Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: január 6-án. A betöltött törvény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény"

Átírás

1 Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban a hajósok, amikor elszakadtak a tengerparttól és csak a hatalmas vizet látták, egészen egyszerő eszközökkel tudtak tájékozódni a nyílt tengeren, helyzetüket a A csillagok állásához vagy a nap járásához igazították. A tájékozódás a célba jutás nélkülözhetetlen része. Régen a karavánok vezetıi is a csillagok és a nap állását vették alapul a végeláthatatlan homoksivatagokban. Tájékozódás nélkül a sivatagi szomjhalálra volt ítélve az ember. Megfigyelték, hogy amikor nincs tájékozódási pontunk, nem tudjuk tartani az egyenes irányt, bármennyire is törekszünk rá. A jobb lábunkkal egy picit nagyobbakat lépünk, mint a ballal, aminek az a következménye, hogy a sivatagban tájékozódási pont hiányában haladó ember hatalmas köröket ír le. Gondoljuk el, a vándor utolsó erejét összeszedte, hogy lenni kell elıbb vagy utóbb egy oázisnak a kietlen sivatag közepén. Végsı erıtartalékait összegyőjtve ment, mígnem egyszer csak meglátta a sivatag homokjában saját lábnyomait, melyeket órákkal vagy napokkal azelıtt hagyott maga után. Köröket írt le. Oázis sehol, vége a reménységnek is. Így vagyunk megalkotva, hogy valamihez igazodnunk kell. Ez nemcsak a nyílt tengereken és a hatalmas homoksivatagokban van így, hanem lelki életünk vonatkozásában is. Azt mondhatjuk, hogy általában háromféle módon tud tájékozódni az ember. Igazíthatja az irányt, a döntéseit önmagához (1); másodszor Isten törvényéhez (2); végezetül pedig Krisztushoz (3). 1) Önmagához Kantot, a filozófust két dolog ejtette ámulatba: fölötte a csillagos ég és a benne lévı erkölcsi törvény. Általános közfelfogás, hogy az emberben egyetemesen megvan valamiféle rend, melynek alapján a viszonyulásait, a döntéseit szabályozni tudja. Ez a rend sokakat arra jogosít fel, hogy egy bennük lévı törvényhez viszonyítva hozzanak döntéseket emberi kapcsolataikat és cselekedeteiket illetıen. A Szentírás világosan tanítja, hogy az emberben egykor valóban megvolt a helyes mérték, melyhez a cselekedeteit és a döntéseit szabhatta. Ám egyszer következett egy sötét esemény, amely alapvetı változást eredményezett. Sajnos rossz irányban. Ez a sötét esemény az Isten elleni lázadás volt, amit a Biblia bőnesetnek mond. Ez az egykor bennünk lévı mérték, melyhez biztonsággal igazodni lehetett, egyszeriben eltört. A

2 2008. január helyes ismeretnek mára csak a nyomai, töredékei maradtak meg bennünk. Ez a lelkiismeret. De elegendı ez? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy az egyik ember lelkiismeretébe több fér, a másikéba pedig kevesebb. Az egyiknek apróbb dolgok miatt is lelkiismeret furdalása támad,a másik amiatt csak mosolyog. Hallottam egyszer egy katonatörténetet. Az orosz fronton egy magyar egységet légitámadás érte. Sok volt a halott és a sebesült. A súlyos sebesülteket vonatra tették és Magyarország felé irányították. Volt közöttük egy sérült katona, aki hosszabb idıre teljesen elveszítette az emlékezı képességét. Nem tudta honnan jött, mi a neve. Nem tudta, hol várják haza, várja-e szülı, hitves vagy gyermekek? A katonatársai tanácstalanok lettek, amikor Magyarországra értek, hogy mitévık legyenek vele. Szép tiszántúli nyelvjárás szerint beszélt. Amikor a vonatszerelvény Debrecenbe ért, úgy döntöttek, ott kiteszik a társukat a vasútállomáson. A nyelvjárás alapján úgy gondolták, bizonyára tiszántúli lehet. Talán a Tiszántúl fıvárosában, Debrecenben felismeri majd a jellegzetes utcákat, épületeket, s talán rátalál önmagára, eszébe jut, honnan jött. Nos ilyenek vagyunk. Történt egy rettentı robbanás az emberiség történetében, amely ránk is kihatással van. Ez a robbanás az Isten elleni lázadás volt, amit a Biblia alapján ısbőnnek mondhatunk, mely mindnyájunkban megvan, s melynek következtében elveszítettük azt a helyes mértéket, amelyhez biztonsággal igazodni lehetne. Nem tudjuk, honnan jöttünk. Nem tudjuk, mihez, milyen életértékekhez kell igazodnunk. Csak múló emlékfoszlány jele a lelkiismeretünk. Egy valamikori otthonérzés maradványa. Töredékesen is jó, hogy van. Ám ugyanakkor látnunk kell, hogy nem elégséges csupán ahhoz igazodnunk. 2) A törvény és a próféták Isten errıl az elbotlott embervilágról mégsem mondott le, hanem közölte vele ismételten azt, hogy az isteni mérték szerint mi a jó és mi a rossz, mi az igaz és mi a hamis. Istennek ez a vállalkozása a törvény és a próféták által történt. Isten az ember lelkiismeretét nem látta elégségesnek arra nézve, hogy megfelelı zsinórmértéke legyen cselekedeteinknek. Ezért adta a törvényt és a prófétaságot. Ez olyan, mint a hajósnak az iránytő, a festımővésznek a modell, az orgonamővésznek a kotta, a háziasszonynak a receptkönyv. Érzéketlenné vált, elnehezült lelkiismeretünket éppen ezért szüntelen élesítenünk és fennünk kell Isten igéjével. Régen, aratás idején az emberek a mezıre mentek, kaszáltak. Magukkal vitték a kasza élesítéséhez szükséges követ és a kaszaüllıt, amit a földbe szúrtak, s rajta kikalapálták a megéletlenült kaszát. Ami igénkben törvény és a prófétákként említıdik, az Isten kegyelmébıl másodjára adott törvény, voltaképpen az emberiség számára adott kaszaüllı. Az elsı, a szívünkbe írott rend volt, amely az ember bőne miatt elveszett. Történetét a bőneset történetében találjuk leírva. A másodjára adott, a törvény és a próféták által közvetített zsinórmérték már nem annyira belülrıl jött, hanem kívülrıl hatott az emberre. Istennek az ószövetségi törvényben és a próféták által mondott beszéde élesíti tompult lelkiismeretünket. De nekünk megromlott emberi természetünk szerint nem kell az éles szerszám, az Isten beszéde! Pedig az zsoltáros Dávid király szép dolgokat mondott róla, amint az istentisztelet elején hallott bibliaolvasásban elhangzott. Ugyancsak ı fogalmazza, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földbıl való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva (Zsolt 12,7). Istennek ezt a tiszta beszédét követni azonban nehéz nekünk. Szüntelen elmenekülünk tıle. Ez a menekülés pedig az emberiség történetében azt látjuk, hogy ítélet alatt van. A bibliai katasztrófák, az özönvíz, Bábel tornyának építése, Sodoma és Gomora város pusztulása, vagy a jelenlegi katasztrófáink, az elszegényedés, a társadalmi igazságtalanságok, mind-mind az elmeneküléseink miatt van. Az, amiben vagyunk ma Magyarországon. Ez mind-mind egy nagy menekülés következménye. Nem kell az Isten beszéde, elég tompult, életlen lelkiismeret szerint

3 3 XI. évfolyam 3. szám intézni fontos dolgokat: az ország gazdasági ügyeit, az oktatásügy és az egészségügy átalakítását. De ugyanígy igaz ez a személyes életünket meghatározó döntéseinkre. Mi tehát a megoldás? Az Istentıl való menekülésünk irányának megváltoztatása. Az Istenhez való menekülés! Boldog az az ember, aki ıhozzá menekül olvassuk Dávid király zsoltárában (Zsolt 34,9). Megtalálni Istennél ismét az eredeti, mára elfelejtett mértéket, amihez igazodni lehet. Ezt a megtalálást nevezi a Biblia megtérésnek. Ebben azonban a farizeusi magatartás veszélye áll fenn. Mert rájövünk, hogy Isten törvényét nem tudjuk teljesíteni, ezért azt részeire szedjük. Kicsi partíciókra, amelyek részleteiben könnyen teljesíthetık. A szétszabdalásban, az Isten törvénye teljesítésének részeire szedésében volt régen és ma is a farizeusi lelkület a nagy mester. 3) Krisztus İ a harmadik mérték. A farizeusok megszámlálták, hogy Mózes törvénye a Tórában 613 törvényt tartalmaz, amire egy hithő zsidónak oda kell figyelni. Az egyszerő nép nem tudott ezeknek a finomságoknak megfelelni. A farizeusok aztán még ezeket a törvényeket is részeire szedték. Elmondtuk már máskor, hogy szombatnapon pl. nem volt szabad két száraz fügénél nagyobb súlyt felemelni, kétezer lépésnél többet megtenni. Ilyen részleteket dolgoztak ki a mózesi törvények betartására nézve. A részleteket be lehetett tartani, de nem ritkán a törvény igazi lényege veszett el, miközben a részletekre figyeltek. Mert az ördög valóban a részletekben lakozik. Jézus korában egyedül a farizeusok voltak azok, akik ezeket a specialitásokat meg tudták tartani. Ám a farizeusi magatartás veszélye abban volt, hogy a 613 törvénnyel felcserélték a szent Isten akaratát. Egy ilyen világba jött Krisztus, aki keveset foglalkozott a részletekkel, a részeire szabdalt törvénnyel. İ nem megfelelt a törvényeknek, hanem betöltötte azokat. A törvény nagy általánosságban a betegségek, bőnökkel és halottakkal való eljárás százféle eseteit szabályozta. Az volt a cél, hogy betegség, bőn vagy a holtakkal való érintkezés következtében az ember megtisztulhasson. A farizeusok tehát ezeket a törvényeket különféle emberi rendelésekkel megsokasították. Az Újszövetségben pedig azt olvassuk Krisztusról, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden bőneinktıl (1Jn 1,7). És ezzel ı a törvényt betöltötte! Ma nem az a veszély, hogy az Isten törvényét részeire szednénk. A mai ember keveset törıdik azzal, hogy Isten igéjének mércéjéhez szabná a döntéseit vagy a cselekedeteit. Ma a hívı ember veszélye inkább az összehasonlításban van. Abban, hogy megállapítjuk: annak a másiknak még nagyobb bőnei vannak, mint nekem. Ezzel a modern farizeusi magatartással semmi egyéb nem történik, mint elegánsan felmentjük önmagunkat. Rendszerint azokban az esetekben történik meg, amelyekben mi nem hibáztunk, de az a másik, igen. Ezzel a magunk más területen még nagyobb hibáját elfedezzük. Ez is farizeusi magatartás. Ebbe pedig bele lehet fáradni. Az ilyen megfáradtakat hívta Jézus, amikor azt mondta: Jöjjetek énhozzám mindnyájan és én megnyugosztlak titeket (Mt 11,28). Az eredeti szövegben az a szó, amit itt Jézus megnyugvásnak mond, a szombat szóval van kifejezve. Azzal, ami a zsidó embernek a nyugodalom napját jelentette. Ez az összefüggésbıl is világosan kitőnik. Jézus a szív szombatját adta azoknak, akik a törvényt részeire, emészthetı darabokra szedték, ám eközben az igazi lényeg veszett el, és adja azoknak, akiket ez megfáradttá tett. Ma az összehasonlítás általi kimenekedésre is igáját adja (Mt 11,29). A görögben használt szó kettıs igát jelent. Miközben szeretnénk a lelkiismeretünket Jézus szellemiségével, az ı áldott példájával élesíteni, észrevesszük, hogy mégsem sikerül. Ám eközben áldott jelenlétét ígéri, rájövünk, hogy velünk van. Segít az iga másik felét hordozni. Sıt az összehasonlítás bőnét is magára vette. Így töltötte be a törvényt. Ámen. (Dr. Fodor Ferenc)

4 2008. január Heti rendünk: Vasárnap (január 13.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Köteles Attila Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát [Szarka kúria], Köteles Attila Templom Jelényi László Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhitat [Templom], Köteles Attila 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhitat [Templom], Jelényi László Kedd: FéBé Nıszövetség győlése [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Szerda: Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Csütörtök: Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Jelényi László Konfirmandus óra (Kezdı csoport) [Kálvin terem], Köteles Attila Konfirmandus óra (Haladó csoport) [Kálvin terem], Köteles Attila Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Szombat: Ifjúsági bibliaóra [Kálvin terem], Köteles Attila Hétvégi hálaadó istentisztelet [Templom], Pap Ferenc Vasárnap (január 20.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Dr. Fodor Ferenc Kocsér Köteles Attila Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát [Szarka kúria], Köteles Attila Templom Jelényi László Eltemettük: Illés Csaba (Zoboki Rita férje) élt 37 évet, Krúdy Gy. u. 37. Inges Jánosné (szül.: Bretus Erzsébet) élt 73 évet, Rákóczi u. 44. Dobos Ferencné (szül.: Székely Terézia) élt 88 évet, Bálvány u. 76. Halottunk: Kecskeméti Antal (Sági Margit férje) élt 82 évet, Gubodi u. 7. Temetése: január 14. (hétfı) 13 óra a római katolikus temetıben.

5 5 XI. évfolyam 3. szám Gyıri Pálné (szül.: Balon Erzsébet) élt 78 évet, Árboz u. 6. Temetése: január 14. (hétfı) 14 óra a református temetıben. Gál Ferencné (szül.: Bujdosó Ilona) élt 70 évet, Szabadszállási út 1. Temetése: január 18. (péntek) 13 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl 11,166. forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az istentiszteletek perselypénzének összege: 16,800.- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! I s k o l á i n k H í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Iskolánkban az adventi idıszakban karácsonyi dekorációs versenyt hirdettünk az osztályok között. A következı eredmények születtek: Felsı tagozaton: I helyezés: 8.a, II. helyezés: 8.b, III. helyezés: 7.a. Az alsó tagozaton: I helyezés: 4.c, II. helyezés: 4.b, III. helyezés: 2.c. Gratulálunk! Január 20-án kerül sor a templomban a hagyományos hálaadó, félév kezdı Ifjúsági istentiszteletünkre, mely alkalomra minden kedves gyülekezeti tagunkat szeretettel hívunk! Iskolánkat megkereste a Magyar Televízió, és felkértek bennünket, hogy vegyünk részt a Fel a tornacipıvel címmel megrendezésre kerülı új televíziós vetélkedıben. Így csapatunk, mely 4 felnıttbıl, 4 felsıs és 4 alsós diákból áll bekerült a hét közül az elsı (!) elıdöntıbe, amikor a nézık elıször találkoznak a képernyın ezzel a mősorral. Ez a megmérettetés Dabason lesz március 1-én. Mivel a helyiek is ekkor fognak versenyezni, kérjük, hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait is ezen a napon: kísérjék el csapatunkat és szurkoljanak nekik. Legyen, aki buzdítja és kitartóan lelkesíti ıket! Az utazás feltételeirıl a késıbbiekben tájékoztatást adunk. GIMNÁZIUM: Január 6-án vasárnap Budapesten a Harmónia Táncversenyen Sári Zoltán (9.b) III. helyezést ért el. Január 7-én hétfın tanári bibliaórát tartottunk.

6 2008. január Január 9-10-én (szerda-csütörtök) a 11. évfolyamból 21 diák tett elırehozott osztályozóvizsgát angol nyelvbıl, mely megmérettetés a májusi elırehozott érettségi vizsga elıfeltétele. Január 10-én csütörtökön Alkímia ma címmel az ELTE elıadássorozat programján vett részt Gáspárné Hegedős Eszter 12 diákkal. A program során rövid elıadást hallgattak E számokról, majd Rieddel Miklóst hallgatták nagyon látványos vetítéssel egybekötött festészet kapcsolata a kémiával témakörbıl. Majd Major Zsuzsanna elıadását hallgatták meg, mely során a parfüm alkaloid alkotóinak igazi illatával is megismerkedhettek. Gyülekezeti jelentés a évrıl (folytatás) A statisztikai jelentésbıl kitőnik majd, hogy a nagykırösi halottak jelentıs számánál nem szólnak templomunk harangjai, mert nem egyházi szertartással temettetik ıket a hozzátartozók. Ez még szomorúbb annál, mint amikor a török uralom megszőnésével városunk még két évig elküldte az adót Törökországba, ki tudja, hátha visszajönnek A rendszerváltás után két évvel Nagykırösön városi fenyıünnepély volt, amikor már mindenütt karácsonyi ünnepélyeket szerveztek. Tizennyolc évvel a rendszerváltás után városunkban a fontolva haladás most úgy jelentkezik, hogy az egyházi temetések visszaszorítására kommunista kormányprogramként 1958-ban bevezetett társadalmi temetések száma nagyon magas. Értékválságban vagyunk, amikor fecseg a felszín, hallgat a mély. Az emberhez Isten igéje méltó, de vannak, akik temetés helyett elásnak, Isten beszéde helyett emberi beszédet hallgatnak. Nem intézhetjük el a kérdést azzal, hogy úgy méltó eltemetni valakit, ahogy élt, mert konkrét esetek említhetık, amikor gyülekezeti tagunkat is így temettettek el a hozzátartozóik. A gyülekezeti énekkari munka Dr. Dávid István vezetésével folyik, heti rendszerességgel tartanak énekkari próbákat. Fıképp ünnepi istentiszteleteken szoktuk hallani az énekkart, de határainkon innen és túl többfelé jártak vendégszolgálatok keretében. Látogatottak a nıszövetségi összejövetelek. Az esztendı elején a főtési idıszakban az összejöveteleket a Szolnoki út 2. szám alatti parókián tartották, hogy amennyire lehet, csökkentsük a rezsi kiadásokat. Szervezésükben megvolt a húsvéti és a karácsonyi vásár, melynek bevételét ezúttal is a gyülekezet céljaira fordítják. A Nagykırösi Zsidó Hitközség és egyházközségünk szervezésében a templomkertben, illetve a templom és a városháza közötti utcában süteményfesztivál rendezésére került sor pünkösd másnapján ben két erdélyi gyülekezeti csoportot láttunk vendégül: a marosvásárhelyieket és a zilahiakat. Szeptember 2-án pedig a Magyar Televízió templomunkból közvetítette a délelıtti istentiszteletet.

7 7 XI. évfolyam 3. szám Pénzügyi helyzetünk Ha csak a évet vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy viszonylag jó biztonsággal meg tudtunk felelni a pénzügyi kötelezettségeinknek. A béreket ki tudtuk fizetni, vonzataikat is befizettük rendben. Ugyanígy az ez évben keletkezett összes rezsiszámlákat. A költségvetésben meghatározott kereteken belül mőködtünk a kiadások vonatkozásában. Sajnos sok esetben ez volt a helyzet a bevételi oldalon is. A bevételi oldalon azokkal a tételekkel, amelyek a gyülekezet áldozatkészségére épülnek, nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Pénzügyi helyzetünket úgy sikerült stabilizálni, hogy azt a tartalékpénzünket, amelyet a Cs. Kiss iskolában létesítendı öregek napközi otthona céljára különítettünk el, a hustoni gyülekezet öregek napközije létesítésére adott adományát köztartozásaink rendezésére vettük kölcsön, a Presbitérium továbbá ingatlan értékesítésrıl kellett, hogy döntsön. Megtakarítás keletkezett még a szolgálatban lévık létszámának elıbb ismertetett mértékő csökkenésébıl adódóan. A szolgálatokra úgy látjuk, szükség van és igény mutatkozik rájuk. Ugyanakkor a jelenlegi adakozó készség mellett biztonsággal nem tudunk új munkatársakat beállítani akkor sem, ha lenne megfelelı ember. Valamerre el kell mozdulnunk. vagy el kell hagynunk némely jól bejáratott alkalmunkat, vagy pedig meg kell teremteni a belépı új munkatársak finanszírozási feltételeit. Amennyiben lehetıségünk nyílik a bejáró öregek napközijének kialakítására, a pénzügyi helyzetünk rendezésére kölcsönvett 2 mft-ot mely tehát a hustoni gyülekezet céladománya volt elı kell teremtenünk és az adományozott célra fordítani vagy visszafizetni az adományozónak azzal, hogy a cél nem valósult meg. Ugyanígy meg kell oldani a tárgyév elıtti idıszakból kifizetetlenül maradt temetıi rekonstrukciós terv díját is. Intézményeink Mindkét intézményünk vonatkozásában teljesítettük a fenntartásból ránk háruló kötelezettségeket. Újabb igazgatói ciklusra megválasztottuk a két intézmény vezetıjét Magyarné Bogár Ildikót és Suba Lajost. E helyrıl is áldást kérünk munkájukra. A fenntartó presbitérium elfogadta a két intézmény pénzügyi beszámolóját és a szakmunkásképzés tervezett beindítása miatt megváltoztatott gimnáziumi alapító okiratot. Intézményeink az oktatási rendszer ellehetetlenítése következtében jelentıs forrásoktól estek el. Az intézmények pénzügyi egyensúlya az intézményvezetık által követett megfontolt, takarékos gazdálkodással volt megteremthetı. Mivel a takarékosság bizonyos területeken nem képzelhetı el, hiszen rezsi számlákat és béreket fizetni kell, ezért ezeken a területeken kell, amennyire csak lehet visszafogottnak lenni. Fontosnak látjuk, hogy ebben a helyzetben törekedve a közalkalmazotti státussal járó kedvezmények biztosítására, mégis a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit vegyük alapul. Intézményeink minıségirányítási rendszerének esedékes felülvizsgálata megtörtént. A minıségirányítás tanúsítványát a vizsgálatot végzı cég meghosszabbította. A beiskolázások nagyjából az eddigi éveknek megfelelıen alakultak mindkét intézményben. Intézményeink életében a mostani év jelentıs mérföldkınek számított. 450 éves ebben az esztendıben a nagykırösi református iskola. Intézményeink több rendezvénynyel készültek erre a jeles évfordulóra. Ezek közül kiemelkedett a református közoktatási intézmények országos tanévnyitója, melynek rendezési jogát gyülekezetünk kapta meg.

8 2008. január Amikor ismertté vált az önkormányzati oktatási intézmények összevonásának terve, szertefutott az a hír is, hogy az önkormányzat megyei fenntartásba adná az Ádám László Szakmunkásképzı Intézet és Szakközépiskolát. Ez azt jelentette volna, hogy elıbbutóbb összevonták volna másik helyi vagy környékbeli intézménnyel. Ez a folyamat távlataiban az Ádám László Szakmunkásképzı megszőnését jelentette volna. A Presbitérium kinyilvánította abbéli szándékát és készségét, hogy kellı feltételek megléte esetén vállalná a fenntartói jogok gyakorlását úgy, hogy meglévı iskolájának a profilját kibıvítené a szakképzéssel. Ebben nagy misszió lehetıséget látunk, hiszen a munkásréteg megszólítása terén egyházunknak vannak restanciái történeti távlatokba visszatekintve is. Jelenleg úgy látjuk, hogy amennyiben jogszabályi változás nem következik, egyházi fenntartásban, a gimnázium igazgatása alatt, de teljesen különálló egységként indul ıszétıl a szakmunkásképzés. Isten oltalmazzon nekünk az újesztendıben, hogy miközben velünk egy úton jár, a vele való közösség munkálja bennünk a csöndes átformálódást, a létezés alapelemeinek krisztusi alapokká való cserélését. (Dr. Fodor Ferenc) Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2008. január között) Jan. 13. vasárnap 3Móz 9; Zsolt 29; Mt 6,5-15; RÉ 483 Jan. 14. hétfı 3Móz 10; Mt 6,16-18; RÉ 486 Jan. 15. kedd 3Móz 11; Mt 6,19-23; RÉ 175 Jan. 16. szerda 3Móz 12; Mt 6,24-34; RÉ 277 Jan. 17. csütörtök 3Móz 13; Mt 7,1-6 RÉ 43 Jan. 18. péntek 3Móz 14,1-32; Mt 7,7-14; RÉ 475 Jan. 19. szombat 3Móz 14,33-53; Mt 7,15-23; RÉ 172 Jan. 20. vasárnap 3Móz 15; Zsolt 40; Mt 7,24-29; RÉ 40 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl.

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. (Temetıszabályzat) A recski Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete (székhelye:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. Október Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. november 10.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi

Részletesebben

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ı l Szám: 79-7/2011. M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok:

A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: A Nógrádi Napraforgó Hagyományırzı és Szociális Egyesület tevékenysége a 2014. évben Programok: Az Egyesület minden évben részletes programtervet állít össze, amelyet a tagság megvitat és elfogad. Újra

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ (július)

PROGRAMAJÁNLÓ (július) Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete (a Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége tagja) Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben