HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam"

Átírás

1 HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció évfolyam Készült :.. alapján. Érvényesség kezdete: Utoljára indítható:.. Dunaújváros, Őszi Attila igazgató 1

2 Helyi tanterv az utazás-turizmus fakultációs tantárgy tanításához a szakközépiskola 11. és 12. évfolyama számára Készítette: Molnárné Szabó Edina Dunaújváros, 2013.március 15. 2

3 A TANTÁRGY BEVEZETÉSÉNEK CÉLJA A 243/ (XII.17.) Kormányrendelet és a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 48. (8) pontja alapján a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium a helyi tantervét az Utazás & Turizmus tantárgy bevezetésével kívánja kiegészíteni. A tanulók a következő készségekben mutassanak fejlődést: önálló információgyűjtés és feldolgozás, valamint ezek alkalmazása, véleményalkotás, önálló, mérlegelő, felelős döntéshozatal, konfliktusok szolgáltatói helyzetben való kezelési módja. Célunk, hogy a gyerekek megtanuljanak magukról, mint csapattagról gondolkodni. A tanulók tudjanak számot adni a tanévek során feldolgozott témákkal kapcsolatos fogalmak jelentéseiről. További cél a pozitív szemlélet, a jó attitűd kialakítása, az általános műveltség gazdagítása, olyan képességek és viselkedésbeli, gondolkodásbeli kultúra kialakítása a fiatalokban, amely alkalmassá teszi őket az idegenforgalomba való bekapcsolódásra. Átfogó képet kapnak a turizmusról, megismerkednek különböző idegenforgalmi vállalkozásokkal, a marketing alapjaival, mely ismereteik növelik az esélyt arra, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalom területén tudjanak elhelyezkedni. A tanulók a következő típusú turisztikai cégeket ismerjék meg: TOURINFORM, utazási iroda, szálloda, étterem, városunk nevezetességei, részvétel az Utazás kiállításon. TARTALMI ELEMEK Az Utazás és Turizmus tantárgy keretében a tanuló: Tudja és ismerje a tananyag feldolgozása során használt fogalmakat, azok összefüggéseit. Adjon erről számot szóban az órai munka során, illetve félévente két-három alkalommal írásban. Vegyen részt legalább két az iskola által szervezett szakmai célú intézménylátogatáson. Önálló, tanórán kívüli feladatait rendszeresen készítse el, hiányzás esetén pótolja azokat. AZ OKTATÁS FORMÁJA: Az Utazás & Turizmus önálló választható tantárgy a középiskolák évfolyamán fakultációs órakeretben 0 212/ 2013-as tanévtől 6. érettségi tantárgyként. A tárgyat heti négy órában tanítjuk két tanéven keresztül. 11. évfolyamon 37X 4 óra, összesen 148 óra. 3

4 12. évfolyamon 32X4 óra, összesen 128 óra. Tanulóink az iskola segítségével szervezett gyakorlati időt a szorgalmi időszak alatt, a város kulturális rendezvényein segítve részletekben, tömbösítve is letölthetik. A nyári 60 órás gyakorlat teljesítésével a programgazda által kibocsátott bizonyítvánnyal szakirányú tanulmányok során kreditpont beszámítási lehetőséggel élhetnek. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A tantárgyban tanítandó tartalmak alapját az Iskolafejlesztési Alapítvány által biztosított elektronikus tananyag alkotja, melyet a programgazda biztosít az iskola számára. Mivel a helyi tantervben a kommunikációs kultúra fejlesztésének kiemelt szerepe van, ezért célszerű az órákat 15 főnél nem nagyobb csoportokban tartani. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanórákon való részvétel a közoktatási törvényben meghatározott módon az igazolt és igazolatlan hiányzások figyelembevételével történik. Kötelező a gyakorlat (írásban igazolt) teljesítése. A szaktanár a diákok tényleges jelenlétét a gyakorlatot biztosító intézményben vagy rendezvényen ellenőrzi. A tanuló továbbhaladása akkor lehetséges, ha legalább elégséges osztályzatot szerez év végén. A FELKÉSZÍTÉS SZINTJE A tárgyból az iskola által szervezett érettségi vizsga tehető középszinten. Az érettségi vizsga két vizsgarészből áll. A tanuló az elvárt képességekről gyakorlati vizsgán, ismereteiről pedig szóbeli vizsgán számol be. A vizsga gyakorlati része kétféleképpen teljesíthető: előre elkészített záródolgozat (meghirdetett témakörökből választva 8-10 gépelt oldal) és annak szóbeli megvédése, vagy az érettségi vizsga alkalmával tételekben megadott feladat, probléma helyszíni megoldása útján. A gyakorlati vizsga módját a tanuló választhatja meg az érettségi vizsgára való jelentkezés alkalmával. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI A szaktanár döntése szerint egy vagy több tananyagot átfogó dolgozatok íratásával, házi dolgozattal, gyűjtő munkával, projekt munka megoldásával, gyakorlati feladat elvégzésével 4

5 számoltatható be a tanuló. Megengedett a csoportos számonkérés, a csoportmunkában végzett feladat értékelése is. A tanuló magatartása, szorgalma, értékelésének és minősítésének követelményei; a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája A tantárgy jellegéből adódóan több kötetlen foglalkozást, tanórán kívüli projekt-jellegű tevékenységet, kooperatív vagy csoport munkát kíván, ezért a magatartás és szorgalom értékeléséhez ez számos információt adhat a tanulóról. A 12. évfolyamon, a szorgalmi időszak befejezése előtt a pedagógiai programban rögzítettek szerint a tanulónk kis-érettségi vizsgát kell tennie. INDÍTÁS A tantárgyat először a 2010/2011. tanévben indította az iskola 11. évfolyamon fakultációs csoportban. Az első érettségi vizsgát tavaszi vizsgaidőszakban szerveztük. TANANYAG A tananyag moduláris elrendezésű, négy kötelező, három választható és egy kiegészítő egységből áll. A kiegészítő egység, az Utazás magunk körül ráhangolódás a tantárgyra a 11. tanév kezdetekor. A 11. évfolyamon az első, második, a harmadik modul kerül feldolgozásra. A 3. modul vendéglátás fejezetével indul a 12. tanév. A 4. kötelező modul, két választott modul és az érettségi vizsgára való felkészülés, a projektdolgozat elkészítése alkotja a 12. év feladatait. KÖVETELMÉNYEK Minden tanuló számára, aki a tantárgyat választja, kötelező a következő modulok elsajátítása: Kötelező modulok 1 Turisztikai alapfogalmak 2 Az utazási döntést befolyásoló tényezők 3 Szálláshelyek közlekedés, vendéglátás 4 Programszervezés Választható modulok 5 A fenntartható fejlődés 6 Marketing és reklám 7 Vállalkozás az idegenforgalomban 8 Falusi turizmus 5

6 Helyi partnerek listája Tourinform Iroda-Dunaújváros IBUSZ Iroda Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda Alibi Pizzéria és kávéház Vital-Fitt Rendezvényterem, Nagyvenyim Klub Hotel ZRT. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Intercisa Múzeum Jankovich -Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ, Rácalmás 6

7 1. modul Turisztikai alapfogalmak 1-48.óra Témakör Téma Tartalom Tevékenységek, Idegenforgalom a számok tükrében 1-16.óra Idegenforgalom a gazdaságban óra Az idegenforgalom sajátosságai óra Nemzetközi turizmus Európa idegenforgalma A magyar idegenforgalom jellemzői Jövedelemtermelő képesség Népességmegtartás és foglalkoztatás A turizmus és a természeti környezet A turizmus és az épített környezet A világ öröksége A turizmus és a társadalmi környezet A szelíd idegenforgalom Szezonalitás Krízisérzékenység Versenyhelyzet és Az idegenforgalom meghatározása (P.1) Üzleti utazó turista (P.1.) Ügyfelek az idegenforgalomban (felmérések) (P.2.) Kultúra (P.4.) A város feltérképezése Látogatás a helyi Tourinform Irodába Látogatás a rácalmási Tökfesztiválra Nemzeti Parkjainkgyűjtőmunka, plakát készítése A Világörökség magyarországi tagjai ismertető készítése Különböző szerződésmintáinak összehasonlítása cégek Tudjanak közösen, csoportokban feldolgozni feladatokat. Használják az Internetet Önálló referátumok készítése statisztikai elemzések készítése Tudja ismertetni a turizmusban leggyakrabban használt fogalmak definícióját. indoklással bemutatni a nemzetközi idegenforgalom alakulását az utóbbi évtizedekben a WTO és WTTC adatai alapján. statisztikai adatok, trendek értelmezésére. áttekintő elemzést adni Európa országainak turisztikai szerepéről. ismertetni Magyarország jelenlegi helyzetét és tudja bemutatni, melyek a fejlesztések főbb irányai. összefüggéseiben ismertetni a turizmus és a munkaerőpiac kapcsolatát. felsorolni magyarországi 7

8 kedvezmények Utazásszervezők Utazás adminisztratív elemei Utazási irodák Helyfoglalási rendszerek Idegenforgalmi szakvásárok Utazási irodák Helyfoglalási rendszerek Idegenforgalmi szakvásárok IBUSZ utazási iroda Az idegenforgalom meghatározása (P.1.) 7 lépés (P.1.) Felmérések, kérdőívek, elemzések (P. 2.) Úti célok, utazók, preferenciái (P.3.) Úti célok (P.3.) úti cél-marketing(p.3.) utazók preferenciái (P.3.) Karrierlehetőségek (P.5.) 7 lépés (P.1.) utazók preferenciái (P.3.) Kultúra és kulturális változatosság (P.4.) úti cél-marketing(p.3.) utazók preferenciái (P.3.) utazási irodákat. az útlevél, a vízum, az utasbiztosítás, az utazási csekk és a hitelkártya használatára. Önálló referátumok készítése Tudjon érvelni Kérdőív az utazókról Statisztikai elemzések Nyomtatványok kitöltése (pl. utazási megrendelő) utasbiztosítási készítése interjú készítése ajánlat árajánlatok összehasonlítása plakát készítése (Magyarország imázsa) Készpénzkímélő fizetőeszközök Utazási csekkek Hitelkártyák Felmérések, elemzések Statisztikai elemzések 2.modul Az utazási döntést turisztikai vonzerő Saját régió bemutatása egy aktuális példák segítségével 8

9 49-76.óra Az utazási döntés befolyásoló tényezők óra A szervezett utak típusai óra Magyarország vonzereje Egy ország imázsa Utazási szokások A környezet minősége Az árak A biztonság A kommunikációs lehetőségek Egyedi jellemzők Belföldi pihenés Külföldi pihenés Hivatásturizmus Kongresszusi és konferencia turizmus Incentive utazások Vallási turizmus Ifjúsági turizmus Gyógy-idegenforgalom elképzelt belföldi katalógus számára Kérdőívek készítése és értékelése az utazási szokásokról Az idegenforgalom struktúrája (P. 1.) Üzleti utazó turista (P.1.) Ügyfelek az idegenforgalomban (P.2.) Felmérések, elemzések (P.2.) Úti célok (P. 3.) Látogatás a Fabó Éva Sportuszodába Látogatás a Jankovich- Kúriába Mária kegyhelyek, zarándokhelyek ismertetése Erdei iskolai tábor megtervezése 3. modul Szálláshelyek Szállodák Látogatás a dunaújvárosi KLUB bemutatni a világturizmust befolyásoló gazdasági, politikai, társadalmi eseményeket. felismerni a világ legismertebb nevezetességeiben a turisztikai vonzerő tényezőit. felismerni, milyen tényezők befolyásolják az egyént utazási döntésének meghozatalában. felismerni a belföldi turizmus fontosságát. meghatározni a szervezett utak közti különbséget és azok jellemzőit felsorolni. megfeleltetni az utazási típusokat a vevőkörökkel. egy nemzetközi út megtervezése interjú készítés(helyi turisztikai irányelvek) szállodai kérdőív kitöltése szerepjátékok 9

10 óra Szálláshelyek Témakör Téma Tartalom Tevékenységek, Közlekedés Légi Vasúti Szállodaláncok Kastély- és kúriaszállók Üdülőfalvak Apartmanházak A time sharing rendszer Kempingek Ifjúsági házak Fizető vendéglátás Falusi turizmus A légitársaságok Nemzetközi menetrend A repülőjegy A repülőterek HOTEL szállodába Statisztikák elemzése a hazai szálláshelyek szoba- és férőhely kapacitásának kihasználtságára vonatkozóan Szállodai szoftverek megismerése Gyűjtőmunka a magyar szállodaláncokról IYHF évkönyv tanulmányozása alapján egy európai körút tervezése,ahol a szálláshelyek Youth Hostelek Gyűjtőmunka a légitársaságok magyarországi kirendeltségeiről Az on-line keresés és foglalás lehetőségeinek kipróbálása Gyűjtőmunka amáv Euro- City, illetve Inter-City vonatairól A MÁV Nosztalgia Kft. Programjainak megismerése Egy európai túra útvonal megtervezése, mely a vasúti ügyfélszolgálati magatartás a szolgáltatások és az árérték arány ismeretében besorolni a szálláshelyeket. felsorolni a légitársaságok, a vasút és vízi közlekedés szolgáltatásait és kedvezményeit. menetrendeket használni és ismerje az internetes lehetőségeket is. bemutatni a magyar vendéglátás sajátosságait. adott vendéglátóhely érékelésére 10

11 Vízi Közuti Üdülőhajók Vitorlás és motoros jachtok Folyami hajózás Kompok Úthálózat Az autós turizmus Helyi, városi közlekedés közlekedésre épül Internet használat Menetrendek tanulmányozása Térkép használat Felmérések, kérdőívek, elemzések Információszerzés minősége (P.1.) Információszerzés lakóhelyedről (P.1.) módja, Karrierlehetőségek (P.5.) 12. évfolyam Vendéglátás 20 óra Az evés, az ivás és a gasztronómia A vendéglátás nemzeti sajátosságai Vendéglátásra szakosodott vállalkozások Éttermek és vendéglők Az utcai étkeztetés és a gyorséttermek Egyéb vendéglátóhelyek Minőség és ár a vendéglátásban A magyar konyha jellemzőinek feltérképezése A környék vendéglátóhelyeinek felkeresése, meghatározott szempontrendszer alapján jellemzés készítése- majd ismertető készítése munkakörök az idegenforgalomban állásfelmérő interjú Ismertető, plakát készítése 11

12 4.modul Programszervezés 30 óra Programszervezés, rendezvényturizmus Városi túrák A világkiállítások Fesztiválok, ünnepi rendezvénysorozatok Bálok és karneválok Múltidéző történelmi játékok Garantált programok Szabadidő- és élményparkok, témaparkok Kaszinóturizmus A helyi nevezetességek megtekintése Gyárak és üzemek meglátogatása Múzeumlátogatás A Budapesti Tavasz Fesztivál történetének, programjának megismerése Fesztivál jellegű rendezvények a megyében A városi ifjúsági és sportiroda által szervezett programok tanulmányozása, az iroda felkeresése Az Euro-Disneyland működésének megismerése Disney-világ/ álomvilág? Ópusztaszer/ szentendrei Skanzen turisztikai vonzerejének bemutatása Megfelelő programok készítésére. a nagyobb világkiállítások, fesztiválok, karneválok, történelmi játékok, szabadidő parkok helyszíneit és programját ismertetni. térképen megmutatni hazánk nemzeti parkjait és bemutatni kapcsolatukat az idegenforgalommal. A vidék vonzereje Programok a természetben Borturizmus Védett természeti területek meglátogatása Városnéző sétaút megtervezése Városi kulturális kínálatot bemutató programfüzet elemzése A nemzeti parkok ismertetése A kerékpárút feltérképezése a városban 12

13 Golfpályák Aktív pihenés lehetőségei Horgászati/ lovaglási lehetőség feltérképezése a közelben Választható modulok az adott 12. évfolyam igényeinek megfelelően Modulonként 2x30 óra Rendszerezés és számonkérés 4óra, Kis-érettségi vizsga 4 óra érettségi felkészítés 30 óra (projektfeladat) Választható modulok 5. modul Környezetvédelem és idegenforgalom 20 óra Fenntartható fejlődés A levegő minősége Életminőség és környezet Környezettudatosság és szelíd turizmus Az idegenforgalom energiafelhasználása Az állampolgári felelősség Kormányzati lehetőségek Az önkormányzatok lehetőségei A szén-dioxid és a globális felmelegedés Az ózon problémája A légszennyezés és az egészség Dunaújváros településfejlesztési tervének, áttanulmányozása különös tekintettel a turizmus fejlesztése A passzív ház/ autonóm ház/ ökoház bemutatása Videofilm a felmelegedésről levegő szennyezettségről Vendéglátóhelyek utcai teraszainak összehasonlítása fotók elemzése során Önálló álláspont kialakítására az állampolgár környezetvédelemben játszott személyes felelősségét illetően. Legyen képes ismertetni a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát és érvelni megvalósulásának szükségszerűségéről bemutatni példákon keresztül az ökoturizmus fogalmát és előnyeit. Tudja felsorolni az 13

14 A közlekedés kérdőjelei erőforrások kíméletes használatának lehetőségeit Környező világunk pusztulása A savas ülepedés Ivóvíz és szennyvíz A termőtalaj A hulladékok problémája Az élő természet védelme és az ökoturizmus Vasút/ tömegközlekedés/ kerékpárút szerepe a turizmusban Az állami költségvetési törvény tanulmányozása Önkormányzati rendelkezések az autóforgalom csökkentésére 6-7. modulok A marketing és a reklám az idegenforgalomban Vállalkozás és a piac A termék és az ár A piac és a piacorientáció Az igények és a piacszegmensek A gazdasági környezet A marketing Az idegenforgalmi termék A termék életpályája és a termékszerkezet Az ár, a minőség és a piaci pozíció A költség, a mennyiség és az ár Nem választott modul Tudja felsorolni, kik tekinthetők az idegenforgalmi piacon eladónak, illetve vevőnek. felismerni a különböző vevőcsoportok igényeit és ennek megfelelő ajánlatokat készíteni. definiálni a marketing fogalmát, tudja, melyek a marketingtevékenység elemei. Tudja meghatározni az 14

15 Az ár és a termékszerkezet Az ár és a forgalmazás A piaci verseny hatása az árakra idegenforgalmi termék fogalmát és tudja felsorolni a legismertebb idegenforgalmi termékeket Vevőkkel való kapcsolattartás Az igények megismerése A személyes kommunikáció A nyilvánosság előtti megjelenés A reklám A piacbefolyásolás Vállalkozás az Marketingtervezés Vállalkozás létrehozása A marketingterv A marketingfelmérés Feltételezések A marketingcélok A marketingstratégiák és a program A vállalkozás Tudja felismerni egy termék életpályájának főbb szakaszait, tudja, hogyan lehet a keresletet állandó szinten tartani. Legyen felismerni hogyan befolyásolhatja egy idegenforgalmi termék eladhatóságát az ára és milyen árkedvezményeket lehet alkalmazni a cél érdekében. 15

16 idegenforgalomban Az ötlet Az ötlettől az üzleti lehetőségig Az induló tőke Vállalkozási formák A cégalapítás Tudja felsorolni a vevőkkel való kapcsolattartás formáit. A vállalat működtetése Az én vállalatom Az első lépések Kapcsolatépítés Az értékesítés Készpénzáramlás és könyvelés Növekedés, profilbővítés, átalakulás Pénzforrások Ha rosszul megy az üzlet Vajon milyen vállalkozó lennék? Mi jellemzi a piacot? Kellene néhány jó ötlet! Az ötlet kidolgozása és tesztelése Vigyázz, kész, rajt! Tudja felsorolni, milyen tényezőket kell figyelembe venni egy marketingterv összeállításánál, melyek a legismertebb marketingcélok. Megfelelő vállalkozási forma kiválasztására egy tervezett tevékenységhez, figyelembe véve annak természetét, nagyságrendjét 8. modul A falusi turizmus 30 óra Vendéglátás falun A háború előtti hagyományok A falusi turizmus újjáéledése Nyugat- Üdülés a magyar falun és tanyán és Jöjjön falura információs kiadványok tanulmányozása, tömör Ismertetni a falusi turizmus történelmi múltját. felismerni, milyen tevékenységi körökből 16

17 Európában Magyar falvak az idegenforgalomban A falusi vendéglátás sajátosságai helyzetkép bemutatása Önálló referátumok készítése Statisztikák elemzése Cégér/embléma tervezése származhat jövedelme egy falusi turizmusra alapozó vállalkozónak. a helyi lehetőségek figyelembevételével saját vállalkozás tervezésére, elindítására. A vendégváró ház A kert Jó helyen járok? Az első benyomások A ház felépítése A vendégszoba berendezése Félig nyitott terek Pihenőkert Játéklehetőségek Kerti berendezések Vendégváró ház/ szoba megtervezése, egyéni arculat figyelembe vételével Kert/szabadtéri sütés főzés eszközeinek összeállítása áruházi katalógusok alapján A gazdaság Vendéglátás és gazdálkodás Állatok a ház körül Betakarítás és szüret Műhelyek Vízimalmok, mezőgazdasági kisüzemek, falusi disznótor, lótartás, gyümölcsszedés, lekvár főzés, szüretelés, borkóstolás, gyógynövény gyűjtés- mint gazdasági tevékenységek, fakultatív turisztikai programok bemutatása A vendéglátó A falusi turizmus Hirdetések kínálatának 17

18 teendői jövedelemtermelő tanulmányozása, elemzése képessége Szervezés és adminisztráció Háztartási munkák Apró figyelmességek Egyedül nem megy Az én fogadóm Kistérségi együttműködés Vállalkozói összefogás Információs központok Térképvázlat készítése saját településről több nyelven, megjelölve, hol található orvos, gyógyszertár, posta vendéglő Üdülőhelyi kártya tervezése Információs táblák tervezése 18

UTAZÁS ÉS TURIZMUS. érettségi felkészítés éves órakerete 9. 0 0 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 0 0 11. 4 144 0 144 0 0 12. 4 124 0 124 0 0

UTAZÁS ÉS TURIZMUS. érettségi felkészítés éves órakerete 9. 0 0 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 0 0 11. 4 144 0 144 0 0 12. 4 124 0 124 0 0 UTAZÁS ÉS TURIZMUS Választható tantárgy a 11-12. évfolyamon, amelyből érettségi vizsga tehető a követelmények teljesítése esetén. A program célja: átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi

Részletesebben

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról!

1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 1. Határozza meg a turizmus fogalmát! Adjon áttekintést a turizmus történeti fejlődéséről, a modern turizmus kialakulásáról! 2. Mutassa be a turizmus piaci rendszerét, azaz a turizmus szereplőit, jellemzőit,

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 236-06 Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Részletesebben

A magyar turizmus szervezeti rendszere

A magyar turizmus szervezeti rendszere A magyar turizmus szervezeti rendszere A világ számos országában a turizmus irányítását több, egymást kiegészítő szervezet végzi. Ez elmondható Magyarországról is, hiszen az Országgyűléstől a települési

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2 IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Határozza meg a turizmus fogalmát, ismertesse a turizmus történeti fejlődését! Ismertesse a turizmus rendszerét és a környezeti hatásokat!

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek

Záróvizsga tételek. Turizmus-vendéglátás szak. 2012. A tételek Záróvizsga tételek Turizmus-vendéglátás szak 2012. A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

IDEGENFORGALMI ISMERETEK

IDEGENFORGALMI ISMERETEK IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. Határozza meg a turizmus fogalmát, tartalmi lényegét! Milyen szerepet játszanak az utazási indítékok a turizmusban? Csoportosítsa az utazásokat a motivációk szerint! 2. Ismertesse

Részletesebben

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Bevezetés A modern társadalomban növekszik a szabadidő aránya, az idegenforgalom az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat (a

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA SZAK KÖZÖS TÉTELEK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA SZAK KÖZÖS TÉTELEK KÖZÖS TÉTELEK 1. Ön, mint közgazdász ismertesse a turizmus makrogazdaságban betöltött helyét és hatását a GDP-re! Térjen ki a turizmus egyéb gazdasági hatásaira! 2. Ön előadást tart egy külföldi csoport

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

13. 2011. december 15. napján tartandó. Tourinform Iroda további működése. Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző. Mészáros Miklós polgármester

13. 2011. december 15. napján tartandó. Tourinform Iroda további működése. Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző. Mészáros Miklós polgármester Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-12/2011. Sorszám: 13. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.

Részletesebben

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II.

52 345 02 0000 00 00 Közművelődési szakember II. Közművelődési szakember II. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a közvetkező pályázati felhívást teszi közzé:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a közvetkező pályázati felhívást teszi közzé: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0028 kódjelű, Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén című pályázati

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. megvalósult információs és szolgáltató pontok épületeinek teljes körű üzemeltetése, működtetése, hasznosítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. megvalósult információs és szolgáltató pontok épületeinek teljes körű üzemeltetése, működtetése, hasznosítása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0028 kódjelű, Kerékpáros túraútvonal hálózat kialakítása a Balatonföldvári kistérség területén című pályázati

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át Képzési katalógus vállalkozásoknak a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2012. június-2012. december Tisztelt Vállalkozó, Cégvezető! A Heves Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

ÖSSZETEKERÜNK! KERÉKPÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉS Mit tehet az önkormányzat, a civil szervezet és a szolgáltató a helyi kerékpáros turizmusfejlesztéséért?

ÖSSZETEKERÜNK! KERÉKPÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉS Mit tehet az önkormányzat, a civil szervezet és a szolgáltató a helyi kerékpáros turizmusfejlesztéséért? ÖSSZETEKERÜNK! KERÉKPÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉS Mit tehet az önkormányzat, a civil szervezet és a szolgáltató a helyi kerékpáros turizmusfejlesztéséért? Bevezető Magyarország, természeti adottságainak köszönhetően,

Részletesebben

KÖZÖS TÉTELEK. 6. Milyen szintekből épül fel a magyarországi bankrendszer. Melyek a jegybank legfontosabb feladatai?

KÖZÖS TÉTELEK. 6. Milyen szintekből épül fel a magyarországi bankrendszer. Melyek a jegybank legfontosabb feladatai? KÖZÖS TÉTELEK 1. Ismertesse a verbális és nonverbális kommunikáció alkalmazását az üzleti kapcsolatokban! A verbális kommunikáción belül térjen ki a párbeszéd, a csoportos kommunikáció és az előadás szerepére.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Általános információk Magyarországról

Általános információk Magyarországról Általános információk Magyarországról Területe: 93 030 km 2 Lakossága: 10 196 000 fő (2001. február 1.) Népsűrűség: 109,6 fő/ km 2 Főváros: Budapest területe: 525 km 2 lakossága: 1 774 000 fő (2001. február

Részletesebben

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001.

Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001. A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programok elemzése Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 21. Előzmények Az 1999 tavaszán közétett felhívás nyomán alakult mintegy

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER Tájékoztató 22. NYÁRI VIZSGAIDŐSZAKRA A Kodolányi János Főiskola a nemzeti felsőoktatásról szóló 21. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN

ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN Volentics András, DLA Tézisfüzet 2011 Témavezetők: Dr. Bachman Zoltán DLA, Kovács-Andor Krisztián DLA EMBERI IGÉNYEK A

Részletesebben

A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére

A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére A Balaton régió turizmusa és turisztikai marketingtevékenység a Balaton népszerűsítésére Dr. Niklai Ákos elnök, Magyar Turizmus Zrt. Balaton konferencia Siófok, 2009. április 22. A 2008. évről dióhéjban

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról BESZÁMOLÓ a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Nagyné Csépe Éva Erzsébet Pályázó címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 134. Ügyfél-azonosító: 1009693281 Támogatási

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Ökoturisztikai fejlesztések a Közép-dunántúli régióban. Turizmus és Fenntarthatóság Trendek és fejlesztések konferencia Tata, 2015. március 24.

Ökoturisztikai fejlesztések a Közép-dunántúli régióban. Turizmus és Fenntarthatóság Trendek és fejlesztések konferencia Tata, 2015. március 24. Ökoturisztikai fejlesztések a Közép-dunántúli régióban Turizmus és Fenntarthatóság Trendek és fejlesztések konferencia Tata, 2015. március 24. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január december

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KISTÉRSÉGE IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA 2008-2013 8. MELLÉKLETEK

MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KISTÉRSÉGE IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA 2008-2013 8. MELLÉKLETEK MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KISTÉRSÉGE IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA 2008-2013 8. MELLÉKLETEK Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet Győr, 2008.január.15 Darilla Bt. 190 191 192 INTERJÚ

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1

Összeállította: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Csoport 1 a a a Kedves Olvasók! Ismét tematikus számmal szeretnénk az Önök ismereteit gyarapítani. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-re a Kulturális Turizmus Évét hirdette meg, elsôsorban belföldi marketingtevékenységében.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÉSZÜLT AZ OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGBÍZÁSÁBÓL OROSZLÁNY VÁROSKÖRNYÉKI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TURISZTIKAI PROGRAM KÉSZÍTETTE TÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptemberi ülésére Tárgy: Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános javítási

Részletesebben

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző 148-06 Referensi tevékenységek végzése A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. út 12. 32/370-860, könyvtár 32/370-494 fax: 32/372-493 e-mail: krudy.muvhaz@gmail.com Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám 2009. október

I. évfolyam 2. szám 2009. október BÉKÉS MEGYEI EGÉSZSÉGTURISZTIKAI KLASZTER HÍRLEVÉL I. évfolyam 2. szám 2009. október Tisztelt Klasztertagok! Ön a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter I. évfolyamának 2. számú Hírlevelét olvassa,

Részletesebben

ungheria Magyar Turizmus Zrt. olaszországi marketing munk ája 2003-2006., az olaszok utazási szok ásai.

ungheria Magyar Turizmus Zrt. olaszországi marketing munk ája 2003-2006., az olaszok utazási szok ásai. ungheria Magyar Turizmus Zrt. olaszországi marketing munk ája 2003-2006., az olaszok utazási szok ásai. Változások és folyamatok az utazási piacon Országon bel üli gazdasági problémák, megélhetési gondok.

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. október 24. A program

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

Pályázati tájékoztató. Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5.

Pályázati tájékoztató. Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5. Pályázati tájékoztató Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0034) Handler Nándor Szakképző Iskola 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút

Jó gyakorlatok. Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút Jó gyakorlatok Mecsekalja Szakácsnéja avagy a Vörösdombi Vendégház Cserkút Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület

Részletesebben

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás

1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás 1. sz. melléklet 267 1. sz. melléklet A kutatás során kultúra rövidítéssel említett felhívás (Forrás: NKA hírlevél: 2007: 111-113) A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁ- SOS PÁLYÁZATI

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca

SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca SZAKMAI PROGRAM 1. kötet Tapolca Tartalom 1. Általános kérdéskörök 1.1. Szakmai képzésünk területei 4. old. 1.2. Beszámíthatóság az iskolai szakképzésben 6. old. 1.3. A szakképzési évfolyamra lépés feltételei

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. MARKETINGBESZÁMOLÓJA 2012. JANUÁR - SZEPTEMBER

A MAGYAR TURIZMUS ZRT. MARKETINGBESZÁMOLÓJA 2012. JANUÁR - SZEPTEMBER A MAGYAR TURIZMUS ZRT. MARKETINGBESZÁMOLÓJA 2012. JANUÁR - SZEPTEMBER 1 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 A MAGYAR TURIZMUS ZRT.... 6 BELFÖLDI LAKOSSÁGI KOMMUNIKÁCIÓ... 7 ORSZÁGOS TERMÉKALAPÚ KAMPÁNYOK...

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

SZAKMAI SEGÉDLET TURISZTIKAI PARTNEREINKNEK ÖRÖKSÉGTURIZMUS, MINT TURISZTIKAI TERMÉK

SZAKMAI SEGÉDLET TURISZTIKAI PARTNEREINKNEK ÖRÖKSÉGTURIZMUS, MINT TURISZTIKAI TERMÉK SZAKMAI SEGÉDLET TURISZTIKAI PARTNEREINKNEK ÖRÖKSÉGTURIZMUS, MINT TURISZTIKAI TERMÉK Az élő hagyományok megismerése egyre fontosabb utazási motivációvá válik napjainkban. Napjaink utazói a passzív megfigyelés

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

TURIZMUS 2006. Pécsi Utazási Börze 2006. március 3-5.

TURIZMUS 2006. Pécsi Utazási Börze 2006. március 3-5. TURIZMUS 2006. Pécsi Utazási Börze 2006. március 3-5. Lauber Dezső Városi Sportcsarnok Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. Tisztelt Cégvezető! 2006. márciusában, a Pécsi Rendezvényszervező Kht. a Pécs-Baranyai

Részletesebben