FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest ISBN "Új egyház felé?" - a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái. Debrecen ISSN ; ISBN SZERKESZTETT, KIADOTT KÖTETEK: 3. Kálvin idıszerősége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékérıl és magyarországi hatásáról. ISBN Kálvin Kiadó Budapest (Szerk.) 4. Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Hrsg. Michael Beintker, Sándor Fazakas. Studia Theologica Debrecinensis, Debrecen ISSN Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? Hrsg./Szerk. Fazakas Sándor Ferencz Árpád, a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen ISSN Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Kálvin Kiadó Budapest (Szerk.). 7. Teaching Theology. Papers of a Working Conference. Edited by Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort, ISBN Kampen Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Edited by Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort. Kampen-Debrecen, A teremtett világ megırzése I-II. A keresztyén hit és az ökológiai válság. Szociáletikai Füzetek 1. Debrecen (Szerk.) II. Könyvfejezetek: 10. Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe. In: John P. Burgess/Michael Weinrich (Ed.), What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids MI, ISBN Lásd: 11. Kálvin szociáletikája. In: Fazakas Sándor (Szerk.), Kálvin idıszerősége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékérıl és magyarországi hatásáról. ISBN Kálvin Kiadó Budapest < Links- und Rechstbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns. In: Martin Leiner/Michael Trowitzsch [Hg.]: Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis. ISBN , Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht < Vezetés a Magyarországi Református Egyházban és teológiában. In: Fazakas Sándor (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Kálvin Kiadó Budapest <98.

2 14. Barth Károly és a magyar református teológia. In: Világok vándorai. Szerk. Ferencz Árpád, Debrecen < Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarische Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges. In: M. Friedrich/H.J. Luibl/Chr. Ruth-Müller [Hg./eds]: Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches. Otto Lembeck Verlag. Frankfurt a. M <190/191< Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai kérdései. In: Igazság és kiengesztelıdés. Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Szerk. Fabinyi Tibor. Budapest, < Offenbarung, Kirche, Theologie Die Pariser Vorträge von In: M. Beintker, Chr. Link, M. Trowitzsch (Hrsg.): Karl Barth in Deutschland ( ) Aufbruch Klärung Widerstand. Beiträge zum Internationalen Symposion vom Mai 2003 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. ISBN TVZ-Verlag <424. III. Lektorált tanulmányok: 18. Kirche und Staat in Ungarn. Öffentlichkeitsrelevanz unter den veränderten Rahmen nach der Wende. In: Michael Beintker/Sándor Fazakas [Hg.]: Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Studia Theologica Debrecinensis, Debrecen És igyekezzetek a városnak jólétén. Az egyház és a teológia közéleti felelıssége korunk társadalmában. In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Szerk. Béres Tamás/Kodácsy-Simon Eszter/Orosz Gábor Viktor, Budapest 2008, 329<340. (Elsı megjelenés:/ Confessio évf. 2. szám. 58<68). 20. Igazság és kiengesztelıdés. In: Theologiai Szemle 1/ <15. = In: Collegium Doctorum, ISSN X, évf. 1. szám, Teológia, mint az egyház tudománya a Református Szemle 100 évének tükrében. In: Református Szemle, ISSN 0254<4458, évf. 6. szám, Demokrácia vagy zsinat-presbiteri rendszer? In: Confessio 3/ < Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione. In: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 2/ Közvetítı egyház a közéletben. In: Református Egyház. = Református Tiszántúl, 4/ < Az 1956-ra való emlékezés jelentısége a református egyház és teológia számára. Collegium Doctorum, ISSN X, évf. 1. szám, 36< Láthatóbb egyházat! In: Református Egyház 11/2006, 253< Hivatásértelmezésünk a küldetés és az elvárások feszültségében. In: Református Egyház 9/ Erıszakmentes társadalom utópia vagy stratégia? In: Szabadulni az erıszaktól. Keresztyén megközelítések. Szerk. Reuss András és Orosz Gábor Viktor. Budapest Lásd: 29. Hivatalos hitvallásaink mai értékei. In: Théma 1-2/ Protestantizmus és/vagy liberalizmus? In: Confessio 1/ Egyház és közélet. In: Orando et laborando. A DRHE 2004/2005. évi értesítıje a 467. tanévrıl. Szerk. Kustár Zoltán. Debrecen, A család családfája szocio-kulturális fejlıdéstörténet. In: Confessio 3/ Szabadság és emlékezés. In: Református Egyház, november LVII. évf. 11. sz

3 34. Die Öffentlichkeit und ihre Bedeutung für die Systematische Theologie. In: Teaching Theology. Papers of a Working Conference. Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort (Eds). ISBN Kampen Der Dekalog und die Menschenrechte. In: Ed Noort (Hg.): Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten in Groningen. ISBN Groningen A nyilvánosság mint a rendszeres teológia témája. In: Gondolkodó és cselekvı hit. Tanulmányok a 100. éve született Török István professzor emlékére. Szerk. Dr. Fekete Károly-Hanula Gergely. Debrecen Az Európai integrációt segítı teológia témái. In: Confessio ISSN , 2/ Pfarrexistenz heute. In: Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Edited by R.Ruard Ganzevoort & Sándor Fazakas. Kampen-Debrecen, Misszió-teológia és ekkléziológia örökség és útkeresés. In: En Christo. Tanulmányok a 85. éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk. Gaál Sándor. Debrecen, < A missziói törvény elemzése. In: En Christo. Tanulmányok a 85. éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk. Gaál Sándor. Debrecen, < Az Európai integrációt segítı teológia témái. In: Theologiai Szemle, ISSN , évf. 3. sz. pp Panasz az emlékezés és a megbékélés feltétele. A szenvedésnek csak a vége ad(hat) értelmet. In: Korunk 7/ Az Európai integrációt segítı teológia témái. Nyilvános habilitációs elıadás. Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest június 3. In. Lelkipásztor 8-9/ Europa aus ungarischer Sicht. In: Glauben in der 2. Welt (G2W). 4/ < Egyház a polarizált társadalomban. In: Szárszó 1992<2001. Értelmiségi Konferenciák elıadásai. Szerk. Albert Gábor-Tenke Sándor-Tıkéczki László. Budapest < A Magyarországi Református Egyház politikai szerepvállalása az elmúlt 10 évben. In: Református Egyház március. 59< Egyház és politika a rendszerváltás után a Magyarországi Református Egyházban. In: "Doctrina et Pietas" Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes. Szabadi István. Debrecen-Sárospatak A szekularizáció és a kommunizmus öröksége. In: Egyház és misszió a szekularizált magyar társadalomban. Pápa, április PMTI Budapest Ökológia és egyház. Elıadás a Nádasdy Akadémia szimpóziumán. In: Mővészet és Környezet. A Nádasdy Akadémia szimpóziumai 2002-ben. Budapest Covenanting for Justice - The Reformed Church in Hungary. In: The Ecumenical Review. ISSN , Oct/ < Theologie und Empirie in der Kirche. Juni In: Geschichte und Geschichtlichkeit in Theologie und Glaubensgemeinschaft. Theologie zwischen Ost und West. Band 1. Hrsg. von Ed Noort. Groningen Az európai integrációt segítı teológia témái. In: A vallások és az európai integráció II. Szerkesztette Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb. Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana- Országos Fırabbi hivatal. Budapest A misszió és az ekkléziológia kölcsönhatása. In: Théma 2001/ Egyház a polarizált társadalomban. In: Confessio 4/ < Az etnikum teológiájától az idıszerő misszióértelmezésig. Tanulmány. In: Theologiai Szemle 3/ Néhány szempont a lelkészképzés reformjához. In: Théma 4/ < A nacionalizmus teológiai kritikája és az inkulturáció. In: Magyarország HTMH Budapest

4 58. A munka - életparancs, szolgálat, hivatás. Tanulmány. In: Református Egyház április Az evangélizáció színtere: a szekularizált társadalom kérdései. Elıadás. In: Theologiai Szemle 5/ < "Környezetet alakítani - teremtést megırizni Beszámoló és záródokumentum az Európai Egyházak I. Környezetvédelmi Konferenciájáról. In: Theologiai Szemle 6/ Népegyház - krízis vagy lehetıség? In: Theologiai Szemle, ISSN , évf. 6. sz., pp Európai felsıoktatás és hittudományi képzés. Gondolatok a magyar református teológiai képzés jövıjérıl. In: Református Egyház LXI.Évf.1.sz Január. 15<17. IV. Kisebb, tudományos igényő publikációk: 63. Kálvin szociáletikájának idıszerősége. In: Képes Kálvin Kalendárium A Biblia évétıl a Kálvin évig. Rektori megnyitó beszéd Debrecen, szeptember 7. In: Református Egyház 10/ = Református Tiszántúl 5/ Európai felsıoktatás és hittudományi képzés. Rektori évzáró beszéd, Debrecen június 28. In: Református Tiszántúl 3-4/ = Orando et laborando. A Debreceni református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítıje. Szerk. Gonda László, Debrecen Közösségvállalás és közösségépítés az elhatárolódások korszakában. Rektori évnyitó beszéd. In: Orando et laborando. A Debreceni református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítıje. Szerk. Gonda László, Debrecen Begrüßungsworte zur Eröffnung des Karl Barth-Forschungsinstitutes an der Reformierten Theologischen Universität Debrecen. In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (Hrsg./Szerk.): Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen Köszöntés a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet megnyitóján. In: Fazakas Sándor/Ferencz Árpád (Hrsg./Szerk.): Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen Az egészségügyrıl teológus szemmel. In: Igazság és élet 2/ = Református Tiszántúl 2/ Fordítsd felém az arcodat! Mobbing pletyka - pszichoterror. In: Református Tiszántúl 2-3/ Beköszöntı. In: Igazság és élet. 1/ ra való emlékezés jelentısége egyházunk életére nézve. In: Református Tiszántúl 2/ Alfred Jäger laudációja. In: Református Tiszántúl, 6/ Ki a hiteles tanítás közvetítıje? Meditáció 1 Jn 2, In: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendı világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. Budapest A keresztyén etika legújabb felismerései a család-egyház-társadalom összefüggéseiben. In: Képes Kálvin Kalendárium Michael Beintker laudációja. In: Református Tiszántúl 2/ Az egyház "rendszersemleges" szociáletikai elkötelezettsége és a gyülekezet mai életformája. In: Képes Kálvin Kalendárium, Ajánlás. Klaus Douglass: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövıjérıl. Kálvin Kiadó. Budapest

5 79. Szerv- és szövetátültetés teológiai vonatkozásai. Transzplantáció aktuális kérdései Magyarországon a XXI. század küszöbén. In: Református Tiszántúl 2/ Mit nyújthat még az egyház? Az egyház feladatáról és szabadságáról az ezredforduló pluralista társadalmában. In: Református Tiszántúl 1/2001.(Hivatalos Különszám) Lelkipásztori egzisztencia ma! In: Lelkészegyesület 3-4/ < Egyházfegyelem és gyülekezetépítés. In: Református Tiszántúl szeptember. 83. Gazdaság és etika. Tanulmány. In: Református Tiszántúl június. 84. Mit tehetünk evangélizációs és missziós elkötelezettségünk megújulásáért? In: Képes Kálvin Kalendárium < éves Barmeni Teológiai Nyilatkozat. In: Református Tiszántúl 3-4/ < Michael Weinrich laudációja. In: Református Tiszántúl 3-4/ A teremtett világ környezeti problémái - teológus szemmel. Tanulmány. In: Református Tiszántúl december. V. Egyéb: 88. Tisztességes kamat és a szegények védelme. Reformátusok Lapja április 12. LIII. évf. 15. szám, 3.o. 89. Mit ajánl Kálvin a hitelét vesztett kormányzattal szemben. In: Reformátusok Lapja április 5. LIII. évf. 14. szám, 8.o. 90. A helyes hatalomgyakorlásról. In: Reformátusok Lapja március 29. LIII. évf. 13. szám. 8.o. 91. Kálvin a jogállamról. In: Reformátusok Lapja március 22. LIII. évf. 12. szám Különös búcsúzás. Igetanulmány mennybemenetel ünnepére. In: Igazság és Élet évf. 2. szám, 215< In memoriam Fekete Károly. In: Reformátusok Lapja május 11. LII. évf.19.szám, A lelkipásztorok legyenek a tanulásban és a tanításban szorgalmatosak! In: Reformátusok Lapja április 20. LII. évf. 16.szám, Te milyen alapra építesz? Igetanulmány konfirmációra. In: Igazság és Élet évf. 2. szám, 89< A látható egység, mint kegyelmi ajándék. Ökumenikus Charta sorozat. In: Reformátusok Lapja LII.évf.12.sz március A hiteles ökumené alapja: a bőnbánat és a kiengesztelıdés. Ökumenikus Charta sorozat. In: Reformátusok Lapja LII.évf.11.sz március A múlthoz való hőség és a gyógyító emlékezés. Ökumenikus Charta sorozat. in: Reformátusok Lapja LII.évf. 10.sz március Temetési igetanulmányok, In: Igazság és Élet évf. 1. szám, 118< Falaidra, Jeruzsálem, İröket állítottam! És 62,6-12. Elhangzott a Doktorok Kollégiuma megnyitó áhítatán a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója alkalmából, Debrecenben augusztus 22-én. In: Theologiai Szemle 4/ = Collegium Doctorum, augusztus, III.évf, 1.sz A Szentlélek hármas ajándéka. Meditáció. In: Reformátusok Lapja, június Tanítás-igehirdetés-egyházkormányzás. Köszöntés dr. Bölcskei Gusztáv 10 éves püspöki szolgálata alkalmából. In: Református Tiszántúl 1/ Fájdalomtól a küldetésig. Prédikáció-elıkészítés húsvét ünnepére. In: Igazság és élet. 1/ Egyetem a teológia alapjain, egyházi egyetem a modern társadalomban. Köszöntés a Károli Gáspár Református Egyetem 150. éves jubileumán. In: Református Tiszántúl, XIII. évf

6 105. Michael Herbst: Egy örvendezı bibliaolvasó. Prédikáció. Fordítás. In: Református Tiszántúl XII. évf Fel nem fogható, mily hatalmas az Isten. Prédikáció. In: Református Egyház május Isten meglepetése számunkra. Legátusprédikáció. In: Legátusprédikációk. Debrecen A bibliai sáfárság szociáletikai szempontjai a globalizáció világában. In: Képes Kálvin Kalendárium < Miért lett Isten emberré? Gondolatok 2005 karácsonyán. In: Hajdú Bihari Napló, december És mégis öröm Meditáció és imádság. In: Confessio 1/2000. február Advent. Legátusprédikáció. In: Legátusprédikációk. Debrecen Szeretet - barátság - öröm. Prédikáció. In: Református Egyház VI. Szerkesztıi, kiadói munka: 113. Studia Theologica Debrecinensis. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata. ISSN 2060<3096, (Felelıs szerkesztı és kiadó). Megjelent: 1/2008, Sonderheft/ Igazság és élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelıi munka számára. ISSN (Felelıs szerkesztı és kiadó) Megjelent: 1/2007-2/2009 Debrecen 115. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézetének kiadványai. (Szerkesztés és kiadás). ISSN 1789<0721. Megjelent: Ferencz Árpád (szerk): Világok vándorai, KBKK1., Debrecen 2007; Fazakas Sándor/Ferencz Árpád [Hrsg./Szerk.]: Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a KBKK 2. Debrecen THÉMA (Theologiai Élet Ma). Protestáns Tanulmányi Kör folyóirata. ISSN 1419<7863. (szerkesztıbizottsági tag). Megjelent: 1/1999<1-2/ Református Szemle. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lapja. ISSN 0254<4458 (szerkesztıbizottsági tag, 2008-) 6

SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011

SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011 PUBLICATION LIST SÁNDOR FAZAKAS (PhD, dr. habil) March 2011 A). Books: MONOGRAPHS: 1. Fazakas, S. (2004): Emlékezés és megbékélés [Remembrance and Reconciliation]. Budapest. Kálvin Publisher. 198pp. 2.

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások)

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) PUBLIKÁCIÓK Gaál Botond 2009. március (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) 1. Gimnáziumunk igazgatójának 25 éves jubileuma. (Pősze Lajos) RefLap XX. évf. 1976.

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján)

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) 1. Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.) Teológiai szak- és idegen szavak szótára: Függelékben az egyházi szakirodalomban használt

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat:

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr. Borsi Attila János PhD Szül: Karcag, 1974. április 29. Családi állapota: házas Dr. Borsiné Kusztos Ildikó, református lelkész Gyermekek: Kende (2002), Hanga

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Fekete Károly publikáció idırendben

Fekete Károly publikáció idırendben Állapot: 2009. 03. 28. Fekete Károly publikáció idırendben 1981 - Debreceni mester százéves orgonája a Kistemplomban Confessio 1981/3. 66-71. 1982 - Kodály Zoltán és a református énekkarok Confessio 1982/2.

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Könyv, Book DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

2. Megáll az Istennek igéje!

2. Megáll az Istennek igéje! 1. Vezércikk 1 70 éves a Barmeni Teológiai Nyilatkozat / Fazakas Sándor (ifj.) = 12. évf. 3 4. sz. (2004.). p. 1 2. 2 325 éve szabadultak / Németh Zsolt = 9. évf. 1. sz. (2001.). p. 1. 3 500 éve született

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2002 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Az elmúlt évtized során a társadalom minden területén fokozott jelentőséget és hangsúlyt kapott a szakmai továbbképzés. Célirányos és rendszeres továbbképzés

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Rövid szakmai önéletrajz

Rövid szakmai önéletrajz Rövid szakmai önéletrajz Születés éve: 1957 Tanulmányok Középiskola Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1971-1975 Egyetem Budapesti Református Theologiai Akadémia, 1975-1980 PhD fokozat Budapesti

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2004 Kedves Lelkipásztor Testvérem! A 2002-es és a 2003-as tanulmányi évek pozitív tapasztalata a lelkésztovábbképzés terén, a vártnál nagyobb érdeklődés és jelentkezés, valamint a megtartott

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013. Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail: refberek@axelero.hu

Részletesebben

Novum. In memoriam dr. id. Fekete Károly *

Novum. In memoriam dr. id. Fekete Károly * Novum In memoriam dr. id. Fekete Károly * Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető professzora a 200 évvel korábban született prédikátor elődről ahogyan

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2005 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Örömünkre szolgála, hogy a 2005. esztendőre új, minden bizonnyal komoly érdeklődésre számot tartó továbbképző tanfolyamokat kínálhatunk a kedves Szolgatársaknak.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek KÖNTÖS LÁSZLÓ részletek Pápa, 2013 Kiadó: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Tel.: (+36 89) 512-400, Fax: (+36 89) 512-402 E-mail: dtpuspoki@refdunantul.hu Felelős kiadó: Steinbach

Részletesebben

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai Tagok Csepregi András ForraiJudit Gáspár Csaba László Jakab Attila Hubai Péter Lukács Péter Majsai tamás Nagy Péter Tibor Vattamány Gyula Wildmann János

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@gmail.com Könyv Publikációk Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2013-ban elhangzott kátémagyarázatos prédikációkból. Érdligeti

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től A DRHE Doktori Iskolájának Képzési Terve Hatályos: 2016. szeptember 1-től Tartalomjegyzék PhD képzés elemei... 3 Mintatanterv... 4 Komplex vizsga... 5 Kutatási területek... 6 2 / 8 oldal PhD képzés elemei

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( )

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( ) Arcképcsarnok 29 Virágos Márta A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862 1948) Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Személyi adatok név állampolgárság internet: Dr. Jacob J. T. Doedens holland magyar (2012. november 21.) hu.linkedin.com/pub/jaap-doedens/1a/877/73b/ Képzés és tanulmányok

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 516-800, 516-900 11852, 11814 Rektori Hivatal 518-555 518-557 Dr. Bölcskei Gusztáv rektor Dr. Kustár Zoltán általános

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus

Curriculum vitae KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus KASZÓ GYULA, DR. THEOL. Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék Adjunktus H-1092 Budapest Ráday u. 28. IV. em. 1. Tel.: +36-1-4763220 Mail: gykaszo@gmx.de Curriculum vitae 1976. 03.05. született

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2003 Kedves Lelkipásztor Testvérem! A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 15/2001.XII.07. sz. határozatával elfogadta a lelkésztovábbképzés új rendjét, 2002-ben ennek értelmében

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2006 Kedves Lelkipásztor Testvérem! A korábbi évek lelkésztovábbképző tanfolyamai az interdiszciplinaritás jegyében kerültek megszervezésre: a legújabb teológiai ismeretek elsajátítása mellet

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. Megjegyzés: Az alábbiakban közöljük a biblikus, a rendszeres teológiai/egyháztörténeti, valamint a gyakorlati

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa Szakmai életrajz Nevem Pecsuk Ottó. Születtem 1974. december 19-én, Budapesten. Lakcímem: 1119 Budapest, Allende Park 9. Tel: 06 70294 76 35 Email: opecsuk@yahoo.com Iskoláim: 1989-1993 Károlyi Mihály

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. Porta 516-800 516-900 11852 11814 Rektori Hivatal Dr. Fekete Károly rektor Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes Pinczésné dr. Palásthy

Részletesebben

1996 Üllői Hírmondó, karácsonyi meditáció. Üllő Nagyközség Önkormányzati Lapja (cikk)

1996 Üllői Hírmondó, karácsonyi meditáció. Üllő Nagyközség Önkormányzati Lapja (cikk) Előadások-írások: 1989 scriptie: Wat betekent 1500 km (Mit jelent 1500 km?) a hitrenevelésről 1993 Konzultációs dolgozat, Debrecen: Égi és földi csatornák 1995 A hitoktatás kérdése- előadások Tata 1996

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. Porta 516-800 516-900 11852 11814 Rektori Hivatal Dr. Fekete Károly rektor Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes Pinczésné dr. Palásthy

Részletesebben

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje 2014. 10. 09. Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje címmel szerveztek konferenciát 2014. szeptember 29-én, hétfőn a Protestáns Teológiai Intézet

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK (tudományos) Gaál Botond. 2010. június

PUBLIKÁCIÓK (tudományos) Gaál Botond. 2010. június PUBLIKÁCIÓK (tudományos) Gaál Botond 2010. június (Az 1985 utáni írások félkövér+dőlt betűkkel kiemelve.) Könyvek 1. Tér, idő és az Ige, Doktori értekezés, Debreceni Református Kollégium (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék

DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék DR. DÁVID ISTVÁN publikációs jegyzék (2015. május) Önálló és gyűjteményes kötet: 1.) DÁVID István: Műemlék orgonák Erdélyben. Polis Kiadó Kolozsvár Balassi Kiadó Budapest, 1996. (ISBN 973 97 2759 X; ISBN

Részletesebben