Curriculum vitae Name: Dr. Ábrahám Kovács

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Curriculum vitae Name: Dr. Ábrahám Kovács"

Átírás

1 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Personal Data: Contacts: Name: Dr. Ábrahám Kovács Phone: 52/ m education (universities attended, degrees earned and dates received) Qualifications and Degrees Degrees: History (M.A., Lajos Kossuth University, Debrecen) 1997 Divinity (M.Div., Debrecen Reformed University) 1997 Religious Studies (Th.M., Princeton) 1998 Church History (Ph.D., Edinburgh) 2003 Theology (Dr. Habil., Budapest) 2011 Studies Abroad: Tübingen University, Germany 2002,2003 Edinburgh University Princeton Theological Seminary and Princeton University Edinburgh University Tempus, M. A. Religious Studies Professional positions held Vice president of YMCA of Hungary General Secretary of HAASR 2005-Present President of Collegium Doctorum of HRC, Science of Religion 2010-Present 3. Courses taught and other services provided to students and the home institution 2005 Debrecen Reformed Theological University Department of Systematic Theology, Associate Professor (Protestant Confessions, Introduction to Theology, Comparative study of Religions, History of Christian Dogma, Historical Theology) 2006 Debrecen University, Part time lecturer, Faculty of Art (New Religious movements) 2003 Gáspár Károli Reformed University, Faculty of Art and Divinity, part time lecturer (New Religious Movements; Religion and Inculturation; World Religions, Christianity and/ or Mission, Denominational studies, Ecumenism) 2003 Lutheran Theological University, part time lecturer in Church and mission History, New Religious Movements, Religious Studies Pápa Reformed Theological Seminary, part time lecturer (Religious Studies, Denominational studies, Ecumenism, History of Christian Missions) Debrecen University, part time lecturer, (History of Protestant Education and Schooling) University of Edinburgh, part time lecturer, (Religious Studies, Church and Mission History) Lajos Kossuth University, part time lecturer (Social History, History of Education, and protestant schools from 17 to 19 th century Other work at home institution Supervisor and pastoral care for students since 2003

2 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Publications (provide full citations and list them starting with the most recent) Books (Hungary) 1. Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák szerk. Kovács Ábrahám (Budapest, Kálvin Kiadó, 2013), pp Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával (Budapest: L Harmattan, 2010 and 2011 new edition), 230 pp. 3. The Origin of the Scottish-Hungarian Church Relations: The Settlement and the First Years of the Scottish Mission in the 1840s, D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai, 4 (Debrecen: Debreceni Református Kollégium Nyomdája, 2001) 70. pp. Books (Abroad) 4. In Academia for the Church. Eastern and Central European Theological Perspectives eds. Ábrahám Kovács and Zoltán Schwáb (Carlisle: Paternoster, 2014), pp New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion ed. by Ábrahám Kovács and James L. Cox (Budapest: L Harmattan, 2014), pp The History of the Free Church of Scotland s Mission to the Jews in Budapest and its impact on the Reformed Church of Hungary in Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums vol. 140 (F. am Main, Berlin, Bern- Oxford Wien: Peter Lang, 2006) 435. pp. Articles in peer-reviewed periodicals (home) 7. Angol és skót hatások Felméri Lajos pedagógiai professzor gondolkodásában Neveléstörténet sz p 8. A debreceni diákok egyetemjárása Skóciába Confessio 38.1 (2014), közös tanulmány Hörcsik Richárddal 9. Az egyházias kálvinizmus, mint az új ortodoxia folytatása a debreceni teológiai tanárok hitvalló munkásságában, Teológiai Szemle, LVII. 2 (2014), pp A debreceni szellemiség és a nevelés a Debreceni Református Kollégiumban a 19. században Debreceni Szemle XXI. 4. (2013), Karl Barth és a vallási pluralizmus. Vallás, hit és hitetlenség, Teológiai Szemle, LV évf. 4 szám (2012), A debreceni új ortodoxia tovább élése: Csiky Lajos belmisszió teológiai elképzelései Mediárium VI. évf. 1-2 szám (2012), pp Skót kálvinista realizált eszkatológia, Theológiai Szemle (2013) 55. évf. 3. szám. (megjelenés alatt)! 14. Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: , I. (2009) LXI évf. 2. szám. Református Egyház, pp Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: , II. (2009) LXI évf. 3. szám. Református Egyház, pp Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása in Theológiai Szemle, L. évf. 3. szám, pp Vallási tolerancia, fundamentalizmus és politika Amerikában in Sárospataki Füzetek XI. évf. 2. szám, pp Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete Confessio évf. 3. szám pp Darwin első kapcsolata Debrecennel in Debreceni Szemle, évf. 3. szám pp Vallási tolerancia, fundamentalizmus és politika Amerikában in Collegium Doctorum IV. évf. 1. szám, pp Bethesda: az első magyarországi protestáns kórház, I. in Református Szeretetszolgálat, évf. 1. sz. pp. 5-6.

3 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Bethesda: az első magyarországi protestáns kórház, II. in Református Szeretetszolgálat, évf. 2. sz. pp Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon, Századok évf. 5. szám. pp Hungarian Church Ministries among the Roma in East-West Church and Ministry Report évf. 2 szám. p. 16. Kovács-Csiszér 25. A skót-magyar kapcsolatok az 1840-es években és hatásuk a magyar protestáns egyházi és társadalmi életre, Pro Minoritate, Nyár (2001), pp Angolszász és német hatások az első magyarországi protestáns kórház, a Bethesda megalapításakor, Egyháztörténeti Szemle (2005) 6. évf. 1. szám, pp Articles in peer-reviewed periodicals (Abroad) 27. Critical remarks on the State of Religions and Religious Studies in Hungary Religion and Culture 종교와 문화 제26호 서울대학교 종교문제연구소, (2014), pp A Remedy of the World: An Eschatological Dimension of a quasi-religion, Communism and its application in Central Europe, Korean Journal of Religious Studies 74.2 (2014), ISSN Strange Siblings? A Signpost Marking the Divergence and Convergence of Science of Religion and Christian Theology in the nineteenth century Hungary Religion (2014). Lektorálás alatt. 30. Syriac Christology and Polemics Against the Jews: a theology of Aphrahat, Református Szemle (2009) CII. évf. 2 szám. pp Chapter(s) of a book (Hungary) 31. Kovács Ábrahám: És ti kinek mondotok engemet? Eltérő szótériológiák a magyar református teológiában In: Balog Margit, Kókai Nagy Viktor (szerk.) Újszövetség és eszkatológia: Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. (Acta Theologica Debrecinensis; 4.) 32. Karl Barth és a vallási pluralizmus. Vallás, hit és hitetlenség in Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák szerk. Kovács Ábrahám (Kálvin Kiadó, 2013), pp Dogma és hitvallás: ecclesia semper reformari vagy transformari debet? A debreceni ortodoxia válasza a liberális teológiára in Krisztusért járva követségben szerk. Fazakas Sándor és Ferenc Árpád Acta theologica Debrecinensis 3. (Debrecen: DRHE: 2012) Egy elfelejtett útjelző tábla: a vallástudomány és a keresztyén teológia elágazása in Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. szerk. Czövek Judit-Dyekiss Virág-Szilágyi Zsolt (Budapest: L Harmattan: 2012). pp A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme in Studia Doctorum Teológiai tanulmányok szerk. Kállay Dezső és Adorjáni Zoltán (Kolozsvár, PTI, 2012), pp Megkérdőjelezett krisztológia? A feltámadás vita a magyar református teológiában a XIX században in Kezdetben volt az Ige szerk. Peres Imre Acta theologica Debrecinensis 1. (Debrecen: DRHE: 2011). pp A debreceni ortodoxia teológiai gondolkozása in Átjárható határok Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára szerk. Fekete Károly-Kustár Zoltán-Kovács Ábrahám Acta theologica Debrecinensis 2. (Debrecen: DRHE: 2011). pp A budapesti református belmisszió központja: a Németajkú Ev. Ref. Leányegyház rövid története és teológiai felfogása: in A Hold utcai Németajkú Ev. Ref. gyülekezet története és teológiája szerk. Balog Zoltán (Budapest, 2012). (megjelenés alatt) 39. Intellectual Treasures of Humankind : Religion, Society and László Dapsy s Translation of On the Origin of Species in Calvinism on the niperipheries: Religion and Civil Society in Europe, ed. by Ábrahám KOVÁCS, co-edited by Béla BARÁTH (Budapest: L Harmattan, 2009), pp Missziói, egyházépítési és egyházi megújulási elgondolások találkozása és gyakorlati megvalósulása a Budapesti Református Egyházban a 19. század végén in Horizont, szerk. ÓDOR BALÁZS és XERAVITS Géza (Budapest-Pápa: L Harmattan, 2005), pp

4 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Különböző teológiai megközelítések más vallásokhoz in Napkelettől Napnyugatig. Vallástörténeti tanulmányok I., szerk. NAGY Antal Mihály (Budapest: Református Zsinati iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, 1999), pp Chapter(s) of a book (Abroad) 42. Whose Civilization Is Europe Today? Encounters between Hungarian Reformed Faith and Secular Worldviews in The Law of God. Exploring God and Civilization, Studies in Reformed Theology eds. Pieter Vos, Onno Zijlstra (Leiden: Brill, 2014), ISBN The first Hungarian Handbook on Comparative Religion: Liberal Theology, Science of Religion and the Issue of Classification in New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion ed. by Ábrahám Kovács and James L. Cox (Budapest: L Harmattan, 2014), The Challenge of post Christendom Era: the Relation of Christian Theology to World Religions in World Christianity in Local Context: Essays in Memory of David A. Kerr, ed. by Stephen R. GOODWIN, vols. 2 (London-New York: Continuum, 2009), I. pp Studies and articles in books (home) 45. A liberális teológia és a vallástudomány: Kovács Ödön vallásbölcsészet kézikönyve in Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről szerk. Hoppál Mihály és Kovács Ábrahám 2. kiad. (Budapest, L Harmattan, 2010), pp Értekezés a keresztyén béketeremtésről: Egy kálvinista teológiai látás és a vallási sokféleség in Vallási diszkrimináció szerk. Csepregi András (Budapest: Oktatási Minisztérium, 2009). 47. A késő reformkori és neoabszolutizmus korabeli pesti protestantizmus felekezeti és nemzetiségi, és nemzetközi nyitottsága in Történeti Tanulmányok XV, [Acta Universitatis Debreceniensis] Series Historica főszerk. Velkey Ferenc (Debrecen: Egyetemi Kiadó, 2009), pp A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont 2007/2008-as tanévéről in Az ember mint lélek Tudomány és Teológia VIII, szerk. Gaál Botond és Végh László (Debrecen: Fábián Nyomda, 2009), pp Hitvallás, millennializmus és az evangélium hirdetése: A zsidómisszió kezdetei és teológiai alapjai Nagy Britanniában in A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007 évi értesítője (Debrecen: Kapitális Nyomda, 2007), pp A Debreceni Református hittudományi Egyetem mint a teológiai és természettudományos kutatás műhelye in A tudományos gondolkozás nyitottsága szerk. GAÁL Botond és VÉGH László (Debrecen, Fábián Nyomda, 2007) pp A halál mint az öröklét öröme egy pesti zsidó-keresztyén életében in Vallástudományi Tanulmányok 7-8. szerk. HOPPÁL Bulcsú Kál (Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság: 2007) pp A skót presbiterianizmus hatása Budapest: a Skót Misszió rövid története in Reformátusok Budapesten vols 2 szerk. KÓSA László (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), II. pp A magyarországi vasárnapi iskolai mozgalom kialakulása és szervezeti megerősödése in Reformátusok Budapesten, szerk. KÓSA László, vols 2. (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), II. pp A (Biberauer) Bodoky család története in Reformátusok Budapesten, szerk. KÓSA László, vols 2. (Budapest: Argumentum Kiadó, 2006), I. pp Két kálvinista centrum egymásra találása: a skóciai ösztöndíj létrehozása in En Christo. Tanulmányok a 85 éves Dr. Bütösi János tiszteletére szerk. GAÁL Sándor (Debrecen: Fábián Nyomda, 2004) pp Short or long articles in Lexicons and Encyclopaedias (aboad) 56. Mission to the Jews in Christianity: The Illustrated Guide to 2000 Years of the Christian Faith, Millennium House, Sydney, Australia, Protestant Churches in Encyclopaedia of Mission and Missionaries Religion and Society series Part 1. (New York: Routledge, 2007), pp

5 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Counter Reformation in Encyclopaedia of Mission and Missionaries Religion and Society series Part 1. (New York: Routledge, 2007), pp Harnack, Adolf von, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Tertullian, Quintus Septimus Florens, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Gregory of Nazianus, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Gregory of Nyssa, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Pelagius, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Perkins William, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Young Bringham, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Warneck Gustav Adolf, in Dictionary of Christian Biography, ed. by Michael Walsh (London and New York: Continuum, 2001), p Editorial works in scientific works 67. Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára szerk. Fekete Károly-Kustár Zoltán-Kovács Ábrahám Acta theologica Debrecinensis 2. (Debrecen: DRHE: 2011) pp. 68. Kálvin kútjából merítve, szerk. GAÁL Botond és KOVÁCS Ábrahám (Debrecen: HITEK, 2009), 187. pp. 69. A Budapesti Ev. Ref. Németajkú Leányegyház eredete és története The History of the Germanspeaking Reformed Affiliated Church of Budapest D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai, 10 (Debrecen: Fábián Nyomda, 2004), 195. pp. Book-reviews (home) 70. MÁRKUS Jenő, A liberális szellem a református egyházban, Egyházfórum, szám. pp MURDOCK Graeme, Calvinism on the Frontier, : International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania (Oxford Claredon Press, 2000), Századok (Budapest) 135. évf. 2. szám (2001) pp The Culture of English Puritanism, szerk. John SPUR and Jacqueline EALES, Oxford, Oxford University Press, Klio (Debrecen) 9. évf. 3. szám (2000), pp Book-reviews (abroad) 73. Attempting to Bring the Gospel to Home, Michael Marten. (London-New York: Tauris Academic Studies, 2006) in Journal of Ecclesiastical History (2009), 60. évf. 1. szám. January pp Referring to God: Jewish and Christian Philosophical and Theological Perspectives, by Paul HELM (Curzon: Richmond, Surrey, 2000), Bulletin of the British Association for the Study of Religions (Stirling), 92 (2001) pp Written on a Flyleaf: A Christian Faith in the Light of Other Faiths, Peter D. BISHOP (Peterborough: Epworth Press, 1998), Bulletin of the British Association for the Study of Religions (Edinburgh), 90 (2000), pp Translation

6 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright SCHWARZ Hans: Az evolúció hatása a teológiára Nagy Britanniában és Észak Amerikában in A tudományos gondolkozás nyitottsága (Debrecen, Fábián Nyomda, 2007), pp Other professional activities, such as workshops, seminars and consultations 2014 Seoul, Presbyterian University and Theological Seminary, guest professor 2013, Edinburgh, University of Edinburgh, visiting scholar 2011 Vienna University, Austria, guest lecturer 2010 University of Edinburgh, guest lecturer 2010 Yale-Edinburgh Conference, Edinburgh, Scotland, lecture 2009 Protestáns Teológiai Intézet, Cluj-Kolozsvár guest lecturer 2008 Yale University, USA, guest lecturer 2008 Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin USA, guest lecturer 2008 Vienna University, Austria, guest lecturer 2007 Osijek-Eszék, Evangelical Theological Seminary, Croatia, guest lecturer 2005 Edinburgh University, Scotland, guest lecturer 2003 AAR, Atlanta, USA 2003 EASR, Bergen, Norway 2002 EASR, Paris, France 2001 EASR, Cambridge, United Kingdom 1999 Wroclaw, Poland 6. 1 Membership and activities in professional associations (Hungary) 1. Hungarian Association for the Academic Study of Religion, secretary MTA NKI) 2. MTA, member of constituting general assembly, History and Religious Studies 3. Közép-kelet Európai Reformáció és Protestantizmus Kutató Intézet (DRHE), researcher 4. Hatvani István Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE), co-worker 5. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Mission department, secretary; Systematic, Ecclesiastical Theology and Religious Studies departments, member 6. 2 Membership and activities in professional associations (Hungary) 1. British Association for the Study of Religion, member 2. American Academy of Religion, USA, member 3. Ecclesiastical History Society, Nagy Britannia, member 4. Scottish Church History Society, Scotland, member 5. European Society for the Study of Science and Theology, member 6. Central and Eastern European Association for Mission Studies, secretary 7. ISORECEA, member 7. Professional honours, awards and fellowships (Hungary) Bolyai János scholarship, Magyar Tudományos Akadémia 2010 MTA, Magyar Scholarship Bizottság Eötvös scholarshipas, Scotland Deák Ferenc scholarship, Oktatási Minisztérium Habsburg Történeti Intézet, Budapest 2004 MTA, Magyar Scholarship Bizottság Eötvös scholarshipas, Nagy Britannia 1999 Kossuth Lajos Tudományegyetem, demonstrátor Pro Regione díjas 1997 Civitas Debreceni városi scholarship

7 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright Debreceni Universitas scholarshipas 1996 OTDK national competition 3. place (History section) Awards, Scholarship (Abroad) 2014 WCC, Seoul, South-Korea, Guest Professor 2013 Royal Society of Scotland, Visiting professor, Edinburgh, Scotland 2010 Royal Society of Edinburgh, Edinburgh, Scotland 2008 Fulbright Scholarship, Princeton, USA 2008 Collegium Hungaricum, Bécs, Austria 2006 Carnegie Fellowship, Great Britain 2005 Andrew F. Mellon Fellowship, IASH, Scotland Overseas Research Scholarship, Great Britain 2001, 2002 Tübingeni Egyetem scholarship, Germany Princeton Theological Seminary scholarship, Princeton, USA Tempus scholarship, Scotland 8. Community service 1. Local youth leader in the Great Church of Debrecen, Supervisor and pastoral counsellor for students since 2003

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001.

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001. Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu. CV KÁROLY BÁRD CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu EDUCATION 1975 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Faculty

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013.

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. I. Personal Information: Name: Dr. Kecskés András Mother s name: Dr. Horváth Erika Place of Birth: Pécs, Baranya, Hungary Date of Birth: 1981.06.03 II.

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Availabilities E-mail: erdosk@ktk.pte.hu Telephone: 72/501-599/23134 Studies 2006 2009 2000 2005 2003 2006 University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School

Részletesebben

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES:

A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: A TALE OF TWO HUNGARIAN CITIES: THE MAKING AND READING OF MODERN DEBRECEN AND SZEGED, 1850-1914 Lívia K. Szélpál A DISSERTATION in History Presented to the Faculties of the Central European University

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2014. április NR 17 A p r i l 2 0 1 4 A Magyar

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben