Dr. Bodó Sára publikációi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Bodó Sára publikációi"

Átírás

1 Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: ; ISBN: Debreceni Református Kollégium, felelős kiadó: Dr. Fekete Károly, Debrecen, lap Könyvfejezet: 2. A gyászolók lelkipásztori támogatása In: Gyász. Szerk: Pilling János. A pszichiátria aktuális kérdései. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, Hitre nevelés a Szentírásban. In: Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény. Szerk: Bodó Sára és ifj. Fekete Károly. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, DRHE Tanulmányok: 4. A gyermek világa és a Szentírás. In: Krisztusért járva követségben Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Debreceni Református Teológiai Akadémia, Debrecen, Lelkigondozási szempontok a gyermekkatechézisben. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (5. évf.) 2. sz. Debrecen, Az időskor bibliai nézőpontja. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (7. évf.) 2. sz. Debrecen, Biblia a katechézisben. Theológiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, Új Folyam, (XLIV), Budapest, 2000/1.sz Lelkész a gyászoló mellett. Kharón. Thanatológiai Szemle, Budapest, 2000/3. sz A gyászhoz kapcsolódó fogalmak Pál apostol leveleiben 1. Theológiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, Új Folyam, (XLIV), Budapest, 2001/4. sz

2 10. A gyászhoz kapcsolódó fogalmak Pál apostol leveleiben 2.Theológiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, Új Folyam, (XLIV), Budapest, 2002/1. sz rész együtt: Hit és tudomány. Tanulmányok Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és kutatómunkája jubileumára. Szerk: Győri István. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Doktorok Kollégiuma Újszövetségi szekciója, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Debrecen-Sárospatak, 2005² Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban 1. Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./ 1. sz január; B/III. 12. Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban 2. Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./2. sz. 2004, február; Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban 3-4. Református Egyház, A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./3. sz március; A gyermek joga a jó hírre. A hit- és erkölcstan tanterv kritikai elemzése az 5 év tapasztalatai alapján. Magyar Református Nevelés, Református Pedagógiai Szaklap, V. évf. 1. sz. Budapest, március, Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban 5-6. Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./4. sz április; Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban 7-8. Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./6. sz június; Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./7-8. sz júliusaugusztus, Útkeresés konfirmációi gyakorlatunkban Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, XVI. évf./9. sz szeptember, A Theologiai Szemle mint lehetőség és forrás a teológiai oktatásban. Theologiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, Új Folyam, (XLIX), Budapest,2006/1. sz

3 20. A kereszteléstől a konfirmációig. Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia. III/ augusztus, A családi egyensúly mint a személyiség megtartó ereje. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (15. évf.) 4. sz Hitoktatás értékválságban? Egy életre bátorító katechézis esélyei. In: Isteni megszólítás emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorasszony tiszteletére. Oradea, Partium Kiadó, Jákób gyásza. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (15. évf.) 5-6. sz A vigasztalás mint a keresztyénség közös hitvallása és feladata a gyász teológiai értelmezése. Theológiai Szemle, Új folyam (LI) 2008/ A katekézisről és a lelkigondozásról a Református Szemle 100 évfolyamában. Református Szemle. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lapja. Századik évfolyam. Kolozsvár, november-december, 6. sz Szakmaspecifikus publikációk: 26. Kövess engem! Hittankönyv 8. ISBN ; ISBN Református Pedagógiai Intézet, Budapest, ². 2006³. ISBN lap 27. Miteinander feiern voneinander wissen. Feste im Kirchenjahr. Herausg.: Helmuth Hanisch, Dieter Reiher. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, ; Az élet - létkérdés. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat különszáma, Debrecen, május, Az öröm képesség vagy ajándék? Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (10. évf.) 6. sz Gyász a családban. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (13. évf.) 5. sz

4 31. A hit- és erkölcstan tartalmi korszerűsítése. In: Református Oktatási Stratégia. A Magyarországi Református Egyház középtávú nevelési-oktatási terve. Református Pedagógiai és Katechetikai Füzetek. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Igehirdetések: 32. Bodó Sára ifj. Fekete Károly: Üdvözítő született. Igehirdetések és vázlatok a karácsonyi ünnepkörre. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Jöjj, Szentlélek Isten! Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (3. évf.) 2. sz. Debrecen, Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (3. évf.) 4.sz. Debrecen, A menekülő Isten menekít. Nagytemplomi gyülekezeti élet. XII. évf sz A sírkert édenkertté válik. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, 2001 (9. évf.) 2. sz. Debrecen, Mikor kezdődik a Krisztusban kapott új élet? Református Egyház, A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, LIV. évf./1. sz január, Via activa via contemplativa. Szárszó A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai. Szerk: Albert Gábor, Tenke Sándor, Tőkéczki László. Magyarországi Református Egyház, Budapest, é.n Kétségek közt is leborulni a teljesség Istene előtt. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (11. évf.) 2. sz. Debrecen, Látvány mögött a láthatatlan. Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Lapja, Budapest, LV. évf./7-8. sz július-augusztus, A bizalom kockázata. Theológiai Szemle. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, Új Folyam, (XLII), Budapest, 2004/2. sz Egy új szövetség vacsorája (Lk 22,14-20) Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (12. évf.) 2. Debrecen, 2-3.

5 43. Ha el is ítélne a szívünk, nagyobb Isten, mint a mi szívünk, és tud mindent (1Jn 3,23-24). Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. Kálvin János Kiadó, Budapest, Életlevél. Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (16. évf.) 5. sz. 4. Egyéb, nem tudományos írások: 45. Katechetikai Központ egyházkerületünk jövendőjéért. In: Református Tiszántúl, I. évf Engedjétek, és ne tiltsátok őket! A gyermekek és fiatalok Isten országának részeseiként Jézus tanítása tükrében. Képes Kálvin Kalendárium A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, A boldogság kék madara. Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (13. évf.) 2. sz Emlékszünk-e még a méz ízére? Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (13. évf.) 6. sz Nőként az egyházban. Reformátusok Lapja, L. évf. 29. sz. Budapest, július lap 50. Az elengedés böjtje. Reformátusok Lapja, LII. évf. 9. sz. Budapest, március lap 51. Jövel, Uram, Jézus! Csűri Lajos lelkipásztor szekeresi temetési igehirdetései. Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (15. évf.) 1. sz Dr. Fekete Károly ny. teológiai professzor emlékezete. Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (16. évf.) 3-4. sz Hodossi Sándor laudációja. Református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (16. évf.) 3-4. sz

6 54. Karácsonyi csendek. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (16. évf.) 6. sz Kálvin a gyermekekről. Képes Kálvin Kalendárium A Magyarországi Fordítások: Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, Zsidóság és katechézis. Irányvonalak arról, hogy hogyan tanítsunk a zsidóságról az egyházban és az iskolában. Az Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC) kiadványa. Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest, Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből (Ézs 11,1-10). Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (3. évf.) 4. sz Dr. G. D. J. Dingemans: Munkamódszerek. In: In de leerschool van het geloof. Mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormignswerk. Handboek praktische theologie. Uitgevermaatschappij J.H. Kok, Kampen, Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény. Szerk: Bodó Sára és Ifj. Fekete Károly. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Harry Juch: Csoportmunka a lelkigondozásban és a katechézisben. A DRHE-n, április 27-én elhangzott előadás szöveges változata. In: Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyűjtemény. Szerk: Bodó Sára és Ifj. Fekete Károly. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Kereszt meditáció. Református Tiszántúl. A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, (9. évf.) 2. sz. 2. Lektori tevékenység: 61. A református óvodai nevelés keretprogramja. A református keresztyén hittantanítás óvodai programja. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Fodorné Nagy Sarolta és Matuskáné Karsay Mariann: Hittan 1. Tanári segédkönyv és munkafüzet. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Bárdos Péterné: Hittan 3. Tanári segédkönyv és munkafüzet. Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 1998.

7 64. Fekete Károly: Példázatos szavak életes példák. Kálvin János Kiadó, Budapest, In: Református Egyház, LXI. évf január Interneten elérhető írások: 1. Lelkész a gyászoló mellett Jákób gyászától Mária és Márta vigasztalásáig. Gyászolók a Szentírásban. 3. Keresztyénként gyászolni. Megengedhetem magamnak? 4. Vigasztalódjunk, hogy vigasztaljunk. Hogyan és mivel segíthetünk egymásnak a gyászban?

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 1921-1929: a soproni evangélikus lyceum tanulója. 1929-1933: a Pécsi Magyar

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475.

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2014 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015

LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015 LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015 KEDVES KOLLÉGÁK, SZOLGATÁRSAK! Van új a nap alatt? tehetnénk fel fordítva a Prédikátor kérdését. Hiszen a lelkipásztori munka és szolgálat

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója programfüzet együtt 2011 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója Az egyházkerületek által beküldött programtervek alapján szerkesztette: Czanik András Kiadja a Magyarországi Református Egyház Felelős

Részletesebben

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001.

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001. Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Chapters in Books Könyvfejezetek

Chapters in Books Könyvfejezetek Dr. Békési Sándor publikációi: Monographs Monográfiák Sztephanosz khrisztianosz. István király teológiai etikája Intelmei alapján. Budapest, 2001, Szerző kiadása. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája.

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER

HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER HITOKTATÁS 2013. SZEPTEMBER HITTANKÖNYVEK, TANÁRI KÉZIKÖNYVEK A-031020 Milyen vagy Istenem? Miklya Zsolt - Miklya L. Mónika 890.- Munkáltató füzet 9-12 éves gyerekeknek. Kézimunkacsomag melléklettel. Egy

Részletesebben

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG Húsvéti Hírlevél 2015. április Jézus mondja: én élek, és ti is élni fogtok. Ján 14,19 Nagypénteki örömhír És íme, a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt,

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2007-2008-as tanévre vonatkozó értékelése

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2007-2008-as tanévre vonatkozó értékelése SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2014. ÉVI KÉPZÉSEI, KURZUSAI A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉSBEN

REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 2014. ÉVI KÉPZÉSEI, KURZUSAI A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉSBEN REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI és SZUPERVÍZORI INTÉZET 2014. ÉVI KÉPZÉSEI, KURZUSAI A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉSBEN 1. LELKÉSZEKNEK LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS 1.1 PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS:

Részletesebben

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Részletesebben

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) 1 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére (1979-2012) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus

Részletesebben

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK) DIÓHÉJ BIBLIA SZÖVETSÉG 1989-2009. A Biblia Szövetség története Dióhéj -ban 1989.05.01. - megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti teremben. Elfogadják a szervezet hitvallását

Részletesebben

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A tanév főbb dátumai: A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási

Részletesebben