Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) IV. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) V. Szabadon választható tanegysége 1. Szemináriumo 2. Értelmiségi tanegysége 3. Szanyelvi urzuso 4. Idegen nyelvi blo 2

3 I. Lelész sza I. évfolyam: ÓSZB011 HÉBER NYELV 2. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor N: 60 4 redit Csütörtö 10,00-11,30 Pénte 10,00-11, as terem ÓSZB010 Héber nyelv 1. II. Kollovium A héber nyelvtan morfológiájána másodi nagy bloja. Megszerzendő ismerete: az igeragozás 2. és 3. nagy csoportjána megismerése, valamint az igealao felismeréséne begyaorlása. Emellett minden olyan gyö megtanulása, ami legalább x100 előfordul a Héber Bibliában. Ezzel egy bázisszóincs épül i az előző szemeszter lexiális anyagával együtt. Zárthelyi dolgozato (min. 4), olvasásból órai felelés folyamatosan, valamint órai teljesítménnyel lehetőség van jelese szerzésére. Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve irodalom: ÚSZB031 GÖRÖG NYELV 2. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján N: 60 4 redit 1. Kedd 13,30-15,00 2. Szerda 10,00-11, as terem ÚSZB030 Görög nyelv 1. II. Kollovium 3

4 gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása. Az olvasási észség fejlesztése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete elmélyítése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun hét: Varga Zsigmond TK olvasmányai és nyelvtani anyaga a 10. olvasmányig. Nyelvtani táblázato, memoritere. 7. hét: I. zárthelyi dolgozat hét: Varga Zsigmond TK olvasmányaiból válogatás és nyelvtani anyag a 11. olvasmánytól. Nyelvtani táblázato, memoritere hét: ismétlés 13. vagy 14. hét: II. zárthelyi dolgozat. 15. hét: szóbeli feleletere lehetőség A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A olloviumi vizsgára állás feltétele a rövid teszte és a ét nagy zárthelyi dolgozat megírása. Zh- a szorgalmi idő özepén és végén Szóbeli feleletere lehetőség a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB051 BIBLIAISMERET 2. Dr. Zsengellér József Dr. Pecsu Ottó es egyeztetés alapján: N: 45 3 redit Hétfő 9,00-11, as terem BTHB050 Bibliaismeret 1. Kollovium 4

5 II. A bibliaismeret másodi félévi otatásána célja az újszövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgatóna el ell sajátítaniu az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, témáal, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szó szerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során, minden órán az előző óra anyagából megírandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) is özöljü, az ún. Bibliaismereti éziönyv alapján. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Fontosságát mutatja, hogy erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. Bevezetés az Újszövetségbe, az intertestamentális or és Jézus születéséne ora (rövid ortörténet), szinoptius evangéliumo: Már, szinoptius evangéliumo: Máté, szinoptius evangéliumo: Luács és az Apostolo Cseleedetei, János evangéliuma és a jánosi levele, bevezetés Pál leveleihez, a Római levél, a orinthusi levelezés, Pál egyéb levelei, a Zsidóhoz írt levél és az egyetemes (atolius) levele, a Jelenése önyve, orai extraanonius irato (aporifo, apostoli atyá) Zárthelyi dolgozato (tartalmi érdése, memoritere, ifejtendő érdése); az Újszövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása, órai ativitás Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 1996; Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 2004; C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, 1997; Burján Tamás-Pecsu Ottó (szer.), Bibliai iránytű. Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, 2010; iadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, 1999, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, 1991, Szathmáry Sándor, Bibliaismeret 2. Budapest: Ref. Sajtóosztály, DOER011 HITVALLÁSISMERET 2. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc 2 redit Kedd 8,00-9, as terem DOER010 Hitvallásismeret 1. II. Kollovium 5

6 A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne az alapvető tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. 1. A Szentléle és az egyház. HK HH XVII-XVIII 2. Isten egyelmi iválasztása és a megigazulás, megszentelődés. HK HH X.XV-XVI 3. A Sáramentumo: a szent eresztség. HK HH XIX.XX 4. Az úri szent vacsora. HK HH XXI. 5. A ulcso hatalma HK A bűnbánat és megtérés HK Isten törvénye. HK HH XII. 8. A Tízparancsolat: Az első őtábla parancsolatai HK A másodi őtábla parancsolatai HK Az imádozásról HK 116. HH XXIII.-XXVII. 11. A hitvalláso ülönleges összefüggései A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó. Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás ázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár, Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Dordrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, FILR030 BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA Dr. Pethő Sándor Dr. Pethő Sándor N: 15 Pénte 9,00-9, as terem --- 6

7 1 redit II. Kollovium Szóbeli vizsga A tantárgy proedeutiai jellegű. Elsődleges célja, hogy a hallgatót megismertesse a nyugati filozófiai gondolodás alapategóriáival, történeténe fontosabb oraszaaival. A urzus során a hallgató elsajátíthatjá a filozófiai gondolodás alapelemeit, megismeredhetne a filozófia fontosabb területeivel, beteintést nyerhetne az e területeen megfogalmazódott problémába, illetve a velü apcsolatos érdésere adott meghatározó jellegű válaszora. Az óráon való atív részvétel, részvétel a forrásirodalom feldolgozásában. Kötelező: A. Azenbacher: Bevezetés a filozófiába. Budapest, , , o. Nigel Warburton, A filozófia világa, Budapest,1993. Kötelező forrásirodalom: A Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény), (szer. Steiger Kornél), Budapest, 1992 egészében, ülönös teintettel az alábbi részere: old. Héraleitosz B old. Platón, Phaidón, 95b-107b old. Arisztotelész, Politia III,1,6,7. fejezet old. Augustinus, Vallomáso, VII,5, 10-11;8, old. Anzelm, Proslogion, 2. fejezet old. Th. Hobbes, Leviatán, (részlete) old. J.J. Rousseau, A társadalmi szerződésről (részlet) old. G.W.Fr. Hegel, A filozófiai tudományo encilopédiájána alapvonalai (részlet) old. K. Marx, Tézise Feuerbachról H. Bergson, Bevezetés a metafiziába (részlet) K. Jaspers, Bevezetés a filozófiába (részlet) irodalom: A hallgatói érdelődésne megfelelően az órán erül iadásra. GYKG034 HOMILETIKA II. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 Csütörtö 9,00-9, as terem GYKG033 Homiletia I. 1 redit II. Kollovium 7

8 A stúdium célja, hogy a hallgató megismeredjene a legnagyobb prédiátoro műveivel, és prédiációirodalom lassziusaina példáiból tanuljana. A nagy igehirdető prédiációiból válogatun, amelyeet ismertetün, és megbeszéljü a tanulságoat. Ilyen módon segítséget apna a hallgató, hogy magu is minél jobb igehirdetéseet észítsene. Az alábbi igehirdető prédiációiból válogatun: - Walter Lüthi - Robertson - Spurgeon - Ravasz László - Joó Sándor - Gyöössy Endre - Szabó Imre. A hallgató prédiációs öteteet tanulmányozna megadott szemponto szerint. A félév során egy önálló prédiációt ell mindenine elészítenie. irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet) Debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly: Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata 1992 Prédiációs ötete GYKG020 - LITURGIKA Dr. Nagy István Dr. Nagy István 2 redit Csütörtö 14,00-15, as terem --- II. Kollovium A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendjéne történetét, elvi alapjait és mai gyaorlatát ismeri meg a hallgató 8

9 A református egyház liturgiai szabályaina megismerése, és a ülönböző ágendá átteintése. A leendő lelipásztoro liturguso is leszne, így eze az ismerete nélülözhetetlenee. Témaörö: 1. A liturgia neve, feladata, helye a gyaorlati teológiában 2. Istentisztelet az Ószövetségben 3. Istentisztelet az Újszövetségben 4. Az istentisztelet alapérdései 5. A liturgus 6. Az istentisztelet ideje 7. Az istentisztelet helye és a felszerelési tárgya 8. Az istentisztelet elemei 9. Az istentisztelet fajtái 10. Sáramentumos istentisztelet 11. Istentiszteleti rendtartás (sorrend) A hallgató a félév során ülönböző típusú istentiszteleti formáat látogatna, és erről rövid referátumot írna. Nagy István: Liturgia Budapest 2005 Pásztor János: Liturgia Komarno 2002 irodalom: A lelész mint, avagy mintalelész Debrecen 1940 Apostoli atyá (szer. Vanyó László) Budapest 1980 Bodonhelyi József: Liturgia Budapest 1966 Boross Géza: A liturgia vázlata Czeglédy Sándor: Liturgia Debrecen 1959 Istentiszteleti rendtartás Budapest 2004 Kálvin: Institutio Kozma Zsolt: Liturgia Kolozsvár 2000 MORE Törvényönyve Nagy Ágena Budapest 1927 Nagy István: A azuáliá homiletiuma Budapest 2004 Nagy István: Az Újszövetség ulcsfogalmai Nagyőrös 1999 Pásztor János: Kis Ágenda Komarno 2004 Ravasz: A gyüleezteti igehirdetés elmélete Pápa 1915 Szénási Sándor: Ünnepein Budapest 1997 Szőnyi György: Liturgia Sárospata é.n. Tanulmányo az evangélium szerint reformált eresztyén gyüleezet istentiszteletéről (szer. Bartha Tibor) Budapest 1977 GYKG069 - RETORIKA Dr. Horváth Erzsébet Dr. Literáty Zoltán Szerda 8,00-9, as terem --- 9

10 2 redit II. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat, órai muna A beszéd, a hatás, az értéelés és értelmezés folyamatána ismerete. A retorius (intencionális) beszédhez szüséges gondolodásmód ialaítása, ehhez szüséges olvasmányo ismerete. A homiletia és a retoria özötti apcsolat elemzése. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat, órai muna irodalom: HIMG069 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 2. Dr. Papp Anette Tantárgy előadója/i: Dr. Papp Anette Hétfő 14,00-15, as terem --- Hétfő 12,00-14,00;15,30-16,30 1 redit II. Kollovium írásbeli és szóbeli vizsga Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit szerezzen alapvető ismereteet a 16. századi német orálról ismerje meg éneesönyvün humanista metrius éneeit mélyítse el a genfi zsoltárról szerzett ismereteit szerezzen alapvető ismereteet a század illetve európai egyházzene történetéről 10

11 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán:Egyházi művelődésün a zenetudomány türében. Theologiai Szemle 4 (1961) Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Szilvás-Ujfalvi Imre helye a zenetörténetben, in: A Ráday Gyűjtemény évönyve II (1981), Csomasz Tóth Kálmán: Szenci Molnár Albert és a zenei írásbeliség. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A négyszáz éves genfi zsoltár tanulságai. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Ecsedi Zsuzsanna: Éneesönyvün néhány Luther-éneérõl. Magyar Egyházzene VI. (1998/1999), Csomasz Tóth Kálmán: Isolai éneotatás, in: Magyarország zenetörténete II, Szeresztette Bárdos Kornél. Aadémiai Kiadó Budapest 1990, irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A protestáns egyházi népéne a XVII-XVIII. században. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Die Melodien des Lutherliedes in Ungarn. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 10 (1968), Dobszay László: A népéne I. Veszprém Dobszay László: A egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] Dürr, Alfred: Das protestantische Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert: Text-, musi- und theologiegeschichtliche Probleme. Wiesbaden, Harrasowitz, Ecsedi Zsuzsanna: Luther-énee a evangélius éneesönyveben. Egyházzene-dotori disszertáció, III. MTA Támogatott Kutatóhelye Irodája Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Hahn, Gerald Henys, Jürgen (Hrsg.): Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, Band 3: Liederunde. Göttingen (ab 2000 in Einzelheften) Herbst, Wolfgang (Hrsg.): Wer ist wer im Gesangbuch? 2., durchgesehene und atualisierte Auflage, Vandenhoec & Ruprecht, Göttingen 2001 Jenny, Marus: Luther, Zwingli, Kalvin in ihren Liedern. Zürich, Theologischer Verlag Mahrenholz, Christhard Söhngen, Osar Schliße, Otto (Hrsg.): Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch, Band 3: Liederunde. Göttingen Moser, Hans Joachim: Die Melodien der Lutherlieder, Welt des Gesangbuchs, Heft 4., Hamburg und Leipzig, Rößler, Martin: Liedmacher im Gesangbuch. Liedgeschichte in Lebensbildern. Calwer Verlag Stuttgart Varjas Béla: A reformáció éneirodalma, in: A irodalom története 1600-ig. A irodalom története I. Szeresztette: Klaniczay Tibor, Budapest 1964, Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, 6 Bände, Gütersloh,

12 LSVL011 LATIN NYELV 2. Dr. Kendeffy Gábor Dr. Kendeffy Gábor Pénte 9,00-10,00 2 redit Hétfő 16,00-17,30 (1.csoport)* Kedd 10,00-11,30 (2.csoport)* 123-as terem LSVL010 Latin nyelv 1. II. (*Az 1. csoport: Baán Márton Botond Korsós Tamás; a 2. csoport: Lugosi Lili Weiner Zoltán) A latin nyelv alapjaina elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv alapján. 1. hét: F-M: I/3 2. hét: F-M: I/3 3. hét: F-M: I/4 4. hét: F-M: I/4 5. hét: F-M: I/5 6. hét: F-M: I/5 7. hét: F-M: I/6 8. hét: F-M: I/6 9. hét: F-M: I/6 10. hét: F-M: II/1 11. hét: F-M: I/1 12. hét: zh 13. hét: e lezárása új anyag megtanulása, házi feladat óráról órára órai muna zárthelyi Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Szabadi István: Latin nyelvtan (református teológiai hallgató számára). Sárospata, 2002 Györösy Alajos: Latin éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. Magyar Eletronius Könyvtár Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest 12

13 II. évfolyam: ÓSZB001 ÓSZÖVETSÉGI SZIGORLAT (HÉBER NYELV, ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS, BIBLIAISMERET) Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István N: 0 0 redit ÓSZB015 Ószövetségi bevezetés 2. IV. Szigorlat irodalom: ÓSZB013 HÉBER NYELV 4. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor 3 redit Csütörtö 14,00-15, ös terem ÓSZB012 Héber nyelv 3. IV. Bibliai szövegeel ismeredés Zárthelyi dolgozato (min. 4), olvasásból órai felelés folyamatosan, valamint órai teljesítménnyel lehetőség van jelese szerzésére. BHS 13

14 Dr. Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tanönyve Vance: Ruth. Practical Worboo (2006, pdf-ban mindeni megapja) irodalom: HALOT, BDB, ThWAT, IDB, THAT ÓSZB015 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Karasszon István Dr. Karasszon István Kedd 10,00-11, ös terem ÓSZB014 Ószövetségi bevezetés 1. 2 redit IV. Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, irodalom: ÚSZB033 GÖRÖG NYELV 4. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 3 redit Csütörtö 10,00-11, ös terem ÚSZB032 Görög nyelv 3. 14

15 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján IV. gyaorlat övetelményei, zh./teszt/szóbeli A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése hét: Római levél 1-3. fejezeténe olvasása, fordítása, nyelvtani elemzése, és a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, táblázato ismétlése. Újabb memoritere, mondattani részlete. 11. hét: összefoglalás 12. hét: félévzáró zárthelyi dolgozat hét: szóbeli felelete, gya.jegye 15. hét: szóbeli felelete, gya.jegye javítási lehetősége A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A szóbeli feleletere a gya.jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó három hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz Zh Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2010 (negyedi iadás). Az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján: irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög- szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög- szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben) J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) 15

16 David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög- éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007). ÚSZB035 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 2. Dr. Balla Péter 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Előzetes es egyeztetés alapján 2. Pénte 13,30-14,30, valamint előzetes egyeztetés alapján 2 redit Kedd 8,30-10, ös terem ÚSZB034 Újszövetségi bevezetés 1. IV. Kollovium Szóbeli vizsga A tárgy feladata az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. Különleges (speciális) bevezetéstan az Újszövetség önyveihez a Római levéltől a Jelenése önyvéig. Pál élete, Pál levelei. Újszövetségi aporif irodalom. Hermeneutiai szemponto. A főbb utatói nézete, alternatívá megismerése. Egyéni mérlegelési észség ialaítása. Referátum (önálló jelentezés alapján) Balla Péter: Az újszövetségi irato és anonius gyűjteményü ialaulásána története (2005) átdolgozott, másodi iadása: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez 16

17 természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! (Az első félévben elészített ilyen füzet a 2. félévben is használható aár a bevezetéstanilag fontos szaaszora utalásoal iegészítve!) irodalom: Achtemeier, Paul J. - Green, Joel B. - Thompson, Marianne Meye: Introducing the New Testament: Its Literature and Theology. 2001, Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Company Benyi György: Az Újszövetségi Szentírás eletezés- és utatástörténete. Másodi ötet: Introductio specialis, 1995, Szeged: JATEPress Broer, Ingo: Einleitung in das Neue Testament. 2 vols, vol. 1: 1998, vol. 2: 2001, Würzburg: Echter Verlag Brown, Raymond E.: An Introduction to the New Testament. 1997, New Yor: Doubleday Burett, Delbert: An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity. 2002, Cambridge: Cambridge University Press Carson, D. A. - Moo, Douglas J. - Morris, Leon: An Introduction to the New Testament. 1992, Leicester: Inter-Varsity Press (IVP), and Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House Carson, D. A. - Moo, Douglas J.: An Introduction to the New Testament. Second edition. 2005, Grand Rapids, Mich.: Zondervan (enne fordítása ötelező tananyag) Childs, Brevard S.: The New Testament as Canon: An Introduction. 1984, London: SCM Press Conzelmann, Hans - Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. (UTB 52) 1988: 9. iadás, 2000: 13., újból átdolgozott iadás, 2004: átnézett iadás, Tübingen: Mohr Siebec desilva, David A.: An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 2004, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, Leicester: Apollos Ehrman, Bart D.: The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings (third edn, orig.: 2000), New Yor - Oxford: Oxford University Press Guthrie, Donald: New Testament Introduction. (Third Edition, revised, in one volume.) 1970, Leicester: Inter-Varsity Press Kümmel, Werner Georg: Einleitung in das Neue Testament. 1983: 21. iadás, ezzel azonos szövegű iadás: Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989; Heidelberg: Quelle & Meyer (Angol ford. H. C. Kee által, Introduction to the New Testament. 1975, Nashville: Abingdon Press.) Marshall, I. Howard - Travis, Stephen - Paul, Ian: Exploring the New Testament. Vol. 2: A Guide to the Letters and Revelation. 2002, Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press Mauerhofer, Erich: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 2 Bände (David Gysel átdolgozásában) 1995, Stuttgart: Hänssler Moffatt, James: An Introduction to the Literature of the New Testament. (Third and revised edition.) 1918, Edinburgh: T & T Clar Nagy István: Az Újszövetség önyveine ismertetése. 1995, Nagyőrös: KRE TFK Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetés. 1979, Budapest: Evangélius Teológiai Aadémia Roloff, Jürgen: Arbeitsbuch zum Neuen Testament. 1977, Berlin: EVA, 1984, Neues Testament címmel 1999-ben jelent meg a 7., teljesen átdolgozott iadás. Roloff, Jürgen: Einführung in das Neue Testament. 1995, Stuttgart: Philipp Reclam Schene, Hans-Martin - Fischer, Karl Martin: Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. I.: Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus, 1978, II.: Die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften, 1979, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt Schnelle, Udo: Einleitung in das Neue Testament. (UTB 1830) 1996: 2. iadás, 2002: átdolgozott, 4. iadás, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht Schweizer, Eduard: Theologische Einleitung in das Neue Testament. 1989, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht (Angol ford. O. C. Dean által, A Theological Introduction to the New Testament. 1991, Nashville: Abingdon Press; a ford. megjelent 2004-ben a Kálvin Kiadónál.) Theissen, Gerd: Das Neue Testament. 2002, 2004: átnézett, 2. iadás, München: C. H. Bec (Angol ford. John Bowden által, Fortress Introduction to the New Testament. 2003, Minneapolis: Fortress Press.) Varga, Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés. Debrecen: Református Theologiai Aadémia: 1979, LUX: 2000 (új iadás, szer. Szathmáry Sándor) 17

18 Vielhauer, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur: Einleitung in das Neue Testament, die Aporyphen und die Apostolischen Väter. 1975, átnézett iadás: 1978, ugyanez újra nyomtatva ben, Berlin - New Yor: Walter de Gruyter Wolde, G. (ed.): Einleitung ins Neue Testament: Aus Schleiermacher s hand-schriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen. 1845, Berlin: bei G. Reimer Zahn, Theodor B.: Introduction to the New Testament. 3 vols. (transl. from the third German edition by J. M. Trout, et al.) 1909, Edinburgh: T & T Clar Valamint: Vanyó László (szer.): Óeresztény író c. sorozat első négy ötete (Szent István Társulat), ill. Cseri Kálmán: Pál apostol. Peter Wic: Pál: A eresztyénség tanítója. (mindettő: Kálvin Kiadó). Az Aporif irodalomhoz megado ajánlott szairodalmat a bevezetésani tanönyvem (Az újszövetségi irato története) utolsó fejezetében. BTHB062 IZRAEL VALLÁSTÖRTÉNETE Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József 2 redit Csütörtö 8,00-9, ös terem --- IV. Kollovium A urzus során a hallgató megismeredne az óori Izrael vallásával, anna bibliai és Biblián ívüli szöveges forrásaival és tárgyi emléeivel. Az összehasonlító és elemző bemutatás révén teljes omplexitásába és történeti változásaiba nyerhetne beteintést. Az izraeli vallás elemeine és gyaorlatána bemutatásával a bibliai szöveg jobb megértésére juthatna el a hallgató. Történeti orszao és vallástörténeti változáso A jahvizmus előzményei: Szíro-palesztinai valláso A jahvizmus születése : monolatria-henoteizmus-monoteizus Klasszius jahvizmus a irályság idején: Izrael és Júda vallásai Fogság utáni vallásosság Jehud és Samerin provinciában Hellenisztius-római ori izraeli vallásosság Áldozato Ünnepe Templomo Papság Karasszon István: Az óizraeli vallás, Budapest Xeravits Géza: Tanulmányo az óori Izraeli ultuszáról (Simeon önyve 2.) Pápa-Budapest irodalom: Mircea Eliade: Vallási hiedelme és eszmé története I. Budapest

19 Ziony Zevit: Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London 2001 Patric D. Miller: Religion of Ancient Israel, Louisville Kent Rainer Albertz: Religionsgeschichte Israels in altesttamentlichen Zeit I-II. Göttingen BTHB055 BIBLIAI KORTÖRTÉNET 2. Dr. Zsengellér József Dr. Zsengellér József Szerda 10,00-11, ös terem BTHB054 Bibliai ortörténet 1. 2 redit IV. Kollovium A tanegység célja megismertetni a hallgatóal Izrael történeténe hellenisztius és római ori történelmét. Azt a özeget, melyben az ószövetségi ánon ialault, illetve amelyben az Újszövetség eseményei játszódta. Enne során beteintést nyerhetne a hellenisztius birodalma, és a római birodalom műödésébe, szellemi özegébe. Részletesen vizsgálhatjá a zsidóságon belül ialauló vallási irányvonala eredőit és üzdelmeit. A orabeli szövege megismerésével összehasonlíthatjá a bibliai és nem bibliai szerző szociológiai és politiai hátterét. A helleniszius or nagypolitiai eseményei A hellenizmus és judaizmus találozásána politiai hatásai A maabeus felelés és a hamóneus irályság A Római birodalom és Izrael Heródes és utódai A eresztyénség megjelenése Az 1. zsidó háború és hatása zsidóra és eresztyénere A Bar-Kochba felelés Zárthelyi dolgozat az első három témaörből Karasszon István (1991) Izrael története (jegyzet) Budapest H. Jagersma (1991) Izrael története 2. Budapest irodalom: H.H. Ben-Sasson (1969) A History of the Jewish People, London J. Allerhand (1987) A zsidóság története, Budapest E. Fergusson (1999) A ereszténység bölcsője Budapest, Osiris S. Schwartz (2001) Imperialism and Jewish Society, 200 B:C:E: to 640 C:E. Princeton E.Haag (2003) Das Hellenistische Zeitalter Stuttgart, Kohlhammer 19

20 DOER014 - DOGMATÖRTÉNET Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc Hétfő 8,00-9, ös terem DOER013 Dogmatia prolegomena 2 redit IV. Kollovium A dogmatörténet átfogó megismertetése a hallgatóal. Az előadáso során a hallgató megismeredne a dogmá ialaulását befolyásoló filozófiai és történeti háttérrel, a nagy hitvitáal, a ülönböző teológiai irányzato jellegzetességeivel és problémáival. 1. A hitvallás, a tan és a hagyományozódás problémája az ősegyházban. A neoplatonizmus. Az apostoli atyá, apologétá. (T.Lane, 8-16,18-21; McGrath 29-39; J.Hill ; ) 2. Keleti és nyugati orai egyházatyá. Trinitástani és risztológia vitá. Eretnesége és egyetemes zsinato (T.Lane 16-18, 21-28, 29-33, 38-40; McGrath 39-42, , ; ; J.Hill Hitvallásain c. önyv függelée). 3. Augustinus (T.Lane 45-50; McGrath 42-44, , , ; J.Hill 70-84) 4. A eleti hagyomány és épvita (T. Lane ; J.Hill ) 5. ZH (A fentie + Kálvin o.) 6. A özépori teológia (T.Lane 91-98, ; McGrath 46-54, 59-68, ; J.Hill ) 7. A reformáció teológiai irányai (T.Lane , ; McGrath 69-79, J.Hill ) 8. A protestáns ortodoxia (T.Lane ; McGrath 80-83, ; J.Hill ). 9. A felvilágosodás és a teológia (T. Lane ; McGrath ; J.Hill , ) 10. A neo-ortodoxia és belső vitái (T. Lane ; McGrath ; J.Hill ). 11. Néhány XX. századi teológiai irányzat (T.Lane ; McGrath ; J.Hill , , ). 12. Másodi ZH. (A fentie + Kálvin ) 2 zárthelyi dolgozat eretében számadás az átvett anyagról T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiábam, Budapest, 1995 J.Hill, A eresztény gondolodás története, Atheneum (Budapest ) Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 irodalom: T. Lane: A eresztyén gondolozás rövid története, Budapest, A.E.McGrath, Bevezetés a eresztyén teológiába, Budapest, 1995 M.E.Osterhaven: Az egyház hite. Történelmi fejlődés ref. Szempontból, Budapest, 1995 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra, Budapest, 1986 Adolf von Harnac, Dogmatörténet, Szentendre, Bernhard Lohse, A short History of Christian Doctrine, Philadelphia, J.N.D. Kelly: Early Christian Doctrines,New Yor,

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 013/014. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend modul MINTATANTERV Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend 2009/2010 és 2010/2011 és 2011/2012 és 2012/201 és 201/2014 kód Név tanszék

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2013/2014. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

3. BA református hittanoktató, nappali

3. BA református hittanoktató, nappali 3. BA református hittanoktató, nappali Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. ( ószöv. bev., ószöv. bibliaismeret) Biblikus szigorlat. ( újszöv. bev., újszöv. bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés,

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Tantárgy KOMPLEX VIZSGA Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat. (újszövetségi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2014/2015. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzék I. Lelkész szak (kredites és nem kredites képzés) II. Hittanoktató szak (kredites képzés) III.

Részletesebben

4. Protestáns teológus, esti

4. Protestáns teológus, esti 4. Protestáns teológus, esti modul MINTATANTERV Protestáns teológus szak kredites képzéséhez 2009/2010 tanszék kód Név Választhatóság Előfeltétel Félévek Kontakt óraszám/követelmény/kredit I. II. III.

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2016/2017. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Református teológia szak lelkészi szakirány (egységes, osztatlan képzés) Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Sárospataki Református Teológiai Akadémia FI32388 A szak megnevezése: református teológia

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület teológia

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző és Zenepedagógia Intézet 1.4

Részletesebben

Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné. Szerkesztette: Dr.

Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné. Szerkesztette: Dr. Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóépző Kar adta i Techniai szeresztő: Göröcs Dora és Hilbert Mátyásné Szeresztette: Dr. Demeter Katalin Felelős iadó: Dr. Mionya György déán Tartalomjegyzé Bevezetés

Részletesebben