Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév 1

2 Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti) IV. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) V. MA levelező sza (protestáns teológus alapépzéssel) VI. MA - levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VII. Szabadon választható tanegysége 1. Szemináriumo 2. Értelmiségi tanegysége 3. Szanyelvi urzuso 4. Idegen nyelvi blo 2

3 I. Teológia lelész szairány I. évfolyam ÓSZB010 HÉBER NYELV 1. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Csütörtö 13,00-20,00 és Pénte 8,00-10,00 N: 60 4 redit Csütörtö 10,00-11,30 Pénte 10,00-11, os terem I. Gyaorlati jegy Folyamatosan zh-, majd szóbeli vizsga (oll.) A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. Hangsúlyos a morfológia, a syntaxis a nyelvgyaorlat során erül előtérbe. 1. A sémi nyelve: sémi, a sémi nyelve felosztása, a héber nyelv helye. 2. Rövid héber nyelvtörténet: a héber nyelv négy orszaai, a bibliai héber jellemzői, Biblián ívüli nyelvemlée. 3. A héber írás és olvasás: az alefbét ialaulása, spirantizáció, a magánhangzó, az olvasás szabályai, acentuso. 4. Névmáso: személyes névmáso, mutató ~, érdő ~, a vonatozó ~, a határozatlan ~. 5. A főneve: nem, szám, személy, rendhagyó főneve. 6. Birtoos ragozás: status absolutus és construstus, birtorago. 7. Melléneve: a jelzős szerezet, a melléneve foozása. 8. Prepozíció: csoportosításu, ragozásu. 9. Kötőszó, határozószó. 10. Számneve (tőszámneve, sorszámneve, törtszámneve). 11. Igeragozás. Szerezeti tudnivaló: gyö, igetörzs, binján. Az erős igé ragozása, a wáw consecutivum, imperativus energicus, nun paragogicum etc. Zárthelyi dolgozato Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve, Bibliophilia, Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; az előadó által összeállított handout -o. irodalom: 3

4 Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. Pontificio Istituto Biblico, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Gyaorlati nyelvtano özül: Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Helbing & Lichtenhahn, Bázel); Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville; Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. Cambridge University Press, Cambridge. H-D. Neef, Arbeitsbuch Hebräisch (UTB 2429; Mohr Siebec, ) ÚSZB030 GÖRÖG NYELV 1. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján N: 60 4 redit 1. Kedd 13,30-15,00 2. Szerda 10,00-11, os terem I. Gyaorlati jegy Zh./teszt/szóbeli felelet Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása, a görög írásrendszer megismerése és begyaorlása, az olvasási észség megszerzése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete megszerzése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun. 1. hét: A görög írás; az olvasás gyaorlása 2. hét: a hangsúlyjele; a 2. delináció; diftongus-tövű igé praesens imperfectumi ragozása; TK I. olvasmány. 3. hét: az 1. delináció; a görög onjugáció rendszere; diftongus-tövű igé praet. imperf.; TK II. olv. 4. hét: a 3. delináció (labiáliso és gutturáliso) az imperf. coniunctivus (act.) és a praet. imperf. mediopassivi; TK III. olv. 5. hét: praesens imperf. mediopassivi; TK. III. olv. (folytatás); a 3. delináció; az imperf. coniunctivus (mp.) és participiumo; TK. IV. olv. 6. hét: lividá delinációja; az imperf. imperativus + az imperfecta actio ismétlése; magánhangzós (összevont tövű) igé ragozása; TK. V. olv. 7. hét: zárthelyi dolgozat; TK. VI. olv.; a futurum. 8. hét: nazális tövűe; TK. VI. olv. /folytatás/; a szigma-tövűe; az 1. aoristos activi. 9. hét: az 1. aoristos passivi; TK. VII. olv hét: névmáso; atématius igé; a genitivus absolutus; TK. VII. olvasmány (folytatás), memoriter. 11. hét: TK. VIII. olv. 12. hét: TK. VIII. olv. (folytatás). 13. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat. 4

5 14. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség 15. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség Teszte Két zh., előre láthatólag a 7. és 13. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete lehetősége a félév végén A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása, valamint a zárthelyi dolgozato/teszte megírása. Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). A tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000; E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999; Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage); John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965); Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958); Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992; Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben); Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe. Szeged: Agapé Ferences Nyomda és Könyviadó, 1997 (másodi, változatlan iadás) BTHB050 BIBLIAISMERET 1. Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó egyeztetés alapján: 2 redit Hétfő 8,00-9, os terem I. Kollovium A bibliaismeret első félévi otatásána célja az ószövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgató el ell, hogy sajátítsá az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szó szerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során írandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) is özöljü. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. 5

6 1. Bevezetés az Ószövetségbe: az Ószövetség népéne története, Izráel vallása, önyvei, ánon- és szövegtörténet, irodalmi műfajai, régészet és Ószövetség 2. Teremtéstörténete, őstörténet, patriarchá története, József (1Móz) 3. Izráel Egyiptomban, tíz csapás, ivonulás, pusztai vándorlás, honfoglalás (2Móz-Józs) 4. A bírá ora, harc a filiszteusoal, Sámuel, Saul, Dávid, a irályság ialaulása (Bír-Ruth-1-2Sám) 5. Salamon, az ország ettészaadása, az észai és déli országrész története (1-2Kir, 1-2Krón) 6. A babiloni fogság, a fogság prófétái, élet a fogságban; újjáépítés (Ezsdrás és Nehémiás) 7. Eszter-Jób-Zsoltáro 8. Péld-Préd-Énee 9. A prófétá 1. (Ézs-Jer-JSir) 10. A prófétá 2. (Ez-Mal) 11. Apoaliptia (Dán) és a deuteroanonius bibliai önyve 12. Összefoglalás, értéelés, jegybeírás Zárthelyi dolgozato minden óra elején (tartalmi érdése, neve, eseménye, memoritere) Az Ószövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása A zárthelyi dolgozato jegyeine alapján a félévet lezárni nem tudó (bizonytalanra álló) hallgató, ai nem írta meg egy vagy több zárthelyit, illetve aine elégtelen zárthelyijü van, azo olloviumon adna számot a tananyag elsajátításáról Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Burján T. és Pecsu O. (szer.), Bibliai iránytű. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Kiadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, Páozdy László Márton, Bibliaisola. Budapest: Kálvin Kiadó, C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, BTHB061 ÓKORI VALLÁSTÖRTÉNET Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Csütörtö 8,00-9, as terem 2 redit I. Kollovium A urzus célja az, hogy a hallgató megismerjé a vallástudomány alapfogalmait, módszereit, eredményeit; a vallástudomány, illetve vallástörténet és a teológia összefüggéseit és esetleges 6

7 ülönbözőségeit; a vallástudomány, ill. vallásfenomenológia teológiai alalmazásána lehetőségeit és orlátait. Az óori valláso részletes megismertetése. 1. A diszciplína helye, jelentősége a teológiai tanulmányo özött. Vallástudomány és eresztyén teológia. Vallástörténet és bibliai teológia. Mi a vallás? Elmélete a vallás eredetéről. A Kijelentés 2. Vallásos fogalma és életjelensége. Manaizmus, fétisizmus, animizmus, totemizmus, tabu, mágia. Természeti jelensége istenítése. Az istenfogalom fejlődéséne főbb állomásai 3. Vallásos életmód az élet megszentelése. Szent személye. Szent helye. Szent idő. Szent szava. Szent cseleménye 4. A sumér, asszír-babiloni, ánaáni (nyugat-sémi), egyiptomi, perzsa, a görög-római valláso részletes ismertetése Az ajánlott irodalomból egy az otatóval előre egyeztetett önyv ijelölt részéne önálló feldolgozása házi dolgozat formájában. Herczeg Pál (1991 és újabb iadásai): Vallástörténet. Budapest. M. Eliade (1994): Vallási hiedelme és eszmé története I-II-III. Századvég Kiadó, Budapest. = M. Eliade (2006): Vallási hiedelme és eszmé története (egy ötetben). Osiris Kiadó, Budapest. irodalom: R. Otto (1997): A Szent. Osiris Kiadó, Budapest G. van der Leeuw (2001): A vallás fenomenológiája. Osiris Kiadó, Budapest. Voigt Vilmos (2004): A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest.; Voigt Vilmos (2006): A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó, Budapest. J. Ries (2003, szer.): A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája. Typotex Kiadó, Budapest.; J. Ries (2006, szer.): A hívő ember a zsidó, a eresztény és az iszlám vallásban. Typotex Kiadó, Budapest. G. Widengren (1969): Religionsphänomenologie. De Gruyter, Berlin. D. Cupitt (én.): Eltűnt istene nyomában. A vallásosság jövője. Kulturtrade Kiadó. Pais István (1988): Ember és vallás. Adaléo a vallás ritiájához és strutúrájához. Budapest. G. J. Bellinger (1993): Nagy vallásalauz. Aadémia Kiadó, Budapest.; Bodrogi T. et al. (1978): Mitológiai ABC. Gondolat Kiadó, Budapest.; R. Graves(1985): Görög mítoszo. Európa Kiadó, Budapest; E. Hamilton (1992): Görög és római mitológia. Holnap Kiadó, Budapest.; Kerényi K. (1977): Görög mitológia. Gondolat Kiadó, Budapest.; H. Ringgren (1979): Die Religionen des Alten Orients. Göttingen. BTHB064 - PROSZEMINÁRIUM Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó 2 redit Kedd 10,00-11, os terem 7 Gyaorlati jegy

8 I. Zárthelyi dolgozat A proszeminárium célja, hogy a hallgatót bevezesse az egyetemi tanulás és teológiai tudományos muna módszertanába. Megismerteti a hallgatóat a teológiai tudományo rendszerével, felépítésével, a jegyzetelés, önyvtárazás és dolgozatírás módjaival, övetelményeivel. 1. A teológiai tudományo rendszere 2. A teológiai tudományo segédtudományai 3. Tanulásmódszertan A 4. Tanulásmódszertan B 5. Könyvtárismeret 6. Könyvtárhasználat 7. Írásbeli muná 8. A szemináriumi dolgozat 9. A TDK dolgozat 10. A szadolgozat 11. Tudományos íráso műfajai 12. ZH atív órai muna + zárthelyi dolgozat Alister McGrath: Bevezetés a eresztény teológiába (Budapest: Osiris 1995) Umberto Eco: Hogyan írjun szadolgozatot? (Budapest: Kairosz 2005) Gyurgyá János: Szerző és szeresztő éziönyve (Budapest: Osiris 2005) irodalom: Karner Károly: Bevezetés a theológiába (Budapest: 1954) Kocsis Elemér: Bevezetés a theológiába (Debrecen. 1979) Horváth Tibor-Papp István: Könyvtároso éziönyve 1-5 (Budapest: Osiris ) DOER010 HITVALLÁSISMERET 1. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szabó István 2 redit Kedd 8,00-9, os terem I. Kollovium A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne a tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 8

9 1. Hit és hitvallás. HK Isten ijelentése és a Szentírás. HH I-II 3. Az egyetlen vigasztalás és a HK néhány jellegzetessége. HK Az ember nyomorúsága, az eredendő bűn és szabad aarat érdése. HK 6-9, 11-14, HH VIII-IX 5. A szabadító személye. HK 15-19, HH XI 6. A Szentháromság Isten HK 25, HH III 7. A teremtő, mindenható Atya, a látható és láthatatlan világ HK 26, HH XI 8. A gondviselő Isten HK 27-28, HH VI 9. Krisztus hármas tiszte a mien HK Krisztus útja a megaláztatástól a felmagasztalásig HK 35-37, 40-46, 49, 52 A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Doedrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, ETRR050 EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET 1. Dr. Horváth Erzsébet Dr. Horváth Erzsébet Pénte 8,00-9, as terem Csütörtö 16,00 18,00 2 redit I. Kollovium 9

10 Vizsgálja hogyan engedelmesedett az egyház Urána, valamint miéppen hirdette és élte meg hűséggel az általa hirdetett evangéliumot. A orabeli forráso felhasználásával utatómunára és anna iértéelésére ösztönöz, több oldalról is megvilágítva a orabeli eseményeet. Az ősgyüleezettől a reformációig 1. Az egyháztörténet írása, tárgya, módszere; az egyháztörténet helye a teológiai stúdiumo özött 2. A eresztyénség létrejötte, gyüleezeti élet: hit, ultusz, szervezet, hierarchia 3. Harc a vallásszabadságért; eresztyénüldözése, eresztyénség terjedése 4. A eresztyén erölcs, egyházfegyelem az V. századig. A szerzetesi életforma ialaulása 5. Nursiai Benede forráselemzés 6. A pápaság megerősödése, apcsolata a fran uralodóal 7. A pápaság és az uralodó harca III. Ince pápáig, eresztes-hadjárato a reformációig 8. Az előreformáció szüségessége, a pápaság avignon-i fogsága, reformzsinato, Wyclif, Husz 9. A házi írásbeli dolgozat - egy-egy adott témában megbeszélése, értéelése 10. A reformáció iváltó oai, Luther élete és reformátorrá válása, 95 tétel (forráselemzés) 11. Harc a reformáció elfogadásáért az egyházi, a világi méltóságoal és a tévtanítóal 12. Luther dogmatiai vitái, Margburgi Kollovium 13. Helvét reformáció Zwingli, a 67 tétel tanulmányozása 14. Zwingli teológiája, berni disputa és úrvacsora vita. Bullinger élete és munája, Consensus Tigurinus, I. és II. Helvét Hitvallás. 15. Összefoglalás: a lutheri és a svájci reformáció eredményei, hatásai Forráselemzés és egy adott téma rövid, házi, írásbeli idolgozása Révész I. - Segesváry L., Az egyháztörténelem alapvonalai, Debrecen, (reprint 1991) Colijn, Jos, Egyháztörténelem. Sárospata, Karl Heussi, Az egyháztörténet éziönyve, Budapest, Osiris, Warga L., A eresztyén egyház történelme, Sárospata, Diarmaid MacCulloch, A reformáció története, ford. Varga Benjámin, Bp. Európa, A ezdetetől a reformációig, szer.: Dienes-Misá, Sárospata A reformáció, szer.: Dienes Dénes, Sárospata, Ulrich Gabler, Huldrych Zwingli, Kálvin Kiadó, irodalom: Adriányi G., Az egyháztörténet éziönyve, München, Baur, F. C., A eresztyén egyház a IV. V. VI. századoban, Bp Baur, F. C., A özépori eresztyén egyház, Bp Szent Ágoston vallomásai, Bp Ecclesia Augustinus, Isten városáról. I-II. Bp. 1942, Canterbury Szent Anzelm, Filozófiai és teológiai műve I., Bp. Osiris, Henry Chadwic, A orai egyház, Bp. Osiris, Bárczay Gy., Augustinus történetfilozófiája, é.n. Szent Ágoston, A eresztyén tanításról,. Bp Szent István Társulat Gergely J., A pápaság története, Bp Kossuth Corona Bamberg, Az emberség ára, Eisenstadt, Harnac, A., A szerzetesség ideáljai és története, Bp Adolf von Harnac, A eresztyénség lényege, Bp. Osiris, Louis Charpentier, A templomos lovago titai, Bp Vanyó L., Az óeresztény egyház és irodalma, Bp Szent István Társulat Vanyó L., Legyete töéletese Timó I., Keleti eresztyénség, eleti egyháza, Bp Beda Venerabilis, English Church, Edinburgh,

11 Louis Bréhier, Bizánc tündölése és hanyatlása, Bp. Bizantologiai Intézeti Alap, Bozsói Pál G., Kereszteshadjárato, Szeged, Walter Zöllner, A eresztes háború története, Bp Frantise Palacy, A huszitizmus története, Bp. Európa, Marczali H., A reformáció ora, Budapest, 1901 Masznyi E., szer. Luther Márton egyházreformáló iratai, Pozsony, 1905 Wiczián D., Luther előadói munássága, Budapest, 1930 R. Friedenthal, Luther élete és ora, Budapest, Gondolat, 1977 Erdős J., Zwingli Ulrich élete és reformátori műödése főbb vonásoban, Debrecen, 1884 Bene I., Zwingli Ulrich élete és a helvét reformáció megalapítása, Sepsi-Szentgyörgy, 1884 Soós B., Zwingli Ulrich üzdelme a római atolius egyház ellen , Debrecen, 1935 Zwingli, Comentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata, Kálvin János Társaság, Budapest, 1999 (reprint) Tamó B., Egyháztörténeti olvasmányo, Debrecen, 1907 Szántó K., A reformáció története A atolius egyház története, Budapest, 1983 O. Chadwic, A reformáció, Osiris, Budapest, 1997 A orsza egyéb forrásiadványai GYKG067 - EKKLEZIASZTIKA Dr. Nagy István Dr. Literáty Zoltán Csütörtö 13,00-14,00 Magyar 2 redit Csütörtö 14,00-15, os terem I. Gyaorlati jegy Órai muna, házidolgozat, zárthelyi dolgozat A hallgató teintélyes része erősen szeularizált háttérből érezi és nincs ellő ismeretü a Magyar Református Egyház életéről. A stúdium célja, hogy leíró tájéoztatást adjon egyházun életéről. Az eléziasztia tudománya az egyház adott pillanatában vizsgálja az egyházi életet, azaz egyház a jelenben. A tantárgyi övetelménye is erre irányulna, hogy a Református Egyház helyzetét a jelenben vizsgálja meg. Az eléziasztia a gyaorlati teológia örébe tartozi és megülönböztetendő az eléziológiától, amely rendszeres teológiai tárgy. A hallgatóna szüséges, hogy alapvető egyházi ismereteet elsajátítsana, mert csa így lehetséges a gyüleezetben végzett szolgálat eredményességére legalább ísérletet tenni. Az évözi övetelménye szűölő örben vizsgáljá az egyház és benne a lelésze helyzetét a társadalmi erettől indulva, a teológia tudományán eresztül a gyüleezeti, sőt családi erethez megérezve. 1. A Magyar Református Egyház és a mai társadalom (posztmodern és helyzetép) 2. A Magyar Református Egyház szervezeti felépítése és története 3. A gyaorlati teológia presriptiv és prosriptiv jellege 4. Egyházun igehirdetési gyaorlata 5. Egyházun diaóniája és missziója 6. A gyüleezet teológiai és elézisztaiai szempontból 11

12 7. A presbitérium munája 8. A gyüleezeti énelés helyzete 9. Kiscsoporto műödése a gyüleezetben 10. Egyház és isolaügy 11. A Budapesti Református Teológia története és a teológus diá útja 12. A lelipásztor helyzete a gyüleezetben Nagy István: A református eléziasztia nagy vonalaban, Budapest 2003 Imre Lajos: Eléziasztia, 1941 Feete Károly: A gyüleezetépítés szolgálatában Budapest 2000 Douglass: Új reformáció Budapest 2002 Douglass: Isten szereteténe ünnepe, Kálvin és Luther Kiadó 2005 Kádár Ferenc: Egyház itt és most, Az eléziasztia műveléséne alapjai, eredményei és mai lehetőségei, Dotori ézirat, Sárospata Maai Sándor: Az egyház bűnei; és Egyházi életün Válsága. Kálvin Kiadó 2005 irodalom: GYKG033 HOMILETIKA I. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 1 redit Pénte 13,00-13, os terem I. Kollovium A lelész szaos hallgató egyi legfontosabb feladata lesz az igehirdetés. Enne elméletét tartalmazza a homiletia. Az első félévben pratius homiletiával foglalozna, amelyne eretében megismeri a hallgató a prédiáció észítéséne szabályait és a felészülés folyamatát. Erre az átcsoportosításra azért van szüség, mert a hallgató arácsonyor már legációba menne, és prédiálniu ell. E stúdium segít abban, hogy elsajátítsá az alapvető ismereteet. Végigvesszü a prédiációra észülés alapszabályait so példával szemléltetve. Alapvető témaörö: 1. A észülés fontossága 2. A textus iválasztása 3. A bibliafordítás fontossága 4. Meditáció 5. Alapvető exegetiai szabályo 6. Alapvető hermeneutiai szabályo 7. A prédiáció felépítése 8. A prédiáció formába öntése 9. A prédiáció a szószéen 10. Alapvető formai és tartalmi ritériumo 12

13 Nagy István: Homiletia Budapest 2006 Nagy István: Hogyan észüljün a prédiációra? Nagyőrös 2004 Ravasz László: A gyüleezeti istentisztelet elmélete Pápa 1915 irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet)debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly: Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 GYKG065 BESZÉDTECHNIKA 1. Dr. Egeresi László Sándor Lohnné Strigens Eria 2 redit Kedd 15,00-16, os terem I. Gyaorlati jegy A tiszta, jól érthető, ifejező és szép beszéd elsajátítása a helyes, nagy apacitású reeszlégzés ialaításával és begyaorlásával, a megfelelő, erőteljes hangadás elsajátításával, a szabályos beszédritmus megteremtésével, iejtés - és ifejező gyaorlatoal. A szólamegysége felismertetése, a szövegértelmezés jártasságána ialaítása, a hangsúlyviszonyo tanulmányozása, hanglejtésvariáció gyaoroltatása, váltáso és foozáso megtanulása, a hangszíngyaorlato, a szónoi eszöztár fejlesztése, retoriai alapo. Az egyéni sajátosságo figyelembevételével személyre szabott, differenciált beszédtechniai fejlesztés. A verbális, nonverbális ommuniációs észsége további fejlesztése, a metaommuniációs jelzése jobb megértése, a beszédészség, beszédfigyelem és beszédészlelés fejlesztése, a reeszlégzés automatizálása, a hangtalan belégzés begyaorlása, a szünettartás tudatosítása, az egyenletes hangadáshoz szüséges ilégzés szabályozása. Az erőteljes mellhang és a pergő, tiszta szövegmondás ialaítása, pontos artiuláció. A hangapcsolato szabályos ejtéséne begyaorlása, a gége ímélése a feszítés-, vagy erőlödésmentes hangadás elsajátítása, tudatosítása. Az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. A szónoi beszéd alapjai a gyaorlatban. Óráon való atív részvétel, gyaorlati feladato megoldása, egy szabadon választott prózai és verses mű előadása. 13

14 Montágh Imre: Tiszta beszéd irodalom: Montágh Imre: Szó-Hang-Gesztus HIMG068 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 1. Dr. Papp Anette Hétfő 10,00-11,30 Dr. Papp Anette Hétfő 15,30 16,30 Magyar 2 redit 116-os terem I. Kollovium Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: mivel az egyházi énelés legfőbb mértée a Szentírás, ismerje meg, mit tanít a Biblia az énelésről; illetve mit tanítana reformátor elein az énelésről ismerje meg, melye Csomasz Tóth Kálmán szerint a helyes egyházi éne ismertetőjegyei ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest , Dobszay László: Az egyházzene tiszta eszméje. Magyar Egyházzene I (1993/1994), Kálvin János: Előszó a Zsoltárohoz. Zsoltár I/4. (1994) 2 3. vö.: Kálvin János: A eresztyénene... in: Goudimel, Claude: Zsoltáro Közreadja: Bólya József. Budapest eleitől #ogva... Tanulmányo a genfi zsoltáro éneléséről. ReZeM , (47 52). Bourgeois, Loys: A muzsia igaz útja. Ford.: Jeney Zoltán. Budapest Olvasandó: Ferenczi Ilona utószavából: Louis Bourgeois, a zenész és zeneszerző Kodály Zoltán: Gyermearo. Zenei Szemle 1929, II. ötet 1 9. (So újabb iadás, pl: A zene mindenié. Budapest, ) 14

15 irodalom: Borsa Gedeon: Huszár Gál évi éneesönyve, mint zenetörténeti emlé Magyar Zene Borsa Gedeon: Huszár Gál évi éneesönyve. Irodalomtörténeti Közleménye 1976., Czeglédy Sándor: Néhány megjegyzés Huszár Gál most megtalált éneesönyvérõl. Református Egyház 28 (1976), Czeglédy Sándor: Zur Geschichte der evangelischer Kantionalbücher in Ungarn. Jahrbuch für Liturgi und Hymnologie 8 (1963), Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A 16. század dallamai. Aadémiai Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Dobszay László: A népéne I. Veszprém Dobszay László: A egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] Dobszay László: A népéne hazai története. Ténye és tanulságo. Vigilia 37 (1972) 4.sz H. Hubert Gabriella: A régi gyüleezeti éne. Universitas Kiadó Jenny, Marcus: A reformátuso hozzájárulása a századi gyüleezeti énehez és egyházzenéhez. Magyar Egyházzene II/4. Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Manuel de correction d'erreures dans la base de données. Paris I-II. (ad corpus poeticarum) Szabolcsi Bence: A zene évszázadai. Tanulmányo I. A özéportól a XVII. századig. Sajtó alá rend.: Bónis F. Bp., Tinódi zenéje A Tinódi dallamo hasonmásával és átiratával , A XVI.sz. históriás zenéje. A Hoffgreff-éneesönyv dallamaina ritiai iadásával Szendrei Jana - Dobszay László - Rajeczy Benjamin: XVI-XVII. századi dallamain a népi emléezetben I-II. Aadémiai Kiadó, Budapest Varjas Béla: A reformáció éneirodalma. A irodalom története 1600-ig. A irodalom története 1. (Szer.: Klaniczay T.), Bp. 1964,

16 II. évfolyam ÓSZB012 HÉBER NYELV 3. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Csütörtö 13,00-20,00 és Pénte 8,00-10,00 3 redit Csütörtö 14,00-15, as terem ÓSZB011 Héber nyelv 2. III. Gyaorlati jegy ZH- A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Új anyagént jelentezi a mondattan alapjaina megtanulása. Az I. és II. szemeszter anyagána átismétlése ét nagy bloban, ezeből zh. Ezzel egyidejűleg az olvasás gyaorlása véletlenszerűen választott bibliai szövegeen. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve, Bibliophilia, W. Dennis Tucer: Jonah A Handboo on the Hebrew Text (Baylor Univ. Press, 2006). A ifejezetten ilyen urzusora összeállított tanönyvet a urzus minden hallgatója megapja pdf-ben az otatótól Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! Mondattano (Davidson, Brocelmann, Williams, Michel, Joüon-Muraoa, Walte & O Connor). irodalom: ÓSZB014 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István 3 redit Kedd 10,00-11, as terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Kollovium 16

17 III. Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago: N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, R. G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, 2000; T. Römer/J-D. Macchi/C. Nihan (éds.), Introduction à l Ancien Testament, Genève: Labor et Fides, 2004; J.J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, 2004; H-C. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, ÚSZB032 GÖRÖG NYELV 3. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter és 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Csütörtö 10,00-11, as terem ÚSZB031 Görög nyelv 2. III. Gyaorlati jegy Gyaorlat övetelményei, zh./ teszt/ szóbeli felelet A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése. A 2Kor 1-4 olvasása, nyelvi elemzése, a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, ismereténe elmélyítése, újabb ismerete elsajátítása (mi mindent lehet ifejezni a ülönböző eseteel, igei 17

18 acióal, igeneveel, stb.). Újabb memoritere. A 2Kor 1-4 nyelvi elemzésével párhuzamosan a nyelvtan módszeres ismétlése és rövid teszte: hét: főnévragozás, névmáso, hét: melléneve, prepozíció, igeragozás, hét: mondattan, a további hete során mód van szóbeli feletere, valamint sor erül írásbeli zárthelyi dolgozatora. 4. Az utolsó ét héten jegylezáró felelete. Előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Teszte, zh- A jegylezáró felelethez mindeni hozza magával a ézzel írott iszótárazását a tanegység tárgyleírásában megadott újszövetségi fejezetene ez a jegy megszerzéséne feltétele A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. (Lásd SZMSZ!) A szóbeli feleletere a gyaorlati jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó ét hetében erül sor. Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000; E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999; Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage); John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965); Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958); Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992; Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben); Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe. Szeged: Agapé Ferences Nyomda és Könviadó, 1997 (másodi, változatlan iadás); J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar; J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983, Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965); David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988; Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is; Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007); valamint az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján, Karo, HTK, Tanszée, Újszövetségi Tanszé; vagy: 18

19 ÚSZB034 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 3. Dotorandusz Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Kedd 8,30-10, as terem BTHB051 Bibliaismeret 2. III. Kollovium Szóbeli vizsga Az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a szövegtörténetről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. 1. hét: A görög nyelv története: Chrys Caragounis professzor önyve alapján. 2. hét: A Bevezetéstan tárgyöre, főbb problémái, alapművei a múltban és a jelenben. 3. hét: Bevezetés a Kánontörténetbe. 4. hét: Az eretneség szerepe a ánon ialaulásában. Az Ószövetség jelentősége az újszövetségi ánon ialaulásában. 5. hét: Kánoni teintély nyomai az Újszövetségben. 6. hét: A anonizálás történeténe főbb állomásai, problémái, valamint hermeneutiai alapelve hét: A ánon ialaulásána oai. A ánonnal apcsolatos főbb óegyházi forráso, valamint hermeneutiai alapelve 2. (folytatás). 8. hét: Szövegtörténet. A tudomány történeténe főbb állomásai. A főbb ézirato. A szövegvariánso összehasonlításána szempontjai. 9. hét: A Nestle-Aland 26. vagy 27. iadású és az USB 3. vagy 4. görög Úsz-iadás ritiai apparátusána használata (ez a vallástanár-szaoso számára nincs). A szinoptius érdés. 10. hét: Máté evangéliuma ülönleges bevezetéstana (felosztás/tartalom, szerzőség, eletezési hely, eletezési idő, címzette, az egyes irato jellegzetességei, a bevezetéstan szempontjából fontos tartalmi része ismerete). 11. hét: Már evangéliuma. 12. hét: Luács evangéliuma. 13. hét: János evangéliuma. 14. hét: Az Apostolo cseleedeteiről írott önyv. 15. hét: Összefoglalás Referátum (önálló jelentezés alapján) A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! 19

20 Balla Péter: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, irodalom: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company; Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért ihíváso: Kísérlet a tudományág igazolására. 2008, Budapest: KIA, e önyvne (mely B.P. dotori disszertációjána fordítása, ill. átdolgozása) főént a 2. és 3. fejezete foglalozi a ánontörténettel; Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress; Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag; Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday; Budai Gergely Herczeg Pál: Az Újszövetség története. (Bp.: Kálvin Kiadó, 1980, utánnyomásoal); Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press; Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne fordítása ötelező tananyag); Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press; Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec; desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos; Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press; Maier, Gerhard: A történetritiai módszer vége. 1997, Budapest: Harmat; Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler; Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK; Poorny, Petr - Hecel, Ulrich: Einleitung in das Neue Testament: Seine Literatur und Theologie im Überblic. (UTB 2798) 2007, Tübingen: Mohr Siebec; Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia; Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 2005: átdolgozott, 5. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht; Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál); Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.); Theissen, Gerd: Die Entstehung des Neuen Testaments als literaturgeschichtliches Problem. 2007, Heidelberg: Universitätsverlag Winter (Bár a szerző szándéa szerint ez a önyv újszövetségi irodalomtörténet, mi mégis teinthetjü bevezetéstanna is); Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), az első, az óeresztyén irodalmat átfogóan tárgyaló ötetet újra iadtá ét részletben, 2007-ben (e önyve a ánontörténethez özölne és ismertetne so óori forrást, pl. a 4. ötet 20

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Karasszon Dezső emlékének l xz TARTALOM Előszó... 15 Előszó a második kiadáshoz...

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (ábécérendben) 2010 2011 83 ALAPVETŐ ETIKA ETAE/E Esti, I. félév, előadás, 1, illetve 2 kredit Dr. Papp Miklós Az erkölcsi alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

I. szemeszter. II. szemeszter

I. szemeszter. II. szemeszter JOGÁSZ LEVELEZŐ TAGOZAT KREDITRENDSZERŰ MINTATANTERVE I. szemeszter Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE

BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE BOLDOG AKI OLVASSA 2008 A BIBLIA ÉVE BIBLIÁK B-011002 Biblia, kis családi Károli Ref. Kálvin Kiadó 2,600.- B-011005 Biblia, nagy családi Károli Ref. Kálvin Kiadó 3,200.- B-011008 A négy evangélium Ref.

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4

Szetey Szabolcs. Zoványi Jenő Ladányi Sándor: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, Budapest, 3 1977, 664-665. 4 A homiletikatörténeti kutatások problémái 1 tut Szetey Szabolcs Doktori Iskolánk ez évi konferenciájának mélyén és alapmotívumai között célkitűzésként a kutatásmódszertan feszítő kérdése húzódik meg. Minden

Részletesebben

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY Jogi alapismeretek

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Literáty Zoltán: HOMILETIKA ÉS RETORIKA Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik homiletikatörténeti áttekintés Témavezető Dr. Nagy István Társtémavezetők

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VII. évfolyam 4. szám 2011 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hetedik évfolyam, 2011/4. szám A folyóirat

Részletesebben