Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak"

Átírás

1 Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága

2 Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass, Isteni pénzügyek szolgálatában koordinátorként üdvözölhetünk. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megindította szívedet erre a szolgálatra, és Isten gazdag áldását és Szentlelkének vezetését kérjük munkádhoz. Imádkozunk azért, hogy az általad vezetett kiscsoport minél több résztvevője értse meg a Biblia tulajdonra, pénzügyekre, adakozásra, megtakarításra, válság kezelésére vonatkozó iránymutatásait, ennek révén is erősödjön hitük, kapcsolatuk Jézus Krisztussal és ismeretük révén áldássá tudjanak lenni minél több embertársuk életében. Ez az Útmutató, a Számít a pénzed című könyv és munkafüzet mellett gyakorlati segítséget ad abban, hogy milyen módon javasolt megtartani a kilenchetes kiscsoportos tanulmányozás alkalmait. Reméljük, segít abban, hogy mégjobban tudd koordinálni a csoportmunkát. Amennyiben bármilyen segítségre lenne szükséged a felkészülés, vagy a kiscsoportos tanulmányozás során, úgy örömmel állunk rendelkezésedre, keress minket. Ha bizonyos szakmai kérdésekben (adózás, befektetés, pénzügyi szolgáltatások, végrendelet készítése, excel használata, stb.) igény merülne fel a résztvevők részéről részletesebb ismeretekre, akkor előre egyeztetett időpontban szívesen szervezünk szakavatott és hitben járó előadókat a témákhoz. Végül örömmel vennénk, ha megosztanád velünk a felkészülés és a kiscsoportos tanulmányozás során szerzett tapasztalataidat és a szolgálat továbbfejlesztésére vonatkozó javaslataidat. Minden megjegyzést és észrevételt nagy örömmel veszünk. Mégegyszer kérjük szolgálatodra, életedre és családodra Isten gazdag áldását. H. Kovács Judit Illéssy János Szalai Zsolt elnök szolgálatvezető szolgálatvezető

3 Általános koordinátori ismeretek Mottó: És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. (2Tim 2,2) Bevezető gondolatok A Compass, Isteni pénzügyek kiscsoportos koordinátorait szándékosan nem nevezzük csoportvezetőnek, vagy tanítónak. Ennek oka a tanulási folyamat sajátosságában rejlik. Minden héten a résztvevők a Munkafüzet iránymutatása alapján elvégzik otthoni feladataikat, beleértve a bibliai igeversek elolvasását és a velük kapcsolatos kérdésekre való válaszadást. A csoportfoglalkozáson mindenki megosztja, amit tanult és ez nagyban segít az egyes embereknek a tanultak elmélyítésében. A koordinátor feladata nem a résztvevők tanítása, hanem a beszélgetés megfelelő körülményeinek megteremtése. Teszi ezt azzal, hogy szeretettel fordul az emberek felé és az emberek feladatok elvégzésére való felelősség vállalalásának magasra tett a követelményével megteremti az egyéni és csoportfejlődés lehetőségét. A következőkben összefoglalásra kerülnek a legfontosabb koordinátori feladatok és csoportműködési ismeretek. A Compass tanulmányok célja A Compass tanulmányok elsődleges célja, hogy a résztvevők megerősödjenek Krisztusban. Lukács Evangéliuma 16,11 verse nagyon jól megmutatja az összefüggést abban, hogy a pénzhez való hozzáállásunk tükrőzi az Úrral való kapcsolatunkat: Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És mi az igazi? Krisztussal való kapcsolatunk. Fontos cél minden résztvevő szembesítése azzal, hogy Jézus Krisztust fogadják el életük egyetlen urának. Ebben a pénz és a vagyon az egyik legnagyobb versenytárs, és két urat nem lehet egyszerre szolgálni, ahogy Máté Evangéliuma 6,24 verse erre jól rámutat: Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

4 Emellett cél az is, hogy a kiscsoport résztvevői között szoros kapcsolat alakuljon ki és mindenki megtanulja a pénzügyek és a vagyon biblikus kezelését, egészségesebb pénzügyi helyzetet érve el ezzel. A koordinátor feladatai Ø Feltétel nélküli szeretet és bátorítás kimutatása: A lelki ügyekkel kapcsolatos igazságok jobban eljutnak az emberekhez, ha az szeretettel párosul. Az emberek szeretnék tudni, mennyire törődsz velük, mielőtt azzal törődnének, hogy mit tudsz te magad. Ø Az elvégzendő feladatok szeretettel való, de következetes számonkérése: Az emberek szívesebben végzik el feladataikat, ha arra szeretettel kérik meg őket. Ø A hűségesség példájának megmutatása: Lukács Evangéliuma 6,40 versében ezt olvassuk:...de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. A koordinátoroknak hűségesnek kell lenniük abban, hogy korán érkezzenek meg, folyamatosan imádkozzanak a résztvevőkért, hiba nélkül tudják a megtanulandó igeszakaszokat és minden házi feladatot elvégezzenek. Ø A Compass tanulmányok előírásának követése: A Compass tanulmányok módszertana több száz sikeres kiscsoport tapasztalatán alapszik, ezért fontos annak hűséges követése. Fontos információk a koordinátorok részére Van néhány olyan fontos információ, amit a koordinátoroknak mindenképpen tudniuk kell annak érdekében, hogy egy sikeres kiscsoportot vezessenek. Az első ilyen dolog a kiscsoportos tanulányozás célja: A résztvevők felkészítése arra, hogy megtanulják és alkalmazzák a Biblia pénzügyekre vonatkozó tanításait annak érdekében, hogy kapcsolatuk elmélyüljön Krisztussal és szabadak legyenek az Ő szolgálatára. A második fontos tudnivaló a csoport mérete. A legjobb, ha 12 főben, mint legmagasabb létszámban kerül meghatározása, mert ennél nagyobb csoport esetében a csoportdinamika sérülhet. Fontos az is, hogy a csoportnak két koordinátora legyen külön háztartásból, hogy a helyettesítés megoldható legyen. A harmadik fontos tényező a kiscsoportos foglalkozás időtartama és időpontja. Az időtartam javasolt hossza heti kétóra, az időpont tekintetében a csoport koordinátoroknak és a résztvevőknek kell közös nevezőre jutniuk. Végül

5 nagyon fontos, hogy a kiscsoportos foglalkozás végeztével egy kis ünnepség kerüljön megtartásra és a résztvevők részére pedig egy oklevél átadásra. A közös ünneplés és hálaadás fontos része a Szentlélek közössége megélésének. Egy gyülekezet életében ez különösen fontos lehet, amit tovább erősíthet a bizonyságtételek megtartása. Fontos: A Compass, Isteni pénzügyek és a KEVE Társaság nem ad semmilyen befeketési vagy pénzügyi tanácsot. Senki nincsen felhatalmazva arra, hogy a Compass- ra, vagy a KEVE Társaságra hivatkozva bármilyen befektetési terméket, vagy pénzügyi szolgáltatást értékesítsen. Végül a koordinátornak fontos feladata a kiscsoportos foglalkozás végét követően a résztvevőkkel való folyamatos törődés és támogatásának felajánlása azon az úton, amit közösen kezdtek el a Biblia pénzügyekre vonatkozó tanításai területén. Orientációs bevezető beszélgetés A sikeres kiscsoportos Compass tanulmányok egyik legfontosabb előfeltétele egy bevezető beszélgetés megtartása a résztvevőkkel a várható folyamat és feladatok tisztázása érdekében. A megbeszélésre ideális esetben legalább két héttel a kiscsoportos tanulmányok megkezdése előtt kerüljön sor, hogy utána a résztvevőknek legyen ideje elolvasni a Számít a pénzed című könyvet. A beszélgetés megtartható a már kiválasztott csoporttagokkal, de akár ismertető jeleggel a teljes gyülekezet, vagy egyéb közösség számára. A bevezető beszélgetés fontosabb lépései: 1. Szeretetteljes és jó hangulatú légkör kialakítása a résztvevők között. 2. A várható házi feladatok áttekintése, mely heti kb. kétórás elfoglaltságot jelent a résztvevők számára. Ha valaki készületlenül jön a foglalkozásra, akkor meg kell kérni, hogy ne vegyen részt a beszélgetésben. A házi feladattal kapcsolatos elvárások az alábbiak: a. Napi házi feladat elvégzése; b. Napi ima a résztvevőkért; c. A kijelölt igeszakasz megtanulása;

6 d. A heti gyakorlati feladatok elvégzése; e. Részvétel a kiscsoportos foglalkozásokon; 3. A kiscsoport működésének legfontosabb szabályai: a. A foglalkozás imával kezdődik és zárul; b. Az igeszakaszokat a Munkafüzetben található fordítás szerint kell megtanulni; c. A foglalkozás a meghírdetett időpontban kezdődik és zárul; d. A beszélgetéseken elhangzottakat bizalmasan kell kezelni; e. A résztvevők részére lehetőséget kell adni a gyakorlásra, ha később maguk is kiscsoportos koordinátorok szeretnének lenni; f. Senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy megossza pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt, ez csak önkéntesen történhet; 4. A Számít a pénzed című könyv és munkafüzet fizetés ellenében történő átadása és az első alkalomhoz kapcsolódó házi feladat kiadása: a. A Számít a pénzed című könyv elolvasása b. Az igevers megtanulása c. Az első alkalomhoz kapcsolódó házi feladat kérdésekre való válasz megadása Imabejegyzések A résztvevők következetes imaéletének erősítése érdekében imabejegyzést használunk, ami a munkafüzet utolsó oldalán található. Minden alkalommal a résztvevők beírhatják ide és megoszthatják a többiekkel imakéréseiket, valamint az arra jött válaszokat. Az imakéréseket nem kell a pénzügyek területére szűkíteni. Minden résztvevőnek imádkoznia kell az összes résztvevőért mindennap a tanulmányok alatt. Az Úr arra használja ezeket az imákat, hogy a csoporttagokat közelebb hozza egymáshoz ezáltal. Megfelelő koordinátori hozzáállás A koordinátor egyik fontos feladata, hogy szeretettel legyen a résztvevők felé a foglalkozások alatt és azokon kívül is. A foglalkozások alatt a koordinátor feladata a szeretet, az alázatos odafigyelés és gondoskodás

7 kimutatása. Óvakodni kell a mindent tudó, vagy kritikus hozzáállástól. A koordinátorok is tanítványok a tanítványok között és mindannyian együtt növekedünk Isten ismeretében. Fontos a bátorító és megerősítő hozzállás és a köszönet kifejezése a résztvevők kérdései után. A válaszok kerüljék a negatív és elbátortalanító megjegyzéseket és fontos a szemkontaktus fenntartása, hiszen kommunikációnk meghatározó eleme a testbeszéd. A koordinátor szervezhet valamilyen foglalkozáson kívüli alkalmat a csoport számára a kapcsolat erősítése érdekében. Fontos lehet a résztvevők munkahelyi, vagy lakóhelyi meglátogatása is és a heti kapcsolattartás is a bátorítás és a szeretet/törődés kimutatása miatt. A beszélgetés megtartásának megfelelő vezetése A kiscsoportos foglalkozás egyik legfontosabb előnye a megfelelő csoportdinamika fenntartása. Rossz megközelítés az, ha a koordinátorok uralják a beszélgetést és nem hagynak teret a megfelelő eszmecsere kialakulásának. A koordinátor feladata a beszélgetés megfelelő mederben tartása mellett a résztvevők bátorítása gondolataik és érzéseik megosztására. Ha valamelyik résztvevő aránytalanul hosszan beszél, akkor szeretettel, de határozottan el kell tőle venni a szót. Ha valamelyik résztvevő nem szól hozzá, akkor bátorítani kell arra, hogy elmondja véleményét és ebben kérni kell az akítvabbak támogatását is. Jövőbeli koordinátorok képzése Az Útmutató mottójául használt 2Tim 2,2 igevers alapján a kiscsoportos képzés egyik fontos célja koordinátorok képzése. Ezt a célt fontos megosztani a résztvevőkkel az első alkalommal, szívükre helyezve az igeverset. Az, hogy kiből vállhat koordinátor a későbbiekben függ a tanulmányok során tanúsított hűséges hozzáállásuktól és attól, hogy a Szent Lélek erre a szolgálatra vezeti őket. Lehetőséget kell adni a résztvevőknek, hogy gyakorolják a koordinátori feladatokat, például úgy, hogy a legtapasztaltabb koordinátor vezeti az 1. és 2. hetet, a második koordinátor a 3. hetet, majd a résztvevők a többi alkalmat. A koordinátorok kiválasztásakor fontos szempont a tanulmány során tanúsított hűségességük. Gyülekezeti környezetben a gyülekezet vezetőjével is kell erről egyeztetni. A leendő koordinátorok tanulását ez az Útmutató is segítheti.

8 Heti iránymutatás Bevezetés - 1. hét Áttekintés Az első hét fő célja, hogy elinduljon egy szorosabb kapcsolat a csoport résztvevői között és áttekintésre kerüljenek a tanulmánnyal kapcsolatos követelmények. Megjegyzés Az egyes napirendi pontok előtti üres hely azt a célt szolgálja, hogy a koordinátor kitöltse az adott ponthoz kapcsolódó pontos időt. Például, ha a csoport 7- kor kezdi a megbeszélést, akkor az 1. pontnál 7.00, a 2. pontnál 7.05 lenne, és így tovább. Ennek az a célja, hogy segítsen az időbeosztás figyelemmel kisérésében és a csoportfoglalkozás pontosan befejeződhessen. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza reátok az igazit? (Lk 16,11) 3. (70 perc) Minden résztvevő mutatkozzon be, kezdve a koordinátorral. Kérd meg őket, hogy mondják el hogyan találkoztak Jézussal, mi a munkájuk és a családi hátterük. Osszd el a 70 percet a résztvevők számával ahhoz, hogy megkapd, mennyi idő jut egy emberre. Ha egy résztvevő bemutatkozása túlságosan rövid lenne, kedvesen tegyél fel neki kérdéseket, hogy legyen lehetősége a mélyebb bemutatkozásra. 4. (20 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről

9 5. (5 perc) Tekintsétek át a következő alkalomra elvégzendő házi feladatokat: Az 1Krón 29,11-12 igeszakasz megtanulása Házi feladat kérdések a oldalakon A Vagyonleltár kitöltése a 34. oldalon A Tulajdonosi nyilatkozat kitöltése a 37. oldalon A Bevétel/Kiadási táblák kitöltésének elkezdése a 39. oldaltól, vagy a megküldött excel táblában 6. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 7. (5 perc) Záró ima

10 Isten szerepe mi szerepünk 2. hét Áttekintés Ez a legfontosabb része a tanulmánynak, mert a hátralévő rész Isten mindenek feletti tulajdonának elvére épít. Legyünk gyakorlatiasak! Töltsd ki a 34. oldalon található Vagyonleltárt. Töltsd ki a 37. oldalon található Tulajdonosi nyilatkozatot. Tanulmányozd a 38. oldalon található költségvetés készítési lehetőségeket, és kezdd el kitölteni a 39. és következő oldalakon található Bevétel/Kiadási táblákat. Ennél, illetve a következő hét házi feladatainál találhatóak olyan táblázatok, amelyek komolyabb számolást is igényelnek. Ezeket a Keve Társaság beparaméterezett excel fájlban is átadja a koordinátorok részére. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. (1Krón 29,11-12) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről Emlékeztető: Mindegyik nap házi feladat kérdésével kapcsolatban a beszélgetés az alábbiak szerint történjen: (1) kérd meg az egyik résztvevőt (mindig mást), hogy olvassa el az adott házi feladat naphoz kapcsolódó igeszakaszokat; (2) Körkérdés révén kérj meg minden résztvevőt, hogy válaszoljon az adott nap mindegyik kérdésére. Ha a kérdésre

11 a válasz egyértelmű, akkor elég egy résztvevő válasza. Ha kifutnál az időből, akkor kérd meg a résztvevőket, hogy rövidek legyenek a válaszok. 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima Megjegyzés koordinátoroknak Amennyiben nem volt korábban személyes kapcsolatod a csoport valamely tagjával, akkor javasoljuk, hogy keresd fel őt személyesen ezen a héten.

12 Adósság 3. hét Áttekintés: Az adósság sok problémát okoz az emberek életében és a Biblia, bár nem tiltja, de nem is bátorítja az adósságot. Legyünk gyakorlatiasak! Kezdjünk el dolgozni a Compass Pénzügyek Bibliai alapon Térképpel, ami a 71. és következő oldalakon található. Töltsük ki a 74. és következő oldalakon található adósság listát és a gyorsuló ütemű törlesztési tervet. Folytassuk a 30 Napos Kiadási Lista kitöltését. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak. (Péld 22,7) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima Megjegyzés koordinátoroknak Annak érdekében, hogy következetesen megértsék Isten tulajdonosi szerepét, javasold a résztvevőknek, hogy mélyen gondolkozzanak el a 1Krón 29,11-12 igeszakaszon Ha még nem sikerült személyesen beszélned minden résztvevővel, akiket korábban nem ismertél, akkor folytasd a látogatást

13 Becsületesség és tanácskérés - 4. hét Áttekintés Az Úr elvárja tőlünk, hogy mindenben becsületesek legyünk. Mindenki kérjen tanácsot, amikor egy nagy pénzügyi döntés előtt áll. A mi kultúránkban az emberek nem szeretnek tanácsot kérni. Legyünk gyakorlatiasak! Kezdd el használni a 101. oldalon található Nyilvántartási Rendszert. Töltsd ki az Életbiztosítási igény meghatározása című táblázatot a 103. oldalon. Folytasd a 42. oldalon található listát a havi kiadásaidról. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát! (3Móz 19,11) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima

14 Bőkezűség 5. hét Áttekintés: Hangsúlyozd a megfelelő motivációval történő adakozás fontosságát. Legyünk gyakorlatiasak! Folytasd a 30 napos kiadás- bevételi lista vezetését a 40. oldalon megadottak szerint. Töltsd ki az Út a bőkezűséghez dokumentumot a 122. oldalon. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (ApCsel 20,35) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima Megjegyzés koordinátoroknak A kiscsoportos tanulmányozás egyik meghatározó eseménye lehet, ha a résztvevők megosztják egymással az imameghallgtásokat és bizonyságot tesznek arról, hogy milyen változtatásra indította el őket Isten igéje a pénzügyek, vagy általában az életvitelük területén.

15 Munka 6. hét Áttekintés A munka adhat beteljesedést, de lehet frusztráció forrása is. Megelégedettségünk attól függ, hogy megértjük- e Isten munkánkkal kapcsolatos célját. Legyünk gyakorlatiasak! Töltsd ki a Kiadási Tervet 146. és következő oldalakon és kezdj el dolgozni a Bevétel és Kiadás Nyomonkövetése táblázaton, melyek a 176. és következő oldalakon találhatóak. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. (Kol 3,23-24) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima

16 Megtakarítás és befektetés 7. hét Áttekintés Ennek a hétnek az a célja, hogy megtanuljuk a megtakarításhoz és befektetéshez való biblikus hozzáállást és tanítsuk a Szentírás megtakarításhoz és befektetéshez adott kereteit. A koordinátor ne adjon konkrét tanácsot semmilyen befeketésre, vagy pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan. A Keve Társaság Compass, Isteni pénzügyek szolgálata nem vállal felelősséget semmilyen befektetési, vagy megtakarítási döntésért. Legyünk gyakorlatiasak! Töltsd ki a Error! Bookmark not defined.173. oldalon található Nettó Vagyon táblát. Töltsd ki és kövesd figyelemmel a Compass Kiadási Tervet, ami a 176. és következő oldalakon található. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut. (Péld 21,5) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima Megjegyzés a koordinátoroknak Javasold a rátermett résztvevőknek, hogy vállaljanak a jövőben koordinátori szerepet. Bátorítsd azokat, akiknek még nincsen végrendelete, hogy készítsenek egyet.

17 Ha szükségesnek tartod, vedd fel a kapcsolatot a Keve Társasággal, hogy meghatározott témában, szakelőadó bevonásával, a résztvevőknek előadást szervezzen.

18 Válság és perspektíva 8. hét Legyünk gyakorlatiasak! Töltsd ki a Rendezd a vagyonod táblát a 221. és következő oldalakon. Töltsd ki a Válság költségvetést a 224. és következő oldalakon. Folytasd a kiadásaid és bevételeid követését a 39. és következő oldalakon és azok pontosítását a 225. oldalon. Készíts egy végrendeletet, ha még nem lenne. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,11-13) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima

19 Munkafüzet Örökkévalóság Útmutató koordinátoroknak 9. hét Legyünk gyakorlatiasak! Folytasd Kiadási Terved nyomonkövetését és változtatását a megadott táblázat segítségével. Töltsd ki a 250. és következő oladalakon található Pénzügyi Célok táblázatot. Adjál nekünk visszajelzést, hogy milyen módon tudunk javítani Compass képzésünkön. Napirend 1. (5 perc) Nyitó ima 2. (5 perc) Mindegyik résztvevő egyenként emlékezetből elmondja: Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mk 8,36) 3. (85 perc) Kezdjétek el a beszélgetést a házi feladat kérdésekről 4. (10 perc) Imakérések meghallgatása és feljegyzése 5. (5 perc) Záró ima Megjegyzés koordinátoroknak Javasoljuk, hogy minden résztvevőnek (házaspárnak) írjál egy bátorító üzenetet (e- mail, levél, stb), hogy mi az, amit legjobban becsülsz benne. Az Úr gazdag áldása kisérjen mások szolgálatába.

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Felkészülés ( Bevezetés (

Felkészülés ( Bevezetés ( A Jó Hír Bibliatanulmányok kérdéseket tartalmaznak evangelizációs házi csoportok számára (Glad Tidings Bible studies contain questions for evangelistic house meetings.) Bevezetés ( Biztos van olyan ember,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

# 6 EMBEREK ELINDÍTÁSA

# 6 EMBEREK ELINDÍTÁSA # 6 EMBEREK ELINDÍTÁSA Egy másik akadály az üzletben, az emberek helyes elindítása. Ha táncparkettre viszünk valakit tangózni, tudnunk kell a lépéseket. Meghívjuk az embereket, hogy csatlakozzanak hozzánk

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS 7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS Ez a téma nagyon nyilvánvalónak tűnhet, de tapasztalataim szerint ez az egyik legfélreértettebb része az üzletnek. Minden üzlet, vállalkozás, cég elad valamit. Rendszerint megoldást

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Páskuné Kiss Judit. A pályaorientáció pszichológiai alapjai

Páskuné Kiss Judit. A pályaorientáció pszichológiai alapjai Páskuné Kiss Judit A pályaorientáció pszichológiai alapjai DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT PÁSKUNÉ KISS JUDIT A pályaorientáció pszichológiai alapjai Kézikönyv 28 órás készségfejlesztő tréninghez

Részletesebben

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon

OKTATÁSI FORGATÓKÖNYV az Életünk fordulópontjai című adatfelvétel kérdezőbiztosi oktatásához az igazgatóságokon N É P E S S É G T U D O M Á N Y I K U T A T Ó I N T É Z E T NKI D E M O G R A P H I C R E S E A R C H I N S T I T U T E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1149 Budapest, Angol

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek 2009-ben 3-féle Útmutató készült a telephelyi koordinátorok és felmérésvezetők részére:

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN

4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN 4. LECKE: ILLÉS PRÓFÉTA NEHÉZ HELYZETBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 2. (Egyházi iskolákban a 2. órához javasolt téma: a Karmel-hegyi istenítélet, melyhez szintén található óravázlat

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 Tantervben megfogalmazott rövid tematika Érzéseink: irigység, harag, csalódás témájához: Szituációs játékok, beszélgetések a haragról,

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Álláskeresésem ÖNELLÁTÁS

Álláskeresésem ÖNELLÁTÁS Álláskeresésem ÖNELLÁTÁS BEVEZETÉS SEGÍTHET EZ A CSOPORT ÁLLÁST TALÁLNOM? Állást találni nem könnyű, de ez az önellátási csoport segíteni fog, hogy elsajátítsd az álláskeresés és a sikeres munkavégzés

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2088(INI) 24.5.2011. az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 24.5.2011 2011/2088(INI) JELENTÉSTERVEZET az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról (2011/2088(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság Előadó:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges.

Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges. Kedves Olvasó! Felfedeztem egy nagyon érdekes és egyszerű internetes pénzkeresési módot, amihez nulla forint befektetés szükséges. Eredetileg egy barátomnak akartam segíteni, aki egyik napról a másikra

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont in: Evangélikus Nevelés. Pedagógiai Szakfolyóirat XII. évf. 2013/II. 5-11.o. 1 Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont 1. Személyes előkészület a vallásközi találkozásra

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben