Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 2001."

Átírás

1 A kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési stratégiai programok elemzése Készítette a VÁTI Kht. Országos Vidékfejlesztési Iroda, 21. Előzmények Az 1999 tavaszán közétett felhívás nyomán alakult mintegy 2 vidékfejlesztési kistérség közül az A kategóriások (a programírás folyamatában elsőként indulók) a helyzetfeltáró munkarész elkészülte után az év őszén kezdték meg stratégiai programjuk összeállítását. A B- sek és C-sek a következő év során követték őket. A kiadott útmutató alapján a programírók széleskörű együttműködési fórumokat szerveztek, ahol az érintett települések lakossága, vállalkozói és civil szférája, valamit az önkormányzatok képviselői előadták ötleteiket, terveiket és nézeteiket a lehetséges fejlődési irányokról és projektötletekről. A programírók a fórumokon elhangzottak mentén olyan átfogó stratégiai programot készíthettek, amelyben a vidékfejlesztés témakörén és céljain belül a kistérségben felmerülő valamennyi igény, javaslat és ötlet tükröződik. A stratégiai programokban tehát elméletileg minden vidékfejlesztéssel kapcsolatos szándék és elképzelés megjelenik. Az ország vidéki területeinek lehetséges és kívánatos fejlődési irányai, tendenciái ennélfogva a stratégiai programok feldolgozása alapján modellezhetők legjobban. A következő fázisban elkészülő operatív programok ugyan részletesebben kidolgozott és számszakilag is reálisabb projekteket tartalmaznak, mégsem alkalmasak a teljeskörű helyet- és jövőkép felvázolására, mivel csak bizonyos, kistérségenként különböző szempontok alapján kiválasztott területeket ölelnek fel. 1 Az operatív programok elemzése és értékelése sokkal inkább a reális támogatási területek és arányok megítélésére ad lehetőséget. Az eredeti menetrend szerint 21-re valamennyi stratégiai programnak el kellett készülnie, valójában azonban néhányan lemaradtak, illetve a szoros határidők miatt a mezőny jelentősen széthúzódott. Mivel a Minisztériumnak nem célja, hogy bárkit gyengeségei miatt kizárjon a programírás folyamatából hiszen a vidékfejlesztés éppen a gyengéket célozza, ezért a határidőket rugalmasan kezelve tolerálta a csúszásokat. Az átfogó elemzés megkezdésével várnunk kellett, míg a kistérségek jelentős része elkészül programjával és a táblázatot is megfelelő módon elkészíti. 21 júniusára a kistérségek közel 8 %-ának (154.) táblázatát kaptuk meg és kezdhettük el feldolgozásukat. A feldolgozott stratégiai programok összesen 62 intézkedéscsoportot tartalmaznak. 1 A kistérség stratégiai programjából minimum 3 alprogramot ki kellett választani és az ehhez illeszkedő projektek közül min. hármat részletesen kidolgozni. A legtöbb kistérség ennél többet vállalt, mégsem tekinthető az operatív programok anyaga teljeskörűnek.

2 Metodika A stratégiai programok gyors és hatékony értékelésének alapja az az Excel táblázat, amelyet a B és C kategóriájú kistérségek a program nyomtatott dokumentációja mellett lemezen beadtak. Az A kategóriásoktól ilyen táblázatot nem kértünk, ezért helyettük ezt az iroda munkatársai készítették el. A táblázat a következő, a feldolgozás szempontjából értelmezhető adatokat tartalmazza minden stratégiai intézkedéscsoportra nézve: a kistérség neve és azonosítója, az intézkedéscsoport megnevezése és kódja (ami a témák szerinti leválogatás alapja), valamint költségvetése (közpénz, önerő) évekre lebontva 27-ig. Az A kategóriásoknál az utólagos gépbevitel során csak az összes közköltséget (támogatási költséget) vittük fel, ezért a végső elemzésnél is csak ezt tudtuk figyelembe venni. A pénzügyi adatokat csak arányukban szemlélve használtuk, mivel gyakorlatilag fiktív és gyakran igen elrugaszkodott számok jellemzik a programokat. Éppen ezért az elemzésben nem közlünk konkrét számadatokat, hogy elkerüljünk esetleges félreértéseket és valótlanságokat. Az intézkedéscsoportok kódolása egy 8 tételt tartalmazó kódlista alapján történt, amit a kistérségek az Útmutató mellékleteként megkaptak. A kódlista alapja egy uniós anyagból lefordított, eredetileg Az intézkedések kodifikálása a közép-kelet európai országokban címet viselő kódrendszer. Ezt az A kategóriás programok feldolgozása során nyert tapasztalatok alapján módosítottuk és bővítettük. A kódlista elméletileg tartalmazza a gyakoribb fejlesztési elképzelések témáit, illetve egyéb kategóriákkal ad lehetőséget a szokatlanabb kezdeményezések besorolására. Az intézkedéscsoport bekódolásához két oszlopot adtunk meg, hogy a nem egyértelmű, vagy több helyre is tartozó témáknál legyen lehetőség pontosítani. Erre leginkább a mezőgazdasági intézkedéseknél volt szükség, ahol a beruházás jellege (technológiai fejlesztés, épület-beruházás stb.) mellett az ágazatot (gabona, zöldség, marha, baromfi stb.) is kértük feltüntetni. A két kódoszlop előnye, hogy pontosabb a kódolás a több helyre tartozó témákban, illetve több szempontú lekérdezésre ad lehetőset a mezőgazdasági intézkedéseknél. Hátránya viszont, hogy a lekérdezésnél átfedésekkel kell számolni (egy intézkedéscsoport két témában is szerepelhet), tehát nem lehet egészen precíz százalékos megoszlásokat kimutatni. Annak ellenére, hogy a kódok látszólag egyértelműek, sok félreértés adódott. A beadott lemezek táblázataiban gyakran találkoztunk félreértett, hibás kódolással (amire az intézkedéscsoport megnevezéséből lehet következtetni). A hibák minimalizálása és így az elemzés realitásának fokozása érdekében végignéztük a teljes táblázatot, és ahol egyértelmű volt a félreértés, ott korrigáltuk a kódot. Az elemzés során természetesen előtűntek a kódlista hiányosságai is. Néhány gyakran előforduló fejlesztési irányhoz nem volt egyértelmű kód rendelve, így azt egyéni megítélés alapján a programírók más kódok alá voltak kénytelenek besorolni. Bizonyos témákról kiderült, hogy részletesebb bontást igényeltek volna. Mindezek ellenére a kódlista adta lehetőségeken belül összeállítottunk egy olyan szempontrendszert, amely alapján leválogathatók az intézkedéscsoportok, lehetőséget adva részletes elemzésre. Ennek eredményeképpen átfogó képet kapunk Magyarország vidéki térségeinek helyi erőforrásokon alapuló fejlesztési elképzeléseiről. Az elemzés a szöveges értelmezések mellett diagrammokon mutatja be a jellemző tendenciákat. A diagrammok az egyes témákhoz tartozó intézkedéscsoportok mennyiségét 2

3 (darabszámát) hasonlítják össze. A pénzügyi adatokra csak akkor teszünk utalást, amikor az intézkedéscsoportok darabszám szerinti értékelése illetve summa közköltség értékelése jelentős eltéréseket mutat. Az egyes intézkedéstípusok területi elhelyezkedését térképek szemléltetik. Elemzések A stratégiai programokban szereplő intézkedéscsoportok részletes elemzését és értékelését az következő fő témák szerint végeztük: agrárstruktúra a vidéki tevékenységek diverzifikálása vidéki infrastruktúra falvak felújítása, vidéki hagyományok és tárgyi értékek ápolása humán erőforrás fejlesztés Az egyes témák egymáshoz viszonyított nagyságrendjét (az intézkedéscsoportok mennyiségét tekintve) az alábbi diagramm szemlélteti: Agrárstruktúra A tevékenységek diverzifikálása Infrastruktúra fejlesztése Falvak felújítása, vidéki hagyományok Humán erőforrás fejlesztése Az egyes témák részletes bontása és elemzése: 1. Agrárstruktúra Az agrárstruktúra fejlesztésével kapcsolatos intézkedéscsoportok lekérdezési szempontjai a következők: Mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos beruházások típusa Mezőgazdasági termékek ágazati bontása "Hagyományos" állati termékek "Hagyományos" növényi kultúrák "Speciális" állati termékek "Speciális" növényi kultúrák A környezetvédelmet és a tájfenntartást szolgáló mezőgazdasági intézkedések 3

4 Erdészettel kapcsolatos intézkedések Termelői és értékesítési szervezetek felállítását célzó intézkedések A földterület fejlesztése Mg-i vállalkozásokkal kapcs. beruházások Mg-i termékek ágazati bontása A körny.védelmet és a tájfenntartást szolgáló mg-i int. Erdészettel kapcs. intézkedés Termelői és ért. szervezetek felállítása Földterületfejlesztés 1.1. Mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos beruházások típusa A kódok alapján 4 féle megkülönböztetés volt lehetséges mezőgazdasági intézkedések beruházás-típusával kapcsolatban. Ezek: épületekkel kapcsolatos beruházás, technológiai fejlesztés, direkt marketinggel kapcsolatos beruházás és egyéb mezőgazdasági beruházás. A diagramm a négy szemponthoz tartozó intézkedéscsoportok mennyiségét (darabszámát) mutatja Technológiai fejlesztés Egyéb mg-i beruházás, minőségbiztosítás Direkt marketing beruházás Új épület beruházás A témán belül a legtöbb intézkedéscsoport (268 ) technológiai fejlesztést céloz. Ezek nagyrésze a feldolgozási kapacitást, a termesztéstechnológiát illetve a vállalkozás gépellátottságát kívánja fejleszteni. 4

5 Hasonló nagyságrendet (258 ) képvisel az egyéb mezőgazdasági beruházás kategória. Az ide sorolt intézkedések többsége valamiféle minőségbiztosítási rendszer bevezetését, illetve a higiéniai és állatjóléti előírások feltételeihez való alkalmazkodás elősegítését tervezi. Jellemző még a termelés biztonságát fokozó technikák, rendszerek bevezetésének szándéka a témán belül. Az előző típusokat mintegy 5 %-kos mennyiséggel követi a direkt marketinggel kapcsolatos beruházások kategória (17 ). A tervezett összes közpénz tekintetében ez az intézkedéstípus a legkisebb arányú. Az ide sorolt intézkedések általában marketing-terv/- program kialakítást, piackutatást, logók, sajátos termékmárkák, piaci megjelenés designját, illetve komplexebb térségmarketinget céloznak. Legkisebb darabszámmal reprezentált az épületekkel kapcsolatos beruházás (99 ) téma. Az ide kódolt intézkedések általában tároló, hűtő, szárító kapacitás bővítését/létesítését tervezik Mezőgazdasági termékek ágazati bontása A mezőgazdasági vállalkozások beruházásai általában köthetők egy konkrét ágazathoz, ami a vállalkozás fő profilját képezi. A beruházás típusa mellett kértük az ágazat kódját is. Az elemzéshez négy kategóriát állítottunk fel. Mind a növénytermesztésen, mind az állattartáson belül elkülönítettünk hagyományos és speciális kategóriákat. Hagyományosnak tekintettük a tipikusan nagymennyiségű, intenzív tömegtermelés ágazatait, mint pl. a gabonafélék, a szarvasmarha, sertés. A hagyományos ágazatok a vidékfejlesztés célterületén belül némileg más megközelítést igényelnek, és inkább a versenyképes agrárgazdaság fejlesztésének területére tartoznak. A kategóriák egymáshoz viszonyított arányából látszik, hogy a programírók, illetve a célcsoport nem elsősorban a nagyüzemi tömegtermelés ágazatainak fejlesztésében látják a vidéki népesség gazdasági stabilitásának fokozását és életminőségének javítását "Hagyományos" állati termékek "Hagyományos" növényi kultúrák "Speciális" állati termékek "Speciális" növényi kultúrák. A pontos besorolás a következő: "Hagyományos" állati termékek: marha, tej és tejtermék, sertés, baromfi, tojás; "Hagyományos" növényi kultúrák: gabonafélék, étkezési olajnövények, burgonya, fehérjenövények, dohány; "Speciális" állati termékek: kecske, juh, méhészet, halgazdálkodás, egyéb állati termékek; 5

6 "Speciális" növényi kultúrák: gyümölcs, zöldség, gyógy- és fűszernövények, szőlő-bor, vetőmag, energia-olajnövények, virág, dísznövény, egyéb egyéves vagy évelő termékek. A hagyományos állati termékek kategóriáján belül a szarvasmarha-tartással, valamint a tej és tejtermékek előállításával kapcsolatos intézkedéscsoportok képviselik a terület 7 %-át. Ezeket követi mindegy felényi mennyiséggel a sertés, illetve a baromfi, tojás ágazat Marha Tej és tejtermékek Sertés Baromfi Tojás A hagyományos növényi kultúrák mennyiségi összehasonlítását a gabonafélék vezetik 5 %- os aránnyal. Ezt követi 3 %-kal az étkezési olajnövények, majd jóval kevesebb intézkedéscsoporttal a burgonya, a fehérjenövények és a dohány Gabonafélék Étkezési olajnövények Burgonya 3 Fehérjenövények 1 1 Dohány A speciális állati termékek kategóriában közel 4 %-os aránnyal a méhészeti ágazat fejlesztését célzó intézkedések jelentek meg legnagyobb számban. Ezt az egyéb húsok és a halgazdálkodás követi. A halgazdálkodás támogatási költség vonzata ugyanakkor kiemelkedően a legnagyobb, vagyis feltehetőleg ez a témán belüli legköltségigényesebb ágazat. A kecske- és juhtartás, annak ellenére, hogy külterjességük miatt nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik a vidékfejlesztésben, elég csekély arányt képviselnek. 6

7 Méhészet Egyéb húsok 26 Halgazdálkodás 22 Kecske Juh Egyéb állati termékek A speciális növényi kultúrák kategóriát kiemelkedően vezeti a gyümölcs-ágazat mind darabszámra (128 ), mind a tervezett összes közköltség tekintetében. Ennek felét sem elérő darabszámmal terveztek gyógy- és fűszernövényekkel, egyéb növényi termékekkel, borral és vetőmaggal, szaporítóanyagokkal kapcsolatos fejlesztéseket. A támogatási költségeket nézve a borászati és a zöldség-ágazat jelentősen kiemelkedik a felsorolt négy téma közül, tehát az egy intézkedéscsoportra tervezett költség ezeknél magasabb. Energetikai célú olajnövények termesztésére mindössze 13 intézkedéscsoportot találunk a stratégiai programokban. Virág, dísznövény ágazat fejlesztésével pedig mindössze 7 intézkedéscsoport foglalkozik, holott kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezünk Gyümölcsfélék 56 Gyógy- és fűszernövény 44 Egyéb növényi termékek Bor és alkohol Zöldségfélék 27 Vetőmag, szaporítóanyagok 13 Energiaolajnövények Virág, dísznövény Egyéb egyéves termények Speciális évelő termékek 7

8 1.3. A környezetvédelmet és a tájfenntartást szolgáló mezőgazdasági intézkedések Az ide tartozó intézkedéscsoportok elsősorban az elmúlt fél évszázad túl intenzív mezőgazdasága által okozott környezeti károk mérséklését célzó struktúraváltást tervezik, illetve az intenzív mezőgazdaságra alkalmatlan, környezetileg általában érzékeny területek ésszerű hasznosítását szolgálják. Ide soroltuk a minősített organikus (bio-) termesztés feltételeinek javítását tervező intézkedéscsoportokat is, bár itt nem feltétlenül a környezet védelme az elsődleges cél. A kategórián belül egyéb környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló mezőgazdasági intézkedés kódú intézkedéscsoportból van legtöbb (194 ). Ezek tartalmilag szétosztva körülbelül az alábbiakat tervezik: környezettudatos, a tájgazdálkodás alapelveit figyelembe vevő mezőgazdasági technológiák/struktúrák kialakítása, helytelen területhasználatból eredő környezeti károk elhárítása, megszüntetése, szerves hulladékok komposztálása, mezőgazdasági hasznosítása, környezettudatos trágyakezelés, integrált növényvédelem. Minősített biotermesztés fejlesztését, feltételeinek kialakítását 144 intézkedéscsoport célozza. Az esetek túlnyomó többségében nincs meghatározva, hogy milyen ágazaton belül kívánnak biotermesztésre áttérni. Feltehetőleg a tervek egy része még csak szándék és a nyitottság kifejezése konkrét elképzelések nélkül. Valószínűleg a biotermesztés fellendítése szempontjából különösen nagy jelentősége van az országos szintű koordinációnak és a hajlandóságot mutató vállalkozások tudatos segítésének. A téma aránya a tervezett közköltségek tekintetében kisebb, mint a darabszám alapján várható. A biotermesztésre való átállás tehát a programírók számításai szerint nem jár magas költségekkel. 87 intézkedéscsoport eddig intenzíven használt, de erre alkalmatlan területek extenzifikációját, illetve őshonos (külterjesen kezelhető) állatfajták alkalmazását tervezi. Az intézkedések jelentős része szól külterjes állattartás, külterjes legelőgazdálkodás fejlesztéséről. Ez utóbbi átfedést (de legalábbis erős kapcsolódást) mutat a gyakoriságban következő kategóriával, a szántóterületek gyepesítése, külterjes legelőgazdálkodás kód alá sorolt intézkedésekkel (65 ), ahol a jelenleg jobbára szántóként hasznosított területek gyepesítése és külterjes legelőgazdálkodásként való hasznosítása a tervezett cél. Nem termelési (védelmi) célú földhasznosítás kódot 64 intézkedéscsoport kapott. Az ide tartozó feladatok a következők: biotóp hálózat kialakítása, parti sáv, ártéri terület megfelelő kezelése, víztározó, védmű kialakítása, mezővédő erdőssávok kialakítása (erózió-, defláció-védelem), természetvédelmi földhasznosítás. Energiaültetvény létesítése című intézkedéscsoport 29. Ezek nagyrésze energiaültetvény, energiaerdő telepítését, kisebb részben mező- és erdőgazdasági melléktemékek energetikai célú hasznosítását tervezik. 8

9 Egyéb környezetés tájvédelmi mg-i intézkedés Organikus (bio-) termelés Extenzifikáció, tájfajták Szántóterület gyepesítése, külterjes legelőgazdálkodás Nem termelési (védelmi) célú földhasznosítás Energiaültetvény 1.4. Termelői és értékesítési szervezetek felállítása Összesen mintegy 3 intézkedéscsoport foglalkozik termelői és/vagy értékesítési szervezetek felállításával. Témájuk és szervezeti formájuk változatos. Megkülönböztettük a csak termelési vagy csak értékesítési integrációval, illetve a mindkettővel foglalkozó szervezeteket. Általában nincs feltüntetve az ágazat, ezért messzemenő következtetések nem vonhatók le ebből a bontásból Egyéb termelői csoport Termelői és értékesítési szervezetek Termelői szervezetek Értékesítési szervezetek Gépkörök Hitelszövetkezetek, pénzintézetek 9

10 1.5. Erdészettel kapcsolatos intézkedések A stratégiai programokban az erdészet témakörében találjuk a legkevesebb intézkedéscsoportot (27 ). Ennek magyarázata feltehetőleg az, hogy az ország SAPARD Tervéből különböző okok miatt kimaradt az erdészet fejlesztése témakör és ennek nyomán, illetve ezt félreértve sok programíró nem tekintette az erdészeti fejlesztéseket a vidékfejlesztés keretein belül helyénvalónak. Ez természetesen nem így van, mindössze arról van szó, hogy az erdészeti projektekhez más forrásokat kell majd keresni. Az erdészeti témájú intézkedéscsoportok közel 4 %-a mezőgazdasági területek erdősítését célozza. Ez általában része a környezetvédelmet szolgáló agrárstruktúra-átalakítási terveknek, és a korábban intenzíven kezelt, de erre környezetileg alkalmatlan területeket érinti. A nagyságrendileg következő két kategória azonos darabszámmal a vadgazdálkodás és az egyéb erdészeti intézkedések (kb. 3 %). Ez utóbbi kategóriában túlnyomórészt a többfunkciójú erdőgazdálkodással és a fenntartható, ökologikus erdőgazdálkodással kapcsolatos kezdeményezéseket találjuk. Mintegy 2 % arányt képvisel az erdészeti termékek feldolgozása és marketingje. Az ide sorolt intézkedések túlnyomó többsége fafeldolgozás fejlesztésére irányul Mezőgazdasági területek erdősítése Vadgazdálkodás Egyéb erdészeti intézkedések Az erdészeti termékfeldolgozás és marketing Erdészeti üzemekkel beruházásai 1.6. Földterület-fejlesztés, birtokrendezés A földterület fejlesztésével kapcsolatos intézkedéscsoportok belső megoszlását a meliorációval kapcsolatos projektek vezetik. Ezek többsége belvízvédelmi intézkedéseket jelent, ami az utóbbi évek ár- és belvízi problémái után nem meglepő. Hasonló darabszámmal jelentkeznek a birtokcserével, parcellarendezéssel kapcsolatos intézkedések. Ez, ismerve a privatizáció után kialakult birtokviszonyokat, szintén természetesnek tűnik. A nagyságrendi sorban következő téma az egyéb földterület-fejlesztés. Az ide tartozó intézkedéscsoportok elsősorban a földhasználat racionalizását, a gazdaságok szerkezeti átalakítását, a területhasználat tervezését célozzák. Az előbbi kategóriáknak mintegy harmadát teszi ki az öntözési infrastruktúra fejlesztése kód alá sorolt intézkedéscsoportok mennyisége. 1

11 Földterület meliorációja Birtokcsere, parcellarendezés 61 Egyéb földterületfejlesztés 24 Öntözési infrastruktúra fejlesztése 2. A vidéki tevékenységek diverzifikálása A vidéki tevékenységek diverzifikálása kategória a vidéki népesség alternatív (kis léptékű, de nem mezőgazdasági) jövedelemszerzési lehetőségeinek feltárását és hasznosítását célzó intézkedéscsoportokat tartalmazza. Ez a kategória tartalmazza a stratégiai programokban található legtöbb intézkedéscsoportot, ami jól mutatja, hogy a vidéki területek népességeltartó képességének ilyen irányú fokozása a vidékfejlesztés egyik fő pillére. A kódlista alapján ide sorolható a falusi turizmus fejlesztése, a termálvíz hasznosítása, a kézműves, kisipari és szolgáltató tevékenység, valamint a felsoroltak létrejöttét és működését is segítő inkubátorházak kialakítása és egyéb vállalkozásfejlesztési tevékenység Falusi turizmus Inkubátorház, 177 vállalkozásfejlesztés 156 Egyéb tevékenység Kézműves 11 tevékenység Szolgáltató 77 tevékenység Termálvíz 49 hasznosítás Kisipari tevékenység 27 11

12 A kategóriát aránytalanul kiemelkedve a falusi turizmus fejlesztése vezeti. Az ide sorolt intézkedéscsoportok 3-35 %-a a falusi turizmus infrastruktúrájának fejlesztését, 65-7 %-a egyéb falusi turizmussal kapcsolatos fejlesztést céloz. A falusi turizmus infrastruktúrájának fejlesztése alá sorolt intézkedéscsoportok megközelítőleg az alábbi témákat merítik ki: szálláshely-bővítés, turisztikai információs iroda, tájékoztatási rendszerek kialakítása, közlekedési infrastruktúra (kikötő, kerékpárút, parkolók, pihenők, járda stb.) fejlesztése, éttermek, vendéglátó-helyek létrehozása. Az egyéb turisztikai intézkedések között a következőket találjuk: szolgáltatás-fejlesztés, turisztikai marketing, koordináció fejlesztése, speciális réteg-turizmus kialakítása (vízi-, kerékpáros, horgász-, lovas-, öko-, ifjúsági, sport-, bor-, diák-, rendezvény-, vadász-, kulturális, gyógy- stb.). A téma soron következő kategóriája (az intézkedéscsoportok számában alig egyharmada a turizmusnak) az inkubátorházak létesítése illetve egyéb vállalkozás-fejlesztési szolgáltatás. Az ide tartozó intézkedéscsoportok főbb céljai a következők: kis- és közepes vállalkozások fejlesztése, vállalkozások létrejöttének, letelepedésének ösztönzése, vállalkozások piacrajutásának segítése, informatikai szolgáltatás vállalkozók részére, vállalkozói kapcsolatok menedzselése, networking. A kategória tartalmilag szoros kapcsolatot (és bizonyos átfedést) mutat az infrastruktúra fejlesztése alá tartozó teleház és telekommunikáció témákkal. Hasonló nagyságrendet képvisel az egyéb kategória és tartalmilag részben össze is mosódik a vállalkozásfejlesztés témakörével. Az ide sorolt intézkedéseket az alábbiak szerint lehet osztályozni: alternatív jövedelemszerző lehetőségek, tevékenységek feltárása, munkahelyteremtő programok kidolgozása, ipari, agráripari parkok kialakítása, forrásközpontok létrehozása, megújuló energiaforrások (nap- és szélenergia, biomassza) használatával és elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek A kézműves tevékenység fejlesztése kategóriába tartozó intézkedéscsoportok többsége a térségben jellegzetes, hagyományos kézműves mesterségek megmentésére illetve újraélesztésére irányul. Az intézkedések kisebb hányada a kézműves termékek direkt marketingjének fejlesztését célozza azzal, hogy a kézműves termékeket bevonja a turisztikai termékkínálatba. A következő kategória a szolgáltató tevékenységek fejlesztése. Az ide sorolt intézkedéscsoportok egy része vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások fejlesztéséről szól, és így átfedést jelent a vállalkozásfejlesztés kategóriával. A maradék intézkedéscsoport a különböző hagyományos és újszerű szolgáltatás bevezetésére irányul, részint munkahelyteremtés, részint a települések szolgáltatási minőségének fokozása érdekében. A 49 termálvíz-hasznosítást célzó intézkedéscsoport túlnyomó többsége a termálkincs turisztikai hasznosítását tervezi fürdők, gyógyfürdők és az ezekre épülő vendéglátó kapacitás 12

13 fejlesztésével. A maradék néhány intézkedéscsoport a geotermikus energia hasznosítására irányul, a hasznosítás formája azonban nem derül ki. A tervezett közköltség arányát tekintve ez az intézkedés-típus némileg kiugrik a többi közül, ami témájánál fogva természetes. A 62 intézkedéscsoport közül mindössze 27 foglalkozik a kis- és háziipar fejlesztésével. Figyelemreméltó az ágazat iránti ilyen alacsony érdeklődés. 3. A vidéki infrastruktúra A vidéki infrastruktúra fejlesztése témán belül az alábbi kategóriák (kódok) álltak rendelkezésre az intézkedéscsoportok besoroláshoz: úthálózat, közmű (hulladék), vízhálózat, elektromos hálózat, telekommunikáció, teleház és egyéb infrastrukturális beruházás. Az egyes kategóriákhoz sorolt intézkedéscsoportok száma és summa közköltsége egymással arányos eloszlást mutat, tehát nincs olyan kategória, amelynek fajlagos költsége kiemelkedő lenne. Elmondható viszont, hogy az összes stratégiai intézkedéscsoportot nézve a vidéki infrastruktúra fejlesztése vezeti a tervezett közköltségek nagyságrendi sorát, ami természetes, hoszen nagy költségvonzatú fejlesztésekről van szó Egyéb infrastruktura Úthálózat Közmű Teleház Telekommunikáció Vízhálózat Elektromos hálózat A legtöbb intézkedéscsoport (245 ) az egyéb infrastrukturális beruházás kódját kapta. Az ide soroltak túlnyomórészt az alábbi fejlesztési célokra irányulnak: dögkutak rendezése és létrehozása, veszélyes és ipari hulladékok kezelése, belterületi vízelvezetés, tömegközlekedés javítása, piacok, vásárok infrastruktúrájának fejlesztése, ipartelepítésre szolgáló közművek fejlesztése. Az úthálózat fejlesztése kód alá 169 intézkedéscsoport tartozik. A fejlesztési célok elsősorban a helyi jelentőségű közlekedési utakra és a mezőgazdasági utakra terjednek ki. Részletesebb bontásban az alábbi intézkedések írhatók össze a kategórián belül: 13

14 mezőgazdasági utak építése, fejlesztése, állapotának javítása, összekötő utak burkolása, zsáktelepülések nyitása, belterületi utak állapotának javítása, idegenforgalmi célú úthálózat fejlesztése, az országos főúthálózathoz való csatlakozás fejlesztése, közlekedési kapcsolatok javítása, kerékpárutak és járdák építése. A közmű kódhoz tartoznak a háztartási-hulladék gazdálkodás (hulladékgyűjtés és -kezelés) fejlesztésével, valamint a szennyvízkezeléssel kapcsolatos intézkedések. Az ide sorol intézkedéscsoportok száma 139. A telekommunikáció fejlesztésével és teleházak létrehozásával kapcsolatos intézkedések. 1-1 körüli darabszámmal jelentkeznek. A két téma között átfedés tapasztalható, mivel a teleházak létrehozása kód alá hasonló informatikai fejlesztések is tartoznak, mint amilyeneket a telekommunikáció fejlesztése alá soroltak. A két kategóriát egybemosva az alábbi intézkedéseket találjuk: kistérségi információs központ, információs hálózat kialakítása, teleházak létrehozása, internetes csatlakozási lehetőségek bővítése, honlapok készíttetése, teleházakhoz kapcsolódó távmunkaprogramok kidolgozása, helyi médiahálózatok kialakítása, információs kiadványok készítése. Vízhálózat és elektromos hálózat fejlesztése kategóriák alá aránylag kevés intézkedéscsoport tartozik, ami mutatja ezen ágazatok viszonylagos rendezettségét. Az ide sorolt kezdeményezések a külterületi lakott helyek, tanyák ivóvíz- és villamos energia ellátottságának fejlesztését, illetve a közvilágítás javítását célozzák. 4. Falvak felújítása, vidéki hagyományok és tárgyi értékek ápolása A falufelújítás témakör az infrastrukturális fejlesztéshez hasonló nagyságrendű az ide sorolt intézkedéscsoportok számát tekintve. Belső megoszlása a kódolt kategóriák szerint: az épített környezet (építészeti örökség) védelme és fejújítása, települési zöldfelületek létesítése és felújítása, településkörnyéki táj rendezése, rekultiváció, táj- és természetvédelmi intézkedések, a vidéki hagyományok ápolása, egyéb falufelújítással kapcsolatos intézkedés. A kategóriák, a települési zöldfelületek létesítése kivételével száz darab feletti nagyságrenen, aránylag egyenlően reprezentáltak. A településkörnyéki táj rendezése témájú intézkedéscsoportok költségvonzata a legnagyobb. 14

15 Épített környezet 168 Táj- és természetvédelem 154 A vidéki hagyományok 126 Egyéb falufelújítás 113 Településkörnyéki táj 35 Települési zöldfelületek Az épített környezet védelme megnevezésű kód alá tartozik a legtöbb intézkedéscsoport a témán belül. Ezek többisége az alábbi intézkedések valamelyikével azonosítható: műemlék- vagy műemlék-jellegű épületek megóvása, felújítása, a hagyományos településszerkezet megőrzése, településrészek felújítása, a hagyományos utcakép helyreállítása, a település arculatának megőrzése, (vidéki) karakterének erősítése, műhelyek, gazdasági és egyéb üresen álló épületek revitalizációja, a településkép javítása, közterületek rendezése, az építészeti örökség felmérése. Táj- és természetvédelmi intézkedésnek tekinthető 168 intézkedéscsoport. A főbb tartalmi elemek: folyópartok, holtágak revitalizálása, természetes területek védelme, megőrzése, természetvédelmi területek bővítése, táji elemek (fasorok, facsoportok, élővizek stb.) védelme, ökológiai hálózat kialakítása, élővizek védelme, talajvízvédelem Környezetileg Érzékeny Területek rendszeréhez való alkalmazkodás. A vidéki hagyományok ápolása harmadik a sorban az intézkedéscsoportok darabszámát tekintve. Az ide sorolt főbb célok: hagyományőrző csoportok támogatása, népszokások, hagyományos ünnepségek felelevenítése, múzeumok, falu- és tájházak kialakítása, hagyományőrző programok szervezése. A település-környéki táj rendezése kategória alá sorolt intézkedéscsoportok az alábbiak szerint osztályozhatók tovább: zöldfelületi rendszerek, ökotóphálózat kialakítása, tájsebek rekultiválása, elhagyott iparterületek rendezése, illegális hulladéklerakók felszámolása. 15

16 Mivel a táj és természet védelme, valamit a táj rendezése nem választható el szigorúan egymástól, nem meglepő, hogy a két intézkedés között erős átfedés tapasztalható. Mindkettőben találunk zöldfolyosók, ökológiai kiegyenlítő-felületek, hálózatok kialakítását célzó intézkedéscsoportokat. Települési zöldfelületek kialakítására, felújítására találunk legkisebb számban intézkedéscsoportokat. Ez érthető, hiszen a túlnyomó rész falvakból álló vidéki településszerkezet ezt kevésbé igényli, mint a városias települések. Az intézkedés parkok, zöldfelületek, játszóterek létesítését, felújítását célozza. Az aránylag nagy számban (126 ) található, egyéb kategóriába sorolt intézkedéscsoportok többsége a településközi partnerkapcsolatok erősítését és területrendezési tervek készítését tervezik. Néhány intézkedéscsoport más területeket céloz, pl. a térségmarketing fejlesztését, kulturális- és szabadidőközpontok kialakítását, vagy települési értékleltár készítését. 5. A humán erőforrás fejlesztése A humán erőforrás fejlesztése témába tartozó intézkedéscsoportok a szakképzés és szaktanácsadás mellett humán egészségügyi intézkedések, közösségfejlesztés, cigány kisebbségi programok és az alap- és középfokú oktatás fejlesztése kódok alá voltak besorolhatók. Mind darabszámra, mind tervezett összes költségre nézve a közösségfejlesztés intézkedés a vezető, amit a szakképzés követ Közösségfejlesztés Szakképzés Egyéb humánerőforrásfejlesztés Humán egészségügyi intézkedések Szaktanácsadás Cigány kisebbségi programok/képzések Alap- és középfokú oktatás A közösségfejlesztés kód alá tartozó 284 intézkedéscsoport tartalmilag a következőképpen bontható tovább: a helyi identitás fejlesztése, helyi kapcsolatok építése, 16

17 helyi kezdeményezések és a civil szervezetek támogatása, közösségi terek és -házak kialakítása, fejlesztése, közösségi kulturális programok szervezése, kommunikáció- és közösségfejlesztő tréningek szervezése. A szakképzés kódhoz sorolt 259 intézkedéscsoport többségében az agrárgazdaság, kisebb részben a turizmus témakörébe tartozó területeken tervez képzést, illetve a munkanélküliek megsegítését célozza speciális ismeretek képzésével, átképzéssel. Az intézkedéscsoportok darabszámán alapuló nagyságrendi sorban az egyéb kategória következik. Az ide sorolt intézkedéscsoportok változatos humán erőforrás fejlesztési témákat ölelnek fel, többek között: népfőiskolák létrehozása, bemutató gazdaságok kialakítása, konferenciák, tájékoztatók szervezése, kiadványok készítése, EU-s ismeretek átadása, nyelvi képzések, felnőttoktatási rendszerek kiépítése, környezeti nevelés, oktatási kapcsolatok, modellek kidolgozása. Ezek mellett számos jelöletlen humán erőforrás fejlesztése intézkedéscsoport tartozik a kódhoz. A humán egészségügyi intézkedések kódhoz 134 intézkedéscsoportot soroltak a programírók. Ezek főbb intézkedései: idősgondozás fejlesztése, alap egészségügyi ellátás fejlesztése, iskolai mentálhigiénés helyzet javítása, hátrányos helyzetű rétegek helyzetének javítása, családsegítő és -gondozó hálózat létrehozása, gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, települési egészségtervek és egészségmegőrző programok készítése, vidéki nők helyzetének javítása, sportolási lehetőségek bővítése. Azonos mennyiségű intézkedéscsoport foglalkozik szaktanácsadás tervezésével. Az intézkedéscsoportok különböző területeket célozva dolgoznak ki tájékoztató, szaktanácsadói programokat, tanácsadó irodák és -hálózatok felállítását. Az előző témákhoz képest felényi mennyiségben találunk cigány kisebbségi programok kód alá sorolt intézkedéscsoportokat. Az általuk felölelt területek: a felnőtt roma lakosság képzése, komplex kisebbségi programok kidolgozása, a kisebbség munkaerőpiaci esélyeinek növelése, cigány hagyományok ápolása, hagyományőrző csoportok alakitása. 5 intézkedéscsoport foglalkozik az alap- és középfokú oktatás fejlesztésével. Témái: az oktatási rendszer megújítása, szemléletformáló tartalmi elemek bevezetése, speciális alap- és középfokú képzések szervezése, alapítványi iskolák létesítése, fiatalok továbbtanulásának támogatása. 17

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 1. Felhívás Felhívás neve

A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 1. Felhívás Felhívás neve 1. melléklet az 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozathoz A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K Felhívás Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében megnyílt pályázati forrásokról

Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében megnyílt pályázati forrásokról Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében megnyílt pályázati forrásokról Tóth Márta MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelős 2016. április 27. Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata

Részletesebben

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita

Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Új lehetőségek a vidékfejlesztésben a Vidékfejlesztési Program Székely Rita Miniszterelnökség Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr- Moson-Sopron megyei területi felelős A 2007-2015 közötti Új Magyarország

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 Jövőkép: 1. Helyi gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés: a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek Helyi mező- és erdőgazd. állatteny.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. szeptember

Pályázati figyelő 2011. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma NKA Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma folyóirat pályázata Hazai bejegyzésű,

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során

Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály 2015. június 26. Lakitelek A 2015. évi Tanyafejlesztési Program

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése

Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése Kulturális örökség-alapú komplex védelem- és fejlesztés megalapozása, az értékek felismerése, pontos felmérése és értékelése E vonatkozásban külön is ki kell emelni a megye két városát, Miskolcot és Ózdot.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN

ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN ÜDÜLŐHÁZAK KIALAKULÁSA ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE A TURISZTIKAI IGÉNYEK KAPCSOLATÁBAN Volentics András, DLA Tézisfüzet 2011 Témavezetők: Dr. Bachman Zoltán DLA, Kovács-Andor Krisztián DLA EMBERI IGÉNYEK A

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. október

Pályázati figyelő 2011. október Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i összege mértéke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről. 2015. december 9. Zalaszentgrót

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről. 2015. december 9. Zalaszentgrót Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről 2015. december 9. Zalaszentgrót 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program Összeállítás a támogatásokról honlapunkon: www.zalatermalvolgye.hu (link) 897 oldalas

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 838/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DdDMr) létrehozása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016.

Ipoly-menti Palócok HACS HFS 2016. Vezetői összefoglaló 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Gazdaság: mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló termelőegység, amely legalább 1500 m 2 termőterületet (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő,

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Területi Workshop Cegléd 2015. április

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. augusztus

Pályázati figyelő 2011. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 kiíró szervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram" kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok kitöltéséhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 D0061-03 Gépkatalógus felvételi/módosítási

Részletesebben

Szöveges ismertető a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi Intézményi Munkatervéhez

Szöveges ismertető a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi Intézményi Munkatervéhez Szöveges ismertető a Csongrád Megyei évi Intézményi Munkatervéhez A Csongrád Megyei (továbbiakban: ) feladatés hatáskörébe tartozó tevékenységét jelen, évi Intézményi Munkaterve tartalmazza. A évi Intézményi

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 1 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Műhely 123. Kispataki Csaba

Műhely 123. Kispataki Csaba Műhely 123 Kispataki Csaba A szikszói kistérség értékleltára A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek program keretein belül a kutatás megpróbált választ adni arra a kérdésre, hogy melyek lehetnek az egyébként

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Pénzügyi-finanszírozási formák a VP-ben Kis Miklós Zsolt államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemét, 2015. november 5. Mrd

Részletesebben

Az ÁFSZ jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének számbavétele a jogszabályi környezet tükrében

Az ÁFSZ jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének számbavétele a jogszabályi környezet tükrében TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

2009. szeptemberi hírek

2009. szeptemberi hírek 2009. szeptemberi hírek Hírek Újra pályázhatnak a kisvállalkozások technológiafejlesztésre Fiatal gazdák induló támogatása Kutatás-fejlesztési pályázatok, idei évben utoljára! Egyenlő esélyű hozzáférés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1. A hátrányos helyzetű fiatalok csoportja. A hátrányos helyzetű fiatalok közé soroljuk

EDUCATIO 1997/1. A hátrányos helyzetű fiatalok csoportja. A hátrányos helyzetű fiatalok közé soroljuk A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek a továbbiakban szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok szakképzését szolgáló speciális program elindítása

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010

KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010 Kiskunmjasa környezetvédelmi programja 1..-------------------------------- KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010 Kiskunmjasa környezetvédelmi programja 2..--------------------------------

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK

A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK Szektor: Név: A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve I. ALAPADATOK A helyszíni bejárás időpontja: A helyszíni bejárás helye: (település, utca, házszám) A helyszíni bejáráson a Védjegy hálózat által részt vesznek:

Részletesebben

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal nemzeti stratégiai program 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés - a program indokoltsága... 2 2. Együttműködési célkitűzések...

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról Koszecz Sándor

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek

Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek Vidékfejlesztési Program, új kihívások, lehetőségek SZOMSZÉDOLÁS VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK című mikrokonferencia és szakmai bemutató 2015. október 20. Vidékfejlesztési támogatási

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program javaslatok, fejlesztési akciók

III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program javaslatok, fejlesztési akciók Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KOMMUNIKÁCIÓS ELVÁRÁSOK 6

TARTALOMJEGYZÉK 2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KOMMUNIKÁCIÓS ELVÁRÁSOK 6 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK, A PROJEKT SZÜLETÉSE 3 1.1 Az előzmények főbb mérföldkövei kronológiai sorrenben 3 1.2 A pályázat fontosabb tartalmi elemei 3 1.2.1 A projekt első lépése 4 1.2.2 A projekt

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd. Tartalomjegyzék. 12/2010. (II. 2.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 2., kedd 12. szám Tartalomjegyzék 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1018/2010.

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben