HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek"

Átírás

1 i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Vladár Gábor: Miért fér meg Pál és Jakab a Bibliában? (recenzió) Reformátusok Lapja december Denke Gergely: Ifj. Fekete Károly: Jakab apostol levelének magyarázata. (recenzió) Lelkészegyesület 1996/ i ı [Szigeti Jenı]: Jakab apostol levelének magyarázata. Ifj. Fekete Károly könyvérıl. Lelkésztájékoztató A lelkészi osztály lapja 1994/ Nagy Tünde: Jakab apostol levele könyvjelzı. Hajdú-Bihari Napló március Péter Miklós: Ifj. Fekete Károly: Jakab apostol levelének magyarázata. Református Szemle 1995/ Hafenscher Károly: Néhány könyv, amit minden kollégának ajánlhatok. (recenzió) Lelkipásztor 1995/ Dr. Balla Péter: Egy újabb Jakab-kommentárról. (recenzió) Református Egyház 1995/ Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp Vladár Gábor: Jakab levele. In: Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin Kiadó. Bp Geréb Zsolt: Az utóbbi évtized magyar nyelvő újszövetségi teológiai irodalma ( ) In: Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok ( ). Partium Kiadó. Oradea (Nagyvárad) Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus győjteményük kialakulásának története (Bevezetéstani alternatívák) KGRE Hittudományi Kar. Bp Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus győjteményük kialakulásának története (Bevezetéstani alternatívák) KGRE Hittudományi Kar. Bp Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus győjteményük kialakulásának története (Bevezetéstani alternatívák) KGRE Hittudományi Kar. Bp (irodalomjegyzékben) Korponai Gábor: Magyar biblikus irodalom ig: http.// Pecsuk Ottó: A kísértésrıl. Igazság és Élet 2008/ (bibliográfiában) Kozma Zsolt: Másodkézbıl. Magyar nyelvő kommentárok és textuárium. Kolozsvár Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága (52 db) Elsı kiadás: Dissertationes Theologicae 3. Ref. Kollégium Sokszorosító Irodája. Debrecen ISSN ISBN Kozma Zsolt: Referátum ifj. Fekete Károly Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága c. doktori dolgozatáról. (Kolozsvár-Debrecen Disszertáció-ismertetés) Confessio 1996/ Kovács Tibor: Hogy az egyház egyház legyen (recenzió). Reformátusok Lapja május Pásztor János: Jos Colijn: Kicsoda ellenünk? Confessio 1998/ (3. jegyzet) 4. - Kozma Zsolt: Makkai Sándor egykor és most. Korunk 1999/2. 9. (2. jegyzet) 5. - Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan mőködik III. Harmat Kiadó PMTI. Bp (52. jegyzet) 6. - Fazakas Sándor: Új egyház felé? A második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái. Dissertationes Theologicae 4. Debrecen (185. jegyzet) 7. - Fazakas Sándor: Új egyház felé? A második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái. Dissertationes Theologicae 4. Debrecen (irodalomjegyzékben) 8. - Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés. Erdélyi Református Egyházkerület Kiadása. Kolozsvár jegyzet Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés. Erdélyi Református Egyházkerület Kiadása. Kolozsvár jegyzet. 1

2 10. - Cseke Péter: Egy megírásra váró szintézis. Erdélyi magyar szellemi élet a két háború között. Forrás 2001/ Barabási Endre: Vécsi Szövetség. Református Szemle 2002/ (1. jegyzet) Barabási Endre: Vécsi Szövetség. Református Szemle 2002/ (5. jegyzet) Barabási Endre: Vécsi Szövetség. Református Szemle 2002/ (7. jegyzet) Pásztor János: Isten népe a misszió népe. Confessio 2002/ Pásztor János: Isten népe a misszió népe. Confessio 2002/ (4. jegyzet) Pásztor János: Isten népe a misszió népe. Confessio 2002/ (5. jegyzet) Veress Károly: Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei. In: Tonk Márton-Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Sapientia Könyvek. Scientia Kiadó. Kolozsvár Veress Károly: Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei. In: Tonk Márton-Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Sapientia Könyvek. Scientia Kiadó. Kolozsvár (szakirodalom között) Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Cseke Péter: Idırobbanás. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a szellemi útkeresés mőhelytörténetébıl. Széphalom Könyvmőhely. Budapest Kovács József: A Magyarországi Református Egyház 1948/51-es liturgiai reformja. Sárospataki Füzetek 2003/ (37. jegyzet) Kovács József: A Magyarországi Református Egyház 1948/51-es liturgiai reformja. Sárospataki Füzetek 2003/ (72. jegyzet) Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (4. jegyzet) Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (54. jegyzet) Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (2. jegyzet) Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (irodalomjegyzék) Kádár Ferenc: Gyakorlati teológiai bevezetés. Sárospatak Boross Géza: Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a XX. Században. Studia Carolensia 2003/ Boross Géza: A magyar református gyakorlati teológia eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (+ 4. jegyzet) Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (+ 36. jegyzet) Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp Geréb Zsolt: Hogyan tükrözıdnek a református hitvallások szempontjai a 20. századi erdélyi református exegetikai irodalomban. In: Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok ( ). Partium Kiadó. Oradea (Nagyvárad) (6. jegyzet) Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (7. jegyzet) Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (188. jegyzet) Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (228. jegyzet) Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (239. jegyzet) Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (irodalomjegyzék) László Gonda: The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. BoekencentrumZoetermeer

3 40. - László Gonda: The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. BoekencentrumZoetermeer lábjegyzet László Gonda: The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. BoekencentrumZoetermeer (Tan)Könyvajánló. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványaiból. Magyar Felsıoktatás 2000/ Második kiadás: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár Juhász Tamás: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma. In: Tánczos Vilmos-Tıkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeirıl. I. kötet. Scientia Kiadó Kolozsvár Juhász Tamás: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma. In: Tánczos Vilmos-Tıkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások közötti eredményeirıl. I. kötet. Scientia Kiadó Kolozsvár Jakab Bálint: A református öntudat ébresztıje (recenzió). Az Út 2003/ Kulin Borbála: Ifj. Fekete Károly: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága (recenzió). Magyar Református Nevelés 2000/ Jakab Sándor: Az egyház szisztematikus missziói munkája. Református Egyház 2008/ lábjegyzet Kurta József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos ( ). Az Út 2006/ lábjegyzet Kurta József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos ( ). Az Út 2006/ lábjegyzet Kurta József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos ( ). Az Út 2006/ lábjegyzet Kurta József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos ( ). Az Út 2006/ lábjegyzet Kurta József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos ( ). Az Út 2006/ lábjegyzet. Egyházunk egyik ébresztıje: Makkai Sándor (8 db) Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Pásztor János: Egyházunk egyik ébresztıje: Makkai Sándor. Református Tiszántúl 2001/ Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes 65. (irodalomjegyzék) 5. - Gonda László: Ifj. Fekete Károly: Egyházunk egyik ébresztıje: Makkai Sándor. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2001/ Kolumbán Vilmos: ifj. Fekete Károly: Egyházunk egyik ébresztıje: Makkai Sándor (recenzió). Református Szemle 2001/ László Gonda: The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. BoekencentrumZoetermeer lábjegyzet László Gonda: The Service of Evangelism, the Evangelism of Service. BoekencentrumZoetermeer232. Ifj. Fekete Károly Sepsy Károly: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életébıl. Debrecen ISBN (5 db) 1. - Berkesi Sándor: Könyvismertetı Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életébıl. (recenzió) ZeneSzó 2001.? szám 13. oldal Berkesi Sándor: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életébıl. Nagytemplomi Gyülekezeti Élet 2001/ Solymosi Ferenc-Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarországi Orgonák Alapítvány. Kiskunhalas Solymosi Ferenc-Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarországi Orgonák Alapítvány. Kiskunhalas Solymosi Ferenc-Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarországi Orgonák Alapítvány. Kiskunhalas Szigethy Gyula emlékezete (3 db) 3

4 Kiadta a Debreceni Református Kollégium. Debrecen ISBN V.F. [Vitéz Ferenc]: Szigethy Gyula emlékezete könyvben. (recenzió) Debrecen VII Szombathy Gyula: Ajánló Szigethy Gyula emlékezete. (recenzió) Reformátusok Lapja október Fekete Csaba: Szigethy Gyula ( ) emlékezete (recenzió) Magyar Egyházzene X (2002/2003) Tudománnyal és a hit pajzsával (5 db) Válogatott Makkai-tanulmányok. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár ISBN Dávid Gyula: Ifj. Fekete Károly új Makkai tanulmányai. In: Református Szemle 2008/ Dávid Gyula: Ifj. Fekete Károly új Makkai tanulmányai. In: Studia Theologica Debrecinensis 2008/ Kádár Ferenc: Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal ás a hit pajzsával Sárospataki Füzetek 2008/ Vitéz Ferenc: Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal ás a hit pajzsával. Nézı Pont (III. évf.) szeptemberoktóber 18. füzet Imre László: Már megint és még mindig: magunk revíziója. Hitel 2009/3. (XXII. Évf.) Példázatos szavak életes példák (6 db) Kálvin Kiadó. Budapest ISBN Bodó Sára: Fekete Károly. Példázatos szavak életes példák (recenzió) In: Confessio 2008/ Horsai Ede: Fekete Károly. Példázatos szavak életes példák (recenzió) In: Református Tiszántúl 2008/ Horsai Ede: Fekete Károly. Példázatos szavak életes példák (recenzió) In: Igazság és Élet 2009/ Molnár Miklós: Példázatos szavak életes példák (recenzió) Reformátusok Lapja 2008/advent 2. vas. 5. Bodó Sára: Emmaus felé Krisztushoz érkezni. Igazság és Élet 2009/ (bibliográfia) 6. - Bodó Sára: Emmaus felé Krisztushoz érkezni. Igazság és Élet 2009/ lábjegyzet Könyvfejezet A kisebbségi létparadoxon tusája Makkai Sándornál (10 db) Pályakép Makkai Sándor: Magunk revíziója c. könyvéhez In: Múltunk Könyvek. Csíkszereda. Pro-Print Könyvkiadó ISBN Cseke Péter: Magunk revíziója A Korunk ankétja. Korunk 1999/ Cseke Péter: Egy megírásra váró szintézis. Erdélyi magyar szellemi élet a két háború között. Forrás 2001/ Cseke Péter: Idırobbanás. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a szellemi útkeresés mőhelytörténetébıl. Széphalom Könyvmőhely. Budapest Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (32. jegyzet) 5. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (36. jegyzet) 6. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (40. jegyzet) 7. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (43. jegyzet) 8. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (54. jegyzet) 9. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (56. jegyzet) Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (irodalomjegyzék) A Református Kollégium pedagógiai tanárai, tanárképzése (10 db) In: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Gondolat Kiadó. Bp ; ; ; ISBN

5 1. - Kéri Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Pedagógia (107. évf.) 2007/ Ugrai János: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Tudomány 2008/ Bolvári-Takács Gábor: A debreceni neveléstudományi iskola. Zempléni Múzsa 2008/4. - A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen, Ugrai János: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Tudomány 2008/ Kéri Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Pedagógia (107. évf.) 2007/ Makkai Sándor pedagógiai és valláspedagógiai munkássága, Ugrai János: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Tudomány 2008/ Kéri Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Pedagógia (107. évf.) 2007/ Arcképvázlatok (Csikesz S., Kiss F., Bessenyei L., Karai S., Zsigmond F., Benigny Gy., Lukács L., Péter Z., Péterffy L., Szele M., Varga Z.), Ugrai János: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Tudomány 2008/ Karácsony Sándor a teológus szemével, avagy karácsony Sándor egyháztörténeti jelentısége, Kéri Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Pedagógia (107. évf.) 2007/ Adalékok a Debreceni Egyetem református jellegének megragadásához, Kéri Katalin: Brezsnyánszky László (szerk.): A Debreceni Iskola Neveléstudománytörténeti vázlata. Magyar Pedagógia (107. évf.) 2007/ Jegyzet, segédlet: Bodó Sára Fekete Károly (szerk.): Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyőjtemény (2 db) A DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének Füzetei 9. szám. Debrecen Dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta: Katechézisünk és katechetikánk harminc éve. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (+296. jegyzet) (Tan)Könyvajánló. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványaiból. Magyar Felsıoktatás 2000/ Ifj. Fekete Károly (szerk.): Az Ige fényénél I. (2 db) Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekbıl. Debrecen Fekete Csaba: Az Ige fényénél. (recenzió) Kollégiumi Hírmondó 1993/ Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp Ifj. Fekete Károly-Vad Zsigmond (szerk.): Nagytemplomi Gyülekezeti Élet (1 db) a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség negyedéves lapja 1990-tıl 1. - sepsy [Sepsy Károly]: Gyülekezeti híradó. Reformátusok Lapja január 27. Ifj. Fekete Károly (szerk.): Református Tiszántúl (1 db) a Tiszántúli Református Egyházkerület negyedéves lapja 1993-tól 1. - Bölcskei Gusztáv: Hálaadás a józan evangéliumi mértéktartás lapjának tíz esztendejéért. Református Tiszántúl 2002/

6 Bíró László - Fekete Károly: Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány. (1 db) Kiadja a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség. Debrecen Solymosi Ferenc-Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarországi Orgonák Alapítvány. Kiskunhalas Tanulmányok Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban (6 db) Confessio 1981/ Sepsy Károly: A debreceni Nagytemplom orgonái. In: Gaál Botond (szerk.): A választott nép szolgálatában. Tanulmányok a 80 éves Czeglédy Sándor teológiai professzor tiszteletére. Debrecen (21. jegyzet) 2. - Pour László: A Debreceni Református Nagytemplom orgonájának története és újjáépítésének szempontjai. Zsoltár 1997/ L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 4. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 5. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 6. - Solymosi Ferenc-Czár Attila: Magyarország orgonái. Magyarországi Orgonák Alapítvány. Kiskunhalas Kodály Zoltán és a református énekkarok (4 db) Confessio 1982/ ; Himnológiai győjtemény. Theologiai Tanulmányok Új folyam 24. Szerk.: Dr. Szınyi György. Bp Dr. Barcza Józsefné: A református egyházi ének- és zeneügy. In: Barcza József (szerk): Studia et Acta ecclesiastica V. Tanulmányok a MORE történetébıl Ref. Zsinati Sajtóosztály Bp (223. jegyzet) 2. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 3. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 4. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Ének- és zeneoktatás a debreceni Református Gimnáziumban 1873/74. és 1948/49. között (4 db) A Debreceni Ref. Kollégium Gimnáziumának Évkönyve 1984/ /86. (Szerk.: Dr. Gaál Botond) Debrecen Magyar Egyházzene IV. 1996/ Fekete Csaba: A kollégiumi énekkar történetének rövid áttekintése. In: Barcza József (szerk.): A Debreceni Református Kollégium története. Ref. Zsinati Sajtóosztály. Bp (55. jegyzet) 2. - Sepsy Károly: A debreceni Nagytemplom orgonái. In: Gaál Botond (szerk.): A választott nép szolgálatában. Tanulmányok a 80 éves Czeglédy Sándor teológiai professzor tiszteletére. Debrecen (15. jegyzet) 3. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 4. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Makkai Sándor, a misszió elkötelezettje (6 db) Confessio 1990/ Hungarológiai Értesítı Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Bibliográfiája. Irodalomtudomány, L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 3. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 4. - Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes 59. 6

7 5. - Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes 65. (irodalomjegyzék) 6. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Makkai Sándor mint irodalmár és közéleti személyiség (2 db) Szabadság (kolozsvári napilap) november szám 4. oldal Református Egyház 1992/ Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A 2. - Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes 65. (irodalomjegyzék) Száz éve született Makkai Sándor ( ) (7 db) Theologiai Szemle 1993/ Hungarológiai Értesítı Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Bibliográfiája. Irodalomtudomány, L. Kozma Borbála (szerk.): Theologiai Szemle repertóriuma I. kötet. Kálvin Kiadó. Bp L. Kozma Borbála (szerk.): Theologiai Szemle repertóriuma II. kötet. Kálvin Kiadó. Bp Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai Kolozsvár (23. jegyzet) 5. - Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai Kolozsvár (38. jegyzet) 6. - Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A 7. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Egy élet theologiai irányváltásai (1 db) A MORE Debreceni Theologiai Akadémiájának Évkönyve az 1990/ /92. akadémiai évrıl. Debrecen Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Egyház és Nemzet Makkai Sándor tanulmányaiban (4 db) Theologiai Szemle. 1995/ Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A 2. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (23. jegyzet) 3. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (26. jegyzet) 4. - Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosphia. Kolozsvár (irodalomjegyzék) Makkai Sándor professzori pályájának elsı szakasza (1 db) Református Szemle sz Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Makkai Sándor professzori pályájának második szakasza (1 db) Református Szemle sz

8 1. - Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A A status confessionis szorításában (Török István tiszteletére) (2 db) Confessio sz ; 1. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám 2. - L. Kozma Borbála: A Confessio repertóriuma Kálvin Kiadó Bp szám A keresztséggel kapcsolatos tanulmányok kritikai összefoglalása (4 db) Theologiai Szemle szám Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (+366. jegyzet) 2. - Dr. Sándor Endre: A magyar református liturgika harminc éve. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; jegyzet Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; 212. (bibliográfia) Makkai Sándor homiletikai munkásságának fejlıdési szakaszai (2 db) In:"Krisztusért járva követségben..." c. kötet. Debrecen, Református Szemle 1997/ Pótor Imre: Dr. Tóth Endre az egyházépítı professzor. Pápai Eperfa Könyvek 1. PRTA Pápa (Bibliográfia) 2. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Makkai Sándor részvétele a magyar református liturgia megújításában (3 db) Magyar Egyházzene 1995/ szám Bódiss Tamás: Liturgia és gyülekezeti éneklés. Magyar Egyházzene XV. 2007/ szám lábjegyzet Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; jegyzet Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; 212. (bibliográfia) Egyházformáló teológus-lelkület Rektori székfoglaló (2 db) Református Egyház 1998/ Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (328. jegyzet) 2. - Sándor Balázs: Krisztus lába nyomán 60 éve halt mártírhalált Dietrich Bonhoeffer. Református Egyház 2005/ lábjegyzet. D. Dr. Illyés Endre a gyakorlati teológus (2 db) Theologiai Szemle 1998/ Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 2. - Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp A teológusképzés preventív hatása (1 db) Református Egyház 1998/

9 Református Tiszántúl. 1998/ Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (328. jegyzet) Ravasz László és Makkai Sándor kapcsolata (3 db) In: Teológia a reménység örömében - Tanulmányok dr. Szathmáry Sándor tiszteletére Budapest Részletek belıle: Kalotaszeg. 1999/ ; Mővelıdés 1999/ Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes Szigeti Jenı: Intertextualitás Makkai Sándor mőveiben. Egy író-prédikátor a XX. Századból. In: Mózes 65. (irodalomjegyzék) 3. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám A lelkipásztori személyiség fejlesztése (6 db) Református Tiszántúl. 1999/ Református Egyház 1999/ Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (328. jegyzet) 2. - Kádár Ferenc: Gyakorlati teológiai bevezetés. Sárospatak Kádár Ferenc: Gyakorlati teológiai bevezetés. Sárospatak Kádár Ferenc: A lelkészi hivatás. Sárospataki Füzetek 2004/ (24. jegyzet) 5. - Kocsev Miklós (szerk.) Találkozások Istennel és emberrel. Ernst Lange gyakorlati teológiája. Acta Theologica Papensia 9. PRTA Pápa lábjegyzet Kocsev Miklós (szerk.) Találkozások Istennel és emberrel. Ernst Lange gyakorlati teológiája. Acta Theologica Papensia 9. PRTA Pápa (irodalomjegyzék) Merre tart a világ? A globalizációról keresztyén szemmel (1 db) In: A teremtett világ megırzése I. Szociáletikai füzetek 1. Szerk.: Fazakas Sándor. Debrecen Bolyki János: Ökológiai Hármas Kis Tükör. Confessio 2001/ Karácsony Sándor a teológus szemével (1 db) Kálvinista Szemle. 2000/ Debreceni Szemle 2000/ Magyar Református Nevelés 2001/ Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám A lelkészképzés adósságai és feladatai (3 db) In: Örökség, adósság, felelısség. Szárszói Füzetek 8. Bp Magyar Református Nevelés 2000/ In: Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák elıadásai. (Szerk.: Albert Gábor-Tenke Sándor-Tıkéczki László) Budapest Kádár Ferenc: Gyakorlati teológiai bevezetés. Sárospatak Kádár Ferenc: Gyakorlati teológiai bevezetés. Sárospatak THÉMA állásfoglalás: Rólunk, reformátusokról van szó. THÉMA 2000/ A református liturgikák története a XIX-XX. században (3 db) Magyar Egyházzene VII (1999/2000)

10 1. - Bódiss Tamás: Liturgia és gyülekezeti éneklés. Magyar Egyházzene XV. 2007/ szám lábjegyzet. Református Szemle 2003/6. Emlékszám in memoriam Tonk Sándor Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; jegyzet Pásztor János: Liturgiai irányzatok a Magyar Református Egyházban. Debrecen, ISSN ; 212. (bibliográfia) Tóth Endre a gyakorlati teológus (3 db) In: Pápa és Debrecen. Emlékkönyv Dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének 100. Évfordulójára. Acta Theologica Papensia 4. Pápa Református Egyház 2000/ Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 2. - Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (73. jegyzet) 3. - Steinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái 1972 és 2002 között. In: kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp A református lelkészképzés jövıképe (1 db) In: Mérlegen a lelkész. Gyülekezetpedagógiai Füzetek 2. Szerk.: Szabó Lajos. Teológiai Irodalmi Egyesület. Bp Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (335. jegyzet) Tettek a lelkészképzés megreformálásáért (1 db) Református Egyház. 2000/ Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (328. jegyzet) A lelkipásztor zenei mőveltségének jelentısége (2 db) Református Egyház 2000/ Magyar Egyházzene VIII (2000/2001) Dr. Nagy István: A magyar református ekkléziasztika nagy vonalaiban között. In: Szathmáry Sándor (szerk.): 30 éves a Doktorok Kollégiuma I. A Gyakorlati Teológiai Szekció 30 éves kutatásának eredményei. Lux Kiadó. Bp (337. jegyzet) 2. - Pap Ferenc: Textusválasztás és/vagy egyházi év. Zsoltár összevont szám 37. (23. jegyzet) Lelkiismeretünk ébresztése A Barmeni Teológiai Nyilatkozat aktualitása (1 db) Reformátusok Lapja 2001/ és 4. oldal Pásztor János: Misszió a posztmodern korban. Confessio 2002/ (32. jegyzet) A református vallástanár felkészítése és küldetése ma Rektori évnyitó beszéd (1 db) Református Egyház 2002/ Studia UB-B Theologia Reformata Transylvanica 2003/ Református Tiszántúl 2002/ Magyar Református Nevelés 2002/ Galgóczi Lászlóné: Református keresztyén nevelés. In: Hanula G.-Vladár G. (szerk.): Eulogia. Ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára. MRE DK Újszövetségi szekció. Bp (11. jegyzet) Illyés Endre a nevelés és az egyházi néprajz elkötelezettje (1 db) Vallási Néprajz 11. kötet. Illyés Endre néprajzi tanulmányai. Debrecen

11 1. - V.F. [Vitéz Ferenc]: A vallási néprajz és Illyés. (recenzió) Debrecen IV A lelkészképzés a vidék lelki közérzetének javításáért (2 db) Református Egyház 2003/ Szőcs Ferenc: Lekészképzés a 21. században. In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó Budapest Szőcs Ferenc: Lekészképzés a 21. században. In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó Budapest lábjegyzet. Böhm Károly hatása Makkai Sándor vallásfilozófiájára (1 db) In: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére. Bp Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Theologia tanárai Kolozsvár (irodalomjegyzékben a már kéziratban lévı tanulmányra hivatkozik) A homiletika fı kérdései ma (1 db) Theologiai Szemle 2004/ In: Eulogia Ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára. Bp Collegium Doctorum 2005 (I. évf.) 1. szám Pásztor János: Hogyan prédikáljunk ma? In: Erdélyi Margit-Peres Imre (szerk.): Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Komárno (40. jegyzet) Makkai Sándor és Victor János misszió-értelmezésének összehasonlítása (2 db) In: En Christo Tanulmányok a 85 éves dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk.: Gaál Sándor. Debrecen Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (189. jegyzet) 2. - Gaál Sándor: A kezdeményezı egyház Victor János egyházépítı szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre. Dissertationes Theologicae 7. Debrecen (irodalomjegyzék) László Dezsı homiletikai örökségének fıbb vonásai (1 db) In: László Dezsı emlékezete ( ) Szerk.: Cseke Péter. Polis Könyvkiadó. Kolozsvár Csapody Miklós: A toronyember. Korunk március, az írásból ld. a (17. jegyzetet) Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete (1 db) Orando et Laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítıje tanév Debrecen Hit és Tudomány Tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és kutatói munkája jubileumára. Debrecen-Sárospatak Református Szemle 2005/ Non vederi, sed esse! Címmel megjelent még: Református Egyház 2005/ Balázs Németh: Dorn im Auge der Machthaber. Reformierts Kirchenblatt. Wien 2006/2. 7. A visszafordíthatatlanság ünnepe avagy látszat és valóság a passió kapujában (Jn 17,1-8.) (1 db) Igazság és Élet április. 1. szám Kozma Zsolt: Másodkézbıl. Magyar nyelvő kommentárok és textuárium. Kolozsvrá Ünnepi fordulat az irgalmasság jegyében (Jn 5,1-16) (1 db) Igazság és Élet 2007/ Kozma Zsolt: Másodkézbıl. Magyar nyelvő kommentárok és textuárium. Kolozsvrá

12 Amikor a lélek húrjai megszólalnak (2 db) In: Gaál Botond - Végh László: Az ember mint lélek. Kiadja a HITEK DRHE. Debrecen Végh László: A lélek titka és csodája. In: Gaál Botond - Végh László: Az ember mint lélek. Kiadja a HITEK DRHE. Debrecen Végh László: A lélek titka és csodája. In: Debreceni Szemle 2009/ Kálvin és az istentisztelet (1 db) In: Kálvin idıszerősége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékérıl és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó Budapest ISBN K.S.: Kálvin idıszerősége. Reformátusok Lapja március szám. 7. (recenzió) Cikkek: Makkai Sándor debreceni évei (1 db) Üzenet május 15. I. évf. 5. sz Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Maróthi György emlékezete (Halála 250. évfordulóján) (1 db) Református Tiszántúl 1994/ Rubato március, 4. oldal 1. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Laudáció a "Magyar Örökség"-díjat kapott Kollégiumi Kántusról (2 db) - Református Tiszántúl 1997/ Keresztyén Nevelés 1998/ Confessio. 1998/ Ének-zene Módszertani Lapok. OKSZI 1998/ In: Magyar Örökség. Laudációk könyve Magyarországért Alapítvány Budapest A Debreceni Ref. Koll. Gimnáziumának Évkönyve az és az iskolai évrıl Rubato május. 2. oldal Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 2. - Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám 100 éve született Tóth Endre egyháztörténész professzor (1 db) Református Tiszántúl 1999/ Bényei Miklós (szerk.): Debrecen története 7. Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Debrecen szám Orgonaépítı Angsterek Laudáció a Magyar Örökség Díj átadásakor (1 db) Magyar Nemzet április Magyar Örökség díjak egyházzenei és orgonaépítıi munkásságért. Magyar Egyházzene 2006/

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

Fekete Károly publikáció idırendben

Fekete Károly publikáció idırendben Állapot: 2009. 03. 28. Fekete Károly publikáció idırendben 1981 - Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban Confessio 1981/3. 66-71. 1982 - Kodály Zoltán és a református énekkarok Confessio 1982/2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

A gyülekezet olyan szeretetközösség, ahol megéljük hitünket! 2007. év a Felszegi Gyülekezetben

A gyülekezet olyan szeretetközösség, ahol megéljük hitünket! 2007. év a Felszegi Gyülekezetben 2007. év a Felszegi Gyülekezetben KÖZÖSSÉG ÉVE A kiscsoport Családias légkör Egymás terhét hordozzátok Bibliakör Egymás hite által épülés Befogad felnőtt konfirmandusokat, presbitereket, más igehirdetőket

Részletesebben

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa Szakmai életrajz Nevem Pecsuk Ottó. Születtem 1974. december 19-én, Budapesten. Lakcímem: 1119 Budapest, Allende Park 9. Tel: 06 70294 76 35 Email: opecsuk@yahoo.com Iskoláim: 1989-1993 Károlyi Mihály

Részletesebben

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.

Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20. Név Település Összeg Sámuel Balázs Dr. 3.000 Elekes Ágnes 10.000 Jakab András és Erzsébet 5.000 Stephan Meder Dr. Plochingen 20.000 Székely András Bertalan Dr. Isaszeg 5.000 Elekes Botond Budakalász 25.000

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is. (Hatvany Lajos) BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Részletesebben

Kálvin. 2014 pünkösd nyár. www.kalvinkiado.hu téka. A Kálvin Kiadó hírlevele

Kálvin. 2014 pünkösd nyár. www.kalvinkiado.hu téka. A Kálvin Kiadó hírlevele Kálvin A Kálvin Kiadó hírlevele www.kalvinkiado.hu téka 2014 pünkösd nyár Köszöntés az Olvasónak! Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek... Jeremiás könyve 1,5 Nagyobbik fiam mostanában filozofikusan

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2008 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

"Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG!

Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik. (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG! XX. évfolyam 1. szám 2015/2016. tanév Különkiadás A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÚJSÁGJA "Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2016 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt VAS MEGYEI LEVÉLTÁR VAS MEGYE SZOMBATHELY XIV.83. Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm 8 db téka = 0,18 ifm Összesen: = 0,30 ifm Raktári hely: Jegyzék:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Könyv, Book DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27.

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27. Református Egyház. új folyam V. (LXVII.) 25. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye. október 27. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának. szeptember 23-i határozatai ZS.T. -

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 2937-15/2010. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

Kálvin téka. éve KIADÓ KÁLVIN. húsvét tavasz. www.kalvinkiado.hu. A Kálvin Kiadó hírlevele

Kálvin téka. éve KIADÓ KÁLVIN. húsvét tavasz. www.kalvinkiado.hu. A Kálvin Kiadó hírlevele Kálvin téka A Kálvin Kiadó hírlevele www.kalvinkiado.hu 2012 húsvét tavasz 20 éve KÁLVIN KIADÓ Köszöntés az olvasónak Valóban feltámadt az Úr! (Lk 24,34) Jézus feltámadásának érthetetlensége, öröme, feszültsége,

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József-Tibor Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Areformációt követően a legtöbb református egyházközség tovább használta az anyanyelvre fordított és a protestáns hitelvekhez

Részletesebben

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA, EDELENY 1995 / DR.VARGA GABOR harminc éve tanár és szakíró BIBLIOGRÁFIA EDELÉNY 1995 Edelényi füzetek 12. Öszeállította, szerkesztette: Laki Lukács

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET ORSZÁGOS VERSENYEK Helyezés Résztvevő tanuló Felkészítő tanár Suli-Hód Bt Országos Levelezős b Győri Logika

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Aktuális évi tervezett értékesítések

Aktuális évi tervezett értékesítések Aktuális évi tervezett értékesítések A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31-én a MÁV Zrt.-be történő beolvadással megszűnt. Tisztelt Érdeklődő! A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Névsor 2012.02.26 1/6

Névsor 2012.02.26 1/6 1 Ács Péter Kisbér, Szent Imre u. 71. 2 Alapi László Kisbér,, Kincsem u. 62/a 3 Andrási János Kisbér, Szent Imre u. 41/A. 4 Babos Béla Tárkány, Kossuth u. 76. 5 Babos Ferenc Kisbér, Rákóczi F. u. 31. 6

Részletesebben

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai

Számunk szerzői. BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs. BUSTYA DEZSŐ, DR. (Erdőszentgyörgy, 1935) 1952 1954 között politikai Számunk szerzői BÁNYAI LÁSZLÓ református lelkipásztor (Kolozs megyei Esztény, 1946). Édesapja lelkipásztor, édesanyja pedig tanítónő. Iskolai tanulmányait Pécskán végezte, lelkészi oklevelet a kolozsvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról Egészségügyi Alapellá tási gazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent stván utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-maii: alapellatas(w,nyiregyhaza.l1u nyhaalp@gmail.com kt.sz. 107

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia

FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia Összeállította: Tánczos Sándorné KÖNYVEK Bancsók József Kiss Ibolya: A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2015. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2015. évi határozatai Győr 2015 1/2015. (02.18.) SZ. HATÁROZAT személyére (Dr. Szunyogh László, Venesz Norbert) tett javaslatot egyhangúlag

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODÁK. (céges kifizetés esetén)

TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODÁK. (céges kifizetés esetén) ÓVODÁK A Fővárosi Pedagógiai Intézet KÖNYVBŐL KÖNYVTÁR címmel konferenciát szervez az óvodák könyvtár felelősei számára 2007. január 22 én. RÉSZLETES PROGRAM: 10.00 10.10 Köszöntő Minczér Ágnes Katalin

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

THEOLOGIA BIBLICA. Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója * Adorjáni Zoltán

THEOLOGIA BIBLICA. Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója * Adorjáni Zoltán THEOLOGIA BIBLICA Adorjáni Zoltán Kolozsvár E Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója * lőadásom első felében olyan gondolatokat szólaltatok meg, amelyek közvetve kapcsolódnak a számomra kijelölt

Részletesebben

partiumi KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV,

partiumi KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV, partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. JANUÁR 15. 8 OLDAL Ára 2 lej ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV, mely felvétetett 2015. október 16-án

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben

dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács dr. Mógor Judit pv. százados A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben címő doktori

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítője a 470. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítője a 470. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítője a 470. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítője a 470.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület valláspedagógia

Részletesebben

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk DR. TÓTH JÁNOS Személyes információk Születési adatok: 1959. szeptember 10. (Gyöngyöspata) Végzettség: PhD testnevelő tanár, labdarúgó szakedző Edzői fokozat: labdarúgó szakedző MSc, UEFA Pro licensz Anyanyelv:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben