A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykırösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit felolvastam, Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelébıl való. Titusz fiatal ember, Pál segítıje, együtt utazott és szolgált vele Pál útjai során, A amikor Pál a Jézus haláláról és feltámadásáról szóló örömhírrel bejárta egész Kis- Ázsiát és a Földközi-tenger partvidékét, és gyülekezeteket alapított, keresztyén közösségeket. Kréta szigetén is alakult keresztyén közösség, gyülekezet, Pál pedig útitársát és segítıjét, Tituszt hagyja itt, hogy szervezze, vezesse, igazgassa ezt a közösséget. Rengeteg feladat, felelısség szakad Titusz nyakába, sok-sok feladat, amely bölcsességet kíván, hogy tisztán lásson, hogy jó döntéseket hozzon, hogy mindig tudja, mit kell tennie. Pál gyakorlott volt már ezekben a dolgokban, de Titusz még nem, segítségre volt tehát szüksége. Pál azért írja meg ezt a levelet, hogy ezekben a feladatokban segítséget, útmutatást adjon. Rövid levél, az Újszövetség többi könyvéhez képest, és sok-sok konkrét útmutatást tartalmaz. Fel is merülhet bennetek a kérdés: sok konkrét útmutatás egy fiatal gyülekezet vezetıjének - hogy jön ez most ide? Mi egy iskolai tanév kezdetén vagyunk, amikor új kezdet, új feladatok, új kihívások, új emberek várnak rátok. Mégis, milyen üzenete van ennek a majdnem kétezer éves, fiatal gyülekezetvezetınek szóló eligazításnak ma, a mi számunkra? Az elsı dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy Isten tervében, rendjében mindenkinek megvan a saját feladata, a saját dolga, mondhatjuk így is: a saját hivatása, amelyet el kell végeznie. Pál Titusznak azt az útmutatást adja, hogy hogyan intse, tanácsolja a különbözı gyülekezetbeli csoportokat: az idıs asszonyokat és férfiakat, a fiatal lányokat, az ifjakat, és a rabszolgákat is, akik közül sokan lettek keresztyénné abban az idıben. Minden egyes csoportnak saját feladata, saját kötelességei vannak. Az idıs férfiaknak az, hogy tisztességesek, komolyak, bölcsek legyenek, az idıs asszonyoknak az, hogy jóra tanítsák a fiatalabbakat, hogy ne pletykálkodjanak, ne rágalmazzanak senkit, a fiatal asszonyoknak, hogy szeressék a családjukat, férjüket, és legyenek hőségesek a mindennapi teendıikben, és az ifjaknak, a fiatal férfiaknak, hogy a tanulásban élen járjanak, és hogy józan és egészséges életet éljenek. Mindenkinek megvan tehát a maga dolga, felelıssége, és Titusznak, a gyülekezet vezetıjének a feladata az, hogy ezt kinek-kinek tudtára adja, és emlékeztesse ıket. Kétezer évvel ezelıtt Krétán, a krétai gyülekezetben ezek voltak tehát a legfontosabb csoportok, korosztályok, feladatok, ezek voltak az aktuális dolgok a gyülekezet életben. Mindenkinek megvolt a maga feladata, a maga kötelessége. De, azt gondolom, hogy ma, a mi

2 2010. szeptember 5. 2 helyzetünkben nyugodtan folytathatnánk tovább a sort, azokkal a feladatkörökkel, amelyek köztünk vannak, amelyeket mi hordozunk. Elgondolkozhatunk, vajon Pál milyen útmutatást írt volna Titusznak, ha Krétán egy református iskola mőködött volna, tanári karral, technikai dolgozókkal, lelki vezetıkkel, diáksággal? Mit üzent volna nekik? Mi az Isten szerinti feladatköre egy tanárnak? Mi az a feladat, az az elhívás, amit Isten rá bízott, hogy elvégezze? Bölcsesség, józanság, határozottság, szelídség? Mi az az értékrend, amelyet Isten bíz ránk, nevelıkre, hogy átadjunk? És mi magunk hogyan valósítjuk meg ezt az értékrendet? Tudunk-e mi magunk példákká válni, vagy pedig csak a szavainkkal tanítunk, az életünkkel pedig nem? Vonzóvá tesszük-e a tudományt, amit tanítunk, és vonzóvá tesszüke Isten országát, azt az Istent, akinek az útján vezetni szeretnénk a fiatalokat nem csak a szavainkkal, hanem a hozzáállásunkkal, az ıszinteségünkkel, a lelkesedésünkkel, az elhivatottságunkkal? Ha ránk néznek a diákok, tudunk-e mi magunk példák lenni számukra? Mi a hivatása a diákoknak, a tanulóknak Isten útmutatása szerint? Mi a feladatod neked, aki itt tanulsz ebben a református intézményben, mi az, amire Isten téged hív, mi az, ami miatt épp ebben az iskolában tanulsz? Miben más ez, és miben vagy te más ez által? Mire hív ez téged a tanulásban? Pontosságra, lelkiismeretességre? Becsületességre? Mire hív abban, ahogyan egymással viselkedtek? Mire hív abban, ahogyan a szüleitek, és ahogyan a tanáraitok felé fordultok? Mi a feladatod Isten terve szerint neked, aki itt, ebben az iskolában tanulsz? Mit bíz rád? Milyen küldetést ad? Vajon mit tervez a jövıddel? Ez az iskola lehet egy eszköz, egy állomás azon az úton, amit Isten tervez. Hogyan tudsz az itt adott lehetıségekkel a legjobban élni? Nagyapám mondta nekem azt, amikor egyetemre indultam, hogy az iskola olyan hely, ahol annak a szerszámnak a nyelét faragod, amellyel egész életedben dolgozni fogsz majd. Nem mindegy, hogy milyenre faragod, jó, szép, könnyő, kényelmes szerszám lesz belıle, vagy olyan, ami töri majd a kezed, és kínkeservvel megy majd vele a munka És szülıként: mi a feladata, elhívása egy serdülı gyermek szülıjének? Aki sokszor érthetetlenül viselkedik, aki néha teljesen kifordul önmagából, aki keresi önmagát, de már nem akarja, hogy fogd a kezét és vezesd ezen az úton, hanem maga akarja megtalálni a saját útját, és ez nem mindig sikerül És hiába féltenéd, hiába óvnád, egyre lazábbá válik a kapocs, és egyre nagyobb bölcsességre van szükség ahhoz, hogy mégis tudd segíteni, vezetni azon az életszakaszon, amely most elıtte áll, és tudd megérteni, szeretni, de mégis határozottan, biztos kézzel nevelni. Feladatkörök, szerepek, amelyeket hordozunk, kötelességeink, kijelölt út, amin járnunk kell, dolgok, amelyeket el kell végeznünk Igazgató úr az évkezdı tanári értekezleten elmondta, hogy ennek a tanévnek a fı célkitőzése a kötelességteljesítés, a pontos munkavégzés, ezt kell tanároknak, diákoknak egyaránt szem elıtt tartaniuk. Errıl beszél ez az Ige is, hogy vannak feladataink, kötelességünk, amit el kell végeznünk. Kinek-kinek a saját élethelyzetében kell helytállni. Kötelesség, feladat, elvárások Hogyan lehet ezeknek eleget tenni? Én magam is református gimnáziumban tanultam, nem is olyan régen még, és tudom, hogy az ember diákként idınként torkig van a felelısséggel, a kötelességekkel, a kötelezıen elıírt dolgokkal, azzal, hogy mindig, mindenre van egy aktuális szabály, aminek meg kell felelni. Mert: Egy példamutató diák nem tesz ezt, nem tesz azt, nem viselkedik bizonyos módon, és így tovább És jönnek az elvárások, súlyos teherként a vállunkon. Az ember, ha diák, két dolgot tehet az elvárásokkal. Vagy minden erejét összeszedve megpróbál megfelelni nekik, engedelmeskedni, és mindig, mindenhol jónak lenni, dicséretet kiérdemelni, vagy pedig lázad ellenük, akár csak a passzivitásával, azzal, hogy unottan néz és

3 3 XIII. évfolyam 25. szám semmit sem tesz, akár aktívan, tiszteletlenül viselkedve. Persze, nyilvánvaló, hogy egyik sem jó út. A lázadást mindig letörik. Fájdalmas út ez, és közben sok jó dolgot sem tanulsz meg, sok dologból kimaradsz, és beskatulyáznak, elkönyvelnek valamilyennek, ami talán nem is te vagy, hisz te csak keresed magad, te csak lázadsz. De nem jobb a megfelelés útja sem, a gondolkodás nélkül, mindig, mindenhol jól teljesítı diák. Aki nem meggyızıdésbıl teszi ezt, hanem félelembıl. De ha se ez, se az nem jó megoldás, akkor mi a jó út? Hogyan állhatjuk meg jól a helyünket, megtalálva az egészséget, helyes utat ebben tanárok, diákok, szülık egyaránt? Hisz látjuk, hogy feladatok vannak elıttünk, kötelességek, amelyeket igenis teljesítenünk kell, és az életünknek Isten és emberek szerint megszabott, meghatározott rendje van, rend, amibe bele kell illeszkednünk, és megtalálni a helyünket benne, megtalálni önmagunkat benne. Mi akkor a jó megoldás? Én ma a felolvasott Igébıl azt a megoldást szeretném megmutatni nektek, amirıl Pál is beszél Titusznak. A sokféle kötelesség, a szerepek, feladatkörök leírása után Pál így folytatja: Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, és arra nevel minket. Egy nagyon fontos dolgot mond el itt Pál a nevelésrıl. Ki az, aki nevel minket, végsı soron? A tanárok? Az iskola szabályzata, házirendje? A szülık? Az intelmek? A feladatkörök? Az elvárások? És, tanárok, nevelık, szülık: ki nevel valójában? Mi nevelünk? A mi vállunkat nyomja ez a nagy felelısség, ez a hatalmas súly? Persze, van felelısségünk, de végsı soron nem egyedül kell ezt hordoznunk! Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme és ez az, ami nevel bennünket, mindannyiunkat, fiatalabbakat és idısebbeket, tanárokat, szülıket, diákokat, mindenkit, a legmagasabb beosztású embertıl a legalacsonyabb beosztású emberig. Mit jelent ez? Isten üdvözítı kegyelme? Mi ez? Ki ez? Isten üdvözítı kegyelme Jézus Krisztusban, az Isten fiában jelent meg közöttünk. Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy annak minden nyomorúságát, minden bőnét elhordozza, vállalva értük a kereszthalált. Azért jött, hogy az Atya törvényének minden elvárását, minden követelését magára vegye. Azokat a követeléseket, amelyeknek mi soha nem tudnánk eleget tenni, bármennyire is erılködnénk. Mert nem tudjuk magunkat tökéletessé tenni, és ha az életünkre nézünk, akkor nagyon jól látjuk azokat a dolgokat, azokat a pontokat, ahol folyamatosan, újra és újra kudarcot vallunk. Amiben szeretnénk megváltozni, de nem megy. Amiben szeretnénk elıre jutni, de úgy tőnik, mintha csak visszafelé haladnánk. Fájdalmakat, sebeket a szívünkben, amit nem mutatunk senkinek, mert úgy érezzük, senkinek semmi köze hozzá, és úgysem értenék. Félelmeket, szorongásokat, amelyeket megpróbálunk leküzdeni, de nem mindig megy, és amikor úrrá lesznek rajtunk, akkor kicsivé, esetlenné válunk, és ezt el kell rejtenünk, mert szégyelljünk mások elıtt. Jézus Krisztus azért jött, mert Benne az Atya szeretete, irgalma, jóindulata jelent meg ebben a világban, és hív bennünket arra az életre, amelyet a mi Teremtınk tervezett el nekünk. És mint Teremtınk, ı, aki megtervezett minket, ı látja a legjobban, hogy hogyan tud a legjobban mőködni az életünk. Mint ahogyan egy számítógépes program tervezıje tudja a leginkább, hogy hogyan lehet abból a programból a legtöbbet kihozni. Nem akarom magunkat programokhoz hasonlítani, de mégis, valahogy velünk is így van ez. İ arra az életre hív, amelyben a leginkább kiteljesedhetünk, a leginkább szabaddá válhatunk, a leginkább önmagunkká válhatunk. Nem könnyő, laza életre, de gazdag, áldott, gyümölcsözı, örömteli életre. Isten üdvözítı kegyelme, amely Jézus Krisztusban, az Isten Fiában jött el közénk, İ az igazi nevelınk. És igen, ad feladatokat, kihívásokat elénk. Kér tılünk dolgokat. Elmondja, hogyan éljünk, és hogyan ne éljünk. Elmondja, hogy mi az İ akarata szerinti, és mi nem az İ akarata szerinti. Vannak szabályok, vannak irányok, vannak útjelzı táblák: behajtani tilos,

4 2010. szeptember 5. 4 stoptábla, szalagkorlát, terelıtáblák, sebességkorlátozások, nehéz útszakaszra figyelmeztetı táblák, és még sorolhatnám. Vannak játékszabályok, de ami a lényeg, hogy ez a történet nem velünk kezdıdik. Nem azzal kezdıdik, hogy ha majd ezeket mind betartod, teljesíted, akkor jó leszel nálam. Akkor kapsz jutalmat, kitüntetést, ha pedig nem, akkor büntetést. Mert ez a történet Vele kezdıdik, Jézus Krisztussal, aki már akkor eljött erre a világra, és már akkor meghalt a bőneink büntetéseként a kereszten, amikor még a világon sem voltunk. Minden elvárást, minden nekünk szegezett követelést saját maga töltött be, azért, hogy mi többé ne úgy tekintsünk a feladatainkra, mint súlyos elvárásokra, hanem úgy, mint lehetıségekre, amelyekkel élhetünk. S bár a jó eredmények fontosak, és fontos törekedni rájuk, tudd, hogy az İ szeretete tesz téged értékessé, nem pedig az elért eredményeid. Az İ irgalma pótolja ki a hiányosságaidat, azt, ami nem megy, ami nem sikerül, bárhogy is próbálod. És ha valamit szándékosan, rossz szándékból rontottál el, mert sajnos ilyen is elıfordul velünk, akkor İ az, akinél van bocsánat erre is, és lehet bocsánatot kérni és kapni, újat kezdeni, lehet tiszta lappal indulni. Ezért ennek az új tanévnek az elején arra hívlak Benneteket, mert arra hív minket az Ige, hogy legyen Jézus Krisztus, az İ szeretete, kegyelme mindannyiunk nevelıje, és İ vezessen végig minket végig ebben az új tanéven. Ámen. (Kiss Georgina Orsolya ) Meghívó szeptember 18-ára, szombatra a kilenc órai istentiszteletet követı O R G O N A H A N G V E R S E N Y R E, melyet a Nagykırösi Arany János Református Gimnázium tanárai, öregdiákjai tiszteletére, az elhunyt tanárok és egykori diákok emlékére rendezünk. Közremőködik KOVÁCS LEVENTE orgonamővész. Mősor: J.S. Bach: C-dúr preludium és fuga, R. Schumann: Kánonok, Liszt F.: Gyászóda, J.S. Bach: Részlet a 147.kantátából Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! A perselyben összegyőlt adományokat a református templom felújítására szánjuk. Hálaadással a szívünkben jelentjük a gyülekezetnek, hogy a mai napig a templomrekonstrukció javára Forint adomány győlt össze. Köszönjük! Soli Deo Gloria!

5 5 XIII. évfolyam 25. szám szeptember 6. hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat (Templom) Kiss Georgina 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat (Templom) Szabó Katalin szeptember 8. szerda Istentisztelet (Kórház, Fáskert u.) Köteles Attila szeptember 9. csütörtök Istentisztelet (Szociális Otthon, Ady E. u.) Szabó Katalin Gyülekezeti bibliaóra (Kálvin terem) Szabó Gábor szeptember 10. péntek Ifjúsági bibliaóra (Diákotthon társalgója - Széchenyi tér) Kiss Georgina Orsolya szeptember 11. szombat Hétvégi hálaadó istentisztelet (Templom) Szabó Gábor szeptember 12. vasárnap 9.00 Felszegi imaterem (Hunyadi u. 31.) Köteles Attila Gyermek-istentisztelet (Kálvin Terem) Szabó Katalin Istentisztelet - Fıiskolai tanévnyitó (Templom) Dr. Nagy István Kocsér (Kossuth u. 5.) Köteles Attila Kopa Iskola (Szolnoki út 67.) Szabó Gábor Nyársapát - keresztelı (Szarka kúria) Szabó Gábor Istentisztelet (Templom) Szabó Katalin Hosszú idı után esküvınek adott helyet a kocséri templom! Augusztus 14-én házasságot kötött Barta Péter És Csontos Anita. Esketett: Szabó Gábor lelkipásztor.

6 2010. szeptember 5. 6 I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Aug. 23-án alakuló értekezletet tartottunk, a tanév-elıkészítés feladatait osztottuk fel. Szabó Gábor nagytisztelető úr tartott számunkra áhítatot. Augusztus 30-án délelıtt 10 órától tanévnyitó értekezleten vettünk részt. Magyarné Bogár Ildikó igazgatóasszony ismertette a tanév fı feladatait, beszédében irányt mutatott számunkra a világmisszió éve. Ezzel kapcsolatban a reformátor Kálvin Institutio-ját idézve igazgatóasszony lelkünkre helyezte, nekünk mindenkire, minden diákra úgy kell tekinteni, mint potenciális kiválasztottakra. Azt kell tanítanunk diákjainknak, hogy nincsenek kudarcok, csak utak, amelyeken járva megtanulják, melyek a jó, melyek a nem jó megoldások helyzeteikre. Ezt szolgálják a tehetségnevelı és felzárkóztató foglalkozások és a minden hónap elsı hétfıjén tartandó szülıi fogadóórák. Idei jelmondatunk: És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád neked az Úr, a te Istened. ( 5Mózes 26,11) Az értekezlet naprendi pontjai között szerepelt többek között a tanév rendjének ismertetése, a különbözı munkaközösségek vezetıinek évnyitó beszámolói. Aug. 31-én tanévkezdı istentiszteletünkön Szabó Katalin lelkipásztor prédikációját hallgattuk meg. Az alsó tagozatosok Szabóné Istári Judit tanárnı által szerkesztett mősora után Magyarné Bogár Ildikó igazgatóasszony beszéde zárta az ünnepséget. Iskolánkban a tanévet 65 kicsi elsı osztályos tanuló kezdte meg. Ebbıl az alkalomból kedves, emlékeztetı ajándékot vehettek át. Szeptember 1-én a hittan munkaközösség szervezésében csendesnapot tartottunk. A tanév elsı, lelki elmélyülést, elcsendesedést szolgáló napjának témája a munka, mint szolgálat és elhívás volt. Igéje: kezdjük el az építést! (Neh 2,18.) Az osztályonként megtartott reggeli áhítat Nehémiásnak, a jeruzsálemi várfal építıjének alakját elevenítette fel. Az osztályfınöki órák után a gyermekek kézmőves foglalkozásokon vettek részt. Kipróbálták Dér András és Mikó Péterné természetes anyagokat hasznosító játékkészletének darabjait, a tanárnıvel közben babát is készíthettek. Molnár Józsefné, Halasi Sándorné, Orbán Istvánné a hímzés és a csipkeverés rejtelmeibe avatta be az érdeklıdıket. Szőcs Melinda gyöngyöt főzött, Rabné Orvos Veronika szıtt, Illés Éva pedig makramézott a gyerekekkel. Szeptember ig mindegyik osztályban tartunk szülıi értekezletet.

7 7 XIII. évfolyam 25. szám Gyerekszáj Óvodások és kisiskolások gondolataiból A nyári szünidı elsı hetében gyülekezeti hittantáborban tölthették szabadidejüket gyermekeink. A tábor egyik emlékezetes programja az ópusztaszeri kirándulás volt. Az alábbi ötletes, kedves írást Czira Tímea 3. osztályos tanuló készítette, amit ez az élmény ihletett: Szerdán nagyszerő kiránduláson vettünk részt. Hogy hol? Ó mint: Óh, milyen szép hely ez a magyar történelmi emlékpark! P mint: Pontos és izgalommal teli indulás, imádsággal a jó idıért. U mint:utazás képzeletben a honfoglaló magyarok közé a Feszty-körkép segítségével. Sz mint: Szabadtéri néprajzi múzeum megtekintése, hogyan éltek régen az emberek. T mint: Tartalmas szórakozás, felejthetetlen, közös játék a dombon. A mint: Avagy hogyan készül a merített papír. Látogatás egy papírmőhelyben. Sz mint: Szabó Kati néni sokrétő tájékoztatása a tudnivalókról. E mint: Emeletes busz. Mindannyiónk nagy örömére. R mint: Remek hangulat, fáradt utasokkal teli, vidám énekszótól hangos busz hazafelé! Tehát Ópusztaszerre látogattunk!

8 2010. szeptember 5. 8 Majd elnémít Majd elnémít végleg a sugárözön, áttőnı létemmel Hozzád költözöm, tág ölő csended melegét köszönöm. Orisek Márta Szınyi István: Felragyogó napsütés a Duna fölött Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2010. szeptember 5-e és szeptember 12-e között) Szept. 5. vasárnap 4Móz 21,1 9 Zsolt 139; 1 Jn 1; RÉ 139 Szept. 6. hétfı 4Móz 21,10-35; 1 Jn 2,1-17; RÉ 229 Szept. 7. kedd 4Móz 22; 1 Jn 2,18-29; RÉ 200 Szept. 8. szerda 4Móz 23; 1 Jn 3,1-12; RÉ 483 Szept. 9. csütörtök 4Móz 24; 1 Jn 3,13-24 RÉ 370 Szept. 10. péntek 4Móz 25; 1 Jn 4,1-6; RÉ 235 Szept. 11. szombat 4Móz 26; 1 Jn 4,7-21; RÉ 298 Szept. 12. vasárnap 4Móz 27; Zsolt 14; 1 Jn 5,1-12; RÉ 164 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/4. szám - Reformáció A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. (Zsid 13,8) Egy gyorsan változó, rohanó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ı l Szám: 79-7/2011. M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

XVII. évfolyam 3. szám, 2008.Október. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele. 1943. szeptember 17. 2008. szeptember 17. Születésnap - Búcsú

XVII. évfolyam 3. szám, 2008.Október. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele. 1943. szeptember 17. 2008. szeptember 17. Születésnap - Búcsú XVII. évfolyam 3. szám, 2008.Október de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele FABÓK GYURI HAZATÉRT ISTENHEZ Kedves cursillós barátaink! Szeretettel köszönöm meg mindannyiótoknak fiaink nevében

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 12. szám 2010. december

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 12. szám 2010. december Református hitéleti lap XIV. évfolyam 12. szám 2010. december Várakozás. Néha unalmas, néha izgatott, néha pihentetı, néha fárasztó, néha kiábrándító, néha különös. Csurgói diákkánt gyakorta tapasztaltam

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben