel Óbudára! 4. Tervezze meg ezt a portált a működtetési infrastruktúrájával együtt, és demonstratív jelleggel valósítsa meg! 5. Értékelje az eredményeket és tárja fel a továbbfejlesztési lehetőségeket!

5 Témavezető: Broczkó Péter egyetemi docens Diplomamunka címe: " Fordítástámogató rendszer fejlesztése " Egy hazai cég fordítástámogató rendszert fejleszt. Most olyan fázisban vannak, hogy bővíteniük kell a fejlesztő-programozók körét, esetleg főállású alkalmazással, de az is megfelel, ha garantált időkeretet biztosít az illető a cégnek. Az elvárt kompetenciák:.net Framework (3.5), Windows Forms, ASP.NET, SQL Server, WCF, XML Web Services, Silverlight (előny, de nem elvárás), angolul olvasás, kommentezés angolul. Szívesen vennék, ha megfelelő érdeklődésű és ambíciójú hallgatók náluk szakdolgoznának. Az eddigi munka mögött komoly és korszerű informatikai bázis áll, főleg Microsoft-alapokon. A rendszer nem hipotetikus és nincs már tervfázisban, a verziónál tartanak, és 3 évre meg van tervezve a folytatás. Már végén is 32 országban mintegy 5 ezer rendszer működött. Ebben a témában több főt is fogadok konzultációra, s a feladat részletezése a jelentkezők számának függvénye.

6 Témavezető: Broczkó Péter egyetemi docens Számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, ITIL és gazdasági tematikájú, a gyakorlatban is megvalósuló (például a saját munkahelyről hozott) témák konzulensi feladatait vállalom.

7 Témavezető: Póserné Oláh Valéria adjunktus Diplomamunka/szakdolgozat címe: "Az elektronikus levelezés biztonsága" Manapság a levelezés jellemzően már elektronikus úton történik. A hagyományos postai levelezést fokozatosan felváltja az . Az üzleti levelezések jelentős része is elektronikus formában történik, ezért nem hanyagolható el annak biztonságos volta sem. Egy cégre végzetes hatással lehet, ha érzékeny adatokhoz, bizalmas információkhoz jutnak arra illetéktelen személyek, vagy a hírnevét lerombolhatja, ha a szerverei fertőzött, ártalmas kódokat tartalmazó leveleket, esetleg spam áradatot továbbítanak. A biztonságos levelezés megvalósításához használhatunk professzionális termékeket, termékcsomagokat vagy open source, illetve egyéb ingyenes alkalmazásokat. A költségkímélő megoldás érdekében sok helyen részesítik előnyben az utóbbi két termékcsoportot. A hallgató feladata az elektronikus levelezés biztonsági kérdéskörének elméleti feldolgozása a szakirodalom alapján, valamint egy professzionális (Symantec) és egy hasonló funkciókat biztosító ingyenes változat összehasonlító vizsgálata biztonság, teljesítmény és funkcionalitás szempontjából tesztrendszeren végzett mérések alapján. 1. Tekintse át az elektronikus levelezés biztonsági problémáit és azok megoldási lehetőségeit a szakirodalom alapján! 2. Elemezze és értékelje az elterjedt kereskedelmi és ingyenes megvalósításokat a szolgáltatásaik és költségeik szempontjából! 3. Tervezze és valósítsa meg egy professzionális (Symantec Protection Suite Enterprise Edition) és egy ingyenes verzió teszteléséhez szükséges környezetet! 4. Végezze el a professzionális és az ingyenes megoldás összehasonlító elemzését a biztonság, a teljesítmény és a funkcionalitás szempontjából! 5. Értékelje a megvalósításait, valamint tegyen javaslatot az egyes megoldások alkalmazhatóságára! 6. Vizsgálata eredményeit összegezze szak-/diplomadolgozat formájában!

8 Témavezető: Póserné Oláh Valéria adjunktus Diplomamunka/szakdolgozat címe: "Biztonságos adattárolás" A mobil adattároló eszközök fejlődésének (fizikai méret látványos csökkenése, kapacitás rohamos növekedése) köszönhetően megnőtt az adatok titkosításának eddig sem elhanyagolható jelentősége. Az elvesztett, ellopott eszközök gyakran vezetnek adatszivárgási esetekhez, ezért a vállalati informatikai biztonság részeként feltétlenül szükséges egy adattitkosító megoldás bevezetése. Az adatok tikosításának megvalósításához használhatunk professzionális termékeket, termékcsomagokat vagy open source, illetve egyéb ingyenes alkalmazásokat. A költségkímélő megoldás érdekében sok helyen részesítik előnyben az utóbbi két termékcsoportot. A hallgató feladata az adattitkosítás kérdéskörének elméleti feldolgozása a szakirodalom alapján, valamint egy professzionális (Symantec) és egy hasonló funkciókat biztosító ingyenes változat összehasonlító vizsgálata biztonság és funkcionalitás szempontjából tesztrendszeren végzett vizsgálatok alapján. 1. Tekintse át az adattitkosítás megoldási lehetőségeit a szakirodalom alapján! 2. Elemezze és értékelje az elterjedt kereskedelmi és ingyenes megvalósításokat a szolgáltatásaik és költségeik szempontjából! 3. Tervezze és valósítsa meg egy professzionális (Symantec Endpoint Encryption) és egy hasonló funkciókat biztosító ingyenes verzió teszteléséhez szükséges környezetet! 4. Végezze el a professzionális és az ingyenes megoldás összehasonlító elemzését a biztonság és a funkcionalitás szempontjából! 5. Értékelje a megvalósításait, valamint tegyen javaslatot az egyes megoldások alkalmazhatóságára! 6. Vizsgálata eredményeit összegezze szak-/diplomadolgozat formájában!

9 Témavezető: Póserné Oláh Valéria adjunktus Diplomamunka/szakdolgozat címe: "Windows hangvezérléssel" A testi fogyatékkal élők és az olyan időskorúak, akik már nem képesek elsajátítani a Windows operációs rendszerek használatát jelenleg ki vannak zárva korunk korszerű technológiájának előnyeiből. A Windows hangvezérléssel való működtetése lehetőséget biztosítana ennek a csoportnak is a technika használatára. Folynak már ez irányú kutatások, fejlesztések, melyek az esetek jelentős részében korrektül felismerik a parancsot, de hátrányuk, hogy angolul kell beszélni és erősen artikulálni. A hallgató feladata az eddigi kutatási eredmények elméleti feldolgozása, a hiányosságok, problémák elemzése a szakirodalom alapján, valamint a létező modulok tanulmányozása alapján újabb modulok implementálása, a meglévőek problémáinak kiküszöbölése. 1. Tekintse át a Windows operációs rendszer hangvezérlésével kapcsolatos kutatások, fejlesztések folyamatát, eredményeit a szakirodalom alapján! 2. Tanulmányozza a beszédfelismerő programok működési elveit! 3. Elemezze az eddigi fejlesztések problémáit, tegyen javaslatot azok kiküszöbölésére! 4. Készítsen olyan alkalmazást, amely automatikusan indul az operációs rendszer indulásával és képes előre felvett hangmintát összevetni a mikrofonba mondott utasítással, melynek hatására elindít egy hozzárendelt funkciót/alkalmazást/szolgáltatást! 5. Vizsgálata, fejlesztése eredményeit összegezze TDK-/szak-/diplomadolgozat formájában!

10 Témavezető: Dr. Schubert Tamás Diplomamunka/szakdolgozat címe: "A hálózati tárolás - az információ életciklusának menedzselése" A megfigyelhető trendek szerint a számítógépes adattárolással szembeni elvárások évről évre növekednek. A felhasználók igénye: egyre nagyobb tömegű adat biztonságos és költséghatékony tárolása, gyors és biztonságos elérése, egyszerű és olcsó felügyelete az adatok teljes életciklusában. Az igényeket a hálózati tárolók (SAN, NAS) kialakításával, a tárolás konszolidálásával, tároló virtualizációval, a tárolt adatok és az adatátvitel biztonságának megteremtésével és automatizált felügyeleti alkalmazásokkal lehet kielégíteni. A tárolási költség csökkentésének egyik módja az információ életciklusának menedzselése (Information LifeCycle Management - ILM), amely az adatok tárolási helyének - az adatok értékét, korát, felhasználásának módját, elérésének idejét figyelembe vevő - irányelvek szerinti megválasztására épül. A hallgató feladata e témakör részletes elméleti feldolgozása és egy ILM minta rendszer felépítése. 1. Tekintse át a hálózati tárolás szabványait, protokolljait, technológiáit, eszközeit, módszertanát, biztonságát és menedzselését a szakirodalom alapján! 2. Dolgozza fel az információ életciklusa menedzselésének elméletét a szakirodalom alapján! 3. Tekintse át a kereskedelemben kapható és szabad felhasználású szoftverekre épülő megoldásokat, és végezze el az összehasonlító elemzésüket! 4. Tervezzen meg és építsen fel egy meghatározott tároló-hierarchiára épülő ILM rendszert! 5. Értékelje a megvalósított rendszert a megvalósítási és üzemeltetési költségek, az üzembiztonság és a teljesítmény figyelembe vételével!

11 Témavezető: Dr. Schubert Tamás Diplomamunka/szakdolgozat címe: "Asztali számítógépek virtualizációja" Az informatikában használt virtualizációs megoldások az asztali számítógépeket sem kerülhetik el. A "Desktop virtualization" során az asztali számítógépet a rajta futó operációs rendszerrel és alkalmazásokkal együtt egy szerveren futó virtuális géppel helyettesítik. A felhasználó egy mindössze néhány watt teljesítményű ún. vékony ügyfél eszközt használ, amely megteremti a kapcsolatot a rá csatlakozó megjelenítő és adatbeviteli eszközök valamint a szerveren futó virtuális gép között. E megoldás számtalan előnnyel rendelkezik, mint például az ügyfél oldali eszközök alacsony energia felhasználása, a ventillátor elmaradásából származó alacsony zajterhelés, az erőforrások adatközpontba telepítése, eszközök és szoftverek központi frissítése, a virtuális gépek teljesítményének és biztonságának központi szabályozása és felügyelete. A hátrányok között szerepel a viszonylag összetett infrastruktúra, a nagyobb szakértelmet igénylő telepítés és felügyelet. A költség megtakarítás sem a hardver és szoftver költségekből, hanem a karbantartási, az energia és a felügyeleti költségek csökkenésére vezethető vissza. Az asztali számítógépek virtualizációja a már régóta használt terminál szerver megoldásokkal versenyzik. A hallgató feladata a téma elméleti háttérének, a versengő megoldások és a konkrét megvalósítások áttekintése és feldolgozása a szakirodalom alapján, valamint egy 25 munkahelyes oktatási laboratórium virtualizációjának megvalósítása egy elterjedt szoftver rendszer felhasználásával. 1. Tekintse át a szerver- és az asztali virtualizációs megoldások elvét és konkrét megvalósításait a szakirodalom alapján! 2. Végezze el a hagyományos asztali számítógépek, a terminál szerver és asztali számítógép virtualizációs megoldások összehasonlító elemzését a használhatóság, a költségek, a megtérülési idő figyelembe vételével! 3. Elemezze és értékelje az elterjedt kereskedelmi megvalósításokat a szolgáltatásaik és költségeik alapján! 4. Tervezze meg és valósítsa meg egy 25 munkahelyes oktatási laboratórium virtualizációját egy elterjed szoftver rendszer felhasználásával! 5. A tervezés során vegye figyelembe az informatikai biztonság kérdéseit!

12 Témavezető: Windisch Gergely tanársegéd Diplomamunka / szakdolgozat címe: Virtuális számítógépek teljesítmény elemzése Napjainkban az informatika minden területén teret hódít a virtualizáció, amikor egy gazda számítógépen további virtuális számítógépeket futtatnak, amelyek a tényleges feladatokat ellátják. Virtualizációt használhatunk szerver konszolidációra, a hatékonyság növelésére, erőforrások optimálisabb kihasználására, oktatásban szeparált környezetek nyújtására stb. Több gyártó rendelkezik ilyen szoftvercsomaggal, például a VmMware, Microsoft, Sun. A szakdolgozat célja ezen gyártók megoldásainak összevetése, az általuk nyújtott funkcionalitás vizsgálata, teljesítményük (processzor, memória, I/O, videokártya sebesség) mérése és összevetése, majd javaslat tétele az egyes termékek használhatóságát illetően. 1. Tekintse át a különböző virtuális számítógép megvalósításokat, azok felépítését, funkcióit! 2. Tervezzen méréseket, amelyek segítségével objektív módon és összehasonlíthatóan meghatározható az egyes megoldások által nyújtott teljesítmény! 3. Végezze el a megtervezett méréseket! A mérésekhez használjon szabványos mérőalkalmazásokat (szintetikus tesztek), valamint való életből vett alkalmazásokat is! 4. Tegyen javaslatot az egyes megoldások alkalmazhatóságára különböző környezetben! 5. Az eredményeit összegezze szakdolgozat formájában!

13 A dolgozat címe: Egyszerűsített számítógép kezelői felület idős embereknek A feladat: Tervezzen és valósítson meg egy olyan egyszerűsített kezelői felületet, amit a számítógép használatában járatlan idős emberek is könnyen használhatnak. A kezelői felület a lehető legjobban fedje el a számítógép bonyolultan használható funkcióit A dolgozatnak tartalmaznia kell: a megoldandó feladat pontos leírását és részletes elemzését, az idős emberek számítógép használati sajátosságainak elemzését, Az egyszerűen használható kezelői felület ergonómiai szempontjainak elemzését, a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintő elemzését, a tervezett megoldásban használható technikák ismertetését, a rendszertervet és a döntések indoklásait, a megvalósítás leírását, a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit, az elkészült platform felhasználási-, és továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzését. Konzulens: Dr. Kutor László

14 A dolgozat címe: Mozgáselemző rendszer mobiltelefonnal A feladat: Tervezzen és valósítson meg egy olyan mobiltelefonon futó programot, ami az okostelefonok beépített gyorsulásérzékelőjének segítségével lehetővé teszi a telefon mozgásainak utólagos elemzését. A program beállításai a mobiltelefon kezelői felületén át megadhatóak legyenek. Az eredményeket távoli munkaállomásról is le lehessen kérdezni. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a megoldandó feladat pontos leírását és részletes elemzését, a mozgás elemző rendszer alkalmazási feltételeinek és lehetőségek elemzését, az okostelefonok mozgásérzékelő lehetőségeinek vizsgálatát, a feladat megoldásához felhasználható technológiák áttekintő elemzését, a rendszertervet és a döntések indoklásait, a megvalósítás leírását, a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit, az elkészült rendszer felhasználói leírását, a továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzését. Konzulens: Dr. Kutor László

15 A dolgozat címe: A feladat: GPS alapú útvonal rögzítő és elemző rendszer Tervezzen és valósítson meg egy útvonal rögzítő és elemző rendszert. A rendszer két részből álljon: egy mobil alkalmazásból, mely biztosítja a naplózási funkciókat és valós időben jeleníti meg az útvonallal kapcsolatos fontosabb adatokat (átlagsebesség, maximális sebesség, szintkülönbségek, stb.), illetve egy asztali számítógépes alkalmazásból, amelyik a részletes elemzést teszi lehetővé (grafikonok, térképre vetített nyomvonal, statisztikák, stb.). A dolgozatnak tartalmaznia kell: a feladat pontos leírását, a hasonló rendszerek összehasonlító elemzését, a tervezett rendszer specifikációját, a rendszer tervét, a felhasznált technológiák tömör bemutatását, a választott megoldások indoklását és dokumentációját, a tesztelési tervet és a tesztek értékelését, a továbbfejlesztési lehetőségek számbavételét. Belső konzulens: Léczfalvy Ádám

16 A dolgozat címe: A feladat: GPS alapú flottakövető rendszer Tervezzen és valósítson meg egy flottakövető rendszert. A kliensek egy mobil alkalmazás segítségével továbbítsák haladási paramétereiket a szerver felé, ahol azok távolról megfigyelhetők. Az aktuális paramétereken kívül grafikusan jelenjen meg statisztika az egyes felhasználók utazási szokásairól (sebesség, távolság, megállással töltött idő, stb.). A rendszer biztosítsa új felhasználók hozzáadását és törlését, illetve a létrehozott felhasználók kezelését. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a feladat pontos leírását, a hasonló rendszerek összehasonlító elemzését, a tervezett rendszer specifikációját, a rendszer tervét, a felhasznált technológiák tömör bemutatását, a választott megoldások indoklását és dokumentációját, a tesztelési tervet és a tesztek értékelését, a továbbfejlesztési lehetőségek számbavételét. Belső konzulens: Léczfalvy Ádám

17 A dolgozat címe: A feladat: Intelligens kameraforgató és stabilizáló platform Tervezzen és valósítson meg egy olyan intelligens kameraforgató platformot, amely belső orientációs szenzor jele alapján képes azt a rotációs és transzlációs mozgások ellenében folyamatosan stabilizálni. Tekintse át a lehetséges két és három szabadsági fokú kameraforgató platformok kialakítását és vezérlését. Dolgozza ki elméletben és valósítsa meg saját egyszerűsített modelljét. Részletesen dokumentálja a tervezés, fejlesztés, megvalósítás és tesztelés egyes lépéseit! A dolgozatnak tartalmaznia kell: a megoldandó feladat pontos leírását és részletes elemzését, a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintő elemzését, a tervezett megoldásban használható vezérlési és szabályozási technikák ismertetését, a rendszertervet és a döntések indoklásait, a megvalósítás leírását, a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit, az elkészült platform felhasználási-, és továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzését. Konzulens: Stojcsics Dániel

18 A dolgozat címe: A feladat: Mikrokontroller vezérelt kisméretű FPV OSD modul Tervezzen és valósítson meg egy olyan mikrokontroller vezérelt OSD (video feliratozó) modult FPV (élőkép alapján vezérelt) repülőgépek számára, amely képes az analóg és digitális perifériáiról érkező jeleket (feszültség, áramfogyasztás, GPS, repülési sebesség és magasság, orientáció, repülési irány) feldolgozni, majd egy PAL szabványú kompozit AV jelbe feliratként ezeket az információkat megfelelően beágyazni. Tekintse át a gyakorlatban használatos megvalósítási lehetőségeket. Dolgozza ki elméletben és valósítsa meg saját eszközét. Részletesen dokumentálja a tervezés, fejlesztés, megvalósítás és tesztelés egyes lépéseit! A dolgozatnak tartalmaznia kell: a megoldandó feladat pontos leírását és részletes elemzését, az AV jel feliratozásának elméleti hátterét, a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintő elemzését, a tervezett megoldásban használható valós idejű megvalósítási technikák ismertetését, a rendszertervet és a döntések indoklásait, a megvalósítás leírását, a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit, az elkészült platform felhasználási-, és továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzését. Konzulens: Stojcsics Dániel

19 A dolgozat címe: A feladat: GPS alapú ejtőernyős versenytámogató rendszer Tervezzen és valósítson meg egy olyan alkalmazást, ami lehetővé teszi az ejtőernyős versenyek támogatását, azok közül kiemelten a "WingSuit" GPS eredményekre támaszkodó verseny ágat! Ehhez készítsen.net-es és WEB-es technológiára épülő kliens és szerver oldali alkalmazást és dokumentálja az eredményeket! A dolgozatnak tartalmaznia kell: a megoldandó feladat pontos leírását és részletes elemzését, a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintő elemzését, a tervezett megoldásban használható adatátviteli technológiák ismertetését, a rendszertervet és a döntések indoklásait, a megvalósítás leírását, a tesztelési tervet és a tesztelés eredményeit, az elkészült alkalmazás felhasználási-, és továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzését. Konzulens: Sziklai Zsolt

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection Adatlap: Védelem a végpontokon A vírusvédelmi technológia új generációja a Symantec-től Áttekintés Speciális, fenyegetések elleni védelem A a Symantec AntiVirus és a fejlett fenyegetésmegelőző technológia

Részletesebben

Bevezetés, platformok. Léczfalvy Ádám leczfalvy.adam@nik.bmf.hu

Bevezetés, platformok. Léczfalvy Ádám leczfalvy.adam@nik.bmf.hu Bevezetés, platformok Léczfalvy Ádám leczfalvy.adam@nik.bmf.hu Mobil készülékek és tulajdonságaik A mobil eszközök programozása, kihívások, nehézségek Mobilprogramozási platformok Java Micro Edition.NET

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

KVK HTI szakdolgozat és diplomamunka témák. 2014/2015 II.félév

KVK HTI szakdolgozat és diplomamunka témák. 2014/2015 II.félév KVK HTI szakdolgozat és diplomamunka témák 2014/2015 II.félév Kármán József szakdolgozat és diplomamunka témái jozsef.karman@kapsch.net 1.) Next Generation Multiservice Platformok a. Ng hálózatok és technológiák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

Végpont védelem könnyen és praktikusan

Végpont védelem könnyen és praktikusan Végpont védelem könnyen és praktikusan Elek Norbert Tivoli technikai konzulens norbert_elek@hu.ibm.com 1 Az IBM végpontvédelem ügynök-szoftvere folyamatosan figyeli a számítógépek állapotát és biztonságát

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Korrigendum - A Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14 projekt keretében Megjelenítő- és egyéb eszközök beszerzése és installációja

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. : IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Rajki, Péter Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE!

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE! 2011 15. KIADÁS AZ ÜZLETET ELŐMOZDÍTÓ MEGOLDÁSOK A ONE LÉNYEGE BARÁTKOZZON MEG A VÁLTOZÁSOKKAL! Tegyen szert versenyelőnyre! LEGYEN URA A HELYZETNEK! Reagáljon növekvő vállalata igényeire KÉSZÜLJÖN FEL!

Részletesebben

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az Hatékony kliensfelügyelet Ma már szerencsére vitán felül áll, hogy a nagy komplexitású, üzleti szempontból kritikus rendszereket csak automatizált és intelligens felügyeleti eszközökkel lehet eredményesen

Részletesebben

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor VE GMK Statisztika és Informatika Tanszék nagy-s@georgikon.hu Összefoglaló Világszerte tanúi lehettünk a mobilkommunikációs

Részletesebben

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL ELŐZMÉNYEK A gépgyártás területén tevékenykedő, mintegy 100 informatikai munkahelyet üzemeltető vállalat már egy évtizede a Lotus Domino levelező, csoportmunka

Részletesebben

Egységes Közlekedési Hatóság

Egységes Közlekedési Hatóság Egységes Közlekedési Hatóság Sikeres Linux-Oracle átállás esettanulmánya Farkas Csaba Főosztályvezető Közlekedési Főfelügyelet Egységes Közlekedési Hatóság A Gazdasági és Közlekedései Minisztérium felügyelete

Részletesebben

A területi közigazgatás reformja és az informatika

A területi közigazgatás reformja és az informatika Gulyás Róbert főosztályvezető A területi közigazgatás reformja és az informatika Infotér 6. konferencia Balatonfüred, 2015. november 6. A területi közigazgatás reformjának lépései A fővárosi és megyei

Részletesebben

Szükséges ismeretek: C programozási nyelv; mikrokontrollerek; méréstechnika; analóg és digitális elektronika; LabView

Szükséges ismeretek: C programozási nyelv; mikrokontrollerek; méréstechnika; analóg és digitális elektronika; LabView Pozícióérzékelés szilárd közegben terjedő akusztikus jelek segítségével Ha egy szilárd közeg egy pontján akusztikus jelet keltünk, az a közegben szétterjed és annak több pontján detektálható. A közeg (például

Részletesebben

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert IT trendek és lehetőségek Puskás Norbert és kapcsolódó Üzleti technológiák elvárások T-Systems stratégia és innováció 2010 Gartner: CIO TOP 10 Technologies, 2011 Mobilizáció Hatások fogyasztói oldalról

Részletesebben

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása:

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1.1. Feladat leírása: A feladat egy GPS-képes eszközökön futó alkalmazás, illetve ennek szerver oldali párjának létrehozása. A program a szerveren tárolt adatbázis alapján

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Szoftverfejlesztő - 54 213 05 képzésben résztvevőknek Az 54 213 05 azonosító számú, Szoftverfejlesztő képzésben a szakmai vizsgára bocsátás feltétele záródolgozat készítése. A

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016.

Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. R-TREND Kft Integrált ügyviteli rendszerek fejlesztése A cégre formázható szoftver szállítója. BEMUTATKOZÁS 2016. Az R-TREND Kft. bemutatása Az R-TREND Kft 1989-ben alakult, 27 éve, öt fő tevékenységi

Részletesebben

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel

Részletesebben

BusEye online személyre szabott utastájékoztató mobil alkalmazás fejlesztése

BusEye online személyre szabott utastájékoztató mobil alkalmazás fejlesztése BusEye online személyre szabott utastájékoztató mobil alkalmazás fejlesztése Közlekedéstudományi Konferencia Hazai és nemzetközi projektek a közlekedésben Győr, 2014. március 27-28. BME - Közlekedésüzemi

Részletesebben

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Windows 8 Consumer Preview

Windows 8 Consumer Preview Windows 8 Consumer Preview Termékismertetõ vállalati ügyfelek részére II Tartalom Innovatív kezelõfelület 4 Üzleti alkalmazások fejlesztése 4 Kezdõképernyõ 5 Érintésre optimalizált felület 5 Változatos

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3.

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés Nagyszámú jól felszerelt laboratórium Max. 14 fős laborgyakorlatok

Részletesebben

eopass Termék és szolgáltatás bemutató

eopass Termék és szolgáltatás bemutató eopass Termék és szolgáltatás bemutató Mi az eopass? Az eopass az Elastoffice csoport által kifejlesztett személyes authentikációs rendszer. Egy kényelmes és egyszerű megoldás, mely a teljes biztonság

Részletesebben

ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában

ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában LOGISZTIKAI RENDSZEREK ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában A láncban mozgó áruk követésére már számos megoldás létezik, ezek azonban az általuk hordozott

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról SMS Center ismertető 1 / 5 Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról 1. Bevezetés A SMS Center (továbbiakban: rendszer) alkalmazásával az Üzemeltető előre megadott számokra rövid szöveges

Részletesebben

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 30 százalékkal csökkentek az informatikai rendszer működtetési költségei a Microsoft Infrastruktúra Optimalizációs Modellje segítségével Microsoft alapokon az országszerte

Részletesebben

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s 2012 januárjában megjelent az MSP legújabb változata az MSP4! A VÁLLALATI ÉS BYOD ESZKÖZÖK KÖZPONTOSÍTOTT ÉS TÁVOLI MENEDZSMENTJE Szerezzen

Részletesebben

Mobilengine Szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére. Indirekt (nem online) értékesítés

Mobilengine Szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére. Indirekt (nem online) értékesítés Mobilengine Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek T-Systems Magyarország Zrt. ügyfelek részére Indirekt (nem online) értékesítés 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató adatai, alapfogalmak... 3 1.1 Szolgáltató

Részletesebben

Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al

Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al Üzleti kockázat minimalizálás és a biztonsági menedzsment korszerűsítése McAfee Total Protection for Enterprise-al Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Végponti biztonsági kihívások... 3 A biztonsági kockázatmenedzsment

Részletesebben

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Az NKH közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatainak ellátását biztosító Közúti Központi Információs Rendszer és kapcsolódó szakrendszerei üzemeltetése (alkalmazás üzemeltetés, support) továbbá egyes

Részletesebben

Főbb jellemzők INTELLIO VIDEO SYSTEM 2 ADATLAP

Főbb jellemzők INTELLIO VIDEO SYSTEM 2 ADATLAP IVS2 videomenedzsment-szoftver Főbb jellemzők Munkaállomásonként 2 30 kamera monitorozása Szoftverkulcsos és hardverkulcsos működés Intelligens mozgás- és objektumkeresés DPTZ gyors felismerhetőség Microsoft

Részletesebben

32 CSATORNÁS DVR HYBRID DVR NVR WINDOWS 7 ÉS 64 BITES WINDOWS TÁMOGATÁSSAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

32 CSATORNÁS DVR HYBRID DVR NVR WINDOWS 7 ÉS 64 BITES WINDOWS TÁMOGATÁSSAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 32 CSATORNÁS DVR HYBRID DVR NVR WINDOWS 7 ÉS 64 BITES WINDOWS TÁMOGATÁSSAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalom 1. Geovision együttműködő DVR/Hybrid DVR/ NVR... 3 2. GV-DVR... 3 3. GV-Hybrid DVR... 4 4. GV-NVR...

Részletesebben

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József CISA Hibatűrő rendszerek spec. háttér típusok A rendelkezésre állás nő, a bizalmasság, sértetlenség fenyegetettsége esetleg fokozódik

Részletesebben

Amazon Web Services. Géhberger Dániel Szolgáltatások és alkalmazások 2013. március 28.

Amazon Web Services. Géhberger Dániel Szolgáltatások és alkalmazások 2013. március 28. Amazon Web Services Géhberger Dániel Szolgáltatások és alkalmazások 2013. március 28. Ez nem egy könyváruház? 1994-ben alapította Jeff Bezos Túlélte a dot-com korszakot Eredetileg könyváruház majd az elérhető

Részletesebben

A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN

A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN A SAM-INSIGHTS RENDSZER ÉS AZ IPR-INSIGHTS SZOLGÁLTATÁSAI A SZOFTVERESZKÖZ-GAZDÁLKODÁSI ÉRETTSÉG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN TEL. FAX WEB E-MAIL + 36 1 999 0420 +36 1 999 7965 www.ipr.hu info@ipr.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelemi rendszer gyakorlati kialakítása

Az elektronikus kereskedelemi rendszer gyakorlati kialakítása Az elektronikus kereskedelemi rendszer gyakorlati kialakítása Csáki Zoltán CENTER.HU Kft. csaki.zoltan@center.hu A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SzEK.org) elnökségi tagja Bemutatkozás, CENTER.HU

Részletesebben

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést

Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést IBM Európa, Közel-Kelet és Afrika szoftverbejelentés ZP11-0164, kelt: 2011. május 17. Az IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation Toolkit V7.1 felgyorsítja a többcsatornás alkalmazásfejlesztést Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Program: Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika Alprogram: Geotechnikai rendszerek és eljárások kutatása, fejlesztése Részprogram: Térinformatikai rendszerek

Részletesebben

NetIQ imanager Telepítési útmutató. 2016. január

NetIQ imanager Telepítési útmutató. 2016. január NetIQ imanager Telepítési útmutató 2016. január Jogi közlemény A jogi megjegyzésekkel, védjegyekkel, jogi nyilatkozatokkal, garanciákkal, szabadalmakra vonatkozó szabályokkal, FIPSkompatibilitással, exportálási

Részletesebben

Cégünk az alábbi területen kínál ügyfelei részére világszínvonalú megoldásokat.

Cégünk az alábbi területen kínál ügyfelei részére világszínvonalú megoldásokat. 1 Cégünk az alábbi területen kínál ügyfelei részére világszínvonalú megoldásokat. Professzionális otthoni, ipari és közterületi kamerarendszerek Egyedülálló és rendkívül széleskörűen alkalmazható videóanalitika

Részletesebben

Közben folyamatos kapcsolatban voltunk, az ötleteket megosztottunk egymással, átolvastuk és megbeszéltük egymás munkáját.

Közben folyamatos kapcsolatban voltunk, az ötleteket megosztottunk egymással, átolvastuk és megbeszéltük egymás munkáját. A MoonCloud Solutions Kft. üzleti tervének készítése során a fejezeteket az alábbiak szerint osztottuk fel egymás között: Bognár Bálint: szervezés, dokumentumsablon, szerkesztés, SWOT-elemzés. Jancsó Dávid:

Részletesebben

Cégismerteto. Ez így kicsit tömören hangzik, nézzük meg részletesebben, mivel is foglalkozunk!

Cégismerteto. Ez így kicsit tömören hangzik, nézzük meg részletesebben, mivel is foglalkozunk! Cégismerteto Modern világunkban nem létezhetünk információ nélkül: az informatika végérvényesen alapinfrastruktúrává vált, mindig, mindenhol jelen van, mindannyiunk életét meghatározza. A mai üzleti világban

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában

A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában A MARKETING ESZKÖZEI A személyre szabás lehetőségei az internet és a mobiltelefon korában Kapcsolaterősítő, forgalomnövelő eszköz vagy egyszerű technológiai trükk csupán a személyre szabás? Az eljárás

Részletesebben

Intézményi interface technikai dokumentáció

Intézményi interface technikai dokumentáció AVIR Intézményi interface technikai dokumentáció 1. Intézményi interface technikai dokumentáció verzió:1.2 (2011-09-30) Definíciók AVIR Adattár alapú Vezető Információs Rendszer Központi Adattárház Központi

Részletesebben

Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel

Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel Kópházi József, Központi Statisztikai Hivatal Taby Tamás, IQSYS Zrt. Infotér - 2011 - Balatonfüred 1 Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói hajlandóság csökkenése

Részletesebben

1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: 1.2. Rendszer célja, motivációja:

1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: 1.2. Rendszer célja, motivációja: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1 1.1. Feladat leírása: 1 1.2. Rendszer célja, motivációja: 1 1.3. Szereplők és igényeik: 2 1.3.1. Valódi felhasználók: 2 1.3.2. Hirdetők : 3 1.3.3. Szerver oldal: 3 1.4.

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 38. sz. melléklete 2009. június 24. Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje Bevezetés Az Nyíregyházi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Pénzügyi Főpolgármester-helyettes *1000066961898* ikt. szám: FPH017 /223-8 /2015 tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy

DSI működésre. tervezve. Hogyan fog kinézni a jövő informatikai infrastruktúrája? Egész szoftverrendszerek egy DSI működésre tervezve A Microsoft Dynamic Systems Initiative (DSI, dinamikus rendszerek kezdeményezése) névre hallgató koncepciójának mottója: Design for Operations. Célja olyan dinamikus, rugalmas rendszerek

Részletesebben

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 13 1. Általános tudnivalók... 14 1.1. Az operációs rendszer... 14 1.2. Tudnivalók a Windows-ról... 15 1.2.1. Honnan kapta nevét a Windows?... 15 1.2.2. A Windows,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - Buszacsa Digital Signage kialakítás

Eljárást megindító felhívás - Buszacsa Digital Signage kialakítás Eljárást megindító felhívás - Buszacsa Digital Signage kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem?

Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem? Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem? Bevezetés Problémafelvetés Mobil eszközre szeretnék fejleszteni, de Válaszok keresése Eszközök Operációs rendszerek Környezetek Problémafelvetés Mindenkinek

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem?

Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem? Mobil eszközök programozása Mivel is kezdjem? Bevezetés Mobil eszközre szeretnék fejleszteni, de Válaszok keresése Eszközök Operációs rendszerek Környezetek Mindenkinek van mobil telefonja (középiskolában

Részletesebben

Multi Medikai Alkalmazás

Multi Medikai Alkalmazás Technológia a gyógyítás szolgálatában Enterprise Multi Medikai Alkalmazás Termékismertető EMMA integrált medikai rendszer Rendszerbe foglaljuk a gyógyítást Technológia a gyógyítás szolgálatában Az Enterprise

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE Az informatikai stratégia célja az Önkormányzat középtávú céljai és informatikai fejlesztései

Részletesebben

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész

NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész NetWare 6 technikai áttekintés 2. rész A non-stop rendelkezésre állás megvalósítása Novell Cluster Services, NetWare Remote Management, Tárolási Szolgáltatások Az operációs rendszer továbbfejlesztései

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style O365 AZURE WEBTÁRHELY IP HANG BÉRTELEFONKÖZPONT A Printer-fair Kft. FELHŐ szolgáltatásai Trengerné Dudics Valéria Partner találkozó 2016 A Printer-fair Kft. Által kínált szolgáltatások O365 Azure Webtárhely

Részletesebben

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II.

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Nagy István, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A Gartner Group elemzôi által használt és általánosan elfogadott besorolás szerint

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció IR IT AZ INFORMÁCI CIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0

LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció Verzió 3.0 Dokumentum verzió: 3.0/1 Utolsó módosítás: 2009. március 5. 2 LOGalyze Telepítési és Frissítési Dokumentáció LOGalyze 3.0 Telepítési és Frissítési

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató ALKALMAZÁS VERZIÓJA: 16.0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában, és választ

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása

Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Procontrol Clienter ügyfélhívó rendszer általános leírása Létrehozás dátuma: 2009.01.26 11:53 1. oldal, összesen: 15 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Rendszerelemek... 3 A rendszer működési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lechner Nonprofit Kft. által kínált E építési

Részletesebben

Unix alapú operációs. rendszerek ELŐADÁS CÍME. Göcs László mérnöktanár. 2. előadás. KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-2016.

Unix alapú operációs. rendszerek ELŐADÁS CÍME. Göcs László mérnöktanár. 2. előadás. KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-2016. Unix alapú operációs ELŐADÁS CÍME rendszerek Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2. előadás 2015-2016. őszi félév Linux disztribúciók Arch Az Arch módon filozófia lényege, hogy hagyjuk

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

Informatikai biztonság, IT infrastruktúra

Informatikai biztonság, IT infrastruktúra Informatikai biztonság, IT infrastruktúra Informatikai biztonság Az informatikai biztonság az információk és az informatikai rendszerek védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól, változtatástól,

Részletesebben

IBM Tivoli Endpoint Manager

IBM Tivoli Endpoint Manager Áttekintés IBM Tivoli Endpoint Manager Az IBM Tivoli Endpoint Manager mely a BigFix technológián alapul egy gyorsabb, okosabb végpont menedzsment megoldást nyújt. Kombinálja a a végponti és a biztonsági

Részletesebben

tanúsítja, hogy a Kopint-Datorg Részvénytársaság által kifejlesztett és forgalmazott MultiSigno Standard aláíró alkalmazás komponens 1.

tanúsítja, hogy a Kopint-Datorg Részvénytársaság által kifejlesztett és forgalmazott MultiSigno Standard aláíró alkalmazás komponens 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

ESTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ESTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INFORMATIKAI STRATÉGIA ESTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2015-2017 2 Tartalomjegyzék Eszterházy Károly Főiskola... 1 Informatikai Stratégia... 1 GEN. Általános informatikai célok... 6 GEN-1. IT szolgáltatások

Részletesebben

SAP Business One. Méretre szabás. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Méretre szabás. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Méretre szabás Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Felhasználói menü Jogosultságok Felhasználói felület Felhasználói táblák, mezık Felhasználói menü Felhasználói menü Felhasználói menü

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

2015 Ecostudio Informatika Kft.

2015 Ecostudio Informatika Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ECOSTUDIO INFORMATIKA KFT. ÁLTAL NYÚJTOTT ECOHOSTING WEBTÁRHELY, VPS, DOMAIN REGISZTRÁCIÓS ÉS SSL TANÚSÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSOKHOZ (továbbiakban ÁSZF ) 1. Bevezető 1.1 Az

Részletesebben

10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS

10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS 10. K ÖZMŰ SZERŰ IT-SZOLGÁLTATÁS Krauth Péter A szervezetek üzleti ill. közfeladataik megoldásánál egyre nagyobb mértékben támaszkodnak specializálódott vállalkozások szabványos IT-szolgáltatásaira, és

Részletesebben

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv

IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat. IBM Business Monitor telepítési kézikönyv IBM Business Monitor 7. változat 5. alváltozat IBM Business Monitor telepítési kézikönyv ii Telepítés Tartalom 1. fejezet IBM Business Monitor telepítése.............. 1 2. fejezet IBM Business Monitor

Részletesebben

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék 2016. tavasz TDK témakörök és tanszéki kutatások, tájékoztató Tisztelt Hallgató, Tájékoztatjuk, hogy a meghirdetett témakörök csak tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN

3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN 3D FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN DR. SIK ANDRÁS térbeli szolgáltatások igazgatója LECHNER TUDÁSKÖZPONT FÉNY TÉR KÉP GYÖNGYÖS, 2015. OKTÓBER 29. GEOSPATIAL SERVICES @ LECHNER TÉRBELI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételről

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételről amely létrejött MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételről egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321c01, képviseli: Tartós István

Részletesebben

Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012

Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012 Számítógépes képelemzés projektmunkák 2012 Automatikus panorámakép készítés Készíts néhány képet a Dóm térről (vagy a város más területéről) úgy hogy a képek között legalább 20% átfedés legyen, és a kívánt

Részletesebben

Bánkeszi Katalin: A MOKKA-ODR egyesítésének előkészületei

Bánkeszi Katalin: A MOKKA-ODR egyesítésének előkészületei Bánkeszi Katalin: A MOKKA-ODR egyesítésének előkészületei Bevezető Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nyertes TÁMOP-pályázatának három pillére közül az egyik a MOKKA közös katalógus továbbfejlesztése

Részletesebben