Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár sza (nem redites épzés) IV. Protestáns teológus sza (esti épzés) V. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) VI. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VII. Szabadon választható tanegysége (szeminárium, értelmiségi tárgya, szanyelvi urzuso)

3 I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) I. évfolyam: ÓSZB011 HÉBER NYELV 2. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Otatás nyelve: magyar N: redit K 10,00-11,30 Cs 10,00-11, ös terem ÓSZB010 Héber nyelv 1. II. Gyaorlati jegy A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. A héber igeragozás megismerése. Gutturális igé (primae, mediae, tertiae gutturáliso). A gyenge igé ragozása (pe-csoport, ayin-csoport, lámed-csoport). Többszörösen rendhagyó igé. Gyölistá, gyaorlato, ismétlése. Zárthelyi dolgozato Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; Az előadó által összeállított handout -o. irodalom: Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. PIB, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Helbing & Lichtenhahn, Bázel; Gyaorlati nyelvtano özül: Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville; Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. CUP, Cambridge.

4 ÚSZB031 GÖRÖG NYELV 2. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter 2.Patai András Dávid 1. H hétfői órája után Otatás nyelve: magyar N: redit K 1. Sz 9,00-10,30 2. H 10,00-11, ös terem ÚSZB030 Görög nyelv 1. II. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli/ Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása. Az olvasási észség fejlesztése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete elmélyítése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun hét: Varga Zsigmond TK olvasmányai és nyelvtani anyaga a 10. olvasmányig. Nyelvtani táblázato, memoritere. 7. hét: zárthelyi dolgozat hét: Varga Zsigmond TK olvasmányaiból válogatás és nyelvtani anyag a 11. olvasmánytól. Nyelvtani táblázato, memoritere. 12. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. Minden héten egy teszt Zh. előre láthatólag a 7. és 12. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete, a gya. jegye megszerzése a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). Ezen tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben), vagy özvetlenül Győri István tanár úrtól a Sárospatai Ref. Theol. Aadémián. (E tanönyv bevezetője is megnevez további szairodalmat.) irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965)

5 Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB051 BIBLIAISMERET 2. Dr. Herczeg Pál Dr. Herczeg Pál N: 0+45 Sz Sz ös terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Sz Otatás nyelve: magyar 3 redit II. gyaorlati jegy zárthelyi dolgozato Feladata az újszövetségi Szentírás önyveine a részletes tartalmi ismertetése. Enne során az egyes bibliai önyve felosztásával, s a benne szereplő történeteel, eseményeel és személyeel ismeredne beható módon a hallgató. A stúdium részét épezi válogatott szemelvénye szószerinti elsajátítása is. A teológia műveléséne bázisa a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Kánon, inspiráció, teintély, egyház és ánon, az újszövetségi irato rövid eletezéstörténete, a szent szöveg, a bibliaolvasás módszertana Az intertestamentális or és Jézus születéséne ora (rövid átteintés) Szinoptius evangéliumo János evangéliuma (iteintéssel a jánosi iratora) Apostolo Cseleedetei Pál apostol levelei Zsidóhoz írt levél Egyetemes (atolius) levele Jelenése önyve Egyéb Biblián ívüli, az újszövetségi orból származó irato rövid ismertetése Zh- memoritere az újszövetségi önyve alapos és önálló feldolgozása Herczeg Pál (1991): Érted is, amit olvasol? Ref. Sajtóosztály, Budapest. Bibliaismereti éziönyv (2004). Kálvin Kiadó, Budapest. C. Westermann G. Gloege (1997): A Biblia titai. Kálvin Kiadó, Budapest. Továbbá: a rendelezésre álló magyar és idegen nyelvű magyarázatos Bibliá Kiadott segédanyag, órai jegyzete irodalom: Preuss-Berger (1985): Bibelunde des ATs. Heidelberg.

6 DOER011 - HITVALLÁSISMERET II. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 30+0 L: 0+0 H 8,00-9, ös terem DOER010 Hitvallásismeret I. Hétfő 14,0-16,00 Otatás nyelve: magyar 2 redit II. v szóbeli A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne az alapvető tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 1. A Szentléle és az egyház. HK HH XVII-XVIII 2. Isten egyelmi iválasztása és a megigazulás, megszentelődés. HK HH X.XV-XVI 3. A Sáramentumo: a szent eresztség. HK HH XIX.XX 4. Az úri szent vacsora. HK HH XXI. 5. A ulcso hatalma HK A bűnbánat és megtérés HK Isten törvénye. HK HH XII. 8. A Tízparancsolat: Az első őtábla parancsolatai HK A másodi őtábla parancsolatai HK Az imádozásról HK 116. HH XXIII.XXVII. 11. A hitvalláso ülönleges összefüggései A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó. Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, 2000.

7 Dordrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, FILR030 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA Dr. Pethő Sándor Dr. Pethő Sándor N: 15+0 K 14,00-14, ös terem ---- Előadó fogadóórái: edd Otatás nyelve: magyar 1 redit II. Kollovium A tantárgy propedeutiai jellegű, alapozó tárgy. Elsődleges célja, hogy a hallgatóat a filozófia alapategóriáival megismertesse, és ezáltal filozófiatörténeti és vallásfilozófiai tanulmányaiat megalapozza, és ezen a módon szisztematius teológiai tanulmányai elmélyítését is elősegítse. A hallgató a urzus során megismeredne a nyugati filozófiai gondolodás alapategóriáival, a filozófia ülönböző ágaival, rövid átteintést nyerne anna történetéről, meghatározó alajaina munásságáról. Az óráon való atív részvétel. Az órá látogatása a TVSZ-ben előírta szerint történi. Kötelező irodalom: N. Warburton, A filozófia világa. Budapest,1993. A.Anzenbacher, Bevezetés a filozófiába. Budapest,1994. Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény), szer. Steiger Kornél. Budapest, irodalom: George Berley, Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről Budapest, René Descartes Elméledése az első filozófiáról, Budapest, Martin Heidegger, Lét és idő. Budapest,1989. David Hume, Tanulmány az emberi értelemről XI. rész. Budapest, Immanuel Kant (1996): A gyaorlati ész ritiája. (ford. Berényi Gábor) Budapest, John Loce,Érteezés az emberi értelemről. Budapest, John Stuart Mill, Haszonelvűség.Budapest, Blaise Pascal,Gondolato. Budapest, Karl Popper, Tény, érté, ideológia. Budapest,1976. Bertrand Russel,A filozófia alapproblémái Kossuth, Budapest, Jean Paul Sartre (1991): Egzisztencializmus. Budapest,1991.

8 Ludwig Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódáso Atlantisz, Budapest, irodalom: A urzus során az egyes témához a hallgatói érdelődésne megfelelően erül iadásra. GYKG 034 HOMILETIKA II. Dr. Nagy István Tantárgy előadója/i: Dr. Nagy István N: 15+0 Cs 9,00-9, ös terem GYKG033 Homiletia I. Otatás nyelve: magyar 1 redit II. ollovium A stúdium célja, hogy a hallgató megismeredjene a legnagyobb prédiátoro műveivel, és prédiációirodalom lassziusaina példáiból tanuljana. A nagy igehirdető prédiációiból válogatun, amelyeet ismertetün, és megbeszéljü a tanulságoat. Ilyen módon segítséget apna a hallgató, hogy magu is minél jobb igehirdetéseet észítsene. Az alábbi igehirdető prédiációiból válogatun: - Walter Lüthi - Robertson - Spurgeon - Ravasz László - Joó Sándor - Gyöössy Endre - Szabó Imre. A hallgató prédiációs öteteet tanulmányozna megadott szemponto szerint. irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet) Debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly : Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 Prédiációs ötete

9 GYKG 020 LITURGIKA Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 30+0 Cs 14,00-15, ös terem Otatás nyelve: magyar 2 redit II. ollovium A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendjéne történetét, elvi alapjait és mai gyaorlatát ismeri meg a hallgató A magyar református egyház liturgiai szabályaina megismerése, és a ülönböző ágendá átteintése. A leendő lelipásztoro liturguso is leszne, így eze az ismerete nélülözhetetlenee. Témaörö: 1. A liturgia neve, feladata, helye a gyaorlati teológiában 2. Istentisztelet az Ószövetségben 3. Istentisztelet az Újszövetségben 4. Az istentisztelet alapérdései 5. A liturgus 6. Az istentisztelet ideje 7. Az istentisztelet helye és a felszerelési tárgya 8. Az istentisztelet elemei 9. Az istentisztelet fajtái 10. Sáramentumos istentisztelet 11. Istentiszteleti rendtartás (sorrend) A hallgató a félév során ülönböző típusú istentiszteleti formáat látogatna, és erről rövid referátumot írna. Nagy István: Liturgia Budapest 2005 Pásztor János: Liturgia Komarno 2002 irodalom: A lelész mint, avagy mintalelész Debrecen 1940 Apostoli atyá (szer. Vanyó László) Budapest 1980 Bodonhelyi József: Liturgia Budapest 1966 Boross Géza: A liturgia vázlata Czeglédy Sándor: Liturgia Debrecen 1959 Istentiszteleti rendtartás Budapest 2004 Kálvin: Institutio Kozma Zsolt: Liturgia Kolozsvár 2000 MORE Törvényönyve Nagy Ágena Budapest 1927

10 Nagy István: A azuáliá homiletiuma Budapest 2004 Nagy István: Az Újszövetség ulcsfogalmai Nagyőrös 1999 Pásztor János: Kis Ágenda Komarno 2004 Ravasz: A gyüleezteti igehirdetés elmélete Pápa 1915 Szénási Sándor: Ünnepein Budapest 1997 Szőnyi György: Liturgia Sárospata é.n. Tanulmányo az evangélium szerint reformált eresztyén gyüleezet istentiszteletéről (szer. Bartha Tibor) Budapest 1977 GYKG069 - RETORIKA Dr. Nagy István Literáty Zoltán N: 0+30 Pénte 8:00-9: ös terem nincs Otatás nyelve: magyar 1 redit II. Gyaorlati jegy Órai muna, zárthelyi dolgozat A tantárgy szamai tartalma elsajátításána célja A retoriai minimum elsajátítása elengedhetetlenül fontos minden beszélni hívatott ember számára. Már a lasszius orban is az otatás egyi ötelező tantárgya volt. A retoria nem homiletia, de a beszéd jelenti mindettőnél azt a özös mezőt, ahol a retoria a homiletia segítségére siethet. A retoria otatás nem egyszerűen előadásmód otatást, vagy beszédtechniát jelent. A retoria a beszéd tudománya és művészete. Magába foglalja egészen a ezdetetől, a retoriai helyzet ialaulásától ezdve az elmondásig, sőt a hatásig a beszéd útját. Cél tehát, hogy a retoriai rendszer egészét megismerjé a hallgató, ismerjé anna feladatait, s az ő gondolodásmódju is rendszereződjön egy beszédre való felészülés apcsán. A tantárgy programja, megszerzendő ismerete, elsajátítandó észsége és ompetenciá Retoriatörténet. Retoria ma. A retoria rendszeréne ismerete. Szövegértelmezés és szövegalotás a retoriai ritériumo alapján. irodalom: Aczél Petra: Retoria, a szóból épült gondolat Adami-Jászó-Aczél: Retoria Arisztotelész: Retoria Feete Károly: Retoria Griffin, Em: Meggyőztél Herreniusna ajánlott retoria Pratanis&Aaronson: Rábeszélőgép Wacha Imre: A orszerű retoria alapjai Az előadás mindeni számára látogatható!

11 HIMG061 EGYHÁZI ÉNEK 2. Vizi István Vizi István Hétfő Otatás nyelve: magyar N: redit Hétfő Csomasz Tóth Kálmán és Máté János terem - II. Kollovium szóbeli A gyüleezeti éneesönyv anyagána megismerése, elsajátítása, az éneehez apcsolódó himnológiai tudnivaló, valamint az egyházi énelés és egyházi zene történeténe, jelentősebb zeneművene megismerése. A tárgy segítséget nyújt a leendő lelésze és vallástanáro munájához, felészüléséhez. Énee: Elmélet: A Zsoltáro önyve. Zsoltáro és zsoltárparafráziso. Az Újszövetség tanítása az énelésről. Böjt, virágvasárnap, nagyhét, és a hozzáju apcsolódó énee. Bach: János-passió (zenehallgatás). A feltámadás evangéliuma húsvéti éneeinben. Református Gyüleezeti Éneesönyv Kölcsönérhető ill. lemásolható zenei CD- irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! (tudnivaló éneeinről) LSVL011 - LATIN NYELV 2. Murányi Yvett Murányi Yvett N: 0+30 P 10,00-11, ös terem LSVSL010 Latin nyelv 1. Szerda redit II. Gyaorlati jegy

12 Otatás nyelve: magyar zh A tantárgy szamai tartalma, elsajátításána célja: A latin nyelv alatanána elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv I/5. II/3. lecéi alapján. 1. hét: F-M: I/5. 2. hét: F-M: I/5. 3. hét: F-M: I/6. 4. hét: F-M: I/6. 5. hét: F-M: II/1. 6. hét: F-M: II/1. 7. hét: F-M: II/2. 8. hét: F-M: II/2. 9. hét: F-M: II/ hét: F-M: II/ hét: zh 12. hét: Gyaorlati jegye lezárása órai muna zh Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Györösy Alajos: Latin magyar éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. MEK Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest II. évfolyam: ÓSZB013 HÉBER NYELV 4. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Otatás nyelve: magyar N: redit K 14,00-15, es terem ÓSZB012 Héber nyelv 3. IV. Gyaorlati jegy

13 A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Biblia szöveg teljes nyelvtani elemzése és fordítása. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! irodalom: ÓSZB015 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István N: 30+0 K 10,00-11, es terem ÓSZB014 Ószövetségi bevezetés 1. Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. Kollovium Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, irodalom:

14 ÚSZB033 GÖRÖG NYELV 4. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter N: 30+0 Cs 10,00-11, es terem ÚSZB032 Görög nyelv 3. Előadó fogadóórái: H Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli/ A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése hét: Mt 12, 2Kor 3-4, Zsid 1-2 fejezete olvasása, fordítása, nyelvtani elemzése, és a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, táblázato ismétlése. Újabb memoritere, mondattani részlete. 11. hét: összefoglalás 12. hét: félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Zh. Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben)

15 J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög-magyar éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007). ÚSZB035 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter N: 30+0 K es terem ÚSZB034 Újszövetségi bevezetés 1. H Otatás nyelve: Magyar 2 redit K IV. Kollovium A tárgy feladata az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. Különleges (speciális) bevezetéstan az Úsz önyveihez a Római levéltől a Jelenése önyvéig. Pál élete, Pál levelei. Újszövetségi aporif irodalom. Hermeneutiai szemponto. A főbb utatói nézete, alternatívá megismerése. Egyéni mérlegelési észség ialaítása. Referátum (önálló jelentezés alapján) Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago Kötelező önyve (vizsgaanyag): Az ÚSz minden önyvéne tartalmi ismerete (minden fejezetről legalább egy szabadon választott mondanivaló, valamint a bevezetéstanilag fontos tartalmi részlete ismerete). A bevezetéstani alternatívá (érve és tézise) ismerete. Budai Gergely Herczeg Pál, Az Újszövetség története. (Bp.: Kálvin Kiadó, 1980, utánnyomásoal)

16 Balla Péter: Az újszövetségi irato és anonius gyűjteményü ialaulásána története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: KRE HTK, (másodi iadás: 2008, elérhető a Ráday Könyvesházban, Ráday u. 27., a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Bp.: KIA, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása (lásd feljebb is!), önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! irodalom - Bevezetéstano több nyelven: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press Carson, D. A. - Moo, Douglas J. - Morris, Leon: An Introduction to the New Testament. 1992, Leicester: Inter-Varsity Press (IVP), and Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne magyar fordítása ötelező tananyag) Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos Ehrman, Bart D.: The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings (third edn, orig.: 2000), New Yor - Oxford: Oxford University Press Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. 1983: 21. iadás, ezzel azonos szövegű iadás: Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989; Heidelberg: Quelle & Meyer (Angol ford. H. C. Kee által, Introduction to the New Testament. 1975, Nashville: Abingdon Press.) Marshall, I. Howard - Travis, Stephen - Paul, Ian: Exploring the New Testament. Vol. 2: A Guide to the Letters and Revelation. 2002, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler Moffatt, James: An Introduction to the Literature of the New Testament. (Third and revised edition.) 1918, Edinburgh: T & T Clar Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia Roloff, Jürgen: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 1977, Berlin: EVA, 1984, Neues Testament címmel 1999-ben jelent meg a 7., teljesen átdolgozott iadás. Roloff, Jürgen: Einführung in das Neue Testament. 1995, Stuttgart: Philipp Reclam Schene, Hans-Martin - Fischer, Karl Martin: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. I.: Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus, 1978, II.: Die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften, 1979, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 1996: 2. iadás, 2002: átdolgozott, 4. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht

17 Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a magyar ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál.) Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.) Varga, Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés. Debrecen: Református Theologiai Aadémia: 1979, LUX: 2000 (új iadás, szer. Szathmáry Sándor) Vielhauer, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Aporyphen und die Apostolischen Väter. 1975, átnézett iadás: 1978, ugyanez újra nyomtatva ben, Berlin - New Yor: Walter de Gruyter Wolde, G. (ed.): Einleitung ins Neue Testament: Aus Schleiermacher s hand-schriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen. 1845, Berlin: bei G. Reimer Zahn, Theodor B.: Introduction to the New Testament. 3 vols. (transl. from the third German edition by J. M. Trout, et al.) 1909, Edinburgh: T & T Clar Valamint: Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), ill. Cseri Kálmán: Pál apostol. Peter Wic: Pál: A eresztyénség tanítója. (mindettő: Kálvin Kiadó). BTHB055 BIBLIAI KORTÖRTÉNET 2. Dr. Herczeg Pál Kovács Csongor N: 30+0 Cs es terem BTHB54 Bibliai ortörténet 1. megbeszélés szerint Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. ollovium szóbeli vizsga a megadott témaörö alapján A Bibliai ortörténet 2 urzus az előző félév előadássorozatához apcsolódva Izrael és Júda történelmi, gazdasági és ulturális életét és örnyezetét mutatja be a babiloni fogság orától. A babiloni fogság, visszatérés, az ország újjáépítése, a berendezedés problémái A perzsa ori zsidóság A hellenista or, a Diadochoso osztozodása és Palesztina A Ptolemaioszo ora A Szeleuida onflitus Maabeus-felelés; a Hasmóneus dianasztia Nagy Heródes és ora Qumrán Jézus orána vallási özösségei, pártjai Jeruzsálem eleste, a Bar-Kochba felelés A szairodalom vonatozó és ijelölt részeine feldolgozása

18 J. Bright ( ): Izráel története. Budapest. H. Jagersma (1991): Izráel története az ószövetségi orban. Budapest. Karasszon István (1991): Izrael története. Budapest. Maabeuso I. önyve; Josephus Flavius: A zsidó háború.; A zsidó története. irodalom: J. D. Amuszin (1986): A Holt-tengeri teercse és a qumráni özösség. Budapest. M. Burrows (1961): A holttengeri teercse. Budapest. M. D. Coogan (1974): Life in the Diaspora...BA 37, H. Donner (1984, 1986): Geschichte des Voles Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen I- II. Göttingen. R. Ghirshmann: Az óori Irán. Budapest, H. J. Gnila (2001): A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem. Szent István Társulat, Budapest. Komoróczy Géza (1992): A babiloni fogság. In: Bezárózás a nemzeti hagyományba Budapest S. Safrai (1978): Das jüdische Vol im Zeitalter des Zweiten Tempels. Neuirchen. P. Schäfer: The Hellenistic and Maccabaean Periods. In: I&JH, G. Widengren: The Persian Period. In: I&JH, DOER014 - DOGMA- ÉS TEOLÓGIATÖRTÉNET Dr. Szűcs Ferenc Dr. Kodácsy Tamás N: 30+0 L: 0+0 H 10,00-11, es terem DOER013 Dogmatia prolegomena H Otatás nyelve: magyar 2 redit IV. v szóbeli A dogmatörténet átfogó megismertetése a hallgatóal. Az előadáso során a hallgató megismeredne a dogmá ialaulását befolyásoló filozófiai és történeti háttérrel, a nagy hitvitáal, a ülönböző teológiai irányzato jellegzetességeivel és problémáival. Tematia: 1. A hitvallás, a tan és a hagyományozódás problémája az ősegyházban. A neoplatonizmus. Az apostoli atyá, apologétá. (T.Lane, 8-16,18-21; McGrath 29-39; Osterhaven ) 2. Keleti és nyugati orai egyházatyá. Trinitástani és risztológia vitá. Eretnesége és egyetemes zsinato (T.Lane 16-18, 21-28, 29-33, 38-40; McGrath 39-42, , ; Osterhaven 66-75; Hitvallásain c. önyv függelée). 3. Augustinus (T.Lane 45-50; McGrath 42-44, , , ; Osterhaven 91-96) 4. A eleti hagyomány és épvita (T. Lane 60-76) 5. ZH (A fentie + Kálvin o.) 6. A özépori teológia (T.Lane 91-98, ; McGrath 46-54, 59-68, ) 7. A reformáció teológiai irányai (T.Lane , ; McGrath 69-79, Ostehaven ) 8. A protestáns ortodoxia (T.Lane ; McGrath 80-83, ; Osterhaven ).

19 9. A felvilágosodás és a teológia (T. Lane ; McGrath ) 10. A neo-ortodoxia és belső vitái (T. Lane ; McGrath ). 11. Néhány XX. századi teológiai irányzat (T.Lane ; McGrath ). 12. Másodi ZH. (A fentie + Kálvin ) 2 zárthelyi dolgozat eretében számadás az átvett anyagról T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiábam, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 irodalom: T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiába, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. Szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 Adolf von Harnac, Dogmatörténet, Szentendre, Bernhard Lohse, A short History of Christian Doctrine, Philadelphia, J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines,New Yor, Karlmann Beyschlag, Grundniss der Dogmengeschichte I-III, Darmstadt, Vanyó László, Bevezetés az óeresztyén or dogmatörténetébe, Budapest, 1998 Juraj Pavic Tomislav Zdeno Tense, Patrológia, 1997 ETRR052 EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET 3 Dr. Horváth Erzsébet Dr. Horváth Erzsébet N: 30+0 Sz es terem ETRR050 Egyetemes egyháztörténet 1. Cs Otatás nyelve: magyar 2 redit ollovium 3. szóbeli Vizsgálja Hogyan engedelmesedett az egyház Urána, valamint miéppen hirdette és élte meg hűséggel az általa hirdetett evangéliumot. A orabeli forráso felhasználásával utatómunára és anna iértéelésére ösztönöz, több oldalról is megvilágítva a orabeli eseményeet. A reformáció ora: Kálvin János A XV.-XVI. századi egyházi és társadalmi viszonya, és szellemi irányzatai Kálvin ifjúora, megtérése, reformátorrá válása Kálvin első genfi tartózodása Confessio De Foy szerepe, Kálvin harcai a városvezetéssel, teológiai vitái Az új egyházszervezet, istentiszteleti rendtartás, egyházfegyelem megteremtése, exilium Strassbourg

20 Újra Genfben 1541-től Ordonances Ecclaesiastiques Az egyház feladata, szolgálatai Consensus Tigurinus, sáramentumo a reformátoronál Az Institutio iadásai, és reformátori tanai Egyház és állam apcsolata Tridenti Zsinat és határozataina cáfolata Kálvin és Servet, részlete Sütő: Csillag a máglyán című drámájából Kálvin teológiájána, munájána jelentősége, hatása az egyházi és társadalmi életre Forráselemzés Révész I., A reformáció, Debrecen, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Colijn, Jos, Egyháztörténelem. Sárospata, Cadier, J., Kálvin: Egy ember Isten igájában, Budapest, McGrath, A., Kálvin, Bp. Osiris, Theodor Béza, Kálvin János élete, Kálvin Kiadó, Budapest, W. v Spijer, Kálvin élete és teológiája, Kálvin Kiadó, Budapest, 2003 irodalom: Adriányi Gábor, Az egyháztörténet éziönyve, München, Gergely J., A pápaság története, Bp Kossuth Révész I., Kálvin élete és a álvinizmus, Debrecen, 1909 Pruzsinszy P., Kálvin János, Pápa, 1909 Sebestyén J., A álvinizmus és a ultúra, Bp Szénási S., Kálvin emberi arca, Bp Tamó K., Egyháztörténelmi olvasmányo, Debrecen, Szántó K., A reformáció története, in: A atolius egyház története, Bp Gánóczy Sándor-Stefan Scheld, Kálvin hermeneutiája, Kálvin Kiadó, Bp O. Chadwic, A reformáció, Bp. Osiris, Már Ferenc, A genfi főisola, Prot. Sz Bartó György, Kálvin, mint nevelő, Prot. Sz Gyöössy Endre, A leligondozó Kálvin, Bp Révész I., A reformáció, Debrecen, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Cadier, J., Kálvin: Egy ember Isten igájában, Bp McGrath, A., Kálvin, Bp. Osiris, Theodor Béza, Kálvin János élete, Kálvin Kiadó, Bp ETRR055 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNET 2 Dr. Ladányi Sándor Dr. Ladányi Sándor N: 30+0 L: 0+0 Pénte 8,00-9, es terem ETRR054 Magyar egyháztörténet 1. Cs redit v

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend modul MINTATANTERV Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend 2009/2010 és 2010/2011 és 2011/2012 és 2012/201 és 201/2014 kód Név tanszék

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel)

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2013/2014. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 013/014. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Tantárgy KOMPLEX VIZSGA Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat. (újszövetségi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2014/2015. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

4. Protestáns teológus, esti

4. Protestáns teológus, esti 4. Protestáns teológus, esti modul MINTATANTERV Protestáns teológus szak kredites képzéséhez 2009/2010 tanszék kód Név Választhatóság Előfeltétel Félévek Kontakt óraszám/követelmény/kredit I. II. III.

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzék I. Lelkész szak (kredites és nem kredites képzés) II. Hittanoktató szak (kredites képzés) III.

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

3. BA református hittanoktató, nappali

3. BA református hittanoktató, nappali 3. BA református hittanoktató, nappali Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. ( ószöv. bev., ószöv. bibliaismeret) Biblikus szigorlat. ( újszöv. bev., újszöv. bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2016/2017. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Református teológia szak lelkészi szakirány (egységes, osztatlan képzés) Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Sárospataki Református Teológiai Akadémia FI32388 A szak megnevezése: református teológia

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: A55+T53 2014ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai) -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (középiskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz

Részletesebben

Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné. Szerkesztette: Dr.

Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné. Szerkesztette: Dr. Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóépző Kar adta i Techniai szeresztő: Göröcs Dora és Hilbert Mátyásné Szeresztette: Dr. Demeter Katalin Felelős iadó: Dr. Mionya György déán Tartalomjegyzé Bevezetés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői Szolgálata által ellátott iskolák Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Bp., Megyeri út 20. 230 30 71 védőnő: Fedorszki Andrea rendelési idő: hétfő,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: M25+T23 2014OAAN Mintatanterv magyartanár (általános iskolai) történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz (+2

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben