AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL"

Átírás

1 AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK! Nem rejthető el a hegyen épült város Máté 5, 14.

2 Jézus Krisztusra van szükségük! Püspöki hivatalomban, a Ráday utcában, az asztalomon van egy kis táblácska két-három mondattal. Ezeket tizenkét esztendeje, dunamelléki püspöki beiktatásomon kötötte szívemre édesanyám. Így hangzik: A dunamelléki egyházkerületnek, lelkészeinek, öreg papjainak és fiataljainak, iskoláinak nem egy új püspökre van szükségük, nem Szabó Istvánra van szükségük, hanem Jézus Krisztusra van szükségük. Ezért fontos, hogy lássad az Ő orcáját, neve homlokodon legyen. Mindezt kérem alkalmazni egyházunk zsinatára: a Magyarországi Református Egyháznak, lelkészeinek, öreg papjainak és fiataljainak, iskoláinak, presbitereinek, testületeinek nem egy új zsinati elnökre van szükségük, nem Szabó Istvánra van szükségük, hanem Jézus Krisztusra van szükségük. Ezért fontos, hogy lássuk az ő orcáját, s neve a homlokunkon legyen. Részlet Bogárdi Szabó István, dunamelléki püspök, a Zsinat új lelkészi elnöke püspöki székfoglalójából. Elhangzott április 22-én

3 R E M É N Y Ha lenne egy kulcsod Mit ajándékba kaptál Mire is gondolnál Melyik ajtót nyitná. Hová is illene Melyik zár az övé, Isteni sugallat Ebben biztos segít. Tedd Isten kezébe Ott van legjobb helye, Mindig minden napon Bízd RÁ, hogy kezelje. Kínáld fel szívedet Bízz, hogy e kulcs nyitja Ennél nagyobb áldást Nem kaphatnál soha. Nagy Lászlóné, Kati

4 M i r e j ó a k o n f i r m á c i ó? Amikor ezeket a sorokat olvasod, közel húsz testvéred készül arra, hogy pünkösd első napján, az egyház születésnapján megvallja a gyülekezet előtt azt, hogy meddig jutott a Jézussal való barátkozásban Mert mi is történik a felkészítő alkalmak alatt? Barátkozunk Jézussal! Átgondoljuk és átbeszéljük azt, hogy mit jelent hinni Istenben, mitől és meddig vagyunk reformátusok, illetve, sok más egyéb mellett azt is, hogy mi történik akkor, amikor végre velük együtt állunk az elengedésnek, a bűnbocsánatnak, a kiengesztelésnek, a teljes szabadulásnak és tökéletes szabadításnak az asztalánál! Annál az asztalnál, melynél megérthetem és átélhetem, hogy Isten NAGYOBB a bűneimnél, a kudarcaimnál, a rossz döntéseimnél, a csalódásaimnál, a betegségeimnél, a nyomorúságos helyzeteimnél, az istentelen embereknél, a gyászomnál és a szomorúságomnál! Együtt lenni az Úr asztalánál - a konfirmáció kapcsol be mindannyiunkat abba a szeretet-közösségbe, amit gyülekezetnek hívunk. Imádkozz a hitvallást tenni készülő testvéreidért!

5 Hogyan tovább, Avas-Dél? a létszámarányos pénzügyi mutatók sokat elárulnak egy gyülekezet elkötelezettségéről, spirituális nagykorúságáról. Annak a gyülekezetnek van esélye arra, hogy kizárólag a rábízott értékvilág szerint szolgáljon, amely eredményesen képes erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy saját bevételei fedezzék a gyülekezet alapvető szolgálatát. Ez a szemlélet minden gyülekezet életében egyre fontosabb lesz az elkövetkező években. Várhatóan egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy hosszú távon finanszírozhatatlan egy folyamatos és nagymértékű pénzügyi passzívumban élő egyház fenntartása. Fentebbi sorok egy hosszabb beszámoló részeként kerültek a gyülekezet presbiterei elé az idei első presbiteri gyűlés alkalmával. Akkor többek között arról határoztunk, hogy az előttünk álló feladatok és lehetőségek miatt fontos átgondolnunk és megvitatnunk olyan kérdéseket, mint például: adakozás, a templom építésének ügye, a gyülekezet missziója stb. Ha szívügyed gyülekezetünk jövője, akkor szabaddá teszed magad május 10-én és 17-én délután, és ott leszel a 16 órakor kezdődő gyülekezeti fórumokon! És megkérdezték Izráel fiai az Urat Bírák 20, 27.

6 P Ü N K Ö S D R E Mit hiszel a Szentlélekről? (Heidelbergi Káté 53. kérdés) Hiszem először, hogy Ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké! Az élet megpróbáltatásai között elfáradó hívőt, ahogy Káténk találóan mondja, a Szentlélek vigasztalja. De mivel vigasztal a Szentlélek? Azzal, hogy beszél a Krisztusról. Ilyenkor nem annyira mint megfeszítettről, hanem mint megdicsőült és dicsőségben visszatérő Királyról. Emeljük fel szívünket! kiáltja Kálvin a csüggedőknek. Felfelé nézzetek, a mennybe, ahol Krisztus az Atya jobbján ül dicsőségben, és ebben egyszer nektek is részetek lesz! Úgy vigasztal tehát a Szentlélek, hogy ezt imádkozza velünk és gyengeségünkben helyettünk: Marana tha! Bizony, jövel, Uram Jézus! És erre az elcsüggedt, hitében megerőtlenedett hívő szíve megtelik bátorsággal és örömmel, és megy tovább a hazafelé menők biztos reménységével, mint aki látja a láthatatlant. Kálvin szerint, aki állandóan tudatában volt ahogy levelei is mutatják e végidői látás ösztönző és serkentő hatásának, egész életünknek az eljövendő életre való gondolásban kell eltelnie. A Szentlélek másik nagy ajándéka útközben: az öröm, az Úrban való öröm. A Szentlélek és az öröm szorosan összetartoznak, főként az ősgyülekezetben. Szentlelket vett, újjászületett embernek lenni annyi, mint örvendező embernek lenni Ez a megmaradó, hangulatoktól független belső öröm: jel és bizonyosság arról, hogy valóban bennünk lakik a Szentlélek és részesévé tesz az Úr Krisztus megígért jótéteményeinek, és így kedvességet találunk egykor a mi Istenünk előtt. Békési Andor: Kálvin a Szentlélekről 1 1 Fekete Károly: A heidelbergi Káté Magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben. Kálvin Kiadó, Budapest p.230.

7 M Á J U S I A L K A L M A I N K ISTENTISZTELETEK Vasárnaponként 9 és 16 órakor a Jezsuita Gimnázium dísztermében gyermek alkalom a délelőtti Istentisztelettel párhuzamosan! NŐI KÖR: kéthetente kedden, 17 órától (május 5., 19.) BIBLIAÓRA: minden szerdán 18 órától KÉZIMUNKA KÖR: minden csütörtökön 15 órától KÓRUS: minden szerdán 17 órától a Fényi teremben CSALÁDI BIBLIAKÖR: május 28-án fél 6-tól a parókián R E N D K Í V Ü L I A L K A L M A I N K Áldozócsütörtöki Istentisztelet: május 13-án (szerdán!) 18 órától a Fényi teremben Bűnbánati, Úrvacsorára készítő Istentisztelet: május 20-án (szerdán!) 18 órától a Fényi teremben Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! Zsoltárok 34, 2-4.

8 KONFIRMÁCIÓI VIZSGA: május 23-án délelőtt 10 órakor a Fényi teremben! ÜNNEPI KONFIRMÁCIÓS ISTENTISZTELET: május 24-én délelőtt 9 órakor a Jezsuita Gimnázium ebédlőjében Úrvacsorás Istentiszteletek: május 24-én, délelőtt 9 órakor és délután 16 órakor Ünnepzáró Istentisztelet: május 25-én, délelőtt 9 órakor a Fényi teremben K I E M E L T R E N D K Í V Ü L I A L K A L M A K Hogyan tovább Avas-Dél? Gyülekezeti fórum az előttünk álló teendőkről, lehetőségekről és feladatokról (misszió, építkezés, adakozás stb.) Május 10-én és 17-én, délután 16 órától a Fényi teremben! Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak ApCsel 26, 22. Istentiszteletek helyszíne: Jezsuita Gimnázium Fényi Gyula terme Lelkészlakás: Bacsinszky u. 35. Telefon: Web:

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Mennyei manna az Újszövetségben Jézus

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 24. szám, 2011. Jún. 12.

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 24. szám, 2011. Jún. 12. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 24. szám, 2011. Jún. 12. Sok ember boldogtalan. Sok keresztyén boldogtalan és a belső

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/6 Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Józs 24,14 Ifjúsági konfirmáció Felső sor (balról): Abari Péter; Szilágyi

Részletesebben

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Máté 11,28 A kiadvány célja, hogy bemutassa a Kedves Olvasónak gyülekezetünk múltját és jelenét,

Részletesebben

Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban

Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 6. szám 2009. június Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Kettős tüzes lángnyelvek a szélzúgásban

Részletesebben

...háromezer lélek...

...háromezer lélek... 2015 p nk sd.qxd 5/20/2015 9:55 AM Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. Pünkösd...háromezer lélek... Amikor pedig eljött a pünkösd napja,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38)

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/6 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) Május 14-én konfirmált fiataljaink: 1.

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám I gen, Nála jártunk. Ő volt örömünk forrása, közösségünk összegyűjtője, megtartója és megáldója. Olyan örömet

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel,

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté evangéliuma

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/01 Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora Mindezekről a refnagyerdo.hu-n képeket

Részletesebben