Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév 1

2 Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti) IV. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) V. MA levelező sza (protestáns teológus alapépzéssel) VI. MA - levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VII. Szabadon választható tanegysége 1. Szemináriumo 2. Értelmiségi tanegysége 3. Szanyelvi urzuso 4. Idegen nyelvi blo 2

3 I. Teológia lelész szairány I. évfolyam ÓSZB010 HÉBER NYELV 1. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Csütörtö 13,00-20,00 és Pénte 8,00-10,00 N: 60 4 redit Csütörtö 10,00-11,30 Pénte 10,00-11, os terem I. Gyaorlati jegy Folyamatosan zh-, majd szóbeli vizsga (oll.) A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. Hangsúlyos a morfológia, a syntaxis a nyelvgyaorlat során erül előtérbe. 1. A sémi nyelve: sémi, a sémi nyelve felosztása, a héber nyelv helye. 2. Rövid héber nyelvtörténet: a héber nyelv négy orszaai, a bibliai héber jellemzői, Biblián ívüli nyelvemlée. 3. A héber írás és olvasás: az alefbét ialaulása, spirantizáció, a magánhangzó, az olvasás szabályai, acentuso. 4. Névmáso: személyes névmáso, mutató ~, érdő ~, a vonatozó ~, a határozatlan ~. 5. A főneve: nem, szám, személy, rendhagyó főneve. 6. Birtoos ragozás: status absolutus és construstus, birtorago. 7. Melléneve: a jelzős szerezet, a melléneve foozása. 8. Prepozíció: csoportosításu, ragozásu. 9. Kötőszó, határozószó. 10. Számneve (tőszámneve, sorszámneve, törtszámneve). 11. Igeragozás. Szerezeti tudnivaló: gyö, igetörzs, binján. Az erős igé ragozása, a wáw consecutivum, imperativus energicus, nun paragogicum etc. Zárthelyi dolgozato Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve, Bibliophilia, Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; az előadó által összeállított handout -o. irodalom: 3

4 Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. Pontificio Istituto Biblico, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Gyaorlati nyelvtano özül: Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Helbing & Lichtenhahn, Bázel); Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville; Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. Cambridge University Press, Cambridge. H-D. Neef, Arbeitsbuch Hebräisch (UTB 2429; Mohr Siebec, ) ÚSZB030 GÖRÖG NYELV 1. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján N: 60 4 redit 1. Kedd 13,30-15,00 2. Szerda 10,00-11, os terem I. Gyaorlati jegy Zh./teszt/szóbeli felelet Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása, a görög írásrendszer megismerése és begyaorlása, az olvasási észség megszerzése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete megszerzése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun. 1. hét: A görög írás; az olvasás gyaorlása 2. hét: a hangsúlyjele; a 2. delináció; diftongus-tövű igé praesens imperfectumi ragozása; TK I. olvasmány. 3. hét: az 1. delináció; a görög onjugáció rendszere; diftongus-tövű igé praet. imperf.; TK II. olv. 4. hét: a 3. delináció (labiáliso és gutturáliso) az imperf. coniunctivus (act.) és a praet. imperf. mediopassivi; TK III. olv. 5. hét: praesens imperf. mediopassivi; TK. III. olv. (folytatás); a 3. delináció; az imperf. coniunctivus (mp.) és participiumo; TK. IV. olv. 6. hét: lividá delinációja; az imperf. imperativus + az imperfecta actio ismétlése; magánhangzós (összevont tövű) igé ragozása; TK. V. olv. 7. hét: zárthelyi dolgozat; TK. VI. olv.; a futurum. 8. hét: nazális tövűe; TK. VI. olv. /folytatás/; a szigma-tövűe; az 1. aoristos activi. 9. hét: az 1. aoristos passivi; TK. VII. olv hét: névmáso; atématius igé; a genitivus absolutus; TK. VII. olvasmány (folytatás), memoriter. 11. hét: TK. VIII. olv. 12. hét: TK. VIII. olv. (folytatás). 13. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat. 4

5 14. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség 15. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség Teszte Két zh., előre láthatólag a 7. és 13. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete lehetősége a félév végén A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása, valamint a zárthelyi dolgozato/teszte megírása. Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). A tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000; E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999; Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage); John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965); Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958); Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992; Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben); Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe. Szeged: Agapé Ferences Nyomda és Könyviadó, 1997 (másodi, változatlan iadás) BTHB050 BIBLIAISMERET 1. Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó egyeztetés alapján: 2 redit Hétfő 8,00-9, os terem I. Kollovium A bibliaismeret első félévi otatásána célja az ószövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgató el ell, hogy sajátítsá az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szó szerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során írandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) is özöljü. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. 5

6 1. Bevezetés az Ószövetségbe: az Ószövetség népéne története, Izráel vallása, önyvei, ánon- és szövegtörténet, irodalmi műfajai, régészet és Ószövetség 2. Teremtéstörténete, őstörténet, patriarchá története, József (1Móz) 3. Izráel Egyiptomban, tíz csapás, ivonulás, pusztai vándorlás, honfoglalás (2Móz-Józs) 4. A bírá ora, harc a filiszteusoal, Sámuel, Saul, Dávid, a irályság ialaulása (Bír-Ruth-1-2Sám) 5. Salamon, az ország ettészaadása, az észai és déli országrész története (1-2Kir, 1-2Krón) 6. A babiloni fogság, a fogság prófétái, élet a fogságban; újjáépítés (Ezsdrás és Nehémiás) 7. Eszter-Jób-Zsoltáro 8. Péld-Préd-Énee 9. A prófétá 1. (Ézs-Jer-JSir) 10. A prófétá 2. (Ez-Mal) 11. Apoaliptia (Dán) és a deuteroanonius bibliai önyve 12. Összefoglalás, értéelés, jegybeírás Zárthelyi dolgozato minden óra elején (tartalmi érdése, neve, eseménye, memoritere) Az Ószövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása A zárthelyi dolgozato jegyeine alapján a félévet lezárni nem tudó (bizonytalanra álló) hallgató, ai nem írta meg egy vagy több zárthelyit, illetve aine elégtelen zárthelyijü van, azo olloviumon adna számot a tananyag elsajátításáról Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Burján T. és Pecsu O. (szer.), Bibliai iránytű. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Kiadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, Páozdy László Márton, Bibliaisola. Budapest: Kálvin Kiadó, C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, BTHB061 ÓKORI VALLÁSTÖRTÉNET Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Csütörtö 8,00-9, as terem 2 redit I. Kollovium A urzus célja az, hogy a hallgató megismerjé a vallástudomány alapfogalmait, módszereit, eredményeit; a vallástudomány, illetve vallástörténet és a teológia összefüggéseit és esetleges 6

7 ülönbözőségeit; a vallástudomány, ill. vallásfenomenológia teológiai alalmazásána lehetőségeit és orlátait. Az óori valláso részletes megismertetése. 1. A diszciplína helye, jelentősége a teológiai tanulmányo özött. Vallástudomány és eresztyén teológia. Vallástörténet és bibliai teológia. Mi a vallás? Elmélete a vallás eredetéről. A Kijelentés 2. Vallásos fogalma és életjelensége. Manaizmus, fétisizmus, animizmus, totemizmus, tabu, mágia. Természeti jelensége istenítése. Az istenfogalom fejlődéséne főbb állomásai 3. Vallásos életmód az élet megszentelése. Szent személye. Szent helye. Szent idő. Szent szava. Szent cseleménye 4. A sumér, asszír-babiloni, ánaáni (nyugat-sémi), egyiptomi, perzsa, a görög-római valláso részletes ismertetése Az ajánlott irodalomból egy az otatóval előre egyeztetett önyv ijelölt részéne önálló feldolgozása házi dolgozat formájában. Herczeg Pál (1991 és újabb iadásai): Vallástörténet. Budapest. M. Eliade (1994): Vallási hiedelme és eszmé története I-II-III. Századvég Kiadó, Budapest. = M. Eliade (2006): Vallási hiedelme és eszmé története (egy ötetben). Osiris Kiadó, Budapest. irodalom: R. Otto (1997): A Szent. Osiris Kiadó, Budapest G. van der Leeuw (2001): A vallás fenomenológiája. Osiris Kiadó, Budapest. Voigt Vilmos (2004): A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest.; Voigt Vilmos (2006): A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest. J. Ries (2003, szer.): A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája. Typotex Kiadó, Budapest.; J. Ries (2006, szer.): A hívő ember a zsidó, a eresztény és az iszlám vallásban. Typotex Kiadó, Budapest. G. Widengren (1969): Religionsphänomenologie. De Gruyter, Berlin. D. Cupitt (én.): Eltűnt istene nyomában. A vallásosság jövője. Kulturtrade Kiadó. Pais István (1988): Ember és vallás. Adaléo a vallás ritiájához és strutúrájához. Budapest. G. J. Bellinger (1993): Nagy vallásalauz. Aadémia Kiadó, Budapest.; Bodrogi T. et al. (1978): Mitológiai ABC. Gondolat Kiadó, Budapest.; R. Graves(1985): Görög mítoszo. Európa Kiadó, Budapest; E. Hamilton (1992): Görög és római mitológia. Holnap Kiadó, Budapest.; Kerényi K. (1977): Görög mitológia. Gondolat Kiadó, Budapest.; H. Ringgren (1979): Die Religionen des Alten Orients. Göttingen. BTHB064 - PROSZEMINÁRIUM Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó 2 redit Kedd 10,00-11, os terem 7 Gyaorlati jegy

8 I. Zárthelyi dolgozat A proszeminárium célja, hogy a hallgatót bevezesse az egyetemi tanulás és teológiai tudományos muna módszertanába. Megismerteti a hallgatóat a teológiai tudományo rendszerével, felépítésével, a jegyzetelés, önyvtárazás és dolgozatírás módjaival, övetelményeivel. 1. A teológiai tudományo rendszere 2. A teológiai tudományo segédtudományai 3. Tanulásmódszertan A 4. Tanulásmódszertan B 5. Könyvtárismeret 6. Könyvtárhasználat 7. Írásbeli muná 8. A szemináriumi dolgozat 9. A TDK dolgozat 10. A szadolgozat 11. Tudományos íráso műfajai 12. ZH atív órai muna + zárthelyi dolgozat Alister McGrath: Bevezetés a eresztény teológiába (Budapest: Osiris 1995) Umberto Eco: Hogyan írjun szadolgozatot? (Budapest: Kairosz 2005) Gyurgyá János: Szerző és szeresztő éziönyve (Budapest: Osiris 2005) irodalom: Karner Károly: Bevezetés a theológiába (Budapest: 1954) Kocsis Elemér: Bevezetés a theológiába (Debrecen. 1979) Horváth Tibor-Papp István: Könyvtároso éziönyve 1-5 (Budapest: Osiris ) DOER010 HITVALLÁSISMERET 1. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szabó István 2 redit Kedd 8,00-9, os terem I. Kollovium A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne a tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 8

9 1. Hit és hitvallás. HK Isten ijelentése és a Szentírás. HH I-II 3. Az egyetlen vigasztalás és a HK néhány jellegzetessége. HK Az ember nyomorúsága, az eredendő bűn és szabad aarat érdése. HK 6-9, 11-14, HH VIII-IX 5. A szabadító személye. HK 15-19, HH XI 6. A Szentháromság Isten HK 25, HH III 7. A teremtő, mindenható Atya, a látható és láthatatlan világ HK 26, HH XI 8. A gondviselő Isten HK 27-28, HH VI 9. Krisztus hármas tiszte a mien HK Krisztus útja a megaláztatástól a felmagasztalásig HK 35-37, 40-46, 49, 52 A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Doedrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, ETRR050 EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET 1. Dr. Horváth Erzsébet Dr. Horváth Erzsébet Pénte 8,00-9, as terem Csütörtö 16,00 18,00 2 redit I. Kollovium 9

10 Vizsgálja hogyan engedelmesedett az egyház Urána, valamint miéppen hirdette és élte meg hűséggel az általa hirdetett evangéliumot. A orabeli forráso felhasználásával utatómunára és anna iértéelésére ösztönöz, több oldalról is megvilágítva a orabeli eseményeet. Az ősgyüleezettől a reformációig 1. Az egyháztörténet írása, tárgya, módszere; az egyháztörténet helye a teológiai stúdiumo özött 2. A eresztyénség létrejötte, gyüleezeti élet: hit, ultusz, szervezet, hierarchia 3. Harc a vallásszabadságért; eresztyénüldözése, eresztyénség terjedése 4. A eresztyén erölcs, egyházfegyelem az V. századig. A szerzetesi életforma ialaulása 5. Nursiai Benede forráselemzés 6. A pápaság megerősödése, apcsolata a fran uralodóal 7. A pápaság és az uralodó harca III. Ince pápáig, eresztes-hadjárato a reformációig 8. Az előreformáció szüségessége, a pápaság avignon-i fogsága, reformzsinato, Wyclif, Husz 9. A házi írásbeli dolgozat - egy-egy adott témában megbeszélése, értéelése 10. A reformáció iváltó oai, Luther élete és reformátorrá válása, 95 tétel (forráselemzés) 11. Harc a reformáció elfogadásáért az egyházi, a világi méltóságoal és a tévtanítóal 12. Luther dogmatiai vitái, Margburgi Kollovium 13. Helvét reformáció Zwingli, a 67 tétel tanulmányozása 14. Zwingli teológiája, berni disputa és úrvacsora vita. Bullinger élete és munája, Consensus Tigurinus, I. és II. Helvét Hitvallás. 15. Összefoglalás: a lutheri és a svájci reformáció eredményei, hatásai Forráselemzés és egy adott téma rövid, házi, írásbeli idolgozása Révész I. - Segesváry L., Az egyháztörténelem alapvonalai, Debrecen, (reprint 1991) Colijn, Jos, Egyháztörténelem. Sárospata, Karl Heussi, Az egyháztörténet éziönyve, Budapest, Osiris, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Diarmaid MacCulloch, A reformáció története, ford. Varga Benjámin, Bp. Európa, A ezdetetől a reformációig, szer.: Dienes-Misá, Sárospata A reformáció, szer.: Dienes Dénes, Sárospata, Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli, Kálvin Kiadó, irodalom: Adriányi G., Az egyháztörténet éziönyve, München, Baur, F. C., A eresztyén egyház a IV. V. VI. századoban, Bp Baur, F. C., A özépori eresztyén egyház, Bp Szent Ágoston vallomásai, Bp Ecclesia Augustinus, Isten városáról. I-II. Bp. 1942, Canterbury Szent Anzelm, Filozófiai és teológiai műve I., Bp. Osiris, Henry Chadwic, A orai egyház, Bp. Osiris, Bárczay Gy., Augustinus történetfilozófiája, é.n. Szent Ágoston, A eresztyén tanításról,. Bp Szent István Társulat Gergely J., A pápaság története, Bp Kossuth Corona Bamberg, Az emberség ára, Eisenstadt, Harnac, A., A szerzetesség ideáljai és története, Bp Adolf von Harnac, A eresztyénség lényege, Bp. Osiris, Louis Charpentier, A templomos lovago titai, Bp Vanyó L., Az óeresztény egyház és irodalma, Bp Szent István Társulat Vanyó L., Legyete töéletese Timó I., Keleti eresztyénség, eleti egyháza, Bp Beda Venerabilis, English Church, Edinburgh,

11 Louis Bréhier, Bizánc tündölése és hanyatlása, Bp. Bizantologiai Intézeti Alap, Bozsói Pál G., Kereszteshadjárato, Szeged, Walter Zöllner, A eresztes háború története, Bp Frantise Palacy, A huszitizmus története, Bp. Európa, Marczali H., A reformáció ora, Budapest, 1901 Masznyi E., szer. Luther Márton egyházreformáló iratai, Pozsony, 1905 Wiczián D., Luther előadói munássága, Budapest, 1930 R. Friedenthal, Luther élete és ora, Budapest, Gondolat, 1977 Erdős J., Zwingli Ulrich élete és reformátori műödése főbb vonásoban, Debrecen, 1884 Bene I., Zwingli Ulrich élete és a helvét reformáció megalapítása, Sepsi-Szentgyörgy, 1884 Soós B., Zwingli Ulrich üzdelme a római atolius egyház ellen , Debrecen, 1935 Zwingli, Comentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata, Kálvin János Társaság, Budapest, 1999 (reprint) Tamó B., Egyháztörténeti olvasmányo, Debrecen, 1907 Szántó K., A reformáció története A atolius egyház története, Budapest, 1983 O. Chadwic, A reformáció, Osiris, Budapest, 1997 A orsza egyéb forrásiadványai GYKG067 - EKKLEZIASZTIKA Dr. Nagy István Dr. Literáty Zoltán Csütörtö 13,00-14,00 Magyar 2 redit Csütörtö 14,00-15, os terem I. Gyaorlati jegy Órai muna, házidolgozat, zárthelyi dolgozat A hallgató teintélyes része erősen szeularizált háttérből érezi és nincs ellő ismeretü a Magyar Református Egyház életéről. A stúdium célja, hogy leíró tájéoztatást adjon egyházun életéről. Az eléziasztia tudománya az egyház adott pillanatában vizsgálja az egyházi életet, azaz egyház a jelenben. A tantárgyi övetelménye is erre irányulna, hogy a Református Egyház helyzetét a jelenben vizsgálja meg. Az eléziasztia a gyaorlati teológia örébe tartozi és megülönböztetendő az eléziológiától, amely rendszeres teológiai tárgy. A hallgatóna szüséges, hogy alapvető egyházi ismereteet elsajátítsana, mert csa így lehetséges a gyüleezetben végzett szolgálat eredményességére legalább ísérletet tenni. Az évözi övetelménye szűölő örben vizsgáljá az egyház és benne a lelésze helyzetét a társadalmi erettől indulva, a teológia tudományán eresztül a gyüleezeti, sőt családi erethez megérezve. 1. A Magyar Református Egyház és a mai társadalom (posztmodern és helyzetép) 2. A Magyar Református Egyház szervezeti felépítése és története 3. A gyaorlati teológia presriptiv és prosriptiv jellege 4. Egyházun igehirdetési gyaorlata 5. Egyházun diaóniája és missziója 6. A gyüleezet teológiai és elézisztaiai szempontból 11

12 7. A presbitérium munája 8. A gyüleezeti énelés helyzete 9. Kiscsoporto műödése a gyüleezetben 10. Egyház és isolaügy 11. A Budapesti Református Teológia története és a teológus diá útja 12. A lelipásztor helyzete a gyüleezetben Nagy István: A református eléziasztia nagy vonalaban, Budapest 2003 Imre Lajos: Eléziasztia, 1941 Feete Károly: A gyüleezetépítés szolgálatában Budapest 2000 Douglass: Új reformáció Budapest 2002 Douglass: Isten szereteténe ünnepe, Kálvin és Luther Kiadó 2005 Kádár Ferenc: Egyház itt és most, Az eléziasztia műveléséne alapjai, eredményei és mai lehetőségei, Dotori ézirat, Sárospata Maai Sándor: Az egyház bűnei; és Egyházi életün Válsága. Kálvin Kiadó 2005 irodalom: GYKG033 HOMILETIKA I. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 1 redit Pénte 13,00-13, os terem I. Kollovium A lelész szaos hallgató egyi legfontosabb feladata lesz az igehirdetés. Enne elméletét tartalmazza a homiletia. Az első félévben pratius homiletiával foglalozna, amelyne eretében megismeri a hallgató a prédiáció észítéséne szabályait és a felészülés folyamatát. Erre az átcsoportosításra azért van szüség, mert a hallgató arácsonyor már legációba menne, és prédiálniu ell. E stúdium segít abban, hogy elsajátítsá az alapvető ismereteet. Végigvesszü a prédiációra észülés alapszabályait so példával szemléltetve. Alapvető témaörö: 1. A észülés fontossága 2. A textus iválasztása 3. A bibliafordítás fontossága 4. Meditáció 5. Alapvető exegetiai szabályo 6. Alapvető hermeneutiai szabályo 7. A prédiáció felépítése 8. A prédiáció formába öntése 9. A prédiáció a szószéen 10. Alapvető formai és tartalmi ritériumo 12

13 Nagy István: Homiletia Budapest 2006 Nagy István: Hogyan észüljün a prédiációra? Nagyőrös 2004 Ravasz László: A gyüleezeti istentisztelet elmélete Pápa 1915 irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet)debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly: Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 GYKG065 BESZÉDTECHNIKA 1. Dr. Egeresi László Sándor Lohnné Strigens Eria 2 redit Kedd 15,00-16, os terem I. Gyaorlati jegy A tiszta, jól érthető, ifejező és szép beszéd elsajátítása a helyes, nagy apacitású reeszlégzés ialaításával és begyaorlásával, a megfelelő, erőteljes hangadás elsajátításával, a szabályos beszédritmus megteremtésével, iejtés - és ifejező gyaorlatoal. A szólamegysége felismertetése, a szövegértelmezés jártasságána ialaítása, a hangsúlyviszonyo tanulmányozása, hanglejtésvariáció gyaoroltatása, váltáso és foozáso megtanulása, a hangszíngyaorlato, a szónoi eszöztár fejlesztése, retoriai alapo. Az egyéni sajátosságo figyelembevételével személyre szabott, differenciált beszédtechniai fejlesztés. A verbális, nonverbális ommuniációs észsége további fejlesztése, a metaommuniációs jelzése jobb megértése, a beszédészség, beszédfigyelem és beszédészlelés fejlesztése, a reeszlégzés automatizálása, a hangtalan belégzés begyaorlása, a szünettartás tudatosítása, az egyenletes hangadáshoz szüséges ilégzés szabályozása. Az erőteljes mellhang és a pergő, tiszta szövegmondás ialaítása, pontos artiuláció. A hangapcsolato szabályos ejtéséne begyaorlása, a gége ímélése a feszítés-, vagy erőlödésmentes hangadás elsajátítása, tudatosítása. Az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. A szónoi beszéd alapjai a gyaorlatban. Óráon való atív részvétel, gyaorlati feladato megoldása, egy szabadon választott prózai és verses mű előadása. 13

14 Montágh Imre: Tiszta beszéd irodalom: Montágh Imre: Szó-Hang-Gesztus HIMG068 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 1. Dr. Papp Anette Hétfő 10,00-11,30 Dr. Papp Anette Hétfő 15,30 16,30 Magyar 2 redit 116-os terem I. Kollovium Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: mivel az egyházi énelés legfőbb mértée a Szentírás, ismerje meg, mit tanít a Biblia az énelésről; illetve mit tanítana reformátor elein az énelésről ismerje meg, melye Csomasz Tóth Kálmán szerint a helyes egyházi éne ismertetőjegyei ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest , Dobszay László: Az egyházzene tiszta eszméje. Magyar Egyházzene I (1993/1994), Kálvin János: Előszó a Zsoltárohoz. Zsoltár I/4. (1994) 2 3. vö.: Kálvin János: A eresztyénene... in: Goudimel, Claude: Zsoltáro Közreadja: Bólya József. Budapest eleitől #ogva... Tanulmányo a genfi zsoltáro éneléséről. ReZeM , (47 52). Bourgeois, Loys: A muzsia igaz útja. Ford.: Jeney Zoltán. Budapest Olvasandó: Ferenczi Ilona utószavából: Louis Bourgeois, a zenész és zeneszerző Kodály Zoltán: Gyermearo. Zenei Szemle 1929, II. ötet 1 9. (So újabb iadás, pl: A zene mindenié. Budapest, ) 14

15 irodalom: Borsa Gedeon: Huszár Gál évi éneesönyve, mint zenetörténeti emlé Magyar Zene Borsa Gedeon: Huszár Gál évi éneesönyve. Irodalomtörténeti Közleménye 1976., Czeglédy Sándor: Néhány megjegyzés Huszár Gál most megtalált éneesönyvérõl. Református Egyház 28 (1976), Czeglédy Sándor: Zur Geschichte der evangelischer Kantionalbücher in Ungarn. Jahrbuch für Liturgi und Hymnologie 8 (1963), Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A 16. század dallamai. Aadémiai Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Dobszay László: A népéne I. Veszprém Dobszay László: A egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] Dobszay László: A népéne hazai története. Ténye és tanulságo. Vigilia 37 (1972) 4.sz H. Hubert Gabriella: A régi gyüleezeti éne. Universitas Kiadó Jenny, Marcus: A reformátuso hozzájárulása a századi gyüleezeti énehez és egyházzenéhez. Magyar Egyházzene II/4. Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Manuel de correction d'erreures dans la base de données. Paris I-II. (ad corpus poeticarum) Szabolcsi Bence: A zene évszázadai. Tanulmányo I. A özéportól a XVII. századig. Sajtó alá rend.: Bónis F. Bp., Tinódi zenéje A Tinódi dallamo hasonmásával és átiratával , A XVI.sz. históriás zenéje. A Hoffgreff-éneesönyv dallamaina ritiai iadásával Szendrei Jana - Dobszay László - Rajeczy Benjamin: XVI-XVII. századi dallamain a népi emléezetben I-II. Aadémiai Kiadó, Budapest Varjas Béla: A reformáció éneirodalma. A irodalom története 1600-ig. A irodalom története 1. (Szer.: Klaniczay T.), Bp. 1964,

16 II. évfolyam ÓSZB012 HÉBER NYELV 3. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Csütörtö 13,00-20,00 és Pénte 8,00-10,00 3 redit Csütörtö 14,00-15, as terem ÓSZB011 Héber nyelv 2. III. Gyaorlati jegy ZH- A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Új anyagént jelentezi a mondattan alapjaina megtanulása. Az I. és II. szemeszter anyagána átismétlése ét nagy bloban, ezeből zh. Ezzel egyidejűleg az olvasás gyaorlása véletlenszerűen választott bibliai szövegeen. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve, Bibliophilia, W. Dennis Tucer: Jonah A Handboo on the Hebrew Text (Baylor Univ. Press, 2006). A ifejezetten ilyen urzusora összeállított tanönyvet a urzus minden hallgatója megapja pdf-ben az otatótól Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! Mondattano (Davidson, Brocelmann, Williams, Michel, Joüon-Muraoa, Walte & O Connor). irodalom: ÓSZB014 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István 3 redit Kedd 10,00-11, as terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Kollovium 16

17 III. Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago: N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, R. G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, 2000; T. Römer/J-D. Macchi/C. Nihan (éds.), Introduction à l Ancien Testament, Genève: Labor et Fides, 2004; J.J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, 2004; H-C. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, ÚSZB032 GÖRÖG NYELV 3. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter és 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Csütörtö 10,00-11, as terem ÚSZB031 Görög nyelv 2. III. Gyaorlati jegy Gyaorlat övetelményei, zh./ teszt/ szóbeli felelet A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése. A 2Kor 1-4 olvasása, nyelvi elemzése, a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, ismereténe elmélyítése, újabb ismerete elsajátítása (mi mindent lehet ifejezni a ülönböző eseteel, igei 17

18 acióal, igeneveel, stb.). Újabb memoritere. A 2Kor 1-4 nyelvi elemzésével párhuzamosan a nyelvtan módszeres ismétlése és rövid teszte: hét: főnévragozás, névmáso, hét: melléneve, prepozíció, igeragozás, hét: mondattan, a további hete során mód van szóbeli feletere, valamint sor erül írásbeli zárthelyi dolgozatora. 4. Az utolsó ét héten jegylezáró felelete. Előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Teszte, zh- A jegylezáró felelethez mindeni hozza magával a ézzel írott iszótárazását a tanegység tárgyleírásában megadott újszövetségi fejezetene ez a jegy megszerzéséne feltétele A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. (Lásd SZMSZ!) A szóbeli feleletere a gyaorlati jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó ét hetében erül sor. Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000; E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999; Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage); John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965); Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958); Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992; Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben); Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe. Szeged: Agapé Ferences Nyomda és Könviadó, 1997 (másodi, változatlan iadás); J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar; J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983, Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965); David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988; Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is; Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007); valamint az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján, Karo, HTK, Tanszée, Újszövetségi Tanszé; vagy: 18

19 ÚSZB034 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Kedd 8,30-10, as terem BTHB051 Bibliaismeret 2. III. Kollovium Szóbeli vizsga Az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a szövegtörténetről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. 1. hét: A görög nyelv története: Chrys Caragounis professzor önyve alapján. 2. hét: A Bevezetéstan tárgyöre, főbb problémái, alapművei a múltban és a jelenben. 3. hét: Bevezetés a Kánontörténetbe. 4. hét: Az eretneség szerepe a ánon ialaulásában. Az Ószövetség jelentősége az újszövetségi ánon ialaulásában. 5. hét: Kánoni teintély nyomai az Újszövetségben. 6. hét: A anonizálás történeténe főbb állomásai, problémái, valamint hermeneutiai alapelve hét: A ánon ialaulásána oai. A ánonnal apcsolatos főbb óegyházi forráso, valamint hermeneutiai alapelve 2. (folytatás). 8. hét: Szövegtörténet. A tudomány történeténe főbb állomásai. A főbb ézirato. A szövegvariánso összehasonlításána szempontjai. 9. hét: A Nestle-Aland 26. vagy 27. iadású és az USB 3. vagy 4. görög Úsz-iadás ritiai apparátusána használata (ez a vallástanár-szaoso számára nincs). A szinoptius érdés. 10. hét: Máté evangéliuma ülönleges bevezetéstana (felosztás/tartalom, szerzőség, eletezési hely, eletezési idő, címzette, az egyes irato jellegzetességei, a bevezetéstan szempontjából fontos tartalmi része ismerete). 11. hét: Már evangéliuma. 12. hét: Luács evangéliuma. 13. hét: János evangéliuma. 14. hét: Az Apostolo cseleedeteiről írott önyv. 15. hét: Összefoglalás Referátum (önálló jelentezés alapján) A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! 19

20 Balla Péter: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, irodalom: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company; Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért ihíváso: Kísérlet a tudományág igazolására. 2008, Budapest: KIA, e önyvne (mely B.P. dotori disszertációjána fordítása, ill. átdolgozása) főént a 2. és 3. fejezete foglalozi a ánontörténettel; Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress; Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag; Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday; Budai Gergely Herczeg Pál: Az Újszövetség története. (Bp.: Kálvin Kiadó, 1980, utánnyomásoal); Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press; Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne fordítása ötelező tananyag); Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press; Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec; desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos; Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press; Maier, Gerhard: A történetritiai módszer vége. 1997, Budapest: Harmat; Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler; Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK; Poorny, Petr - Hecel, Ulrich: Einleitung in das Neue Testament: Seine Literatur und Theologie im Überblic. (UTB 2798) 2007, Tübingen: Mohr Siebec; Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia; Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 2005: átdolgozott, 5. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht; Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál); Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.); Theissen, Gerd: Die Entstehung des Neuen Testaments als literaturgeschichtliches Problem. 2007, Heidelberg: Universitätsverlag Winter (Bár a szerző szándéa szerint ez a önyv újszövetségi irodalomtörténet, mi mégis teinthetjü bevezetéstanna is); Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), az első, az óeresztyén irodalmat átfogóan tárgyaló ötetet újra iadtá ét részletben, 2007-ben (e önyve a ánontörténethez özölne és ismertetne so óori forrást, pl. a 4. ötet 20

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2013/2014. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend modul MINTATANTERV Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend 2009/2010 és 2010/2011 és 2011/2012 és 2012/201 és 201/2014 kód Név tanszék

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzék I. Lelkész szak (kredites és nem kredites képzés) II. Hittanoktató szak (kredites képzés) III.

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 013/014. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2014/2015. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

3. BA református hittanoktató, nappali

3. BA református hittanoktató, nappali 3. BA református hittanoktató, nappali Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. ( ószöv. bev., ószöv. bibliaismeret) Biblikus szigorlat. ( újszöv. bev., újszöv. bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés,

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

4. Protestáns teológus, esti

4. Protestáns teológus, esti 4. Protestáns teológus, esti modul MINTATANTERV Protestáns teológus szak kredites képzéséhez 2009/2010 tanszék kód Név Választhatóság Előfeltétel Félévek Kontakt óraszám/követelmény/kredit I. II. III.

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Tantárgy KOMPLEX VIZSGA Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat. (újszövetségi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2016/2017. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület teológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar. INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév. II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar. INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév. II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Bibliai tanszékcsoport a. Ószövetségi Tanszék b. Újszövetségi Tanszék c. Bibliai

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete 1. Állományfejlesztés 1. Az állományfejlesztési munka alapja a Gyűjtőköri

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben