M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet"

Átírás

1 Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: telefon: 52/ m a. Tudományos fokozat Ph.D., (2003) University of Edinburgh, United Kingdom 2.b. Végzettségek M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet 2.c. Szakmai elismerések és ösztöndíjak 2010 MTA, MÖB-Eötvös ösztöndíj, Skócia 2008 Collegium Hungaricum, Bécs, Ausztria 2008 Fulbright Scholarship, Princeton, USA 2008 Bolyai ösztöndíj, MTA, Magyarország Deák Ferenc ösztöndíj, OM, Magyarország 2006 Carnegie Fellowship, Nagy Britannia Habsburg Történeti Intézet, Budapest 2005 Andrew F. Mellon Fellowship, IASH, Skócia 2004 MTA, MÖB-Eötvös ösztöndíjas, Nagy Britannia Overseas Research Scholarship, Nagy Britannia Langham Scholarship, Nagy Britannia 2002 Tübingeni Egyetem, Németország (Erasmus) 2001 Tübingeni Egyetem ösztöndíja, Németország 1999 Princeton Theological Seminary, Princeton, USA KLTE, Pro Regionae díj 1995 Civitas Debreceni városi ösztöndíj Debreceni Universitas ösztöndíjas 1996 OTDK országos 3. helyezett (történelem szekció) 3. Oktatói munka, beosztás 2005 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Dogmatika Tanszék, adjunktus

2 2006 Debreceni Egyetem, vendégelıadó tanár, Bölcsészettudományi Kar 2003 Károli Gáspár Református Egyetem, BTK és HTK, óraadó tanár Evangélikus Hittudományi Egyetem, óraadó tanár Pápai Református Teológiai Akadémia, óraadó tanár, University of Edinburgh, Skócia, óraadó tanár Kossuth Lajos Tudományegyetem, óraadó tanár 4. Kutatási terület: 1. Eszkatológia, millennializmus és apokaliptika 2. Ekkléziológia 3. Szótériológia Theologia religionum 4. Összehasonlító vallásteológia 5. Zsidó - keresztyén polémiák, párbeszéd, misszió 6. Zsidóság és protestantizmus a liberalizmus korában 7. Magyar 19. századi protestáns teológia történet 8. Magyar protestáns hitvallások 9. Amerikai, angol, skót és magyar hatástörténet (teológia, tudomány, történelem, vallástudomány) 5. Szakmai bizottsági és tudományos közéleti tagság: Hazai 1. Magyarországi Vallástudományi Társaság, fıtitkár (MTA NKI) 2. Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag 3. DAB, Hit és Vallástudományi szaktestület, titkár 4. Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem 5. Közép-kelet Európai Reformáció és Protestantizmus Kutató Intézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiumának, tag 7. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma missziológiai szekció titkár; rendszeres teológiai, egyháztörténeti és vallástudományi szekciók tag Külföldi 1. North American Paul Tillich Society, USA 2. European Society for the Study of Science and Theology (EASSTh), tag 3. Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS), titkár 4. Ecclesiastical History Society (EHS), Nagy Britannia, tag 5. Scottish Church History Society (SCHS), Skócia, tag 6. British Association for the Study of Religion (BASR), tag 7. American Academy of Religion (AAR), USA, tag 8. ISORECEA, tag

3 6. Nemzetközi konferenciák, külföldi elıadások, vendégoktatás 2008 Yale University, USA, vendégelıadó 2008 Austin Presbyterian Theological Seminary, USA, vendégelıadó 2008 Vienna Universitat, Austria, vendégoktató 2007 Osijek-Eszék, Evangelical Theological Seminary, Horvátország, vendégoktató 2005 Edinburgh University, Skócia, vendégelıadó 2003 AAR, Atlanta, USA 2003 EASR, Bergen, Norvégia 2002 EASR, Párizs, Franciaország 2001 EASR, Cambridge, Egyesült Királyság 1999 Wroclaw, Lengyelország 7. Fontosabb publikációk Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni ortodoxia vitája a liberális teológiával (Budapest: L Harmattan, 2010), 230 pp. Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, ed. by Ábrahám KOVÁCS, co-edited by Béla Baráth (Budapest: L Harmattan, 2009), 295. pp. The Challenge of post Christendom Era: the Relation of Christian Theology to World Religions in World Christianity in Local Context: Essays in Memory of David A. Kerr, ed. by Stephen R. Goodwin, vols. 2 (London-New York: Continuum, 2009), I. pp Tanulmányok a magyar vallástudomány történetérıl, szerk. HOPPÁL Mihály és KOVÁCS Ábrahám, Vallástudományi Könyvtár I. 1. kiad. (Budapest: L Harmattan, 2009), pp Protestant Churches in Encyclopaedia of Mission and Missionaries Religion and Society series Part 1. (New York: Routledge, 2007), pp Counter Reformation in Encyclopaedia of Mission and Missionaries Religion and Society series Part 1. (New York: Routledge, 2007), pp The History of the Free Church of Scotland s Mission to the Jews in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary in Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums vol. 140 (F. am Main, Berlin, Bern- Oxford Wien: Peter Lang, 2006) 435. pp.

4 A halál mint az öröklét öröme egy pesti zsidó-keresztyén életében in Vallástudományi Tanulmányok 7-8. szerk. HOPPÁL Bulcsú Kál (Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság: 2007) pp Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat, Református Szemle (2009) 106 évf. 2. szám. (megjelenés alatt) Skót kálvinista realizált eszkatológia Theológiai Szemle (2009) 52. évf. 2. szám. (megjelenés alatt) Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása in Confessio, L. évf. 3. szám, pp Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete Confessio évf. 3. szám pp Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon, Századok évf. 5. szám. pp Angolszász és német hatások az elsı magyarországi protestáns kórház, a Bethesda megalapításakor, Egyháztörténeti Szemle (2005) 6. évf. 1. szám, pp Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: , I. és II. (2009) LXI évf. 2. szám. Református Egyház, pp és LXI évf. 3. szám. Református Egyház, pp A skót presbiterianizmus hatása Budapest: a Skót Misszió rövid története in Reformátusok Budapesten vols 2 szerk. KÓSA László (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), I. pp A magyarországi vasárnapi iskolai mozgalom kialakulása és szervezeti megerısödése in Reformátusok Budapesten, szerk. KÓSA László, vols 2. (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), I. pp A (Biberauer) Bodoky család története in Reformátusok Budapesten, szerk. KÓSA László, vols 2. (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), I. pp Különbözı teológiai megközelítések más vallásokhoz in Napkelettıl Napnyugatig. Vallástörténeti tanulmányok I., szerk. NAGY Antal Mihály (Budapest: Református Zsinati iroda Doktorok Kollégiumának Fıtitkári Hivatala, 1999), pp Nyelvismeret: Angol felsıfok, Cambridge Proficiency C típusú felsıfokú állami nyelvvizsga

5 Több éves szakmai fordítói és tolmácsolási gyakorlat Német középfok, Tübingeni Egyetem nyelvvizsga Héber, ugariti, görög, latin - tanult teológiai nyelvismeret.

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz)

Novák Ádám. (Szakmai Önéletrajz) Személyes adatok Novák Ádám (Szakmai Önéletrajz) Születési idő, hely: 1987. 10. 01. Szikszó Állampolgárság: magyar Értesítési cím: 4027 Debrecen Füredi út 60 3/10. Telefon: +3630/401-4688 E-mail: tavernicorum@gmail.com

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. (2014. július)

Szakmai önéletrajz. (2014. július) DR. DÁVID ISTVÁN - orgonaművész, - főiskolai tanár, intézetvezető helyettes (KRE-TFK) Hittanoktató és Kántorképző Intézet - a Nagykőrösi Református Egyházközség orgonaművész-kántora E-mail: david.istvan@kre.hu

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz Hubai Péter Rövid tudományos életrajz Budapesten születettem 1952-ben. 1972-ben kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Református Theológiai Akadémián (ma: Károli Gáspár Református Egyetem HTK). Érdeklıdésem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben