A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014."

Átírás

1 A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

2 A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett közhasznú alapítvány a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkáját támogatja. a.) A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folyó lelkészképzés és lelkésznevelés támogatása. b.) A református lelkészképzésben részt vevő hallgatók öntevékeny kulturális tevékenységének költségeihez történő hozzájárulás. c.) Az egyetemen folytatott tudományos kutató munka anyagi eszközökkel történő támogatása. d.) Az oktatás anyagi feltételei korszerűsítésének támogatása. Az alapító okirat kelte: Bírósági bejegyzés: 61268/ augusztus 31. : - Dr. Fekete Károly - Dr. Fazakas Sándor - Dr. Kustár Zoltán - Pluhár Gábor - Püski Lajos Nyitott, közhasznú alapítvány, támogatható. Cím: A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. sz. Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

3 Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány Elősegíti a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (korábban: Debreceni Református Teológiai Akadémia) kutató munkájának megismertetését publikációk formájában. Alapító: Dr. Lainé-Böszörményi Márta Alapító okirat kelte: június 22. Bírósági bejegyzés: 60821/ október 16. : - Dr. Bölcskei Gusztáv Elnökhelyettese: - Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára - Dr. Fekete Károly - Dr. Hörcsik Richárd - Szász Barnabás Az alapítvány zárt, nem támogatható, kamatai oszthatók szét. Cím: Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Kissné Szabó Éva Elérhetőség: 06 52/

4 Bütösi Misszió Alapítvány Dr. Bütösi János ny. püspök, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora alapította. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem missziói tanszékének folyamatos tudományos és gyakorlati szolgálatának támogatása: a.) missziói könyvek kiadásával vagy beszerzésével, b.) missziológiai folyóiratok előfizetésével, c.) missziói témájú pályamunkák jutalmazásával, d.) missziológiai előadások (előadók) támogatásával. Alapító: Dr. Bütösi János Az alapító okirat kelte: június 22. Bírósági bejegyzés: 60784/ Dr. Bölcskei Gusztáv - Balog Margit - Dr. Gaál Sándor - Püski Lajos - Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára - Dr. Tőkés Zoltán - Nagy Zsolt Cím: Bütösi János Alapítvány 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Nyitott alapítvány, támogatható. Bankszámlaszám: Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet Debrecen Adószáma: Ügyintéző: Kissné Szabó Éva Elérhetőség: 06 52/

5 Dr. Felsőőry Attila Emlékalapítvány Felsőőry Alice hozta létre, a Gimnázium volt diákja, dr. Felsőőry Attila emlékére Elsődleges célja, hogy ösztöndíjat adományozzon a protestáns /református/ hit legjobb tanulóinak azok közül, akik a Debreceni Református Kollégiumba járnak és anyagi nehézségeik vannak. Egyenlő mértékben rátermett tanulók esetén azok részesüljenek előnyben, akik érdeklődést mutatnak az orvosi hivatás iránt, vagy erre a hivatásra készülnek. Másodlagos célja, hogy fenntartsa és karbantartsa Boros János és Fülöp Rebeka sírját a hozzájuk tartozó elkerített területtel együtt Köröstarcsa temetőjében, és Cibulka Béla, valamint Felsőőry Béla sírját Körösladány temetőjében. Alapító: Felsőőry Alice Alapító okirat kelte: május 19. Bírósági bejegyzés: 19/1990/2. Gondnokai: - Dr. Kurt L. Bengtson (USA) - Anne A. Bengtson (USA) Kezelője: - A Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsa Az alapítvány zárt, nem támogatható, kamatai oszthatók szét. Cím: Dr. Felsőőry Attila Emlékalapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Adószáma: Ügyintéző: Kissné Szabó Éva Elérhetőség: 06 52/

6 Dr. Halász Tibor a Debreceni Református Kollégiumért Alapítvány A Debreceni Református Kollégium oktatói, nevelői, tudományos tevékenységének támogatása. Az alapítvány támogatni kívánja a Kollégium intézményeiben, így a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, Általános Iskolájában, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a Nagykönyvtárban és a Levéltárban folyó tudományos, oktatási, művészeti tevékenységeket. Alapító: A Debreceni Református Kollégium A bejegyzés éve: Alapító okirat kelte: : - Dr. Virágh Pál - Derencsényi István - Nagy László - Vad Zsigmond - Dr. Varga Péter Nyitott, közhasznú alapítvány, 1% fogadására jogosult. Cím: Dr. Halász Tibor A Debreceni Református Kollégiumért 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: OTP Bank Észak Alföldi Régió Kezelője: Dr. Varga Péter ügyvédi iroda Adószáma:

7 D. Dr. Harsányi András Alapítvány Az alapítványt D. Dr. Harsányi András özvegye és négy gyermeke hozták létre. Az egyháztörténettel foglalkozó teológusok, fiatal lelkészek és kutatók támogatása. Egyháztörténeti munkák publikálása. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Reformáció Kutatóintézetének segítése. Az egyháztörténész D. Dr. Harsányi András emlékének ápolása. Alapítók: - D. Dr. Harsányi Andrásné - Dr. Harsányi Zsolt - Dr. Harsányi Fruzsina - Harsányi László - Harsányi András Az alapító okirat kelte: május 21. Bírósági bejegyzés: 61122/ február Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Baráth Béla - Derencsényi István - Dr. Fekete Károly Nyitott alapítvány, támogatható. Cím: D. Dr. Harsányi András Alapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: Erste Bank Adószáma: Ügyintéző: Kissné Szabó Éva Elérhetőség: 06 52/

8 Dr. Rózsai Tivadar Emlékalapítvány Rózsai Tivadarné végrendelete szerint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (korábbi nevén: Debreceni Református Teológiai Akadémia) alapította. Dr. Rózsai Tivadarné szül.: Máthé Ilona végrendeletének 9. pontja szerint: A létrehozandó Alapítvány minden évi kamatát ítélje oda a létrehozandó kuratórium a Debreceni Református Teológiai Akadémia azon egy vagy két végzős hallgatójának, akik szociális és előmeneteli szempontból erre érdemesnek bizonyulnak. Alapító: - Dr. Rózsai Tivadarné végrendeletének megfelelően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (korábbi nevén: Debreceni Református Teológiai Akadémia) Az alapító okirat kelte: március 18. Bírósági bejegyzés: 60888/ április 22. : - Dr. Bölcskei Gusztáv - Dr. Bodó Sára, titkár - Dr. Fekete Károly - Pető Lajosné Nyitott alapítvány, támogatható. Cím: Dr. Rózsai Tivadar Emlékalapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: Polgári Takarékszövetkezet Adószáma: Ügyintéző: Dr. Bodó Sára Elérhetőség: 06 52/

9 Szegi Piroska Emlékalapítvány Bíró Dezső nyugdíjas alapította felesége emlékére. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen teológiai tanulmányokat folytató, jó tanulmányi eredményeket elérő és szociális helyzetük miatt támogatásra szoruló, magyar állampolgárságú hallgatók tanulmányi költségeihez történő anyagi hozzájárulás. Alapító: Bíró Dezső Az alapító okirat kelte: június 24. Bírósági bejegyzés: 61058/ augusztus Dr. Pogány Béla - Dr. Fekete Károly - Dr. Kustár Zoltán Az alapítvány zárt, nem támogatható, kamatai oszthatók szét. Cím: Szegi Piroska Emlékalapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: Polgári Bank Zrt Adószáma: Ügyintéző: Dr. Pogány Béla Elérhetőség: 52/

10 Alapítvány a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláért Az alapítvány célja: Külföldi kapcsolatok fejlesztése, tanulmányutak támogatása, tehetséges fiatalok támogatása, tudományos tevékenység elősegítése, kulturális, művészeti, hitéleti és sporttevékenység támogatása. Az alapító okirat kelte: május 13. Bírósági bejegyzés: 60929/ március 18, - Dr. Daragó József - Dr. Fürj Zoltán - Dr. Bölcskei Gusztáv Nyitott, közhasznú alapítvány Cím: Alapítvány a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskoláért 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.sz. Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

11 A Református Tanítóképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány Az alapítvány célja: Az anyagilag hátrányos helyzetű, tehetséges hallgatók oktatásának támogatása, új pedagógiai módszerek bevezetésének támogatása. Az alapító okirat kelte: szeptember 28. Bírósági bejegyzés: 60402/ december 18. : - Derencsényi István - Dr. Daragó József - Dr. Nagy Mihály - Sipos Zsófia - Dr. Fürj Zoltán Nyitott, közhasznú alapítvány Cím: A Református Tanítóképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány 4026 Debrecen, Péterfia u Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

12 Pető József Alapítvány Az alapítvány célja: A számítástechnika területén kiemelkedő eredményt elért hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének támogatása. Az alapító okirat kelte: december 31. Bírósági bejegyzés: 61121/ február Dr. Fürj Zoltán - Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó - Kiss Tamás Nyitott, Közhasznú alapítvány Cím: Pető József Alapítvány 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7-sz Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

13 Csoknyay Gyula Alapítvány Az alapítvány célja: Azon hallgatók támogatása, akik a magyar nyelv ápolása, értékeinek megőrzése érdekében kimagasló eredményt értek el. Az alapító okirat kelte: szeptember 28. Bírósági bejegyzés: Apk / október Dr. Csorba Péter - Dr. Imre Lászlóné - Kovács Zoltán - Csoknyay László Cím: Csoknyay Gyula Alapítvány 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.sz Nyitott, Közhasznú alapítvány Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

14 Kölcsey Ferenc Református Ifjúsági Média Alapítvány Az alapítvány célja: A főiskolán és annak jogutódjaként a hittudományi egyetemen folyó kommunikáció szakos hallgatók elméleti és gyakorlati képzésének magasabb szinten való biztosítása, a média segítségével a főiskolai és az egyházi hagyományok megőrzése, a református szellemiségű gyermek- és ifjúságnevelés támogatása, a roma kisebbség segítése a felzárkóztatásban és a határon túli magyar tanítók anyanyelv ápolásának támogatása. Az alapító okirat kelte: november 15. Bírósági bejegyzés: Apk / november Dr. Vitéz Ferenc - Dr. Csabina Sándor - Győri József Nyitott, közhasznú alapítvány Cím: Kölcsey Ferenc Református Ifjúsági Média Alapítvány 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Bankszámlaszám: Adószáma: Ügyintéző: Szilágyi Tamásné Elérhetőség:

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK

ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK Kívánom, hogy volt iskolám sok tanulója érjen el a keresztény valláserkölcsi értékek megvalósítása mellett a tudományok terén sikeres eredményt. Akinek Isten

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység

node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység " Nő az Erő " Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy Zs. út 9. Csallány Gézáné noazero@index.hu 30/431-4863 "Az Önkéntesség

Részletesebben

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN 2 PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN Középiskolai pályázat 2014 díjátadó ünnepség 2014. október 9. A Pro Progressio

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN 1. a gyermekek egészséges neveléséért 2. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (NOÉ) 3. az idős és sérült állatokért 4. Aranyősz Érdi Nyugdíjas Klubok Szövetsége (Arany Ősz Társaság) CIVIL SZERVEZETEK,

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR 2004 Székesfehérvári Civiltár 2004 Készült a székesfehérvári civil szervezetek közremûködésével, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kommunikációs és Civilkapcsolatok

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2007 tavasza A felhívás az OTDT 2006. január 20-án tartott ülésén került elfogadásra OTDT K 2006/001 Az Országos Tudományos

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

A Szenátus RH/40-1/2010. sz. határozata

A Szenátus RH/40-1/2010. sz. határozata A Szenátus RH/40-1/2010. sz. az Intézményfejlesztési terv Nyíregyházi Főiskola 2007-2011 c. dokumentum módosításának (aktualizálásának) elfogadásáról 2010. január 19. A Szenátus megismerte és elfogadja

Részletesebben

Kiegészítő melléklet szöveges része a DMJV. Polgármesteri Hivatal 2008. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet szöveges része a DMJV. Polgármesteri Hivatal 2008. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet szöveges része a DMJV. Polgármesteri Hivatal 28. évi beszámolójához I. A DMJV. Polgármesteri Hivatal a számviteli politikáját 28-ban nem módosította. II. Az Ötv. 92/A. (1) bekezdés

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán 2014. októberi állapot szerint nyilvántartott egyházi fenntartású intézmények

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán 2014. októberi állapot szerint nyilvántartott egyházi fenntartású intézmények A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán 2014. októberi állapot szerint nyilvántartott egyházi fenntartású ek székhelye székhelyen kívüli feladat-ellátási helyének, címe székhelye

Részletesebben