Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév"

Átírás

1 Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

2 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III. Protestáns teológus sza (esti épzés) IV. MA levelező sza (lelész alapépzéssel) V. MA levelező sza (hittanotató alapépzéssel) VI. Szabadon választható tanegysége (szeminárium, értelmiségi tárgya, szanyelvi urzuso) 2

3 I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) I. évfolyam ÓSZB010 HÉBER NYELV 1. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor magyar (5 fő, vagy a fölött angol) N: 60 4 redit csüt. 10,00-11,30 pénte 14,00-15, as terem --- Kollovium I. Folyamatosan zh-, majd szóbeli vizsga (oll.) A lasszius (bibliai) héber nyelvtan alapjaina elsajátítása. Ez magába foglalja a héber szövege olvasási techniáját, az olvasás és nyelvtani gondolodás alapjait, valamint a nyelvtani ismereteet, ülönös teintettel a héber igeragozásra. A tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, ezért folyamatosan figyelemmel ísérjü a bibliai anyagot, ill. a nyelvtanulás is speciálisan írott anyag értelmezésére irányul majd. Hangsúlyos a morfológia, a syntaxis a nyelvgyaorlat során erül előtérbe. A sémi nyelve: sémi, a sémi nyelve felosztása, a héber nyelv helye. Rövid héber nyelvtörténet: a héber nyelv négy orszaai, a bibliai héber jellemzői, Biblián ívüli nyelvemlée. A héber írás és olvasás: az alefbét ialaulása, spirantizáció, a magánhangzó, az olvasás szabályai, acentuso. Névmáso: személyes névmáso, mutató ~, érdő ~, a vonatozó ~, a határozatlan ~. A főneve: nem, szám, személy, rendhagyó főneve. Birtoos ragozás: status absolutus és construstus, birtorago. Melléneve: a jelzős szerezet, a melléneve foozása. Prepozíció: csoportosításu, ragozásu. Kötőszó, határozószó. Számneve (tőszámneve, sorszámneve, törtszámneve). Igeragozás. Szerezeti tudnivaló: gyö, igetörzs, binján. Az erős igé ragozása, a wáw consecutivum, imperativus energicus, nun paragogicum etc. Zárthelyi dolgozato Tóth Kálmán (1998): A héber nyelvtan elemi szabályai. KRE-HTK, Bp.; Karasszon Dezső (1994): Héber gyaorlóönyv és bibliai arám nyelvtan. KRE-HTK, Bp.; az előadó által összeállított handout -o. irodalom: Elmélet nyelvtano özül: Joüon, P. Muraoa, T.(1993.): A Grammar of Biblical Hebrew, vol. I-II. Pontificio Istituto Biblico, Róma; Kautzsch, E. (szer., ): Gesenius Hebrew Grammar Oxford: Clarendon Press, Oxford. Gyaorlati nyelvtano özül: 3

4 Jenni, E. (1981): Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Helbing & Lichtenhahn, Bázel); Seow, C.L.( jav. iadás): A Grammar for Biblical Hebrew. Abingdon Press, Nashville;Bergman, Nava (2005): The Cambridge Biblical Hebrew Worboo. Cambridge University Press, Cambridge. H-D. Neef, Arbeitsbuch Hebräisch (UTB 2429; Mohr Siebec, ) ÚSZB030 GÖRÖG NYELV 1. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter 2. Dr. Pap Ferenc 1. Hétfő 10,00 12,00 2. Csütörtö 9,00-10,00 magyar N: 60 4 redit Kedd 13,30-15,00 Szerda 10,00-11, as terem --- Kollovium I. zh./teszt/szóbeli felelet Az Újszövetség görög nyelven való tanulmányozásához szüséges tudnivaló elsajátítása, a görög írásrendszer megismerése és begyaorlása, az olvasási észség megszerzése, az alapvető szóincs elsajátítása, a nyelv rendszeréne és strutúrájána megismerése, ragozási táblázato, nyelvtani szabályo megtanulása, a nyelvtani, mondattani ismerete megszerzése, tanönyvi olvasmányo és rövid bibliai szövege megismerése, memoritere. Az alábbi nyelvtani (tanönyvi) anyag főént hétfőnént erül előadásra. Emellett átfogó előadáso is elhangzana, főént a szerdai alalmaon, valamint válogatott újszövetségi szaaszoat olvasun. 1. hét: A görög írás; az olvasás gyaorlása 2. hét: a hangsúlyjele; a 2. delináció; diftongus-tövű igé praesens imperfectumi ragozása; TK I. olvasmány. 3. hét: az 1. delináció; a görög onjugáció rendszere; diftongus-tövű igé praet. imperf.; TK II. olv. 4. hét: a 3. delináció /labiáliso és gutturáliso/; az imperf. coniunctivus /act./ és a praet. imperf. mediopassivi; TK III. olv. 5. hét: praesens imperf. mediopassivi; TK. III. olv. /folytatás/; a 3. delináció; az imperf. coniunctivus /mp./ és participiumo; TK. IV. olv. 6. hét: lividá delinációja; az imperf. imperativus + az imperfecta actio ismétlése; magánhangzós /összevont tövű/ igé ragozása; TK. V. olv. 7. hét: zárthelyi dolgozat; TK. VI. olv.; a futurum. 8. hét: nazális tövűe; TK. VI. olv. /folytatás/; a szigma-tövűe; az 1. aoristos activi. 9. hét: az 1. aoristos passivi; TK. VII. olv hét: névmáso; atématius igé; a genitivus absolutus; TK. VII. olvasmány /folytatás/, memoriter. 11. hét: TK. VIII. olv. 12. hét: TK. VIII. olv. /folytatás/. 13. hét: Félévzáró zárthelyi dolgozat. 14. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség 15. hét: ismétlés, szóbeli feleletere lehetőség A tanegység elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. A olloviumi vizsgára állás feltétele a rövid teszte és a ét nagy zárthelyi dolgozat megírása. 4

5 Teszte Két zh., előre láthatólag a 7. és 13. héten (azaz a szorgalmi idő özepe és vége felé) Szóbeli felelete lehetősége a félév végén Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). A negyedi, átnézett iadás 2009-ben észül el. Ezen tanönyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban (Ráday u. 27., a HTK-val szemben), - vagy özvetlenül Győri István tanár úrtól a Sárospatai Ref. Theol. Aadémián. (E tanönyv bevezetője is megnevez további szairodalmat.) irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (új iadása is megjelent 2007-ben) BTHB050 BIBLIAISMERET 1 (ÓSZÖVETSÉG) Dr. Zsengellér József Tantárgy előadója/i: Dr. Pecsu Ottó N: 45 Hétfő 9,00-11, as terem Csütörtö 13,00-14,00 magyar 3 redit Kollovium I. Zárthelyi dolgozato A bibliaismeret első félévi otatásána célja az ószövetségi Szentírás önyveine részletes, tartalmi megismertetése. Enne során a hallgató el ell hogy sajátítsá az egyes bibliai önyve tartalmi ismeretét, valamint a bibliai történeteel, eseményeel és személyeel apcsolatos legfontosabb tudnivalóat. A tantárgy részét épezi a válogatott szemelvénye szószerinti megtanulása (memoriter) is. Ezene az ismeretene az elsajátítását a félév során írandó zárthelyi dolgozatoon ellenőrizzü. Az óráon elhangzó előadásoon a bibliai önyvehez apcsolódó háttérismereteet, iegészítő információat (ortörténet, vallástörténet, irodalmi vonáso) özöljü. Mind a teológiai tudomány műveléséne, mind a lelipásztori hivatásna az alapja a bibliaismeret, a bibliai önyveben való jártasság. Erre a tantárgyra épül szinte minden további teológiai tárgy. - Bevezetés az Ószövetségbe: az ószövetség népéne története, Izráel vallása, önyvei, ánon- és szövegtörténet, irodalmi műfajai, régészet és Ószövetség - teremtéstörténete, őstörténet, patriarchá története, József - Izráel Egyiptomban, tízcsapás, ivonulás, pusztai vándorlás, honfoglalás - A bírá ora, harc a filiszteusoal 5

6 - Sámuel, Saul, Dávid, a irályság ialaulása - Salamon, az ország ettészaadása, az észai és déli országrész története - A prófétaság megjelenése (Sámuel, Nátán, Gád, Illés, Elizeus) - Kultuszreform és ultuszcentralizáció, bálványo (Ezéiás, Jósiás), a déli országrész buása - A babiloni fogság, a fogság prófétái, élet a fogságban; újjáépítés (Ezsdrás és Nehémiás) - Bölcsességirodalom - Apoaliptia - Deuteroanonius bibliai önyve - Zárthelyi dolgozato (tartalmi felosztás, memoritere, ifejtendő érdése) - az Ószövetség önyveine a félév menetét övető folyamatos és figyelmes olvasása - Biblia Magyarázó jegyzeteel. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, Pecsu Ottó (szer.), Bibliaismereti éziönyv. Budapest: Magyar Bibliatársulat-Kálvin Kiadó, C. Westermann G. Gloege, A Biblia titai. Budapest: Kálvin Kiadó, Bibliaisolai jegyzete in - Kiadott órai segédanyag, órai jegyzete irodalom: Dér Katalin Horváth Pál, Bibliaismeret. Budapest: Műszai Könyviadó, Herczeg Pál, Érted is, amit olvasol? Budapest: Ref. Sajtóosztály, Páozdy László Márton, Bibliaisola. Budapest: Kálvin Kiadó, BTHB060 - TEOLÓGIAI HERMENEUTIKA Dr. Zsengellér József Tantárgy előadója/i: Dr. Fabiny Tibor N: 30 Szerda 8,00-9, as terem magyar 2 redit Kollovium I. A urzus célja, hogy a hallgató megismeredjene a hermeneutia tudományána és művészeteténe, s ezen belül hangsúlyozottan a teológiai hermeneutia alapfogalmaival, iteintve anna a filozófiai és az irodalmi hermeneutiával való apcsolatára is. Régi fogalma és a szövegértelmezés modern irányzataina bemutatásán túl történeti összefüggésben ívánja feltárni a hermeneutia lényeges érdéseit, rámutatva, hogy a hermeneutia miéppen teremt ohéziót a ülönféle bibliumo, a teológia, az egyháztörténet, a művelődéstörténet és az irodalomtörténet özött, s miéppen eresi a apcsolatot a világi tudományoal, elsősorban a filozófiával és az irodalomtudománnyal. A urzus segítséget ad a Szentírás, ülönösen is anna hatástörténeténe mélyebb megismeréséhez. Tervezzü vendégelőadó meghívását is. A hallgató vizsgát teszne a urzus anyagából. A vizsgára bocsátás feltétele egy szóban tartott vagy írásban beadott referátum észítése. 6

7 A ötelező ill. ajánlott olvasmányo többsége beszerezhető ill. megrendelhető a Hermeneutiai Kutatóözpont címén (1088 Budapest, Reviczy 4. Tel honlap: Tervezett tematia: 1. A urzus és a övetelménye ismertetése. A hermeneutia fogalma és területei. A hermeneutia helye a teológia tudományai özött. Értetlenség, félreértés és megértés János evangéliumában. 2. A eresztény hermeneutia és a teológiai értelmezés programja. 3. Ihletettség és a ánon 4. A sensus litteralis, az allegoria és a tipológia és intertextualitás 5. A hatástörténet 6. Hermeneutia a eresztény óorban (A Szentírás benső hermeneutiája, az Ó-és Újszövetség apcsolata, harc a gnoszticizmussal, Irenaeus, Tertullianus, az alexandriai és az antiochiai isola, Tyconius, Jeromos, Augustinus) 7. Hermeneutia a eresztény özéporban (A négyes értelem, Szentvitori Hugo, Fiorei Joachim, Aquinoi St. Tamás, Lyrai Milós) 8. Hermeneutia a reformáció és az orthodoxia idején (Luther, Tyndale, Flacius, Kálvin, Bullinger, Cocceius) 9. Hermeneutia a felvilágosodás és a romantia idején (Semler, ill.bengel, Wesley, Jonathan Edwards, Schleiermacher) 10. A filozófiai és az irodalmi hermeneutia útja (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Hirsch, Ricoeur, ill. Iser, Jauss, Eco) 11. Barth és Bultmann vitája. 12. Ebeling és Ricoeur 13. A legújabb irányzato a hermeneutiában Tanönyve: FABINY Tibor, A eresztény hermeneutia érdései és története. I. Budapest, HKK, az eletronius úton iüldött anyago FABINY Tibor, Szótörténése. Hermeneutiai, teológai és irodalomtudományi tanulmányo. Budapest, Luther Kiadó 2009 JEANROND, Werner G., Theological Hermeneutics: Development and Significance. London: Macmillan, 1987; Hermeneutiai Füzete 1-32 (HF) HF 1. Paradigmaváltáso a Biblia értelmezésében HF 2. Ebeling: Értelmezéstörtént mint egyháztörténet HF 3. Fabiny T. Szóra bírni az írást HF 6. Ricoeur, Bibliai hermeneutia HF 7. Ebeling, Isten és szó HF 8. Ulrich Luz, Evangélium és hatástörténet (!) HF 10.Tőés István, Új hermeneutia HF 15.Baer, Két szövetség egy Biblia (!) HF 19.Ulrich Körtner, Az ihletett olvasó (!) HF 22.Oscar Cullmann, Krisztus és az idő HF 25.A sensus literalis érdései HF 29. George Hunsinger: Új teremtés hajnala (!) 7

8 Magyar Luther Könyve (MLK) MLK 2. Luther M, Előszó a Biblia önyveihez MLK 3.Wiczián D. Luther mint professzor MLK 6.Ebeling: Luther. Bevezetés a reformátor gondolodásába (!) Részlete, ijelölt, ill. választott tanulmányo: KLEMM, David, Hermeneutical Inquiry, Vol. I-II. Atlanta, Scholars Press, 1986 FABINY Tibor (szer.) A hermeneutia elmélete, Ionológia és Műértelmezés 3. Szeged, JATEPress, 1998 (1987). FABINY Tibor (szer.) A tipológiai szimbolizmus, Ionológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPress, 1998 (1988). GRANT, Robert - TRACY, David: A Short History of the Interpretation of the Bible, 1985 TŐKÉS István: A bibliai hermeneutia története, Kolozsvár, 1985 FROEHLICH, Karlfried, Biblical Interpretation in the Early Church, Philadelphia, Fortress Press, 1984 FABINY, T, The Lion and the Lamb, Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, London, Macmillan, New Yor St Martin s Press, FABINY, T.- - LUKÁCS T (szer.) Irodalomritia és bibliai hermeneutia. Budapest, HKK, MARGERIE, Bertrand de, An Introduction to the History of Exegesis, vol.1. The Gree Fathers, Petersham, Mass, St.Bede s Publications, 1993 YOUNG, Frances, Biblical Exegesis and The Formation of Christian Culture, Cambridge, Cambridge University Press, BURROWS, Mar S. - ROREM, Paul (szer.), Biblical Hermeneutics in Historical Perspective. Studies in Honour of Karlfried Froehlich on His Sixtieth Birthday. Grand Rapids, W. B.Eerdmans, 1991 MULLER, Richard A. THOMPSON, John L. (szer). Biblical Interpretation in the Era of the Reformation, Essays Presented to David C. Steinmetz in Honor of His Sixtieth Birthday, Grand Rapids, W.B.Eerdmans, 1996 FREI, Hans, The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in Eighteenth and Nineteenth century Hermeneutics, New Have, Yale UP, 1974 HARRISVILLE, Roy SUNDBERG, The Bible in Modern Culture: Baruch Spinoza to Brevard Childs, Grand Prapids, W.B. Eerdmans, 1995 BURNETT, Richard E., Karl Barth s Theological Exegesis. The Hermeneutical Principles of the Römerbrief Period, Grand rapids, W.B. Eerdmans, DAVIES, Ellen- HAYS, Richard B., (szer.) The Art of Reading Scripture Grand Rapids, William B. Eerdmans, BRECK, John, The Power of the Word in the Worshipping Church, St. Vladimir Seminary Press, New Yor, 1986 WATSON, Francis, The Open Text. New Directions for Biblical Studies? London, SCM, Ltd, WEBSTER, John, Holy Scripture, A Dogmatic Setch, Cambridge, Cambrdige UP, WEDER, Hans, Neutestamentliche Hermeneuti. Zürich, 1984 Kéziönyve: Brown, R (szer), Hermeneutia Jeromos Bibliaommentár III. Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 2003, old. Dér Katalin: A Biblia olvasása. Kairosz, (!) DÉR Katalin HORVÁTH Pál Bibliaismeret, Műszai Kiadó, PECSUK Ottó (szer.) Bibliaismereti éziönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, BARTON, John (ed.) The Cambridge Companion to Biblical Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 COGGINS, R.J. - MOULDEN, J.L., A Dictionary of Biblical Interpretation. London, SCM Press, 1990 KANNENGIESSER, Charles, Handboo of Patristic Exegesis I-II, Leiden, Brill,

9 McKIM, Donald (szer.) Major Biblical Interpreters, Leicester, Intervarsity Press, 1998 DOER010 HITVALLÁSISMERET 1. Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 30 Kedd 8,00-9, as terem --- Hétfő 14,00-16,00 magyar 2 redit Kollovium I. szóbeli A Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (HH) alapján bevezetés a bibliai és rendszeres teológiai gondolozásba. A hitvalláso strutúráját övetve a hallgató megismeredne a tantétele lasszius reformátori, valamint modern teológiai megözelítésével, problematiájával. Hit és hitvallás. HK Isten ijelentése és a Szentírás. HH I-II Az egyetlen vigasztalás és a HK néhány jellegzetessége. HK 1-5 Az ember nyomorúsága, az eredendő bűn és szabad aarat érdése. HK 6-9, 11-14, HH VIII- IX A szabadító személye. HK 15-19, HH XI A Szentháromság Isten HK 25, HH III A teremtő, mindenható Atya, a látható és láthatatlan világ HK 26, HH XI A gondviselő Isten HK 27-28, HH VI Krisztus hármas tiszte a mien HK Krisztus útja a megaláztatástól a felmagasztalásig HK 35-37, 40-46, 49, 52 A ijelölt érdés-felelete szó szerint, a fejezete tartalmilag megtanulandó Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. Budapest, 1995 A Heidelbergi Káté A Másodi Helvét Hitvallás. Budapest, 1981 irodalom: John N.D. Kelly: Early Christian Creeds. London, 1972 Szent Ágoston: A hit és hitvallás. Kolozsvár, 1999 Philip Melanchton: Loci communes Lateinisch-Deursch, Gütersloh, 1997 Luther Márton négy hitvallása. Budapest, Zwingli Ulri: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata Budapest, 1999 Kálvin János: A Genfi egyház átéja Pápa, 1907 Kálvin János: Tanítás a eresztyén vallásra Rövidített formában. Budapest, 1986 Heinrich Bullinger: A eresztyén vallás summája Szentendre, Belga Hitvallás. Kolozsvár, Sót Hitvallás. Kolozsvár,

10 Westminsteri Hitvallás. Kolozsvár, Ír Hitvallás, Kolozsvár, La Rochelle-i Hitvallás, Kolozsvár, Doedrechti Kánono, Kolozsvár, Beentnisse der Kirche. Beenntnistexte aus zwantig Jahrhunderten. Wuppertal, 1997 Reformierte Zeugnis huete. Eine Sammlung neuerer Beenntnistexte aus de reformierten Tradition. Hrg. Luas Vischer. Neuirchen-Vluyn, DOER012 TEOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA Dr. Szűcs Ferenc Dr. Szűcs Ferenc N: 15 Hétfő 8,00-8, as terem --- Hétfő 14, 00-16,00 magyar 2 redit Kollovium I. szóbeli A teológiai diszciplíná és segédtudományai rendszeréne ismerete, teológia történet rövid átteintése. A tantárgy további célja a hallgató tudományos munára való felészítése, az ehhez szüséges elméleti és gyaorlati ismerete, jártasságo elsajátítása. Témaörö: 1.1. A teológia tudománya, feladata. A teológiai isolá történeti átteintése (A Budapesti Ref. Teológia és a KRE HTK rövid története) 1.2. A teológia szatárgyaina bemutatása: a bibliai tudományo 1.3. A rendszeres teológia tárgyai 1.4. Az egyháztörténet és segédtudományai 1.5. A gyaorlati teológia és szatárgyai 2.1. A teológiatörténet vázlatosan: a eresztyén óor és a patrisztius irodalom 2.2 Teológia a Középorban 2.3. Reformáció, a protestáns ortodoxia és a pietizmus 2.4. Teológia a Felvilágosodás ora óta 3.1. A teológia és az egyházi szolgálato személyi feltételei (Vocatio interna és externa) egy választott témában gépelt formában önyv- és cijegyzéet ell benyújtani A félév során el ell sajátítani a tudományos munához szüséges alapismereteet is (pl. önyvtárhasználat, szaérteezés elészítéséne módja) Felhasználandó anyag: Az előadásoon túl A. McGrath, Bevezetés a eresztény teológiába, Bp. Osiris o. irodalom: Karner Károly, Bevezetés a theológiába, Bp Dr. Kocsis Elemér, Bevezetés a theológiába, Debrecen 1979 (ill. a ésőbbi iadáso) 10

11 S.C. Guthrie, Jr., Christian Doctrine, Atlanta 1968.p Karl Barth, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1962-Berlin GYKG067 - EKKLEZIASZTIKA Dr. Nagy István Dr. Literáty Zoltán N: 30 Pénte 10,00-11, as terem redit Gyaorlati jegy I. A hallgató teintélyes része erősen szeularizált háttérből érezi és nincs ellő ismeretü a Magyar Református Egyház életéről. A stúdium célja, hogy leíró tájéoztatást adjon egyházun életéről. Az eléziasztia a gyaorlati teológia örébe tartozi és megülönböztetendő az eléziológiától, amely rendszeres teológiai tárgy. A hallgatóna szüséges, hogy alapvető egyházi ismereteet elsajátítsana, mert csa így lehetséges a gyüleezetben végzett szolgálat eredményességére legalább ísérletet tenni. Meghatározó témaörö 1. A Magyar Református Egyház szervezeti felépítéséne története 2. A Magyar Református Egyház felépítése (a jelen bemutatása) 3. Az Újszövetség tanítása az egyházról 4. Egyházun igehirdetési gyaorlata 5. Egyházun diaóniája 6. Egyházun missziója 7. A sáramentumo iszolgáltatása egyházun gyaorlatában 8. A presbitérium munája 9. A gyüleezeti énelés helyzete 10. Kiscsoporto műödése a gyüleezetben 11. Egyház és isolaügy 12. A lelipásztor helyzete a gyüleezetben Zárthelyi dolgozatot írna és saját gyüleezeteiről egy ismertetőt Nagy István: A magyar református eléziasztia nagy vonalaban Budapest 2003 Imre Lajos: Eléziasztia Feete Károly: A gyüleezetépítés szolgálatában Budapest 2000 Douglass: Új reformáció Budapest

12 GYKG033 HOMILETIKA I. Dr. Nagy István Dr. Nagy István N: 15 Csüt. 9,00-9, as terem redit Kollovium I. A lelész szaos hallgató egyi legfontosabb feladata lesz az igehirdetés. Enne elméletét tartalmazza a homiletia. Az első félévben pratius homiletiával foglalozna, amelyne eretében megismeri a hallgató a prédiáció észítéséne szabályait és a felészülés folyamatát. Erre az átcsoportosításra azért van szüség, mert a hallgató arácsonyor már legációba menne, és prédiálniu ell. E stúdium segít abban, hogy elsajátítsá az alapvető ismereteet. Végigvesszü a prédiációra észülés alapszabályait so példával szemléltetve. Alapvető témaörö: 1. A észülés fontossága 2. A textus iválasztása 3. A bibliafordítás fontossága 4. Meditáció 5. Alapvető exegetiai szabályo 6. Alapvető hermeneutiai szabályo 7. A prédiáció felépítése 8. A prédiáció formába öntése 9. A prédiáció a szószéen 10. Alapvető formai és tartalmi ritériumo Nagy István: Homiletia Budapest 2006 Nagy István: Hogyan észüljün a prédiációra? Nagyőrös 2004 Ravasz László: A gyüleezeti istentisztelet elmélete Pápa 1915 irodalom: Boross Géza: Homiletia (teológiai jegyzet) Budapest 1988 Czeglédy Sándor: Homiletia (teológiai jegyzet)debrecen 1951 Pásztor János: Homiletia Debrecen 1986 Igehirdető éziönyve Budapest 1980 Boross Géza: Homiletiai tanulmányai Református Egyház évfolyamaiban Barth: Homiletia Zürich 1966 Feete Károly : Homiletia Debrecen 1993 Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest é.n. Bohren: Predigtlehre München 1974 Szőnyi György: Felészülés a prédiációra Sárospata

13 GYKG065 BESZÉDTECHNIKA Dr. Egeresi László Sándor Pálóczi Horváth Eszter N: 30 Kedd 15,00-16, as terem --- magyar 1 redit I. Gyaorlati jegy Szóbeli vizsga A beszédtechnia gyaorlati tantárgy: a hallgató fejlődését gyaorlato segíti. Célja a tiszta, helyes magyar beszéd elsajátítása; hiszen az, hogy miént ommuniálun, egész személyiségünet meghatározza, adott szamánban a beszéddel épviseljü önmagunat. A beszédtechnia alalmazható tanáro, szónoo (előadó), lelésze, jogászo, pszichológuso, ommuniációs szembere, színésze épzésében. Mindeni részesül egyfajta alapépzésben (ezt nevezzü a beszédtechnia alapjaina), majd pl. a leendő tanáro a tanári beszédet, a ommuniációs hallgató a bemondói beszédet, az előadó a szónoi beszédet gyaorolhatjá. A beszédtechnia ommuniációs gyaorlato alapjai. Tematia: 1. A beszédszerve műödéséről. A légzésről. A hangadásról. 2. A iejtésről. A hangsúlyról, a hanglejtésről. A ritmusról. 3. A beszédstílusról. 4. Gyaori beszédhibáin. 5. Az előadói magatartás. 6. Szó hang gesztus. A bemondó beszéde. MRT Deme László: Szónoo, előadó éziönyve. Kossuth Kiadó, Bp., Deme László Köves Béla (szer.): A magyar nyelvhelyesség. Tanönyviadó, Bp., Elefi László Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Suemimpex Kiadó, Idegen szava és ifejezése szótára. Szer.: Baos Ferenc. Aadémiai Kiadó, Bp., Magyar Nyelvhelyességi Lexion. Szer.: Balázs Géza, Corvina, Bp., Mit is jelent? Sárözi Mátyás szótára. Szer.: Sárözi Mátyás, Osiris, Bp., Montágh Imre: Tiszta beszéd. Beszédtechniai gyaorlato, Holnap, Bp., Uő: Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás, Holnap, Bp., Uő: Mondjam vagy mutassam? Szó hang gesztus, Holnap, Bp., Uő: Mondd i szépen, Holnap, Bp., Uő: Gyaori beszédhibáin a gyermeorban, Nemzeti Tanönyviadó, Bp., Nyelvművelés. Szer.: Fábián Pál Lőrincze Lajos, Nemzeti Tanönyviadó, Bp., Nyelvművelő éziszótár. Szer.: Grétsy László Kemény Gábor, Tinta, Szabó G. Zoltán Szörényi László: Kis magyar retoria. Bevezetés az irodalmi retoriába, Helion, Bp.,

14 Szóláso 5000 magyar állandósult szóapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára, Szer.: Bárdos Vilmos Kiss Gábor, Tinta, HIMG068 EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENETÖRTÉNET 1. Dr. Papp Anette Tantárgy előadója/i: Dr. Papp Anette N: 30 hétfő 14,00-15, as terem hétfő 14,30-16 magyar 1 redit Kollovium I. írásbeli és szóbeli vizsga Az éneesönyv részletes, gyaorlatias ismerete. Egyházi éne: Az éneesönyv ijelölt éneeine megtanulása legalább egy versszaal ívülről (az éneet jó ritmussal, tiszta intonációval, jó frazeálással sajátítsa el, szüség szerint a dallamot tudja más szövegre alalmazni). Az éneesönyvből ijelölt egyes énere vonatozó alapvető történeti, stiláris, teológiai és funcionális (liturgiai) ismerete elsajátítása. Zenetörténet: mivel az egyházi énelés legfőbb mértée a Szentírás, ismerje meg, mit tanít a Biblia az énelésről; illetve mit tanítana reformátor elein az énelésről ismerje meg, melye Csomasz Tóth Kálmán szerint a helyes egyházi éne ismertetőjegyei ismerje meg református múltun éneesönyveit, azona anyagát, szerezetét, szeresztési elveit 30 népéne felmondása memoriter, 20 népéne felmondása ottából. A szóbeli vizsga feltétele az énee hibátlan felmondása és a sieres írásbeli (zárthelyi) vizsga. Csomasz Tóth Kálmán-Papp Géza: A magyar egyházi népéne vázlatos története. IAH Bulletin Újabb iadása: Hagyomány és haladás. Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Dobszay László: Az egyházzene tiszta eszméje. Magyar Egyházzene I (1993/1994),

15 Kálvin János: Előszó a Zsoltárohoz. Zsoltár I/4. (1994) 2-3. vö.: Kálvin János: A eresztyénene... in: Goudimel, Claude: Zsoltáro Közreadja: Bólya József. Budapest Luther Márton: A muzsia dicsérete. Zsoltár I/3. (1994) 2-3. irodalom: Csomasz Tóth Kálmán: A református gyüleezeti énelés. Református Egyházi Könyvtár XXV. (szer.: dr. Budai Gergely) Budapest Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjéte az Urat! - Tudnivaló éneeinről. Kálvi Kiadó, Budapest Csomasz Tóth Kálmán: A protestáns egyházi népéne a XVII-XVIII. században. Újabb iadása: Hagyomány és haladás Budapest Dobszay László: A magyar népéne I. Veszprém Dobszay László: A magyar egyházzenetörténet forrásai. Budapest, [Egyházzenei füzete I/8. Kiadja: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisola Egyházzenei Tanszée és a Magyar Egyházzenei Társaság] LSVL010 LATIN NYELV 1. Dr. Kendeffy Gábor Murányi Yvett N: 30 Kedd 10,30-12, as terem --- az órá után magyar 2 redit Gyaorlati jegy I. zh A tantárgy szamai tartalma, elsajátításána célja: A latin nyelv alapjaina elsajátítása a Ferenczi Monostori önyv első 5 lecéje alapján. 1. hét: Bevezetés a latin nyelvbe 2. hét: F-M: I/1 3. hét: F-M: I/1 4. hét: F-M: I/2 5. hét: F-M: I/2 6. hét: F-M: I/3 7. hét: F-M: I/3 8. hét: F-M: I/4 9. hét: F-M: I/4 10. hét: F-M: I/5 11. hét: F-M: I/5 12. hét: zh 13. hét: Gyaorlati jegye lezárása 15

16 órai muna zárthelyi Ferenczi Attila Monostori Martina: Latin nyelvönyv. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest irodalom: Györösy Alajos: Latin magyar éziszótár. Aadémiai Könyviadó, Budapest Finály Henri: A latin nyelv szótára. Magyar Eletronius Könyvtár Nagy Ferenc Kováts Gyula Péter Gyula: Latin nyelvtan a özépisolá számára. Nemzeti Tanönyviadó, Budapest 16

17 II. évfolyam ÓSZB012 HÉBER NYELV 3. Dr. Egeresi László Sándor Dr. Egeresi László Sándor Magyar (5 fő, vagy a fölött angol) N: 30 3 redit Csüt. 14,00-15, ös terem ÓSZB011 Héber nyelv 2. III. Gyaorlati jegy ZH.- A lasszius (bibliai) héber nyelvtan elsajátított alapjaina az átismétlése és begyaorlása. Ez magába foglalja az olvasási, ragozási és egyéb nyelvtani ismerete átismétlését és számon érését, továbbá begyaorlását. Bibliai szövege(e)n gyaorolju a tanultaat. Minden nyelvi ismeret annyit ér, amennyire használni lehet a gyaorlatban. Cél: otthonosan bánni a bibliai szöveggel. Új anyagént jelentezi a mondattan alapjaina megtanulása. Az I. és II. szemeszter anyagána átismétlése ét nagy bloban, ezeből zh. Ezzel egyidejűleg az olvasás gyaorlása véletlenszerűen választott bibliai szövegeen. Zárthelyi dolgozato Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart; Davidson, B. (1848): The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. S. Bagster & Sons, London, valamint a standard héber szótára (Gesenius, BDB, HALOT utóbbi CD formátumban is megvásárolható). Bibelwors használata didatiai megfontolásból nem javasolt! Mondattano (Davidson, Brocelmann, Williams, Michel, Joüon-Muraoa, Walte & O Connor). ÓSZB014 ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Karasszon István Tantárgy előadója/i: Dr. Karasszon István N: 30 Kedd 10,00-11, ös terem BTHB050 Bibliaismeret 1 magyar 3 redit III. Kollovium szóbeli 17

18 Az ószövetségi tudományosság rövid összefoglalása, először általános ismerete a Héber Bibliáról, azután pedig speciális bevezetés az egyes önyvehez. Az irodalomritiai muná alapos ismerete, ill. más, az Ószövetség vonatozásában releváns ismerete elsajátítása, az önálló exegetiai munára való alalmasság megszerzése, a szairodalom megfelelő használatána módszerei épezi a fontosabb súlypontoat a urzusban. A urzus alalmassá ell tegye a hallgatót az exegetiai előadáso megértésére, föl ell észítse az önálló exegetiai muna elészítésére. J.A. Soggin, Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest: Kálvin János Kiadó, N.K. Gottwald, The Hebrew Bible, Philadelphia: Fortress Press, Th.C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oudisraëlitische en vroegjodsche literatuur, Kampen: Ko, E. Zenger (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart: Kohlhammer, Karasszon István, Ószövetségi ismerete vallástanáro számára, Komárom, R. G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, 2000; T. Römer/J-D. Macchi/C. Nihan (éds.), Introduction à l Ancien Testament, Genève: Labor et Fides, 2004; J.J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, 2004; H-C. Schmitt, Arbeitsbuch zum Alten Testament, Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht, ÚSZB032 GÖRÖG NYELV 3. Dr. Balla Péter Tantárgy előadói: 1. Dr. Balla Péter és 2. Dr. Pap Ferenc N: 30 Csüt. 10,00-11, ös terem ÚSZB031 Görög nyelv 2. Előadó fogadóórái: 1. Hétfő 10,00 12,00 2. Csütörtö 9,00-10,00 magyar 3 redit III. Gyaorlati jegy gyaorlat övetelményei, zh./ teszt/ szóbeli felelet A már megszerzett nyelvi és nyelvtani ismereteet tovább mélyíteni. Az újszövetségi szövegeen túl a Septuaginta, az óeresztyén irodalom nyelvezetébe is beteintést nyújtani. Az Újszövetség eredeti görög nyelven való önálló olvasására, (szótár segítségével való) fordítására felészíteni. Alapszóincs továbbfejlesztése, memoritere. Mondattani ismerete tovább mélyítése. A 2Kor 5-7 olvasása, nyelvi elemzése, a felmerülő nyelvtani jelensége ismétlése, ismereténe elmélyítése, újabb ismerete elsajátítása (mi mindent lehet ifejezni a ülönböző eseteel, igei acióal, igeneveel, stb.). Újabb memoritere. A 2Kor 5-7 nyelvi elemzésével párhuzamosan a nyelvtan módszeres ismétlése és rövid teszte: 1. hét: főnévragozás, névmáso, 2-5. hét: melléneve, prepozíció, igeragozás, hét: mondattan, a további hete során mód van szóbeli feletere, valamint sor erül írásbeli zárthelyi dolgozatora. Az utolsó ét héten jegylezáró felelete. 18

19 A gyaorlat elfogadásána nélülözhetetlen része az órá rendszeres látogatása. (Lásd SzMSz!) A szóbeli feleletere a gyaorlati jegy megszerzése érdeében a szorgalmi idősza utolsó ét hetében erül sor. előre szótárazás a öv. órai anyaghoz teszte, zh- a jegylezáró felelethez mindeni hozza magával a ézzel írott iszótárazását a tanegység tárgyleírásában megadott újszövetségi fejezetene ez a jegy megszerzéséne feltétele Kötelező jegyzete, önyve: Tanönyv (TK): Varga Zsigmond J. Győri István: Bibliai görög olvasó- és gyaorlóönyv, Sárospata: SRTA, 2002 (harmadi iadás). A negyedi, átnézett iadás 2009-ben észül el. irodalom: Déri Balázs Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvönyv, Bp.: Argumentum, 2000 E. Bornemann E. Risch: Görög nyelvtan, Széesfehérvár: Lexia Kiadó, 1999 Ernst G. Hoffmann Heinrich von Siebenthal: Griechische Grammati zum Neuen Testament, Riehen/Schweiz: Immanuel Verlag, 1990 (2. Auflage) John W. Wenham: The Elements of New Testament Gree, Cambridge: CUP, 1991 (orig.: 1965) Eric G. Jay: New Testament Gree: An Introductory Grammar, London: SPCK, 1987 (orig. 1958) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár, Bp. Kálvin Kiadó, 1992 Györösy Alajos Kapitánffy István Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár. Budapest: Aadémia Kiadó, 1990 (megjelent új iadása is 2007-ben) J. Lust E. Eyniel K. Hauspie: A Gree-English Lexicon of the Septuagint, 2 vols, vol. 1: 1992, vol. 2: 1996, Stuttgart: Deutsche Bibel gesellschaft J. H. Moulton Nigel Turner: A Grammar of New Testament Gree, 4 vols (latest impressions of the volumes: 1: 1983, 2: 1986, 3: 1980, 4: 1986), Edinburgh: T&T Clar J. Harold Greenlee: A New Testament Gree Morpheme Lexicon, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1983 Nigel Turner: Grammatical Insights into the New Testament, Edinburgh: T&T Clar, 1983 (orig. 1965) David Alan Blac: Linguistics for Students of New Testament Gree, Grand Rapids, Mich.: Baer, 1988 Újgörög nyelvtan: Manolis A. Triandaphyllidis, Kleine neugriechische Grammati, Thessalonii, 1996 enne van angol változata is. Az újgörög nyelvtani táblázatoat is tartalmazza az alábbi szótár: Mohay András: Újgörög-magyar éziszótár. Budapest: Aadémiai Kiadó, 1988 (változatlan utánnyomás: 2007), valamint az internetről letölthető Görög nyelvi jelensége (Balla Péter önálló weblapján, Karo, HTK, Tanszée, Újszövetségi Tanszé) ÚSZB034 ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Dr. Balla Péter Dr. Balla Péter Dr. Pap Ferenc N: 30 Kedd 8,30 10, ös terem BTHB051 Bibliaismeret 2. 19

20 Előadó fogadóórái: Hétfő 10,00 12,00 magyar 3 redit III. Kollovium Szóbeli vizsga Az Újszövetség lelészi és vallástanári szolgálatban való használatához segítséget nyújtani. Alapvető információ elsajátítása a éziratoról, ódexeről, a szövegtörténetről, a ánontörténetről, a bibliai szövegritiai apparátus használatáról (ez utóbbi csa lelész szaon). A önyve tartalmi ismerete mellett a datálás, szerzőség, címzette az egyes irato főbb sajátosságaina megismerése, és az ehhez apcsolódó tudományos feltevéseben, alternatív nézeteben való jártasság megszerzése, valamint hermeneutiai elve elsajátítása is célja a tanegységne. 1. hét: A görög nyelv története: Chrys Caragounis professzor önyve alapján. 2. hét: A Bevezetéstan tárgyöre, főbb problémái, alapművei a múltban és a jelenben. 3. hét: Bevezetés a Kánontörténetbe. 4. hét: Az eretneség szerepe a ánon ialaulásában. Az Ószövetség jelentősége az újszövetségi ánon ialaulásában. 5. hét: Kánoni teintély nyomai az Újszövetségben. 6. hét: A anonizálás történeténe főbb állomásai, problémái, valamint hermeneutiai alapelve hét: A ánon ialaulásána oai. A ánonnal apcsolatos főbb óegyházi forráso, valamint hermeneutiai alapelve 2. (folytatás). 8. hét: Szövegtörténet. A tudomány történeténe főbb állomásai. A főbb ézirato. A szövegvariánso összehasonlításána szempontjai. 9. hét: A Nestle-Aland 26. vagy 27. iadású és az USB 3. vagy 4. görög Úsz-iadás ritiai apparátusána használata (ez a vallástanár-szaoso számára nincs). A szinoptius érdés. 10. hét: Máté evangéliuma ülönleges bevezetéstana (felosztás/tartalom, szerzőség, eletezési hely, eletezési idő, címzette, az egyes irato jellegzetességei, a bevezetéstan szempontjából fontos tartalmi része ismerete). 11. hét: Már evangéliuma. 12. hét: Luács evangéliuma. 13. hét: János evangéliuma. 14. hét: Az Apostolo cseleedeteiről írott önyv. 15. hét: Összefoglalás Referátum (önálló jelentezés alapján) Rendelezésre álló tanulmányi segédanyago Kötelező önyve (vizsgaanyag): Balla Péter: Az újszövetségi irato története (Bevezetéstani alternatívá). Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, A önyv megvásárolható a Ráday Könyvesházban: Ráday u. 27. (a HTK-val szemben) D.A. Carson Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe. Budapest: KIA, Bruce M. Metzger Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege: Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás. Budapest: Harmat Kiadó, A vizsgára állás feltétele: egy ülön füzetbe, ézírással elészítendő az Újszövetség minden önyvéne tartalmi összefoglalása, önyvenént és fejezetenént, minden fejezetről legalább egy tartalmi tudnivalóval. Ezt a tartalmi ivonatot a vizsga elején ell átadni a vizsgáztató tanárna. Ez természetesen meg is tanulandó, a vizsgán el ell tudni mondani az Újszövetség minden fejezetéről legalább egy tartalmi tudnivalót! 20

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet

MINTATANTERV Teológia - lelkész szakirány osztatlan 12 féléves kredites képzés 2012/2013 tervezet Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend

Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend modul MINTATANTERV Protestáns teológia osztatlan képzés, esti munkarend 2009/2010 és 2010/2011 és 2011/2012 és 2012/201 és 201/2014 kód Név tanszék

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2012/2013. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Protestáns teológus sza (esti)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2013/2014. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzék I. Lelkész szak (kredites és nem kredites képzés) II. Hittanoktató szak (kredites képzés) III.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2009/2010. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2013/2014. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 013/014. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Teológia lelész szairány II. Teológia teológus szairány III. Hittanotató BA sza IV. Protestáns teológus sza

Részletesebben

4. Protestáns teológus, esti

4. Protestáns teológus, esti 4. Protestáns teológus, esti modul MINTATANTERV Protestáns teológus szak kredites képzéséhez 2009/2010 tanszék kód Név Választhatóság Előfeltétel Félévek Kontakt óraszám/követelmény/kredit I. II. III.

Részletesebben

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány

Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend teológus szakirány Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2011/2012. tanév II. félév 1 Tartalomjegyzé I. Lelész sza II. Protestáns teológus sza (esti) III. MA levelező sza (lelész alapépzéssel)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2014/2015. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés,

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév I. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2008/2009. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, szakpáros német szakpárral - nappali munkarend Tantárgy KOMPLEX VIZSGA Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus

Részletesebben

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend

Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Hittanár-nevelő osztatlan tanárszak, egyszakos, nappali munkarend Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat. (újszövetségi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2015/2016. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2015/2016. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

3. BA református hittanoktató, nappali

3. BA református hittanoktató, nappali 3. BA református hittanoktató, nappali Tantárgy SZIGORLATOK Biblikus szigorlat 1. ( ószöv. bev., ószöv. bibliaismeret) Biblikus szigorlat. ( újszöv. bev., újszöv. bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2016/2017. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 2016/2017. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Az Újszövetségi Tanszék rövid története Az Újszövetségi Tanszék rövid története Teológiánk megalapításakor még nem volt külön Újszövetségi Tanszék, ezért szóljunk röviden azokról is, akik az Újszövetséghez kapcsolódó tárgyakat a kezdeti évtizedekben

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar. INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév. II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar. INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév. II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007-es tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Bibliai tanszékcsoport a. Ószövetségi Tanszék b. Újszövetségi Tanszék c. Bibliai

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület teológia

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete 1. Állományfejlesztés 1. Az állományfejlesztési munka alapja a Gyűjtőköri

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.)

Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig ( /I.) ÓKERESZTÉNY EGYHÁZTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Perendy László ny. r. t. Patrológia I.: Az ókeresztény irodalom története 325-ig, Nagy Konstantin koráig (2013 14/I.) HOKEPAT1A0N, A, C

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeș Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig

1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége. 1.1. Isten szava emberi nyelven 1.2. Az olvasói szemüvegtől az olvasott szövegig Tartalom 1. Az irodalmi formák ismeretének szükségessége 2. Bibliaértelmezés egykor és ma 3. A Genezis 1-11 műfaja 4. A Genezis 1-3 üzenete 5. A műfaji értelmezés értékelése 1. Az irodalmi formák ismeretének

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Református teológia szak lelkészi szakirány (egységes, osztatlan képzés) Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Sárospataki Református Teológiai Akadémia FI32388 A szak megnevezése: református teológia

Részletesebben