A Gimnázium alapítványai, tanulók segélyezése, támogatása, ösztöndíjak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gimnázium alapítványai, tanulók segélyezése, támogatása, ösztöndíjak"

Átírás

1 A Gimnázium alapítványai, tanulók segélyezése, támogatása, ösztöndíjak A Gimnázium életében, működtetésében egyre fontosabb szerepet töltenek be alapítványaink. Szerepük különösen megnőtt azzal, hogy személyi jövedelemadó kedvezmény illeti meg az adományozókat, illetve lehetősége van bárkinek arra, hogy jövedelemadója 1%-ának sorsáról maga döntsön. A szülők, öregdiákok és más támogatók segítőkészségét elsősorban három területen kívánjuk igénybe venni: Az iskola felújítására, technikai és szertári fejlesztésére igen szűkös költségvetési fedezet áll rendelkezésre, ezért az utóbbi évek fejlesztéseit jórészt alapítványaink segítségével valósítottuk meg. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő diákok és családjaik támogatása alapítványaink segítségével történik. A kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményeket elért tanulókat igyekszünk az alapítványi keretből jutalmazni. Az alábbi áttekintő táblázat a jelenleg működő alapítványaink legfontosabb adatait tartalmazza: neve Refiért a Alapítás éve 1992 ORANDO ET LABORANDO 1990 Tanítványok a diákokért 1992 Nagy Géza Matematikai 1995 Emlékverseny Szücs Mihályné Papp 1997 Juliannna Felsőőry Attila Emlékalapítvány 1987 (USA) Célja Adószáma (Ha 1% fogadására jogosult) Az iskola épületének felújítása, technikai eszközeinek beszerzése, felszerelésének modernizálása Szociálisan hátrányos helyzetű, jó tanulók támogatása Szegény sorsú vidéki tanulók teljes költségének átvállalása Nagy Géza iskolai matematika emlékverseny évenkénti szervezése és győzteseinek jutalmazása Kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményt elért tanulók és tanáraik jutalmazása Kiemelkedő eredményű, szegény tanulók ösztöndíja, támogatása Vagyona ezer Ft-ban dec ezer USD Néhány fontos információ az egyes alapítványok működéséről: I. a Refiért Az alapítványt diákjaink szülei közül nagyon sokan rendszeresen támogatják. Az előző évi személyi jövedelemadó 1%-ból 2008-ban ezer forintot ajánlottak fel támogatóink ben ezer Ft volt az 1%-os megajánlás összege. Magánszemélyek 2008-ban 481

2 ezer forint Ft támogatást nyújtottak az alapítványnak. Az alapítvány felhasználható bevételeiből a 2008/2009-es tanév folyamán elkészült a kb. 100 fő befogadására alkalmas gyülekezeti terem. Ez a terem az áhítatok megtartása mellett több funkcióra is alkalmas, a beépített modern technikai eszközök lehetővé teszik konferenciák, akár színházi előadások megrendezését is. Ezt a beruházást közel 7 millió forinttal támogatta az alapítvány. Az alapítvány támogatásával informatikai fejlesztéseket is megvalósítottunk. Ezen kívül közel forintnyi papír-írószer megvásárlásával segítette az alapítvány az iskolai munkát. II. ORANDO ET LABORANDO Rászoruló tanulók segélyezésére szolgál. Az alapítvány részére 2008-ban Ft 1%-os felajánlás érkezett ben az 1% -os felajánlás összege Ft volt. Az alapítvány működéséhez 2008-ban magán és jogi személyek összesen Ft összegű, 2009-ben Ft összegű adománnyal járultak hozzá. Az alapítvány szociális segélyként és év végi jutalomként a 2008/2009. tanévben Ft-ot osztott szét az arra érdemes és rászoruló tanulóknak. Ezen túl a kedvezményezett kategóriába tartozó diákok nyelvkönyv vásárlását mintegy forinttal segítette az alapítvány. Az alapítvány keretében több elkülönített alap és díj működik, amelyekből az előbbi összegen túl a következő tanulók részesültek: a) Szendi Balázs-díj ( Ft): (Egészségügyi pályára készülő 12. osztályos tanulóknak, 2. részlet a sikeres felvételi után kerül folyósításra) A 2008/2009. tanévben Varga Emese 12.b osztályos tanuló volt a díjazott. b) Török József ösztöndíj: Az egykori kollégiumi diák, kömörői lelkipásztor, szatmári esperes emlékére létrehozott alap tőkéje egy millió forint. Az ösztöndíjat (személyenként Ft-ot) 2009-ben Papp Zsófia 10.b és Szűcs Eszter 11.b osztályos tanulók kapták. c) Szabó testvérek ösztöndíj címén 2009-ben 8 tanulónak összesen Ft-ot osztottunk ki. d/ Bay Zoltán Emlékérem és díj: Ezt a díjat a világhírű fizikus, iskolánk egykor diákja adományából hoztuk létre. Évente egy olyan, 12. osztályos tanuló kapja meg, aki természettudományos tárgyakban kiemelkedő eredményt ért el. A 2008/2009. tanév végén Szikszay László 12. B osztályos diák kapta a Győrffy Sándor által készített emlékérmet, és a Ft-os pénzjutalmat. d) Pethő József alap: Egykori tanárunk emlékére diákjai által adományozott díj, a magyar nyelvi és szavaló versenyeken jól szereplő tanulók jutalmazására. A 2008/2009. tanévben az Áprily Lajos szavalóverseny házi fordulójában szépen szereplő tanulók között közel Ft értékű jutalomkönyvet osztottunk ki.

3 e) Az alapítvány kezelésében van 2002 óta Kovács János hagyatéka ( Ft), amelynek kamataiból elsősorban az angol nyelvből kiváló eredményt elérő tanulókat tudjuk jutalmazni. Ebből a forrásból 2008/2009. tanévben 5 tanulónak Ft-ot osztottunk ki. III. Tanítványok a Diákokért Az 1951-ben érettségizett 4.b osztály tanulói hozták létre. Az létrehozásában és működtetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett id. Kósa Lajos, egykori diákunk. Az ösztöndíjak odaítélését alapos tájékozódás előzi meg, a kiválasztottakkal tanulmányi szerződést kötünk. Az 2008-ban Ft 1%-os támogatásban részesült. Az 1 % -os támogatás összege 2009-ben Ft volt. Magánszemélyek 2008-ban Ft támogatást nyújtottak az alapítványnak. A 2008/2009. tanévben Ft ösztöndíj kifizetésére került sor, a támogatottak a következő tanulók voltak: Varga Emese 12.b Palincsár Erika 12.c Lucski Zsófia 11.a Vedres Erzsébet 10.a Lakatos Ildikó 10.d A 2009/ tanévben támogatott tanulók: Lucski Zsófia 12.a Vedres Erzsébet 11.a Lakatos Ildikó 11.d Somlyai Imola 10.a Nagy Sándor 10.b IV. Dr. Felsőőry Attila Emlékalapítvány Az USA-ban bejegyzett alapítvány, melyet tragikusan korán elhunyt egykori kollégiumi diákunk, Felsőőry Attila emlékére hozott létre családja. Az kamatait kapta meg rendszeresen a Debreceni Református Kollégium. Az összeg a Gimnázium, a Dóczy Gimnázium és a Hittudományi Egyetem között a mindenkori hallgatói létszám arányában kerül szétosztásra tavaszán a jó tanuló, szociálisan rászoruló 12. évfolyamos diákok közül 9 fő részére pályázat útján Ft-ot, a 11. évfolyamos tanulók közül 5 főnek Ft-ot osztottunk szét ösztöndíjként az alapítványtól kapott pénzösszegből. Köszönetet mondunk az alapító családjának, valamint a hagyatékot kezelő Kurt és Anne Bengtson gondnokoknak. Az alapítvány feladata a Felsőőry család rokonsága sírjainak gondozása Kőröstarcsán és Kőrösladányban. Köszönjük a két gyülekezetnek is a sírok gondozásához nyújtott segítséget. Az működésében nagy változást jelentett, hogy 2009 tavaszán az eddig Amerikában kezelt teljes vagyon átkerült a Magyarországon bejegyzett Dr. Felsőőry Attila Emlékalapítvány kezelésébe őszén Ft (?) összeget tudtunk 29 tanuló számára szétosztani.

4 A Felsőőry család síremlékét iskolánk gondozza V. Torontói Első Magyar Református Egyház Ösztöndíja A gyülekezet 2008/2009. tanévben 1000 CDN dollárral támogatta iskolánk rászoruló diákjait. A gyülekezet adománya. Balázs Dorottya 12.c osztályos tanuló egész tanévi étkezésikollégiumi díját fedezte. Hálásan köszönjük a gyülekezet tagjainak és vezetőinek a segítségüket. VI. Szabó Dezső ösztöndíj Intézményünk Szabó Dezső író végrendelete szerint jogosult a művei megjelentetéseiért kapott jogdíj kezelésére azzal, hogy abból rászoruló, vidéki származású tanulókat támogassunk. A 2008/2009-es tanévben ilyen jogcímen nem volt bevételünk, ezért ezt az ösztöndíjat nem osztottuk ki. VII. Szűcs Mihályné Papp Julianna Dr. Szűcs Lajosné (Cseresznyés Ilona) hozta létre néhai férje édesanyjának emlékezetére 1,8 millió forint alaptőkével. Az alapítvány bejegyzése után mintegy fél évvel az alapítványtévő is elhunyt. Iskolánk közössége nevében hálásan köszönjük a család tagjainak az alapítvány létrehozását, s az adománytévő Dr. Szűcs Lajosné emlékét kegyelettel megőrizzük. A 2008/2009. tanév során ennek az alapítványnak a segítségével igyekeztünk támogatni rászoruló diákjaink nyári táborozását. Így 2009 nyarán két olyan diákunk vehetett részt a balatonszárszói Tálentum táborban, akiknek a költségeit részben vagy egészben az alapítvány támogatta, összesen Ft-os összeggel. További egyházi szervezésű táborokba 10 tanulónk jutott el, melyeknek a költségeihez Ft-tal járult hozzá az alapítvány. A végzős diákok jutalmazására Ft-ot osztottunk ki az alapítvány pénzéből.

5 VIII. Nagy Géza Matematikai Emlékverseny Az alapítvány támogatásával évente megrendezzük az iskola matematika háziversenyét. Az alapítvány részére 2008-ban Ft 1%-os felajánlás érkezett. Az 1 %-os támogatás összege 2009-ben Ft volt. Magánszemélyek 2008-ban Ft támogatást nyújtottak az alapítványnak. A verseny győztesei és helyezettjei között a 2008/2009. tanévben Ft jutalmat osztottunk ki. IX. Jó tanuló, jó sportoló díj A díjat a 2003-ban elhunyt egykori tanárunk, Szigethy Béla emlékére, özvegye alapította. A 2008/2009. tanévben az alábbi tanulókat részesítettük jutalomban, akik Ft-ot kaptak: Kereszti Hajnalka 12.b; Országh Szabolcs 12.b X. A Református Tehetséggondozó támogatása A balatonszárszói Tálentum Táborra ingyenes táborozási lehetőséget kapott nyarán Módis László 10.b osztályos tanuló. XI. Országos pályáztatási rendszerrel, nem iskolai keretek között működik az Istenadta Tehetség Az alapítvány megálmodója és létrehozója Mádl Dalma asszony. A 2007/2008-as tanévre meghirdetett pályázaton iskolánkból három tanuló elnyerte az alapítvány ösztöndíját. 1. Hatala Hajnalka 10.b Pusztadobos 2. Rácz Nikolett 10.c Esztár 3. Zavanyi Györgyi 10.b Kölcse A három nyertes pályázó a 2008/2009. tanévben is megkapta az alapítványtól a támogatást. Az célja, hogy a 3500 fő alatti lélekszámú kistelepülésen élő, nehéz szociális helyzetben lévő, kiemelkedő tehetségű kollégista iskolás fiatalokat támogassa középiskolai tanulmányaikban és kollégiumi elhelyezésükben. A támogatás magában foglalja a tárgyévi középiskolai idő alatt a támogatott lakhatási (kollégiumi elhelyezés), étkeztetési és tankönyvtámogatást, ami fejenként Ft-ot jelent a pályázaton nyert diákoknak. A pályázat eredményhirdetésére június 17-én került sor a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanévzáró ünnepségén a Nagytemplomban. A Kuratórium nevében Mádl Dalma asszony nyújtotta át a jutalmazottaknak a díjakat, és volt alkalma egy rövid időre a szülőkkel is találkozni, akik hálás szívvel mondtak köszönetet a támogatásért. XII. Útravaló Ösztöndíjprogram - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt és támogatott ösztöndíj Az ösztöndíj program célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a tanulók tehetséggondozása. A 2008/2009. tanévben az iskola 20 diákja összesen Ft összegű támogatást kapott a Minisztériumtól.

6 XIII. Új ösztöndíjak és alapok: Az elmúlt időszakban több felajánlás érkezett új ösztöndíjak, illetve alapok létrehozására. Ezeket az alapokat az Orando et Laborando on belül helyeztük el, és kamataik használhatóak fel tanulóink támogatására, díjazására. Dr Tóth Kálmán Emlékdíj Dr. Tóth Kálmán ( ) iskolánk tanára volt 1947-től 1971-ig. Vallástanári végzettsége mellett idegen nyelveket ( angol, német, orosz ), filozófiát, pszichológiát, éneket is tanított, öt diplomával rendelkezett. Emlékének megőrzésére lánya, Zsoldos Lászlóné, Tóth Emőke hozott létre Emlékdíjat Ft-os tőkével a Díjat olyan 12. évfolyamos diák kaphatja meg, aki legalább három gyermekes családból származik, és műszaki vagy természettudományos pályára készül. Dr. Szilágyi Tibor Emlékdíj A díjat Dr. Szilágyi Tibor orvosprofesszor emlékére özvegye alapította. Szilágyi Tibor ben született, 2007-ben hunyt el, iskolánkban ben kitüntetéssel érettségizett. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Tanszékén dolgozott, tagja és támogatója volt a Kollégium Baráti Körének. Az egyetemi sportélet lelkes szervezője, a DEAC vezetőségi tagja volt. Az Ft összegű alap kamataiból Jó tanuló Jó sportoló diákokat jutalmazunk. Erdei István Ösztöndíj Erdei István ( ) főállattenyésztő a 20. századi magyar lótenyésztés egyik kiváló alakja. Munkássága jórészt a Mezőhegyesi Ménesbirtokhoz kötődik. Emlékét, testvére, Erdei Aranka úgy kívánta megőrizni, hogy végrendeletileg nagyobb összeget hagyott a Debreceni Református Kollégium rászoruló, arra érdemes tanulói támogatására. A pénzalap a Gimnázium és a Hittudományi Egyetem között került szétosztásra. Az iskolánknak járó Ft kisebb részéből pályázatot írtunk ki diákjaink számára Erdei István életrajzának és a Mezőhegyesi Méntelep történetének megírására. A letétbe helyezett nagyobb összeg kamataiból évente olyan rászoruló tanulókat kívánunk támogatni, akik agrár jellegű vagy állatorvosi pályára készülnek. aink létrehozóinak, kezelőinek és az azokat támogató adományozóknak köszönettel és hálával tartozunk, életükre Isten áldását kérjük iskolánk egész közössége nevében. Szeretettel kérjük a további adományokat és 1%-os felajánlásokat azoktól, akiknek erre lehetőségük van. Győri József igazgató

ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK

ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK ALAPÍTVÁNYI ÉS ISKOLAI DÍJAINK, ÖSZTÖNDÍJAINK Kívánom, hogy volt iskolám sok tanulója érjen el a keresztény valláserkölcsi értékek megvalósítása mellett a tudományok terén sikeres eredményt. Akinek Isten

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY

éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY 10 éves az ISKOLA ALAPÍTVÁNY Kiadja az: Iskola Alapítvány Kolozsvár 2006 10 éves az Iskola Alapítvány Kiadja az: Iskola Alapítvány 400428 Kolozsvár, Densuºianu 6/A Románia/România Telefon: 0040 264 592

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei

2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei 2014. január Beled Város Önkormányzatának hírei BELED VÁROS TISZTELT POLGÁRAI! Egy hónapja még a karácsonyi készülődés lázában égtünk, s máris átléptünk az új esztendőbe és már 2014-et írunk. A szilveszterkor

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 M A G Y A R A D O M Á N Y O Z Ó I F Ó R U M Budapest Bank Budapestért Alapítvány Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 CIB Társadalmi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium által adott kitüntető elismerések 2012. DUNAFERR-díj

A Széchenyi István Gimnázium által adott kitüntető elismerések 2012. DUNAFERR-díj Széchenyi István Gimnázium OM-azonosító: 030180 www.szig-dujv.hu 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A Telefon/fax: (36-25-)411-702 E-mail: titkarsag@szig-dujv.hu A Széchenyi István Gimnázium által adott

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Az új kenyér ünnepe Téten

Az új kenyér ünnepe Téten Államalapító királyunkat és az új kenyeret ünnepeltük 2 0 1 2. augusztus 20- án megtartott ü n n e p i megemlékezésen a kettõskeresztnél. Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

Ne féltsük magyarságunkat!

Ne féltsük magyarságunkat! Pályázati felhívások Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Versenyeredmények Népszámlálási adatok a városról Földutak karbantartása INGYENES VÁROSI LAP «BÉKÉSCSABA MÁRCIUS 15. Ne féltsük magyarságunkat!

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJAK. A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása

ÖSZTÖNDÍJAK. A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása ÖSZTÖNDÍJAK A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása A felsőoktatásban tanulók számának rohamos növekedését csak mérsékelt ütemben követte a hálózat bővülése és az oktatók-kutatók létszámának növekedése.

Részletesebben

www.turivasar.hu www.muveszetinapok.hu Hamarosan információk... LXXXVII. évfolyam 02. szám 2015. január 30.

www.turivasar.hu www.muveszetinapok.hu Hamarosan információk... LXXXVII. évfolyam 02. szám 2015. január 30. LXXXVII. évfolyam 02. szám 2015. január 30. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közérdekű lakossági tájékoztatója Számlázási rend változás Tisztelt

Részletesebben

Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012.

Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012. Összefoglaló a Szarvasért Alapítvány 10 éves működéséről 2002-2012. A Szarvasért Alapítványt 2000. októberében hozta létre a Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület. Az Alapító Okirat a következők szerint

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal)

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal) XVII. évfolyam, 2009. november 7. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító program

Részletesebben