Tantárgy kódja HE Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -"

Átírás

1 Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései - cél: jártasságot szerezni az Ószövetség tartalmi ismeretében - önálló ismeretszerzésre való törekvés 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - - az egyes bibliai könyvek tartalmi feldolgozása, kibővítve a könyvek keletkezésével, írójával, szerkesztésével, stb. kapcsolatos tudnivalókkal 3. Évközi ellenőrzés módja: - önálló dolgozatok, zárthelyik, beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Kötelező irodalom: - Archer, Gleason: Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata. Bp, Bright, John: Izrael története. Bp, Bibliai történelmi atlasz - Dér Katalin Horváth Pál: Bibliaismeret. Bp, Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése 1-2. Bp, BIBLIA Ajánlott irodalom: - Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába. Bp Westermann, Claus Gloege, Gerhard: A Biblia titkai. Bp, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és - tanterem - ószövetségi kort bemutató térkép - könyvtár, benne a kötelező irodalommal 1

2 Ószövetségi kortörténet Tantárgy kódja HE 1103 I. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései - az ószövetség világának, gondolkodásának, társadalmi - vallási viszonyainak megismerése 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - - világ keletkezése (evolúciós elmélet és bibliai teremtéstörténet összevetése, más ókori teremtésmítoszok felhasználása) - a zsidó nép kiválasztásától az egyiptomi fogságig - honfoglalás és bírák kora - a királyság kialakulása, fénykor, hanyatlás, az ország két részre szakadása - a próféták figyelmeztetései, a nép bűnhődései - asszír fogság, Izrael eleste - babiloni fogság, Júda és Jeruzsálem eleste - perzsa kor, hazatérés, a templom újraépítése 3. Évközi ellenőrzés módja - önálló dolgozatok, zárthelyik, beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai -nincs 5. A kötelező irodalom - BIBLIA - Bibliai történelmi atlasz - Bright, John: Izrael története. Bp, Jagersma: Izrael története az ószövetségi korban. Bp, 1991 Ajánlott irodalom: lásd HE A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és - lásd HE

3 Újszövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1105 II. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései - az Újszövetség tartalmának és néhány bevezetéstani problémának megismerése 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - - szinoptikus evangéliumok: Máté, Márk és Lukács - János evangéliuma - Apostolok cselekedetei - Pál apostol levelei - Pásztorlevelek - Katolikus levelek - Jelenések könyve 3. Évközi ellenőrzés módja: - önálló dolgozatok, - zárthelyik, - beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai Nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Kötelező: - BIBLIA - Bibliai történelmi atlasz - Dér Katalin Horváth Pál: Bibliaismeret. Bp, Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezése és kutatástörténete I- II. JATEPress, Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez. Bp, 1995 Ajánlott: - Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába. Bp, A tantárgy tárgyi szükségletei: - Ld. EH Újszövetség korát ábrázoló térkép 3

4 Újszövetségi kortörténet Tantárgy kódja HE 1107 II. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései - Jézus és az ősgyülekezet korának, kulturális környezetének, szellemi-vallási környezetének megismerése 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - - Nagy Sándor birodalmának szétesése Diadochosok kora - Maccabeus felkelés - a zsidóság élete a Kr. e században, zsidó szekták - Augustus kora - Római birodalom kialakulása, császárság kora - Juda történelme, mint római provincia - Jeruzsálemi templom pusztulása, zsidó háború - Bar Kochba felkelés 3. Évközi ellenőrzés módja - önálló dolgozatok, - zárthelyik, - beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai Nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve - Ld HE Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője. Bp, Osiris Jagersma: Izrael története az újszövetségi korban. Bp, Schick, Alexander: Csodálatos Kumrán. Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és - Ld. HE

5 Ószövetségi exegézis: történeti könyvek Tantárgy kódja HE 1109 Páros tanév tavaszi (IV.) félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1101, HE 1103 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: az Ószövetség legfontosabb történeti szakaszaiból (őstörténet, fogság és szabadulás, bírák és királyok kora) válogatott szövegek magyarázata és a bennük levő pedagógiai perspektívák feltárása 2. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt áll 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 5

6 Ószövetségi exegézis: próféták Tantárgy kódja HE 1110 Páratlan tanév tavaszi (IV.) félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1101, HE 1103 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: a nagy- és kispróféták könyveiből válogatott szövegek magyarázata révén a prófétai szemléletmód megismerése, a bennük rejlő pedagógiai perspektíva feltárása 2. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt áll 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 6

7 Újszövetségi exegézis: a szinoptikusok Tantárgy kódja HE 1112 Páros tanév őszi (III.) félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1105, HE 1107 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: a szinoptikus evangéliumok válogatott részletei magyarázatában való elmélyülés, az általuk nyújtott pedagógiai perspektíva feltárása 2. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt áll 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Tarjányi Béla ford.: Találkozások, 1984 Tarjányi Béla ford.: Példabeszédek, 1985 Tarjányi Béla ford.: Csodák, 1985 Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanulás könyve: A bibliai didaktika alapjai, 1989 Luz, Ulrich szerk.: A viszály könyve? Egy Biblia - sokféle értelmezés, 1996 Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 1998 Karner Károly: Máté evangéliuma, 1935 Pröhle Károly: Lukács evangéliuma, 1991 Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 7

8 Újszövetségi exegézis: János és Pál Tantárgy kódja HE 1113 Páratlan tanév őszi (III.) félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1105, HE 1107 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: János iratai és Pál apostol levelei válogatott részleteinek magyarázata, az általuk nyújtott pedagógiai perspektívák feltárása 2. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt áll 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Karner Károly: Isten igazsága: Pál apostol levele a rómabeliekhez, 1942 Farkasfalvi Dénes: A római levél, 1983 Cserháti Sándor: Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele, 1976 Cserháti Sándor: Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt levele, 1982 Balikó Zoltán: Az efezusi levél, 1985 Gémes István: Jézus és Pál, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 8

9 Bibliai hermeneutika Tantárgy kódja HE 1115 III. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1101, HE 1105 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: ízelítőt adni a Biblia értelmezésének történetéből, bemutatni a Biblia mai értelmezői által követett legfontosabb módszereket. További célja, hogy a hallgatót hozzásegítse egy tudatosan végiggondolt, személyesen is vállalható bibliaértelmezéshez. 8. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt áll 9. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Kidolgozás alatt 12. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 9

10 Teológiai enciklopédia I. Tantárgy kódja HE 1201 I. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Bevezetés a keresztyén teológia témaköreibe és irodalmába 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A teológia feladata A kinyilatkoztatás értelme A Szentírás tekintélye A Szentháromság Isten A jó teremtés Isten gondviselése és a gonosz titka 3. Évközi ellenőrzés módja : önálló dolgozatok, beszámolók, zárthelyik 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: A tematika alapjául szolgáló mű: Migliore, Daniel L.: Faith Seeking Understanding, Eerdmans, A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 10

11 Teológiai enciklopédia II. Tantárgy kódja HE 1202 II. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Bevezetés a keresztyén teológia témaköreibe és irodalmába 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - Az istenképű emberiség Jézus Krisztus személye és műve A Szentlélek és a keresztyén élet Az új közösség Az igehirdetés, a szentségek és a szolgálat A keresztyén reménység 3. Évközi ellenőrzés módja: önálló dolgozatok, zárthelyik, beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: A tematika alapjául szolgáló mű: Migliore, Daniel L.: Faith Seeking Understanding, Eerdmans, A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem 11

12 Dogmatika I. Tantárgy kódja HE 1205 Páros tanév őszi (III.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a protestáns szemléletű dogmatika alapvető problémáinak, kérdésköreinek megismertetése. Specifikusan felkészít a dogmatikai hagyománynak és beszédmódnak a hitoktatás során történő alkalmazására, különös tekintettel az iskolás korú gyermekek érzékenységére. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja: beszámolók, teológiai szövegek értelmező ismertetése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai - nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Tillich, Paul: Rendszeres teológia, Osiris, 1996 Zahrnt, Heinz: Az Isten-kérdés, A Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, 1997 Voigt, Gottfried: Bevezetés az egyház tanításába, Evangélikus Sajtóosztály, 1997 Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása (Evangélikus Dogmatika I.) Evangélikus Sajtóosztály, 2000 Török István: Dogmatika, Free University Press, Amsterdam, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 12

13 Dogmatika II. Tantárgy kódja HE 1206 Páros tanév tavaszi (IV.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: lásd Dogmatika I., HE A tantárgy tartalma: kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja: mint HE A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: mint HE A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 13

14 Etika I. Tantárgy kódja HE 1208 Páratlan tanév őszi (III.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén individuáletika tartalmának megismertetése, a személyesen vállalható és a tanítás során is továbbadható etikai meggyőződés kimunkálásának segítése. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Zárthelyik 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és tanterem 14

15 Etika II. Tantárgy kódja HE 1209 Páratlan tanév tavaszi (IV.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén individuáletika tartalmának megismertetése, a személyesen vállalható és a tanítás során is továbbadható etikai meggyőződés kimunkálásának segítése. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) zárthelyik 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve kidolgozás alatt 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és tarterem 15

16 Szociáletika I. Tantárgy kódja HE 1211 Páratlan tanév őszi (III.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén szociáletika tartalmának megismertetése, segítségnyújtás ahhoz, hogy a hallgatók kialakíthassanak egy személyesen vállalható és tanári munkájuk során továbbadható közösségi etikai álláspontot. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja: kidolgozás alatt 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Nagy Gyula: Egyház a mai világban, 1967 Lohfink, Gerhard: Milyennek akarta Jézus a közösséget: A keresztyén hit társadalmi dimenziója, 1990 Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész: A katolikus társadalmi tanítás új megközelítése, 1991 Küng, Hans: Világvallások etikája, 1994 Nolan, Albert: A kereszténység előtti Jézus, 1996 Volf, Miroslav: Ölelés és kirekesztés: Teológiai vizsgálódás az azonosság, a másság és a kiengesztelődés tárgykörében, 2001 Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás, 2002 Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 16

17 Szociáletika II. Tantárgy kódja HE 1212 Páratlan tanév tavaszi (IV.) félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén szociáletika tartalmának megismertetése, segítségnyújtás ahhoz, hogy a hallgatók kialakíthassanak egy személyesen vállalható és tanári munkájuk során továbbadható közösségi etikai álláspontot. 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) kidolgozás alatt 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai Nincs. 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: mint fent 12. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 17

18 Vallástörténet I. Tantárgy kódja HE 1304 I. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) - Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Bevezetést és kritikai szempontokat adni más vallások megértéséhez, hasonlóságok felismeréséhez, fontosabb tárgyi ismeretek átadása 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - Az európai ember más vallásokhoz való viszonyának története, földrészek és nagyobb tájegységek szerinti csoportosításban vallások: törzsi vallásoktól a világvallásokig 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) zárthelyik 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai nincs 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve G. v. d. Leeuw: a vallás fenomenológiája Osiris K. Bp Mircea Eliade: vallási hiedelmek és eszmék története Osiris Kiadó Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és tanterem 18

19 Vallástörténet II Tantárgy kódja HE 1305 II. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) - Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Bevezetést és kritikai szempontokat adni más vallások megértéséhez, hasonlóságok felismeréséhez, fontosabb tárgyi ismeretek átadása 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - Az európai ember más vallásokhoz való viszonyának története, földrészek és nagyobb tájegységek szerinti csoportosításban vallások: törzsi vallásoktól a világvallásokig 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) zárthelyik 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai nincs 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve G. v. d. Leeuw: a vallás fenomenológiája Osiris K. Bp Mircea Eliade: vallási hiedelmek és eszmék története Osiris Kiadó Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és tanterem 19

20 Egyetemes egyháztörténet I. Tantárgy kódja HE 1306 I. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Korányi András egyetemi adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Azoknak a történeti eseményeknek az átfogó megismertetése, amelyek a Jézus Krisztusról szóló evangélium terjedésével vagy korszakonkénti visszaszorulásával összefüggésben vannak, és így a keresztyén egyház múltját alkotják a keresztyénség kezdetétől a XVI. század reformációs mozgalmaiig. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A keresztyénség helyzete a Római Birodalomban Nagy Constantinusig A keresztyénség fejlődése a kelet-nyugati egyházszakadásig. A Római Egyház hatalmi törekvései Reformmozgalmak a XVI. század előtt A magyarság és a keresztyénség kapcsolata A XVI. század nagy reformmozgalmai 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Megadott témáról önálló tanítási órán elhangzó előadás készítése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve (ford.) Budapest, A keresztyénség története (ford.) 1990 Timkó Imre : Keleti keresztyénség, keleti egyházak Budapest, Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 20

21 Egyetemes egyháztörténet II. Tantárgy kódja HE 1307 II. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1306 Dr. Korányi András egyetemi adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyénség újkori történetének átfogó megismertetése a reformációtól napjainkig. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A reformáció hatása Magyarországon Az ellenreformáció évszázadai Európában Az ellenreformáció kora hazánkban A pietizmus hatása A felvilágosodás befolyása az egyház életére Az amerikai egyházi élet sajátos fejlődése Korunk ébredési mozgalmai Az ökumenikus kapcsolatok erősödése 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Megadott tárgykörből önálló tanítási órára előadás készítése 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Karl Heussi: Az egyháztörténet kézikönyve (ford.) Budapest, A keresztyénség története (ford.) 1990 Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem Budapest, Marczali Henrik: Az ellenreformáció kora 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 21

22 Ökumenikus egyházismeret Tantárgy kódja HE 1312 II. félév Kreditpont 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Laborczi Géza megbízott előadó 1.) A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései a) A hallgatók általános vallási ismeretekkel rendelkezzenek. b) Specifikum: elsősorban a keresztyénség felekezeti összetételét ismerjék meg. 2.) A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - a) A vallás alapvető kérdéseinek vizsgálata a teológia, a vallásfilozófia, a vallásszociológia és a valláspszichológia segítségével. b) A vallási közösségek besorolásának teológiai, jogi, politikai kérdései. c) Európa és Magyarország vallásföldrajzának áttekintése. d) A keresztyénség főbb irányzataink, felekezeteinek megismerése. ortodoxia, katolicizmus, a reformáció egyházai, újabb vallási mozgalmak. e) Az egyes kérdésekről vallott nézetek összehasonlítása: a Biblia értelmezése, önazonosság, egyházi hivatal, liturgiák, tradíció, művészetek szerepe, társadalmi szerepvállalás. 3.) Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.): zárthelyi dolgozatok, szövegek elemzése. 4.) A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5.) A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve a) Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, Végeken Kiadó, Bp b) Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz, Akadémia kiadó, Bp ) A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és : tanterem 22

23 Az istentisztelet teológiája Tantárgy kódja HE 1314 II. félév Kreditpont 1 Óraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Hafenscher Károly megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: bevezetés a keresztyén istentisztelet teológiájába 2. A tantárgy tartalma: a tematika kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakoratai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet, A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei Tanszéke, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 23

24 Valláslélektan Tantárgy kódja HE 1319 Páros tanév őszi (III). félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Bodó Sára egyetemi docens, megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A tantárgy általános célja az, hogy bemutassa a vallásosság lélektani folyamatainak főbb jellemzőit, irányait és területeit. Ebben kiemelt hangsúlyt kap a hitfejlődés stádiumainak elemzése, illetve a 6-18 éves korosztályok vallásos fejlődése. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A tantárgy tartalma szerint három valláslélektani területet érint: Általános valláslélektan A valláslélektan alapfogalmai, a vallás megközelíthetősége lélektani szempontból; A vallásos élmény mint tapasztalat; A vallásos magatartás, a megtérés és a bűntudat jellemzői. A vallásos szocializáció főbb irányai A vallásos ítéletalkotás F. Oser és P. Gmünder elméletében; A hitfejlődés stádiumai J. Fowler vizsgálatai alapján; Az istenkép kialakulása és fejlődése gyermek- és serdülőkorban. Valláspatológia A keresztyén hit és a lelki egészség kapcsolatának jellemzői; A vallásos élet torzulásai, s ezek hatása a személyiség fejlődésére. 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) A hallgatók évközben házi önálló dolgozatot készítenek a valláslélektan valamely területéhez kapcsolódóan. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai A tárgynak nincs kötelezően előírt szakmai gyakorlata, de elvárás, hogy a hallgatók valláslélektani szempontok szerint is tudatosan figyeljék általános pedagógiai szakmai gyakorlatuk jelenségeit. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Schweitzer, Friedrich: Vallás és életút. Vallási fejlődés és keresztyén nevelés gyermek- és ifjúkorban. Kálvin Kiadó, Budapest, Süle Ferenc: Valláspatológia. Magánkiadás, Szokolya, Wikström, Owe: A kifürkészhetetlen ember. Animula, Budapest, Gyökössy Endre: Életápolás. Kálvin Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 24

25 Valláspedagógia Tantárgy kódja HE 9401 V. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Zsugyel Adél megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Alapvető pedagógiai ismeretek hittanári alkalmazása. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A katechetika fogalma, célja, sajátosságai, története és irodalma A katechéta személy Katechetika a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően A hittanóra tervezése (vázlatírás, célok, eszközök) Oktatási formák, tanítási módszerek Az egyházi iskolák a keresztyén család felelőssége 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Fodorné Nagy Sarolta: A katechézis kommunikációs problémái. Budapest, 1996 Hogyan tanítsunk hittant? Budapest, Evangélikus és református hittankönyvek 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 25

26 Valláspedagógia gyakorlat Tantárgy kódja HE 9402 VI. félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 9401 Zsugyel Adél megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Alapvető pedagógiai ismeretek hittanári alkalmazása. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - Mikrotanítások, hospitálás, hittankönyvekkel való ismerkedés 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve Fodorné Nagy Sarolta: A katechézis kommunikációs problémái. Budapest, Hogyan tanítsunk hittant? Budapest, Evangélikus és református hittankönyvek 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 26

27 Magatartáskultúra - rokon szakok módsz. Tantárgy kódja HE 9403 VI. félév Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 9401 Levente Péter megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: segíti a hallgató eligazodását a tanári gyakorlat kihívásaival szemben. Stabil világnézet mellett nyitott életszemléletre bátorít. A természetes és a természetellenes megkülönböztetése készségének, az együttes gondolkodás, az egyszemélyi felelősség, a következetesen vállalt cselekvés képességének erősítését tűzi ki célul. 2. A tantárgy tartalma: - a választás adománya - az ökohagyma: az ember viselkedési fázisainak ötvözete - a magatartáskultúra mint gyűjtőfogalom - egyéniség - sze mélyiség - személyesség - gazdaszemlélet - az önbizalom és fegyelem fokozatai 3. Évközi ellenőrzés módja: interaktív 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Levente Péter: Túlélőkönyv I. Az ökohagyma: az ökologikus, az ökonomikus és az ökumenikus viselkedésfázisok ötvözete, in.: Mentálhygiene és Pszichoszomatika (a Végeken c. folyóirat jogutódja), 2001/ 1-2, pp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 27

28 Magatartáskultúra gyakorlat Tantárgy kódja HE 9404 VIII. félév Kreditpont 1 Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 9403 Levente Péter megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: a HE 9403, Magatartáskultúra tárgy anyagának gyakorlása hospitálás (környezetismeret-óra, hittanóra, osztályfőnöki óra) és óraelemzés révén 2. A tantárgy tartalma: - méltósággal...? - egyéni - társaslelki kategóriák - érték - értékrend - a hittan és történelem tantárgyak rendkívüli helyzete - a hittanár lehetősége és felelőssége 3. Évközi ellenőrzés módja: interaktív 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: gyakorlóiskolai órán való részvétel 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Levente Péter: Túlélőkönyv I. Az ökohagyma: az ökologikus, az ökonomikus és az ökumenikus viselkedésfázisok ötvözete, in.: Mentálhygiene és Pszichoszomatika (a Végeken c. folyóirat jogutódja), 2001/ 1-2, pp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, gyakorlóiskolai tanítási lehetőség 28

29 Újszövetségi szeminárium Tantárgy kódja HE 2115 Páros tanév tavaszi (IV.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1105, HE 1107 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: az újszövetségi teológia egy szűkebb területének irodalmában való elmélyedés, oldalas önálló tudományos dolgozat megírása 2. A tantárgy tartalma: alkalomról-alkalomra változó 3. Évközi ellenőrzés módja: jegyzetek, vázlatok bemutatása 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: a választott téma függvényében változó 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 29

30 Ószövetségi szeminárium Tantárgy kódja HE 2116 Páratlan tanév tavaszi (IV.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1101, HE 1103 Dr. Cserháti Márta Békésy György posztdoktori ösztöndíjas 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: az ószövetségi teológia egy szűkebb területének irodalmában való elmélyedés, oldalas önálló tudományos dolgozat megírása 8. A tantárgy tartalma: alkalomról-alkalomra változó 9. Évközi ellenőrzés módja: jegyzetek, vázlatok bemutatása 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: a választott téma függvényében változó 12. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 30

31 Az evangélikus reformáció Tantárgy kódja HE 2203 Páros tanév őszi (I.)félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A tantárgy általános célja a tizenhatodik századi evangélikus reformáció legfontosabb teológiai témáinak megismertetése. Specifikus cél: a teológiai témák által nyitott nevelési, pedagógiai lehetőségek végiggondolása. 2. A tantárgy tartalma: Luther élete és munkássága; Luther bibliaszemlélete; a kereszt teológiája; Luther krisztológiája, egyházértelmezése és emberértelmezése; az evangélikusság a világkeresztyénségben. Mindezzel összefüggésben a legfontosabb Luther-művek és evangélikus hitvallások (A keresztyén ember szabadsága; a két Káté; a Schmalkaldeni Cikkek; az Ágostai Hitvallás) válogatott részleteinek tanulmányozása, az október 31-én aláírt római-katolikus-evangélikus Közös Nyilatkozatra való kitekintéssel. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik és házi dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: Greiner, Albert: Luther Márton: Az igazság megszállottja, 1992 Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról, é. n. Gritsch, Erich W.: Lutheranizmus: Bevezetés az evangélikusság történetébe és tanításába, 2000 Pröhle Károly szerk.: Luther Márton négy hitvallása, 1983 Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai I.-II., 1957 Mostert, Walter: Az "önmagáz értelmező Szentírás": Luther hermeneutikájáról, 1996 Ebeling, Gerhard: Luther: Bevezetés a reformátor gondolkodásába, 1997 Vajta Vilmos: Communio: Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában, 1993 von Loewenich, Walter: Theologia Crucis, 2000 Percze Sándor, Szakács Tamás, Tubán József: A kereszt teológiája és a lelkigondozó szolgálata, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 31

32 A református reformáció Tantárgy kódja HE 2204 Páros tanév tavaszi (II.) félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Baráth Béla egyetemi docens, megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: a református reformáció legfontosabb teológiai témáinak bemutatása, az azokban rejlő pedagógiai perspektíva feltárása. 2. A tantárgy tartalma: Kálvin élete és munkássága, a kálvini teológia pillérei és jellegzetességei, a kálvinizmus terjedése és szerepe a világkeresztyénségen belül. Az Institutio és a Heidelbergi Káté válogatott részleteinek tanulmányozása. 3. Évközi ellenőrzés módja. zárthelyik, önálló dolgozatok. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: McGrath, Alister E.: Kálvin: A nyugati kultúra formálódása, 1996 Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra ( rövidített formában), 1986 Niesel, Wilhelm: Kálvin teológiája, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 32

33 Dogmatika szeminárium Tantárgy kódja HE 2207 Páratlan tanév őszi (V.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1206 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A tantárgy általános célja: egy szűkebb dogmatikai szakterület legfontosabb magyar nyelvű (esetleg: idegen nyelvű) irodalmában való elmélyülés, s annak egy oldalas dolgozat keretében való pontos feldolgozása: az önálló írásmű megformálásához szükséges készségek fejlesztése. Specifikusan: a dogmatikai probléma tanításának tartalmi előkészítése. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A feldolgozandó téma évről-évre változik. 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) A hallgatók bemutatják jegyzeteiket, formálódó vázlatukat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve Az irodalomjegyzék alkalomról-alkalomra a téma függvényében áll össze, de a HE 1205 alatt felsorolt irodalom alapnak tekinthető. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 33

34 Etika szeminárium. Tantárgy kódja HE 2210 Páros tanév őszi (V.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1209 Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén gondolkodás történetében felmerülő etikai dilemmák közös áttekintése, adódó tanulságok levonásával 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - alkalomról alkalomra változik 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Dolgozatok, beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve Az etika előadásokéval megegyező 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem 34

35 Szociáletika szeminárium Tantárgy kódja HE 2213 Páratlan tanév tavaszi (VI.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1212 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: egy szociáletikai téma irodalmában való elmélyülés, oldalas önálló dolgozat megírása 2. A tantárgy tartalma: a téma alkalmanként változó 3. Évközi ellenőrzés módja: jegyzetek, vázlatok bemutatása 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: a téma függvényében változó, de a Szociáletika I. (HE 1212) tárgynál megadott irodalom alapként szolgál 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 35

36 Teológiatörténet I. Tantárgy kódja HE 2320 Páros tanév őszi (III.) félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén teológia legfontosabb gondolkodóinak és eredményeinek szemelvényes áttekintése a kezdetektől az első világháborúig 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Referátumok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai Nincs. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 5. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 36

37 Teológiatörténet II. Tantárgy kódja HE 2321 Páros tanév tavaszi (IV.) félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Csepregi András egyetemi docens 6. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A keresztyén teológia legfontosabb gondolkodóinak és eredményeinek szemelvényes áttekintése az első világháborútól a huszadik század végéig. 7. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - kidolgozás alatt 8. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Referátumok 9. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai Nincs. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 10. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 37

38 Gyermekfilozófia I. Tantárgy kódja HE 2303 III. félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1201, HE 1202 Dr. Szilágyi László megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A kurzus célja nem eleve adott ismeretek közvetítése, hanem egy olyan szakmódszertani képzés, amelynek eredményeképpen a hallgatók képessé válnak 6-16 éves gyermekek gondolkodási képességének fejlesztésére és annak közvetlen tanórai alkalmazására. A gyermekeknek szóló filozófia tantárgy egy mese keretébe ágyazódik, annak minden egyes sorát és szavát, főhősének gondolatait elemzés, kérdezés, érvelés, problémafelvetés és megoldás tárgyává teszi, csoportdinamikai játékok és a szókratészi bábáskodás módszerének alkalmazásával. A történetfüzér szabad felhasználása fejleszti a hallgatók és majdani diákjaik képességét a problémák meglátása, az ítéletalkotás, a bizonyítás terén, segít a megértésben, gyakorlati alkalmat biztosít a társak jobb megértéséhez, véleményének tiszteletben tartásához. A kurzus igazán sikeres befejezése - éppen úgy, ahogyan a gyermekfilozófia esetében - egy teljesen eredeti mese csoport általi megfogalmazása és eljátszása. Ezzel válik lehetségessé, hogy az iskola a tanárok és tanulók számára ne csupán az analitikus elme, hanem a kreatív, felfedezésekre vágyó, alkotó szellem és a megértő szív otthona is legyen. 2. A tantárgy tartalma: Matthew Lipman: Pixi. Gyermekek filozófiája. Című könyve fejezeteinek feldolgozása. 3. Évközi ellenőrzés módja: a könyv órai feldolgozása, fejezeteinek elemzése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Matthew Lipman: Pixi. Gyermekek filozófiája. Krónika Nova Kiadó, Bp., Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp: A jelentés vizsgálata. Kézikönyv a Pixi tanításához. Krónika Nova Kiadó, Bp., Gyermekfilozófia. Szöveggyujtemény I-IV. Szerk.: G. Havas Katalin, Demeter Katalin, Falus Katalin. Krónika Nova Kiadó, Bp., Szirtes László: Gyermekfilozófia. Krónika Nova Kiadó, Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 38

39 Gyermekfilozófia II. Tantárgy kódja HE 2319 IV. félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 2303 Dr. Szilágyi László megbízott előadó 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A kurzus célja nem eleve adott ismeretek közvetítése, hanem egy olyan szakmódszertani képzés, amelynek eredményeképpen a hallgatók képessé válnak 6-16 éves gyermekek gondolkodási képességének fejlesztésére és annak közvetlen tanórai alkalmazására. A gyermekeknek szóló filozófia tantárgy egy mese keretébe ágyazódik, annak minden egyes sorát és szavát, főhősének gondolatait elemzés, kérdezés, érvelés, problémafelvetés és megoldás tárgyává teszi, csoportdinamikai játékok és a szókratészi bábáskodás módszerének alkalmazásával. A történetfüzér szabad felhasználása fejleszti a hallgatók és majdani diákjaik képességét a problémák meglátása, az ítéletalkotás, a bizonyítás terén, segít a megértésben, gyakorlati alkalmat biztosít a társak jobb megértéséhez, véleményének tiszteletben tartásához. A kurzus igazán sikeres befejezése - éppen úgy, ahogyan a gyermekfilozófia esetében - egy teljesen eredeti mese csoport általi megfogalmazása és eljátszása. Ezzel válik lehetségessé, hogy az iskola a tanárok és tanulók számára ne csupán az analitikus elme, hanem a kreatív, felfedezésekre vágyó, alkotó szellem és a megértő szív otthona is legyen. 8. A tantárgy tartalma: Matthew Lipman: Pixi. Gyermekek filozófiája. Című könyve fejezeteinek feldolgozása. 9. Évközi ellenőrzés módja: a könyv órai feldolgozása, fejezeteinek elemzése. 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy könyvek irodalomjegyzéke: Matthew Lipman: Pixi. Gyermekek filozófiája. Krónika Nova Kiadó, Bp., Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp: A jelentés vizsgálata. Kézikönyv a Pixi tanításához. Krónika Nova Kiadó, Bp., Gyermekfilozófia. Szöveggyujtemény I-IV. Szerk.: G. Havas Katalin, Demeter Katalin, Falus Katalin. Krónika Nova Kiadó, Bp., Szirtes László: Gyermekfilozófia. Krónika Nova Kiadó, Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Tanterem. 39

40 Vallástörténeti szeminárium Tantárgy kódja HE 2322 Páros tanév tavaszi (IV.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1305 Réz Nagy Zoltán megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Részletes elemzése kultuszoknak, olyan vallásos megnyilvánulásoknak, melyek kritikai elemzése hozzásegít a különböző vallások specifikus és általános jellege közötti megkülönböztetésben, azok közötti eligazodásban. Önálló dolgozat készítése. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - sámánizmus, mágia, tabu, mana, szertartások és életciklus összefüggései 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) beszámolók 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai - 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve Azonos a vallástörténet előadásokéval 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és tanterem 40

41 Hazai evangélikus egyháztörténet Tantárgy kódja HE 2308 Páratlan tanév őszi (I.) félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Korányi András egyetemi adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: a magyar evangélikusság történetének megismertetése a reformáció korától napjainkig. Az evangélikus oktatás története külön hangsúlyt kap. 2. A tantárgy tartalma: kidolgozás alatt 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyik, önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincsenek 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke: kidolgozás alatt 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem 41

42 Hazai református egyháztörténet Tantárgy kódja HE 2309 Páratlan tanév tavaszi (II.) félév Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Baráth Béla egyetemi docens, megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A magyar református egyház múltjának, tanbeli fejlődésének, társadalom- és művelődéstörténeti hatásának, ezek összefüggéseinek rendszerezett bemutatása. A tudományos egyháztörténet-írás aktuális eredményeinek, kurrens szakirodalmának ismertetése. Ezek által a református hitoktató jelöltek szemléletmódjának formálása, felkészítésük a magyarországi egyháztörténethez kapcsolódó tananyag elmélyült tanítására. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - 1. A reformáció terjedésének általános feltételei és jellemzői Magyarországon. A helvét irány előretörése az 1550-es, 60-as években. Szegedi Kis István és Kálmáncsehi Sánta Márton jelentősége. 2. A református egyházszervezet kialakulása. Melius Juhász Péter reformátori működése. A magyarországi reformáció teológiája. A református egyház jelentősége korabeli művelődéstörténetünkben. Károlyi Gáspár és Szenci Molnár Albert tevékenysége. 3. Az ellenreformáció kezdetei, a protestánsok védekezése, a Bocskai szabadságharc. 4. Pázmány Péter munkássága és az ellenreformáció erőteljes előretörése. Bethlen Gábor és a Rákócziak korának küzdelmei a szabad vallásgyakorlat érdekében. 5. A virágzó Erdélyi Fejedelemség művelődéspolitikai törekvései. Református egyházi élet és teológiai irányzatok hazánkban a XVII. században. 6. Az I. Lipót féle abszolutizmus egyházpolitikája és a gyászévtized. 7. III. Károly, Mária Terézia és a vértelen ellenreformáció. A XVIII. század református egyházi művelődése és teológiai sajátosságai Magyarországon. 8. II. József valláspolitikája az Edictum Tolerantiae és hatása egyházunk életére, az évi XXVI. tc., a budai zsinat. 9. A reformkor és az 1848/49-es szabadságharc korának protestáns egyháztörténete. A magyarországi neoabszolutizmus egyházpolitikája és a protestáns pátens. 10. A Magyarországi Református Egyház a kiegyezéstől az első világháborúig. ( ) A XIX. század református egyházi élete és teológiai sajátosságai Magyarországon. 11. A Magyarországi Református Egyház a két világháború között. ( ). A trianoni országhatárokon kívül élő magyar reformátusság. 12. Magyarországi Református Egyház élete 1945 után. A XX. század magyar református egyházi élete és teológiai sajátosságai. 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Zárthelyi dolgozatok, a kötelező olvasmányról olvasmánynapló készítése. 42

43 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve BARCZA József - BÜTÖSI János: Tebenned bíztunk eleitől fogva A magyar reformátusság körképe, Debrecen, BARCZA József - DIENES Dénes (szerk.): A Magyarországi Református Egyház története , Sárospatak, BÍRÓ - BUCSAY - VARGA - TÓTH: A magyar református egyház története, több kiadásban. BUCSAY Mihály: A protestantizmus története Magyarországon , Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és Írásvetítő, tábla, Magyarország XVI-XX. századi történeti térképei. 43

44 Egyháztörténet szeminárium Tantárgy kódja HE 2310 Páros tanév őszi (III.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1307 Dr. Korányi András egyetemi adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Önálló egyháztörténeti kutatás segítése A rendelkezésre álló történeti anyag megismertetésének, továbbadásának módszerei 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - Helytörténeti (gyülekezeti) kutatás. Adatgyűjtés megadott témákhoz és annak tanítássá formálása. 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) Önálló dolgozatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai A szakmai gyakorlatok keretében egy óra egyháztörténet tanítás 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve A rendelkezésre álló iskolai egyháztörténet tankönyvek 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 44

45 Iskolatörténet Tantárgy kódja HE 2311 Páratlan tanév tavaszi (IV.) félév Óraszám (elm + gyak) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HE 1307 Vadnay Katalin megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A nyíregyházi evangélikus oktatás, nevelés történetének bemutatása, mely által a hallgató megismerhet egy jól átgondolt oktatási struktúrát. További cél képet adni arról, hogy az egyházi oktatás hogyan működött, milyen lehetőségek vannak benne, mi lehet a hallgató majdani helye a rendszerben. 2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A Nyíregyházán 1753 óta folyó evangélikus oktatás megismertetése: közelebbről a városi és tanyai elemi iskolák, az evangélikus gimnáziumok (Kossuth, Geduly), az óvoda és a tanítóképezde története, néhány kiemelkedő tanító, tanár életének, tanítói körök, törvényi előírások és az annak való megfelelés küzdelmeinek bemutatása, kitekintés más felekezetekhez tartózó intézményekre. Közös gondolkodás az esetleges fejlesztési irányokról. Mindezek mellett buzdítás önálló kutatásra, anyaggyűjtésre. 3. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, beszámolók stb.) A tematikában szereplő témakörök egyikének feldolgozása egy önálló dolgozat formájában, a téma órán való ismertetése, megbeszélése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés éve 45

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2016 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja A tanítás mestersége M1002 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium - Dr. Venter György főiskolai tanár - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület valláspedagógia

Részletesebben

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007.

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. 1 Fiktív név. Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta,

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit I. Tudnivalók a szakról: Kántor alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor alapképzés / 6 félév

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2012

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2012 Biblia és Gyülekezet M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi I. számhoz Programfüzet 2012 2012. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû konferenciái,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

OM azonosító - Sorszám / Év

OM azonosító - Sorszám / Év LECKEKÖNYV a tanuló aláírása OM azonosító - Sorszám / Év / az intézmény neve a tanuló törzskönyvi száma: tanulói azonosítója: a leckekönyv tulajdonosa név aki községben/városban megyében, országban 19

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș -Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Római Katolikus Pasztorálteológiai Intézet Gyulafehérvár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2008 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011 Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2011. évi I. számhoz Programfüzet 2011 2011. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények. építészmérnök bsc, építőművész ba, építész osztatlan msc, / szabadon választott (2007., 2008.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények. építészmérnök bsc, építőművész ba, építész osztatlan msc, / szabadon választott (2007., 2008. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Akadálymentesítés Tárgykód: PMESNB307 / PMESLB307 Heti óraszám 1 : 0 ea / 2 gyak Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : építészmérnök bsc, építőművész ba, építész

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége TKM1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

8. ÁBRAHÁM FIÚT KAP ISTENTŐL (1 MÓZ 18,1-15) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2.

8. ÁBRAHÁM FIÚT KAP ISTENTŐL (1 MÓZ 18,1-15) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. 8. ÁBRAHÁM FIÚT KAP ISTENTŐL (1 MÓZ 18,1-15) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp. 1995. John Bright; Izrael

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Kálvin téka. éve KIADÓ KÁLVIN. húsvét tavasz. www.kalvinkiado.hu. A Kálvin Kiadó hírlevele

Kálvin téka. éve KIADÓ KÁLVIN. húsvét tavasz. www.kalvinkiado.hu. A Kálvin Kiadó hírlevele Kálvin téka A Kálvin Kiadó hírlevele www.kalvinkiado.hu 2012 húsvét tavasz 20 éve KÁLVIN KIADÓ Köszöntés az olvasónak Valóban feltámadt az Úr! (Lk 24,34) Jézus feltámadásának érthetetlensége, öröme, feszültsége,

Részletesebben

FOLYÓIRATAINK 2009. Societas Sancti Stephani. Szent István Társulat

FOLYÓIRATAINK 2009. Societas Sancti Stephani. Szent István Társulat Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Alapítva: 1848 Societas Sancti Stephani S. Sedis Apostolicæ Typographia Editrix Fundata: 1848 FOLYÓIRATAINK 2009 A magyar könyvkiadók közül legrégebben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 Tantervben megfogalmazott rövid tematika Érzéseink: irigység, harag, csalódás témájához: Szituációs játékok, beszélgetések a haragról,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

KÉPZÉSI FÜZET REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET. Lőrincz Mónika [Ide írhatja a cég nevét] 2015.11.10

KÉPZÉSI FÜZET REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET. Lőrincz Mónika [Ide írhatja a cég nevét] 2015.11.10 2016 KÉPZÉSI FÜZET REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET Lőrincz Mónika [Ide írhatja a cég nevét] 2015.11.10 A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEI 2 Tartalom A protestáns egyházi

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Miskolci és Északmagyarországi

Miskolci és Északmagyarországi Miskolci és Északmagyarországi Regionális Testvéri Találkozó 2016 június 30. - július 03. MIÉRTT 2016 2016 június 30 és július 03 között egy többnapos keresztény fesztivált tartunk, melynek célja, hogy

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. Tokics Imre Tibor Született: Budapest, 1956. augusztus 24. Állampolgárság: Magyar Családi állapot: Nős, 1 gyermek Tanulmányok: Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző

Részletesebben

Alutheri reformáció elsõ jelei

Alutheri reformáció elsõ jelei A magyarországi reformáció kezdetei Dévai Mátyás, a magyar Luther Alutheri reformáció elsõ jelei 1521/22-ben jelentkeztek Magyarországon: az 1523. és 1525. évi országgyûlések egy-egy törvénycikkben foglalkoztak

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

dr. Medvegy Gabriella egyetemi docens

dr. Medvegy Gabriella egyetemi docens TANTÁRGYI ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK Cím: é p í t é s z e t i t e r v e z é s 2. Tárgykód: TTENM271, TTELM271 Heti óraszám: 1 e a, 2 g y a k Kreditpont: 3 Szak(ok)/ típus: k ö t e l e z ő Tagozat:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben